גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

העליון: עו"ד יוסי שגב התרשל בדיווח על נאמנות במקרקעין

העליון דחה את ערעורו של שגב וקבע כי התרשל כלפי לקוחותיו בדיווח על נאמנות במסגרת עסקת מקרקעין שבה שימש כנאמן על חלק מהזכויות ■ התוצאה: שגב ישלם במקום הלקוחות חלק נכבד - כ-1.5 מיליון שקל - מהפרשי מס השבח ומס הרכישה

עו"ד יוסי שגב / צילום: אלון רון
עו"ד יוסי שגב / צילום: אלון רון

עסקאות מקרקעין יכולות להיות סבוכות ומסובכות עד מאוד. זה הטעם לכך שצדדים לעסקאות שכאלה נוהגים לפנות לעורך דין שיערוך עבורם את העסקאות ושיסדיר את כל הדרוש הסדרה לשם הבטחת זכויותיהם. ידוע שמרבית תביעות הרשלנות המוגשות נגד עורכי דין קשורות בעסקאות מקרקעין. זה גם הטעם לכך שחברות הביטוח מתייחסות אל תביעות שכאלה באופן שונה משאר תביעות הרשלנות המקצועית ומשיתות על עורכי הדין השתתפות עצמית בסכום נכבד יותר.

זאת ועוד: בעסקאות מקרקעין מסובכות, הכרוכות בתשלומים נכבדים של מיליוני שקלים, עושים הצדדים ועורכי דינם "שמיניות באוויר" על-מנת להפחית ככל האפשר את סכומי המס שבתשלומם הם יחויבו (מס רכישה ומס שבח).

כך, למשל, במקרים רבים נערכים הסדרי נאמנות כאלה ואחרים, שבמסגרתם מחזיק עורך דין את הזכויות במקרקעין בנאמנות ערטילאית כזו או אחרת, על-מנת לאפשר ללקוחותיו להחליט, במהלך הזמן, לרבות בהתאם לשיקולי מס, מי יהיה הנהנה על-פי הנאמנות. רק לאחר מכן מעביר הנאמן את הזכויות על-שם הנהנה.

החוק הישראלי מעניק פטור ממס במקרה של העברת זכויות מהנאמן לנהנה, אך הפטור מותנה במסירת הודעה לרשויות המס בדבר הנאמנות. פתח לאי-הבנות. פתח לצרות. פתח למחלוקות מול רשויות המס.

נראה כי כך בדיוק קרה במסגרת עסקה, שבמסגרתה רכשה החברה היזמית "קדמת עדן" (שנוהלה בידי זיוה כהן) בשנת 1989 מקרקעין בחדרה במטרה להקים עליהם כאלפיים יחידות נופש יוקרתיות.

כ-3 שנים מאוחר יותר ביקשה "קדמת עדן" למכור את המקרקעין. לשם כך הוקמה חברה בשם "עונות חטיבת הפנאי בע"מ" (למטה מכאן נכנה אותה "עונות"). 80% ממניותיה הוחזקו בידי חברת "מריו לזניק", שהייתה מיוצגת בזמנו על-ידי עו"ד יוסי שגב, 15% מהמניות הוחזקו בידי שגב, בנאמנות, עבור "גוף או אדם שזהותו תיקבע על-ידי עו"ד בנימין דדוש", ויתרת ה-5% הוחזקה בידי שגב, כשכר-טרחה ששולם לו על-ידי מריו לזניק.

כך, המקרקעין בחדרה נמכרו מ"קדמת עדן" ל"עונות" תמורת למעלה מ-9 מיליון דולר.

רק כשנתיים מאוחר יותר הודיע עו"ד דדוש לשגב כי הנהנה, שעבורו החזיק שגב בנאמנות 15% מ"עונות", הנו אדם בשם מאיר אלדרשתי, וביקש ששגב ירשום את המניות על-שמו. שגב לא עשה כן.

מספר חודשים מאוחר יותר התגלע סכסוך בין מריו לזניק לבין בעלי מניות המיעוט ב"עונות", ובסופו של הליך בוררות, שארך כ-7 שנים, נכרת הסכם פשרה. ההסכם נכרת בין מריו לזניק לבין שגב, כנאמן עבור חברה בשם "רדי מייד 51 (2001) בע"מ" ("רדי מייד"). רדי מייד הוקמה על-ידי שגב, ומניותיה מוחזקות בשרשור על-ידי עובד משרדו.

