גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

פסק דין תקדימי: מתי יכול מעביד לחדור לדוא"ל של עובד?

ביה"ד הארצי: חדירה לדוא"ל ושימוש בחומרים כראיה אפשריים רק כשמדובר בתיבה מקצועית שבבעלות המעסיק ■ כשמדובר בתיבה אישית שהמעסיק הקצה לעובד - החדירה אסורה

מעביד יהיה רשאי לחדור למחשב ולדואר אלקטרוני של עובד, ואף להגיש כראיה בסכסוך משפטי את החומר שמצא, רק אם מדובר בתיבת דוא"ל מקצועית שבבעלות המעסיק. כאשר מדובר בתיבת דוא"ל אישית שהעמיד המעביד לטובת העובד, אסור לו לחדור לתוכן התכתובת האישית של העובד, למעט במקרים חריגים - כך קבע היום (ד') בית הדין הארצי לעבודה בפסק דין רחב יריעה ותקדימי, שבו התווה את העקרונות המנחים בנוגע לאפשרות של מעסיקים לחדור למחשבים ולתיבות המייל של העובדים במקום העבודה, ולהגיש אותן כראיה בהליך משפטי.

עוד נקבע בין היתר כי המעסיק רשאי לקבוע כללי אסור ומותר בשימוש העובדים במחשב ובמייל, ועליו לקבוע מדיניות נוהגת בנושא במקום העבודה ולהביא אותה לידיעת העובדים.

פסק הדין שכתבה הנשיאה נילי ארד, אשר התקבל בהסכמתם של הנשיא הפורש סטיב אדלר והשופטת רונית רוזנפלד, ניתן במסגרת שני ערעורים שהוגשו על החלטות של בתי הדין האזוריים לעבודה. האחד - שהגישה העובדת טלי איסקוב-ענבר על ההחלטה לאפשר למעסיקתה לשעבר, חברת הסטארט-אפ פאנאיה, להגיש כראיה תכתובות מייל ששלחה, כדי להוכיח כי פיטוריה מהעבודה לא נבעו מחמת הריונה, אלא מכיוון ששלחה קורות-חיים למעסיקים אחרים; השני - שהגישו חברות אפיקי מים על החלטת בית הדין האזורי לפסול הודעות מייל שביקשו להגיש כראיה נגד העובד, רן פישר, כדי להוכיח התנהגות פוגענית מצדו.

מקצועי או פרטי

בהחלטתם העקרונית חילקו שופטי הארצי ל-3 סוגים את תיבות הדוא"ל של העובד, ולגבי כל סוג קבעו מהם התנאים שבהתקיימם יוכל המעסיק לחדור לתיבות:

1. תיבה מקצועית - תיבה המיועדת לצורכי עבודה בלבד ואסורה לשימושו האישי של העובד. לדברי השופטים, בשים לב למהותה של התיבה המקצועית, המיועדת מראש כל כולה לצורכי עבודה, רשאי המעסיק לקיים פעולות ניטור ומעקב אחר נתוני התקשורת וחדירה לנתוני תוכן בתיבה המקצועית, לרבות תכתובת האי-מייל המקצועית שבה.

ואולם, אם העובד קיים תכתובת אישית בתיבה המקצועית בניגוד למדיניות מקום העבודה, המעסיק אינו רשאי להיכנס לנתוני תוכן של אותה תכתובת אישית. אלא אם כן מדובר בהתנהגות פוגענית או פלילית של העובד, וגם אז חייב המעסיק לקבל הסכמת העובד לחדירה לתוכן התכתובת האישית שלו.

