גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הפריטים המבוטחים בדירה השתנו? עדכנו את חברת הביטוח

אם קיבלתם או קניתם תכשיט יקר או מכשיר חשמלי שערכו רב, לא עדכנתם את הביטוח, והפריטים נגנבו מהבית - נראה שתוכלו לבוא בטענות לעצמכם בלבד ■ מדריכים בתחום

טבעת זהב / צילום: יחצ
טבעת זהב / צילום: יחצ

פריצה לבית היא אירוע טראומטי במיוחד. עצם החדירה לדירתנו והידיעה שאדם זר הסתובב בה וחיטט בחפצים שונים גורמת תחושת חוסר אונים, כעס ותסכול. עריכת ביטוח מתאים לא תקהה אמנם את עוצמת הכעס והעלבון, אך לפחות תיצור רשת בטחון כלכלית שתאפשר לקבל פיצוי כספי ולרכוש תחליפים כאלה או אחרים במקום הפריטים שנגנבו. עם זאת, ברור שהביטוח לא יפצה לעולם על הערך הרגשי הנלווה לטבעת שעוברת במשפחה מדור לדור, או פריט שקשור לאחד מבני המשפחה.

אנשים רבים בוחרים, לפיכך, לבטח את בתיהם בביטוח מסוג תכולה לדירה. ביטוח מסוג זה מכסה מגוון גדול של סיכונים כגון גניבת תכשיטים או חפצים אחרים, מפני אירועים כגון פריצה אבל גם מפני אירועים שגורמים נזקים רבים וגבוהים כמו שריפה, שיטפון וכדומה. ביטוח תכולת הדירה כולל ברוב במקרים ביטוח תכשיטים וחפצי ערך ומעוגן במסגרת פוליסה תקנית קבועה על-פי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), תשמ"ו-1986, ולכן אין לחברות הביטוח כל דרך לעשות שינויים בתוכן הפוליסה (אלא אם השינוי הוא לטובת המבוטח...) עם זאת, נראה כי גם לגבי פוליסות מסוג זה מתעוררות שאלות שונות כגון - האם זכות השיבוב של חברת ביטוח נגד המזיק (הפורץ למשל) נשללת במקרה שבו תבע הניזוק פיצוי מהמזיק לאחר קבלת תגמולי הביטוח? האם על חברת הביטוח לערוך כל שנה סקר חדש המעריך את שווי הפריטים המבוטחים? נסקור מקרים שהגיעו להכרעות בתי המשפט בסוגיות אלה.

ח' ביטחה את דירתה במשך שנים רבות בפוליסה לביטוח תכולת דירה שהנפיקה בעבורה חברת ביטוח. באחד הימים נפרצה דירתה של ח' ונגנבו כלי כסף ותכשיטים. בעקבות הפריצה פנתה ח' לחברת הביטוח שביטחה את דירתה בדרישה לקבלת תגמולי ביטוח. חברת הביטוח ערכה בירור מטעמה, ולאחר ארבעה חודשים שילמה לתובעת תגמולי ביטוח בסך 50 אלף שקל בקירוב. חברת הביטוח ביססה את סכום התגמולים על סמך סקר שנערך כשבע שנים לפני אירוע הפריצה, אשר העריך את שווי הפריטים המבוטחים.

ח' טענה כי על חברת הביטוח לפצותה בסכום נוסף, וזאת כדי להגיע לערך הריאלי של כלי הכסף והתכשיטים שנגנבו מדירתה. לדבריה, חברת הביטוח נהגה ברשלנות הואיל וחלפו שנים רבות שבהן לא ערכה סקר חדש כדי לעדכן את שווי הפריטים המבוטחים שבדירתה. חברת הביטוח טענה בתגובה כי שולמו ל-ח' מלוא תגמולי הביטוח המגיעים לה, וזאת בהתאם להערכת מומחים מטעמה על בסיס הסקר האחרון. לדבריה, עריכת הסקר אינה חובה מצדה, מאחר שמדובר רק על שירות עזר שבעזרתו יכולה ח' לקבוע את סכום הביטוח המבוקש על-ידה. חברת הביטוח הוסיפה, כי באחריותה הבלעדית של ח' לעדכן את הסקר במידת הצורך. מאחר ש-ח' לא ביקשה מצדה לערוך סקר חדש, אין לה זכות לטעון לבקשת תשלום נוסף.

