גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

סלינגר לא מאמינה בחב' הביטוח, ומשנה כללים גם לבנקים

צעדיה של המפקחת על הביטוח מצביעים על רצונה לשפר את מצבו של הצרכן, וגם על האמון המועט, אם בכלל, שהיא רוחשת לענף הביטוח והחיסכון לטווח ארוך שעליו היא אחראית ■ 340 מיליארד שקל שמתופעלים בבנקים יחפשו בית חדש?

דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי
דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי

1. הוראות ה"עקוב אחרי הפנסיוני" אושרו לאחרונה בוועדת הכספים בכנסת, ובכך סימנה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר, דורית סלינגר, עוד "וי" על צעד צרכני חשוב. מדובר בהוראות שנועדו לצמצם, אם אפשר לחלוטין, את החיסכון הלא-פעיל, המוקפא, בקרנות הפנסיה החדשות המקיפות. זאת באמצעות יצירת חובה, שתחול על חברות ניהול קרנות הפנסיה, לאתר ולאחד חשבונות לא פעילים לחשבון הפעיל של הלקוחות שלהם.

ככלל, החשבונות המוקפאים משלמים את דמי הניהול המקסימליים - 0.5% מהצבירה - גם אם לבעל החיסכון יש חיסכון פעיל בקרן פנסיה, שבגינו הוא זכאי להנחה. על-פי נתוני האוצר, מבחינה שקלית מדובר בדמי ניהול בהיקף של כ-125 מיליון שקל שמשולמים מדי שנה בחשבונות המוקפאים, כך שכל הפחתה של 0.1% תוביל להוזלה מצרפית של כ-25 מיליון שקל בתשלומים שיועברו לחברות המנהלות.

מבחינת החשבון המוקפא הבודד מדובר בדמי ניהול שנתיים של קצת פחות מ-70 שקל לשנה, בממוצע. אם הצעד שהוביל האוצר יוביל להוזלה - מה שקרוב לוודאי יקרה מבחינת חלק ניכר מבעלי החשבונות המוקפאים, משום שבחשבונות הפעילים דמי הניהול הנהוגים נמוכים בשיעור ניכר - אזי יתבטא הדבר בהוזלה ממוצעת של כמה עשרות שקלים לחשבון, בשנה.

צעד זה מתווסף לטיוטת נספח לחוזר בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור שפרסם האוצר לפני ימים אחדים, ושבו הוא מנסה לשפר את עמדתו של הלקוח מול חברת הביטוח, לא רק בנקודת הממשק של ההצטרפות והתשלום אלא גם בנקודת הממשק של מועד התביעה. במסגרת זו היא קבעה סטנדרטים שלפיהם פועלים חברות הביטוח ויתר המוסדיים מול הלקוח כשהאחרון תובע מימוש זכויותיו.

בין היתר מדובר על כך שבעת דחיית תביעה של לקוח יינתנו הסברים לאי-קבלתה, תוך פירוט הנסיבות שהביאו לדחייה; שגוף מוסדי לא יטען לאי-גילוי מצב רפואי כנימוק לדחייה אם המבוטח לא נשאל במפורש לגבי אותו מצב, או לא השיב לשאלה באותו עניין; וכן שורה של הנחיות שמגדירות מחדש את מקרי הביטוח בתחום הסיעודי, את אופן הגשת התביעה וביצוע ההערכה התפקודית לתובע, במטרה לשפר את שיעורי אישור התביעות הנמוכים מאוד שנהוגים בתחום הסיעודי (למעלה משליש מהתביעות של המבוטחים בביטוח סיעודי נדחות).

ישנו מכנה משותף ברור לכל הצעדים הללו, ולאחרים כמותם: רצון הפיקוח על הביטוח לשפר את מצב הצרכן. צעדים אלה ואחרים גם מצביעים על האמון המועט, אם בכלל, שרוחשת סלינגר לענף הביטוח והחיסכון לטווח ארוך שעליו היא אחראית. נראה שמבחינתה מדובר בגופים שלאורך שנים פועלים באופן שפוגע בצרכנים - ושמבחינתה עדיין יש לה עוד עבודה רבה.

