גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

איך משפיעה העונתיות על ציפיות האינפלציה וביצועי האג"ח?

אחד הגורמים שמשפיעים על האינפלציה, מעבר לגורמים אקסוגניים, הינו גורם העונתיות, המשפיע על תנודות מדד המחירים לצרכן ■ איך מתבטא גורם העונתיות? ■  כלכלת ישראל – כל הנתונים והמידע

מדד המחירים לצרכן משפט דין  משקל  / צלם: thinkstock
מדד המחירים לצרכן משפט דין משקל / צלם: thinkstock

נניח שהיו נותנים היום למשקיע מן השורה לבחור בין שתי איגרות חוב צמודות למדד של אותה חברה, עם אותו דירוג של AAA, שתיהן נפדות בעוד כחמש שנים ונסחרות בדיוק באותה תשואה שנתית לפדיון; הפרט היחיד שמבדיל ביניהן הוא מועד הפדיון המדויק - איגרת החוב הראשונה נפדית בסוף חודש אפריל ואילו השנייה בסוף ספטמבר של אותה שנה.

באיזה אג''ח היה מעדיף אותו משקיע להחזיק? הרוב הגדול של המשקיעים היו מעדיפים כנראה להחזיק את הסדרה הקצרה יותר, שנפדית באפריל, כדי להיפגש מהר יותר עם הכסף, שכן הם לא מקבלים תוספת תשואה, כמקובל, על איגרת החוב הארוכה יותר. עם זאת, אותם משקיעים לא לוקחים בחשבון שהאג''ח צמודת המדד שנפדית בחודש אפריל לא תקבל את כל המדדים החיוביים של אפריל-אוגוסט בשנה האחרונה של חייה, אשר נצברים לקרן ולריבית, מה שכן יקבל המחזיק באיגרת שנפדית בחודש ספטמבר.

אחד הגורמים שמשפיעים על האינפלציה, מעבר לגורמים אקסוגניים כגון מהלכים כלכליים של הממשלה או עלייה וירידה במחיר הנפט והסחורות, הינו גורם העונתיות.

נסביר מהי עונתיות ומה חשיבותה בבחינת ציפיות האינפלציה בשוק ההון ובשיקולי ההשקעה.

גורם העונתיות משקף את תנודות מדד המחירים לצרכן בטווח של שנה, תנודות חודשיות החוזרות על עצמן מדי שנה בצורה פחות או יותר סדירה, מבחינת עיתויין ועוצמתן. אי לכך, הן יוצרות מבנה שנתי של שינויים שחוזר על עצמו, המכונה מבנה עונתיות. באופן כללי, מדדי המחירים לצרכן בחודשי הסתיו-חורף, מספטמבר ועד לחודש פברואר (כולל), הינם לרוב נמוכים, ואף שליליים. מנגד, חודשי האביב-קיץ, מארס-אוגוסט, מאופיינים לרוב במדדים גבוהים יותר, בשל עונות החגים, ריבוי נסיעות לחו''ל בחופשות הקיץ וגידול בקצב מעבר דירות ושכירת דירות בחודשים אלו, התורמים לעליית מחירים.

שקליים בסתיו-חורף, צמודים באביב-קיץ

לצורך ההמחשה, נבחן את הטבלה המצורפת האומדת את השינוי החודשי הממוצע במדד המחירים לצרכן בסעיפים בעלי עונתיות גבוהה בעשור האחרון. לדוגמה, סעיף ההלבשה וההנעלה רושם בממוצע עלייה ניכרת בחודשים אפריל-יוני ובאוקטובר-דצמבר, וירידה ניכרת בין החודשים ינואר למארס ובין יולי לספטמבר. הסיבה לכך היא שבחודשי האביב והסתיו החנויות מרעננות את הקולקציה שבמרכולתן, מבגדים חורפיים לקיציים ולהיפך, ומייקרות את מחיריהן. לקראת סוף העונה, על רקע מכירות "חיסול" של סחורה שנותרה על המדפים טרום שינוי הקולקציה, המחירים יורדים.

