גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

עד כמה העירייה אחראית למניעת סיכונים ומפגעים בתחומה?

אדם פוטר מעבודתו, ומצבו הנפשי הידרדר בעקבות נפילה שנגרמה ממדרכה שקועה, ולתושב אחר נפל ענף על הרכב ■ השופטים פסקו לטובתם ■ מדריכים בתחום

מדרכה כחול לבן / צילום: תמר מצפי
מדרכה כחול לבן / צילום: תמר מצפי

במקרים רבים נגרמים נזקים (הן נזקי גוף, הן נזקי רכוש) לאנשים המצויים בתחומי העיר, כתוצאה ממפגעים ציבוריים כגון ענף עץ שנפל, עמוד חשמל פגום, מרצפות שבורות או כל מפגע אחר. במסגרת מקרים אלה נפגע רכוש רב, והדבר עלול להגיע לעתים לפגיעות גוף ואף למוות. בתי המשפט דנו בחבותן של חברות הביטוח המבטחות את העיריות ובטענותיהן. נציג מקרים שבהם התרחשו נזקי גוף ורכוש בעקבות מפגעים בשטחי העיריות, ונבחן כיצד התייחסו בתי המשפט למצבים אלה.

מ', שהיה בשנות ה-60 לחייו, עבד כסוכן מכירות בתחום הצעצועים וכשכיר בחברת שיווק. כאשר היה בדרכו לחנות על מנת לערוך הזמנות, נתקל במרצפות שקועות שהיו במדרחוב שבו צעד, וכתוצאה מכך רגלו התעקמה, והוא נפל ונפגע ברגלו הימנית. בעקבות הפגיעה פונה לבית-החולים, שם נערכו לו בדיקות וטיפולים שונים. לאחר התאונה נעדר מ' מעבודתו במשך חצי שנה בקירוב. בתקופה זו הידרדר מצבו הנפשי, ולאחר כחצי שנה הוא פוטר מעבודתו. מאז ניסה מ' להשתלב בעבודות שונות, ואולם ניסיונות אלה לא צלחו.

התאונה הוכרה כ"תאונת עבודה" במוסד לביטוח לאומי ("המל"ל"), ובעקבות כך שולמו לתובע דמי פגיעה וגמלת נכות מעבודה. מ' הגיש תביעה נגד העירייה אשר בתחומה התרחש האירוע ("העירייה") ונגד חברת הביטוח שביטחה את העירייה במועד האירוע.

מ' טען כי העירייה אחראית להסרת מפגעים משטחה, ולכן התרשלה במילוי חובותיה כלפיו. לדבריו, העירייה אחראית להתקנתו הרשלנית של הריצוף במדרחוב ולתחזוקתו הלקויה - ולכן על חברת הביטוח המבטחת אותה לשאת באחריות. גם ביטוח לאומי הצטרף לטענותיו של מ', ודרש כי העירייה תשפה אותו בגין התשלומים שנאלץ לשלם לתובע כתוצאה ממחדליה של העירייה.

מ' טען כי בעבר תושבים שונים דווחו לעירייה על אודות המהמורות הקיימות במדרחוב, אך העירייה לא התייחסה ולא פעלה כלל בהתייחס אליהן. בהתאם לטענתו, צירף מ' תדפיסים המתעדים 3 פניות שונות מתושבי העיר למוקד העירוני של העירייה, שהתייחסו לרחוב שבו אירעה נפילתו.

העירייה הכחישה את טענותיו של מ' ואת נסיבות המקרה שתיאר, וטענה כי מ' מעד ונפל כתוצאה מרשלנותו בלבד. לדבריה, היא מתקצבת את תחזוקת הדרכים והמדרכות שבתחומה כנדרש, וכאשר היא מקבלת תלונה על ליקויים, היא פועלת מיד לתיקונם, ואף אין זה הגיוני שמדרכות העיר יהיו נקיות לגמרי מכל מהמורה.

