גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

נזקי מים מדירת השכן? מתי מגיעים תגמולי ביטוח ומתי לא

עפ"י תקנה חדשה שנכנסה לתוקף ב-27 ביולי השנה, במקרה שבו המבוטח יבקש לבצע הרחבה בעבור "סיכוני מים ונוזלים אחרים", ההרחבה תכלול נזק שהתגלה בראשונה במשך תקופת הביטוח ■ מדריכים בתחום

נזקי מים / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
נזקי מים / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

מ' ביטח את דירתו לתקופה של שנה. באחד הימים חדרו מים מתקרת חדר הילדים, דבר אשר גרם לנשירת טיח ולנזקים למבנה ולתכולה. תביעה זו הוכרה על-ידי חברת הביטוח של מ' אשר שילמה לו פיצוי. לאחר שנתיים ביטח מ' את הדירה בחברת ביטוח אחרת. מקץ זמן מה החלה נשירה משמעותית של טיח מתקרת חדר הילדים בדירתו של מ'. חברת הביטוח שלחה שמאי מטעמה אשר בדק את תביעתו של מ' ומסר חוות דעת לעניין המבנה ולעניין התכולה.

מחוות הדעת עלה כי נשירת הטיח מהתקרה התרחשה בשל חלחול מים לבטון והגעתם לברזל שבתוכו, אשר כתוצאה מכך עבר פעולת חימצון (החליד), הגדיל את נפחו - והגדלת הנפח היא שגרמה לבטון להיסדק ולחלקים ממנו לנשור. עוד הוסיף המומחה, כי התהליך נמשך זמן רב וכי תופעה כזו נובעת מחדירה מסיבית של מים. המומחה ציין כי אם האירוע קשור לאירוע נזקי המים הקודם שהתרחש, אז מי שנושאת באחריות לאירוע היא חברת הביטוח הקודמת שביטחה את דירתו של מ'. לפיכך סירבה חברת הביטוח הנוכחית של מ' לפצותו ושלחה לו מכתב דחייה שבו טענה להיעדר כיסוי ביטוחי. אי לכך הגיש מ' תביעה נגד חברת הביטוח. האם צדקה חברת הביטוח שסירבה לפצות את מ' בגין האירוע? מה קבעו בתי המשפט בסוגיה זו אשר מתרחשת לעתים קרובות?

בית המשפט ציין כי מקרה ביטוח מוגדר בפוליסה "נזק או אובדן שנגרם לדירה/לתכולה....כתוצאה מאחד או יותר הסיכונים המפורטים להלן:....שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני". במקרה זה "אין כל מחלוקת בין הצדדים, כי בשנת 2005 לא אירע כל אירוע של חדירת מים כזו או אחרת לתקרת דירתו של מ'". אירוע המים היחיד המוזכר על-ידי מ' הינו האירוע שהתרחש בשנת 2003, אשר תואר על-ידי מ' הן בכתב התביעה והן במכתבי הפנייה של עורך דינו למבטחות. תיאור זה אשר לא נסתר על-ידי המבטחות, עונה להגדרה של "שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני" שכן מקור המים הוא מדירת השכנים ולא מצנרת דירתו. בית המשפט סבר כי פרשנות שתכלול את המילה "הצפה" גם באירוע הנ"ל הינה הפרשנות הראויה להוראת הפוליסה ועולה בקנה אחד עם המשמעות הלשונית הרגילה שיש לתת למונח "הצפה".

עוד ציין בית המשפט כי על אף העובדה שבשנת 2005 לא התרחש "אירוע מים", אין בכך לשלול את קיומו של הכיסוי הביטוחי לנזק שנגרם. "כאשר מדובר בנזק שנובע מנזילת מים, דבר שיכול לקנן במשך זמן באופן מוסתר בתוך תקרת קירות הבית או מתחת לריצוף, נכון לקבוע כי המועד הקובע לעניין הזכאות לתגמולי ביטוח הינו מועד גילוי הנזק על-ידי המבוטח".