נוסף על כך, היות שכל מה שסלינגר משנה עתה היה נהוג ומותר תחת המפקחים שקדמו לה, הרי שמהצעדים הללו ניתן להסיק שהיא מלאה בביקורת לא רק על התנהלות הגופים המוסדיים, בדגש על חברות הביטוח, אלא גם על התנהלות האגף שבראשו היא עומדת, בשנים שקדמו לה.

2. לאחרונה פרסמנו כי הבנקים עלולים לצאת מתחום התפעול של קופות גמל וקרנות השתלמות, בעקבות הוראה של סלינגר שבמסגרתה ייאסר על גוף מוסדי לבצע ברוקראז' בתיקי העמיתים שלו באמצעות חבר הבורסה ש"בתוך הבית", או באמצעות הבנק המתפעל שלו. לפיכך, הבנקים יידרשו לבחור בין תפעול גופים מוסדיים לבין מתן שירותי ברוקראז' בהשקעות לגופים אלה, וזה טומן בחובו דרמה בכל הקשור לעולם הגמל.

על מה מדובר? במקור, האוצר אפשר למוסדיים לשלם לבנקים ולגורמים מתפעלים עמלת תפעול בגובה של עד 0.1% מהנכסים בחישוב שנתי, וזאת לתקופה מוגבלת של כמה שנים, ומתוך שאיפה שמתישהו הגופים המוסדיים ייצרו בעצמם מערכי תפעול פנימיים. זה לא קרה, והאוצר האריך את התקופה המותרת לגביית דמי ניהול לעוד כמה שנים (ישנו מועד תפוגה להרשאה). כיום עמלת התפעול הנהוגה בפועל היא 0.03% עד 0.05% - נמוכה מהמקסימום המותר - ולא נראה שמי מהמוסדיים מעוניין לתפעל את הגמל "בתוך הבית".

עיקר התפעול של הגמל וההשתלמות נעשה בארבעה בנקים, שמתפעלים יותר מ-340 מיליארד שקל של נכסי ציבור (שבגינם מותר לגבות עמלת תפעול של עד 340 מיליון שקל לשנה, ובפועל מניבים לבנקים הכנסות שנתיות שקרובות יותר ל-170 מיליארד שקל).

נכון לדוחות הרבעון השני השנה, הבנק הבינלאומי תפעל קופות עם נכסים בהיקף כולל של כ-47 מיליארד שקל, בעוד שבנק המזרחי טפחות תפעל נכסים בהיקף של כ-74 מיליארד שקל.

בבנק לאומי פורט שסך הנכסים שמקבלים מהבנק שירותי תפעול בגמל, פנסיה והשתלמות עלה על 141 מיליארד שקל. לפי הערכות, ללא הפנסיה מדובר בכ-125-130 מיליארד שקל בגמל ובהשתלמות.

בבנק הפועלים פירטו בדוחות כי נכסי הגמל וההשתלמות שמתופעלים על-ידיו הסתכמו בכ-93 מיליארד שקל, שצמחו לאחר מכן (כנראה בעקבות העברת כספי כלל ביטוח לתפעול בבנק, במקום לאומי) לסך של כ-120 מיליארד שקל שמתופעלים בבנק כיום.

ומה יקרה עתה לדעת אלה שחושבים שמדובר בצעד בעייתי, והם בעלי אינטרסים? "יש היגיון בצעד של המפקחת במובן זה שיש למנוע התניה של שירות אחד באחר באמצעות קשירת המחירים של הברוקראז' והתפעול", אומר לנו גורם בשוק הפיננסי, שבכל זאת מוצא משמעות בעייתית בהנחיה הנוכחית של סלינגר. זו יוצרת "דרמה גדולה מאוד בהיבט התפעול. הן מבחינת הבנקים, שכנראה כולם יבחרו לצאת מהתפעול גמל והשתלמות, והן מבחינת השוק כולו. מי יחליף את הבנקים בתפעול הגמל? דווקא יש תחרות בתחום זה בין הבנקים, והמחירים שם זולים מאוד".

