גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מה קורה כשעורכי הדין בוחרים לייצג את עצמם בהליך משפטי?

עורכי הדין באים בדרך-כלל לביהמ"ש מטעמו של בעל הדין שהם מייצגים ■ אלא שגם להם יש לפעמים סכסוכים ומחלוקות עם אחרים, ולעתים הם בוחרים לייצג את עצמם בביהמ"ש

מספרים שכמות עורכי הדין במדינתנו הקטנה גדולה כל-כך, עד שהיחס הוא של כעורך דין אחד לכל כ-150 אזרחים (במחצית שנת 2009 דובר על עורך דין אחד לכל 183 אזרחים). כך, נראה כי למי שנזקק לייצוג משפטי לא צריכה להיות בעיה במציאת בא-כוח.

מצד שני, זוהי אמירה בעייתית, שהרי לצד ההיצע הכמותי, יש לוודא גם את האלמנט האיכותי. ובנוגע לכך, ובכן... לא תמיד. גם בנוגע לכך תופס הכלל הידוע שלפיו הכמות באה על-חשבון האיכות.

מסדרונות בתי המשפט מוצפים עוטי חולצות לבנות, עניבות שחורות וחליפות שחורות, תיקים מרשימים בידיהם, אצים-רצים להם, כנמלים חרוצות, בנבכי המסדרונות, נכנסים ויוצאים מן האולמות הרבים (וגם מן הקפיטריה).

וכל החוזה בהם מבין שהם שם בשביל לקוח. בוודאי יצאו זה עתה מדיון בעניינו, שמא עליהם להתייצב עוד מעט בפני שופט שידון בתיק של הלקוח.

זאת לזכור: גם עורכי הדין הם בני אדם, בשר ודם. וכפי שהם נדרשים לאכול ולשתות, על מנת להמשיך ולהתקיים, גם הם עצמם מנהלים הליכים משפטיים אל מול בעלי ריבם. לעתים יבחר עורך דין לנהוג כפי שמומלץ ולמנות לעצמו בא-כוח שייצגו בהליך, ולעתים יחליט עורך דין שהוא מוכשר דיו על מנת לייצג את עצמו.

בשבוע שעבר יצאו תחת ידי בית המשפט העליון שני פסקי דין בשני הליכים, שננקטו על-ידי שני עורכי דין אשר יצגו את עצמם בפניו. זוהי הזדמנות להציץ גם לסוג כזה של הליכים.

אז מה עם העו"ד איחר להגיש תביעת חוב?

אסעד באסם גימיל, שהיה בעבר לקוח של עו"ד אפרים ארנון, נותר חייב לו סכום כסף בגין שכר-טרחתו. עו"ד ארנון פתח נגדו הליכי הוצאה לפועל לשם גביית החוב, ואף הוצאה נגדו שם פקודת מאסר. ניתן לשער כי ארנון חש אי-נוחות להביא למאסרו של מי שהיה לקוח שלו, ולכן הוא נעתר להפצרותיו של גימיל לבטל את פקודת המאסר. גימיל הבטיח לו, שוב ושוב, כי הוא יסלק את חובו.

כך ישב לו עו"ד ארנון בשב ואל תעשה, עד שנואש וביקש לחדש את ההליכים. אלא שאז התברר לו, להפתעתו, כי גימיל לא בזבז זמן וכי הוא נכנס בינתיים להליכי פשיטת-רגל. משגילה זאת מיהר עו"ד ארנון והגיש, במסגרת הליכי פשיטת-הרגל, תביעת חוב. זו הוחזרה לו עקב איחור בהגשתה. לפיכך הגיש ארנון בקשה להארכת המועד להגשתה.

טענתו העיקרית של ארנון היתה כי גימיל תעתע בו ואף לא טרח לעדכן אותו בנוגע להליכי פשיטת-הרגל. גימיל הכחיש. הוא טען כי מעולם לא הטעה את ארנון וכי הוא אף הצהיר כנדרש אודות חובו לו. הוא גם שלח הודעה בדבר הליכי פשיטת-הרגל לתיק ההוצאה לפועל שפתח ארנון.

אלה הספיקו לבית המשפט המחוזי על מנת לדחות את ערעורו של ארנון. נקבע כי הוא קיבל הודעה על הליכי פשיטת-הרגל ולא עשה דבר במשך למעלה מחצי שנה.

