גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ערעור: להטיל קלון על סגן ראש עיריית נשר בגין עבירות בנייה

המחוזי יצטרך להכריע בשאלה:  האם הרשעתו השנייה של אדם המשמש כסגן ראש עיר בעבירה של אי-קיום צו שיפוטי במשך כ-8 שנים, במהלכן כבר נשפט פעם אחת בגין אי-קיום אותו צו עצמו, נושאת עמה קלון?

משיח עמר / צילום: פאול אורלייב
משיח עמר / צילום: פאול אורלייב

האם הרשעתו השנייה של אדם המשמש כסגן ראש עיר בעבירה של אי-קיום צו שיפוטי במשך כ-8 שנים, במהלכן כבר נשפט פעם אחת בגין אי-קיום אותו צו עצמו, נושאת עמה קלון או לא? - זאת השאלה היחידה שמציבה המדינה בפני בית המשפט המחוזי במסגרת ערעור שהגישה על החלטת בית המשפט השלום בחיפה, לפיה לא דבק קלון במעשיו של סגן ראש עיריית נשר, משיח עמר, שהורשע בעבירות בנייה, לאחר שביצע תוספות בנייה בבית מגוריו בנשר ללא היתר; ובהמשך הפר את צו ההריסה שהוצא להריסת הבנייה הלא חוקית.

הערעור הוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה על-ידי המחלקה להנחיית תובעים המוסמכים על-ידי היועץ המשפטי לממשלה בפרקליטות המדינה, באישור היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, ובמסגרתו נטען כי "בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, מי שהפר צו שיפוטי במשך שנים ארוכות - דבק קלון במעשיו, וממילא לא יכול להמשיך ולשמש סגן ראש עיר במדינת ישראל".

בערעור נטען כי ההחלטה שניתנה על-ידי בית משפט השלום "אינה עולה בקנה אחד עם מדיניות בית המשפט, ויש בה כדי לערער את חשיבותו של שלטון החוק כערך יסוד בבסיס הדמוקרטיה הישראלית".

הערעור נסוב סביב החלטת השופט שלמה בנג'ו מינואר השנה, במסגרתה קבע, כאמור, כי לא דבק קלון במעשיו של סגן ראש עיריית נשר, משיח עמר, שהורשע בעבירות בנייה ובהפרת צו שיפוטי.

השופט בנג'ו קיבל את הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים בתיק וגזר על עמר קנס בסך 60 אלף שקל ו-3 חודשי מאסר על-תנאי, אך דחה את בקשת הפרקליטות להטיל עליו גם קלון.

"מעשיו של הנאשם, אשר ביצע עבירות על חוק התכנון והבנייה ולא קיים צו הריסה, הם מעשים חמורים וראויים לכל גינוי והוקעה. בגין כך הוטלו עליו עונשים המצויים במדרג העליון של מתחם העונש ההולם מעשים אלה, וביניהם עונש מאסר מותנה", כתב השופט בגזר הדין, אך הוסיף כי "אשר לשאלת הקלון, עם כל החומרה בה יש לראות מעשים אלה, הרי שאין הם באים בקהלם של מעשים המצדיקים הטלת קלון".

אי-קיום צו הריסה

ראשית הפרשה בכתב אישום שהוגש נגד עמר במארס השנה בגין תוספות בנייה לא חוקיות בביתו. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום חלה על הקרקע תוכנית להתחדשות עירונית, לפיה ניתן לתת היתרי בנייה לשיפור המבנים הקיימים ללא תוספת שטחי בנייה, וזאת בנושאי חיזוק, בטיחות ותחזוקה בלבד, בכפוף להמלצת מהנדס העיר.

עמר ביצע תוספות בנייה בבית המגורים ללא היתר כדין, בהן תוספת בחזית מערבית למבנה בגודל של כ-6.5 מ"ר, תוספת בחזית דרומית למבנה בגודל של כ-24 מ"ר ומרפסת גג רעפים מעליה בחזית המזרחית למבנה בגודל של כ-30 מ"ר.