זאת נוסף על דברים אחרים שציטטנו לאחרונה מגורם אחר, שאמר ש"מחירי הברוקראז' אפסיים. לכפות על הבנקים לבחור בתפעול - שגם ניתן למוסדיים במחירי רצפה ושיש בו יתרון לגודל - או בברוקראז', רק יפחית את התחרות בשוק. זה מיותר לחלוטין ועוול".

לא רק זאת, בשוק יש החוששים מכך שהוצאת תפעול הגמל וההשתלמות מהבנקים עלולה ליצור מונופול תפעולי בדומה למה שקרה עם חברת FMR, שמספקת שירותי תפעול לחברי הבורסה. "מי האוצר מצפה שיתפעל את הכספים הללו? מדובר במאות מיליארדי שקלים של לקוחות שעלולים להיזרק מהבנקים שמתפעלים אותם ברמה גבוהה, וזה עלול לפגוע בחוסכים מהציבור הרחב. האם זה מה שאגף שוק ההון באוצר רוצה?", אומר גורם בשוק.

בתוך כך, ל"גלובס" נודע כי ישנם גופים מוסדיים גדולים שבוחנים כיום הקמת גוף תפעול משותף. זה ידרוש השקעות גדולות ואישורים, בין היתר מהממונה על ההגבלים העסקיים.

עוד כתבות

גילי רגב / צילום: איליה מלניקוב, גלובס

"יכולנו לעצור את ההתפשטות הרבה יותר מוקדם. הזהרתי מראש"

"ניבאתי אחד לאחד את מה שקורה היום, ואמרתי שחייבים להתכונן, אבל משרד הבריאות עצר את הבדיקות מסיבה לא ברורה", אומרת ל'ליידי גלובס' פרופ’ גילי רגב, האחראית האפידמיולוגית במתחם הקורונה בשיבא ● הרופאות שמובילות את המלחמה בנגיף הקורונה בישראל 

טקס הסיום באוניברסיטה היפנית בצל הקורונה / צילום: BBT UNIVERSITY, רויטרס

תואר באמצע המגפה: כך נראה טקס סיום של אוניברסיטה בטוקיו

בעוד טקסי סיום של רבות מהאוניברסיטאות מסביב לעולם בוטלו כדי למנוע התקהלויות, במוסד אקדמי אחד בטוקיו מצאו דרך לקיים חלוקת תעודת רשמית בהשתתפות הסטודנטים

סיפורי ליל סדר בימים שלפני הקורונה

עברנו את פרעה, נעבור גם את הקורונה: שייקה לוי, דב מורן ואחרים על לילות סדר בלתי נשכחים

ליל סדר כזה לא היה לנו מעולם ● רגע לפני שהציבור מתיישב לשולחן הסגר, ביקשנו מבכירים במשק, אנשי רוח ופוליטיקאים לחזור אל ליל הסדר הזכור להם ביותר בחייהם ● בימים שלפני הקורונה

כחלון ונתניהו / צילום: Amir Cohen, רויטרס

"העליה החדה תימשך": הגירעון בתקציב המדינה הגיע ל-4% במרץ

מדובר בנתון שאין לו משמעות רבה היות והוא מבטא באופן חלקי ביותר את הזינוק הדרמטי שהחל בחודש מרץ, ומושפע עדיין מנתוני 11 החודשים שלפני תחילת המשבר ● ההכנסות במסים במרץ צללו ב-17.6% לעומת מרץ 2019

מסעדה סגורה בסיאטל. בעל המסעדה חוסם את החלונות כדי למנוע ביזה / צילום: Ted S. Warren, AP

