גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

יחס סכיזופרני לבעלי שליטה

החוק מטיל על בעל שליטה אחריות להתנהלות החברה, אך מקשה עליו לעמוד באחריות זו

יחסו של המחוקק הישראלי לבעלי שליטה בחברות ציבוריות הוא סכיזופרני. מצד אחד, המחוקק מטיל מגבלות קשות על הזכות של בעל השליטה להתערב בניהול החברה. כך למשל, על-פי חוק החברות, בעל השליטה ונציגיו מנועים מלשבת בוועדת הביקורת של החברה, שתפקידה לעמוד על ליקויים בניהול העסקי של החברה. יתר על כן, על-פי סעיף 106 לחוק החברות (שתוקן השנה), בעל השליטה מנוע מלהתערב בשיקול-הדעת של הדירקטוריון.

מצד שני, בשורה ארוכה של נושאים קובע המחוקק כי בעל השליטה אחראי על ליקויים באופן ניהול החברה. כך למשל, סעיף 52יא לחוק ניירות ערך מטיל על בעל השליטה חובה לפצות כל מחזיק בניירות ערך שנגרם לו נזק עקב כך שהחברה הפרה את הוראות החוק.

בכנס שהתקיים באחרונה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת-תל אביב, הציגו פרופ' אסף חמדני (מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית) ופרופ' אהוד קמר (מנהל משותף במרכז פישר, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב) מאמר המדגים בדרך יפה את היחס הסכיזופרני הזה.

לטענת חמדני וקמר, על אף שהמחוקק אוסר על בעל השליטה להפעיל לחץ על הדירקטוריון, כאשר הרגולטור עצמו מנסה להשפיע על הנעשה בחברה, הוא מבין שהדרך היעילה ביותר להשיג מטרה זו היא לעתים קרובות על-ידי שיחה בלתי-פורמלית עם בעל השליטה, אשר מטרתה לגרום לכך שהוא יפעיל את השפעתו על הדירקטוריון.

דוח דנציגר בעניין בזק

להוכחת טענתם, הציגו חמדני וקמר דוגמה שהתגלגלה לעיתונות לפני כ-3 שנים, והיא המקרה של בזק. רשות ניירות ערך סברה כי נפלו פגמים חמורים באופן שבו נקבעה חבילת התגמול של מנכ"ל בזק, יעקב גלברד.

על-פי דרישת הרשות מונה עו"ד יורם דנציגר (כיום שופט בית המשפט העליון) כבודק חיצוני, אשר קבע גם הוא כי נפלו פגמים כאלה. פגם מרכזי שעליו עמד דנציגר היה שהתגמול בושל וסוכם בישיבה מקדימה של נציגים של בעלי השליטה, והדירקטוריון אישר תבשיל זה באופן נמהר.

בעקבות דוח זה סברה רשות ניירות ערך כי מנכ"ל החברה צריך לפרוש. על מנת להשיג תוצאה זו, זימן יו"ר רשות ניירות ערך דאז, משה טרי, את נציגי בעל השליטה לשיחה בלתי פורמלית, שבה דרש מהם להביא לפיטורי המנכ"ל. בעלי השליטה הבינו את הרמז ופעלו בהתאם.

וכך, עקב דרישת רשות ניירות ערך, החליטו בעלי השליטה בישיבה מקדמית לפטר את המנכ"ל. זאת, באופן כמעט פרדוקסלי, נוכח העובדה שרשות ניירות ערך סברה כי אין זה ראוי שבעלי שליטה יקיימו ישיבות מקדימות לישיבות הדירקטוריון.

פרשת דני דנקנר

דוגמה נוספת שמביאים חמדני וקמר נוגעת לדרך שבה התמודד נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, עם פרשת דני דנקנר בבנק הפועלים. במקום להפעיל את סמכויותיו הקבועות בחוקי הבנקאות, העדיף פישר לזמן לפגישה בלתי פורמלית את בעלת השליטה בבנק הפועלים, שרי אריסון, ולדרוש ממנה להביא לפיטורי היו"ר דנקנר.

דוגמה זו "מתכתבת" באופן מעניין עם אירוע קודם, שהתרחש זמן קצר לפני כן באותו בנק, כאשר נמתחה ביקורת על אותה בעלת שליטה בשל הלחצים שהיא הפעילה על הדירקטוריון לשם החלפתו של היו"ר הקודם, שלמה נחמה, בדנקנר.