בגין תוספות אלה הורשע עמר בינואר 2008 בעבירות של ביצוע הבנייה הלא חוקית, כאשר בית המשפט הורה גם על הריסת הבנייה הלא חוקית תוך כ-7 חודשים, אלא אם יתקבל עד אותו מועד היתר בנייה כחוק. עמר לא קיבל היתר בנייה, אך במקביל לא קיים את צו הריסה.

בהמשך לכך, בפברואר 2011 הורשע עמר בעבירה של אי-קיום צו ההריסה שניתן במסגרת התיק הראשון. אולם מאז הרשעתו, המשיך עמר לא לקיים רכיבים שונים בצו ההריסה, כאשר רכיבים אחרים בצו קיים באופן חלקי. רק בשלב מתקדם יותר של ההליכים המשפטיים כנגדו, הסיר עמר את כל מחדלי הבנייה הלא חוקית.

באי-כוחם של עמר והמדינה הגיעו, כאמור, להסדר טיעון הכולל הסכמה עונשית, אך השאלה שנותרה במחלוקת הייתה אם יש לקבוע כי מעשיו של עמר, בהיותו איש ציבור, נושאים עמם קלון. השופט בנג'ו סקר, בין היתר, את ההכרעות בעניינם של צחי הנגבי שהורשע במסירת עדות שקר כנבחר ציבור, והוטל עליו קלון; של שלומי לחיאני, ראש עיריית בת-ים לשעבר, שהורשע בעבירות הפרת אמונים, והוטל עליו קלון ועוד.

"בשל המשמעות המוסרית חברתית ציבורית החמורה שיש להטבעת אות קין בדמות קלון על מצחו של נבחר ציבור המורשע בפלילים, המתווספת לעונש אותו הוא קיבל בעד העבירות אותן ביצע ופוגעת קשות בזכות היסוד שלו כאדם לכבוד ובזכותו היסודית כאזרח להיבחר, נוהגת הפסיקה להטיל קלון בעיקר במקרים בהם מעשיו של העבריין נושאים גוון מובהק של שחיתות מוסרית וחרפה ציבורית, שהציבור חייב להוקיע", נקבע.

השופט הוסיף כי המעשים בהם נקבע שיש להטיל קלון היו מעשים הכרוכים, בדרך-כלל, בשימוש במשרה הציבורית הרמה, או בזיקה כזו אחרת אליה, תוך פגיעה באמון הציבור - ועל דרך השלילה קבע כי אין זה המקרה בעניינו של עמר, ועל כן אין להטיל עליו קלון.

פניו של משיח הם פני הרשות

בערעור שהגישה המדינה על החלטה זו, נטען כי כי מעשיו של משיח פגעו פגיעה קשה בכל אחד מהערכים המצדיקים לקבוע כי במעשיו של נבחר ציבור דבר קלון. כך, לטענת המדינה, "הערך הראשון - הגנה על מערכת הנורמות הייחודית של משרתי הציבור: המערערת תטען כי המעשים בהם הורשע המשיב אינם מתיישבים עם הנורמות הייחודיות המצופות ממשרתי ציבור. אין צורך לומר כי מנבחרי הציבור מצופה לקיים צווים שיפוטיים. מובן כי הפרת צו במשך תקופה כה ממושכת, ולאחר שנשפט כבר פעמיים, מהן פעם אחת, בגין הפרת הצו, היא התנהלות בלתי ראויה בעליל של נבחר הציבור ומהווה סטייה משמעותית מאמות המידה המצופות מנבחרי ציבור;