נושא חשוב זה מעוגן בפוליסה התקנית החדשה לדירה שנכנסה לתוקף ב-27 ביולי השנה; במקרה שבו המבוטח יבקש לבצע הרחבה בעבור "סיכוני מים ונוזלים אחרים", ההרחבה תכלול נזק שהתגלה בראשונה במשך תקופת הביטוח.

בית המשפט קבע כי לאור העובדה שבין אירוע הנזק הראשון לבין האירוע השני חלפו שנתיים, יש לחלק את הנזק וליחס רק מחצית ממנו לתהליך שנגרם בתקופת הביטוח בחברת הביטוח הנוכחית, כך שהיא תשלם מחצית מסכום הנזק.

הליך מורט עצבים

ט' היה מבוטח מפני נזקי צנרת מים. בעקבות רטיבות בביתו פנה ט' לחברת הביטוח, ואולם זו סירבה לטפל במקרה בטענה שאינו מכוסה בפוליסה. חברת הביטוח הפנתה את האחריות לבעל הדירה שמעל דירתו של ט'. בעקבות זאת, הגיש ט' תביעה בפני מפקחת המקרקעין נגד השכן ובהמשך צירף את נציגות הבית המשותף. חברת הביטוח טענה כי משקבעה המפקחת שמקור הנזק הוא מצנרת בבעלות השכן שמעל ט', הרי נזקים אלה אינם מכוסים בפוליסה, שכן הפוליסה מכסה נזקים בדירה עצמה. חברת הביטוח הוסיפה כי השכן שמעל דירתו של ט' לא דרש להפעיל את הפוליסה שלו ו/או לתקן את הנזקים בדירתו של ט', מה גם שבפוליסה אין כיסוי לצדדים שלישיים או הדיירים, ככל שאין המדובר בנזקים מהצנרת המשותפת.

ט' הגיש תביעה לבית המשפט וטען כי הפוליסה אמורה לכסות כל נזק בדירתו, גם ממקור חיצוני, ולרבות נזילה מדירת השכן. לטענת ט', בשל התנהלות חברת הביטוח הוא נאלץ לפנות למפקחת על הבתים המשותפים ונותר בדירה שבה קיימת רטיבות משך תקופה ארוכה, ומשפחתו מתגוררת בה באי-נוחות יתירה. כמו כן נאלץ לשכור מומחים בעת הדיון בפני המפקחת ולהוציא הוצאות נוספות. בית המשפט ציין כי המפקחת חייבה את השכן בהחזר כל הוצאותיו של ט', כולל הוצאות בנוגע למומחים שמונו על-ידה, אך קבעה כי לא מצאה לנכון לחייב את השכן בהוצאות המהנדס שנשכר על-ידי ט'. עוד הוסיף בית המשפט כי חברת הביטוח שלחה את ט' שהיה לו כיסוי ביטוחי מלכתחילה להליך מורט עצבים מול השכן, שבמסגרתו נאלץ להתמודד עם טענות שהוא מרטיב את תקרת ביתו בעצמו. לפיכך קבע בית המשפט כי חברת הביטוח התרשלה בהתנהלותה ועליה להשיב ל-ט' את הוצאות המהנדס ופיצוי בגין עוגמת נפש שנגרמה לו.

במקרה נוסף נודע ל-ע' באחד הימים, כי עקב חדירת מים ממקור כלשהו למחסן דירתו המצוי בקומת הקרקע של הבניין נגרם נזק לציוד שאיחסן במחסן. דירתו של ע' וכך גם המחסן הצמוד לדירה מבוטחים בפוליסת ביטוח דירה. חברת הביטוח טענה כי הנזקים אינם מכוסים על-ידי פוליסת הביטוח וסירבה לפצות את ט' בגין הנזקים שנגרמו. נציג חברת הביטוח טען כי משהוברר שההצפה במחסן של ע' נגרמה כתוצאה מתקלה בצנרת הדירה שנמצאת מעל למחסן, הרי שאין מדובר בשיטפון ואף לא בהצפה ובכל מקרה, לא בכאלו שנגרמו ממקור מים חיצוני. לטענת הנציג, דובר בתהליך שנמשך על פני זמן ארוך, בעוד ששיטפון והצפה מתייחסים, לטענתו, לאירוע שמתרחש בפרק זמן קצר.

