גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שנה חיובית בפנסיה ובביטוחי המנהלים: אלה הגופים הבולטים

הפוליסות המשתתפות ברווחים סיכמו את 2016 עם תשואות נומינליות של 3.1% בממוצע, וקרנות הפנסיה החדשות - עם 4.2% ■ ירידה בדמי הניהול, במיוחד בקרנות החדשות ● פוליסות חיסכון – הטבת מס לחוסכים

גילעד אלטשולר, סמי בבקוב, רועי יקיר / צילומים: תמר מצפי ואלי יהב
גילעד אלטשולר, סמי בבקוב, רועי יקיר / צילומים: תמר מצפי ואלי יהב

שנת 2016 הייתה שנה חיובית נוספת עבור החוסכים בחיסכון לטווח ארוך. למעשה, גם אם אינכם שחקנים בשוק ההון - כאלה שמשקיעים ישירות במניות או באג"ח - אתם מושקעים בשוק ההון. מדוע? משום שהרוב המכריע של הציבור הבוגר בישראל, אם לא כולו, מושקע בשוק ההון דרך אפיקי החיסכון הפנסיוני שלו, שנקרא גם החיסכון לטווח ארוך. מדובר בפוליסות ביטוחי המנהלים של חברות הביטוח, בקרנות הפנסיה, בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות - וכאלה יש כמעט לכל הציבור.

כך, מבדיקת "גלובס" עולה כי הפוליסות המשתתפות ברווחים, שהן עיקר התיק של פוליסות ביטוחי המנהלים שחברות הביטוח מוכרות במסגרת פעילות ניהול החיסכון הפנסיוני שלהן, וגם קרנות הפנסיה המקיפות החדשות, סיכמו את 2016 עם תשואות נומינליות ברוטו ממוצעות של כ-3.14% ושל כ-4.19%, בהתאמה.

קרנות הפנסיה החדשות כוללות לא רק חיסכון, אלא גם רכיב ביטוח הדדי - והן רשמו ב-2016 גירעון אקטוארי בשיעור ממוצע של מינוס 0.5%, שנמדד מבחינת העמיתים כמו תשואה "רגילה" על ההשקעות (אף שהגירעון נובע ממקומות אחרים, של איכות ניהול הסיכונים הביטוחיים).

התוצאות החיוביות שהציגו בשנה החולפת חברות הביטוח, שחטיבות ניהול ההשקעות שלהן מנהלות את עיקר הכספים המנוהלים בשוק הפנסיה המקיפה, ובבתי ההשקעות, שמנהלים את יתרת השוק הפנסיה החדשה, באו לאחר שנה חיובית שנרשמה גם אשתקד.

ירידה בדמי הניהול בקרנות הפנסיה

נזכיר כי ב-2015 הפוליסות המשתתפות ברווחים של חברות הביטוח הציגו תשואה ממוצעת של 3.27%. באותה שנה, קרנות הפנסיה החדשות המקיפות - שזכאיות לכך ש-30% מנכסיהן יושקעו באג"ח מיועדות שמבטיחות ריבית גבוהה (4.86% צמוד למדד המחירים), ושמנוהלות כמעט לגמרי אצל אותן חטיבות השקעה של קבוצות הביטוח שמחזיקות בבעלות עליהן - הציגו תשואה ענפית ממוצעת של 3.29%.

נוסף על כך, ב-2016 הורגשה ירידה בדמי הניהול שנגבים מהחוסכים, במיוחד באפיק המרכזי והצומח ביותר בשוק החיסכון הפנסיוני: שוק הפנסיה המקיפה החדשה. כך, ב-2016 שילמו עמיתי קרנות הפנסיה המקיפות החדשות דמי ניהול ממוצעים של 2.85% מהפרמיה השוטפת ו-0.26% מהצבירה, בחישוב שנתי. זאת, לעומת דמי ניהול מקסימליים המותרים לגבייה של 0.5% מהצבירה ו-6% מהפרמיה שוטפת.

כמו כן, אנו בוחנים את התשואות בביטוחי המנהלים על פי התיק הגדול ביותר בתחום זה: תיק הפוליסות המשתתפות ברווחים, שנמכרו לציבור מתחילת שנות ה-90 ועד סוף 2003. זאת, מאחר שמדובר במסלול הדגל של חברות הביטוח. ואולם, החל ב-2004 מדובר בפוליסות מזן אחר, שאינן עוד הפוליסות המשתתפות ברווחים (שנקראות כך משום שחברות הביטוח משתתפות ברווחי ההשקעה שנרשמים על כספי המשקיעים, ואז הן גובות דמי ניהול משתנים - מה ששווה המון כסף לאורך השנים, בוודאי בשנים חיוביות בשוק ההון, כשכל החברות גובות את המקסימום המותר לגבייה).

לפיכך, כדי לבחון את דמי הניהול הנהוגים בשוק הביטוח נתמקד דווקא בדמי הניהול הממוצעים שמוצגים באתר ביטוח נט, לגבי מה שנגבה בשוק ביטוחי המנהלים ב-2016. אגב, מדובר במחירים הגבוהים משמעותית מהנהוג בשוק הפנסיה החדשה וגם בשוק הגמל לתגמולים. בכל מקרה, על פי נתוני משרד האוצר ורשות שוק ההון, מדובר בדמי ניהול ממוצעים של 1.05% מהצבירה (המקסימום המותר לגבייה, ונמוך בהרבה ממה שהיה נהוג בעבר) ו-3.21% מהפרמיה השוטפת (מתחת למקסימום המותר, והרבה פחות ממה שהיה נהוג בעבר).

שנה חלשה לכלל ביטוח

נכון לסוף 2016 נוהלו בקרנות הפנסיה החדשות המקיפות נכסים בהיקף כספי מצטבר אדיר של כ-246.4 מיליארד שקל, בעוד שבתיק הפוליסות המשתתפות ברווחים מדובר בסכום של כ-151.8 מיליארד שקל. נציין כי הפוליסות שנמכרות ללקוחות חדשים, המצטרפים למעגל הלקוחות של חברות הביטוח מאז 2004 ואילך, מנהלות כבר נכסים בהיקף כולל של כ-105.3 מיליארד שקל.

ומיהן החברות הבולטות לחיוב בדירוג התשואות של "גלובס" ל-2016? הפניקס, שנמצאת הרחק מעל שאר החברות בשוק הביטוח, והראל, שבולטת בקרב קרנות הפנסיה הגדולות (כשגם הפניקס בלטה לחיוב בצמרת דירוג זה), ולצדן בתי ההשקעות אלטשולר שחם ומיטב דש, שבולטים בצמרת התשואות של קרנות הפנסיה הקטנות (ולמעשה, מובילים בכלל שוק הפנסיה החדשה).

אגב, יחד עם מיטב דש, שזכתה בשלהי 2016 במכרז קרן פנסיה ברירת מחדל לכלל הציבור, שפירסם משרד האוצר - זכתה במכרז גם קרן הפנסיה של בית ההשקעות הלמן אלדובי. ואולם בעוד שלמיטב דש היתה שנה טובה יחסית בתשואות בפנסיה, אחרי אלטשולר שחם, הרי שהלמן אלדובי בולט בתחתית דירוג התשואות, כשרק כלל ביטוח מציגה תשואה חלשה בהרבה בשוק הפנסיה - שם היא מציגה את התשואות החלשות בשוק.

בשוק ביטוחי המנהלים בולטות בתחתית הדירוג איילון, הכשרה ביטוח וכלל, שסוגרת גם פה את הרשימה, ומסכמת שנה חלשה בתשואות.

תשואה של 6.6% בקרן של אלטשולר

התשואות שרשמו חברות הביטוח ב-2016 נעו בטווח של 2.64% לכלל ביטוח עד 4.9% להראל, שניצבת במקום השני, ו-6.14% להפניקס, שניצבת בראש, והתשואות של קרנות הפנסיה המקיפות החדשות נעו בין 2.85% לכלל פנסיה של כלל לבין 6.62% שהציגה הקרן הקטנה של אלטשולר שחם, או 4.97% שהציגה הקרן הגדולה של הראל. ואולם התשואות השנתיות הממוצעות בתקופת הבדיקה של שלוש השנים האחרונות היו גבוהות מאלה שנרשמו ב-2016, אבל בשונות נמוכה יותר (כלומר, נעו בטווחי תשואה קטנים יותר).

כך, נתוני האתרים ביטוח נט ופנסיה נט מלמדים כי התשואה שרשמו קרנות הפנסיה המקיפות החדשות היתה בשיעור של 4.63% בממוצע שנתי, בעוד התשואה המקבילה בשוק הפוליסות המשתתפות ברווחים היתה 4.43%. אגב, התשואה השנתית הממוצעת על הפוליסות שנמכרות למבוטחים חדשים מאז 2004 היתה נמוכה יותר - 3.43% בממוצע שנתי.

חברת הביטוח שמובילה את דירוג התשואות לשלוש השנים האחרונות בפוליסות המשתתפות ברווחים היא הפניקס, שרשמה בתקופה זו תשואה שנתית ממוצעת של כ-5.26%. גם פה הראל ניצבת במקום השני, עם תשואה שנתית ממוצעת של כ-4.8%. בתחתית ניצבות איילון והכשרה ביטוח - שתי החברות הקטנות בשוק זה - שהציגו תשואה שנתית ממוצעת של פחות מ-3%.

בשוק הפנסיה החדשה המקיפה התמונה קצת אחרת: להראל פנסיה התשואה השנתית הממוצעת הגבוהה בשוק זה בשלוש השנים האחרונות מקרב הקרנות הגדולות - 5.04% בממוצע שנתי. לבית ההשקעות אלטשולר שחם - קרן קטנה הרבה יותר - תשואה שנתית ממוצעת של 5.22% בתקופה זו. בתחתית מדורגת הלמן אלדובי פנסיה, שהיא היחידה עם תשואה שנתית ממוצעת של פחות מ-4% - 3.3% בלבד.

תשואות קרנות

עוד כתבות

ילדים עם סמארטפונים/ צילום:צילום: Gijsbert van der Wal

הכירו את "הקפיטליזם הלימבי": המנגנון שגורם להתמכרות והחברות שמרוויחות מזה הון

חברות הטבק והאלכוהול לא לבד: פרופ' דיוויד קורטרייט, חוקר היסטוריה של התמכרות, טוען שתעשיות נרחבות פיתחו "קפיטליזם לימבי", המכוון למערכת הלימבית במוח ומעודד את הצרכנים להתמכר למוצרים שלהן ● דווקא טראמפ בארה"ב, פוטין ברוסיה ודטורטה בפיליפינים עשויים למשוך את המטוטלת לכיוון הנגדי

דודי רזניק/צילום: איל יצהר

קריסה בשוק האג"ח? "כדאי לנצל את הירידות החדות"

דודי רזניק מלאומי שוקי הון מצביע על כך שהמימוש החד שנרשם כעת בשוק האג"ח מגיע לאחר מהלך עליות יוצא דופן שלא נראה בשוק מזה זמן, מה שעשוי להוות הזדמנות ● "התנאים בשוק עדיין תומכים בשוק האג"ח הממשלתי; אם אג"ח ל-27 שנים נותן תשואה של 2.3%, זה לא רע בעולם של ריביות אפסיות", אמר רזניק

יאיר לפיד, פודקאסט לשבת / עיבוד תמונה: אפרת לוי

לא לדאוגוסט, יש מספיק פודקאסטים מרגיעים לשבת לכולם

החופש הגדול ממש לקראת סיומו, ויש מצב שהילדים כבר הוציאו אתכם מדעתכם ● הושיבו אותם על הספה, והאזינו יחדיו לפודקאסטים נהדרים מבית "גלובס" ● פודקאסט לשבת ● האזינו


חיים כצמן, בקניון פרומנדה של אטריום בוורשה / צילום: יחצ
 / צילום: יח"צ

גזית גלוב המשיכה להציג שיפור בפרמטרים התפעוליים והפיננסיים, לצד הפסד רבעוני של 83 מיליון שקל

חברת הנדל"ן המניב רשמה ברבעון השני של 2019 ירידת ערך נכסים בסך של 90 מיליון שקל והוצאות אחרות של 131 מיליון שקל ● ה-NOI (ההכנסה תפעולית נטו מהשכרת מבנים) גדל ברבעון ב-2% ל-514 מיליון שקל, כאשר ה-NOI באיחוד יחסי טיפס ב-5.6% ל-338 מיליון שקל ● גזית גלוב נסחרה היום לפי שווי של 6.7 מיליארד שקל

יחיא סינוואר מנהיג חמאס ברצועת עזה/ צילום: רויטרס

בחמאס דוחפים להסלמה כדי לאלץ את נתניהו לוויתורים טרם הבחירות

לפי גורם ישראלי, בחמאס יש ויכוח לגבי התועלת בהפגנות על הגדר, אך יש גורמים בהנהגה שדוחפים להסלמה לפני הבחירות ● עם זאת, כנראה לא מדובר בהסלמת ירי הרקטות ● "גם חמאס לא מוכן עדיין לעימות אמיתי והוא מבקש לדחות עימות כזה ככל שניתן"

טים קוק /  צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

דיווח: אפל תשיק שלושה דגמי אייפונים עם מצלמות משופרות

לפי "בלומברג", אפל תשיק שני אייפוני פרו, שיהוו שדרוג לדגמי אייפון XS ו-XS מקס משנה שעברה, ובנוסף אליהם יושק דגם שיחליף את ה-XR המוזל שהושק בשנה שעברה ● בין השדרוגים: הטענה אלחוטי של אוזניות אייפודס, בלימת זעזועים ושיפור העמידות במים

סחר בסמים ברחבי הרשת  / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

המסלול הירוק של משה אדרי בתיקי הסמים, הקשר למי שכמעט ומונה למפכ"ל והשאלות הקשות למשטרה

כשהמשטרה עצרה את משה אדרי (32) היא ייחסה לו ניהול ארגון פשיעה. ואז החלו האישומים החריפים להתנדף וסימני השאלה להיערם • כך מצא את עצמו הצעיר מקרית ביאליק, שהקים רשת שבה מאות סוחרי סמים, במצב משפטי נוח בהרבה ביחס לשותפים לשעבר מרשת "טלגראס" ● תחקיר "גלובס"

סטנלי פישר / צילום: רויטרס

בצל החשש מהאטה עולמית: בכירי הבנקאים המרכזיים מתכנסים לדון ב'צעדים חסרי תקדים'

הפדרל ריזרב יקיים בסוף השבוע את הכנס השנתי שלו בג'קסון הול • עיני המשקיעים יהיו נשואות אל יו"ר הפד פאוול, שמנסה לשמור על עצמאותו מול טראמפ • בכנס יציגו כלכלנים בכירים בראשות סטנלי פישר הצעה לא שגרתית לבנקים מרכזיים • ההאטה העולמית והמדיניות המוניטרית יעמדו במוקד "ועידת הנגידים" של גלובס שתתקיים ב-1.9 בתל אביב בהשתתפות: נגיד בנק ישראל אמיר ירון, סטנלי פישר, קרנית פלוג ויעקב פרנקל

יואב וינברג / צילום: עינת לברון

מניית אמת מחשוב צונחת: דוח חלש יחסית בהשוואה לדוחות טובים שפרסמו חברות אחרות ממגזר ה-IT

רווחי החברה ברבעון צנחו בחצי, והיא מסבירה זאת בעסקאות מהותיות בשיעורי רווח נמוכים מהממוצע

אביחי מנדלבליט, בכנס לשכת עורכי הדין / צילום: ליאב פלד

עקרון השוויון של מנדלבליט: פרסם קווים מנחים לאירועים נפרדים

בדיון דחוף שעסק בסוגיית ההפרדה המגדרית באירועי תרבות, קבע היועץ המשפטי לממשלה קווים מנחים ● מנדלבליט עמד על כך שרשות לא תנקוט צעדים להפרדה מגדרית בארועי תרבות, אולם ציין כי ישנם הקשרים מיוחדים בהם תתאפשר הפרדה מגדרית, לתכליות ציבוריות מסוימות ובלבד שההפרדה מקיימת את אמות המידה החוקתיות

7 כתבות הנדלן שעשו את השבוע / צילום: מפלגת ימינה, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

פתרון הדיור של שקד והתוכנית להרחבת הכנסת. כותרות הנדל"ן

ב"ימינה" רוצים שנגור בשטחים, ואפילו מתכננים לשם רכבת ● בכנסת בונים על 140 ח"כים ויש גם תוכנית בנייה חדשה ● עמוס דבוש חוצה את הקווים מי.ח.דמרי לקרדן ● והאם בפירמת דלויט צריכים לחשוש מתביעת ענק בקשר לפרשת נפילת המרפסות בחדרה

סניף קפה של קופיקס / צילום: יחצ

קופיקס מנסה להתייעל תחת רמי לוי וסוגרת בתי קפה; בינתיים ההפסד הרבעוני זינק ל-6 מיליון שקל

ברבעון המקביל ההפסד עמד על כמיליון שקל ● לצד זה ההפסד התפעולי ברבעון התכווץ מ-2.9 מיליון שקל ל-1.7 מיליון שקל ● המנכ"ל אירם גרייבר: "נקטנו בשורה של פעולות ורה-ארגון, הן ברשת הסופרים והן במסגרת פעילות בתי הקפה"

הבניינים ברחוב תש"י רמת גן / הדמיה: מועלם אדריכלות

הבעלים נותן את הקרקע ליזם: כיצד לנווט בין השיקולים

עסקאות קומבינציה, שבהן נותן הבעלים את הקרקע שלו ליזם ומקבל בתמורה חלק מהדירות, הן עסקאות עתירות מס, בין אם מסי מקרקעין כגון מס שבח, רכישה ומסים מוניציפליים, ובין אם מס ערך מוסף ● כיצד לנווט בצורה נכונה בין השיקולים השונים, ואיך להחליט אם להעדיף עסקת "נטו" או "ברוטו"

מפלגת כחול לבן

מהחפרפרת לחלה - כמה אתם שולטים בחדשות הפוליטיות?

עם מי חתמה ישראל ביתנו על הסכם עודפים, איך רוצה איימן עודה להחליף את השלטון ועד לאן רוצה בצלאל סמוטריץ' שתגיע הרכבת הקלה של גוש דן?

פרויקט מתחם צעירים האצל חולון / הדמיה: אלד פסגות, יח"צ

אור ירוק לפרויקט תמ"א 38 נרחב בתל גיבורים בחולון

במסגרת הפרויקט יתווספו 59 דירות ל-80 דירות קיימות בחמישה בניינים ברחוב האצ"ל שבחולון

משחק ליגה בין בית"ר ירושלים ומכבי תל אביב  / צילום: עודד קרני, מנהלת הליגות

ליגת העל חוזרת: חמש סיבות שהכדורגל הישראלי נשאר מאחור

ליגת העל בכדורגל חוזרת ביום שבת ● למרות החגיגה, ישנן המון סיבות לדאגה לנוכח מצב הענף בישראל ● כתבי "גלובס" התארחו באולפן "גלובסטוק" ונתנו כמה סיבות למה הכדורגל הישראלי נמצא בפיגור לעומת שאר העולם ● האזינו בבינג'

שלמה רודב, יו"ר בזק / צילום: יח"צ

בזק תמחק 1.2 מיליארד ש' שציפתה לקבל במסגרת רכישת Yes

זאת בעקבות הודעת הרשות לניירות ערך שאומרת כי הכרה בנכס המס היא בעייתית בעת הזו ● נכס המס נוצר כתוצאה מעסקת בזק-יס והתנאים להכרה בו כנראה שאינם מתמלאים בשלב זה ● בנוסף הודיעה על מחיקה של מיליארד שקל מהשווי של חברת הבת פלאפון

דונלד טראמפ/ צילום: רויטרס

מדד מנהלי הרכש בארה"ב נפל לשפל של עשור, והאינדיקטור שמזהיר מפני מיתון מופיע שוב

מדד מנהלי הרכש של Markit למגזר הייצור בארה"ב ירד בניגוד לציפיות לשפל שלא נראה מאז שנת 2009 ● התשואה על האג"ח האמריקאי ל-10 שנים משקפת תמורה נמוכה יותר מזו של האג"ח הקצרות, וזאת בפעם השלישית תוך שבוע

תמונה של הרובוט לניקוי בריכות של חברת מיטרוניקס / צילום: יח"צ

מיטרוניקס צומחת, והמניה נושקת לשיא: יצרנית הרובוטים לניקוי בריכות מהקיבוץ שווה 2.8 מיליארד שקל

מיטרוניקס מציגה עלייה של 10% בהכנסות הרבעוניות, ל-308 מיליון שקל, ויציבות ברווח הנקי, שעמד על 59 מיליון שקל ● תחלק 48 מיליון שקל כדיבידנד לבעלי המניות

נשיאי סין וארה"ב, שי וטראמפ, בוועידת G20 / צילום: רויטרס, Kevin Lamarque

הסלמה במלחמת הסחר: סין מטילה מכסים בסך 75 מיליארד דולר על ארה"ב

בתגובה לכוונתו של טראמפ להטיל מכסים בגובה 10% על סחורות מסין בהיקף של 300 מיליארד דולר, סין מחריפה את מלחמת הסחר ● סין מתכוונת להטיל מכסים חדשים על סחורות אמריקאיות בסך 75 מיליארד דולר בשיעור של 5% עד 10%