גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אלה המנהלים המובילים של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות

ברבעון השני רשמו קרנות ההשתלמות וקופות הגמל תשואות ממוצעות של 1%-1.1%, שהובילו אותן להציג תשואות של קצת פחות מ-0.5% מתחילת השנה ■ ב-12 החודשים האחרונים רשמו שווקים אלה תשואות אפסיות

יאיר לפידות (מימין) ודב ילין. עיקר ההכנסה מהדיבידנדים / צילום: קובי קלמנוביץ'
יאיר לפידות (מימין) ודב ילין. עיקר ההכנסה מהדיבידנדים / צילום: קובי קלמנוביץ'

לאחר שהציגו ברבעון הראשון השנה תשואות שליליות של כ-0.6%, קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות רשמו ברבעון השני של השנה תשואות חיוביות, שהפכו את התמונה על פיה, והציבו אותן עם תשואות ממוצעות בטריטוריות חיוביות.

מבחינת נתוני אתר הגמל-נט שמפעיל משרד האוצר עולה כי ב-12 החודשים האחרונים, שתמו בסוף חודש יוני, רשמו קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות תשואות ממוצעות של 0.17% ומינוס 0.01% סמלי, בהתאמה. זאת, בשקלול מחצית שנה שנייה שלילית וקשה שנרשמה ב-2015, ולאחר רבעון ראשון חלש ב-2016, שקוזזו עם רבעון שני טוב בהרבה - הגם שעדיין רחוק מרבעוני שיא.

מניתוח שערכנו לנתוני הגמל-נט עולה, כי שוק הגמל לתגמולים ושוק קרנות ההשתלמות הציגו במחצית הראשונה של 2016, בשקלול רבעון שלילי ורבעון חיובי כאמור, תשואות חיוביות של קצת פחות מ-0.5%. זאת, הודות לתשואות חיוביות ונאות למדי של כ-1.04% ו-1.1%, בהתאמה, שהשיגו המנהלים בשווקים אלה במהלך הרבעון השני השנה, שהחזיר את הצבע ללחיים של החוסכים ושל מנהלי ההשקעות.

ואולם, בעוד שכלל הגופים הנבחנים השיגו ברבעון תשואות חיוביות, שהנמוכה בהן הייתה בסביבות 0.6%, הרי שבבחינת השונות בתשואות הענפיות במחצית הראשונה השנה בכללותה, וב-12 החודשים האחרונים, מתקבלת תמונה מורכבת המצביעה על כאלה - ובראשם ילין לפידות ואנליסט - שבלטו לחיוב מצד אחד, בעוד שרבים אחרים היו בצד השלילי של התשואות.

נכון לסוף המחצית הראשונה של 2016 מנוהלים בשוק קופות הגמל לתגמולים נכסים בהיקף כולל של כ-194 מיליארד שקל, בעוד שבשוק קרנות ההשתלמות מנוהלים נכסים בהיקף מצרפי של כ-174 מיליארד שקל. זאת, לעומת סך של כ-193 מיליארד שקל ושל כ-169 מיליארד שקל בסוף 2015, בהתאמה.

ילין לפידות מובילים בתשואות מבדיקת נתוני הגמל-נט לחודש יוני השנה עולה, כי בית ההשקעות ילין לפידות, המנוהל על-ידי מייסדיו - יאיר לפידות ודב ילין - מוביל את דירוג התשואות של קופות הגמל לתגמולים הגדולות בשוק. קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות, לשעבר גמל כללי, רשמה ברבעון השני תשואה של 2.09% - הגבוהה מכל הגדולות והשנייה בקרב השוק כולו, מה שהוביל אותה לסכם את המחצית הראשונה של השנה עם תשואה נומינלית ברוטו מצטברת של כ-3% (שוב, הטובה מבין הגדולות והשנייה בענף כולו).

בשקלול התשואות ל-12 החודשים האחרונים הקופה מובילה את דירוג הקופות הגדולות, עם תשואה של 2.95%. אגב, לילין לפידות יש עוד קופה - ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60, שבה מנוהלים כ-3.3 מיליארד שקל, שאיננו יודעים מהי התשואה שאותה רשמה בתקופות אלה, משום שתשואות אלה לא מופיעות בגמל-נט.

