גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שני נרטיבים לעונש של אולמרט

השופט רוזן מתלבט: האם אולמרט היה "ציוני" או מושחת "כמו כולם"

הנה תחזית לעתיד הקרוב: גזרי הדין בתיק הולילנד יהיו מחמירים וייטו לצד המחמיר שהציגה התביעה, הרבה יותר מאשר לצד המקל שהציגו הסנגורים. כך ביחס לכלל הנאשמים, וכך ביתר שאת בעניינו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט.

הפרקליטות דורשת להטיל על אולמרט עונש שינוע בין 5 ל-7 שנות מאסר, אי-שם באמצע (דהיינו 6 שנים בפועל), בשל השוחד בסך 500 אלף שקל שעד המדינה שמואל דכנר העביר לבקשת אולמרט לאחיו יוסי אולמרט.

במקביל, טווח ענישה נוסף שבין שנתיים ל-4 שנים בגין לקיחת שוחד של 60 אלף שקל, שאותם העביר דכנר באמצעות זקן, ואולם התביעה "מסכימה" לחפיפה חלקית בין העונשים.

סנגורו של אולמרט, לעומת זאת, מציע להסתפק בענישה קלה בהרבה, בהתבסס על הענישה שהוטלה על ראשי רשויות מקומיות בשנים האחרונות, שנעה סביב 18 חודשי מאסר בלבד, ואף לחרוג כלפי מטה, נוכח נסיבותיו הייחודיות של אולמרט.

התרשמות מתגובותיו של השופט דוד רוזן מלמדת כי טיעוני התביעה נשמעים לו משכנעים יותר. עם זאת, הוא לא יאמץ בהכרח את טווחי הענישה שמציעה הפרקליטות, אלא יתייחס אליהם כרף עליון.

מהו הרף התחתון? בוודאי יותר משנה או שנה וחצי מאסר בפועל - כך העיד רוזן עצמו, שביטל בזלזול את ההשוואה שהציע לו עו"ד גיורא אדרת, סנגורו של הלל צ'רני, לבסס את הענישה על גזרי הדין בפרשת רשות המסים, שהגיעו עד לשנת מאסר אחת בפועל.

אולמרט צפוי, בלי ספק, לרצות מאסר בבית כלא, אבל זה לא יקרה מחר בבוקר, גם לא בחודש הבא. גזר הדין צפוי להינתן בשבועות הקרובים. הסנגורים יודיעו לשופט כי בכוונתם לערער על ההרשעה ועל גזר הדין לבית המשפט העליון, ויבקשו עיכוב ביצוע. סביר להניח שזה אכן יינתן, והמשמעות היא שהמורשעים לא יתחילו בריצוי המאסרים עד למתן פסק הדין בעליון, פרק זמן הנאמד בשנה לפחות.

שני נרטיבים

עונשיהם של מורשעי פרשת הולילנד ייגזרו בהתאם למידת החומרה העולה ממעשיהם, ולא על-פי תוצאות הוויכוח העיוני-משפטי שהתגלע בין התביעה לסנגוריה באשר לנפקותו של התיקון לחוק העונשין, שעסק בהבניית שיקול-הדעת של בית המשפט בגזירת העונש.

התיקון לחוק קבע כי את העבירות שבהם הורשע כל אחד מהנאשמים ניתן לחלק ל"אירועים עברייניים", ולכל אחד מהם יש לקבוע טווח ענישה. בהנחה שלא מתקיימות נסיבות חריגות המצדיקות יציאה מהטווח (השיקולים היחידים לעניין זה הם שיקום ומסוכנות, והפרקליטות ציינה שהם אינם מתקיימים לגבי איש ממורשעי הולילנד), העונש בתוך הטווח ייגזר משקלול נסיבות הקשורות בביצוע העבירה, עם נסיבות אחרות - כולל למשל קורות-חייו של הנאשם, תרומתו למדינה ולכלכלה, הרשעותיו הקודמות או מצב בריאותו.

סנגוריהם של הלל צ'רני ואביגדור קלנר, עו"ד גיורא אדרת ואיתן מעוז (בהתאמה), התקוממו כנגד מדיניות זו של הפרקליטות. בעניינו של צ'רני, למשל, חולקו העבירות שבהן הורשע לחמישה "אירועים", ולכל אחד מהם נקבע טווח ענישה שונה, שהחמור בהם עומד על 8 עד 10 שנות מאסר בפועל.

