גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

השארת מפתח ברכב, והוא נגנב; האם חברת הביטוח תשלם?

דברים שרצוי להביא בחשבון כשיוצאים מהאוטו "ממש לשנייה" - בתחנת הדלק, בעזרה לנהג אחר או בקנייה זריזה של אוכל/שתייה/סיגריות ■ מדריכים בתחום

מכונית , מפתחות, התנעה/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
מכונית , מפתחות, התנעה/ צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

הותרת רכב מונע ללא פיקוח יוצרת סיכונים שאף שהתממשותם אינה שכיחה, והנזק שעלול להיגרם מהם ניכר וגבוה. גודל הנזק תומך במסקנה שמדובר בסיכון שצריך למנוע באמצעות נקיטת אמצעי זהירות. תקנה 74(ב) לתקנות התעבורה צופה סיכונים אלה ומבקשת למנוע אותם בדרך קלה ופשוטה, שאינה מטילה נטל כבד מדי על המזיק. נציג דוגמאות מפסקי דין שלפיהם בית המשפט פסק בדרכים שונות.

ע' עצר את רכבו בתחנת דלק. הוא יצא מרכבו, השאיר את המפתחות ברכב והתרחק מטרים בודדים, כשהוא מותיר את הרכב מונע ומפנה לו את גבו. בעודו משוחח עם אדם אחר, הבחין ע' כי אדם זר ("הגנב") נכנס לרכבו, מניע אותו ומתחיל לצאת מתחנת הדלק. ע' דיווח מיד על הגניבה, ומיד בעקבות זאת החל מרדף משטרתי אחר הרכב הגנוב. בעקבות המרדף פגע הגנב ברכב שבבעלות מ' וגרם לו נזקים.

מ', שהוא בעליו של הרכב שניזוק מהתאונה, ביקש לחייב את ע' ואת חברת הביטוח של ע' שביטחה את רכבו בביטוח אחריות לנזק שנגרם לצד שלישי. מ' טען כי ע' התנהג ברשלנות, מאחר שלא לקח את מפתחות הרכב כאשר יצא ממנו, ובכך יצר את הסיכון של גניבת הרכב - ולכן על בית המשפט לחייבו לשאת בנזקים שנגרמו.

חברת הביטוח טענה כי אין לתאונה כיסוי, מאחר שמי שנהג ברכב עשה זאת ללא רשות של ע', ולכן היא פטורה מחבות לפי סעיף 16 לתנאי הפוליסה התקנית לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טונה לעניין נהג שאינו מורשה לנהוג ברכב.

עוד טענה חברת הביטוח כי גם ע', שהוא מבוטחה, אינו נושא באחריות לנזק, כיוון שמדובר באירוע שלא הייתה ל-ע' יכולת לצפותו, ולכן נותק הקשר הסיבתי בין המחדל לבין הנזק.

האם אכן ע', שרכבו נגנב, וחברת הביטוח המבטחת אותו אינם אחראים לגבי נזקיו של מ'? תקנה 74(ב) לתקנות התעבורה קובעת כי "לא יחנה ולא יעמיד אדם רכב בלי השגחה, אלא לאחר שהופסקה פעולת המנוע ומנגנון ההדלקה, הוצא מפתח ההצתה, והופעלו בלמי קבע".

בתביעות ביטוח גילה בית המשפט את דעתו כי אין לעודד השארת רכב מונע ללא השגחה. מהנסיבות הנ"ל עולה כי ע' (הנתבע) אחראי ברשלנות לנזק שנגרם ל-מ' (התובע). בית המשפט קיבל את תביעתו של מ' ודחה את התביעה נגד חברת הביטוח שביטחה את ע'.

בית המשפט קבע כי במקרה זה הופרה החובה המוזכרת בתקנה 74(ב) לתקנות התעבורה, מאחר ש-ע' השאיר את רכבו ללא השגחה, איפשר את גניבתו ובכך התרשל בהתנהגותו.

בית המשפט ציין כי המקרה של גניבת הרכב היה צפוי בנסיבות העניין, וקיבל את טענת חברת הביטוח שלפיה אין לאירוע כיסוי ביטוחי מטעמה. מאחר שהגנב נהג ברכב הפוגע, הוא עשה זאת ללא הרשאה, ולכן זהו אינו סיכון שיש לחייב את חברת הביטוח לשאת בו לפי תנאי הפוליסה.