"השני - הערך של אמון הציבור במנהיגיו: המשיב הינו השני בבכירותו בעיר. הוא משמש בתפקיד סגן ראש העיר. המשיב, כאמור, הורשע על-פי הודאתו על כך שלא קיים צו שיפוטי שניתן במסגרת הרשעה קודמת שלו. המערערת תטען כי נסיבות אלה של ביצוע העבירה, לפיהן המשיב הפר פעם אחר פעם את החוק ואת צווי בית המשפט, פוגעות באופן קשה בערך של אמון הציבור במשרתיו;

"שלישי - המנהיג כסמל - דוגמה ומופת: ענייני אכיפת דיני תכנון ובנייה הם נדבך משמעותי מאוד בפעילות הרשויות המקומיות. דומה כי מבחינת סמכויות ביצוע מדובר בעיקרית שבין סמכויות הרשות המקומית. שילוב ההפרה הבוטה של תחום זה, המלמדת על זלזול בהחלטות הרשות המקומית, בשילוב אי-ציות להוראות השיפוטיות של בית המשפט לעניינים מקומיים, מלמדת על פגיעה מהותית בדמותו של המשיב ובדוגמה האישית הנשקפת ממנו. זאת ועוד, אם סגן ראש עיר שהורשע זו הפעם השלישית בעבירות תכנון ובנייה, אינו נושא בקלון בגין מעשיו - כיצד מצופה לבער את עבירות הבנייה של תושבים פשוטים, שהפכו על-פי הפסיקה מכת מדינה?"

עוד נטען בערעור כי לאור מעמדו הרם של משיח, אין כל נפקות לכך שהוא אינו מטפל במישרין בענייני תכנון ובנייה. "שהרי בעיני הציבור, מעמדו של המשיב ברשות המקומית הוא של מי שמופקדות בידיו סמכויות ביצוע רחבות, ופניו הם פני הרשות", נכתב בערעור. 

עוד כתבות

אלי עזור / צלם: יחצ / צילום: יחצ

זה לא משחק: מניית הגיימינג של אלי עזור ופיני זהבי התרסקה במעל 30% בעקבות הפסד רבעוני

הסיבה המרכזית להפסד שרשמה אספייר - הסכם עם רשות המסים שבמסגרתו שילמה 13.7 מיליון אירו

ד"ר אורי גייגר ומורי ארקין / צילומים: תמר מצפי, יח"צ

אקסלנז נמכרת בפרמיה על המחיר הנוכחי אבל בהפסד על מחירה בימי הזוהר

היקף התמורה על מכירתה של החברה, המפתחת מכשור רפואי לאבחון בעיות עיכול, לחברת Meridian צפוי להסתכם ב-169 מיליון שקל - הרבה מתחת לשווי המבוקש ● במהלך המסחר היום עולה מניית החברה ב-60%, לשווי של 155 מיליון שקל

יגאל דמרי / צילום: איל יצהר

יגאל דמרי מצא תחליף לאפריקה ישראל: במגעים לרכישת חברת הנדל"ן אחים דוניץ ב-700-600 מיליון שקל

דוניץ, המתמחה בייזום פרויקטים למגורים, נמצאת בשליטת בני משפחת דוניץ ונסחרת בשווי של 665 מיליון שקל - לאחר עלייה של 130% במניה בשנה האחרונה

מביטים בדאגה /  צילום: Photo Sam McNeil AP

המפעל הגדול בעולם שובת: מתי, איך וכמה נרגיש את גלי ההדף מסין

כ-5 מיליון חברות קשורות לשרשרת האספקה של המפעלים בסין - מתעשיית המסכים, האופנה, ענקיות הרכב האמריקאיות והגרמניות ועד השמפניה הצרפתית ● "גלובס" מנתח את השפעת הקורונה על התעשיות השונות בעולם, ההודעה הדרמטית של אפל ואת החששות כי המשבר יוביל למיתון גלובלי

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 18 בפברואר

אתמול באיכילוב: 9 נפגעים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

עסקאות מבוצעות באמצעות מטבעות דיגיטליים / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

היועמ"ש: בנק לא יכול לסרב לתת שירות לבעלי מטבעות וירטואליים באופן גורף

כך מבהיר היועמ"ש אביחי מנדלבליט, בעמדה שהגיש לביהמ"ש בהליך הבוחן האם בנק יכול לסרב להעניק ללקוח שירותים הקשורים למסחר בנכסים וירטואליים, וביטקוין בפרט ● לפי היועמ"ש, על הבנקים לבחון כל מקרה לגופו, על בסיס רשימת סימנים הבוחנים את רמת הסיכון להלבנת הון

אבי גבאי/ צילום: כדיה לוי

התוכנית של סלקום: גולן טלקום תשמור על המותג והעצמאות אחרי הרכישה

חלק מהפעילויות של החברות, למשל נדידה בינלאומית, ימוזגו במטרה להקטין עלויות ●  גבאי לעובדים: "גולן טלקום זו חברה מצוינת שיש מה ללמוד ממנה" ● המיזוג עשוי להקשות על אקספון, ששותפה ברשת של סלקום 

 

קאר שולץ מנכ"ל טבע / צילום: שלומי יוסף

"הקורונה עלולה להיות אתגר משמעותי לכל מערכות הבריאות; ייתכן שנוכל לעזור"

במסיבת עיתונאים של חברת טבע אמר המנכ"ל כי החברה לא תיפגע מהווירוס, שכן פעילותה המסחרית בסין קטנה ● שולץ התייחס גם לתוצאותיה של תוכנית ההתייעלות, לדרכי ההתמודדות עם אובדן הפטנט על הקופקסון, להשפעות פרשת האופיואידים ול"שמועות המטורפות" על מכירת החברה לאמזון

ארנון בר דוד. יו"ש ראש ההסתדרות / צילום: כדיה לוי

ארנון בר-דוד: "מי שישלמו את מחיר המחדל בחברות התעופה המקומיות יהיו כל אזרחי ישראל"

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד הדגיש במכתב שהוציא כי "בשעה שענף התעופה העולמי נערך שלינויים מרחיקי לכת חברות התעופה הישראליות עסוקות במאבק הישרדות יומיומי. התחזיות הקודרות מתחילות לקבל ביטוי ממשי בשטח ומול פני המשפחות שמאבדות את מקור פרנסתן ניצב ענף שנלחם על קיומו"

פרופ' רות גביזון / צילום: שלומי יוסף, גלובס

על פסילת רשימות פוליטיות, בג"ץ ואמון הציבור במערכת המשפט

בפסק הדין בנושא היבא יזבק יש איתות של חלק משופטי העליון על כך שהם סבורים כי היה משהו מוטה בתוצאות הפסיקה של ביהמ"ש בעבר, כי ההטיה תרמה לפגיעה באמון הציבור בביהמ"ש, וכי נכון לבחון את גישת הפסיקה מחדש • אני מברכת על המגמה הזאת ● כלת פרס ישראל למשפט בטור מיוחד 

תיירים ברחובות סין / צילום: Mark Schiefelbein, Associated Press

אפקט הקורונה מתפשט: גם העצמאים רוצים פיצוי מהמדינה על ימי הבידוד

נשיא להב עו"ד רועי כהן דורש ממשרד הבריאות פיצוי כספי לעצמאים הנמצאים בבידוד בשל נגיף הקורונה, בדומה לשכירים המקבלים תעודת מחלה גורפת על ימים אלה ● "אסור למדינה להשאיר אותם להתמודד עם ההחלטה מה קודם למה - בריאות הציבור או פרנסה למשפחתם"

ביטוח לאומי / צילום: תמר מצפי

בשורה לאזרחים הוותיקים: בני 80 ומעלה לא יצטרכו להתייבש בתור

הביטוח הלאומי ינפיק 277,684 כרטיסי "פטור מתור" לאזרחים בני 80+ שזכאים לקבל שירות ללא המתנה בתור ● הכרטיס תקף בכל המשרדים הממשלתיים, בשירותי עיריות, ביטוח לאומי, רכבת ישראל, סניפי דואר, בנקים, גנים לאומיים ואפילו בסופרמרקט

