גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

תאונת דרכים? חברת הביטוח תפצה גם אם הרכב לא תוקן

בעקבות תאונת דרכים ניזוק רכבו של א' ■ הרכב תוקן במוסך, ומלוא הוצאות התיקון כוסו ע"י חברת הביטוח ■ א' תבע מחברת הביטוח גם את נזקיו בגין ירידת ערך הרכב, אך חברת הביטוח סירבה לפצותו ■ האם צדקה?

תאונת דרכים / צילום: איל יצהר
תאונת דרכים / צילום: איל יצהר

בעקבות תאונת דרכים נגרמו לרכבו של א' נזקי רכוש. הרכב תוקן במוסך, ומלוא הוצאות התיקון כוסו על-ידי חברת הביטוח. א' תבע מחברת הביטוח גם את נזקיו בגין ירידת ערך הרכב, ואולם חברת הביטוח סירבה לפצותו בגין כך.

האם צדקה חברת הביטוח? האם פוליסת הביטוח מפצה על ירידת ערך לרכב עקב נזקי רכוש בתאונת דרכים? דהיינו, האם א' זכאי לפיצוי בשל נזק הנגרם לו עקב העובדה כי שוויו של כלי הרכב בשוק פחת עקב התאונה? מה אומר החוק? מהי עמדת הפיקוח על הביטוח? מה קבעו בתי המשפט, ובמיוחד בית המשפט העליון?

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי) קובעות כי תגמולי ביטוח שישולמו למבוטח על-ידי חברת הביטוח יחושבו לפי האובדן או הנזק לרכב ביום קרות מקרה הביטוח, לרבות בשל ירידת ערך ובצירוף מע"מ.

במקרה זה קבע בית משפט השלום כי הנזק של ירידת ערך הוא "נזק עקיף/נזק תוצאתי, שהפוליסה התכוונה שלא לכללו בין הנזקים שהנתבעת תפצה בגינו".

א' לא השלים עם פסק הדין וערער לבית המשפט המחוזי, אשר קבע, בניגוד לעמדת בית משפט השלום, כי ירידת הערך לא הייתה נגרמת אילולא התאונה, ועל כן היא כן נכללת בכיסוי הביטוחי בפוליסה לביטוח מקיף.

בעקבות פסק הדין הגישה חברת הביטוח בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, אשר דחה את הערעור וקבע כי ירידת ערך מהווה "אובדן או נזק" המתייחס לנכס. הנכס (הרכב, במקרה הנדון) אחרי התאונה שווה פחות משוויו לפני התאונה: "רכב מוערך בדרכי השמאות הרגילות לפי ערכו בעיני קונים פוטנציאלים. יש כמובן תיקונים שמחזירים נכס למצבו הראשוני כאילו היה חדש, אולם, ראשית, המדובר על 'כאילו'; ושנית, לא תמיד הדבר אפשרי. פסלון שנשבר והודבק שווה פחות מפסלון שלם. ייתכן כי הביטוי המוחשי לנזק יבוא לידי ביטוי רק בעתיד, אך הנזק עצמו, כבר נגרם".

עוד הוסיף בית המשפט העליון כי ירידת ערך אובייקטיבית מהווה "אובדן או נזק" לרכב ביום קרות מקרה הביטוח המזכה בתגמולי ביטוח אם נגרמה בשל מימושו של סיכון מבוטח. דהיינו, הנזק בגין ירידת ערך הרכב בשל עצם התאונה הוא נזק ישיר שעל חברת ביטוח לשאת בו, כמו גם סכום המע"מ.

יודגש כי חברת הביטוח צריכה לפצות את צד ג' בגין כל אותם הסכומים שהמבוטח יהיה חייב לשלם בשל מקרה הביטוח לגבי נזקי רכוש צד ג', גם בגין ירידת ערך.

בהכרעה עקרונית של הפיקוח על הביטוח ("תשלום לצד ג' טרם נעשה התיקון בפועל") נקבע כי "במקרה בו צד ג' תבע את נזקיו הישירים בגין תיקון הרכב והוא מעוניין לקבל את הפיצוי הכספי בטרם תיקן את רכבו בפועל, על המבטחת לשלם לו את הסכומים בגין תיקון הנזקים הישירים שתבע - אלא אם יש לה טענה מבוססת ועניינית כנגד תביעת צד ג'. לפיכך נקבע כי ההפחתה היחידה המותרת הינה בגובה סכום המע"מ בלבד.

במארס 2015 הוציא הפיקוח על הביטוח טיוטת הכרעה עקרונית בעניין תשלום מע"מ וירידת ערך ברכב שלא תוקן, שבה נקבע כי "מביקורות שערך אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומפניות ציבור, עלה כי בתביעות צד ג' שבהן החליט התובע שלא לתקן את רכבו, הפחיתה חברת הביטוח מתגמולי ביטוח סכומים בגין ירידת ערך ובגין מע"מ, וזאת בניגוד להלכות שנקבעו בעניין בפסיקת בית המשפט העליון.