2. תיבה לצרכיו האישיים של העובד - המעסיק רשאי להעמיד לרשות העובד תיבה לצרכיו האישיים ולניהול תכתובתו האישית. גם כאן מחלק בית הדין הארצי את התיבות לשני סוגים משנה:

א. תיבה מעורבת - המשמשת גם לצורכי עבודה ולצורכי תכתובת אישית של העובד. השופטים קובעים כי ככל שמדובר בחדירה של המעביד לתיבה המעורבת, צריך שיתקיימו תחילה תנאים מוקדמים של נסיבות חריגות המצדיקות פעולות מעקב וחדירה לתוכן, וכן שקודם לחדירה ינקוט המעביד באמצעים טכנולוגיים חודרניים פחות, המעידים על שימוש בלתי ראוי של העובד בטכנולוגיות שהועמדו לרשותו לצורכי עבודה. בהתקיים התנאים המוקדמים, נדרשת הסכמתו הספציפית של העובד לכל פעולת חדירה של המעסיק לתוכן התכתובת האישית שלו, להבדיל מתכתובתו המקצועית באותה תיבה.

ב. תיבה אישית של העובד שבבעלות המעביד - תיבה נפרדת המשמשת לצרכיו האישיים של העובד, לרבות תכתובתו האישית בלבד, שאינה לצורכי עבודה. כדי שהמעסיק יוכל לחדור לתיבה זו, בנוסף על התנאים המוקדמים שנקבעו ביחס לתיבה המעורבת, נדרשת הסכמתו הספציפית של העובד בגין כל פעולת מעקב הכוללת חדירה לתיבה האישית ולאיסוף נתוני תקשורת ותוכן, לרבות חדירה לתוכן התכתובת האישית. בית הדין מבהיר כי איסור החדירה לתכתובת אישית חל גם אם התכתובת הופקה בנייר ונמצאה בפח האשפה.

3. תיבה חיצונית-פרטית בבעלותו של העובד - המעסיק רשאי להתיר לעובד גישה לתיבה החיצונית-פרטית במקום העבודה (למשל לתיבת gmail).

"נוכח בעלותו הבלעדית של העובד בתיבה החיצונית-פרטית והיותה רכושו הפרטי כמו מכוניתו או ביתו, אסור למעסיק לקיים מעקב של נתוני תקשורת או תוכן על השימוש שעושה העובד בתיבה הפרטית, ואסור לו לחדור לתיבה הפרטית ולתוכן תכתובת האי-מייל של העובד במסגרתה", קובעים השופטים.

עם זאת, הם מוסיפים כי כאשר המעסיק סבור כי התקיימו התנאים המצדיקים פעולות של חדירה לתיבת המייל הפרטית החיצונית של העובד, עליו לפנות לבית הדין האזורי לעבודה בבקשה למתן צו משפטי לחיפוש ולתפישה בתיבה הפרטית של העובד.

"ככלל, ונוכח הפוגענות הטמונה בסעד מעין זה, יינתן הצו במקרים הנדירים ויוצאי הדופן בלבד ובהתקיים התנאים הנדרשים לכך בדין", נקבע.

תפיסה פסולה

לאור העקרונות שהתווה, קיבל בית הדין הארצי את הערעור של טלי איסקוב על פסיקת בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, ופסל את קבילותן כראיה של תכתובות מייל שהגישה המעסיקה שלה, חברת הסטארט-אפ פאנאיה, כדי להוכיח כי פיטוריה מהעבודה לא נעשו בשל היותה בהיריון.

בין היתר נימק בית הדין הארצי את החלטתו בכך ש"חדירתה של החברה לתכתובת האישית של איסקוב בתיבה, שהוקצתה לשימושה, נעשתה מבלי שניתנה הסכמתה של העובדת מרצון ומדעת, מכללא או במפורש, והיוותה פגיעה בפרטיותה. לדבריו, לא הוכחה מדיניות מפורשת מטעם החברה, האוסרת על שימוש אישי בתיבת האי-מייל שהוקצתה לעובדת לצורכי עבודה.

בנוסף, דחה בית הדין הארצי את הערעור שהגישו החברות בפרשת אפיקי מים, שביקשו להגיש תדפיסים מתכתובות אי-מייל ששלח העובד רן פישר במהלך עבודתו, כדי לבסס טענותיהן בדבר פעילותו הפוגענית של העובד. כאשר חלק מן התדפיסים הופקו משרת המחשב בחברות, ואחרים נמצאו בפח האשפה.

