גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שיפור בקצב הטיפול בתיקים בפרקליטות מיסוי: 12 חודשים בממוצע

נציבת הביקורת הילה גרסטל, בדוח על פרקליטות מיסוי וכלכלה, קובעת כי מאז הנחיית היועמ"ש מ-2011 שקבעה משך של 18 חודשים בלבד להחלטה בגורל תיק - חל שיפור דרמטי בקצב הטיפול: "ירידה של 28 חודשים בממוצע"

 הילה גרסטל / צילום: איל יצהר
הילה גרסטל / צילום: איל יצהר

"תחום האכיפה הכלכלית עבר מהפך בשנים האחרונות, במובנים רבים, ובין היתר בקיצור משך הטיפול בתיקים. הפרקליטות עשתה כברת דרך בשנים שאני פה, ביחד עם המנהלים הנוספים, עשינו פה שינוי גדול. התיקים מטופלים בצורה יותר מהירה" - כך הצהירה לאחרונה פרקליטת מחוז מיסוי וכלכלה, עו"ד ליאת בן-ארי-שווקי, בריאיון ל"גלובס".

בן-ארי-שווקי לא הסתירה את גאוותה מקיצור משך זמן הטיפול בתיקים בהתאם להנחיות שפרסם היועץ המשפטי לממשלה ב-2011 (הקובעות לוח זמנים לטיפול הפרקליטות בתיקים מרגע הגעתם אליה ועד הגשת כתב אישום), קבלת ההחלטות בהם והגשת כתבי האישום בזמן סביר, יחסית למורכבותם של התיקים המגיעים אל שולחנה.

הצהרות אלה עמדו לאחרונה במבחן הביקורת של נציבת הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות, השופטת בדימוס הילה גרסטל - ועולה כי אמנם חל שיפור במשך ובמהירות בטיפול בתיקים מאז תחילת כהונתה של עו"ד בן-ארי-שווקי, אך עדיין ארוכה הדרך עד למניעת עינוי דין ממושך לרבים מהחשודים.

דוח הביקורת המתפרסם היום (ב') עוסק בהיבטים שונים הנוגעים לטיפול בתיקים בפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה), ובין היתר משך זמן הטיפול בתיק עד להחלטה על הגשת כתב אישום או על סגירת התיק.

הדוח מתמקד בתיקי "הכנה" בפרקליטות מיסוי וכלכלה (בשנים 2013-2014) - אותם תיקים המגיעים לפרקליטות לאחר סיום החקירה על-ידי הרשות החוקרת, ובהם הפרקליטות אמורה להחליט אם להגיש כתב אישום נגד מי מהחשודים בתיק או לסגור את התיק בעניינו.

בדוח ניתן דגש על בחינת יישום הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, שנכנסה לתוקף בספטמבר 2011 ועוסקת במשך זמן הטיפול של הפרקליטות בתיקים מרגע הגעתם אליה ועד הגשת כתב אישום. ההנחיה קובעת משך זמן של 18 חודשים בלבד לעבירות הנדונות בתיקים אלה, שבהן העבירה החמורה היא מסוג "פשע עד 10 שנים".

מרגע פתיחת החקירה המשטרתית נגד חשוד, חייו מתהפכים. עוד לפני שהוחלט להגיש נגדו כתב אישום, הוא עומד מול גזרי הדין של הסובבים אותו - משפחתו, חבריו, שכניו, הקולגות שלו. הציפייה היא כי החלטות בעניינו יתקבלו במהירות האפשרית, אך הדוח מציג תמונה לא אידיאלית בהקשר זה.

עם זאת, גרסטל מציינת לטובה את השינוי שחל בפרקליטות מיסוי וכלכלה בנוגע למשך זמן הטיפול בתיקים שנפתחו לאחר פרסום הנחיות היועמ"ש. בביקורת נמצא כי קבוצת תיקים זו מהווה 65% מתיקי ההכנה בפרקליטות בתקופה שנבדקה, וזמן קבלת ההחלטות בהם סביר, ועומד על 12 חודשים בממוצע - משך זמן הנמוך ב-6 חודשים מפרק הזמן המקסימלי שנקבע בהנחיית היועץ.

"נתונים אלה משקפים שיפור משמעותי ביותר במשך זמן הטיפול בתיקים שנפתחו לאחר מועד תחולת ההנחיה, שנמוך ב-28 חודשים ממוצע משך זמן הטיפול בתיקים שנפתחו לפני תחולתה", כותבת הנציבה.

ואולם, הנתונים הפחות מעודדים בדוח של הנציבה מתייחס לתיקים שנפתחו בפרקליטות טרם התפרסמה הנחיית היועמ"ש. מהדוח עולה כי ב-81% מהתיקים שנפתחו טרם פרסום ההנחיה, משך זמן הטיפול הקצר ביותר שאותר עמד על 15 חודשים; ומשך הזמן הארוך ביותר עמד על 81 חודשים.

ממכתב שהועבר לנציבה גרסטל במהלך הליך הביקורת עלה כי פרקליט המדינה קבע כי עד סוף מארס 2014 יש לקבל החלטות בתיקים הממתינים שנפתחו עד סוף 2010. ואולם, גרסטל מציינת בדוח כי שנה מאוחר יותר, במארס 2015, עדיין נותרו 15 תיקי הכנה ישנים (מתוכם שניים מדווחים כסגורים ואחד מצוי בהליכי כופר).

40 חודשי המתנה

הדוח מתייחס באופן נפרד לתיקים מרובי חשודים. מהביקורת עולה כי פרקליטות מיסוי וכלכלה לא עומדת בהנחיית היועמ"ש גם בתיקים מרובי חשודים. ככלל, משך זמן הטיפול המתועד בתיקים שנפתחו לפני מועד תחולת הנחיית היועץ הוא בלתי סביר ועומד בממוצע על 40 חודשים. בין התיקים הישנים נמצאים תיקים שנפתחו בפרקליטות מיסוי וכלכלה במהלך 2009, ומאז ועד למועד עריכת הביקורת לא התקבלה החלטה לגביהם.

לפי הדוח, ב-69% מהתיקים שהיו בסטטוס "הכנה" בתקופת הביקורת ונפתחו לפני מועד תחולת הנחית היועמ"ש, התקבלה החלטה לפחות לגבי חשוד אחד עד למועד בדיקת התיקים על-ידי הנציבה (בחודשים יוני-יולי 2015), ומשך זמן הטיפול הממוצע בהם עמד על 46 חודשים. משך תקופת ההכנה הממוצעת של תיקים שבהם טרם התקבלה החלטה במעוד הבדיקה עמד על 44 חודשים - כאשר תקופת ההכנה הארוכה ביותר שאותרה במועד הביקורת עמדה על 73 חודשים.

במהלך הביקורת התברר לצוות הביקורת כי הנחיית היועמ"ש, הקובעת מגבלת זמנים למשך הטיפול בתיקים, פורשה על-ידי הפרקליטות כחלה רק על התיקים שנפתחו לאחר ספטמבר 2011, ולא על תיקים ישנים יותר. בדוח מבהירה גרסטל כי מדובר בפרשנות שגויה, וממליצה על פעילות לקיצור משך הזמן בתיקים שנפתחו טרם הנחיית היועץ כדי להביאם לסיום מהיר.

בתיקים מרובי חשודים, שהם רוב-רובם של התיקים בפרקליטות מיסוי וכלכלה, נמצא פער בלתי סביר בין מועד קבלת ההחלטה הראשונה בתיק לבין מועד ההחלטה המתייחסת לכלל החשודים. כמו כן, הפרקליטות לא עמדה בתיקים עולה במגבלת הזמן לסיום הטיפול בתיק שקבע היועמ"ש - ביותר ממחצית התיקים, קיימים חשודים שבעניינם לא התקבלה החלטה כלשהי, למרות שחלף משך זמן ארוך הרבה יותר מזה שנקבע בהנחיית היועץ.

במסגרת הבדיקה המדגמית של תתי-האוכלוסיות של תיקים שנגנזו במחוז או שהוגש בהם כתב אישום במהלך תקופת הביקורת, נבחנו 37 תיקים שבהם יותר מחשוד אחד, ונמצא כי שני חשודים בממוצע בכל תיק מרובה חשודים נותרו ללא החלטה בעניינם במועד מתן ההחלטה הראשונה.

עוד עלה מהבדיקה כי משך הזמן הממוצע למתן החלטה בעניינם של יתר החשודים בתיקים שנפתחו לפני הנחיית היועמ"ש עמד על 55 חודשים בממוצע; ו-20 חודשים בממוצע בתיקים שנפתחו לאחר פרסום ההנחיות. כך או כך, מועד קבלת ההחלטה חרג מהמועדים הקבועים בהנחיות.

עוד נמצא כי לגבי 12 חשודים שתיקם נפתח טרם מועד תחולת הנחיית היועץ ו-11חשודים שתיקם נפתח לאחר מועד תחולתה - לא תועדה כל החלטה עד מועד בדיקת התיקים על-ידי צוות הביקורת. "הלכה למעשה על יותר ממחצית מהחשודים בתיקים לא ממשיך לחול סד הזמנים הקבוע בהנחיית היועץ, ותכלית מניעת עינוי הדין בעניינם אינה זוכה להגשמה באמצעות הוראות ההנחיה", מציינת הנציבה בדוח.

"כל חשוד - עולם ומלואו"

המספרים והאחוזים שהנציבה גרסטל מתארת בדוח נראים טכניים למדי, יבשים, קרים, אך הם למעשה מתארים חיים של אנשים. מאחורי כל פרק זמן המתואר בדוח - כמשך הזמן שבו מתקבלות החלטות בפרקליטות - ניצב חשוד שחייו עוצרים מלכת במקרים רבים; משפחה שנמצאת בלימבו משפטי לא יודעת אם יקירה יעמוד לדין או לא; בוס שמוותר על עובד שעננה רובצת מעל ראשו, גם אם לבסוף תוסר אותה עננה.

הנציבה אף מספקת דוגמאות לעינוי הדין שנגרם לחלק מהנאשמים בתיקים הללו. כך, למשל, בתיק שנפתח בפרקליטות מיסוי וכלכלה ב-30 באוקטובר 2011 נגד 9 חשודים, נותרו 3 חשודים שלא התקבלה בעניינם החלטה, על אף שנגד שניים הוחלט להגיש כתב אישום (21 לאחר פתיחת התיק), ונגד 4 חשודים נסגר התיק (כ-7 חודשים לאחר ההחלטה להגיש כתבי אישום נגד האחרים).

במקרה אחר - בתיק שנפתח נגד 3 חשודים ב-30 באוגוסט 2012 - הוחלט להגיש כתב אישום נגד אחד החשודים לאחר 10 חודשים, אך עד יוני 2015, 24 חודשים מיום שנתפתח התיק ויותר מ-8 חודשים לאחר שהתקבלה ההחלטה הראשונה בו - לא תועדה החלטה נגד שני החשודים האחרים.

בהליך הביקורת הסתבר כי הפרשנות שניתנה על-ידי הפרקליטות להנחיית היועץ בעניין לוחות הזמנים היא כי היא חלה רק עד למתן החלטה לגבי החשוד הראשון בתיק, ומרגע שניתנה החלטה זו, אין עוד חובה לעמוד בהנחיה לגבי כל חשוד וחשוד.