רגולטורים מעדיפים שליטה מרוכזת

אנקדוטות אלה משמשות את חמדני וקמר כדי להסביר מדוע רגולטורים נמנעים מהפרטה על דרך של פיזור המניות בציבור הרחב, ומעדיפים שהמדינה תמכור את השליטה לבעלי הון. לטענתם, קיומו של בעל הון כזה מקנה לרגולטור אמצעי פיקוח בלתי פורמלי על הנעשה בחברה, ערוץ אשר לעתים הוא יעיל יותר מהערוצים הפורמליים. כלומר, אין מדובר באנקדוטות מקריות. לשיטת חמדני וקמר, בנק ישראל מעוניין בקיומו של בעל שליטה על מנת שיוכל באמצעותו, במקרים מתאימים, להפעיל לחץ על הבנק.

מסיבה זו, מצד אחד, בנק ישראל דואג לכך שההפרטה תתבצע על דרך של מכירת השליטה לבעל הון, ומצד שני, כאשר נדרש הדבר, מנצל בנק ישראל את בעל השליטה כאמצעי לגרום לכך שהבנק יתיישר עם רצונותיו של בנק ישראל.

תימוכין לטענתם זו מוצאים חמדני וקמר גם ב"דוח מראני", הקובע כי אחת הסיבות לעמידתו של בנק ישראל על כך שיהיה בעל שליטה בבנק, היא שתהיה למפקח על הבנקים "כתובת מזוהה שאליה ניתן לפנות במקרים של קשיים ושיבושים בפעילותו של תאגיד בנקאי".

מסקנה זו מובילה אותי בחזרה אל נקודת הפתיחה: קיים קושי לוגי בכך שמצד אחד, החוק מטיל על בעל השליטה אחריות על אופן התנהלות החברה; ובמקביל החוק מצר את צעדיו של בעל השליטה באופן שמקשה עליו לעמוד בציפייה זו.

לשיטתי, המחוקק צריך לעודד את בעל השליטה להיות מעורב בנעשה בחברה. כך גם ראוי שיתפרש סעיף 106 לחוק החברות, האוסר על בעל השליטה "לפגוע בשיקול-הדעת העצמאי של הדירקטוריון": מצד אחד, ברור שסעיף זה אוסר על בעל השליטה להפעיל על חברי הדירקטוריון לחץ בלתי-לגיטימי, אך מצד שני, אני סבור שגם על-פי סעיף זה רשאי בעל השליטה להביע את דעתו בפני חברי הדירקטוריון במטרה להשפיע על דעתם.

מאותה סיבה, אני גם סבור כי המחוקק צריך לאפשר לחברה לפצל את ועדת הביקורת לשתי ועדות משנה: ועדה אחת תעסוק בביקורת על הניהול העסקי של החברה, ובה ניתן ורצוי שיישבו גם נציגים של בעל השליטה; והוועדה השנייה תעסוק בביקורת על עסקאות שבהן יש לנושאי משרה ולבעל השליטה עניין אישי, ובישיבותיה אסור יהיה לבעל השליטה ולנציגיו להשתתף.

כלומר, העיקרון צריך להיות שהמגבלות על מעורבות בעל השליטה צריכות לחול רק כאשר ברור שקיים ניגוד עניינים בין האינטרס של בעל השליטה לבין האינטרס של החברה. בכל עניין אחר, מעורבותו של בעל השליטה בחברה היא מבורכת ורצויה. המחוקק מעוניין במעורבות הזו ועל כן הוא מטיל על בעל השליטה אחריות על הניהול התקין של החברה.

כפי שראינו, גם הרגולטור מעוניין במעורבות זו ולעיתים קרובות אף לוחץ על בעל השליטה להפעיל את השפעתו על החברה. גם ציבור בעלי המניות מעוניין במעורבות של בעל השליטה, שהרי הוא הגורם הכי מתאים לפקח על אופן הניהול של החברה. פעמים רבות הציבור אף בוחר להשקיע בחברה מסוימת דווקא בשל מעורבותו של בעל השליטה בה.

הכותב הוא מנהל משותף במרכז פישר לממשל תאגידי ולרגולציה של שוק ההון, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב.