שופטת בית המשפט העליון, מרים נאור, גילתה אמפטיה כלפי עו"ד ארנון. היא חרגה ממנהגה של ערכאת ערעור, וביקשה מהצדדים להבהיר על מה מבוססת הקביעה העובדתית שלפיה ארנון קיבל הודעה על ההליך.

משהתברר לה כי ההודעה שוגרה רק לתיק ההוצאה לפועל ולא אל עו"ד ארנון עצמו, היא קבעה כי "ההנחה שביסוד פסק הדין לפיה המבקש קיבל בפועל הודעה - אינה נכונה".

די היה בכך כדי להובילה לקבל את ערעורו ולהחזיר את העניין לבית המשפט המחוזי, על מנת שישמע מחדש את טענות הצדדים ויתן החלטה חדשה. "איני מחווה דעה על ההחלטה לגופה", הוסיפה נאור (רע"א 3921/10).

עורך הדין נאחז בתואר

מזה כ-10 שנים מכהן חיים גרון כסמנכ"ל בכיר הנדסה ורישוי במשרד התקשורת. גרון אוחז ברישיון עורך דין. אלא שתפקידו במשרד התקשורת אינו נמנה עם המערך המשפטי של המשרד, וגרון אינו נדרש לכישורים משפטיים בביצועו.

חרף האמור, גרון נוהג לחתום על כל המסמכים הקשורים לתפקידו, תוך שהוא עושה שימוש בתואר "עורך דין" כתואר נלווה לתוארו המקצועי. לטענתו, הוא מעולם לא התבקש לחדול ממנהגו זה.

כבר בשנת 2002 פרסמה נציבות שירות המדינה הוראה, שאסרה על עובדי מדינה בעלי תואר מקצועי או רישיון לעסוק במקצוע מסוים, אך שבמסגרת עבודתם אינם מועסקים במשרה אשר למילוייה דרוש התואר המקצועי או הרישיון, לחתום או להציג עצמם כבעלי התואר/הרישיון המקצועי. הוראה זו נבעה מן החשש מהתרבות מקרים של עשיית שימוש בתואר "עורך דין" שלא לצורך, דבר שעלול להוביל להטעיית הציבור.

הוראה זו לא נאכפה בדווקנות, עד שבשנת 2008 היא זכתה להכשר של בית המשפט הגבוה לצדק.

בשנת 2009 שיגרה נציבות שירות המדינה לסמנכ"לים הבכירים למינהל ומשאבי אנוש במשרדי הממשלה "הודעת רענון", בה היא הזכירה להם כי שימוש של עובדי מדינה בתואר "עורך דין" יכול להיעשות רק בהתאם להוראות התקשי"ר. מהלך רוחבי של אכיפת ההוראה יצא לדרך.

המהלך לא עבר מעל לראשו של עו"ד גרון ממשרד התקשורת. גם אליו שוגרו הודעה, ולאחר מכן עוד אחת, אודות כוונת מנכ"ל משרד התקשורת להורות לו לחדול ממנהגו לחתום על מסמכי המשרד בתואר "עורך דין", בניגוד להוראות התקשי"ר. באותה הודעה צוין כי גרון רשאי להעביר את עמדתו בנושא בתוך זמן קצוב.

במהלך בירור בעל-פה שנערך לגרון הוא הציג מסמך שנחתם בידי מנכ"ל משרד התקשורת בעבר, ושבו הוא אישר כי בעת שהוא כיהן כמנכ"ל, הוא אישר לגרון לעשות שימוש בתואר "עורך דין", וזאת לאחר שנועץ ביועץ המשפטי של המשרד. אותו יועץ משפטי הכחיש את האמור וטען כי אינו זוכר שנתן אישור שכזה.

סוף דבר: מנכ"ל משרד התקשורת לא התרשם מטענתו של גרון, שלפיה הוא עושה מקדמת דנא שימוש בתואר באישור כדין, והוא הודיע לגרון כי עליו לחדול מכך לאלתר.

גרון מיאן להיפרד מתוארו - ועתר לבג"ץ על מנת לבטל את החלטת המנכ"ל. זו נגועה, לטענתו, בהעדר הנמקה, פוגעת בזכות הטיעון שלו והתקבלה משיקולים זרים (לטענתו, יחסיו המעורערים עם המנכ"ל הם שהביאו לקבלתה). לגופו של עניין טען גרון כי בכך שמזה שנים רבות הוא עושה שימוש בתואר, אין משום חשש להטעיית הציבור.