להשפעות אלו הקשורות לעונתיות יש כמובן השפעה על העלייה/ירידה החודשית במדד המחירים לצרכן. מכיוון שלאמידת עונתיות מהימנה ישנה חשיבות רבה במעקב שוטף אחר התפתחות האינפלציה, הן מבחינת בנק ישראל והן מבחינת המשקיעים, נוהגת הלמ''ס לחשב את גורמי העונתיות וניכוי עונתיות ולפרסמם באתר שלה. לפי אומדן העונתיות שמפרסמת הלמ''ס לפי חודשי השנה, ממארס ועד אוגוסט ישנו מקדם חיובי מצטבר של כ-1.2% אל מול מקדם שלילי של 1.2% בחודשים ספטמבר-פברואר.

בהתחשב בגורם העונתיות, ועל בסיס הביצועים ההיסטוריים של מדד המחירים לצרכן, נצפה לראות ביצועי יתר של האפיקים השקליים על פני הצמודים בחודשים ספטמבר-פברואר, וביצועי יתר של האפיקים הצמודים בין החודשים מארס-אוגוסט. הגופים המוסדיים, המכירים את גורם העונתיות, מתחילים בדרך כלל להגדיל את הרכיב הצמוד בתיקיהם בחודשים ינואר-פברואר ולצמצמו באוגוסט-ספטמבר, תקופה בה עולה העדיפות לאפיק השקלי. עם זאת, מובן שיכולות להיות הפתעות במדד, כדוגמת עלייה/ירידה במחירי דלק וסחורות, וכן מהלכים ממשלתיים שגורמים להתייקרות או להוזלות של מוצרים שונים ויכולים לשנות את התמונה.

השוק מקדים את ההתפתחויות

ומהאינפלציה בפועל לציפיות האינפלציוניות כפי שהן נגזרות משוק ההון. ציפיות האינפלציה "הרגילות" הגלומות לתקופה מסוימת נמדדות באמצעות הפער בין התשואה השנתית לפדיון ברוטו באג''ח השקליות לבין זו של האג''ח הצמודות למדד במח''מ זהה. מנגד, ציפיות האינפלציה המתוקננות לתקופה מתחשבות בגורם העונתיות (אותו מפרסמת כאמור הלמ''ס) באמצעות התחשבות במקדמי העונתיות לפי חודשים.

אם עד לפני כשנתיים, מרבית המשקיעים היו נוהגים לבחון את ציפיות האינפלציה הגלומות בצורה הרגילה בלבד, ללא התחשבות במרכיב העונתיות, כיום יש יותר ויותר התייחסות לציפיות האינפלציה הלוקחות בחשבון את נושא העונתיות, תוך הבנת חשיבותו בבחינת האינפלציה. בגרף המצורף, של ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק האג''ח, ניתן לראות את הפערים הקיימים בין ציפיות האינפלציה ה"רגילות" לכאורה לבין הציפיות המתוקננות המתחשבות בעונתיות. כך לדוגמה, באג''ח ממשלתית צמודה סדרה 517, שנפדית במאי 2017, אחרי שורה של מדדים שליליים הצפויים בחודשים שקודמים לפדיון, ציפיות האינפלציה ה"רגילות" הן 0.69% לתקופה, בעוד שבהתאם למרכיב העונתיות הן 0.29% בלבד. אלה הם פערים משמעותיים שעשויים להביא לשינוי בהחלטת מנהל ההשקעות האם להשקיע באג''ח הצמודה או השקלית לאותה תקופת זמן, תחת הנחותיו שלו לגבי האינפלציה. יתכן שאי התחשבות בגורם העונתיות עלולה להביא לקבלת החלטת השקעה שגויה.

באותו אופן, בשל הרגישות לאינפלציה ולעונתיות בעת תמחור איגרות חוב במח''מ קצר, הרי שכאשר שוקלים להשקיע באיגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות צמודות מדד לטווח של עד כשנה, יש חשיבות לבחון אותן בצורה נומינלית. לכן, יש ל"המיר" את אותן איגרות צמודות קצרות לאג"ח נומינליות, תחת "הלבשת" המדדים הצפויים להערכת המשקיע עד למועד פדיון האיגרת, ועל פי התשואה הנומינלית המחולצת (בהשוואה לאג''ח שקלית מקבילה לאותו מח''מ) לקבל החלטה האם ההשקעה ראויה או לא.