חוף התכלת / צילום: שלומי יוסף

מתחם חוף התכלת חולק מחדש בעקבות ביקורת על תוכנית המתאר

החלוקה המקורית כללה 7 תתי מתחמים, וגררה ביקורת שהם לא שוויוניים לבעלי הקרקעות ● החלוקה הנוכחית כוללת 3 תת מתחמים עיקריים, ועוד אחד שמיועד לשטחי ציבור

אלדד פרשר / צילום: איל יצהר

מנכ"ל בנק רביעי פורש בתוך שנה: אלדד פרשר עוזב את מזרחי טפחות

פרשר יעזוב את הבנק לאחר 16 שנות עבודה, מהן שבע כמנכ"ל ● עלות סך התגמולים שקיבל על שנות עבודתו נאמדת ב-50 מיליון שקל ● הבנק יחפש מנכ"ל שיקדם את האתגרים החדשים, בהם המיזוג של בנק איגוד

מסופון אשראי / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הרגולטורים מנסים לשפר את ההוגנות באשראי הצרכני

על פי הודעת הפיקוח על הבנקים, שבראשות המפקחת היוצאת ד"ר חדוה בר, ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בראשות ד"ר משה ברקת, הם יפעלו יחדיו ל"הסדרה אחידה של פעילות העמדת אשראי צרכני במערכת הפיננסית על-ידי הפיקוח על הבנקים ורשות שוק ההון"

רביב צולר, מנכ"ל כיל / צילום: נטלי כהן קדוש

כיל מרחיבה את פעילות הפתרונות לחקלאים: רוכשת חברה אמריקאית בכ-30-25 מיליון דולר

חברת Growers פועלת בתחום של עיבוד וניתוח נתונים חקלאיים ● מנכ"ל כיל, רביב צולר: "שילוב הפלטפורמה הייחודית של Growers עם הידע האגרונומי הנרחב של כיל יאיץ את תהליך הפיתוח והחדירה לשוק"

צביקה בארינבוים / צילום: ניצן חרמוני

עוד תפנית בעלילה: בארינבוים רוכש מסומוטו את פעילות הפצת האפליקציות ב-10 מיליון דולר ותשלומים עתידיים

סכום התמורה עשוי להגיע בתוך שלוש שנים עד ל-34.3 מיליון דולר ● עם השלמת העסקה יפעל דירקטוריון סומוטו להציג תוכנית אסטרטגית, הן לתחומי פעילות חדשים והן בקשר עם קופת המזומנים של החברה

קתאי פסיפיק  / צילום: יחצ

קתאי פסיפיק עוצרת את הטיסות בקו ת"א-הונג קונג

עם האיסור על כניסת תושבים זרים ששהו בסין, בהונג קונג, בתאילנד, במקאו ובסינגפור לישראל, חברת התעופה הלאומית של הונג קונג הודיעה על השהיית טיסותיה בקו לת"א מ-24 לפברואר ועד 31 במרץ

אבי גבאי / צילום: כדיה לוי

מנכ"ל סלקום: "גולן טלקום היא חברה מצוינת, ויש לנו מה ללמוד ממנה"

במכתב לעובדי סלקום כתב המנכ"ל אבי גבאי כי צריך לבוא לרכישה עם הרבה כבוד ובלי התנשאות וזלזול

אילאיל שחר / צילום: מתוך יוטיוב

עוזבת אל גל"צ: אילאיל שחר עוברת לחטיבת החדשות בתאגיד השידור

שחר, ראש מחלקת החדשות והפרשנית המדינית בגלי צה"ל, תמונה לסגנית מנהל חטיבת החדשות בתאגיד השידור הציבורי "כאן" ● תחליף בתפקיד את צ'יקו מנשה שהודיע לפני מספר שבועות על פרישתו