עתירתו של גרון נדחתה עתה. "התשתית העובדתית של העתירה איננה מגלה עילה כאמור להתערבותו של בית משפט זה", קבע השופט סלים ג'ובראן (בהסכמת השופטים אילה פרוקצ'יה ואליקים רובינשטיין).

הוא דחה את טענותיו הפרוצדוראליות של גרון, והזכיר כי ההחלטה הנדונה לא ניתנה כמענה לבקשה בכתב של גרון כי המנכ"ל יפעיל סמכות, שהוענקה לו על-פי דין, ויתיר לו לעשות שימוש בתואר "עורך דין". "היתה זו החלטה יזומה של המשיב, ומשכך נראה כי חוק ההנמקות איננו חל עליה", כך ג'ובראן.

הוא הוסיף וקבע כי חובת ההנמקה של הרשות אינה נובעת רק מן החוק האמור, אלא גם מחובת ההגינות.

"גם אם אכן היתה מוטלת על המשיב חובה כזו במקרה דנן, עדיין עמד האחרון הן בחובתו זו והן בחובתו הנוספת להעניק זכות טיעון לעותר, אשר מצא את עצמו נפגע מההחלטה", חרץ.

הוא בחן את מידת הפירוט הנדרשת מרשות על מנת שתעמוד בחובתה לנמק את החלטותיה. בקשר לכך הוא בחן את התכליות של החובה האמורה: לסייע בהבניית שיקול-הדעת המינהלי, לסייע לנפגע מן ההחלטה בהתמודדות עמה ולאפשר ביקורת עצמית, פנימית וחיצונית, על ההחלטה.

ג'ובראן קבע כי המנכ"ל נימק כדבעי את ההחלטה, וכי אף הוענקה לגרון זכות טיעון ראויה ומספקת. הוא דחה אף את הטענה בדבר שיקולים זרים שעמדו בבסיס ההחלטה.

"בית משפט זה בוחן את חוקיות מעשה המנהל, ולא את תבונתו של המעשה המינהלי", הוסיף ג'ובראן, בהתייחסו אל טענתו המהותית של גרון, וקבע כי ההחלטה לא חרגה ממתחם הסבירות (בג"ץ 4288/10).

עוד כתבות

ישראל כ"ץ / צילום: אוהד צויגנברג-ידיעות אחרונות

טוב שנזכרו: הצעה לקצץ (זמנית) את שכר הפוליטיקאים

שר האוצר ישראל כ"ץ מציע הפחתת שכר של 10% משכרם של חברי כנסת ושרים מכהנים עד סוף 2021

ניר חפץ / צילום: שלומי יוסף, גלובס

הותר לפרסום: המדינה מבקשת לעכב תביעה נגדה בפרשת ניר חפץ

הפרסום הותר לבקשת "גלובס", בנוגע לתביעה הנוגעת לנסיבות חתימת הסכם עד המדינה • נודע כי הפרקליטות הגישה 13 בקשות לעיכוב הליכים בתיקים אזרחיים בשל משפט רה"מ

בורסת תל אביב / צילום: רויטרס

סגירה צורמת בת"א: אל על צנחה ב-7.5%, פתאל ב-5.5%

מדד ת"א 35 איבד 1.3%, מדד הבנקים ירד בשיעור דומה ● פוקס צנחה ב-6.15% בצל סגירת חנויות בסגר השני ● פריגו צנחה ב-6.5%, בזק ב-1.9% במחזור הגבוה בבורסה

אדם עוטה מסיכת מגן במהלך התפרצות מגפת הקורונה במנהטן, ניו יורק / צילום: Mike Segar, רויטרס

ה-CDC: הפרסום כי נגיף הקורונה מדבק ממרחק של 6 מטרים - בטעות

במרכז האמריקאי למניעת מחלות טוענים כי המסמך, שפורסם בשבוע שעבר, עלה לאתר בטעות ● במסמך נטען שהנגיף מדבק הרבה יותר ממה שחשבו החוקרים עד עכשיו

שופטת העליון רות ביידר גינסבורג / צילום: Charles Dharapak, Associated Press

האם הקרב על בית המשפט העליון יכריע את הבחירות לטובת טראמפ?