לטענת הסנגורים, גישה זו היא גם מלאכותית וגם בלתי חוקית. מלאכותית - מאחר שלדבריהם חלוקת העבירות למקבצי-אירועים היא שרירותית, וניתן היה לחלקן גם אחרת, מה שהיה מוביל לטווחי ענישה שונים. בלתי חוקית - מאחר שטווח הענישה שהוגדר לכל מקבץ חורג מהעונש המרבי שניתן לגזור על עבירת מתן שוחד, נכון למועד ביצוע העבירות - 3.5 שנות מאסר.

אלא שהשופט רוזן הבהיר כי אין בדעתו לעסוק במחלוקת העקרונית במסגרת גזר הדין. נאמן לגישתו השקופה, הצהיר השופט כי גזרי הדין בפרשה לא ייקבעו על יסוד שיקולים טכנוקרטיים-משפטיים, אלא על יסוד הנרטיב שישכנע אותו.

הוא פנה ישירות לצ'רני ואמר בפשטות:

"יש פה שתי אפשרויות. לאורך כל דרכך ביקשת רק לתרום ולעשות טוב, ובפרשת הולילנד התגלה עולם רקוב ומסואב, ואתה בעטת בכל אורחותיך והצטרפת לעולם המושחת הזה, כלומר שאתה מושחת כמו כולם. והתמונה השנייה, שבאת לבנות פרויקט כאקט ציוני, ושכרת את דכנר שאמר לך שבלי לשחק בעולם המושחת אתה לא תוכל לבנות".

על-פי הנרטיב השני, אם השופט ישתכנע בנכונותו, תלך מידת העונש ככל האפשר לקראת הנאשם.

קשה להקל עם שולה זקן

עניינה של שולה זקן, נאשמת 9 בתיק הולילנד, הולך ומופרד מעניינם של יתר הנאשמים. כבר אתמול (ב'), במשך היום הראשון לשמיעת הטיעונים לעונש, סיכמו השופט רוזן ועו"ד עפר ברטל, סנגורה של זקן, כי הטיעון לעונש בעניינה יישמע בנפרד, בדיון מיוחד שייקבע בשבועיים הקרובים. זקן מצויה במצב ייחודי, המציב אתגר תקדימי גם בפני בית המשפט.

כזכור, ימים אחדים לפני הכרעת הדין, לפני כחודש, חתמו זקן והפרקליטות על הסדר טיעון מקל, שבמסגרתו התחייבה לשתף פעולה ולמסור עדויות וראיות בכל הפרשות שבהן תתבקש.

התמורה שלה זכתה זקן מהפרקליטות נחלקה לשלושה: חזרה של הפרקליטות מהערעור נגדה לבית המשפט העליון בפרשות ראשונטורס וטלנסקי, הן ביחס לחומרת ההרשעה והן ביחס לעונש - עניין שבינתיים התבצע; ענישה מקילה במיוחד בתיק הולילנד, הכוללת מאסר בפועל של 11 חודשים פחות יום; וכן כתב אישום מתוקן ומצומצם שגובש בעניינה בתיק הולילנד, כדי שהעובדות שבהן תורשע יהלמו, ולו בקירוב, את העונש הקל.

אלא שבמועד מתן הכרעת הדין נמנעו התביעה וההגנה מלהציג לבית המשפט את כתב האישום המתוקן, ככל הנראה בשל תגובתו השלילית של רוזן להסדר הטיעון, וזקן הורשעה בכתב האישום המקורי, והמחמיר, נגדה.

המצב הזה מציב אתגר ייחודי בפני התביעה וסנגוריו של זקן, המבקשים בכל זאת לקיים את הסדר הטיעון בין הצדדים. הפרקליטות הרי זקוקה לשיתוף-הפעולה של זקן, הן ביחס לבקשה להגשת ראיות חדשות בתיקי ראשונטורס וטלנסקי, והן ביחס לחשדות החדשים כנגד אולמרט, בפרשת שיבוש מהלכי המשפט.