"המעסיקות הודו כי לא ביקשו את הסכמת פישר לעיין בתכתובות האי-מייל הפרטיות מתיבת הדואר החיצונית-פרטית שלו", נקבע. "אין לקבל מסמכים שהופקו על-ידי המעסיק בדרך של חדירה לתיבת האי-מייל החיצונית-פרטית של העובד ולתכתובת פרטית במסגרתה, גם אם הופקו באמצעות השרת שבבעלות המעסיק, ללא חדירה בפועל לתיבת האי-מייל הפרטית. בהיעדר צו שיפוטי המתיר חדירה לתוכנן של תכתובות המייל בתיבה הפרטית של העובד, 'התפיסה' של תכתובות אלה - פסולה".

כניסת המעביד לדוא"ל העובד - הכללים

1. תיבה מקצועית לצורכי עבודה - ניתן להיכנס; אם מדובר בתכתובת אישית - רק אם מדובר בהתנהגות פוגענית או פלילית של העובד ורק בהסכמתו.

2. תיבה אישית שהמעביד העמיד לרשות העובד: א. תיבה מעורבת לצורכי עבודה ולצרכים אישיים - רק בנסיבות חריגות ולאחר שהמעביד ניסה אמצעים פחות חודרניים שהעידו על שימוש לא ראוי; בכל מקרה כניסה לתכתובת האישית דורשת אישור העובד; ב. תיבה אישית - רק בתנאים חריגים ובהסמכת העובד.

3. תיבה חיצונית פרטית (כמו gmail) - רק במקרים חריגים ובאישור בית הדין האזורי לעבודה.

עוד כתבות

לילה חאלד / צילום: רויטרס

בתוך יממה: זום, פייסבוק ויוטיוב סירבו לשדר הרצאה של ליילה ח'אלד

שלוש ענקיות האינטרנט סירבו לשדר הרצאה של ח'אלד שהתקיימה באוניברסיטת סן פרנסיסקו ● ח'אלד הייתה פעילה בארגון הטרור "החזית העממית לשחרור פלסטין"  והשתתפה בחטיפות מטוסים בשנים 1969-1970

צילום: יונתן בלום

תעלת המזגן הייתה המקום הכי חשוב שהייתי בו השבוע

דרור פויר נאלץ להכנס השבוע לתעלת המזגן כדי לנקות פילטרים - וכשיצא משם הכול נראה אותו דבר - רק טיפה יותר טוב

המספרים מאחורי הסגר במשק / צילום: כדיה לוי, גלובס

מינוס 150 מיליארד שקל (בינתיים): האם כלכלת ישראל בדרך לעשור אבוד

לפי התחזיות המעודכנות הנזק הכלכלי למשק בשנים 2020-2021 כבר חוצה את קו ה-150 מיליארד שקל ● סגר במתכונת הסגר של חודש מרץ דוחה בשנה נוספת את ההתאוששות, רק שהפעם המשק מוחלש ווהסכנה להדרדר לשפל של שנים גדולה הרבה יותר

מחסום משטרתי בתל אביב. המשטרה פרסה מחסומים ברחבי הכבישים בערים כדי לפקח על הגבלות התנועה של הממשלה בצל הקורונה / צילום: כדיה לוי, גלובס

ההייטק, התעשיות הביטחוניות וחלק מהפיננסים יוחרגו מהסגר. אלו עוד הקלות ניתנו ברגע האחרון?

ההקלות סוכמו לאחר שבישיבת הממשלה אושר מתווה מחמיר לסגר שאינו מאפשר לעסקים שאינם מוגדרים חיוניים לפעול בתכונת מצומצמת ● כ"ץ: "אני גאה בכך שאחרי מאבק קשה הצלחתי היום לשנות את מתווה סגירת המגזר הפרטי ובניגוד לכוונה שהסתמנה אתמול"

מטוס ישראייר / צילום: יחצ

ישראייר: נשקול לעתור לבג"ץ אם נתב"ג יוגבל לטיסות נכנסות

ישראייר טוענת כי תקנות האוסרות על יציאות ישראלים מהארץ, בטיסות למדינות ירוקות, מנוגדת לסמכות הממשלה ● האם הלחץ יעבוד?

