הרשות השנייה לזכייניות: העבירו נתוני שכר לבדיקה

ברשות מסבירים את המהלך כחלק מההיערכות למעבר לרישיונות

הרשות השנייה העבירה לשלוש זכייניות הטלוויזיה המסחרית דרישה להעברת נתוני השכר בכל אחת מהחברות. רשת, קשת וערוץ 10 קיבלו בקשה מפורטת מהצוות המקצועי ברשות, בהוראתו של המנכ"ל שי באב"ד, להעביר את טבלת השכר בכל אחד מהגופים ובראשה את שכר חברי ההנהלה ואת שכר המנכ"לים עצמם.

קיראו עוד ב"גלובס"


הזכייניות מתעכבות לפי שעה בהעברת הנתונים, שבמהלך השנים לא נתבקשו מהן. ההערכה היא כי הן מתנגדות לדרישה. ברשות השנייה מסבירים את המהלך כחלק מההערכות למעבר לרישיונות, למרות שעד עתה - פרט לערוץ 10 - אף אחת מזכייניות 2 לא ביקשו לעבור לשיטת רישיונות. כמו כן, גורמים ברשות טוענים כי על מנת לבחון את מצב שוק השידורים המסחרי ואת מצבן של הזכייניות, שמושפע בין היתר גם מהוצאות כל אחת מהן, ובכלל זה שכרן.

מהרשות השנייה נמסר, כי "הרשות השנייה, כגוף המפקח על ערוצים 2 ו-10 ותחנות הרדיו האזורי, רשאית לדרוש בכל עת מהזכיינים מסמכים הנוגעים לפעילותם וזאת לצורך הפיקוח השוטף הנדרש.

"בעקבות המעבר לרישיונות ובהמשך להמלצות הועדה שמועצת הרשות הקימה לבחינת שידורי הטלוויזיה המסחרית, הנהלת הרשות דורשת מידע מפורט הנוגע לפעילות הזכיינים, ובין היתר גם נתונים כלכליים מפורטים על הוצאותיהם והכנסותיהם. יצוין כי לפנים משורת הדין, הזכיינים קיבלו מהרשות את הנימוקים לדרישה".