הפרקליטות תצטרך אפוא לשכנע את רוזן לאמץ את הענישה המקילה ביחס לזקן, למרות שהורשעה בעובדות כתב האישום המקורי, המחמיר. זקן, יש לזכור, הורשעה בכתב האישום המקורי, שאיננו הולם ולו בקירוב את הענישה המקילה.

זה לא יהיה פשוט. רוזן כבר אמר, במעמד הכרעת הדין, כי יהיה על התביעה "לעמול קשה" כדי לשכנעו להסתפק בענישה קלה לזקן, ביחס לעבירות החמורות שבהן הורשעה. שיתוף-פעולה עם הרשויות לא יהיה תנאי מספיק לעניין זה, אלא אולי רק "ניקוי אורוות" כללי.

גם היום (ג') לא התאפק רוזן ואמר, ביחס ל-100 אלף השקלים שזקן קיבלה משמואל דכנר, ושמהם העבירה לאורי מסר עבור אולמרט 60 אלף שקל, כי "הגברת ידעה יפה מאוד לקחת לעצמה".

מצד שני, לזכותם אולי תעמוד העובדה שהכרעת דינה של זקן כוללת הרשעה במספר סעיפים וזיכוי מסעיפים אחרים, באופן הדומה לתמונה העובדתית המקוצצת שגובשה בכתב האישום המתוקן. ההבדל בין אותו כתב אישום, שלא הוצג, לבין ההרשעה, הוא בנרטיב, כלומר במידת החומרה והאשמה של הנאשמת.

בינתיים, משמשים זקן ודכנר דגל שבו מנופפים יתר הסנגורים, בבואם להצביע על הפער בין העונשים החמורים שהפרקליטות דורשת לנאשמים האחרים, לבין ההסדרים הקלים שנכרתו עם שני אלה: הסכם עד מדינה עם דכנר, שבו קיבל פטור מלא על מכלול התנהלותו הפלילית בתוספת קצבה והטבות כספיות מפליגות, והסדר טיעון מקל עם זקן, בשלב האחרון של המשפט.

טענות פורמליות של אכיפה סלקטיבית אין כאן, אבל הפער המוגזם בין לופוליאנסקי ואורי שטרית לבין זקן ודכנר, עשוי לפצוע את עינו של השופט רוזן ולהובילו לריכוך מה בעונש.

עוד כתבות

הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

לקראת הפתיחה בבורסה בת"א: האם הירידות צפויות להימשך?

יום המסחר בת"א נפתח בירידות בצל חששות התפשטות וירוס הקורונה מעבר לגבולותיה של סין ● היום לא מתקיים מסחר בבורסות אסיה ואוסטרליה

צחי נחמיאס / צילום: מירי נחמיאס

צחי נחמיאס לא עוצר: יזם הנדל"ן ששווה כבר יותר ממיליארד שקל בדרך לרכישת ישפרו תמורת 855 מיליון שקל

חברת מגה אור של נחמיאס צפויה לרכוש את הבעלות המלאה בחברת הקניונים של קבוצת אי.די.בי-דסק"ש לפי מכפיל של כ-1.06 על ההון העצמי של ישפרו ● לישפרו שבעה קניונים בערים ברחבי הארץ • עבור נכסים ובניין מדובר על חלק ממהלך אסטרטגי של יציאה מתחום הקניונים

יורם דמבינסקי / צילום: איל יצהר, גלובס

סוף לסיפור: משרד הפרסום JWT ייסגר באפריל

ההחלטה לסגור את המשרד התקבלה ע"י בעלי קבוצת WPP בחו"ל, שגמרו בדעתם לסגור את הנציגות בארץ ● סגירת הפעילות של JWT כוללת גם את סגירת הפעילות של y&r ישראל

עובדים כמסנני תוכן של יוטיוב / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

מסנני התוכן ביוטיוב חויבו לחתום על טופס לפיו הם עלולים לפתח פוסט טראומה

לפי "The Verge", חברת הקבלן Accenture הפיצה את המסמך לעובדיה בחודש שעבר ● העובדים נדרשו להתחייב כי יעקבו אחרי מצבם הנפשי ואף יעדכו את המנהלים שלהם במידת הצורך

