גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

נזקי מים מדירת השכן? מתי מגיעים תגמולי ביטוח ומתי לא

עפ"י תקנה חדשה שנכנסה לתוקף ב-27 ביולי השנה, במקרה שבו המבוטח יבקש לבצע הרחבה בעבור "סיכוני מים ונוזלים אחרים", ההרחבה תכלול נזק שהתגלה בראשונה במשך תקופת הביטוח ■ מדריכים בתחום

נזקי מים / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
נזקי מים / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

מ' ביטח את דירתו לתקופה של שנה. באחד הימים חדרו מים מתקרת חדר הילדים, דבר אשר גרם לנשירת טיח ולנזקים למבנה ולתכולה. תביעה זו הוכרה על-ידי חברת הביטוח של מ' אשר שילמה לו פיצוי. לאחר שנתיים ביטח מ' את הדירה בחברת ביטוח אחרת. מקץ זמן מה החלה נשירה משמעותית של טיח מתקרת חדר הילדים בדירתו של מ'. חברת הביטוח שלחה שמאי מטעמה אשר בדק את תביעתו של מ' ומסר חוות דעת לעניין המבנה ולעניין התכולה.

מחוות הדעת עלה כי נשירת הטיח מהתקרה התרחשה בשל חלחול מים לבטון והגעתם לברזל שבתוכו, אשר כתוצאה מכך עבר פעולת חימצון (החליד), הגדיל את נפחו - והגדלת הנפח היא שגרמה לבטון להיסדק ולחלקים ממנו לנשור. עוד הוסיף המומחה, כי התהליך נמשך זמן רב וכי תופעה כזו נובעת מחדירה מסיבית של מים. המומחה ציין כי אם האירוע קשור לאירוע נזקי המים הקודם שהתרחש, אז מי שנושאת באחריות לאירוע היא חברת הביטוח הקודמת שביטחה את דירתו של מ'. לפיכך סירבה חברת הביטוח הנוכחית של מ' לפצותו ושלחה לו מכתב דחייה שבו טענה להיעדר כיסוי ביטוחי. אי לכך הגיש מ' תביעה נגד חברת הביטוח. האם צדקה חברת הביטוח שסירבה לפצות את מ' בגין האירוע? מה קבעו בתי המשפט בסוגיה זו אשר מתרחשת לעתים קרובות?

בית המשפט ציין כי מקרה ביטוח מוגדר בפוליסה "נזק או אובדן שנגרם לדירה/לתכולה....כתוצאה מאחד או יותר הסיכונים המפורטים להלן:....שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני". במקרה זה "אין כל מחלוקת בין הצדדים, כי בשנת 2005 לא אירע כל אירוע של חדירת מים כזו או אחרת לתקרת דירתו של מ'". אירוע המים היחיד המוזכר על-ידי מ' הינו האירוע שהתרחש בשנת 2003, אשר תואר על-ידי מ' הן בכתב התביעה והן במכתבי הפנייה של עורך דינו למבטחות. תיאור זה אשר לא נסתר על-ידי המבטחות, עונה להגדרה של "שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני" שכן מקור המים הוא מדירת השכנים ולא מצנרת דירתו. בית המשפט סבר כי פרשנות שתכלול את המילה "הצפה" גם באירוע הנ"ל הינה הפרשנות הראויה להוראת הפוליסה ועולה בקנה אחד עם המשמעות הלשונית הרגילה שיש לתת למונח "הצפה".

עוד ציין בית המשפט כי על אף העובדה שבשנת 2005 לא התרחש "אירוע מים", אין בכך לשלול את קיומו של הכיסוי הביטוחי לנזק שנגרם. "כאשר מדובר בנזק שנובע מנזילת מים, דבר שיכול לקנן במשך זמן באופן מוסתר בתוך תקרת קירות הבית או מתחת לריצוף, נכון לקבוע כי המועד הקובע לעניין הזכאות לתגמולי ביטוח הינו מועד גילוי הנזק על-ידי המבוטח".