לצד הקופה האג"חית עד 25% מניות של ילין לפידות בולטת מעל היתר קופת אנליסט גמל ישראל, לשעבר קופת גמל ב', שהציגה את התשואות הגבוהות בענף בשלוש תקופות הזמן שבחנו. הקופה של אנליסט, שמנוהל על-ידי איציק שנידובסקי, רשמה ברבעון השני השנה תשואה של 2.7%, כך שמתחילת השנה היא עם תשואה של 3.3%, מה שהוביל אותה להציג ב-12 החודשים האחרונים תשואה מצטברת של 3.2%.

מהצד השני נציין שורה של קופות שבולטות עם תשואות שליליות בשקלול התשואות של 12 החודשים האחרונים: מיטב דש גמל לבני 50-60, הלמן אלדובי בר יציב ישראל, מגדל לתגמולים כללי, מיטב דש גמל כללי, כלל תמר כללי וקופת בר של כלל ביטוח גם כן, שסוגרת את הרשימה עם תשואה שלילית של מינוס 1.6% בשנה האחרונה.

ילין לפידות גם בהשתלמות

גם בבחינת התשואות של שוק קרנות ההשתלמות עולה כי בית ההשקעות ילין לפידות, שמחצית ממניותיו בידי לידר שוקי הון ומחצית בידי מייסדיו, בולט בראש. על פי נתוני הגמל-נט ב-12 החודשים האחרונים רשמו שתי הקרנות שלו: ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי (לשעבר השתלמות ב') וילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות (לשעבר השתלמות), תשואות של כ-2.9% ושל כ-2.8%, בהתאמה, ורק קופת אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות נכנסה ביניהן, עם תשואה זהה לזו של הקרן המובילה של ילין לפידות.

אגב, שתי הקרנות של ילין לפידות מובילות את דירוג התשואות בשוק קרנות ההשתלמות למחצית השנה הראשונה של 2016, עם תשואות של 3.3% ו-2.85%, בהתאמה, וגם מובילות את דירוג התשואות ברבעון השני - עם תשואות של קצת פחות מ-2.2% ושל כ-2%, בהתאמה.

עוד נציין את קרנות ההשתלמות שרשמו ב-12 החודשים האחרונים תשואות שליליות של מעל למחצית האחוז: איילון השתלמות כללי, הלמן אלדובי השתלמות כללי, מגדל השתלמות כללי, אי.בי.אי השתלמות כללי, כלל השתלמות כללי ומיטב דש כללי - שהציגה בתקופה זו תשואה מצטברת שלילית של מינוס 1.3%.

מחושך לאפלה בחסות האוצר

לכאורה אנו משווים בטבלאות התשואות הרצ"ב בין תפוחים לבין אגסים. זה נכון במידה לא מבוטלת. אבל, עד לא מזמן - עד השנה שעברה, כל המסלולים שאותם אנו משווים בטבלאות הרצ"ב, היו תפוחים - מסלולים כלליים שבהם נוהלו, ועדיין מנוהלים, כספי ציבור בהיקף אדיר. אבל, החל מהשנה חלק מקרנות ההשתלמות שינו את שמן ואת אופיין, וכך יש לנו קרנות השתלמות במסלולים אג"חיים עם עד 10% מניות, לצד מסלולים כלליים עם רכיב מנייתי גבוה בהרבה. ואולם, אלה ואלה הם מסלולים שונים, שנולדו מתוך מסלולים כלליים בעבר, ושמהווים אמצעי דומה, הגם שקצת שונה, להשגת אותה מטרה: השאת תשואה גבוהה ככל הניתן לאורך זמן.

אגב, אם בקרנות ההשתלמות השינויים הללו עוד מינוריים יחסית, ומתבטאים בהפיכתם של כמה תפוחים כלליים לאגסים אג"חיים, הרי שבשוק קופות הגמל לתגמולים התמונה בעייתית בהרבה, ולמעשה קשה עד בלתי אפשרי לבצע השוואה מאירת עיניים בין הגופים הפעילים בשוק. מדוע? בשל הוראות האוצר, שבצעד הגיוני וראוי כשלעצמו הורה לשנות את אופן ניהול החיסכון הפנסיוני למסלולים תלויי גיל. כלומר, "גיור" של המודל הצ'יליאני, שלפיו הסיכון בתיקי ההשקעות פוחת עם התבגרות החוסך, וזאת במקום המסלולים הכלליים שאפיינו את השוק הזה לאורך שנים.

