הזיכיון של קשת ורשת בערוץ 2 הוארך עד 2017

ל"גלובס" נודע כי בשבוע שעבר אישרה מועצת הרשות השנייה באופן רשמי את הארכת זיכיונן של רשת וקשת בשנתיים

רשת לוגו, קשת לוגו / צילום: יחצ
רשת לוגו, קשת לוגו / צילום: יחצ

בעוד ערוץ 10 צפוי להפוך לגוף השידור המסחרי הראשון שעובר מזיכיון לרישיון, קיבלו זכייניות ערוץ 2 רשת וקשת הארכת זיכיון ממועצת הרשות השנייה.

ל"גלובס" נודע כי בשבוע שעבר אישרה המועצה, בראשותה של אוה מדז'יבוז', באופן רשמי את הארכת זיכיונן של רשת וקשת בשנתיים, עד נובמבר 2017. זאת לאחר שהבקשה הרשמית שהגישו הזכייניות הועברה לרשות השנייה כבר באוקטובר 2014.

קיראו עוד ב"גלובס"


הארכת הזיכיון היא אמנם טכנית וצפויה, ואולם אי-אפשר להתעלם מנקודת הזמן בה ניתנה. בעוד שהרשות השנייה, ככל הנראה בעידוד משרד התקשורת בראשותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מעודדים סגירה של ערוץ 2 והוצאה מהירה ככל האפשר של שתי הזכייניות לערוצים משלהן ברישיון - מחזיקות כעת קשת ורשת בהארכת זיכיון רשמית עד 2017.

על-פי גורמים בזכייניות, אין לראשיהן שום כוונה לצאת לרישיון לפני התאריך הנקוב בחוק, וההיערכות של גופי השידור היא בהתאם.

ההערכות בשוק, המסתמכות על דבריו של נתניהו בהזדמנויות שונות, מדברות על שאיפה של משרד התקשורת להעביר את השוק כולו לרישיונות מוקדם ככל האפשר - ואף מוקדם מהתאריך הנקוב בחוק. לא מן הנמנע כי חוק ההסדרים הקרוב יכלול גם התייחסויות לשוק התקשורת ובכלל זה לשיטת הרישיונות ואף לרשות השידור.

רק לאחר שערוץ 10 הגיש את המסמכים הנדרשים לרישיון, פרסמה הרשות השנייה ברבים את תנאי הרישיון, אליהם יעבור הערוץ - אם יעמוד בכל הדרישות - בסוף יוני. בין תנאי הרישיון, למרות המלצות של ועדות שונות למיקוד רגולציה ובהן ועדת שכטר, עדיין קיימת הדרישה להציג לאישור הרגולטור לוחות שידור מראש.

מהרשות השנייה נמסר כי "מועצת הרשות השנייה אישרה את הארכת הזיכיון עבור זכייניות ערוץ 2 עד לאוקטובר 2017, כפי שאושר בחקיקה. עם זאת, הרשות השנייה תוסיף לקדם בכל הכלים העומדים לרשותה את המהלך ההדרגתי של המעבר לטלוויזיה מסחרית המבוססת על רישיונות ל-15 שנה, דבר המבטיח את יציבות הגורמים המשדרים ותחרות בריאה לרווחת הציבור כולה.

"נוסח הרישיון שנקבע על-ידי הרשות השנייה מפנה מפורשות לכללי הרשות השנייה בעניין אישור לוחות השידורים. בכוונת מועצת הרשות השנייה לקיים בתקופה הקרובה דיון מעמיק ונפרד בסוגיית אישור לוחות השידורים לבעל רישיון, שכן לסוגייה זו יש השלכות רוחב נוספות.

"הרשות השנייה תוסיף לפעול על מנת לשמור על האיזון הדרוש בין עקרונות חופש הביטוי וחופש היצירה בטלוויזיה המסחרית, להגנה על האינטרס הציבורי לטלוויזיה איכותית, יציבה ומגוונת".