מותה של שופטת בית המשפט העליון האמריקאי, רות ביידר גינסבורג, הוא אירוע היסטורי שטורף את הקלפים במרוץ לנשיאות ● ד"ר אודי זומר, ראש המרכז לחקר ארה"ב באוניברסיטת ת״א, מתארח בפרק מיוחד של פודקאסט 'המדריך לטראמפיסט' כדי למפות את ההשלכות ● האזינו

שופטת העליון רות ביידר גינסבורג / צילום: Charles Dharapak, Associated Press

מותה של רות ביידר גינסבורג דוחף את העליון עמוק אל תוך שדה הקרב הפוליטי

מותה של שופטת העליון שהפכה לאייקון תרבותי עשוי לבסס את הרוב לשמרנים בבית המשפט ולהכריע את הנורמות החברתיות בארה"ב ● טראמפ כבר הצהיר כי ימנה מחליפה בהקדם והדמוקרטים מאיימים להשתמש בכל הכלים שברשותם כדי להעביר את המינוי להכרעתו של הנשיא שייבחר בנובמבר

בדרך ליואן דיגיטלי / צילום: שאטרסטוק

הבנק המרכזי הסיני: על סין להיות המדינה הראשונה שתנפיק מטבע דיגיטלי

על פי טור שפורסם בסוף השבוע במגזין של הבנק המרכזי, הנפקת יואן דיגיטלי תפחית את התלות של סין בדולר האמריקאי ● יחידת המחקר של הבנק כבר הגישה בקשות לרישום של 130 פטנטים על אפליקציות הקשורות למטבעות דיגיטליים

מנכ"ל מיקרוסופט, סאטיה נאדלה / צילום: Associated Press

עסקת ענק בשוק הגיימינג: מיקרוסופט רוכשת ב-7.5 מיליארד דולר את בת'סדה

בת'סדה מפתחת כמה מסדרות משחקי הווידיאו המצליחות בתעשייה, כמו דום ו-Fallout ● פעילות המשחקים של מיקרוסופט מ-15 בתי סטודיו כיום ל-23 אחרי סיום העסקה

הראל ויזל, מנכ"ל ובעלים קבוצת פוקס  / צילום: דימה טליאנסקי

אלפי עובדים לחל"ת: קסטרו, פוקס, גולף ועדיקה מעדכנות על סגירת החנויות למהלך הסגר

פוקס, גולף ועדיקה מעדכנות גם על ניסיונות לצמצם הוצאות שוטפות במהלך הסגר ● עובדי המטה של עדיקה לא יצאו הפעם לחל"ת ● הראל ויזל, מנכ"ל ובעל השליטה בקבוצת פוקס, יוותר על מחצית משכרו ולא על כולו כפי שעשה בסגר הקודם ● גם מנהלי קסטרו ממשיכים בתקופה זו לוותר על חלק משכרם

ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: קובי גדעון, לע"מ

סנגורי נתניהו מבקשים מביהמ"ש לקיים דיון לקביעת הסדרים

הסנגורים מבקשים לקיים "במועד קרוב, דיון לשם קביעת הסדרים ומתן הוראות מתאימות על ידי בית המשפט" ● בית המשפט קיבל עמדת הפרקליטות בעניין סדר העדים

נפתלי בנט / צילום: אמיר מאירי

בדיקת קורונה חינם לכל דיכפין: האם זה נפוץ בעולם?

כמה מדינות יספקו לכל תושב מודאג בדיקת קורונה במחיר נמוך? פחות ממה שבנט חושב ● "המשרוקית של גלובס"

בנימין נתניהו כשהודיע על הסגר השני / צילום: via Pool , רויטרס

המשפטנים הבכירים תוקפים: "רה"מ מעדיף פקידים צייתנים ונאמנים ולכן ממנה ממלאי מקום. זו קטסטרופה"

על רקע החלטת אוחנה להאריך בחצי שנה את כהונתו של ניצב מוטי כהן כמ"מ המפכ"ל, תוקפים משפטנים בכירים את הימנעות נתניהו ושריו ממינויי קבע לשורת תפקידים בכירים, בהם פרקליט מדינה וראש אגף תקציבים • לדבריהם, מדובר ב"קטסטרופה ציבורית-ניהולית" המחלישה את שומרי הסף