בית המשפט קבע כי במקרה זה מתקיימים יסודות עוולת הרשלנות: קיימת חובה לנקוט אמצעי זהירות, התקיימה התנהגות רשלנית, ונוצר קשר סיבתי בין ההפרה לבין הנזק. אף שמדובר בסיכון שהתממשותו חריגה, אדם סביר יכול לחזות מראש שאם ישאיר את רכבו מונע, אדם אחר ינסה לגנוב אותו.

לסיכום, אף שמדובר במעשה גניבה חריג, המחוקק צפה מקרה כזה ואסר על השארת רכב מונע ללא השגחה. הסיכון שהתממש הוא סיכון ש-ע' היה צריך היה לצפותו ושניתן היה למנעו בקלות.

ציפיות סבירות

א' היה מבוטח בפוליסת ביטוח לרכב אשר מכסה, בין היתר, מקרים של גניבת רכב. הוא נסע לפגישת עסקים, עצר את הרכב סמוך לנקודת המפגש, יצא מהרכב והותיר את דלת הרכב פתוחה. את הרכב השאיר כשהמפתחות במתג ההתנעה, מבלי שהפעיל את האזעקה. א' עמד במרחק של כשני מטרים בלבד מהרכב. תוך כדי שיחה עם הסוחר, נכנס אלמוני לרכב ונעלם איתו.

א' הגיש תביעה לחברת הביטוח בגין תגמולי ביטוח, אך חברת הביטוח דחתה את התביעה, בטענה כי הנהג לא אייש את הרכב בעת קרות הגניבה ולא הפעיל את אמצעי המיגון, כפי שנדרש על-פי הפוליסה, בהשאירו את המפתחות במתג ההתנעה.

בית המשפט המחוזי בחן את המונח "מאויש" וקבע מבחן משפטי למצב שבו רכב נחשב "מאויש". יש לבחון כל מצב לגופו ולראות האם מדובר במצב שבו הנהג נמצא סמוך לרכב, תוך קיום קשר עין ואפשרות מעשית לשלוט בנעשה ברכב במקרה הצורך, שאז ייחשב הרכב "מאויש", גם אם הנהג אינו נמצא פיזית בתוך הרכב. לעומת זאת, במצבים אחרים שבהם אין לנהג אפשרות של שליטה ברכב - אם בשל חוסר קשר עין, או כל גורם אחר המונע ממנו גישה מיידית לרכב - יש צורך ברור ומובן להפעיל את מערכת האזעקה, שכן במקרה כזה לא נוכל לראות ברכב כ"מאויש".

במקרה זה קבע בית המשפט המחוזי כי הרכב נחשב "מאויש", על אף העובדה שהנהג לא היה בתוך הרכב, ועל אף האמור בפוליסה חויבה חברת הביטוח לשלם למבוטח את מלוא הנזק שנגרם לו.

בנוסף, יש לבחון את יישומה של דוקטרינת "הציפיות הסבירה" של אדם סביר, שלפיה קיימת ציפייה של מבוטח לקבלת תגמולי ביטוח בקרות אירוע ביטוחי. כאשר אדם מבטח את רכבו דרך חברת ביטוח, הוא מצפה שמקרים כאלה יכוסו על-ידי חברת הביטוח. ניסיון החיים מוכיח כי פעמים רבות אנשים מותירים את רכבם כשהוא מונע או לא נעול מסיבות שונות ולגיטימיות, בהן תדלוק הרכב בתחנת דלק, תיקון תקר, עצירה לצורך בדיקת פעילות המזגן, שימושים שונים במצבר - כגון אורות, רדיו, מכשירים חשמליים המחוברים למצת - ולעתים מתוך רצון לחסוך בכיבוי והדלקה של המנוע.

ב' נסע לכיוון יציאה מחניון אולם הספורט בקיבוץ נצר סירני. ביציאה מהחניון הבחין ברכב אחר שנהגו עסק בהחלפת גלגל. ב' השאיר את הרכב מונע, כשאורותיו מכוונים כלפי הרכב האחר, וירד לסייע בהחלפת הגלגל. הרכב הושאר כשהוא בזווית ביחס לרכב האחר, ודלתו פתוחה. כעבור דקות ספורות הבחין הנהג כי לפתע הרכב החל לנסוע ונעלם. חברת הביטוח סירבה לשלם תגמולי ביטוח, והמבוטח פנה לבית המשפט.