עוד כתבות

מלינדה וביל גייטס /  צילום: Gettyimages ישראל

בעבור מיליארד דולר: המהלך של מלינדה גייטס

מלינדה גייטס הודיעה כי היא מתכוונת להשקיע סכום אגדי לקידום שוויון מגדרי בעשור הקרוב

דונלד טראמפ ממתין לנאום במליאת האו"ם / צילום: לוקאס ג'קסון, רויטרס

בעיצומה של עדות השגרירה טראמפ צייץ: הרסה כל מקום שהיתה בו

מארי יובאנוביץ', שגרירת ארה"ב באוקראינה: ציוצים כאלה מפחידים מאוד ● יו"ר ועדת המודיעין של בית-הנבחרים, אדם שיף: "ניסיון לאיים על עדים" ● טראמפ הורה לפטר את יובאנוביץ' בעקבות שיחה עם לב פרנס, חתן פרס "חובבי ציון", שאמר לו, כי השגרירה אינה נאמנה לו

יגן משה / צילום: איל יצהר

"חלמתי בכלל להיות שחקן, אבל אני לא מצטער"

פורטפוליו עם יגן משה, מנכ"ל שמיר אופטיקה, על החלום שלא הוגשם, על הכישלון ב"תפוז" ועל החיים על ציר סינגפור-ישראל

הנשיא טראמפ בפלורידה / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

המדינה שתכריע את גורל הבחירות המקוטבות ביותר בארה"ב

50 מדינות משתתפות בהצבעה, אבל רק מעטות מהוות לשון מאזניים שקובעת בפועל את התוצאות. אחת מהן היא פלורידה ● מה קרה בה במערכות בחירות קודמות, איזה תפקיד היא משחקת עכשיו בפריימריז הדמוקרטיים, ולמה היא עשויה לקבוע לאן הולכת אמריקה מכאן ● כתבה ראשונה בסדרה

לורנס דאגלס פינק, יו"ר ומנכ"ל בלאקרוק   / צילום: Thomas Peter, רויטרס

חברות ניהול ההשקעות הגדולות בארה"ב: אנחנו לא פוגעות בתחרות

הפירמות בלאקרוק, ונגארד וסטייט סטריט מחזיקות בכחמישית ממדד 500 S&P באמצעות הקרנות שהן מנהלות עבור לקוחותיהן ● בימים אלה הן מנסות לשכך את החששות הגוברים בממשל ובאקדמיה, מכך שהחזקותיהן חונקות את התחרות במגזרים מסוימים

ניסן מקסימה 2019.  / צילום: יחצ

היו זמנים באמריקה: מודל מקסימה 2019 נאה ועתידני, אך מזהם

דגם הסלון זכה לשורה של שדרוגים מהותיים אך צריכת הדלק והזיהום נשארו גבוהים

 

 

בני גנץ / קרדיט צילום: שריה דיאמנט

התוכנית שהקפיצה את נתניהו: 4 ימים לתום המנדט זה מה שמתכנן בני גנץ

ערב פגישתו עם נשיא המדינה, יו"ר כחול לבן מתכנן לקיים מו"מ להרכבת ממשלה צרה שתתבסס על מיעוט בכנסת, תוך תמיכת הרשימה המשותפת מבחוץ ● על גבי הרשתות החברתיות פנה לנתניהו וכתב: "אני אעשה הכל כדי למנוע ממך לגרור את אזרחי ישראל למערכת בחירות בפעם השלישית"

עיישה באו  / צילום: באדיבות השגרירות האמריקאית בישראל

הדרך משכונת מצוקה לנאס"א: "לא ידעתי שמהנדסת חלל זה משהו שאדם באמת יכול להיות"

עיישה בואו הייתה תלמידה בינונית, חובבת ספרי מדע בדיוני בשכונת מצוקה במישיגן, שרק רצתה עבודה יציבה כפקידה ● איך בכל זאת הפכה למהנדסת בנאס"א? בראיון ל"גלובס" היא מספרת על המורה ששינה את חייה ועל הרגע שהבינה שבו הנראות שלה חשובה יותר מהמדע שהיא עושה

מראה פנימי של מטוס / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

מה מתרחש בתוך המטוס בין טיסה לטיסה, מרגע הנחיתה ובדרך להמראה הבאה?

אחרי שגלגלי המטוס נגעו בקרקע, אחרי שמחיאות הכפיים גוועו, והנוסעים ירדו מהמטוס - מתחילה ספירה לאחור מתוזמנת היטב שמעליה מרחפת עננת יעילות ● קבלו הצצה אל מאחורי הקלעים

 האריה השואג / צילום: יחצ

התסכול של משה דבי, התיווך של רני רהב: איגוד יחסי הציבור מתפרק. מה יעלה בגורל תחרות האריה השואג?