OECD: חודש מרץ מסתמן כגרוע בהיסטוריה מבחינה כלכלית

על-פי סקירה שמפרסם היום הארגון, הסימנים לכניסה למיתון באירופה ובגוש האירו חזקים יותר מכפי שהיו במהלך משבר 2008 ●לפי כותבי הסקירה, לא ניתן כעת לצפות מתי המיתון יגיע לסופו, אולם ככל שהסגרים יתארכו הפעילות הכלכלית צפויה להתאים את עצמה למציאות החדשה

 כינוס אופ"ק / צילום: רויטרס

אופ"ק חדש: המחסור בשטחי אחסון דוחף את המפיקות לדון על "שביתת נשק" במלחמת המחירים

ביום חמישי יתקיים מפגש קריטי בין נציגות אופ"ק פלוס שנדחה בתחילת השבוע ● ביחד עם מדינות אחרות סעודיה מנסה לשכנע חברות נפט לרסן את התפוקה

בני גנץ / צילום: יוסי זמיר

גנץ: "לא אכנס לממשלת חירום עם הליכוד בכל מחיר"

לדברי גנץ על אף שהיו הסכמות כמעט סופיות וניתן היה כבר לברך על המוגמר, ראש הממשלה נתניהו ביקש לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים ● הליכוד: "ספינים תקשורתיים כוזבים של כחול לבן אינם מקרבים את האחדות אלא מרחיקים אותה"

גליה רהב / צילום: איליה מלניקוב, גלובס

האחראית על מתחם הקורונה בשיבא: "הבעיה שלנו תהיה להחליט את מי להנשים ואת מי לא"

היא מנהלת את המכון למחלות זיהומיות בשיבא כבר שנים והתמודדה עם התפרצות האיידס, אבל אף אחד לא הכין את פרופ' גליה רהב לאתגר הרפואי הגדול ביותר שידענו. ועכשיו היא גם נבחרה להדליק משואה ביום העצמאות ● הרופאות שמובילות את המלחמה בנגיף הקורונה בישראל ● ליידי גלובס

שלמה קרמר / צילום: בז רטנר, רויטרס

קאטו נטוורקס של שלמה קרמר גייסה 77 מיליון דולר

החברה מפתחת ומספקת תשתית לרשתות תקשורת ארגוניות מאובטחות מבוססות ענן, והיא הוקמה על ידי קרמר, ממייסדי צ'ק פוינט ומייסד חברת האבטחה אימפרבה (Imperva) ואחת הדמויות הבולטות בהייטק הישראלי

הפגנת העצמאים / צילום: שלומי יוסף, גלובס

בשורת החג לעצמאים: מענק הפיצוי יעלה ל-10,500 שקל באפריל

מאבק העצמאים והביקורת שמתח "גלובס" על החורים בסיוע נשאו פרי: אמש הגיע האוצר לסיכום כי מענק אפריל יוגדל, יבוטל חישוב הכנסות בני הזוג יחד וגם שכירים בעלי שליטה יזכו לפיצוי

אבי בן טל, מנכ"ל רשת 13 / צילום: ינאי יחיאל

לאחר דיון בבית הדין לעבודה: הנהלת רשת ועובדי חדשות 13 חוזרים לשולחן המו"מ

עד לסיום המו"מ תוקפא הוצאתם לחל״ת של 21 עובדי חדשות 13 המועסקים בתכניות 5 עם יעקב אילון וחדשות היום עם אלי ומירי

מנכ"ל רשות החדשנות אהרון אהרון / צילום: איל יצהר

מענקים מהירים והגנה על השקעות מוסדיים: תוכנית הסיוע של המדינה לתעשיית ההייטק בימי הקורונה