חיובי מס במיליוני שקלים יותר מהצפוי

ההסכם הגדיל את חלקה של קבוצת המיעוט ב"עונות", באמצעות רדי מייד, מ-20% ל-33.3%, והעניק לרדי מייד את האופציה להמיר את מניותיה בבעלות רשומה במקרקעין. כנגד חתימת ההסכם האמור, ויתרה קבוצת זיוה כהן (מקדמת עדן) על כל תביעותיה.

מספר חודשים לאחר מכן הודיע שגב לעונות על מימוש האופציה לקבלת שליש מהמקרקעין, וזאת כ"נאמן עבור חברת רדי מייד". שגב דיווח לרשויות המס על מימוש האופציה, וזאת כנאמן של רדי מייד בלבד. הוא לא הזכיר כלל את דבר קיומה של קבוצת זיוה כהן (מקדמת עדן), אף לא את אלדרשתי. בעקבות הדיווח הוצאה שומת מס רכישה רק לרדי מייד, ולא ל"קדמת עדן" או לאלדרשתי.

מסובך? זה רק הולך ומסתבך.

הסכסוכים בין הצדדים לא פסקו, ובשנת 2007 נכרת הסכם פשרה נוסף, שבמסגרתו הוסכם על אופן חלוקת המקרקעין. בכותרת ההסכם נכתב כי שגב הוא נאמן עבור רדי מייד ואחרים (ולא רק עבור רדי מייד). מיד לאחר מכן הורה אלדרשתי לשגב, בכתב, להעביר לנהנים את הזכויות המקרקעין - 60% ל"קדמת עדן" ו-40% לחברת שגב. כך צמח חלקו של שגב במקרקעין מ-5% ללמעלה מ-13%.

בהתאם לכתב ההוראות, דיווח שגב לרשויות המס על הנאמנות לטובת "קדמת עדן" וחברת שגב. בדיווח הוא ציין כי הנאמן, שגב, רכש את הזכויות מעונות בשלהי שנת 2007, הוא יום הסכם הפשרה השני, ולאחר מכן העביר את הזכויות ישירות על-שם הנהנים - "קדמת עדן" וחברת שגב.

מאחר שבמועד מוקדם כלשהו לא דיווח שגב על היותו נאמן עבור "קדמת עדן" או עבור אלדרשתי, אלא רק עבור רדי מייד, דחו רשויות המס קונסטרוקציה זו, וקבעו כי נעשו במקרקעין שתי עסקאות: הראשונה, בשנת 2001, מועד הסכם הפשרה הראשון, במסגרתה פעל שגב כנאמן עבור רדי מייד ורכש את המקרקעין מ"עונות", ומימוש האופציה; השנייה, בשנת 2007, ועל-פיה רדי מייד מכרה את המקרקעין ל"קדמת עדן" ולחברת שגב. כתוצאה מכך הוטלו חיובי מס בשיעור מיליוני שקלים יותר מהצפוי.

"קדמת עדן" ואלדרשתי הגישו תביעה נגד שגב. בתביעתם הם טענו כי שגב התרשל בכך שלא דיווח, במועד מתן האופציה, על יחסי הנאמנות כלפיהם. לטענתם, לאור הנאמנות, אודותיה שגב לא דיווח במועד הנכון לכך, היה מדובר רק בעסקה אחת, בשנת 2007, ולא בשתי עסקאות.

תסבוכת שלא ניתן היה לפתור

תביעתם של "קדמת עדן" ואלדרשתי התקבלה ברובה על-ידי שופטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב, ד"ר דפנה אבניאלי. זו קבעה כי הזכויות ברדי מייד, כאיגוד מקרקעין, הוחזקו בחלקן על-ידי שגב בנאמנות עבור קבוצת זיוה כהן.

אבניאלי קבעה כי לאחר ששגב הבין ששגה בכך שלא דיווח מלכתחילה על הנאמנות, הוא נקט פעולות שלא תיקנו את הדבר.

עוד קבעה אבניאלי כי שגב התעלם ביודעין מזכויותיהם של "קדמת עדן" ושל אלדרשתי במניות ולאחר מכן במקרקעין, וכי בעקבות הדיווח הראשון בדבר נאמנות עבור רדי מייד בלבד, על-פי הסכם הפשרה הראשון, נוצרה תסבוכת שלא ניתן היה לפתור.