כך, במסגרת זו הורה האוצר לכלל הגופים הפועלים בחיסכון הפנסיוני לנהל בגמל כמה קבוצות שנבדלות ביניהן לפי גילאי החוסכים, וזאת בניגוד למצב הקודם שבו הרוב המכריע של הכסף נוהל במסלולים כלליים, שהיו משותפים לבני 20 ולחוסכים שנמצאים ערב פרישתם לגמלאות. הוראות אלה נכנסו לתוקף השנה, ויצרו בלגן בשוק, שנובע מאופן הטמעת הוראות האוצר ללא מפת דרכים לתקופת הביניים - עד אשר יהיה לכלל הקופות טרק רקורד (תשואות עבר) מינימלי שיאפשר לראות ולהשוות את הביצועים שלהן (וזאת מבלי לגרוע מהצידוק שבעצם הרעיון בביצוע השינוי ושל מטרות האוצר).

כלומר, הבלגן הנוכחי, שניתן היה לצפות שיקרה - שכולל היעלמות התשואות של קופות גדולות רבות, והיווצרות קופות חדשות ללא טרק רקורד (היסטוריית ביצועים) להשוואה, הוביל לכך שנכון לסוף המחצית הראשונה של 2016 חסרות לנו במדגם הקופות הפרטיות הפתוחות לכלל הציבור התשואות של 11 קופות אשר מנהלות נכסים בהיקף מצטבר של כ-54 מיליארד שקל, כולל כאלה שמנוהלות על-ידי הגופים המרכזיים בשוק. כדי לסבר את העין - ולהבהיר עד כמה מדובר בנתח נכבד מדי מהשוק שיצא מחושך לאפלה עמוקה אף יותר - נסביר כי המדגם שאותו בחנו מנהל נכסים בהיקף מצרפי של כ-57 מיליארד שקל, כך שכמחצית מהמדגם, וכרבע מהשוק כולו אינו ניתן להשוואה ובחינה בהיבט התשואות.

 

תשואות קרנות ההשתלמות

תשואות קופות הגמל לתגמולים

עוד כתבות

איריס בינקוביץ', אביגיל דר ונרקיס טסלר / צילום: רונה איבר

מועדון ארוחת הבוקר: מה חושבות מנהלות בתחום הקנאביס על שבירת קירות

וגם: UMI תפחית שכרו של בני גבאי ל-60 אלף שקל לחודש

שדרות ירושלים/צילום: מתן פורטנוי

מוקדם מהמתוכנן: אפליקציית Colu מסיימת מחר את הטבת הצבירה המוגדלת ביפו

בתחילת אוקטובר יצאה אפליקציית התשלומים במהלך שמטרתו לעודד את העסקים בשדרות ירושלים ביפו: הטבה של צבירת קאש-בק בשיעור של 30% ● המבצע, שאמור היה להימשך עד 1 בדצמבר, יסתיים כבר מחר בערב, היות שהתקציב נגמר

אייזיק דבח / צילום: תמר מצפי

יצרנית החזיות בוגארט הגדילה את הכנסות דלתא אך פגעה בשיעור הרווח הגולמי

הכנסות חברת ההלבשה התחתונה גדלו ב-20% ברבעון השלישי של 2019 ביחס לרבעון המקביל והגיעו ל-446 מיליון דולר ● בנטרול סעיפים חד-פעמיים הרווח הנקי נשחק ב-13% ל-14.5 מיליון דולר ● בפעילות בארה"ב הציגה דלתא שיפור רבעוני של 5% במכירות, שהגיעו ל-114 מיליון דולר

איזה נכס אפשר לקנות ב-2.1 מיליון שקל באזור חוף הכרמל? / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

איזה נכס אפשר לקנות ב-2.1 מיליון שקל באזור חוף הכרמל?

מגרש לבנייה בבנימינה, דירת 6 חדרים חדשה בטירת הכרמל, דירת בת 4 חדרים בזכרון יעקב או קוטג' בחדרה

פגיעה ישירה במפעל בשדרות / צילום: Ammar Awad, רויטרס

שלושה ימי שיגורי רקטות: נזק ישיר המוערך בעשרות מיליוני שקלים עד כה

ברשות המסים טיפלו עד כה ב-67 תביעות בגין נזק ישיר שנגרם לאזרחים ● מדובר בנזק לרכוש בעקבות שיגורי הרקטות ולא בנזקים עקיפים בגין אובדן ימי עבודה, תשלומי שכר לעובדים או הפסדי רווחים

גדי נצר / צילום: תמר מצפי

מניית גלוברנדס הגיבה בחיוב לעלייה ברווח הרבעוני למרות קיפאון בהכנסות

עם זאת, מאז החלה מפיצת הסיגריות והממתקים להיסחר בבורסה אשתקד, רשמה מנייתה ירידה של 27%

אורי גייגר / צילום: יחצ

אקסלמד שואפת לשבור שיא לקרן מכשור רפואי: גיוס 400 מיליון דולר

הקבוצה, המשקיעה בחברות מכשור רפואי, מקימה קרן רביעית שתפעל לפי המודל הייחודי שפיתחה: צירוף טכנולוגיות חדשניות למערכי שיווק של חברות מדשדשות • המייסד והשותף המנהל, ד”ר אורי גייגר, מסביר אילו חברות הוא מחפש, מה היתרון של ניו יורק על עמק הסיליקון ומדוע המוסדיים צודקים בכך שלא השקיעו עד כה בקרנות רפואיות שיצאו מישראל

אלונה בר און בוועידת עושים שוק \ צילום: איל יצהר

אלונה בר און, יו"רית "גלובס": יש לקיים דיון דחוף על תפקיד מועצת העיתונות בשיקום העיתונות ואמון הציבור

"זוהי שעת חירום. עלינו להודות שמועצת העיתונות אינה ממלאת תפקיד משמעותי ורלוונטי כפי שהיה מצופה ממנה בשעה קשה זו" ● מכתב גלוי ששלחה אמש יו"רית גלובס אלונה בר און למועצת העיתונות ● מפאת חשיבות הדברים והרלוונטיות גם ל"גלובס", אנו מביאים אותו כאן כלשונו

מנכ"ל משרד התקשורת, נתי כהן ומנכ"ל בזק, דודו מזרחי / צילום: כדיה לוי, רונן טופלברג

האם התוכנית החדשה לפרסית סיבים אופטיים תוכל לעמוד באתגרי המציאות הישראלית

משרדי האוצר והתקשורת הראו חשיבה מחוץ לקופסה בתוכניתם להקים קרן שתממן פריסת סיבים אופטיים באזורים לא כלכליים • האם זו הדרך הנכונה להנחת התשתית לקפיצה הדיגיטלית שדרושה לישראל, והאם חברות תקשורת יכולות לוותר על הכנסות למען הקרן?

סניף של ברגר קינג/ צילום:  יקי טל

הקרב על הקציצה עולה מדרגה: ברגר קינג בדרך להביא לישראל המבורגר צמחוני משלה

ענקית המזון המהיר החלה לשווק בארה"ב המבורגר מבוסס חלבון צמחי, ומספר הלקוחות החדשים זינק • בינתיים הקציצה הפופולרית לא יכולה לנחות באירופה בשל דרישות תקינה, וברשת מצאו פתרון יצירתי: יוניליוור תייצר עבורם גרסה לשוק האירופי • איזו גרסה תגיע לישראל?

רחוב שער פלמר בעיר התחתית, חיפה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

עם הגב לים: קמפוס נמל חיפה נפתח למגורים ומחירי הנכסים עולים

מסילת הרכבת עדיין חוצצת בין העיר חיפה לבין הים, אבל התוכנית של העירייה ל"קמפוס הנמל" מקדמת את התחדשות האזור כבר עכשיו, והיזמים שנכנסו לפני כמה שנים רואים עליות מחירים

נדל"ן בחו"ל / צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

כיצד לתכנן את השקעתך בנדל"ן בחו"ל

הריבית האפסית והירידה בתשואה על השקעות בנדל"ן בישראל הביאו ישראלים רבים להשקיע בנדל"ן בחו"ל ● בהשוואה לעבר קל היום בהרבה להשקיע, בין אם באופן ישיר או באמצעות חברה ● לכל מבנה עסקה יש השלכות מס שונות ותכנון מס לקוי עלול לאיין את הרווח שנוצר מההשקעה

שאול שני / צילום: איל יצהר

שנה לאחר כישלון ההנפקה: ספינת הדגל לשעבר של ההייטק הישראלי ECI בדרך למיזוג עם חברה אמריקאית