בית המשפט המחוזי קבע כי בכדי ליישם את מבחן השליטה שנקבע בפסק דין קודם, יש לשאול מה היה קורה לו הנהג היה רואה מבעוד מועד את הגנב מתקרב לרכב. בנסיבות המקרה, הנהג יכול היה למנוע את הגניבה. התקיים קשר עין, והנהג היה מצוי בסמוך לרכב. הסיבה שבגינה הנהג לא מנע את גניבת הרכב הייתה כי הוא לא הבחין בגנב. הנהג יכול היה לראות את הגנב, אך לא ראה אותו משום שבאותה העת שהרכב נגנב, היה עסוק בסיוע לנהג האחר.

לכאורה לא התקיים "קשר עין", ואולם בית המשפט קבע כי אין בעובדה זו כדי לפגום במבחן השליטה. אמנם הוצאת המפתח נזכרת בפוליסה כתנאי לכיסוי הביטוחי, אך צוין כי התנאי חל "כל אימת שהרכב אינו מאויש". כאשר מתברר כי אותו קשר עין ואותה שליטה פוטנציאלית מהווים את "איוש הרכב", אזי חל האמור גם אם המפתח נותר ברכב.

במקרה זה, לאור קירבת הנהג לרכב, קבע בית המשפט כי חלים שני הרבדים שצוינו, ועל כן יש לפצות את המבוטח במלוא תגמולי הביטוח.

עינינו הרואות כי ישנם מקרים שבהם האדם שרכבו נגנב עדיין יחויב לשאת בתוצאות הנזק מאחר שהתרשל בהתנהגותו. ואולם, ישנם מקרים שבהם חברת הביטוח תחויב לפצות את המבוטח, למרות שעזב את רכבו כאשר המפתחות ברכב.

מתברר כי קיימים פסקי דין סותרים, אבל חרף הצורך בהגנה על הציבור ולעתים נקיטת אמצעי ענישה מכוח פקודת התעבורה נגד הנהג - דיני הביטוח מאופיינים ברכיבים הלקוחים מדיני החוזים. לפיכך, החוק קובע ענישה מצד אחד, ואולם קבלת תגמולי ביטוח במקרים שתיארנו בפסיקות של בתי המשפט המחוזיים ממחישה, מהצד האחר, את זכויות המבוטח על-פי הפוליסה.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע, ומשמש, בין היתר, כיועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח.

עוד כתבות

קו החוף של דובאי. מיתוג מחדש כמדינה מתקדמת ומפותחת באמצעות השקעות במערב / צילום: Matthias Seifert, רויטרס

הרבה מעבר לסייבר: מה מחפשים האמיריתים בזירת החדשנות הישראלית?

שילוב בין היצירתיות והניסיון הישראלי לבין החשיבה ארוכת-הטווח והמשאבים האמירתיים יכול להביא לפריצות דרך מרשימות ומשמעותיות ● אילו תחומים מעניינים את האמירתים?

נמל חיפה החדש / צילום: איל יצהר

ממפרץ חיפה למפרץ הפרסי: האינטרסים שמאחורי המכרז להפרטת נמל חיפה

בתחילת 2021 אמור להימסר נמל המפרץ החדש בחיפה לתפעול של חברת SIPG הסינית • למרות שפרטים רבים בהסכם ההפעלה של הנמל חסויים, הצצה לדוחות של חברת נמלי ישראל הממשלתית מגלים טפח מהנתונים • נמלי ישראל: "אנו מקימים את הנמלים החדשים לקידום התחרות בענף"

בית ישראכרט, תל אביב / צילום: איל יצהר

לקראת ההצבעה על דירקטוריון ישראכרט: אחרי ארז יוסף, גם שי פלדמן מסיר מועמדות

עתה נותרו שבעה מועמדים על חמישה תפקידי דירקטור רגיל, שמהם ייצא היו"ר הבא של החברה ● ככל הידוע פלדמן צפוי להצטרף בקרוב לדירקטוריון של גוף פיננסי אחר