"לאור זאת, הוכרע כי במקרה שבו מבוטח או צד ג' תובע את נזקיו הישירים בגין תיקון הרכב, והחברה אינה דוחה את תביעתו - עליה לשלם לו תגמולי ביטוח הכוללים, בין היתר, את ירידת הערך של הרכב ואת המע"מ החל בעניין, זאת גם אם לא תיקן את רכבו בפועל".

עניין של זמן

מהו המועד לחישוב ירידת הערך? באפריל 2014 הגישה מ' בקשה לתביעה ייצוגית לבית המשפט המחוזי. מ' טענה כי חברת הביטוח אינה פועלת בהתאם לדין, בשעה שהיא מפצה מבוטחים וצדדים שלישיים בגין ירידת ערך שנגרמה לרכבם כתוצאה ממעורבותם בתאונת דרכים, וזאת שלא על-פי שוויו של הרכב במועד התאונה אלא לפי המועד שבו מוגשים מסמכי התביעה או המועד שבו משולם הפיצוי.

לטענת מ', מועד התאונה הוא מועד קרות הנזק, לרבות הנזק של ירידת הערך, וזהו המועד הנכון והראוי לחישוב ירידת הערך.

מנגד טענה חברת הביטוח כי כאשר מדובר במבוטחים עצמם, מועד חישוב ירידת הערך נעשה לפי שווי הרכב ביום התאונה. לעומת זאת, באשר לצדדים שלישיים, המועד הנכון לחישוב ירידת הערך אינו מועד התאונה, כי אם מועד מאוחר יותר, שכן הביטוי המעשי לירידת הערך יתרחש רק בעתיד, במועד שהוא מאוחר למועד התאונה.

באוקטובר 2014 הגיעו הצדדים לפשרה, שלפיה התחייבה חברת הביטוח לחשב את ירידת הערך שנגרמה לצדדים שלישיים לפי שווי הרכב במועד התאונה בהתאם למחירון, זאת בתנאי שהצד השלישי המציא לידיה את כל המסמכים הדרושים, ובתנאי שחברת הביטוח בדקה את המסמכים שהוגשו על-ידי הצד השלישי ומצאה כי יש מקום לאשר את דרישתו בגין ירידת ערך, ושבמשך התקופה שממועד התאונה ועד למועד הגשת הדרישה המלאה לחברת הביטוח, לא פורסמו 12 מחירונים (או יותר).

בהכרעה עקרונית אחרת של הפיקוח על הביטוח ("פיצוי בגין ירידת ערך שנתבע על-ידי צד ג' בשיהוי - בעת שחלה ירידה בשווי הרכב") צוין כי תביעתו של צד ג' מהמבטח של המזיק הינה תביעה נזיקית לכל דבר ועניין. ירידת הערך הינה נזק מוחשי, והיא נקבעת כשיעור באחוזים משוויו של הרכב. בהתחשב בעיקרון החל בדיני הנזיקין של "השבת המצב לקדמותו", יש לבדוק מהו המועד שעל פיו יש לחשב את שיעור הנזק שנגרם כתוצאה מהתאונה.

נקבע כי במקרה שצד ג' טרם מכר את רכבו ותבע את הפיצוי בגין ירידת הערך באיחור, רשאית חברת הביטוח של המזיק לשלם לו פיצוי בגין ירידת הערך כשהוא מחושב לפי שווי הרכב ביום הגשת התביעה.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע ומשמש, בין היתר, כיועץ משפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח.

עוד כתבות

בית השגריר ברחוב גלי תכלת בהרצליה ושלדון אדלסון (בעיגול) / צילום: איל יצהר, גלובס

עסקת בית השגריר בהרצליה הושלמה: אדלסון ישלם 20 מיליון שקל מס רכישה

ל"גלובס" נודע כי המיליארדר שלדון אדלסון ישלם מס של כ-20 מיליון שקל על רכישת בית שגריר ארה"ב שהושלמה מספר ימים לפני החג ● את הנכס רכש אדלסון תמורת יותר מרבע מיליארד שקל - סכום שיא עבור בית פרטי בודד בישראל

פרויקט מחיר למשתכן בשכונת הנוריות בראשל"צ / צילום: אורון נדל"ן

אורון נדל"ן מכרה שטחי מסחר ב-47 מיליון שקל במזרח ראשל"צ

החברה מכרה לחברה פרטית שטח בייעוד מסחרי בהיקף 2,850 מ"ר כחלק מפרויקט של מאות דירות מחיר למשתכן בשכונת הנוריות בעיר