מסמכים שהגיעו לידי "גלובס" בעקבות הבקשה לפירוק איגוד משרדי היח"צ הפועלים בישראל, חושפים את מאחורי הקלעים של התנהלותו ● בין הממצאים: היעדר דיווחים ופנקס חברים וטענות לרשימת "מומלצים"

שי ניצן, אביחי מנדלבליט / צילום: רפי קוץ, איל יצהר

לקראת הכרעה בתיקי נתניהו: בדידותם של אנשי מערכת המשפט

ערב ההכרעה בתיקי רה"מ, היועמ"ש ופרקליט המדינה יודעים שהציבור לא יקבל בהבנה הופעה שלהם בכנס המשפט בחיפה • מנדלבליט יכול להתעודד מכך שגם מזוז ספג ביקורת כשעסק בתיקי שרון ואולמרט • ואיך שליח פיצה הבהיר שהחיים פשוטים מכל קונספירציה

זאב אלקין / צילום: תמר מצפי

צמצום פליטת גזי חממה: האם ישראל יכולה לעמוד בהבטחותיה הצנועות?

בניגוד לטראמפ, השר להגנת הסביבה זאב אלקין דבק בהתלהבות בהסכם האקלים של פריז • אבל כמה שאפתניות היו ההתחייבויות של ישראל מלכתחילה, והאם סביר שנעמוד בהן בתאריך היעד - 2030? ● המשרוקית של גלובס

פולקסווגן טיגואן / צילום: יחצ

תג מחיר: טיגואן מודל 2019 מרשים, אבל יקר

הטיגואן מודל 2019 מגיע עם מנוע 1.5 טורבו ושלדה משודרגת ושומר על העיצוב המתנשא של קודמו ● המרחב הפנימי מרשים והשלדה הגרמנית מהוקצעת, אבל המחיר ממשיך לזחול כלפי מעלה

משתמשת בפייסבוק / צילום: שאטרסטוק

מדריך: כך "תעבדו" על פייסבוק ותשדרגו את הפיד

אם הפיד שלכם מתחיל להעיק, הפרסומות לא רלוונטיות, ואתם עוד לא בשלים לגמילה מפייסבוק – המדריך הזה בשבילכם ● כך תסלקו את כל החלודה שהצטברה בעורקים של הרשת החברתית ותלמדו אותה מחדש מה אתם אוהבים ● וגם בונוס: הפיצ'רים הכי חשובים למי שחשוב לשלוט על המידע שלו

נלי תגר ורועי אסף ב"בשורות טובות" / צילום: דניאל מילר

איפה הילד? כשטיפולי הפוריות מפרקים כמעט הכול

"בשורות טובות" עוסק בנושא חשוב מאוד - זוג צעיר שעובר טיפולי פוריות - אבל לפעמים מתנחמד מדי

איור: שאטרסטוק

מה אומרים לבוס ואיך יוצאים מהמיטה? התקף החרדה של שי גולדן הוליד פרויקט שמרים את מסך הבושה

הפרויקט הזה נולד בעיצומו של התקף חרדה, והמטרה שלו היא לתת קול ומילים להרבה מאוד אנשים שחיים במחשכים, בהסתרה, בהכחשה, בבושה, בחרדה ● פרויקט מיוחד

בנימין נתניהו ובני גנץ / צילום: אלעד מלכה, יח"צ

הפלונטר הפוליטי: הגיע הזמן שלנו לצאת לרחובות

זה הזמן שלנו להשמיע קול חזק וברור: די לבזבוז הכספים האדיר, למשיכת הרגליים והטלת ההאשמות ההדדית. לא מעניין אותנו מי אשם ולמה. בחירות שלישיות לא יהיו כאן ● דעה

וול סטריט / צילום: רויטרס

וול סטריט: הדאו ג'ונס שבר שיא והגיע לראשונה ל-28 אלף נקודות

היועץ הכלכלי של הבית הלבן לארי קודלו אמר כי ארה"ב וסין קרובות לסיים את מלחמת הסחר ולהגיע להסכם ● אירופה ננעלה בעליות; המסחר בבורסות אסיה ננעל במגמה מעורבת

דירות חדשות/צילום: אייל יצהר

מדד המחירים עלה באוקטובר ב-0.4%; מחירי הדירות ממשיכים לטפס

כך דיווחה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ● מחירי הדירות עלו ב-0.2% ● עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפי הלבשה והנעלה (6.9%), ירקות ופירות (2%) ומזון (0.7%)

בני גנץ נואם לאחר פרסום תוצאות המדגם / צילום: כדיה לוי, גלובס

גנץ לראשי בלוק הימין: שחררו את נתניהו מהתחייבות בלוק 55

חמישה ימים להרכבת הקואליציה: יו"ר כחול לבן פנה לראשי מפלגות הימין וביקש כי יסללו את הדרך להקמת ממשלת אחדות לאומית בין כחול לבן לליכוד ● בנט: "כל ניסיון שלכם להפריד בינינו ייכשל. אנחנו נאמנים לגוש הימין"