ע' נאלץ להגיש תביעה לבית המשפט, אשר ציין כי לא ברורה לו ההבחנה של חברת הביטוח בין שיטפון או הצפה המתרחשים ברגע אחד, לבין כאלו המתרחשים לאורך זמן. בית המשפט קבע כי פוליסת הביטוח מכסה גם נזק שנגרם במחסן, ומטבע הדברים, אדם אינו פוקד את המחסן שלו מדי יום-ביומו וייתכן שיחלפו אף שבועות או חודשים בין ביקור אחד לשני במחסן, כך שאם נגרם נזק כתוצאה ממקור מים, אין משמעות לשאלה מה משך הזמן שבמהלכו חילחלו המים. בית המשפט קיבל את התביעה נגד חברת הביטוח, וקבע כי מדובר ב"מקור מים חיצוני" ובנזק שנגרם כתוצאה מסיכון שנכלל בפוליסת הביטוח ועל כן חייבת חברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח לפי הפוליסה.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע, ומשמש, בין היתר, כיועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח.

עוד כתבות

אולפן חדשות 13 / צילום: באדיבות חדשות 13

עובדי חדשות 13: רשת משלבת תכנים מסחריים בחדשות בניגוד לחוק

ל"גלובס" נודע כי ועד העובדים וארגון העיתונאים התריעו בפני מנכ"ל הרשות השנייה כי רשת עוברת על החוק ומקדמת תוכניות כמו האח הגדול, הישרדות וגידי ואהרוני במסגרת שידורי החדשות ● גורמים בהנהלת רשת: "אם חלילה רשת תקרוס, ועד העובדים יישא באחריות מוסרית למעשיו המופקרים"

הפגנה בניו יורק נגד אלימות משטרתית בעקבות מותו של ג'ורג' פלויד / צילום: Wong Maye-E, AP

למרות העוצר: לילה שביעי ברציפות של כאוס ברחובות ארה"ב

בוזזים פרצו אל חנויות בשדרה החמישית בניו יורק וכן גם לחנות הדגל של מייסי'ס במנהטן ● ראש העיר הטיל עוצר לילי נוסף היום שייכנס לתוקף ב-20:00 ● בסנט לואיס נפגעו 4 שוטרים מירי

שאול מזרחי, בעלי מועדון הבארבי / צילום: מתוך יוטיוב

בעלי הבארבי נגד המדינה: "אם אתה רוצה לתת - תיתן, אם לא אז אל תציע"

שאול מזרחי, בעלי מועדון הבארבי בתל אביב, שובת רעב מול בית ראש הממשלה במחאה על כך שלא קיבל סיוע ממשלתי בשל מגפת הקורונה ● "לא יעלה על הדעת שמהמדינה מציעה מתווה כדי לדפוק את האזרח"

מימין: שר הבריאות הברזילאי לואיז אנריקה מנדטה ונשיא ברזיל ז'איר בולסונרו  / צילום: Andre Borges , AP

ארה"ב שולחת סיוע לברזיל הכולל 2 מיליון מנות הידרוקסיכלורוקווין

מדובר בתרופה שמקדם טראמפ למרות הצטברות עדויות כי התרופה אינה מועילה ויכולה אף להזיק ● על פי הצהרת ארה"ב וברזיל, המוצר ישמש למניעה אצל עובדי מערכת הבריאות הברזילאית – למרות שהעדויות לגבי מניעה קלושות עוד יותר מאשר לגבי טיפול

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 1 ביוני

אתמול באיכילוב: 11 פצועים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

"גלובס" ובית החולים איכילוב חוזרים לדווח על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

