אורתם סהר: קבוצת משקיעים תזרים 50 מיליון שקל לחברה

החברה מבקשת מהמוסדיים לדחות תשלום חוב של כ-40 מיליון שקל שאמור להיות באוקטובר ב-4 חודשים

אמיר נחום / צילום: איל יצהר
אמיר נחום / צילום: איל יצהר

חברת אורתם סהר , הנמצאת בקשיים תפעוליים בתקופה האחרונה על רקע הפרשיות השונות הקשורות בחברה ובבעל השליטה שלה, אמיר נחום, מבקשת דחייה בתשלומי חוב. 

במקביל, דיווחה החברה היום (ו') לבורסה כי אתמול נחתם מזכר הבנות בלתי מחייב בין החברה לבין קבוצת משקיעים הפעילים בארץ ובחו"ל, שאינם קשורים לחברה או לנחום בדבר ביצוע השקעה בהיקף של כ-50 מיליון שקל בחברה שיושקע במזומן במועד השלמת העסקה וכן מתן אופציה למשקיעים, להשקיע סכום נוסף של עד 35 מיליון שקל במזומן או באמצעות העברת נכסים בשווי הנ"ל לחברה שיועבר לחברה תוך 6 חודשים ממועד השלמת העסקה.

השקעת סכום ההשקעה וסכום האופציה תבוצע לפי שווי חברה של 15 מיליון שקל (לפני הכסף), כנגד הקצאת מניות של החברה שיקנו למשקיעים בגין סכום ההשקעה הראשון 77% מהמניות. אם עסקה ההשקעה תצא לפועל יאבד אמיר נחום את השליטה בחברה (מחזיק היום 45.5% מהמניות).

ב-24 באוקטובר החברה אמורה לשלם למחזיקי האג"ח מסדרה ד' כ-40 מיליון שקל. בין המחזיקים נמצא את פסגות, איילים, מגדל, הראל והלמן אלדובי. דירקטוריון החברה התכנס אתמול והחליט לבקש ממחזיקי האג"ח שלה דחייה של 4 חודשים בתשלום עד שעסקת ההשקעה בחברה תצא לפועל.

ביצוע העסקה כפוף, בין היתר, להשלמת בדיקת נאותות עד ל-15 בנובמבר 2016 אשר ניתנת להארכה על-ידי המשקיעים עד ל-15 בדצמבר, חתימה על הסכם מחייב, התקיימותם של תנאים מתלים וקבלת כל האישורים הנדרשים.

נחום נחקר לפני כ-4 חודשים ברשות ניירות ערך. מדובר בחקירה משותפת לרשות ניירות ערך ולרשות המסים, שבמסגרתה עלה החשד כי נחום הסתיר מהחברה קשרים עסקיים ופרטיים שקיים עם ספקים של החברה, שאותם היה עליו לחשוף.

נוסף על כך, נחום חשוד כי ניפח עלויות בגין שירותים שקיבלה אורתם סהר, ובכך גרם עיוותים בדוחות הכספיים של החברה. לפי החשד, באמצעות יצירת מצגי-שווא אלה גרף נחום לכיסו - יחד עם אחרים - כ-4 מיליון שקל, שבהם עשה שימוש אישי.

בנוסף נחקרו לאחרונה שני עובדים לשעבר בחברה, מנהלת החשבונות, אושרת מוסינדי, ואליק גריידי, ששימש כאיש אמונו של נחום, בחשד שנטלו כ-9 מיליון שקל מכספי החברה במירמה וגרפו את הכספים לכיסם. לחשודים בפרשה מיוחסות עבירות של הטעיית משקיעים, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, עבירות מירמה והפרת אמונים, עבירות הלבנת הון ועבירות מס. החשדות נוגעים לשנים 2012-2015.

ברבעון השני השנה הציגה אורתם סהר הכנסות של 307 מיליון שקל ברבעון, ירידה של 20% לעומת הרבעון השני ב-2015. הירידה בהכנסות נבעה מאסטרטגיה שמוביל נחום - לזנוח פעילות קבלנית ולהתמקד בפרויקטים בתחום ייזום בנייה למגורים.

במקביל עברה החברה להפסד גולמי של 18.3 מיליון שקל ברבעון, לעומת רווח גולמי של 15.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההפסד הנקי הסתכם ב-7.7 מיליון שקל (הטבת מס בהיקף 6.4 מיליון שקל צמצמה את ההפסד), לעומת רווח נקי של 4.3 מיליון שקל ברבעון המקביל.

במחצית הראשונה של 2016 הצטמקו הכנסות אורתם סהר ב-11% ל-611 מיליון שקל, ובשורה התחתונה נרשם הפסד נקי של 6.7 מיליון שקל, לעומת רווח של 8.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה.