בנק לאומי, בניהולה של רקפת רוסק-עמינח, דיווח היום (ג') על התוצאות הכספיות של הרבעון השני של 2017, בהן בולט במיוחד השיפור ביחס היעילות של הבנק. הבנק הרוויח ברבעון השני 876 מיליון שקל. מדובר אמנם בירידה של כ-10% לעומת הרבעון המקביל, אולם יש לזכור כי ברבעון המקביל נהנה הבנק מאירועים חד-פעמיים ובראשם הכנסות ממכירת ויזה אירופה.

התשואה על ההון של הבנק ברבעון השני הגיעה ל-11.3%, ובסה"כ במחצית הראשונה עמדה התשואה על ההון על 9.6% עם רווח של כמעט 1.5 מיליארד שקל.

הבנק יחלק דיבידנד בסך של 175 מיליון שקל בגין רווחי הרבעון השני.

כאמור, לאומי מצליח לרסן ואף להפחית את הוצאות השכר שלו שעמדו ברבעון השני על 1.28 מיליארד שקל לעומת 1.55 מיליארד שקל ברבעון המקביל. יחס היעילות של הבנק שנחשב לאורך השנים חלש הצליח להגיע ל62.2% במחצית הראשונה, ובמהלך הרבעון השני אף ירד לפחות מ-60%, זאת בעוד בעבר יחס זה עמד על מעל 70%.

השיפור ביחס היעילות נעשה בעקבות תוכניות פרישה מרצון שהובילה רוסק-עמינח, כאשר באחרונה הודיע הבנק על תוכנית נוספת לפרישת 500 עובדים.

לצד הקיטון בהוצאות, לאומי מצליח לצמוח בפעילות הליבה. הכנסות המימון צמחו ברבעון השני צמחו ביותר מ-6% ל-2.16 מיליארד שקל, ואפילו ההכנסות מעמלות רשמו עלייה קלה וחצו ברבעון השני את רף המיליארד שקל.

תיק האשראי של הבנק מוסיף לצמוח, אם כי בקצב מתון, והוא עלה ב-1% מתחילת השנה ל-264 מיליארד שקל. בבנק מציינים כי התחזקות בשקל פגעה בגידול התיק, ולולא אותה התחזקות היה קצה הצמיחה יותר מכפול.