תושבי סין עם מסיכות פנים / צילום: Koki Kataoka, רויטרס

משרד הבריאות מזהיר: יש להימנע מנסיעות לא הכרחיות לסין

בנוסף, משרד הבריאות קורא לישראלים השוהים בסין להימנע מנסיעה בתחבורה ציבורית במדינה ולכסות את הפה ואת האף במסכה כירורגית או בבד זמין אחר עד לבדיקת רופא ● המועצה לצרכנות: אין לגבות דמי ביטול מנוסעים שמבטלים חבילות נופש לסין

עוברי אורח חובשים מסיכות ברחוב מחשש להדבקות מנגיף הקורונה שפרץ בווהן שבסין / צילום: רויטרס

אפילו הצנזורה הסינית לא מצליחה להעלים את נגיף הקורונה

מעצרים בגין הפצת "מידע כוזב", הגבלת הדיווחים בעיתונים ובתקשורת ומחיקת תגובות וסרטונים שמועברים בשיחות פרטיות ● הרשויות הסיניות ניסו לעצור את הדיון במגפה, אך הסכר נפרץ, והקורונה תופסת כבר ימים ארוכים את טבלת הנושאים החמים ביותר ברשתות החברתיות המקומיות

דולי פרטון / צילום: Peter Nicholls, רויטרס

אתגר התמונות של דולי פרטון שובר את האינטרנט

זמרת הקאנטרי האמריקאית פרסמה קולאז' תמונות שהצליח להשתלט על כל פיסת אינטרנט בשבוע האחרון ● מפורסמים מכל העולם, ממיילי סיירוס ועד בנימין נתניהו, ראו ורצו גם

ג'ף בזוס, מנכ"ל אמזון / צילום: רויטרס Rex Curry

תמונה של בזוס ללא חולצה והודעה פלרטטנית: אלו הראיות שנמצאות בידי התביעה בחקירת ניסיון הסחיטה

הכול נשאר במשפחה: לפי מקורות יודעי דבר, מי ששלח את ההודעות שהוחלפו בין מנכ"ל ומייסד אמזון לבת זוגו הוא לא אחר מאשר אחיה של סנשז ● האח: השגתי את המסרונים ואת התצלומים בדרכים חוקיות

אבי בן טל / צילום: ynet

האתגר של מנכ"ל רשת 13: לעשות טלוויזיה שמרוויחה כסף

אבי בן טל ייכנס בחודש הבא לתפקיד מנכ"ל רשת 13 כשלפניו מספר משימות דחופות על סדר היום, ובראשן הגדלת הרווחיות ומציאת אפיקי הכנסה חדשים ● גם שאלת הדיגיטל דורשת הכרעה מהירה ● לשם כך נדרשת גם חשיבה חדשה בכל הנוגע לתוכן שמייצר הערוץ, הנמצא במשבר זהות

הרכבת התחתית בבייג'ין / צילום: רויטרס

חשש מהאטה כלכלית משמעותית בסין בעקבות נגיף הקורונה: "הרע מכול עדיין לא הגיע"

כלכלת סין שגם ככה חווה האטה בצמיחתה הכלכלית נאלצת כעת להתמודד עם נגיף הקורונה ● מהן ההשלכות המיידיות על הכלכלה השנייה בגודלה בעולם וכיצד הנגיף החדש דומה לקודמו - הסארס - שתקף את מזרח אסיה בתחילת שנות האלפיים

נתן חץ, עמיר בירם ואמיר ברנע / צילומים: איל יצהר,  אייל פרידמן ואוריה תדמור

בכירי ענף הנדל"ן דורשים שיערוך שווי הנכסים: "אני רוצה להגיד לכל השמאים, זה השוק. אל תספרו לנו מעשיות"

לדעת בכירים בשוק, שיעורי ההיוון בהם השתמשו עד כה השמאים להערכות שווי הנכסים בדוחות הכספיים, גבוהים מדי ולא מייצגים את סביבת הריבית ● בפורום "שווי הוגן" של המרכז הבינתחומי הרצליה אמר יו"ר אמות: "חברות מוכנות לרכוש נכסים בתשואות של 40% מעל השמאות הממוצעת"

מריוס נכט - תמר מצפי

הבנק הדיגיטלי חושף את מנהליו ומדווח: נתחיל לפעול במחצית השנייה של 2021

הבנק הדיגיטלי בשליטת מריוס נכט ואמנון שעשוע חבר לטאטא ליצירת מערכת מחשב ונערך לגיוס הון