ח' המשיכה וטענה כי נגרם לה נזק רב מכך שחברת הביטוח לא העריכה נכון את שווי נכסיה, וציינה, בין היתר, כי מאחר שבנה התחתן נוספה לתכולה גם טבעת יקרה, שאף היא נגנבה באירוע הפריצה - ועליה לא פוצתה. האם התרשלה חברת הביטוח בכך שנמנעה מעדכון הפוליסה על בסיס סקר הערכת רכוש מעודכן?

בית המשפט דחה את התביעה, וקבע כי חברת הביטוח אינה חבה חובת זהירות כלפי ח' בעניין זה, וכ אין כל הוראה בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח המחייבת מבטחת לשלוח סוקר על חשבונה בכדי לעדכן את שווי פריטי התכולה ודברי הערך של מבוטח. עוד נקבע, כי לפי נסיבות המקרה נראה היה ש-ח' הייתה מודעת לעובדה כי מוטלת עליה האחריות לעדכן מעת לעת את שווי הפריטים והשינוי בערכם, ובמיוחד כאשר מדובר על שינוי כתוצאה מאירוע משפחתי. חברת הביטוח לא יכלה לדעת כי בנה של ח' התחתן וכי לרכוש המבוטח נוספה גם טבעת יקרה.

בית המשפט קבע כי לחברת הביטוח אין חובת זהירות בעניין שווי פריטים מבוטחים, וכי אין לה חובה לעדכן את מחירי הפריטים המבוטחים מיוזמתה. מאחר שהמבוטחת היא זו שנגישה לפריטים בדירה ולשינוי בהרכבם ובערכם, מצופה ממנה לעדכן בכך את חברת הביטוח בכדי שתערוך בעבורם הערכה חדשה באמצעות סקר. בית המשפט הדגיש כי בכל חידוש של הפוליסה אין חובה על חברת הביטוח לעדכן את סכומי הביטוח, וחובה זו מוטלת דווקא על המבוטח.

הפורצים חויבו לפצות

באחד הימים חזר ל' לדירתו, וגילה כי היא נפרצה ונגנבו ממנה כספת ובה כספים וחפצים רבים. המבוטח הגיש תלונה במשטרה וכעבור זמן קצר נעצרו שני אנשים ("הפורצים") כחשודים בפריצה ובגניבה. לאחר כמה חודשים הוגש נגדם כתב אישום, שבו הואשמו בביצוע העבירה. ל' פנה אל חברת הביטוח אשר ביטחה את מבנה דירתו ואת תכולתה, בדרישה לתשלום תגמולי ביטוח. בעקבות הפנייה שילמה לו חברת הביטוח 14,272 שקל בעבור הכספת, המסמכים ומפתחות אשר היו בתוכה. בעבור מזומנים שהיו בכספת שולם פיצוי בסך 9,528 שקל - 1% מסכום ביטוח התכולה, על-פי התוספת לפוליסה שהייתה ברשותו (לא ניתן לבטח כספים בדירת מגורים ואולם נקבע בפוליסה פיצוי מירבי של אחוז אחד משווי התכולה המבוטחת).

מאחר שלא היה שבע רצון מהתוצאה, הגיש ל' בבית המשפט תביעה בסך 600,321 שקל נגד שני הפורצים. בכתב התביעה טען כי הפורצים גנבו מדירתו את כל תכולת הכספת שבה היו כספים בשווי 244,300 שקל ומסמכים שונים אשר שווים כסף רב. בעקבות כך, ניתן פסק דין שבו חויבו הפורצים לשלם ל-ל' 177,427 שקל.

בעקבות מתן פסק הדין לטובת ל', הגישה חברת הביטוח תביעת שיבוב נגד הפורצים להשבת הסכומים ששילמה ל-ל' כמבוטח בגין נזקיו. הפורצים טענו כי במסגרת גזר דינם כבר חויבו לפצות את ל' וכי כבר שילמו לו 102,894 שקל. עוד הוסיפו כי לא גנבו את הכספת, וכי אין בסיס לקביעת סכום המזומנים שהיו בכספת.