אבניאלי הוסיפה וקבעה כי כבר בשנת 2002 ידע שגב כי עמדתו נדחתה על-ידי רשויות המס, אך לא גילה את אוזניהם של אלדרשתי ושל "קדמת עדן" על כך. אליבא דאבניאלי, "הדיווח בשנת 2008, על-פיו הקרקע נרכשה מלכתחילה בנאמנות לטובת 'קדמת עדן', לא היה אלא חלק ממגמת ההסתרה וההכחשה שאפיינו את ההתנהלות מול רשות המיסוי".

לצד קביעות חמורות אלה, אבניאלי קבעה כי בכך ששימש הן כשותף בעסקה והן כנאמן, עבר שגב על כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין, האוסרים רכישת טובת הנאה בעניין שבו אדם משמש כנאמן. לדידה, כפל התפקידים יצר אצל שגב טשטוש גבולות.

למרות הדברים האלה, אבניאלי קבעה כי ל"קדמת עדן" ולאלדרשתי יש אשם תורם בשיעור של 30%, וחייבה את שגב לשאת ב-70% מכל תשלום שנדרש על-ידי רשויות המס לצורך רישום העסקה בספרי המקרקעין.

ערעורו של שגב (שיוצג בידי עו"ד עמית עשור) לבית המשפט העליון נדחה עתה. השופט יצחק עמית ראה לפתוח את פסק הדין בהסתייגות מן הקביעה, שלפיה שגב היה שרוי בניגוד עניינים. הטעם להסתייגותו היה נעוץ בכך שעניין זה לא הועלה כלל על-ידי התובעים, אלא רק ביוזמת בית המשפט בפסק הדין. כך לא הייתה לשגב האפשרות להתגונן בנקודה זו.

"השאלה אם העובדה שלעו"ד שגב היה אינטרס אישי בעסקה, פסלה אותו מלשמש נאמן עבור אחרים בעסקה... אינה נקייה מספקות, ונותיר אותה בצריך עיון", קבע עמית והוסיף: "עם זאת, דומה כי 'טשטוש הגבולות' בין כובעו של עו"ד שגב כבעל זכויות לבין כובעו כנאמן, תרם מבחינה עובדתית לתסבוכת המשפטית ובסופו של דבר אף לנזק שנגרם".

עמית ראה עין בעין עם אבניאלי בנוגע לקביעותיה העובדתיות. גם הוא לא ראה הגיון בגרסתו של שגב, שלפיה עובר לחתימת הסכם הפשרה הראשון הוסכם בעל-פה בינו לבין זיוה כהן, כי רדי מייד תהיה חברה משותפת לו, ל"קדמת עדן" ולאלדרשתי, וכי היא לבדה הייתה זכאית להירשם כבעלת הזכויות במקרקעין, ללא יחסי נאמנות עם מי מהם. עמית הרחיק לכת עוד יותר וקבע כי "לא המניות הוחזקו בנאמנות אלא חברת רדי מייד עצמה שימשה כנאמן".

משכך נקבע, הרי גם על-פי עמית, הדיווח של שגב בשנת 2002 אודות מימוש האופציה לקה ברשלנות. מששגב לא דיווח אודות החזקת המניות בנאמנות עבור "קדמת עדן" או עבור אלדרשתי, כך עמית, "ירד לטמיון הפטור מכוח סעיף 69 לחוק מיסוי מקרקעין".

"הדיווח על הנאמנות נעשה לראשונה רק בשנת 2008. כתוצאה מכך נוצר החיוב בכפל מס, עקב דרישת רשויות המס כי רדי מייד תשלם מס שבח בגין ההעברה לקדמת עדן, שנדרשה לשלם מס רכישה נוסף".

לא הזהיר את לקוחותיו מפני הסיכון

עמית הוסיף וקבע כי גם אם קבוצת זיוה כהן התעכבה בקביעת זהותו של הנהנה בנאמנות, הרי מששגב דיווח על הסכם הפשרה הראשון ועל מימוש האופציה בשם רדי מייד בלבד, נמנעה מהם האפשרות להחליט, כבר באותו המועד, על מי מקבוצת זיוה כהן לדווח כנהנה, ובהתאם לכך לכלכל את מעשיהם בהמשך.