דני גלוטר / צילום: אופטימל פלוס

אופטימל פלוס מחולון נמכרת ב-360 מיליון דולר; המזל משחק פעמיים למייסד מוביט

בצל משבר הקורונה החליטו באופטימל פלוס להימכר לנשיונל אינסטרומנטס, שמפתחת מערכות וציוד בדיקות לתעשיית האלקטרוניקה • מייסד ומנכ"ל החברה: "היינו יכולים למכור בסכום גבוה יותר, אך העובדים העדיפו את הרוכשת בשל תרבות ארגונית דומה"

אליעזר פישמן / צילום: שלומי יוסף, גלובס

"גלובס" לביהמ"ש: להסיר את החיסיון על הדיון בהסדר הנושים בין משפחת פישמן לבנקים

הבנקים מתקרבים להסדר עם בני משפחתו של אליעזר פישמן ● "גלובס" מבקש לפתוח את הדיון החסוי בבית המשפט המחוזי בנוגע להסדר הנרקם ● המשפחה הסכימה להצעה משופרת לנושים, שלפי הערכה עדיין נמוכה ביחס לחוב ● הנאמן לנכסי פישמן עו"ד בנקל צפוי להתנגד להסכם הנרקם

הורה מסדר אזור ישיבה לפי כללי הישיבה החדשים טרם כניסת התלמידים לכיתה / צילום: Sebastian Scheiner, Associated Press

למרות העלייה בתחלואה: בתי הספר לא ייסגרו ברחבי הארץ

בתום דיון בהשתתפות נתניהו ושרים בכירים בנושא, אחרי שכמעט 5,000 מורים ותלמידים ברחבי הארץ נכנסו לבידוד, התקבלה עמדת משרד החינוך, שהתנגד לסגירת המוסדות: "הניסוי הזה לא יקר, הקורונה לא קטלנית לתלמידים" ● 116 נדבקו בנגיף ביממה האחרונה, חמישה נוספים מתו

יואב זייף, מנכ"ל סטרטסיס / צילום: באדיבות סטרטסיס

סטרטסיס מפטרת עשרות עובדים בישראל לאחר החלפת המנכ"ל

נכון לסוף 2019, יצרנית המדפסות תלת ממד העסיקה בישראל 538 עובדים, מתוך מצבת כוח אדם עולמית של 2,268 עובדים ● בפברואר, זמן קצר לפני פרוץ משבר הקורונה, נכנס לתפקיד המנכ"ל יואב זייף ● מניית יצרנית מדפסות התלת ממד ירדה ב-87% מהשיא ב-2014

ניר ברקת / צילום: איל יצהר, גלובס

שוב מפר הוראות קורונה: ח"כ ניר ברקת השתתף במסיבה בתל אביב

החוגגים במקום לא הקפידו על כללי הקורונה, עם הגבלת אירועים ל-50 איש, שמירת מרחק של 2 מטר, וענידת מסיכות על הפנים ● מטעמו של ברקת נמסר: ח"כ ברקת הגיע להשתתף באירוע בר מצווה משפחתי אליו הוזמן כאורח, שהתקיים בבית פרטי, ושסבר שיתקיים על פי ההנחיות

חיים רביבו / צילום: מתוך הערוץ הרשמי של ONE

הפרקליטות: כתבי אישום בכפוף לשימוע נגד חיים רביבו וארנון גלעדי בפרשת דוד ביטן

גלעדי חשוד בלקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ושיבוש מהלכי משפט ● רביבו חשוד במתן שוחד לגלעדי בתמורה לקידום פרויקט בנייה ● נזכיר כי בתחילת השנה זומן לשימוע גם ביטן עצמו, החשוד בשוחד ובמרמה והפרת אמונים בתשע פרשיות שונות

