בנק לאומי  דיווח הבוקר (א') לבורסה באופן רשמי כי חיסל את החזקותיו בחברה לישראל  שבשליטת עידן עופר. הבנק דיווח כי ביום ה' האחרון מכר, בעסקה מחוץ לבורסה, 451,252 מניות החברה לישראל (כ-5.92% מהון המניות) תמורת 17,906,037 מניות כיל  (כ-1.4% מהון המניות), החברה הבת של החברה לישראל.

ב-2015 ביצע בנק לאומי מספר הפצות של מניות החברה לישראל, במטרה לצמצם חשיפה לאחת מחברות האחזקה הגדולות במשק. הבנק החזיק במניות החברה לישראל במשך כ-16 שנה.

מניות החברה לישראל צנחו בשנים האחרונות בעשרות אחוזים, בין היתר בצל המצב הקשה בענף הספנות, מצב שהעיב על תוצאות צים. ההחזקה בכיל נזילה יותר, והיות ובנק לאומי יחזיק פחות מ-5% מהמניות, הוא לא יוגדר בעל עניין ולא יהיה חייב לדווח על פעולותיו, ככל שיהיו נוספות, בנייר הערך.