שר האוצר, ישראל כ"ץ / צילום: אוהד צויגנברג-ידיעות אחרונות

השר כ"ץ משנה את הכללים לפקידי האוצר, וקורא לזה "מסורת"

שר האוצר טען שהפגישות של ראש אגף התקציבים עם יו"ר האופוזיציה היו הדלפות בלתי מקובלות • לפיד גרס שתדרוכים של בכירי אוצר לח"כים הם פרקטיקה דמוקרטית שגרתית • האם השר הטרי ממציא כללי משחק חדשים?

בדיקת קורונה בירושלים. "בסוף יצטרכו חמ"ל שינהל את כל החמ"לים" / צילום: Ammar Awad, רויטרס

תעשיית הזיופים פורחת בקורונה: בדיקות פיקטיביות וכרטיסי טיסה

היחידה הארצית למאבק בפשיעה החמורה והבינלאומית פתחה בחקירה בחשודים שזייפו והעבירו אישורי ביצוע בדיקות קורונה ● סוכנת נסיעות שנחקרה חשודה בהפקת כרטיסי טיסה מזויפים שהועברו כדי שהמחזיקים בהם יוכלו לנוע בחופשיות ברחבי הארץ מבלי להיקנס

מל״ט של חברת בלובירד ( BlueBird Aero Systems)  / צילום: תעשיה אוירית

התעשייה האווירית רכשה 50% מחברת מל"טים קטנים ששווייה מוערך ב-100 מיליון שקל

בלובירד מפתחת ומוכרת את המל"טים לשירותי הביטחון הישראלים ולמדינות זרות ● פי הודעת החברה, התעשייה האווירית זיהתה פוטנציאל בשוק המל"טים הקטנים, בעולם הצבאי והאזרחי, ורוצה להגדיל משמעותית את פעילותה בתחום

הרכבת הקלה בירושלים / צילום: Eliricon, שאטרסטוק

החל מיום שלישי: התחבורה הציבורית תצומצם

בעקבות צמצום נפח הפעילות של התחבורה הציבורית, השירות העירוני ימשיך לפעול בתדירות נמוכה וברשת קווים בסיסית בלבד ● במהלך ימות השבוע יופעל השירות עד לשעה 20:00 בערב ויתחדש בכל בוקר עם תחילת השירות

ניסוי הטילים  / צילום: צילום מסך

צה"ל הודיע על ניסוי מוצלח במערכת טילי ים-ים

הניסויים הכשירו את המערכת לשימוש מבצעי בזרוע הים, כאשר הטילים ישולבו בספינות הטילים "סער 5" ו"סער 6" העתידות להיקלט בחיל הים בחודשים הקרובים ● מדובר בטיל שפותח על ידי התעשייה האווירית

מאבטח בסניף בנק לאומי. בבנקים מסבירים כי הם ממשיכים לעבוד ויש להם הוצאות / צילום: שלומי יוסף, גלובס

בנק לאומי חשף חשבון סודי של לקוח בפני גרושתו - וחויב בפיצוי

ביהמ"ש המחוזי בתל אביב קבע כי הבנק פעל בניגוד לחוק והפר סודיות בנקאית ● זאת, כאשר במסגרת סכסוך גירושין של לקוח שלו, העביר לגרושתו פרטי בנק סודיים, אף שלא נדרש לעשות זאת

בנימין נתניהו כשהודיע על הסגר השני / צילום: via Pool , רויטרס

הסגר לא יעבור בכנסת: נתניהו מנסה להעביר תקנות שעת חירום

ועדת החוקה דנה במהלך הלילה בתיקונים לחוק הקורונה הגדול אך לא הצליחה להגיע להסכמות ובמקום זה החלו צעקות בין חברי הקואליציה לאופוזיציה ● לכן, נתניהו מנסה לכנס את הממשלה (טלפונית) כדי להעביר תקנות שעת חירום אך נתקל בהתנגדות מחברי כחול לבן