יועז הנדל / צילום: אייל מרגולין

כך משתנה שוק האינטרנט לקראת ביטול הפיצול בין ספק לתשתית

חלק מהספקיות קטנות כבר מתחילות לתת היום הצעות בהתאם לרוח הרפורמה ● השימועים על התוכנית עדיין נמשכים במשרד התקשורת, ולא בטוח שהם בכיוון הנכון לשוק

שוברים את שגרת האלימות / צילום: יח"צ

המאבק באלימות נגד נשים: פובליסיס ולקוחותיה משתלטים על ברייק הפרסומות

ביוזמת משרד הפרסום ליאו ברנט מקבוצת פובליסיס, הקבוצה תשתלט מחר על ברייק פרסומות, במהלכו יעלו חלק מהמפרסמים הגדולים שלה קמפיינים המותאמים למסר המלחמה באלימות נגד נשים

רו”ח מיקי בלומנטל / צילום: איל טואג

אי הסדרים בבזק בינלאומי: הדירקטוריון מינה רואה חשבון מבקר

דירקטוריון בזק מינה את רו"ח מיקי בלומנטל כדי שיבצע ביקורת חקירתית בחברה הבת ● בגלובס נחשף לראשונה כי במסגרת הערכות שגרתית לדוחות הרבעוניים נמצא במאזני בזק בינלאומי "חור" של עשרות מיליוני שקלים שהחברה לא יודעת להסביר

ערן יעקב / צילום: איל יצהר

גילוי מרצון לכל החיים: פרטים חדשים על התוכנית של רשות המסים

בממשלה, באוצר וברשות המסים מנסים למצוא מקורות הכנסה כדי לכסות את הבור התקציבי שנוצר במשבר הקורונה • אחד מהם הוא חידוש נוהל גילוי מרצון והוספת תנאים שיעודדו נישומים להגיש בקשות • הליכים קודמים הזרימו מיליארדי שקלים למדינה

סמסונג סאני / צילום: יחצ

ביה"ד לעבודה: סאני תקשורת פגעה בזכות ההתארגנות של עובדיה

הטיל על החברה קנס בסך 300 אלף שקל והורה לאפשר ליו"ר הוועד להיכנס לחברה ולמתקניה

פתח תקווה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

ועדת ערר מחוזית פסלה הוראות לבנייה של עיריית פתח תקווה

קבלנים שמבקשים לבנות בפתח תקווה יגלו בקרוב כי חלק ניכר מהנחיות עירוניות של העירייה נפסלו, זאת לאור עמדתה של ועדת ערר מחוזית לפיה חלק מהנחיות מרחביות של העירייה מביאות להגבלת בנייה בעיר ● העירייה: "לומדים את ההחלטה"

פרופ' רן בליצר / צילום: איל יצהר, גלובס

"החלופות האמיתיות הן בלימה ואיזון או 'אקורדיון' של סגר לסירוגין"

פרופ' רן בליצר מסביר את ארבע האסטרטגיות שנשקלו או נוסו בכל העולם למלחמה בקורונה, ומציג את המלצות הדוח של "קבינט המומחים" לשליטה במגפה לקראת התקופה הקרובה, שכנראה לא תהיה קלה

מייסדי Logz.io תומר לוי ואסף יגאל  / צילום: Fabiana Kocubey

חברת Logz.io מגייסת 23 מיליון דולר לאיתור תקלות קוד

הסטארט-אפ, שמעסיק כיום 240 עובדים, מפתח פלטפורמה מבוססת קוד פתוח שעוזרת למתכנתים לאתר ולפתור תקלות בקוד ●  הסבב הנוכחי מביא את סך הגיוסים של Logz.io ל-120 מיליון דולר

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

נעילה ירוקה בתל אביב בהובלת הבנקים: ת"א 35 קפץ ב-1.9%

מדד ת"א 125 עלה ב-1.1% ומדד ת"א 90 נוסג ב-0.2%. מדד הבנקים קפץ ב-2.1% ● מניית לאומי קפצה ב-3.2%, מניית הפועלים עלתה ב-2.4% ● חברה לישראל קפצה ב-7%

בדיקות קורונה בדרייב אין, תל אביב / צילום: Sebastian Scheiner, Associated Press

170 איש חזרו לישראל מדנמרק. כמה הסכימו להיבדק לקורונה?