נושא חשוב זה מעוגן בפוליסה התקנית החדשה לדירה שנכנסה לתוקף ב-27 ביולי השנה; במקרה שבו המבוטח יבקש לבצע הרחבה בעבור "סיכוני מים ונוזלים אחרים", ההרחבה תכלול נזק שהתגלה בראשונה במשך תקופת הביטוח.

בית המשפט קבע כי לאור העובדה שבין אירוע הנזק הראשון לבין האירוע השני חלפו שנתיים, יש לחלק את הנזק וליחס רק מחצית ממנו לתהליך שנגרם בתקופת הביטוח בחברת הביטוח הנוכחית, כך שהיא תשלם מחצית מסכום הנזק.

הליך מורט עצבים

ט' היה מבוטח מפני נזקי צנרת מים. בעקבות רטיבות בביתו פנה ט' לחברת הביטוח, ואולם זו סירבה לטפל במקרה בטענה שאינו מכוסה בפוליסה. חברת הביטוח הפנתה את האחריות לבעל הדירה שמעל דירתו של ט'. בעקבות זאת, הגיש ט' תביעה בפני מפקחת המקרקעין נגד השכן ובהמשך צירף את נציגות הבית המשותף. חברת הביטוח טענה כי משקבעה המפקחת שמקור הנזק הוא מצנרת בבעלות השכן שמעל ט', הרי נזקים אלה אינם מכוסים בפוליסה, שכן הפוליסה מכסה נזקים בדירה עצמה. חברת הביטוח הוסיפה כי השכן שמעל דירתו של ט' לא דרש להפעיל את הפוליסה שלו ו/או לתקן את הנזקים בדירתו של ט', מה גם שבפוליסה אין כיסוי לצדדים שלישיים או הדיירים, ככל שאין המדובר בנזקים מהצנרת המשותפת.

ט' הגיש תביעה לבית המשפט וטען כי הפוליסה אמורה לכסות כל נזק בדירתו, גם ממקור חיצוני, ולרבות נזילה מדירת השכן. לטענת ט', בשל התנהלות חברת הביטוח הוא נאלץ לפנות למפקחת על הבתים המשותפים ונותר בדירה שבה קיימת רטיבות משך תקופה ארוכה, ומשפחתו מתגוררת בה באי-נוחות יתירה. כמו כן נאלץ לשכור מומחים בעת הדיון בפני המפקחת ולהוציא הוצאות נוספות. בית המשפט ציין כי המפקחת חייבה את השכן בהחזר כל הוצאותיו של ט', כולל הוצאות בנוגע למומחים שמונו על-ידה, אך קבעה כי לא מצאה לנכון לחייב את השכן בהוצאות המהנדס שנשכר על-ידי ט'. עוד הוסיף בית המשפט כי חברת הביטוח שלחה את ט' שהיה לו כיסוי ביטוחי מלכתחילה להליך מורט עצבים מול השכן, שבמסגרתו נאלץ להתמודד עם טענות שהוא מרטיב את תקרת ביתו בעצמו. לפיכך קבע בית המשפט כי חברת הביטוח התרשלה בהתנהלותה ועליה להשיב ל-ט' את הוצאות המהנדס ופיצוי בגין עוגמת נפש שנגרמה לו.

במקרה נוסף נודע ל-ע' באחד הימים, כי עקב חדירת מים ממקור כלשהו למחסן דירתו המצוי בקומת הקרקע של הבניין נגרם נזק לציוד שאיחסן במחסן. דירתו של ע' וכך גם המחסן הצמוד לדירה מבוטחים בפוליסת ביטוח דירה. חברת הביטוח טענה כי הנזקים אינם מכוסים על-ידי פוליסת הביטוח וסירבה לפצות את ט' בגין הנזקים שנגרמו. נציג חברת הביטוח טען כי משהוברר שההצפה במחסן של ע' נגרמה כתוצאה מתקלה בצנרת הדירה שנמצאת מעל למחסן, הרי שאין מדובר בשיטפון ואף לא בהצפה ובכל מקרה, לא בכאלו שנגרמו ממקור מים חיצוני. לטענת הנציג, דובר בתהליך שנמשך על פני זמן ארוך, בעוד ששיטפון והצפה מתייחסים, לטענתו, לאירוע שמתרחש בפרק זמן קצר.