נבחן לצורך הפשטות את אג''ח ממשלתית צמודה 1016 שנפדית בחודש אוקטובר השנה ומקבלת את המדדים מאפריל ועד ספטמבר - חודשים בעלי עונתיות חיובית גבוהה - אל מול מק''מ 1116 שנפדה יומיים אחר כך. התשואה הנומינלית של איגרת החוב (כולל אינפלציה) מוערכת ב-0.8%, תחת אינפלציה מצטברת של 0.9% באותם חודשים, לעומת המק''מ לאותה תקופה שלו תשואה נומינלית של 0.1% (!). מובן שמדובר בציפיות אינפלציה ולא בנתון ודאי, אך עדיין עונתיות האינפלציה מאפשרת לקבל החלטת השקעה בסבירות די גבוהה.

כדאי לבחון באותה שיטה אג''ח קונצרניות צמודות מדד, בעלות דירוג גבוה לטווח של עד שנה לפדיון, בהשוואה לממשלתית שקלית או מק''מ מקביל.

לסיכום, נושא העונתיות לא נסתר מעיני המשקיעים. בחודשים האחרונים האג''ח הצמודות עשו מהלך של עליות שערים עודפות בהשוואה לאג''ח השקליות, בציפייה למדדים גבוהים ובעקבות העלייה במחירי הנפט והסחורות. כלומר, הניסיון של השנים האחרונות מראה שמבחינת התנהגות השוק, הוא מקדים את ההתפתחויות ולאו דווקא מעניק תשואה עודפת לאפיק הצמוד או השקלי באותו פרק זמן שבו האינפלציה גבוהה יותר, או נמוכה.

הכותבים הם יו"ר בית ההשקעות מיטב דש ומנהל השקעות בקופות הגמל והפנסיה של מיטב דש. אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הזמנה לבצע רכישה או השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול שינויי שוק

ציפיות האינפלציה הנגזרות

שינוי חודשי ממוצע במדד המחירים בסעיפים בעלי עונתיות גבוהה

עוד כתבות

אלון יחזקאלי, ירון אלבוים וטל תמיר, מייסדי וויליוט / צילום: איל יצהר, גלובס

וויליוט גייסה 20 מיליון דולר כדי להפוך כל חפץ למכשיר מחובר

עד כה גייסה החברה 70 מיליון דולר ● הסכום שגויס נועד לשמש את החברה כדי לבצע פיילוטים נוספים עם לקוחות

גדעון ורטהייזר וצמרת סיוה בפתיחת המסחר אתמול בנאסדק / צילום: נסדק

סיוה עקפה את תחזיות האנליסטים ב-2019 אך הרווח השנתי כמעט התאפס; מספקת תחזית משופרת ל-2020

ההכנסות השנה אמורות לצמוח בכ-9%, ולכלול מכירות טכנלוגיה לאייפון הבא של אפל ● החברה לא צופה השפעה של וירוס הקורונה על ההכנסות השנתיות, ונהנית לדבריה מצבר הזמנות חזק וביקוש ער למוצריה בתחום הסכמי הרישוי

טל גרנות-גולדשטיין, מנכ"לית HOT / צילום: יח"צ

הערכות: הוט תבקש לבחון את המיזוג שלה עם פרטנר במקביל למיזוג סלקום וגולן טלקום

בהוט שוקלים לבקש מהמדינה שלא לתת אישור למיזוג של סלקום עם גולן טלקום לפני שיבחנו את פוטנציאל המיזוג של הוט עם פרטנר ● בהוט מאמינים כי המיזוג שלה עם פרטנר טומן בחובו יתרונות ברמה הלאומית, ולכן על הרגולטור לבחון את שני המיזוגים במקביל

ארז שמול / צילום: יח"צ

נגיף הקורונה מאיים על הנפקת המניות של תלמה תיירות ורכישת הענק של אמריקן אקספרס טרוול

דחייתה או ביטולה של ההנפקה עקב המשבר בענף התיירות עלולה להשליך על סדרת רכישות שהתבססו על תמורת ההנפקה המתוכננת, ובראשן רכישת סוכנות הנסיעות לאנשי עסקים מידי איסתא ב-130 מיליון שקל ● תלמה: "החברה ממשיכה לפעול להנפקתה לפי לוח הזמנים המקורי"

