מבקר המדינה לרשות השידור: עצרו השימוע למירב מילר

ברשות השידור לא מוכנים לבטל את השימוע לפני פיטורים שתוכנן למגישת "מבט" ב-4 במאי, וזאת למרות התלונה על התנכלות שהגישה למבקר

מבקר המדינה, יוסף שפירא, דורש לדחות את השימוע המתוכנן למגישת "מבט" מירב מילר בראשית השבוע הבא.

ממכתב שהגיע לידי "גלובס" עולה כי עורך דינה של מילר התריע בפני משרד מבקר המדינה כי למרות תלונה מפורטת שהגיש נגד הנהלת רשות השידור על התנכלות למגישה (אשר פורסמה כאן בראשונה), ברשות השידור לא מוכנים לבטל את השימוע שתוכנן ל-4 במאי. זו הפעם השלישית שמילר נקראת לשימוע לפני פיטורים.

קיראו עוד ב"גלובס"


"אנו ערים לכך שמכתבנו התקבל ברשות השידור לאחר שכבר נשלח הזימון לשימוע", כתבה סגניתו של מנהל נציבות תלונות הציבור, עו"ד אורלי לוינזון-סלע, למנכ"ל רשות השידור, יוני בן-מנחם, "ואולם הדעת נותנת כי כל עוד נציבות תלונות הציבור מבררת את התלונה, לא תנקוט רשות השידור צעדים שיש בהם כדי לשנות את המצב העובדתי או המשפטי ביחס למילר. מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מצפה אפוא כי לעת הזו יידחה השימוע עד לאחר קבלת תגובתכם המלאה לכל הטענות שבתלונה".

מרשות השידור טרם נמסרה תגובה.