ואולם, נציבת תלונות הציבור על הפרקליטות אינה מסכימה עם פרשנות זו. "כל חשוד וחשוד הוא עולם בפני עצמו, ויש לשמור על זכויותיהם של כלל החשודים בתיק. הרציונל העומד מאחורי הנחית היועץ, עומד לגבי כל חשוד בנפרד ולא לגבי תיק או חשוד אחד בתיק", ציינה בדוח.

בתיקים שנפתחו לאחר הנחיית היועמ"ש איתר צוות הביקורת קוצר משך זמן הטיפול, ואולם עדיין נמצא כי ב-24% מהתיקים קיימת חריגה ממשך הזמן המקסימלי שקבע היועץ. כך, למשל, משך הטיפול בתיק שנפתח בפרקליטות בנובמבר 2011 עמד על כשנתיים.

בהקשר זה ממליצה הנציבה גרסטל לקדם את המדיניות הפנימית בפרקליטות, שניצניה הופיעו לאחר פרסום דוח ביקורת קודם שפרסמה בעניין זה, שלפיה לאחר ישיבת השימוע, תיתן הפרקליטות את המלצותיה באשר לסיום התיק לגבי כלל החשודים. "אימוץ המלצה זו יביא לשיפור וייעול מערך התביעה ולהבטחת זכויותיהם החוקתיות של החשודים", כותבת גרסטל בדוח.

בעיית תיעוד של "עצירות טיפול"

במסגרת הבדיקה בחנה גרסטל גם את פרקי הזמן בהם נעצרת ספירת הימים עד לקבלת החלטה בתיק - כאשר נדרשת השלמת חקירה או נערכים שימועים לחשודים. פרקי זמן אלה מכונים בדוח "עצירות טיפול" - ואינם נמנים במועדים הקבועים בהנחיית היועץ, אינם מתועדות בתיקי הפרקליטות ולמעשה עוצרים את מניין הימים של זמן הטיפול בתיק.

לגישת הנציבה גרסטל, תיעוד מלא ומהימן של מועד תחילתה וסיומה של כל עצירת טיפול בתיק הוא קריטי הן לשם עמידה בהנחיית היועץ, הן עבור הטיפול השוטף בתיק, הן לצורך פיקוח ובקרה על-ידי גורמי הניהול בפרקליטות. לדבריה, ללא תיעוד מלא ומהימן, לא ניתן לקבל תמונת מצב מדויקת בדבר משך זמן הטיפול בתיק ועמידתו במועדים שקבע היועמ"ש.

במסגרת הביקורת בוצעה בדיקה מדגמית בתיקים בהם התאפשר עיון בפרקליטות מיסוי וכלכלה, ונמצא כי לפחות 49% מעצירות הטיפול שאותרו לאחר הטמעתה של מערכת מחשוב חדשה בפרקליטות ביולי 2013, לא תועדו ולא דווחו כנדרש במערכת המחשוב או בכל דרך מובנית אחרת.

הנציבה מציינת כי כיום השלמות חקירה רבות אינן מתועדות במערכת הממוחשבת כעצירות טיפול, ועל-פי הנחיית היועץ עצירת טיפול זו אינה תחומה בזמן. בפועל, משיחות עם המבוקרים עולה כי לא נעשות פעולות של ממש לבקרה פנימית על ביצוע השלמות החקירה ומשכן.

כך לדוגמה, בתיק שנפתח בפרקליטות ביום 26.11.2012 תיעד צוות הביקורת שתי בקשות להשלמות חקירה מחודש מאי 2013 ומחודש אפריל 2014, אך עבור שתיהן לא תועד תאריך סיום. ההחלטה על סגירת התיק בעניינם של כל ארבעת החשודים בתיק התקבלה 626 ימים - שהם 21 חודשים - לאחר שהתיק הגיע לפרקליטות.