חנות אדידס בבאר שבע / צילום: בר אל, גלובס

אדידס מתרחבת: פותחת חנות חדשה במתחם G בראשל"צ

אדידס משיקה חנות קונספט חדשה בשטח של כ-780 מ"ר ובהשקעה של כ-4 מיליון שקל

חנות רנואר בקניון TLV נסגרה / צילום: תמונה פרטית

בצל משבר הקורונה: רנואר נוטשת את קניון TLV

רנואר הפעילה בקניון שתי חנויות בשטחים רחבים - רנואר, וטוונטי פור סבן

מערכת טילי LORA / צילום: Wikibob

ניסוי מוצלח של התעשייה האווירית בירי טילי תקיפה בליסטיים מדויקים

על-פי הודעת התעשייה האווירית הניסוי, שנערך מלב ים, כלל שיגור של שני טילי LORA ארוכי טווח אל עבר נקודת פגיעה מתוכננת מראש בלב ים בשני מתארים

חיים ליבוביץ', מנכ"ל בריינסטורם / צילום: יח"צ

מעבר מפתיע בעולם הביוטק: מביוג'ן להנהלת בריינסטורם סל

סטייסי ר. לינדבורג, עד לאחרונה בכירה מחברת הביוטק האמריקאית ביוג'ן, מונתה לסגנית נשיא בכירה וראש תחום המחקר הקליני בבריינסטורם סל

משה ממרוד / צילום: איל יצהר

משה ממרוד מימש מניות תדיראן בכ-40 מיליון שקל, ובתו נופר מימשה ב-1.5 מיליון שקל

מנייתה של יבואנית ומשווקת מערכות המיזוג עלתה מתחילת השנה ב-15% ● החברה דיווחה על משא ומתן לרכישת חברת מזגנים זרה ב-80 מיליון שקל

משמאל: ד''ר מורי בלומנפלד, ד''ר מוריס לסטר, דויד סוקוליק / צילום: OurCrowd

Ourcrowd מקימה "קרן השקעה במגפות": רוצה לגייס 100 מיליון דולר

כמחצית מהקרן תשמש להשקעה בחברות בתחומים רפואיים וכמחצית בתחומים הנהנים מן המגפה באופן עקיף ● ג'ון מדבד, מייסד OurCrowd: "המודל שלנו הוא להיות רלוונטיים. המשבר יצר הזדמנויות פיננסיות"

ולדימיר פוטין / צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

משאל העם על המשך שלטונו של פוטין לעשור הקרוב - בתחילת יולי

אחרי שנדחה בגלל הקורונה, נקבע ה-1 ביולי כתאריך למשאל שמהווה חסם אחרון בפני הישארותו של פוטין בשלטון עד 2036 ● התיקון המוצע בחוקה ישנה את מאזן הכוחות ברוסיה ויעניק לרה"מ ולפרלמנט סמכויות נרחבות יותר

יעקב מרגי / צילום: תמר מצפי

יו"ר ועדת הכלכלה: הרכבת לא תחזור לפעילות בלי מתווה ברור לשמירה על בריאות הציבור

יו"ר ועדת הכלכלה מזהיר כי הרכבת לא תוכל לחדש את פעילותה בשבוע הבא כמתוכנן אם משרד התחבורה לא יכין מתווה ברור לשמירה על בריאות הציבור ● סגן שרת התחבורה אמר כי "התחבורה הציבורית הוא המקום שהכי קשה לעשות בו תו סגול, מכוון שקשה לשמור על מניעת הדבקה באוטובוס"

בית "ידיעות אחרונות" בראשון לציון./ צילום: כדיה לוי

מחריף המשבר ב"ידיעות" בשל הכוונה לקצץ בשכר העובדים ב"כלכליסט"

העובדים בקבוצת "ידיעות אחרונות" קיבלו ממשאבי אנוש דרישה להשיב "עד סוף היום" האם הם עדיין מסרבים לקיצוץ בשכרם ● הוועד מפציר בעובדים לדבוק בסירובם: "בניגוד למסר שניסתה ההנהלה להעביר לעובדים, ביה"ד האזורי לעבודה לא קבע כי קיצוץ השכר הוא תקין"