ע' נאלץ להגיש תביעה לבית המשפט, אשר ציין כי לא ברורה לו ההבחנה של חברת הביטוח בין שיטפון או הצפה המתרחשים ברגע אחד, לבין כאלו המתרחשים לאורך זמן. בית המשפט קבע כי פוליסת הביטוח מכסה גם נזק שנגרם במחסן, ומטבע הדברים, אדם אינו פוקד את המחסן שלו מדי יום-ביומו וייתכן שיחלפו אף שבועות או חודשים בין ביקור אחד לשני במחסן, כך שאם נגרם נזק כתוצאה ממקור מים, אין משמעות לשאלה מה משך הזמן שבמהלכו חילחלו המים. בית המשפט קיבל את התביעה נגד חברת הביטוח, וקבע כי מדובר ב"מקור מים חיצוני" ובנזק שנגרם כתוצאה מסיכון שנכלל בפוליסת הביטוח ועל כן חייבת חברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח לפי הפוליסה.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע, ומשמש, בין היתר, כיועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח.

עוד כתבות

סקר הסקרים - מועד ב'

סקר הסקרים: החיבור עם גשר מחזק מעט את העבודה על חשבון גנץ וברק; איחוד בימין יאיים על נתניהו

מערכת הבחירות החדשה יצאה לדרך, וסקר הסקרים חוזר ● מי מתחזק, מי נחלש, ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה? ● כל הסקרים מכל כלי התקשורת ● "גלובס" עושה סדר ומביא את המספרים העדכניים ביותר של מערכת הבחירות הלוהטת

רטה אלמו/ צילום: ענבל מרמרי

"אתיופיה היא אחת הכלכלות הצומחות בעולם. תעשו איתנו יותר עסקים"

נציגים של ממשלת אתיופיה הגיעו לישראל כדי לנסות לשדרג את יחסי המסחר בין המדינות ● רטה אלמו נגה, שגריר אתיופיה בישראל, מסביר למה כדאי להשקיע במדינה שבה נערך ניסיון הפיכה לפני כחודש, ומספר על הביקור אצל בני משפחתו של סלומון טקה

כיכר דיזנגוף בתל אביב / צילום: כדיה לוי

חפשו את הצל: למה אחרי כל ההשקעה כיכר דיזנגוף החדשה נטושה בשעות היום?

הכיכר התל-אביבית אינה היחידה, ובחום הלוהט של הקיץ הישראלי גם ירידה של שלוש-ארבע מעלות היא משמעותית ● אז למה חסר כל-כך הרבה צל במרחב הציבורי שלנו, אף שההשקעה בו טובה לתושבים וגם חוסכת כסף למדינה?

צוות ויסיטה / צילום: vCita

vCita גייסה 15 מיליון דולר כדי לחבר נותני שירותים ללקוחותיהם

vCita מפתחת מערכת לניהול קשרי לקוחות עבור עסקים קטנים ונותני שירותים של עד כעשרה עובדים ● החברה דיווחה כי היקף הכנסותיה הוכפל בשנה האחרונה, והן עומדות על כמה עשרות מיליוני דולרים בודדים

אוטובוס של חברת דן/ צילום: תמר מצפי

ביהמ"ש ביטל את החלטת משרד התחבורה במכרזי האוטובוסים לתחבורה ציבורית

בעקבות עתירה שהגישה קבוצת הארגז, ביהמ"ש הורה על ביטול החלטת ועדת המכרזים של משרד התחבורה ומשרד האוצר מלפני כשנה, ולפיה לא תינתן העדפה לאוטובוסים המורכבים בארץ על פני חברות זרות במכרזים לרכישת אוטובוסים לחברות התחבורה הציבורית