בתיק אחר, שנפתח בנובמבר 2011 בפרקליטות, לאחר שנערך שימוע ל-3 מבין 17 החשודים בסוף שנת 2013, שעצר את הטיפול בתיק למשך 4 חודשים, נסגר התיק נגד אותם 3 חשודים במארס 2014, ונגד יתר 14 החשודים כ-4 חודשים מאוחר יותר. משך זמן הטיפול עד ההחלטה הראשונה, בהתחשב בהפסקות בטיפול בתיק, עמד על 720 ימים - שהם 24 חודשים.

משמעות תיעוד לקוי היא שהדרג הניהולי בפרקליטות, לרבות פרקליט המדינה ופרקליטת המחוז, אינו יכול לקבל תמונה מלאה, מדויקת ואובייקטיבית אודות התיקים החורגים ממועדי היועץ, באופן שאינו תלוי בדיווחים פרסונליים של הפרקליטים המטפלים וראשי הצוותים.

עוד ציינה הנציבה בדוח כי בניגוד להנחיית היועץ, לא הועברו על-ידי פרקליט המדינה דיווחים שנתיים ליועץ המשפטי לממשלה מבעוד מועד בדבר תיקים הטעונים מתן ארכה מהיועץ המשפטי לממשלה, ובמקרים רבים הוגשו בקשות למתן ארכה באיחור רב - דבר המעיד על העדר מנגנוני בקרה ודיווח יעילים בנושא המבוקר.

עיקרי הביקורת

הפרקליטים: "קוראים לנציבות הביקורת להפסיק לאלתר את פעילותה"

מארגון הפרקליטים נמסר בתגובה לדוח כי "על סמך דוח גולדברג, הנציבות היא יצור 'יצור כלאיים' בלתי מוכר בעולם הביקורת שלא נשען על בסיס משפטי נכון וראוי. לכן אנו סוברים כי הנבת"ם איננה יכולה לנהוג כתמול-שלשום ולפרסם, דוחות והיה עליה לכל הפחות לאפשר לשרת המשפטים וליועץ המשפטי לממשלה ללמוד את הדוח ולגבש מסקנותיהם. מה גם שעל-פי דוח הוועדה, הנושאים המצוינים בדוח זה נתונים לביקורת הפנים של המשרד ו/או הפרקליטות.

"אנו קוראים לנציבות הביקורת להפסיק לאלתר את פעילותה למצער, עד לקבלת החלטה על הקמת שני הגופים הנפרדים שנקבעו בדוח גולדברג ועד לכינונם בחקיקה, המתחייבת מעצם פעולתם - ולא לפעול, כעולה מדוח גולדברג, בחוסר סמכות. כך מתחייב מכל גוף מינהלי, שהמצב המשפטי לגביו הובהר על-ידי גורם כה בכיר שמונה לשם בחינתו, ובפרט כאשר המשך פעילותו באופן זה פוגעת בזכויות בסיסיות.

"ארגון הפרקליטים אף מצר על כך שהנציבות בחרה בהודעתה לתקשורת אודות הדוח הנוכחי לציין רק את הקשיים שמצאה, ולא טרחה לציין ולו היבט חיובי אחד מכל אלה שפורטו בדוח עצמו".

פרקליטות מיסוי וכלכלה: "עומדים בלוחות הזמנים"

פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) מסרה בתגובה כי "נציבת הביקורת פרסמה היום דוח העוסק בטיפול בתיקים הממתינים לבירור דין - חלק א' (פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) וממצאים רוחביים עיקריים.

"מהדוח עולה כי פרקליטות המחוז עומדת במועדי הנחיית היועץ למשך זמן הטיפול בתיקי הכנה, הנעים בין שנה לשנתיים לפי סוג התיק. יתרה מזו, מהדוח עולה כי פרקליטות מחוז זו מחזיקה בממוצע זמן טיפול הנמוך ב-6 חודשים מפרק הזמן הממוצע הקבוע בהנחיה (12 חודשים בממוצע, בהתחשב בעצירות טיפול). כעולה מהדוח, קיצור משך זמן הטיפול בתיקים החל בשנת 2012, עם השינוי הניהולי שחל במחוז.