מערכי החקירות האפדימיולוגיות עובדים כמו שצריך, אך נתוני התחלואה שוב בעלייה ● איך זה? סיפור החוזרים מדנמרק הוא דוגמה לבעיה הרחבה – הישראלים הפסיקו לשתף פעולה ● בצה"ל מעריכים כי שליש מהנדבקים משקרים בחקירותיהם, ומתכוונים להתחיל מערכי בדיקות במקומות עבודה גדולים

בנימין נתניהו / צילום: שמוליק גרוסמן, דוברות הכנסת

לאחר המפגש החשאי: נתניהו יצא בקרוב לביקור בבירת בחריין

ראש ממשלת בחריין הנסיך סלמאן בן חמד אל ח'ליפה וראש הממשלה בנימין נתניהו שוחחו אמש בפעם השנייה מאז מינויו של הנסיך לראש ממשלה ● חלק מההנהגה הסעודית לא אהבו את פרסום פגישתם החשאית של השניים ואף פרסמו הכחשה

נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי עוזב את בית המשפט / צילום: Associated Press, Michel Euler

לראשונה בהיסטוריה של צרפת: נשיא לשעבר על כס הנאשם בבית משפט

נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי מואשם במתן שוחד לשופט כדי שזה יספק לו מידע פנים לגבי חקירה שהתנהלה נגדו ● הנשיא לשעבר ועורך דינו הציעו, לכאורה, לשופט למנותו לתפקיד יוקרתי בנסיכות מונקו בתמורה למידע

עדיאל שמרון / צילום: תמר מצפי

מנכ"ל רמ"י עדיאל שמרון: "הדיבורים על מחסור בדירות מוגזמים"

שמרון אמר את הדברים במסגרת כנס פסגת הנדל"ן 2020 ● עו"ד ארז קמיניץ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אמר כי "ההישגים שהיו מנת חלקנו בבלימה של מחירי הדיור הולכים ומתכרסמים"

דניאל מלכה, מנכ"ל IBM ישראל / צילום: מירי דוידוביץ'

יבמ מפטרת עשרות עובדים במערך המכירות בישראל

הפיטורים הם חלק מהמלך גלובלי, שצפוי להסתיים בפיצול החברה לשתיים והקמת חברה חדשה שתתמקד במחשוב ענן ובינה מלאכותית

מייסדי פרספטו: דור אבוחצירא, שגיא בלונדר, רביב רז ואריאל אביטן / צילום: פרספטו

פרספטו מגייסת 45 מיליון דולר ומשתפת פעולה עם בוסטון דיינמיקס

פרספטו, המפתחת רחפנים אוטונומיים המשמשים לניטור תשתיות, מתכוונת להכפיל את כוח-האדם בשנה הקרובה ● הטכנולוגיה של פרספטו תשולב ברובוט דמוי הכלב של בוסטון דיינמיקס - ספוט

נשים מוחות נגד רפורמת הפנסיה בצרפת, בהפגנה בפריז במרץ האחרון / צילום: Reuters, Benjamin Mengelle

הפנסיה לנשים צריכה לטפס לראש סדר העדיפויות של ישראל

הנושא של הארכת גיל הפרישה לנשים בישראל עולה ויורד שוב ושוב מסדר היום הציבורי ב-20 השנים האחרונות ● איזה פתרון מציע משרד האוצר - ומדוע דווקא ארגוני הנשים מתנגדים לו?

הצפה בחיפה בסוף השבוע האחרון. “לכל עיר בישראל צריכה להיות תוכנית חירום להצפות” / צילום: ערן ויצמן, כבאות והצלה

כל הסיבות לכך שההצפה הבאה מעבר לכביש

החורף שוב הגיע, ובישראל עדיין אין רגולטור אחד שאמון על מניעת הצפות וזיהומים ● כולם מסכימים שלאגירת מי הגשמים ישנה חשיבות כלכלית, סביבתית ובריאותית מכרעת, אבל קשה למצוא מישהו שייקח אחריות לטיפול בנושא ● הפוליטיקה של הגשם