שרת התחבורה מירי רגב / צילום: מיכל רז-חיימוביץ, גלובס

המתווה לסגר: יוכלו לצאת מהארץ מי שרכשו כרטיסים עד היום

המתווה שסוכם מאפשר יציאה מהארץ לכל מי שרכשו כרטיסי טיסה עד למועד כניסת הסגר לתוקף, קרי היום ה-25 לחודש, עד שעה 14:00 ● לפי המתווה תותר כניסת ישראלים ארצה ללא הגבלה ● מדובר במתווה שיוביל לבריחת חברות תעופה זרות מכאן ולקושי גדול לחברות הישראליות

"פרי פלייס" ברחובות,היום. אחד מהפרויקטים להם הלוותה אקספו מיליוני שקלים / צילום: בר אל, גלובס

נאמני אלדד פרי: "קרן אקספו פועלת באופן כוחני"

הקרן מבקשת למנות לפרויקטים שלוו על ידה כונסי נכסים, ולהוציאם מידי הנאמנים, שבתגובה מאשימים אותה בהתנהלות דורסנית ● בא כוח אקספו: "עמדת הנאמנים תמוהה"

מליאת הכנסת / צילום: אורן בן חקון, פול

לאחר ניגוחים מימין ומשמאל: חוק הקורונה עבר הערב בקריאה ראשונה במליאה

הכנסת דחתה את הפגרה שלה כדי לחוקק מחדש את התיקונים לחוק הקורונה הגדול, שיאפשרו הגבלות חדשות בסגר שייכנס לתקפו מחר בצהריים ● גנץ יקיים מסיבת עיתונאים הערב

אבי פרידמן / צילום: יח"צ

מנכ"ל יונייטד בישראל אבי פרידמן פורש אחרי 21 שנה

ב-1 באוקטובר יועברו מושכות ניהול השלוחה הישראלית של החברה ליעל ברזילי, מנהלת המכירות האיזורית ● פרידמן יוסיף לשמש כיועץ לחברה

בנימין נתניהו כשהודיע על הסגר השני / צילום: via Pool , רויטרס

עשרות ישראלים מתים מדי יום, וממשלת "האחדות הלאומית" מתעסקת במגזריות

ההתמקדות של רה"מ בנימין נתניהו בהפגנות הייתה מלאכת הסטת דיון אחרי ישיבות הקבינט וישיבות הממשלה ● כעת כולם מאשימים אותו בכך שבניגוד לעמדת הפרויקטור, משרד האוצר ונגיד בנק ישראל הוא גרר את המשק הישראלי לסגר כולל, רק כדי לדכא את המחאה

מקררי חלב בסופרמרקט / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

לקראת החמרת הסגר: נמשך המחסור בחלב ברשתות המזון

גורמים בענף החלב מסבירים כי המחלבות מתקשות לספק סחורה על רקע גל החום של השבוע שעבר, הביקושים המוגברים לקראת החג והידוק הסגר ● המחסור הוא בעיקר בחלב של שטראוס וטרה

דוד אמסלם / צילום: יוסי זמיר

הסכמות היסטוריות: הנפקת התעשייה האווירית יוצאת לדרך

ועדת השרים להפרטה צפויה לאשר להנפיק עד 35% מהתעשייה האווירית, לאחר שהושגו הסכמות עם הממונה על השכר ועם גורמי ביטחון • העובדים לא יידרשו להחזיר כסף בשל חריגות שכר, והאינטרסים החיוניים של המדינה יוגנו בכנסת

שליחים של חברת המשלוחים "וולט" משקיפים לעבר רחוב ריק בצל הקורונה. חברות המשלוחים הפכו להיות מרכזיים בתקופה שבה אי אפשר לצאת כמעט מהבית / צילום: כדיה לוי, גלובס

בפעם השנייה בתוך חודש: תקלה באפליקציית משלוחי האוכל וולט

מוקדם יותר הערב, האפליקציה הפסיקה לפעול ומציגה הודעת שגיאה לכל מי שמנסה להזמין באמצעותה משלוח ● לפי שעה, התקלה תוקנה ● החברה סבלה מתקלה דומה לפני פחות מחודש כשאז הסבירו בחברה כי מדובר בתקלה עולמית