שאול אלוביץ' / צילום: איל יצהר

פרשנות: אלוביץ' מקווה שהשופטים ייטו לו חסד יותר מאנשי הפרקליטות

ההחלטה לוותר על זכותו לשימוע בתיק בזק התקבלה אצל שאול אלוביץ' בראש ובראשונה בגלל האכזבה שלו מתוצאות הליך השימוע שנערך לו בתיק 4000, וגם כדי לא לחשוף את טענות ההגנה שלו בפני התביעה

שביתת עובדים בוולמארט, שאורגנה על ידיקבוצת OUR, שנת 2014 / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

וולמארט מציגה דוחות נמוכים מהתחזית למרות שיא מכירות באונליין

החולשה במכירות הצעצועים ומשחקי הווידאו במהלך תקופת החגים, לצד המצב הפוליטי בצ'ילה, הכבידו על תוצאותיה של וולמארט ברבעון ● לגבי ההמשך, החברה צופה לשנה הפיסקלית 2021 רווח מתואם של 5.15-5 דולר למניה

דיור מוגן / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

הדיור המוגן של רמי לוי הזניק את מניית בי.ג'י.איי 260% בארבעה ימי מסחר

זאת מאז עדכנה החברה ביום חמישי האחרון על כוונתה להיכנס לפעילות בתחומי הדיור המוגן והמלונאות

אביב כוכבי / צילום: Oded Balilty, Associated Press

רשמית צה"ל מודיע על הקמת אגף אסטרטגיה ואיראן

זאת כחלק מהתוכנית הרב-שנתית "תנופה" שמקדם הרמטכ"ל אביב כוכבי ● האגף החדש יכלול בשלב ראשון את החטיבה האסטרטגית וחטיבה קשרי החוץ, ושתי משימותיו העיקריות יהיו תכנון אסטרטגיה צבאית ו"ריכוז הפעולות לעיצוב ולתכנון המערכה למול הזירה האיראנית"

בני גנץ, בנימין נתניהו / צילום: איל יצהר, תמר מצפי

נתניהו הזמין את גנץ לעימות טלוויזיוני: "אם אתה לא יכול לעמוד בלחץ של עימות איך תוביל את מדינת ישראל?"

נתניהו הזמין את גנץ לעימות בראיון בערוץ 20 ● גורם בכיר בכחול לבן: מעטים הסיכויים שגנץ יענה לעימות כזה

בנימין נתניהו/ צילום: רויטרס

יש תאריך: משפטו הפלילי של רה"מ נתניהו ייפתח ב-17 במרץ 2020

המשפט ייפתח בהקראת כתב האישום; עם זאת, הליך ההוכחות בתיק צפוי להתחיל רק בעוד כחצי שנה ● לפי החלטת ביהמ"ש, הדיון ב-17 במרץ ייערך במעמד הנאשמים - כלומר נתניהו יצטרך להגיע לדיון

שי אהרונוביץ / צילום: שלומי יוסף, יח"צ

ברשות המסים עובדים על חוק שיבהיר מהו "תא משפחתי" לצורך חיוב במס רכישה

על רקע שפע תכנוני המס שנולדו בעקבות מס הרכישה הגבוה בישראל (8%), שהנפוצים שבהם הם העברת דירה במתנה לבן משפחה, ילד או הורה, הודיע היום סמנכ"ל מיסוי מקרקעין ברשות המסים, שי אהרונוביץ', כי רשות המסים פועלת על מנת להסדיר את הנושא בחקיקה

אייל מליס, ענת גבריאל / צילומים: יוסי זמיר, אנצ'ו גוש. עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

האוטו של תנובה: בוחנת כניסה למשלוחי המכולות

חברת המזון הגדולה בישראל במגעים לכניסה למיזם המכירה המקוונת לסופרמרקטים שכונתיים שהקימה יוניליוור • המיזם מציע לסופרמרקטים ומכולות תשתית להקמת אתר מכירות ברשת • שיתוף-פעולה שכזה עשוי להיות כפוף לאישור הרשות לתחרות

סוחר בבורסת ניו יורק. המצטרפת החדשה אינמוד סיימה את אוגוסט בזינוק של 42%   / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הדאו ננעל בירידות יום שלישי ברצף, נאסד"ק הצליח לגרד עלייה סמלית