גבעת שמואל / צילום: שאטרסטוק

אושרה תוכנית המתאר של גבעת שמואל; היעד: הכפלת האוכלוסייה

היעד המרכזי של תוכנית המתאר היא להגדיל את מספר התושבים מ-26 אלף תושבים ל-55 אלף עד שנת 2040 ● כפועל יוצא מזה תגדל הצפיפות הדירתית מ-2.5 נפשות ל-3.3 נפשות ● גבעת שמואל היא העיר הקטנה ביותר בארץ מבחינת שטחים מוניציפליים - שטחה הוא 2,576 דונם

תיירים סינים / צילום: Erik de Castro / צילום: רויטרס

כובשים את התיירות העולמית: התיירים הסינים מוציאים יותר מהאמריקאים

עפ"י נתוני מאסטרקארד במסגרת מחקר ה-GDCI, היקף ההוצאות של התיירות מסין ב-2018 הסתכם ב-52.9 מיליארד דולר, בעוד התיירים מארה"ב הוציאו בשנה זו 50.9 מיליארד דולר

בריטיש איירווייס / צילום: יחצ

בתוך שבועיים - שיבושים בטיסות בריטיש איירוויס בעקבות שביתת טייסים

איגוד הטייסים של חברת התעופה הבריטית (BALPA), המייצג יותר מ-85% מטייסי בריטיש איירוויס, הודיע כי אין מנוס מקיום השביתה לאור מחלוקות מול הנהלת החברה ● האיגוד לא חושף את המועדים המדויקים שבהם יתקיימו שיבושים בלוח הטיסות

אביגדור יצחקי / צילום: איל יצהר, גלובס

טעויות הקלדה מוזרות וציון חריג מחבר ועדה: כך מונה אביגדור יצחקי ליו"ר מפעל הפיס

נתניהו וכחלון הכריזו על מינוי אביגדור יצחקי ליו"ר מפעל הפיס החדש, ואז גילו שצריך לכנס ועדת איתור ● גם הוועדה בחרה ביצחקי, אלא שעיון במסמכיה מעלה כי ציון ההתאמה שניתן לו היה גבוה מהניקוד האמיתי שקיבל ● באוצר מסבירים זאת ב"טעות הקלדה" ובמפעל הפיס מוסרים כי ליצחקי אין חלק בהליך ● ומדוע חבר בוועדה העניק ליצחקי את הציון הנדיר 100?

גלעד אלטשולר / צילום: איל יצהר

המרצדס של שוק הגמל הגיעה לבורסה בתל-אביב

הצעת המכר של אלטושלר שחם גמל ופנסיה היא הנפקה ראויה, המשלבת פוטנציאל לתשואת דיבידנד גבוהה, מכפיל רווח חד-ספרתי הוגן ותחזית ורודה להמשך צמיחה בשנתיים הקרובות ● פרשנות

אברהם ביגר / צילום: תמר מצפי

פשרה בפז: אסיפת בעלי המניות תידחה, כהונת הדירקטורים תוארך בשנה

בחברת הפניקס, המחזיקה בכ-7.5% ממניות החברה, החליטו להתנגד להצעה לשינוי תקנון פז באופן שיאפשר את הארכת כהונתם של דירקטורים מכהנים

אורי שור / צילום: יחצ

12 שנה לאחר שהקים את הראל תעודות סל: אורי שור עוזב את התפקיד

שור יוביל פיתוח קרנות השקעה אלטרנטיביות בבית ההשקעות וימונה עתה ליו"ר הראל אלטרנטיב ● כיום מנהלת הראל קרנות נאמנות קרנות סל ובקרנות מחקות בהיקף כולל של כ-18.5 מיליארד שקל, כשהיא צמחה בתחום זה ללא רכישות

יהודה בן אסאייג / צילום: איל יצהר

הרבעון השני הניב חצי מהתשואה באפיקי החיסכון לטווח ארוך לעומת הרבעון הראשון

במחצית הראשונה של 2019 רשמו שני האפיקים החדשים - גמל להשקעה וחיסכון לכל ילד - תשואות נומינליות ברוטו של 9%, עיקרן ברבעון הראשון ● ומי המנהלים המובילים בדירוגי התשואה נכון לסוף יוני?