בית המשפט קבע כי כאשר עברה זכותו של ל' כלפי הפורצים לידי חברת הביטוח, ולאחריה תבע ל' את הפורצים בנפרד מיוזמתו, אין בכך לשלול את זכות השיבוב העומדת לחברת הביטוח מתוקף סעיף 62(א) לחוק חוזה ביטוח. בית המשפט קבע כי חברת הביטוח יכולה להגיש תביעת שיבוב נגד הפורצים, אשר יוכלו לבוא בתביעה אל ל' אם בתביעתו הוסתרה העובדה, כי כבר שולמו לו תגמולי ביטוח. על אף שהמבוטח הגיש תביעה נגד המזיק, וניתן נגד המזיק פסק דין שבו חויב לשלם פיצוי, אין חברת הביטוח מנועה מהגשת תביעת שיבוב על סך נזקי הפריצה. גניבת כספת ובתוכה מזומנים אושרה על-ידי הנתבעים במסגרת הודאתם בתיק הפלילי ועוגנה בפסק הדין שניתן בתביעתו של המבוטח. בית המשפט קבע כי על הפורצים לפצות את חברת הביטוח בסכום יחסי בהתאם לסכום שהעבירה ל-ל' בעקבות הפריצה.

סוגיית הנזקים לתכולת דירה סבוכה במקרים רבים, ומעלה שאלות רבות הקשורות למגוון גדול של סוגי נזקים ואירועים. לכן מומלץ להיוועץ בסוכן ביטוח, אשר מתמחה בסוג זה של ביטוחים - הן לגבי היקף הביטוח הן לגבי שמירת ערך הפריטים מדי שנה או מעת לעת - והתאמת הכיסוי הביטוחי המתאים לפי הנסיבות.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע ומשמש, בין היתר, כיועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח. 

עוד כתבות

שי ניצן, בכנס לשכת עורכי הדין / צילום: ליאב פלד

כשפרקליט המדינה מבקש טובות משופטים מכהנים ומעורכי דין פרטיים

אין כמובן בעיה כלשהי עם רצון פרקליט המדינה להתגונן כנגד אותה מתקפה ● בעיני, זה חלק חשוב ואף קריטי מתפקידו. אין גם מניעה לפנות לקבוצה של לשעברים שיתנו כתף למה שהוא רואה כמאבק על הבית ● הבעיה היא בפנייה הגלויה הן לשופטים מכהנים והן לבעלי עניין מול הפרקליטות ● דעה

חיילי צה"ל על גבול רצועת עזה,/ צילום: רויטרס

בשל הפרת הפסקת האש: בעוטף עזה החליטו לא לקיים מחר לימודים

(עדכונים שוטפים): למרות שפיקוד העורף הודיע על חזרה לשגרה, ברשויות החליטו שלא לקיים לימודים, לאחר שרקטה נורתה לישראל ויורטה על ידי כיפת ברזל ● פלסטינים מפגינים בגבול עזה נגד הפסקת האש

רחוב שער פלמר בעיר התחתית, חיפה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

עם הגב לים: קמפוס נמל חיפה נפתח למגורים ומחירי הנכסים עולים

מסילת הרכבת עדיין חוצצת בין העיר חיפה לבין הים, אבל התוכנית של העירייה ל"קמפוס הנמל" מקדמת את התחדשות האזור כבר עכשיו, והיזמים שנכנסו לפני כמה שנים רואים עליות מחירים

ברק עילם  / צילום : שלומי יוסף

צמיחה של 27% בתחום הענן דחפה את הכנסות נייס; מעלה תחזית רווח שנתית

הכנסות של 152 מיליון דולר מתחום הענן סייעו לנייס להציג ברבעון השלישי עלייה של 8% בהכנסות ל-387 מיליון דולר ● המנכ"ל ברק עילם: ההכנסות מפעילות הענן הן 40% בקירוב מהכנסות החברה ומשקפות את ההצלחה הגדולה שלנו בתחום"

מתי דב / צילום: איל יצהר

עלייה של 19% ברווח של קרן הריט למגורים מגוריט ל-13.4 מיליון שקל ברבעון

קרן הריט למגורים רשמה רווח של 13.4 מיליון שקל ברבעון השלישי, רווח של 23.8 מיליון שקל ב-9 החודשים הראשונים של השנה ● עיקר הרווח נובע מהשלמת עסקה לרכישת מתחם דירות בפתח תקוה ● ההכנסות של מגוריט מדמי שכירות עלו ל-3.6 מיליון שקל ברבעון השלישי, לעומת 1.5 מיליון שקל ברבעון המקביל