"פרקליטות מיסוי וכלכלה עומדת בלוחות הזמנים הקבועים בהנחיה ואף בלוחות זמנים קצרים יותר, על אף שרוב התיקים המטופלים במחוז הם תיקים גדולים ומורכבים. הדוח מתייחס בעיקרו לליקויים טכניים אותם הודיעה הפרקליטות שבכוונתה לתקן.

"אחד מיעדי הניהול המרכזיים שהתווה פרקליט המדינה, עו"ד שי ניצן, עם כניסתו לתפקיד, היה קיצור משך זמן הטיפול בתיקים. בתחום זה נרשמו הישגים ניכרים עד היום, והדוח מתייחס גם לכך.

"כך למשל, בעת כניסתו לתפקיד (דצמבר 2013) היו במחוזות הפרקליטות כ-3,500 תיקים תלויים ועומדים שנפתחו לפני שנת 2012. מלאי זה צומצם בלמעלה מ-90%, וכיום נותרו רק כ-200 תיקים בהם טרם התקבלה החלטה, וזאת יש לזכור כי מדי שנה נפתחים בפרקליטות עשרות אלפי תיקים.

"עוד נציין כי מרבית מהמלצות הביקורת הנוגעות למחוז נמצאות כבר עכשיו בתהליכי יישום, או יושמו כהלכה".

עוד כתבות

דן אלדד /צילום : כדיה לוי

פרשנות: הצדק וההחמצה של דן אלדד

הפספוס מבחינתו של אלדד היא שהוא קיבל החלטה נכונה מבחינה משפטית, אבל היא משמשת את רה"מ ואנשיו כדי לשים כביכול את גנץ על מישור פלילי אחד עם נתניהו

בניין בבידוד לאחר שדייריו נדבקו בנגיף הקורונה / צילום: Kham, רויטרס

מי ישלם לכם על ימי הבידוד? מדריך הקורונה לעובדים ולמעסיקים

האם מעסיקים יכולים לתבוע פיצוי בגין נזקי הנגיף ומה הסיכוי שעובדי רשות התעופה יקבלו תוספת סיכון ● עו"ד מידן גריסרו, מומחה לדיני עבודה, מסביר מהם הזכויות והחובות של עובדים ומעסיקים בהתנהלות סביב מגפת הקורונה

רוני חזקיהו החשב הכללי במשרד האוצר / צילום: משרד האוצר

ישראל הוציאה כבר יותר מ-100 מיליון שקל על היערכות לנגיף הקורונה

הסכומים שהופנו להיערכות הועברו מתוך המכסה התקציבית החודשית שקיבל משרד הבריאות מהחשב הכללי באוצר רוני חזקיהו ● עד כה לא היה צורך להקצות תקציבים על חשבון משרדים אחרים

אילן בירנפלד, יו"ר ומנהל עסקים ראשי Deloitte ישראל / צילום: יח"צ

פירמת הייעוץ ורואי החשבון Deloitte ישראל תאפשר לעובדיה לעבוד יום מהבית

ככל הידוע, מדובר בפירמת ייעוץ וראיית חשבון הראשונה מקרב חמשת הפירמות המובילות בארץ המודיעה באופן רשמי על האפשרות של עובדיה לבחור לעבוד מהבית

עיריית תל אביב - יפו / צילום: תמר מצפי

משרד הבריאות לעיריית תל אביב: רק רצים ישראלים יורשו לקחת חלק במרתון שיתקיים השבוע

לאחר דיונים, משרד הבריאות התיר לעירייה לקיים את המרתון כמתוכנן עבור כ-40 אלף רצים ישראלים ● המשרד החליט שלא לאפשר את השתתפותם של 3,000 הרצים הבין-לאומיים שנרשמו למרתון