מדד דאו ג'ונס איבד 0.6%, S&P 500 ירד ב-0.3% והנאסד"ק ננעל בעלייה מזערית של 0.02% לשיא חדש ● אפל הודיעה כי לא תעמוד בתחזית ההכנסות בגלל השפעות וירוס הקורונה על הפעילות הכלכלית בסין, מנייתה איבדה כ-2% ומניות הספקיות שלה נפגעו גם כן ● הזהב חצה את רף 1,600 דולר לראשונה מאז 2103 ונסגר במחיר של 1,603.5 דולר לאונקיה ● הנפט ננעל ללא שינוי, במחיר של 52.1 דולר לחבית ● טסלה טיפסה בעוד 7% ● המדדים המובילים באירופה סיימו את יום המסחר בירידות של 0.8%-0.5%

בניין קבוצת NSO / צילום: AP Photo, AP

מהשב"כ ל-NSO: מינוי נוסף של איש ביטחון לחברת הסייבר התקפי

איש שירות הבטחון הכללי לשעבר, אלי עמר, ישמש כסמנכ"ל מערכות המידע בחברה ● המעבר של אנשי הבטחון  מתפקידים רגישים ובכירים לשורותיה של אחת מחברות הסייבר השנויות במחלוקת בישראל, מזכיר את המעברים של בכירי משרד האוצר לאורך השנים למשרות נחשקות בשוק הפרטי

אבי יעקובוביץ/ צילום: איל יצהר

תחילתה של מגמה? גב ים הבטיחה גיוס של 777 מיליון שקל באג"ח הנושאת ריבית שלילית

החברה השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרה חדשה, במסגרתו זכתה לביקושים של 1.43 מיליארד שקל ● מנכ"ל סיגמא: "שוק ההון בישראל הצטרף לשורה של שווקים עולמיים שבו חברות מגייסות בריביות שליליות"

ביל גייטס ואלון מאסק / צילומים: HANNIBAL HANSCHKE, Olivier Chassignole/ AP

ביל גייטס רכש פורשה חשמלית, ואלון מאסק לא נשאר חייב

גייטס חשף לאחרונה כי החליט לרכוש את אחת מהמתחרות של יצרנית הרכבים החשמליים טסלה ● בתגובה, מאסק עקץ את גייטס בטוויטר

שלטי השכרה ומכירה בבניין בחדרה  / צילום:  תמר מצפי

הורשע עו"ד שהעלים הכנסות בסך 1.7 מיליון שקל מהשכרת שמונה דירות

ביהמ"ש קבע כי "עו"ד שמואל אריאלי העלים את ההכנסות מהשכרת הדירות במרמה, תוך שימוש פסול בפרטיהם של קרובי משפחתו, כדי לפטור עצמו מהצורך לדווח על הכנסותיו ולשלם מסים כדין" ● "הנאשם עשה שימוש יצירתי במיוחד – אם להשתמש במילים עדינות – בידע המשפטי שברשותו"

הובלת מכולות מסין לקליפורניה / צילום: רויטרס

משבר הקורונה הוא “מהחמורים שידע ענף הספנות בעשור האחרון”

האטת הכלכלה הסינית מביאה להשעיית עשרות קווים ימיים ומעכבת את קצב הבנייה של אוניות חדשות

 

 

בנימין ושרה נתניהו מצביעים בפריימריז/  צילום: הליכוד

מערך דלת לדלת והסעות הליכוד בשיתוף אפליקציית אלקטור יצא לדרך

כך נראה הממשק בין מאגר הנתונים לבין מבצע דלת לדלת של הליכוד, המתנהל בימים אלה, ועד מערך ההסעות לקלפיות - המנוהלים כולם דרך אפליקציה וקבוצות הוואטסאפ של המפלגה ● לפי תוכנית הליכוד, שיאו של המבצע יגיע ביום הבחירות כאשר ב-14 הימים שלפניהן נעשית עבודת התשתית

מנור וכפיר גינדי / צילום: דן שטרן

האחים מקניון TLV שרוצים לכבוש את אירופה ב-10 אירו לגרם קנאביס: "מאמינים שאנחנו יודעים לבנות מותג"

כשכבר היה נראה שגורלה נחרץ, חברת הקנאביס קאנומד קיבלה חבל הצלה מפתיע מהאחים מנור וכפיר גינדי, בעלי חברת הנדל"ן הפרטית גינדי השקעות ● בראיון ל"גלובס", מספר מנור גינדי מה גרם להם להצטרף לתחום