בני גנץ, בנימין נתניהו / צילום: איל יצהר, תמר מצפי

תוכנית המאה: נתניהו ייפגש עם טראמפ ראשון; גנץ אחריו

פגישת נתניהו תתקיים ביום השני הקרוב מול מצלמות, כפי שמקובל במעמד מסוג זה ● גנץ ייפגש עם טראמפ בשעה 12:00 שעון וושינגטון

האומנם שנה מוצלחת לקרנות הנאמנות?  / הדמיה: shutterstock, שאטרסטוק

תשואות גבוהות למשקיעים, עסקים פחות טובים למנהלי הקרנות

סוגי הקרנות שמצליחות לגייס כספים בשנתיים-שלוש האחרונות, ובמיוחד בשנה האחרונה, הם הקרנות המחקות והקרנות הכספיות ● מפת ההעדפות של הלקוחות ושל היועצים: מהן קטגוריות ההשקעה הגדולות ביותר בקרנות המסורתיות המנוהלות, בקרנות הסל ובקרנות המחקות?

דני עטר  / צילום: חיים ורסנו, יח"צ

חריגות הבנייה בביתו של יום קק"ל דני עטר יטופלו במסלול מינהלי

בפרקליטות החליטו כי יו"ר קק"ל דני עטר, בת זוגו ובנם ישלמו קנס מינהלי בגין בנייה לא חוקית שביצעו ביישוב גן-נר ● אם החריגות יטופלו, ייתכן כי הקנס לא יוטל ● בספטמבר הודיעה הפרקליטות על הגשת כתב אישום נגד עטר בכפוף לשימוע, אך לאחר השימוע הוחלט לעבור להליך מינהלי

נתיב קארפול בארה"ב / אילוסטרציה: שאטרסטוק

שלדים במושב הקדמי: כך מנסים להתחמק מקארפול בנת"צים המהירים בארה"ב

הפתרון היצירתי מדי של גבר שרק רצה לנסוע בנתיב המהיר לעבודה מבלי להזדקק לנוסעים נוספים

אלון מאסק  / צילום: Mike Blake, רויטרס

טסלה כבר שווה יותר מפולקסווגן: האם מדובר בבועה?

יצרנית הרכב החשמלי הקימה מפעל בסין, והמשקיעים בוול סטריט הזניקו את השווי שלה ליותר מ-100 מיליארד דולר ● מי שמאמין בעתיד של טסלה צריך להכיר מקרוב את הסיכונים של שוק הרכב הסיני, שנמצא בשליטה כמעט מוחלטת של הממשלה

אנשי ביטחון בודקים טמפרטורות גוף של הנכנסים לרכבת התחתית על רקע התפשטות נגיף הקורונה, בייגי'ן / צילום: רויטרס

שניים אושפזו באיכילוב ובברזילי מחשש שנדבקו בנגיף הקורונה

לבית החולים איכילוב הגיעה אישה בת 60, שחזרה לפני ארבעה ימים מסין ● צוותי מד"א פינו הערב פועל סיני לבית החולים ברזילי באשקלון

דוד ביטן / צלם: איל יצהר

היועמ"ש הכריע: כתב אישום נגד ח"כ דוד ביטן בגין עבירות שוחד בהיקף של כמיליון שקל

מנדלבליט שוקל להעמידו לדין את ח"כ דוד ביטן, בכפוף לשימוע, בעבירות של לקיחת שוחד מבעלי אינטרסים שונים בסך של כ-990 אלף שקל, זכות לדירות ושוחד נוסף בהיקף שאינו ידוע במדויק ● במקביל החליט היועמ"ש שלא להעמיד לדין את ביטן בשלוש פרשות נוספות בהן נחקר בעבירות דומות

רב אלוף גדי איזנקוט/ צילום:  דובר צהל

דעה: "תר"ש גדעון" דרדרה את זרוע היבשה לשפל החמור ביותר של צה"ל

תר"ש גדעון, התוכנית הרב שנתית שהוביל הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, הובילה למספר משברים חמורים שלא היו כמותם כבר שנים - ולקשר שתיקה ודיווחים לא אמינים בצה"ל ● נציב קבילות החיילים לשעבר בטור מיוחד על מוכנות הצבא ● דעה