בורסת פרנקפורט / צילום: shutterstock

מגמה מעורבת בבורסות אירופה; הפוטסי הבריטי מאבד גובה

המסחר בבורסות אסיה ננעל במגמה מעורבת: בשנחאי הבורסה איבדה 0.64% וביפן הנייקי טיפס 0.7% ● בורסות וול סטריט ננעלו אמש ביציבות ברמת השיא

אורי לוין, מייסד ויו"ר. זיו תירוש, מייסד ומנכ"ל, Refundit / צילום: יח"צ

הסטארט-אפ ריפנדיט שייסדו אורי לוין וזיו תירוש גייס 10 מיליון דולר

מדובר בסטארט-אפ המציע אפליקציה שמייעלת ומקצרת את הליך קבלת החזר המע"מ לתיירים בהתאם למדיניות של הארצות בהן הם מבקרים ● את סבב הגיוס הובילה Amadeus Ventures

העיר חריש / צילום: שלומי יוסף

אפקט מחיר למשתכן? עלייה של 43% במכירת דירות חדשות מתחילת השנה

הנתונים מתייחסים לשלושת הרבעונים הראשנים של 2019 לעומת שלושת רבעונים אלה ב-2018 ● וגם: איזו עיר הובילה את רכישת הדירות החדשות ברבעון השלישי השנה?

וורן באפט, תלמידו של בנג'מין גרהאם / צילום: ריק ווילקינג, רויטרס

ההשקעה של וורן באפט בטבע: השווי עלה, אך ברקשייר הת'אוויי עדיין הפסידה מאות מילוני דולרים

פורסמו ההחזקות הרבעוניות של ברקשייר הת'אוויי (שבבעלות וורן באפט) בחברת טבע. אין שינוי מרבעונים קודמים, עדיין מחזיק בסוף הרבעון השלישי בכ-43.2 מיליון מניות טבע ● השוני המרכזי הוא שמחיר המניה עלה מ-6.88 דולר בסוף הרבעון ל-9.37 דולר נכון לאתמול, לכן שווי ההחזקה של באפט הוא כ-405 מיליון דולר

 מנכל IMC אורן שוסטר/ צילום:  איל יצהר

"כשמסתכלים על חברות קנדיות שמוכרות קנאביס בעשרות מיליוני דולרים ברבעון, קשה לדבר על יתרון של ניסיון בגידול. הן כבר עקפו אותנו"

בשבוע שעבר הצליחה חברת IMC מקיבוץ גליל ים לתקוע דגל ישראלי שני מעבר לים, כשהפכה לחברת גידול הקנאביס הראשונה להתחיל להיסחר בבורסה בקנדה ● בראיון ל"גלובס" מדבר המנכ"ל אורן שוסטר על הגאות של התחום והנפילה שבדרך, הקושי לגייס באקלים הנוכחי וכיצד רואים בחו"ל את ישראל: "כל הזמן קיבלנו פידבקים מהמשקיעים, שהדבר העיקרי שמטריד אותם לגבי חברות ישראליות הוא אי הוודאות"

נופר עמיקם / צילום: אופיר אייב

נופר עמיקם מונתה לשותפה בקרן ההון סיכון גלילות קפיטל

עמיקם (34) עומדת בראש מחלקת יצירת הערך תצטרף לשני המייסדים קובי סמבורסקי ואריק קלינשטיין

דירות חדשות/צילום: אייל יצהר

מדד המחירים עלה באוקטובר ב-0.4%; מחירי הדירות ממשיכים לטפס

כך דיווחה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ● מחירי הדירות עלו ב-0.2% ● עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפי הלבשה והנעלה (6.9%), ירקות ופירות (2%) ומזון (0.7%)