אריה דרעי באירוע ההשקה של קמפיין ש"ס / צילום: יעקב כהן, יח"צ

דרעי: סמוטריץ' צריך לפעול משפטית נגד תחבורה ציבורית בשבת

בהשקת קמפיין הבחיירות של ש"ס, דרעי האשים את ליברמן בבחירות אך אמר שאינו תוקף אותו כי הוא "מעולם לא פגע אפילו בכוס מים של אדם דתי" ● דרעי הציב רשימת הבטחות ובהן: העלאת שכר המינימום באלף שקל, חידוש פרויקט שיקום השכונות, טיפול שיניים חינם לקשישים וחינוך חינם מגיל אפס

יוני אסיא, מנכ"ל eToro / צילום: איל יצהר, גלובס

ארוחה ששווה 4.5 מיליון דולר: מייסד eToro יוני אסיא הוזמן לסעודת צדקה עם וורן באפט

מייסד פלטפורמת הבלוקצ'יין הסינית Tron, ג'סטין סאן, תרם 4.57 מיליון דולר לעמותה המסייעת לנזקקים בארה"ב תמורת הזכות לשבת לארוחת צהריים עם "האורקל מאומהה" ולצרף אליו אורחים ● אתמול צורף אסיא לרשימת המוזמנים לסעודה, שתיערך ביום חמישי בסן פרנסיסקו ● לאורחים מצפה אתגר לא קטן במפגש עם באפט, הידוע בביקורתו החריפה על המטבעות הדיגיטליים

וול סטריט / צילום: רויטרס

עליות קלות בוול סטריט: הנאסד"ק עולה ב-0.75%; נעילה מעורבת באירופה

המדדים המובילים עברו לעליות שערים ● אינטק פארמה הישראלית מתרסקת ב-85% לאחר כישלון בניסוי ● טבע מאבדת גובה למחיר של 7.6 דולר למניה ● נעילה מעורבת באירופה

איילת שקד / צילום: כדיה לוי, גלובס

איילת שקד מול המהפכה האנטי פמיניסטית: לאיפה נעלמו הנשים מהפוליטיקה והעסקים?

גברים בארץ ובעולם חזרו לדחוק נשים מעמדות מפתח בתירוץ שקמפיין #METOO גורם להם לחשוש מהאשמות-שווא ● רק הדור הצעיר, שהגברים בו לא מוכנים לפגוש את ילדיהם רק כשיצאו לפנסיה, יכול להביא לשינוי אמיתי ולשוויון הזדמנויות ● פרשנות

אלי רייפמן. פרשה שהחלה עם הרשעתו ב-2011 / צילום: תמר מצפי, גלובס

ביהמ"ש פסק פיצויים במיליוני שקלים נגד אלי רייפמן והמעורבים בפרשת אמבלייז

כעשור לאחר התפוצצות התרמית בפרשת המניות, ביהמ"ש קבע כי עוה"ד דורון אפיק ושלומי תורג'מן ישלמו 6 מיליון שקל לחברות שנתנו הלוואות לאלי רייפמן ● רייפמן עצמו ישלם לאפיק ולתורג'מן 8.5 מיליון שקל במסגרת תביעת צד ג' ● גם מזכירת אמבלייז דאז תשלם מיליונים

גן ילדים / צילום: שאטרסטוק

על רקע האירועים האחרונים: בזק תצא בקרוב בשירות "גן חכם"

השירות יכלול התקנת מצלמות וחיישנים שינטרו את תנועת הילדים בגן וכן חיישן מצוקה שיקושר למשטרה

הבורסה בתל אביב / צילום: רויטרס

נעילה חיובית בת"א: אלטשולר גמל זינקה 8% לעומת ההנפקה

מדד ת"א 35 טיפס ב-0.4%, ת"א 90 עלה ב-0.34% ● שיכון ובינוי צפויה להיכנס למדד ת"א 35 ● באטמ עדכנה על "השקת פלטפורמת רשת להעברת נתונים מהירה ובנפח גבוה במיוחד" ● הראל פיננסים: "מתמקדים כיום בהסטה למניות ישראל לצד ארה"ב, החזקה באג"ח קונצרני בדירוגים גבוהים-בינוניים לפדיון וחשיפה לדולר במח"מ קצרצר"