עמית העלה על נס אף את העובדה ששגב לא הזהיר את לקוחותיו מפני הסיכון הכרוך בכך. "שאם היה עושה כן, ואם היה שואל לדעתם של המשיבים, אין להוציא מכלל אפשרות כי המשיבים היו מחליטים כבר בשנת 2001 לדווח על 'קדמת עדן' כנהנית, או שהיו מדווחים על זיוה כהן כנהנית, ומאחר ש'קדמת עדן' היא חברה שבשליטתה, הרי שההעברה ל'קדמת עדן' בשנת 2008 הייתה פטורה ממס".

"כל בניית העסקה ואופן הדיווח היה באחריותו של המערער (שגב - א'ט') כעורך דינם של המשיבים", קבע עמית בדחותו את ערעורו של שגב, והוסיף וקבע כי היה על שגב לדווח על הנאמנות מייד לאחר שרדי מייד הפכה לאיגוד מקרקעין, עם קבלת האופציה על-פי הסכם הפשרה הראשון.

"אנו שותפים למסקנה העיקרית בפסק הדין, ולפיה התרשל המערער בכך שבדיווח למס שבח בעקבות קבלת האופציה ומימושה על-פי הסכם הפשרה הראשון, צריך היה לדווח כנהנה על אלדרשתי או על מי שאלדרשתי היה מורה לו", התקרב עמית לסיכום. "עו"ד שגב לא פנה ולא בירר מי הנהנה ב'קבוצת זיוה' קודם לדיווח למס שבח, וטענתו כי הוסכם בעל-פה בינו לבין זיוה כהן על פעולה משותפת במסגרת רדי מייד, נדחתה כאמור על-ידי בית המשפט קמא", סתם את הגולל על ערעורו של שגב.

גם ערעורם של "קדמת עדן" ואלדרשתי, שיוצגו בידי עו"ד רון שפירא, על כך שיוחס להם אשם תורם, נדחה, וזאת אף שנקבע כי במסקנותיה של אבניאלי בנוגע לכך היה חוסר עקביות.

משנקבע כי אלמלא התרשלותו של שגב לא היה על "קדמת עדן" ואלדרשתי לשלם את מס הרכישה (1.9 מיליון שקל) בעסקה השנייה, יהיה על הצדדים לשאת בו בחלוקה של 70% לשגב ו-30% ל"קדמת עדן" ולאלדרשתי.

בשולי פסק הדין הוסיף המשנה לנשיאה, השופט אליקים רובינשטיין, דברים מהם עלתה מורת-רוחו הרבה ממערכת היחסים ששררה בין הצדדים בתיק ומהתנהלותם. "קשה לרוות נחת מן התמונה העולה מן הפרשה, ולנאנח יש סיבה טובה", כך רובינשטיין. השופט אורי שהם הצטרף לתוצאה (ע"א 120/16).

עוד כתבות

בועז אחד העם, יו"ר המרכז הישראלי ללימודי חירשות / צילום: איל יצהר

קהילת החירשים בישראל זכתה לאחרונה בהישג נדיר

קהילת החירשים בארץ זכתה לאחרונה בהישג נדיר: החלטה על הקמת אקדמיה לשפת סימנים ישראלית ● משמעות ההחלטה היא הכרה רשמית בכך שחירשות היא תרבות נפרדת, סוערת ושוקקת - ולא פגם או מגבלה ● "כמו שהשומע לא איבד את החירשות, החירש לא איבד את השמיעה"

חיסון לקורונה של פייזר במרפאה בירושלים / צילום: Associated Press, Ariel Schalit

מה כדאי לדעת על הזן הדרום אפריקאי החדש של נגיף הקורונה

חוקרים מזהירים שהווריאנט החדש עשוי להתפשט מהר יותר ולפגוע ביעילות החיסונים

הסיפורים הבולטים של סוף השבוע / צילום: גלובס

הסיפורים הבולטים של השבת בגלובס: המאסר לבני שטיינמץ וההמלצות של גורו ההשקעות

יותר נשים סוחרות בבורסה והן גם עושות את זה טוב יותר ● כך נפל העיתון החשוב בעולם ברשתו של צעיר קנדי שהתחזה לפעיל דאע"ש ועוד סיפורים בולטים מהסופ"ש האחרון

נתב"ג בימי קורונה / צילום: אנדי ריקובר

נאבקים במוטציות: הממשלה צפויה לאשר את סגירת נתב"ג לשבועיים

תיאסר כניסה ויציאה של טיסות נוסעים זרות וישראליות ● המטרה: למנוע כניסה של מוטציות נוספות של נגיף הקורונה לישראל ● גורמים בענף מעריכים שסגירת טיסות הנוסעים עשויה להימשך עד לסוף חודש פברואר

עסקה / צילום: Shutterstock

שיתוף פעולה בין מתווכים: למי הלקוח ישלם

כששני מתווכים בוחרים לשתף פעולה, בית המשפט נדרש להחליט מי מהם ייחשב "הגורם היעיל" בעסקה

שאול מרידור / צילום: איל יצהר

״באוצר לא הבינו את עומק המשבר״: המשפט הכי חשוב ששודר בעובדה

בעובדה העדיפו להחמיא לעצמם על ההישג העיתונאי שבעצם קיום הראיון וויתרו על ההזדמנות ההיסטורית לברר מה באמת קרה במשרד האוצר בזמן משבר הקורונה ● למעט משפט אחד שגם הוא כנראה שודר כמעט בנס

היועמ”ש, ד”ר אביחי מנדלבליט / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

יועמ"שית הכנסת למנדלבליט: למה כתב האישום המתוקן נגד רה"מ לא הוגש מחדש לכנסת?

יועמ"שית הכנסת פנתה אל מנדלבליט וביקשה להבין מדוע לא הגיש את כתב האישום המתוקן נגד רה"מ על שולחן יו"ר הכנסת, צעד אשר היה מאפשר לרה"מ לבקש חסינות מהכנסת בשנית אם ירצה

צילום: Reuters, Andrew Kelly

העיתונאי הוותיק לארי קינג נפטר בגיל 87 לאחר מאבק בקורונה

לארי קינג נפטר לאחר שחלה בקורונה בתחילת חודש ינואר ● הוא הגיש את תוכנית הראיונות המפורסמת שלו ברשת CNN בין השנים 1985-2010, אז החליף אותו פירס מורגן

אולם של העליון. הנפגעות יוכלו לצפות בטלוויזיה במעגל סגור / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

הגיע הזמן להקים מחלקות משפטיות לטיפול בתיקי עבירות מין

נשיאת בית המשפט העליון פרסמה נוהל חדש של ניהול תיקי עבירות מין, שנועד להקל על הנפגעות ● הנוהל קובע, בין היתר, שבתיקים אלה ידון הרכב מעורב של שופטים ושופטות, הנפגעות יוכלו לצפות במשפט מחדר נפרד ● זהו צעד חשוב, אך המבחן יהיה ביישום שלו

שלט של בית למכירה בארה“ב. / צילום: רויטרס

מכירות הבתים הקיימים בארה"ב הגיעו לרמה הגבוהה ביותר מזה 14 שנה

שיעור ריבית נמוך מאוד ואילוצי עבודה מהבית במהלך המגפה מדרבנים את הביקוש

מאיר בנימיני - תאטרון פלאים / צילום: שוקי לוי

"אני כבר ברמה של יאוש. גם אם לקוח מתקשר אליי ואומר לי 'בוא נדבר על הקיץ', מהפחד, אני לא רוצה"

מאיר בנימיני הוא הבעלים של תיאטרון הילדים "פלאים" ● "אם בתקופות רגילות היינו מתפרנסים יפה ומתנדבים לעשות הצגות בחינם, עכשיו פתאום צריך לעזור לשחקנים עצמם" ● גלובס שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז 

ג'ו ביידן, נשיא ארה"ב ה-46 / צילום: Associated Press, Evan Vucci

בכיר אמריקאי: ביידן ימשיך לעודד נורמליזציה בין ישראל לשכונתיה

פקיד בכיר אמריקאי, המנוסה ומעורה במזרח התיכון ובממשל ביידן הנכנס, אמר לגלובס כי הנשיא החדש יעודד את המשך תהליך הנורמליזציה עם מדינות ערביות ומוסלמיות ● הבכיר הוסיף כי הערוץ הפלסטיני, שנזנח בימי טראמפ, יחזור לתמונה ופתרון שתי המדינות יקודם

