הנקראות ביותר

בדיקת "גלובס": חישוב מדד הדיור על-פי דמי שכירות היה מפחית האינפלציה בשנים האחרונות

האינפלציה ב-92'-97' - %70.1 בשיטה החדשה, לעומת %78.1 בשיטה הקיימת

אילו חושבו מדדי הדיור בישראל בשיטת דמי השכירות משנת 92' ואילך, היתה האינפלציה בשנים 93'-96' פוחתת בשיעורים של %2 עד %3 בכל שנה כך מעלה תחשיב שנערך לבקשת "גלובס". לעומת זאת, האינפלציה ב-97' היתה מסתכמת ב-%7.5, לעומת %7 שחושבו על פי השיטה הקיימת.

המעבר לשיטת מדידת סעיף הדיור בהתבסס על דמי שכירות יחול, כמעט בוודאות, בינואר 99', על פי המלצת ועדת מומחים שתגיש את מסקנותיה הסופיות לסטטיסטיקן הראשי, פרופ' יוסף יהב, בחודש זה. בחישוב כולל מצטבר לשנים 92'-97', עלה מדד המחירים לצרכן ב-%78.1. אילו היה קיים בישראל מדד הכולל מחירי שכר דירה במקום דירות בבעלות, היה המדד המצטבר באותה תקופה מסתכם ב-%70.1.

מבין 158 המדינות החברות באירגון העבודה הבינלאומי, רק 56 מדינות כוללות מדד מחירי דיור במדדי המחירים לצרכן שלהן. צרפת, איטליה, ספרד ועוד יותר מ-10 מדינות באירופה, ועוד כ-90 מדינות ביתר חלקי העולם - אינן כוללות את הדיור במדד המחירים לצרכן שלהן.

(ראה "גלובס הערב", עמ' 49). «מאת אהרון רוזן «בדיקת "גלובס": חישוב מדד הדיור על-פי דמי שכירות היה מפחית האינפלציה בשנים האחרונות «האינפלציה ב-92'-97' - %70.1 בשיטה החדשה, לעומת %78.1 בשיטה הקיימת «מאת אהרון רוזן «בדיקת "גלובס": חישוב מדד הדיור על-פי דמי שכירות היה מפחית האינפלציה בשנים האחרונות «האינפלציה ב-92'-97' - %70.1 בשיטה החדשה, לעומת %78.1 בשיטה הקיימת

עקבו אחרינו ברשתות
רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
נדל"ן
היי טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
גלובס TV
פרויקט מיוחד
✓ הרישום בוצע בהצלחה!