שופטת העליון רות ביידר גינסבורג / צילום: Charles Dharapak, Associated Press

מותה של רות ביידר גינסבורג דוחף את העליון עמוק אל תוך שדה הקרב הפוליטי

מותה של שופטת העליון שהפכה לאייקון תרבותי עשוי לבסס את הרוב לשמרנים בבית המשפט ולהכריע את הנורמות החברתיות בארה"ב ● טראמפ כבר הצהיר כי ימנה מחליפה בהקדם והדמוקרטים מאיימים להשתמש בכל הכלים שברשותם כדי להעביר את המינוי להכרעתו של הנשיא שייבחר בנובמבר

מגדל הפיקוח בנתב"ג. חלוקת הכנסות של מאות מיליוני שקלים בשנה   / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מנכ"ל משרד הפנים במאמר מיוחד ל"גלובס" על פעילות הוועדות הגיאוגרפיות

בתגובה לכתבה "צדק חלוקתי? בעיקר במרכז הארץ ובעיקר ליהודים", שפורסמה בשבוע שעבר, מנכ"ל משרד הפנים בטור מיוחד ל"גלובס": "מאז 2016 הוועדות הגיאוגרפיות הן לא רק מגיבות, אלא גם יוזמות"

עדיאל שמרון /  צילום: שלומי יוסף

בהלת המחסנים: המדינה מכרה שטח למרלו"גים בכחצי מיליארד שקל

רשות מקרקעי ישראל תקבל כ-524 מיליון שקל ממכירת קרקע באזור התעשייה יואב שבדרום ● הרוכשת העיקרית היא איסתא מרכזים לוגיסטיים שתשלם 289 מיליון שקל עבור זכייתה בארבעה מכרזים ● גם נדב.ב וקבוצת שיבולת בין הרוכשים

טים קוק / צילום: AP - Jeff Chiu

עדכון הגרסה של אפל מסעיר את עולם הפרסום? חכו לחידוש של גוגל

המהלך המתוכנן של אפל להגברת הפרטיות עורר גלים בקרב השחקנים בעולם הדיגיטלי, בהם פייסבוק, שביקרה אותו בחריפות מחשש שיפגע בהכנסות ● אבל הדרמה האמיתית בענף נמצאת מעבר לפינה עם הכוונה של גוגל שלא לאפשר העברת מידע לטכנולוגיות הקוקיז של גולשי הכרום

איקאה בישראל / צילום: שלומי יוסף, גלובס

לא רק אופנה ומזון: חל"ת גם למעל מ-1,000 עובדי ענקית הריהוט איקאה

קמעונאית הריהוט השבדית הוציאה לחל"ת למעלה מ-1,000 עובדים ● חלק מעובדי המטה וחלק מעובדי שירות הלקוחות ימשיכו לעבוד כרגיל

 

 

שלומי פוגל, יו"ר DOVERTOWER, מבעלי מספנות ישראל עם סולטן אחמד בן סליים, יו"ר ומנכ"ל DP WORLD מדובאי / צילום: יח"צ

קרן ההשקעות החדשה של פוגל: משלחת מאבו-דאבי נפגשה עם עשרות סטארט-אפים ישראליים

שלומי פוגל, מבעלי מספנות ישראל, הודיע כי הוא מקים קרן של משקיעים ממדינות המפרץ להשקעות בחברות הייטק ישראליות ● בשבוע שעבר נחשף ב"גלובס" על השת"פ של פוגל עם חברת הספנות והלוגיסטיקה מדובאי DP WORLD, גם היא מגלה עניין רב בטק הישראלי

ממותגי טמפו / צילום: אתר החברה, יח"צ

על רקע סגירת המסעדות והברים: יצרנית המשקאות טמפו מוציאה עובדים לחל"ת

זוהי הפעם השנייה שיצרנית המשקאות שבשליטת ז'קי בר מוציאה את עובדיה לחל"ת בתוך חצי שנה על רקע המגבלות שהוטלו על המשק בשל משבר הקורונה

הראל ויזל, מנכ"ל ובעלים קבוצת פוקס  / צילום: דימה טליאנסקי

אלפי עובדים לחל"ת: קסטרו, פוקס, גולף ועדיקה מעדכנות על סגירת החנויות למהלך הסגר

פוקס, גולף ועדיקה מעדכנות גם על ניסיונות לצמצם הוצאות שוטפות במהלך הסגר ● עובדי המטה של עדיקה לא יצאו הפעם לחל"ת ● הראל ויזל, מנכ"ל ובעל השליטה בקבוצת פוקס, יוותר על מחצית משכרו ולא על כולו כפי שעשה בסגר הקודם ● גם מנהלי קסטרו ממשיכים בתקופה זו לוותר על חלק משכרם

דפנה ג'קסון רות ביידר ומוריס קאהן / צילום: קרן גינת

שתי המשאלות שהגשים מוריס קהאן לרות ביידר גינסבורג

וגם: אורן מוסט, נשיא גולן טלקום, הודיע על פרישתו לאחר עשר שנים בתפקיד ● השיחה

בניין בורסת המניות של ניו יורק, החודש  / צילום: Anthony Behar, רויטרס

האם בהלת הקורונה החזירה את מניות הטכנולוגיה לימי הבועה?