עדיאל שמרון /  צילום: שלומי יוסף

בהלת המחסנים: המדינה מכרה שטח למרלו"גים בכחצי מיליארד שקל

רשות מקרקעי ישראל תקבל כ-524 מיליון שקל ממכירת קרקע באזור התעשייה יואב שבדרום ● הרוכשת העיקרית היא איסתא מרכזים לוגיסטיים שתשלם 289 מיליון שקל עבור זכייתה בארבעה מכרזים ● גם נדב.ב וקבוצת שיבולת בין הרוכשים

אייל שרצקי, מנכ"ל משותף באיתוראן / צילום: תמר מצפי

מניית איתוראן צנחה בכ-60% מהשיא ונסחרת מתחת למחיר שבו נמחקה מת"א

חברת שירותי הרכב של משפחת שרצקי נפגעה מחולשה בשוקי הרכב של ברזיל וארגנטינה, כאשר פרוץ מגפת הקורונה הוסיף שמן למדורה ● כעת יש מי שמאתר הזדמנות במניה

בניין בורסת המניות של ניו יורק, החודש  / צילום: Anthony Behar, רויטרס

האם בהלת הקורונה החזירה את מניות הטכנולוגיה לימי הבועה?

התנהגות השווקים בעקבות מגפת הקורונה הגדילה את הפערים בין מניות הערך למניות הצמיחה במידה מוגזמת ומטרידה ● המסקנה: השקעה במניות ערך עדיפה כיום

לירן אבישר בן חורין, מנכ"לית משרד התקשורת / צילום: דוברות משרד התקשורת

על רקע עסקת הוט IBC: חובות פריסת הסיבים של החברות ייבחנו מחדש

במשרד התקשורת מעוניינים שמיזם הסיבים האופטיים IBC ישלים את הפריסה של בזק כדי ליצור כיסוי מלא של הסיבים גם בפריפריה

חממה לגידול קנאביס של אינטליקנה  / צילום: לירון לוי, יח"צ

אנחנו נשארים בארץ? כך מתמודדות חברות הקנאביס מישראל עם היעדר יצוא

הבאזז חלף, המניות תקועות, הסלבס כבר אינם נוהרים וההכנסות עדיין אינן משמעותיות ● חברות הקנאביס המקומיות מוצאות פתרונות יצירתיים להצמיח את עסקיהן בהעדר יצוא: מקימות פעילויות בחו"ל, מייבאות מותגים זרים ומצפות בתקווה ללגליזציה

הפרלמנט האיטלקי./צילום : רויטרס Tony Gentile

מדגמים: אזרחי איטליה שלחו הביתה שליש מהמחוקקים במשאל עם

לפי מדגמים, האיטלקים תמכו ברוב גדול במשאל-עם ביוזמה של תנועת חמשת הכוכבים, שמקצצת את מספר חברי בתי הנבחרים במדינה מ-945 ל-600 ● זאת בנימוק שהדבר יחסוך כסף למשלמי המסים ויביא לייעול הליכי החקיקה

בית השגריר ברחוב גלי תכלת בהרצליה ושלדון אדלסון (בעיגול) / צילום: איל יצהר, גלובס

עסקת בית השגריר בהרצליה הושלמה: אדלסון ישלם 20 מיליון שקל מס רכישה

ל"גלובס" נודע כי המיליארדר שלדון אדלסון ישלם מס של כ-20 מיליון שקל על רכישת בית שגריר ארה"ב שהושלמה מספר ימים לפני החג ● את הנכס רכש אדלסון תמורת יותר מרבע מיליארד שקל - סכום שיא עבור בית פרטי בודד בישראל

ערן יעקב, רשות המסים / צילום: שלומי יוסף, גלובס

המדינה לא רוצה שתשלמו לה מסים? תקלה באתר הרשות תוקעת השלמה של עסקאות נדל"ן

מזה כשלושה שבועות מייצגים בעסקאות מקרקעין לא מצליחים להשלים דיווחים על עסקאות ולשלם את המס הנדרש באתר רשות המסים ● התוצאה: מאות עסקאות נדל"ן שלא ניתן להשלים ● רשות המסים: "הרשות מבצעת בשבועות האחרונים החלפה של מערכת המחשוב הפנימית"