ריבון קומיוניקיישנס הציבורית חתמה על הסכם למיזוג עם ECI של שאול שני תמורת 32.5 מיליון ממניותיה ועוד 355 מיליון דולר במזומן ● המיזוג מגיע לאחר כישלון הנפקתה של חברת ציוד התקשורת הישראלית הוותיקה בלונדון לפני כשנה ● בעלי המניות של ריבון פחות מרוצים מהמהלך ושווי השוק שלה נחתך ברבע בארה"ב

הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

סגירה חיובית בבורסה: ת"א 90 קפץ בכ-1%, פרטנר זינקה בכ-6%

המדדים המובילים ננעלו בעליות ביום המסחר האחרון לשבוע על רקע היציבות בניו יורק ● דלתא קפצה לאחר הדוחות, מנייתה טאואר טיפסה ב-3.4%, יו ניבו זינקה בכ-5% ● מחזור המסחר הגיע ל-1.22 מיליארד שקל

ליאור טנר, מנכ"ל הנוסע המתמיד ו-FLY CARD / צילום: יונתן בלום, גלובס

"לקוחות היוקרה הם הלחם והחמאה שלנו. אנחנו מוותרים על הרבה הכנסות בשבילם"

על ההתקוממות מצד הנוסעים, הזינוק במספר הלקוחות והמהלכים שסותרים את האג'נדה הרשמית ● מנכ"ל מועדון הנוסע המתמיד של אל על, ליאור טנר, משיק מהלך אסטרטגי לא נטול סיכונים ומתיישב לשיחה עם "גלובס"

השקעות אלטרנטיביות / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

השקעות אלטרנטיביות - סיכונים מגלקסיה אחרת

בשעה טובה רשות ני"ע החליטה לבחון את מה שמכונה השקעות אלטרנטיביות ● מהמסמך שחיברה אפשר ללמוד מה הם סימני האזהרה החשובים בתחום זה, אבל מעבר לכך חשוב שהמשקיע ישאל אם הוא יכול לעשות בהשקעות אלה את כל הבדיקות הדרושות

יניב אלפי/ צילום: אלירן אביטל

"הצלחנו לשנות דפוסי התנהגות אצל נהגי מוניות. שכל נהג יעשה לעצמו את החשבון איפה משתלם לו לעבוד"

מנכ"ל יאנגו יניב אלפי מכיר היטב את הסיטואציה שבה בשעות השיא נהגי מוניות מכבים את האפליקציות, וגם את החאפרים שמנסים לנגוס לו ברווחים ●  זה לא מונע ממנו להתגאות במודל העסקי שבזכותו החברה מרחיבה את פעילותה בישראל ● "כשהשירות טוב, אנשים מוכנים לשלם עליו"

אוכלים בכלים חד פעמיים בחברת הפינטק "טיפלתי" / צילום: אורי פרל

להוציא את החד"פ: כך ההייטקיסטים שוב מקבעים נורמות בשוק התעסוקה

יוזמה של עובדי הייטק שקוראת למעסיקים להוציא מחדרי האוכל את הכלים החד-פעמיים ויוזמות סביבתיות אחרות מובילות את המעסיקים לדבר בשפה אקולוגית ● האם מדובר בטרנד חולף בגלל מחאת האקלים או בשינוי כיוון?

רון פאינרו, מנכ``ל לאומי קארד/ צילום: יחצ בני גמזו לטובה

הפרידה מלאומי מכבידה על תוצאות מקס: ההכנסות עומדות במקום והרווח נשחק ברבעון השלישי ל-27 מיליון שקל

שינויים רגולטוריים, והשלכות הפיכתה של לאומי קארד לחברה עצמאית שנקראת "מקס," ממשיכים להכביד על תוצאות חברת כרטיסי האשראי, שנמכרה מוקדם יותר השנה על-ידי בנק לאומי וקבוצת עזריאלי לידי קרן ההשקעות האמריקאית ורבורג פינקוס

קניון גינדי TLV ת"א / צילום: כדיה לוי

רבוע כחול נדל"ן מאשרת חשיפת "גלובס": מגעים מתקדמים לרכישת מניות משפחת גינדי בקניון TLV

החברה עשויה לרכוש את זכויותיה של קבוצת גינדי בקניון TLV ובחברת המגורים, במסגרת עסקה כוללת להסדרת כלל העניינים העומדים על הפרק בין הצדדים