העירייה הוסיפה כי פרישתו של מ' ממעגל העבודה היא תוצאה של בחירתו האישית, ואינה נובעת ממצבו הנפשי או הגופני, מאחר שאינו סובל ממגבלה שמונעת ממנו אפשרות לעבוד. האם היה קיים קשר סיבתי בין התאונה לבין מצבו הנפשי של מ', ובעקבותיו יציאתו ממעגל העבודה?

התברר כי הנזק הגופני שאירע ל-מ' היה קטן יחסית, והוא היה אמור להחלים כעבור כחצי שנה. ואולם, בסופו של דבר, נזק גופני זה גרם נזק נפשי חמור כתוצאה מנתונים אישיים, אשר היו קיימים ב-מ' לפני קרות התאונה. המומחה הפסיכיאטרי שאותו מינה בית המשפט הסביר כי הפיטורים מהעבודה והירידה ביכולת ההשתכרות גרמו לפגיעה קשה ב-מ', שהובילה להתפתחות של משבר דיכאוני.

בעקבות כך קבע בית המשפט כי על המזיקה (העירייה) לשאת בתוצאות המעשה או המחדל, גם אם התוצאה הוחמרה במידה בלתי צפויה בעקבות מצבו המיוחד של הנפגע. כאשר סוג הנזק צפוי, ורק התוצאה הנובעת ממנו היא גדולה וחמורה מהצפוי (בעקבות נתונים שונים השוכנים בגופו או בנפשו של הנפגע), אחראית המזיקה גם לנזק המוגדל והבלתי צפוי שנגרם.

בית המשפט קבע כי העירייה התרשלה בהתקנת המדרחוב שברשותה ובתחזוקתו. עוד נקבע כי התרשלותה של העירייה גרמה נזק ל-מ', וכתוצאה מכך חלה הידרדרות בכושר עבודתו, והוא פוטר.

מבחינת בית המשפט הוכח קשר סיבתי בין התאונה לנזקים שנגרמו ל-מ', ולכן העירייה אחראית למלוא הנזק שנגרם לתובע, יחד ולחוד עם חברת הביטוח אשר ביטחה אותה במועד האירוע. נפסק כי על חברת הביטוח אשר ביטחה את העירייה במועד האירוע לשלם ל-מ' ולביטוח לאומי את כל שווי הנזקים שאירעו לו.

דבר אל העצים

במקרה אחר נגרמו נזקים לרכבו של ר' עקב נפילתו של ענף עץ. לאור מצוקת חניה באזור מגוריו, החנה ר' את רכבו בשכונה סמוכה. כשהגיע למקום בשעות הבוקר, הבחין בענף העץ על גג מכוניתו. ר' טען כי הענף נפל מעץ הנטוע בשטח הרחוב המצוי בשליטת העירייה ובאחריותה, ולכן בא בטענות כלפי העירייה וחברת הביטוח שביטחה אותה במועד האירוע. הוא דרש כי ישפו אותו בגין הנזקים שאירעו לרכבו.

העירייה טענה בתגובה כי ר' לא ידע לציין את שם הרחוב שבו אירע האירוע, לא צילם את שבר העץ שממנו נפל הענף, ולכן לא הוכיח כי מדובר בענף שנפל מעץ המצוי במקום ציבורי. חברת הביטוח שביטחה את העירייה העלתה את האפשרות שלפיה ייתכן שהענף נפל מעץ המצוי בשטח פרטי או ממשאית חולפת שהכילה גזם. עוד טענה כי ר' לא דיווח על האירוע לעירייה בסמוך להתרחשותו.

חברת הביטוח אמנם העלתה את האפשרות שלפיה הענף נפל מעץ המצוי בבעלות פרטית, אך לא הביאה מטעמה שום עדות לכך. נוסף על כך, העירייה לא הציגה את דוח גיזום העצים ברחוב הרלוונטי, ואף לא כל עדות באשר להיערכות העירייה לימי החורף.

ר' אישר כי העירייה מטפחת את העצים במקום וכי לא יכול היה לצפות שענף העץ ייפול, כך שלא היו סימנים מקדימים שהיה בהם כדי להטיל חובת זהירות על העירייה. עוד הוסיף ר' כי מזג-אוויר היה סוער במיוחד במועד האירוע.

בהתייחס לתמונות שצילם ר' ולעדותו, נראה היה כי הענף נפל מעץ אשר נטוע בשטח המדרכה הסמוכה למקום חניית רכבו של ר', ולא מעץ כלשהו המצוי בחצר פרטית או שנפל ממשאית חולפת, כטענת העירייה. נוכח עמדתן של העירייה ושל חברת הביטוח שלה נאלץ ר' להגיש נגדן תביעה בבית המשפט.

במקרה זה קבע בית המשפט כי ל-ר' לא הייתה ידיעה או היכולת לדעת מה הנסיבות שהביאו לנפילת הענף, ולכן על העירייה ועל חברת הביטוח שלה לשפות את ר' בגין נזקיו. בית המשפט סבר כי די בכך ש-ר' הראה שהענף נפל מעץ המצוי בשליטת העירייה, וכי הנזק נגרם על ידי נכס המצוי בשטח ציבורי אשר חובת העירייה היא לתחזקו.

בית המשפט קבע כי העירייה לא עמדה בנטל להוכיח כי לא התרשלה. עוד הוסיף בית המשפט כי קיימת חובת זהירות של העירייה כלפי המבקרים בשטחה, כאשר עליה למנוע סיכונים ומפגעים בתחומה ולתחזק את העצים המצויים בתחום שיפוטה, וזאת לפי פקודת הנזיקין ופקודת העיריות.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע ומשמש, בין היתר, כיועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח. 

עוד כתבות

עקרבים בנגב. כשמאירים עליהם באור אולטרה–סגול, הם זוהרים. עולם מלא דרמה של ציד והישרדות / צילום: נעם שלו

איך הפך העקרב לחיית המחמד הלאומית ו"ספארי עקרבים” ללהיט החם של הקיץ?

הוא מסוכן, הוא ארסי, הוא קניבל, יש בו משהו חייזרי והוא יכול להתקפל כמו רובוטריק ● אז איך זה שהעקרב הפך לכוכב-על ו"ספארי עקרבים" לילי במדבר זה הלהיט החם של הקיץ?

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ / צילום: ONATHAN ERNST, רויטרס

טראמפ חתם על צו נשיאותי נגד טיקטוק: החברה "המומה מהצעד"

הצו ייכנס לתוקף תוך 45 יום ● בעקבות הצו, מניית טנסט (Tencent) חברת האם של WeChat צוללת ביותר מ-7%

דירות למכירה ולהשכרה / צילום: פאול אורלייב

WeCheck: כוח המיקוח של השוכרים עולה, משפחות יחליפו את הצעירים שעזבו

מנתוני חברת WeCheck עולה כי נכון לחודש יוני שוק השכירות כמעט ולא נפגע מהשלכות מגפת הקורונה ● עם זאת, הירידה בהיקף השוכרים הצעירים בלמה את עליית מחירי השכירות

ישראל כ"ץ ובנימין נתניהו / צילום: עמוס בן גרשום/דוברות הכנסת, Associated Press

הציבור צריך להבין: מדינת ישראל רחוקה מלהיות כל יכולה כלכלית

אם לא יקרה הבלתי צפוי, ישראל מצויה על הנתיב הישיר ליחס חוב-תוצר תלת ספרתי, הפחתת אופק דירוג החוב הלאומי ואף הפחתת הדירוג ● מי שמבטיח לציבור "שחר של יום חדש" באמצעות שינוי רדיקאלי של המדיניות הכלכלית, זורה חול בעיניים של צעירי ישראל

התעלומה / עיצוב: אפרת לוי, גלובס

גופה מתגלה על רצפת הסלון בדירה הקטנה בבודפשט. מה קרה שם?

הבחור הצעיר חוזר הביתה ומתמוטט כשמוצא את גופתו של ניר לאון ● ד"ר שחאדה מנסה לארגן לו טיסה לארץ, אבל המשטרה המקומית לא מאפשרת ● לנטע לי לוי נמאס, והיא מחליטה לפעול ● ומה חושפות התמונות מאבו כביר? ● התעלומה: חידה בלשית בהמשכים

משפחת רותם / צילום: איל יצהר, גלובס

"הבן שלי אמר לי: מה, אמא, זה מה שתעשי עכשיו? תהיי מנקה?"

טל רותם, יזמת בתחום התיירות, מצאה את עצמה ללא הכנסה עם סגירת השמים. היום היא עובדת בניקיון. "אנשים מסביבי אמרו לי 'תמציאי את עצמך מחדש, תהיי יצירתית'. מהר מאוד הבנתי שאין פה שום יצירתיות. אני צריכה כסף דחוף" ● פרויקט מיוחד

נעמה איזנברוך ודני רופ. לשכת רואי החשבון מול קמפיין משרד האוצר / צילום: אביב חופי, צילום מסך

היינו קודרים קודם: מה מפריע ללשכת רואי החשבון בקמפיין משרד האוצר

וגם: הגרסה הגרמנית של הסדרה "שטוקהולם" יוצאת בימים אלה לצילומים בקלן ובון ● השיחה

נשיא בלארוס אלכסנדר לוקשנקו / צילום: AP

הבחירות לנשיאות בבלארוס: צעירה בת 37 מאתגרת את המנהיג הוותיק לוקשנקו

סבטלנה טיכנובסקאייה רוכבת על גל של תסכול משלטונו של הנשיא שמכהן בתפקיד כבר 26 שנים  ● הוא מואשם בקיפאון כלכלי, הפרת זכויות אדם, וטיפול תמוה במגפת הקורונה

משפחת בן צבי / צילום: איל יצהר, גלובס

"נעזרים בהורים ושורפים את החסכונות. עברנו ל'מצב הודו'"

2019 הייתה שנת השיא של חברת התיירות של אוריאל בן צבי, אבל אז הגיעה הקורונה ואיתה הביטולים ● "אנחנו לא יוצאים, לא אוכלים בחוץ, חיים בצמצום" ● פרויקט מיוחד

ביירות ביום הפיצוץ. שיקום הנמל יעלה עשרות מיליארדי דולרים / צילום: Hassan Ammar, Associated Press

"בואו נחזור להיות צרפתים": הציבור בלבנון מביע חוסר אמון בממשלה

הכעס על אוזלת היד של הממשלה הביא להפצה ויראלית של עצומה הקוראת ללבנונים לדרוש את החזרת השלטון הקולוניאליסטי של צרפת על המדינה ● מקרון ביקר היום במדינה והבטיח רפורמה פוליטית

מיקרוסופט / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

עובדי מיקרוסופט סין פיתחו פיצ'ר נגד שעות נוספות

התכתבויות פנימיות בהן מהנדסים במיקרוסופט סין דנים על שעות העבודה בחברה הפכו ויראליות בימים האחרונים ● מההתכתבות עולה כי עובדים במיקרוסופט פיתחו כלי ממוחשב שבודק אלו עובדים מחוברים בשעות הלילה המאוחרות ושולח להם אזהרה המורה להם להפסיק לעבוד

קיה נירו פלאג־אין  / צילום: יח"צ

קיה נירו גרסת הפלאג-אין: חשמלית מחוברת ועממית

גרסת הפלאג-אין של הקיה נירו המוכרת היא פיתרון מושלם למי שמחפש את היתרונות של רכב חשמלי בלי "לקפוץ למים הקרים" ● היא שימושיות, זריזה, לא תלויה בזמינות של נקודות טעינה ומתומחרת כמו היברידית רגילה