האוצר יעביר לרשות החדשנות באופן מיידי 1.25 מיליארד שקל, כחלק מהתקציב השנתי שלה, שישמשו בעיקר למענקים בתמורה לתמלוגים ● המדינה תספק למוסדיים מנגנוני הגנה במטרה לעודד אותם להשקיע בחברות הייטק בהיקף של 2 מיליארד שקל

אדם עם מסכה עובר ליד בניין בורסת ניו יורק / צילום: Mark Lennihan, AP

עליות חדות בסיום המסחר בוול סטריט לאחר שסנדרס פרש מהמרוץ לנשיאות

הסנאטור ברני סנדרס נשר מהמירוץ לנשיאות ● נעילה שלילית בבורסות סין, יפן עלתה בלמעלה מ-2% ● טראמפ האשים אתמול את ארגון הבריאות העולמי בכך שטעה "בכל היבט" של הטיפול במגפת הקורונה

ג'ק דורסי, מנכ"ל טוויטר / צילום: מייק בלייק, רויטרס

מייסד טוויטר ג'ק דורסי תורם מיליארד דולר למאבק במגפת קורונה

דורסי צייץ אמש כי בכוונתו לתרום כשליש מהונו העצמי והוסיף כי כי לאחר שיחלוף המשבר והחיים ישובו למסלולם, הכסף שיישאר יוקדש לחינוך ולבריאות של ילדות ולנזקקים ● "מקווה שזה יעודד אחרים בעלי השפעה לעשות מעשה דומה"

משה ברקת / צילום: רפי קוץ

בשל הקורונה: האוצר ורשות שוק ההון יתירו לבנקים לספק ייעוץ פנסיוני מרחוק

הצעד נועד לסייע לענף הייעוץ הפנסיוני שהיקפו הצטמצם בשנים האחרונות ●  נכון לסוף 2018 ומאז 2007 ניתן ייעוץ פנסיוני בבנקים לכ-444.2 אלף איש, שלהם נכסים בהיקף של 187.5 מיליארד שקל

דירת 4 חדרים בלוד / צילום: יח"צ

עסקה בעיצומם של ימי המגפה: כמה עלתה דירת 4 חדרים בלוד

אילו נכסים נוספים נמכרו והושכרו לאחרונה בערד ורמת גן?

מיצג של בית מעוקל בתוצאה ממשבר הסאב פריים, 2010. האם ארה"ב בדרך למשבר נדל"ן חריף יותר? / צילום: Mike Segar, רויטרס

חובות המשכנתאות מאיימים לכתוש את כלכלת ארה"ב הרבה אחרי שהקורונה תיעלם

בחסות חוק התמריצים החדש, רוב המפוטרים הפסיקו לפרוע את המשכנתאות החודש ● באמריקה חוששים כי שוק הנדל"ן עומד בפני קריסה

ברני סנדרס / צילום: ג'ונתן ארנסט, רויטרס

הסנאטור ברני סנדרס פורש מהמירוץ לנשיאות ארה"ב

הסנאטור מוורמונט הודיע על פרישתו בשיחת ועידה עם הצוות שלו, ויישא דברים בהמשך היום ● טראמפ צייץ בחשבון הטוויטר שלו מיד לאחר ההודעה "ברני בחוץ!"

רוני חזקיהו / צילום: תמר מצפי

עוד קרן אשראי בדרך: 6 מיליארד שקל לעסקים גדולים

קרן אשראי נוספת תספק הלוואות לעסקים בעלי מחזור של 200 מיליון שקלים ומעלה בערבות מדינה חלקית ● חשיפת המדינה לקרן הוגבלה ל-720 מיליון שקל

בורסת ניו יורק / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

יום מסחר תנודתי בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס מחק 900 נקודות וננעל בירידות

רכבת ההרים במדדים בוול סטריט הסתיימה בטריטוריה האדומה, ושלושת המדדים המובילים איבדו 0.3%-0.1%, לאחר שבמשך היום נרשמו עליות של יותר מ-3% ● בארה"ב פועלים לאישור סיוע נוסף לעסקים קטנים