התנהגות השווקים בעקבות מגפת הקורונה הגדילה את הפערים בין מניות הערך למניות הצמיחה במידה מוגזמת ומטרידה ● המסקנה: השקעה במניות ערך עדיפה כיום

בנימין נתניהו כשהודיע על הסגר השני / צילום: via Pool , רויטרס

המשפטנים הבכירים תוקפים: "רה"מ מעדיף פקידים צייתנים ונאמנים ולכן ממנה ממלאי מקום. זו קטסטרופה"

על רקע החלטת אוחנה להאריך בחצי שנה את כהונתו של ניצב מוטי כהן כמ"מ המפכ"ל, תוקפים משפטנים בכירים את הימנעות נתניהו ושריו ממינויי קבע לשורת תפקידים בכירים, בהם פרקליט מדינה וראש אגף תקציבים • לדבריהם, מדובר ב"קטסטרופה ציבורית-ניהולית" המחלישה את שומרי הסף

יפעת שאשא ביטון בועדת הקורונה / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

שאשא-ביטון תקפה את רה"מ; מיקי זוהר: "לשקול המשך דרכה בליכוד"

יו"ר ועדת הקורונה הגיבה בחריפות להאשמות נתניהו לכך שהיא בין האחראיים לעלייה בתחלואה: "מסמס את יישום מתווה הרמזור של פרופ' גמזו, עד שלא הייתה בו עוד תועלת" ● בתגובה ח"כ מיקי זוהר קרא להדיחה ממפלגת הליכוד

ישראל כ"ץ / צילום: אוהד צויגנברג-ידיעות אחרונות

טוב שנזכרו: הצעה לקצץ (זמנית) את שכר הפוליטיקאים

שר האוצר ישראל כ"ץ מציע הפחתת שכר של 10% משכרם של חברי כנסת ושרים מכהנים עד סוף 2021

הערכת מצב בנושא הטיפול בקורונה במערכת הביטחון / צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון, יח"צ

צה"ל נערך לפתיחת בתי חולים שדה בעקבות העומס במערכת הבריאות

בית החולים צפוי להכיל כ-200 מיטות ● צה"ל יקצה לשם כך את הרופאים, האחיות והפראמדיקים

חולה קורונה מטופל בבית החולים שיבא / צילום: רובי קסטרו - וואלה חדשות

שערי צדק ואסותא באשדוד הודיעו שלא יקבלו עוד חולי קורונה

העומס בבתי החולים בשל מגפת הקורונה: שני בתי חולים כבר הודיעו כי לא יוכלו לקלוט עוד חולי קורונה בשל העומס במחלקות ● משרד הבריאות העביר בקשה לכלל בתי החולים לפתוח מחלקות קורונה נוספות על חשבון מחלקות פנימיות כאשר התפוסה במחלקות הקורונה מגיעה ל-80%

בורסת תל אביב / צילום: רויטרס

סגירה צורמת בת"א: אל על צנחה ב-7.5%, פתאל ב-5.5%

מדד ת"א 35 איבד 1.3%, מדד הבנקים ירד בשיעור דומה ● פוקס צנחה ב-6.15% בצל סגירת חנויות בסגר השני ● פריגו צנחה ב-6.5%, בזק ב-1.9% במחזור הגבוה בבורסה

גל"צ / צילום: יח"צ

הדרך לגלי צה"ל: משתחררים טריים מהתחנה פתחו קורס הכנה למבחני המיון

כתב התקשורת והתחבורה לשעבר של התחנה הצבאית אליאב בטיטו הודיע בטוויטר על פתיחת קורס הכנה למבחני המיון של התחנה הצבאית ● הציוץ ספג ביקורת רבה וחלק מהמגיבים, בוגרי התחנה, אף הציעו את השירות בחינם

הפרלמנט האיטלקי./צילום : רויטרס Tony Gentile

מדגמים: אזרחי איטליה שלחו הביתה שליש מהמחוקקים במשאל עם

לפי מדגמים, האיטלקים תמכו ברוב גדול במשאל-עם ביוזמה של תנועת חמשת הכוכבים, שמקצצת את מספר חברי בתי הנבחרים במדינה מ-945 ל-600 ● זאת בנימוק שהדבר יחסוך כסף למשלמי המסים ויביא לייעול הליכי החקיקה