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 23 בפברואר

אתמול באיכילוב: 5 נפגעים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

גרטה טונברג/ צילום: רויטרס

כך קרס הניסיון הבינלאומי להתמודד עם משבר האקלים

המומחים מזהירים שמשבר האקלים מסכן את עתיד האנושות, ובעתיד הלא רחוק נסבול מחום קיצוני, רעב ומלחמות בסדר גודל שטרם חווינו ● האם ייתכן שללא הקפטיליזם לא נצליח לגבש קואליציה כלכלית שתציל את כדור הארץ? ● האזינו

תוכניות המחיר למשתכן ברחבי הארץ / צילום: אייל פישר, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

הפתעה לפני הבחירות: הגרלה נוספת של מחיר למשתכן יוצאת היום לדרך

מטה הדיור הודיע כי יפתחו היום שורה של הגרלות קטנות ל-851 דירות באזור הצפון בלבד ● רוב הדירות יהיו בחיפה, הנוספות יהיו בחצור הגלילית ובנוף הגליל

חצר של גן ילדים שנפגעה מרקטה בשדרות / צילום: עיריית שדרות, יח"צ

צבע אדום בישובי הדרום; דיווח: 6 בני אדם נהרגו בתקיפה חיל האוויר בסוריה

צה"ל חסם כבישים ומרחבים בעוטף עזה מחשש לירי מהרצועה בתגובה לתקיפות חיל האוויר בסוריה ● בהתאם להנחיות פיקוד העורף, ביישובי הדרום לא יתקיימו לימודים וחל איסור לצאת לעבודה ללא מרחב מוגן

קורונה / צילום: רויטרס Heo Ran

"לא עוד מהמורה בדרך; הקורונה מגבירה את הסיכוי להפחתת הריבית"

דריכות לקראת החלטת הריבית של בנק ישראל מחר ● כלכלני פועלים מעריכים כי "השווקים הפיננסיים עוברים לגלם בהדרגה תרחיש בו וירוס הקורונה זה לא עוד מהמורה בדרך" ● ומה יקרה לצמיחה בשוק המקומי בעקבות השלכות הקורונה? ● התחזית השבועית של "גלובס"

שחקני הסדרה "ציידים" (אל פאצ'ינו במרכז) / צילום: Willy Sanjuan, AP

סצנה שמעודדת מכחישי שואה? מכון אושוויץ נגד "ציידים" של אמזון

"ציידים", הסדרה החדשה של אמזון, ספגה ביקורת על טעם רע ממכון ההנצחה של אושוויץ בגלל תיאור מעשי זוועה של הנאצים במחנות המוות: "המצאת משחק פייק של שחמט אנושי אינה רק טיפשות וקריקטורה מסוכנת, היא גם מעודדת מכחישי שואה"

תצפית מלמעלה - נווה אילן ירושלים / יח"צ

משחקי כבוד? הנהלת חדשות 13 בישרה על הבנות; הוועד טוען: אין הסכם

למרות הצהרות הנהלת חדשות 13 על הבנות בדרך להסכם, כך נכתב במייל לעובדים שהוציא ועד עובדי חדשות 13: "חשוב לנו להבהיר: בניגוד למה שנכתב בהודעה לתקשורת שהנהלות רשת וחברת החדשות הוציאו, טרם נחתם איתנו כל הסכם"

מגדל אקרו נדל"ן, תל אביב / הדמיה: סטודיו 84

ROOMS תפעיל חללי עבודה בשלוש קומות במגדל "אקרו נדל"ן" בת"א

החברה מבית פתאל תשלם לאקרו כ-4.3 מיליון שקל לשנה עבור השטח שנמצא במגדל "אקרו נדל"ן" ● המגדל שנבנה כיום נמצא בפינת הרחובות המסגר ויצחק שדה ● במתחם כולו מתוכננים 14 מגדלים – מרביתם בייעוד של תעסוקה ● חברת חללי העבודה חתמה על הסכם נוסף מול אקרו ברעננה