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

נעילה מעורבת בבורסה; נייס זינקה ב-6.2%, פתאל ב-7.8%

מחזור המסחר היה גבוה בהרבה מהממוצע והסתכם בכ-5.9 מיליארד שקל על רקע עדכון מדדי הבורסה ● בזן רשמה הפסד של 11 מיליון דולר ברבעון השני לעומת הפסד של 147 מיליון דולר ברבעון הראשון השנה ● הדולר נחלש

שיחת עבודה בווידיאו / צילום: שאטרסטוק

שולחים שלושה סימני שאלה בווטסאפ? זה מה שיחשבו עליכם במקום העבודה

אחד המאפיינים של עבודה מרחוק הוא תעבורה מרובה של תקשורת בטקסט ● ד"ר אריק חשין, חוקר רגשות מאוניברסיטת חיפה, מסביר ממה צריך להיזהר כשמאמצים מודל עבודה בקפסולות ואיזה מסר אנחנו מעבירים כשאנחנו כותבים מיילים ארוכים

משפחת הריס / צילום: איל יצהר, גלובס

"אני במקום של איך אני משיגה לחם למחר. לחם. למחר. אתה מבין?"

איילת ואיתי הריס, בעלי משחקיית הילדים גליצ'ה בראשון לציון, משתכרים היום מינימום כעובדי סופר וכורעים תחת נטל ההלוואות ● "אנחנו מקבלים בשר מאמא שלי ופירות מאבא שלי, ועם המים שיוצאים מהמזגנים משקים את העציצים" ● פרויקט מיוחד

חוקר המח, יוחאי עתריה / צילום: איל יצהר, גלובס

מדעי הבדידות: הכירו את הפרופסור שיגרום לכם לשכוח את כל מה שסיפרו לכם על חוקרי מוח

שיחה תזזיתית ומרתקת עם הפילוסוף וחוקר המוח פרופ' יוחאי עתריה, שמתחילה בנבכי המחשב, עוברת בשואה ובשבי ונגמרת בחרדה מהסגר

לצעירים נגמרים מקומות העבודה בעקבות המשבר הכלכלי והאבטלה מזנקת / צילום: כדיה לוי, גלובס

מענק לכל אזרח: כמה כבר קיבלו והאם יש סיבה לדאגה אם הכסף עדיין לא הגיע?

מתוך כ-6.5 מיליארד שקל שולמו עד כה כ-61.4% ● המענק של 750 שקל למבוגרים שולם עד כה למחצית מהזכאים

מיטות אשפוז בבית חולים. / צילום: תמר מצפי

דוח הצוות המייעץ לגמזו: נדרשת חומת מגן מפני פנייה המונית לבתי החולים

במזרח ירושלים התחלואה עולה, בזמן שבתי החולים בעיר עמוסים וכעת מתקרבים לאי ספיקה: כך מתריע צוות מיוחד של רופאים שגויס על ידי גמזו כדי לנטר את התמודדות המערכת הרפואית עם הקורונה

שי ג'ינפינג, נשיא סין, ודונלד טראמפ, נשיא ארה"ב / צילום: KEVIN LAMARQUE, רויטרס

פרשת טיקטוק: כשהממשל האמריקאי מתחיל לחקות את סין

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עלה מדרגה במעורבות שלו במכירת פעילות טיקטוק למיקרוסופט - מפרשנות מרחיבה של סוגיית הביטחון הלאומי ועד דרישה לגזור קופון מהעסקה • האם בחסות מלחמת הסחר, ארה"ב הופכת להיות יותר ריכוזית, על חשבון עקרונות השוק החופשי

רועי רגרמן, מנכ”ל קבוצת חמת / צילום: יואב פרידלנד

רועי רגרמן, מנכ"ל חמת: "האתגר המרכזי הוא האי ודאות"

אתגר המנכ"ל עם רועי רגרמן, מנכ"ל קבוצת חמת, על ההסתגלות לעולם החדש שאחרי התפרצות הקורונה