מנכ"ל פולקסווגן הרברט דיס מציג את המכונית החשמלית הראשונה של החברה מדגם ID.3 בספטמבר 2019 / צילום: Associated Press, Michael Probst

איך נכשלה תוכנית ב-50 מיליארד דולר של פולקסווגן להביס את טסלה

בעיות תוכנה פגעו במאמץ של יצרנית כלי הרכב הגדולה בעולם להשתלט על שוק המכוניות החשמליות ● "וול סטריט ג'ורנל" צולל לתוך ההימור הגדול ביותר של תעשיית הרכב המסורתית

אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף

ירידות בת"א; "אם הליך ההתחסנות יימשך, צפויה עלייה משמעותית בסביבת האינפלציה"

עליות חדות במניות טבע, על בד, אורמד, בריינסוויי, ודיוקודס, נייר חדרה, לייבפרסון, או.פי.סי ואוגווינד ● הממשלה צפויה לאשר היום את סגירת נתב"ג לשבועיים ● פריון השלימה גיוס של 66 מיליון דולר

אודי רקנאטי / צילום: אביב חופי

משפחתי רקנאטי השלימה רכישת 50% ממניות קבוצת RGE

זאת מידי קבוצת אקסס אינדסטריז שבשליטת לן בלווטניק ● בכך הפכה משפחת רקנאטי למחזיקה הבלעדית ב-RGE; שי רקנאטי מונה ליו"ר הקבוצה ● ל-RGE יש מספר ערוצי תוכן, בהם ערוצי ספורט 5, ערוץ הילדים, ערוץ לוגי וערוץ הכנסת

יעל טרויכין / צילום: שי הנסב

"הקורונה לימדה אותי שאנחנו יותר חזקים ממה שחשבנו"

יעל טרויכין, מנהלת הפעילות של טרנד מיקרו ישראל, על התמודדות של חברה לאבטחת מידע בימי קורונה

מימין: הכתבת רוקמיני קלימקי ואנדי מילס / צילום: רויטרס- Romeo Ranoco,AP-Brad Barket Shutterstock

פייק פודקאסט: כך נפל העיתון החשוב בעולם ברשתו של צעיר קנדי שהתחזה לפעיל דאע"ש

עדות מצמררת של צעיר קנדי על שירותו בדאעש הפכה לפודקאסט מצליח ב"ניו יורק טיימס", שזכה לפרסים יוקרתיים ולמיליוני מאזינים ● אלא שאז התגלה שהכול התבסס על תרמית אחת גדולה ● אסף אוני צולל אל מאחורי הקלעים של הפרשה שכולם פספסו בה את הנורות האדומות ● האזינו גם לפודקאסט הצוללת

עבודה מהבית / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הזינוק בעבודה מהבית בקורונה מושך סטארט-אפים מענף הנדל"ן

עובדים צעירים רבים שעזבו את הערים הגדולות מתכננים לחזור אליהן בעתיד, וצריכים בינתיים דירות מרוהטות

משה ברקת / צילום: רפי קוץ

רשות שוק ההון דוחה בשלושה חודשים את תחילת הרפורמה בביטוח תאונות אישיות

כשבוע לפני שההוראות לשינוי תחום הביטוח האמור, שלדברי הרשות עצמה רווי בכשלים, היו אמורות להיכנס לתוקף, הרשות מאפשרת לחברות הביטוח לדחות את היישום לתחילת מאי ● זאת, לדברי הרשות, "בשל בקשות מחברות הביטוח, קשיים בהיערכות לאור מגפת הקורונה, וקשיים מיכוניים ופרקטיים"

"שופס" במגוון פלטפורמות / צילום: אתר החברה

הדרך של פייסבוק ואינסטגרם להפוך לערוץ קניות עוברת בתל אביב

במאי השיק מנכ"ל פייסבוק מארק צוקרברג את "שופס", היוזמה העדכנית של ענקית הרשתות החברתיות לפצח את נושא המסחר המקוון ● שני הישראלים שעומדים מאחורי פיתוח "שופס" מדברים על עתיד הקמעונאות, הפידבקים מהלקוחות ומתייחסים לתלות הגוברת של מותגים בפייסבוק