מטוס הרטרו של אל על / יחצ אל על

אפקט הקורונה: אל על מייקרת את מחירי ההובלה האווירית ב-100%

כשאר חברות התעופה העולמיות, אל על נקלעה למשבר עם פרוץ וירוס הקורונה ● תגובת אל על: "בנתיבים בהם נדרשת טיסת העברה של חברה זרה ובה הועלו המחירים, הדבר משתקף במחיר הסופי, אולם אין מדובר בהעלאה או ברווח של אל על"

פסל השור המפורסם בוול סטריט/ צילום: רויטרס, CARLO ALLEGRI

"השווקים לא מתמחרים נכון את הנזק שעלול לגרום נגיף הקורונה. ההתאוששות לא תהיה מהירה כמו אחרי הסארס"

הכלכלן פרופ' סטיבן רואץ', בכיר לשעבר במורגן סטנלי ומומחה עולמי לכלכלת אסיה, מזהיר כי ההתאוששות ממשבר הקורונה לא תהיה מהירה כמו בסארס, ולא מבין מדוע השווקים שברו שיאים עד לאחרונה, אבל מציע לשמור על פרופורציות ● "כשאתה בתוך המשבר, הוא נראה תמיד יותר קשה ממה שהוא באמת"

ברני סנדרס/  צילום: רויטרס

סנדרס: "לא אגיע לאיפא"ק, הוועידה נותנת במה לגזענות"

סנדרס, המתמודד המוביל במירוץ על מועמדות המפלגה הדמוקרטית לנשיאות, הודיע אתמול כי לא ישתתף בוועידה ● "אני מוטרד מכך שהשדולה מספקת במה לנואמים שמשמיעים דעות קדומות ומתנגדים לזכויות הבסיסיות של הפלסטינים"

אבי בן טל / צילום: ynet

צפירת הרגעה במשבר בין עובדי חדשות 13 לבין ההנהלה

לפני מספר ימים ועל רקע המעבר הצפוי לאולפנים החדשים בבר אילן, הכריז ועד החדשות 13 על סכסוך עבודה ● בסוף השבוע הכין הוועד את העובדים לקראת נקיטת צעדים ארגוניים, החל ממחר ● היום הוסר האיום בנקיטת צעדים ארגוניים

צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה / צילום: יח"צ

אלקטרה מתגאה כי לא תייקר את המותגים שהיא מייבאת מאירופה בחודשיים הקרובים

אלקטרה מוצרי צריכה הייתה החברה הראשונה שהעלתה מחירים על המזגנים שלה, והיום היא מתגאה כי את מוצרי החשמל של המותגים הבינלאומיים שהיא משווקת, היא דווקא לא צפויה לייקר ב"חודשיים הקרובים"

הפגנת פועלים נגד דניה סיבוס בשהם: "לא זזים עד שמשלמים" / צילום: תמונה פרטית

הפגנת פועלים נגד דניה סיבוס בשוהם: "החמורים עבדו קשה ולא קיבלו כסף"

כמה עשרות פועלים, מרביתם עובדים זרים מטורקיה, מקיימים הפגנה בפתח פרויקט מגורים בטענה כי חלק ממשכורתם לא שולמה ● דניה סיבוס: "מדובר בעובדים של קבלן משנה שקיבל את מלוא התשלום המגיע לו"

סנדרס באירוע בחירות בתיכון בקליפורניה / צילום:AP Damian Dovarganes

פרשנות: הסיכויים של ברני סנדרס? "7 מתוך 10"

נצחון מוחץ במקדימות של נבאדה מעמיד אותו גבוה בפיסגה - הישג מדהים בשביל סנאטור זקן ממדינה צפונית קטנטנה ● האם מישהו עדיין מסוגל לעצור אותו? מעידת מייקל בלומברג בוויכוח הטלוויזיוני בשבוע שעבר מקטינה מאוד את הסיכוי