חברת סיסקו / צילום: רויטרס

סיסקו מספקת תחזית חלשה זה הרבעון השני ברציפות; המניה נפלה ביותר מ-7%

סיסקו אכזבה את המשקיעים כאשר סיפקה תחזית חלשה זה הרבעון השני ברציפות ● פסגות: "בעידן הנוכחי של ריביות נמוכות במיוחד, חברות בעלות תזרים מזומנים יציב וחזק מסוגה, המחזירות למשקיעים היקף גדול מהתזרים מהוות נכס מעניין"

הפגנת BDS / צילום: SHUTTERSTOCK

הארגון שהפסיד בעתירה על סימון מוצרים מיו"ש: "החלטה מבישה שנבעה מסיבות פוליטיות"

ביה"ד של האיחוד האירופי הנחית השבוע מכה על היצוא הישראלי, כשקבע כי חובה לסמן מוצרים מיהודה ושומרון, ממזרח ירושלים ומרמת הגולן, בשל היותם "שטחים כבושים" ● באירופה הנזק לישראל יהיה יותר תדמיתי מאשר כלכלי

אוכלים בכלים חד פעמיים בחברת הפינטק "טיפלתי" / צילום: אורי פרל

להוציא את החד"פ: כך ההייטקיסטים שוב מקבעים נורמות בשוק התעסוקה

יוזמה של עובדי הייטק שקוראת למעסיקים להוציא מחדרי האוכל את הכלים החד-פעמיים ויוזמות סביבתיות אחרות מובילות את המעסיקים לדבר בשפה אקולוגית ● האם מדובר בטרנד חולף בגלל מחאת האקלים או בשינוי כיוון?

סניף WeWork בניו יורק / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הפסדי WeWork תפחו ל-1.25 מיליארד דולר ברבעון בעקבות פתיחת משרדים חדשים

ההפסדים של We, הבעלים של חברת חללי העבודה המשותפים, גדלו יותר מפי שניים ברבעון השלישי ● ההסבר העיקרי לגידול בהפסדים הוא שמספר המשרדים ברשת צמח לשיא, והחברה לא הצליחה לשלוט בעלויות

גיל הפרישה / צילום: רמי זרנגר, יח"צ

הוויכוח על גיל הפרישה לנשים: להאריך או לא להאריך

העלייה בתוחלת החיים מדלדלת את קופות הפנסיה, וכבר לא מאפשרת להתעלם מהפתרון המתבקש: העלאת גיל הפרישה לנשים ● השאלה היא מה אמורות לעשות נשים שרוצות להמשיך לעבוד, אך לא מוצאות עבודה בגלל אפליה על בסיס גיל ● 'ליידי גלובס' פנה למנהלות הבכירות בישראל, כדי שיתפסו צד בוויכוח

אביחי מנדלבליט / צילום: שלומי יוסף

מי צריך את היועץ המשפטי לממשלה, ומהי קללתו של נתניהו?

החלטת העליון להעמיד לדין את השוטר שירה במתפרע בכפר כנא התקבלה בשקט יחסי; אלא שהיא משנה את הדין הפלילי בישראל באופן שאין לו אח ורע בשום מדינה ● מדוע היא עשויה לחרוץ את גורל נתניהו, וכיצד היא מאיימת על החירות של כל אחד מאיתנו? ● דעה

הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

סגירה חיובית בבורסה: ת"א 90 קפץ בכ-1%, פרטנר זינקה בכ-6%

המדדים המובילים ננעלו בעליות ביום המסחר האחרון לשבוע על רקע היציבות בניו יורק ● דלתא קפצה לאחר הדוחות, מנייתה טאואר טיפסה ב-3.4%, יו ניבו זינקה בכ-5% ● מחזור המסחר הגיע ל-1.22 מיליארד שקל

שי ניצן בטקס הפרידה של איילת שקד ממשרד המשפטים / צילום: רפי קוץ

המכתב והנזיפה: פרקליט המדינה ניסה לגייס שופטים לתמיכה בפרקליטות

לפי הדיווח, בין המכותבים הם שופט העליון, עוזי פוגלמן, בעבר בכיר בפרקליטות, ועוד שורה של כמה שופטים בבית המשפט המחוזי ● בפרקליטות מסרו: "הנהלת הפרקליטות נוהגת מזה שנים לשמור על קשר עם פורום יוצאי הנהלת הפרקליטות" ● דוברות הרשות השופטת: "מדובר בתקלה והשופטים המכהנים יוסרו מרשימת התפוצה"