גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

חשבונאות אופנתית ומחמיאה

בכמה השפיעה הודיס על דוחות קסטרו, ואיך זה שהודיס הפסידה - וקסטרו רשמה רווח מהפעילות?

הודיס / צילום: איל יצהר
הודיס / צילום: איל יצהר

הדוחות הכספיים של קסטרו  ברבעון השני של 2017 כוללים רווחים מחברות כלולות בסך של 6.8 מיליון שקל - סכום משמעותי גם לקסטרו הגדולה, שסיימה את הרבעון ברווח תפעולי של 34.5 מיליון שקל ובשורה התחתונה עם רווח של 24.2 מיליון שקל.

בתקופה המקבילה לא היו רווחים מחברות כלולות, והסיבה ברורה - לא היו לקסטרו כאלה. קסטרו רכשה בסוף 2016 נתח (26.4%) מקבוצת הודיס - שכוללת את המותג הודיס עצמו, קרולינה למקה, טופטן אופנה ואיי.סי.סי. אופנה. בנוסף רכשה קסטרו בתחילת שנה זו עוד חברה בקבוצת הודיס - פאלו ריטייל אורבניקה (שיעור של 50%).

הרווח כתוצאה מהרכישות האלה מוצג תחת סעיף הרווחים מחברות כלולות (על פי שווי מאזני), אבל הוא לא בהכרח מבטא את הרווח של החברות הנרכשות, אלא את חלקה של קסטרו ברווח, ולמה יש הבדל? ובכן, קסטרו שילמה עבור ההחזקה בחברות קבוצת הודיס סכום מצרפי של כ-190 מיליון שקל. חלק גדול מהסכום הזה יוחס למוניטין, וחלק מסוים - כמה עשרות מיליוני שקלים (סדר גודל של 20 מיליון שקל, למעט אורבניקה), יוחס לנכסים לא מוחשיים, בעיקר למותגים. את המותגים יש להפחית בדוחות הכספיים כהוצאה שוטפת על פני אורך החיים שלהם.

מאוחדת או כלולה - מי יותר משפיעה

קסטרו, שבדרך כלל נדיבה באספקת אינפורמציה למשקיעים, לא מרחיבה בביאורים על הקצאת התמורה לנכסים השונים ולא מפרטת את ההפחתות העתידיות (הקצאת התמורה מפורטת בדוח של מעריך חיצוני במסגרת הדוחות השנתיים ולא בביאורים). אולי ההנהלה סבורה שזה לא חשוב או לא מעניין את המשקיעים, ואולי מדובר בהפחתה שאינה כזו משמעותית ביחס להיקף הפעילות הכולל של קסטרו. ומעבר לכך, מדובר אחרי הכול בחברות כלולות, להבדיל מחברות בשליטה.

חברות כלולות בהגדרה הן חברות שלמחזיקה בהן אין שליטה, אלא השפעה מהותית, ולכן כל ההצגה החשבונאית לגביהן שונה מאשר חברות נשלטות. בעוד שחברות נשלטות מוצגות באופן מלא במאזן ובדוח הרווח והפסד (מאחדים כל שורה בדוחות של החברה הנשלטת עם החברה השולטת), הרי שאת החברה הכלולה מציגים בעיקר בשני סעיפים: את ההשקעה כולה מציגים במאזן בסעיף אחד (השקעה בחברות כלולות), ואת הרווח או הפסד מציגים בדוח רווח והפסד בשורה אחת (רווח מחברות כלולות). כלומר, יכול להיות מצב שהחברה הכלולה הרבה יותר חשובה מהחברה המאוחדת, ועדיין הביטוי שלה בדוחות ובביאורים יהיה בהיקף מצומצם.

אבל, בד בבד עם ההצגה הזו, קיימת הנחיה לצרף דוחות של חברות כלולות לדוחות המלאים של החברות, ואז כל המידע קיים. בקסטרו לא מצרפים את הדוחות האלה, מן הסתם באישור רשות ניירות ערך. ואגב, חברות רבות מבקשות ומקבלות פטור מהצגת דוחות של חברות כלולות.

אלא שכאן, במקרה של קסטרו, נותרנו עם רכישות מאוד משמעותיות, ומידע יחסית חלקי - אין דוחות של קבוצת הודיס, אין ביאור מסודר על חשבונאות הרכישה (הקצאת התמורה לנכסים, והפחתה עתידית). עם זאת, יש דוח של יועץ חיצוני (BDO) ויש בדוחות השוטפים הסבר ופירוט של סעיפים עיקריים בדוחות קבוצת הודיס.

רווח מפעילות מהותית מאוד

אז כמה הרוויחה הודיס? הרווח שלה והרווח של קסטרו מהודיס יכול להיות שונה כאמור, בעיקר בגלל הפחתות של נכסים שנרשמו בעקבות הרכישה ומופחתים באופן שוטף. במקרה כזה הרווח שיוצג בדוחות קסטרו מהודיס יהיה נמוך מהרווח השוטף של הודיס. אבל יש גם סיבות נוספות לפער בין מה שמוצג בדוחות הודיס והמוצג בדוחות קסטרו. ברבעון השני הפסידה הודיס מעל 500 אלף שקל בשורה התחתונה (מידע מסקירת המנהלים), אבל קסטרו כאמור הציגה רווח מחברות כלולות בסך של 6.8 מיליון שקל. ההבדל נעוץ בהקצאת אופציות לעובדים בהודיס.

"בחלק מחברות קבוצת הודיס הוקצו אופציות לעובדים", מוסבר בסקירת המנהלים. "במהלך הרבעון השני של 2017, הואצה תקופת האכשרה של כל האופציות שהוקצו לעובדים כאמור, וכולן מומשו באופן מיידי. כפועל יוצא, כל יתרת ההטבה לעובדים בגין האופציות האמורות נזקפה כהוצאה בדוחות הכספיים של חברות קבוצת הודיס הרלוונטיות. מאחר ששיעורי החזקתה של קסטרו בחברות קבוצת הודיס לא הושפעו כתוצאה ממימוש האופציות, נרשמה בחשבונות החברה הכנסה חד-פעמית בסכום דומה לחלקה בהוצאה המצטברת".

ומכאן שההפסד בהודיס היה בגלל הקצאת האופציות (ואכן בנטרול ההוצאות בגין ההטבה באופציות, הסתכם הרווח התפעולי של הודיס ברבעון ב-24 מיליון שקל, ובמחצית בכ-13.5 מיליון שקל). האופציות האלה הן בעצם הוצאה לכל דבר, אבל במסגרת ההסכם של קסטרו עם בעלי הודיס, נקבע שהיא לא תיפגע מהקצאת האופציות. ולכן, למרות שמדובר בהוצאה בדוחות של הודיס, מבחינתה של קסטרו זו לא הוצאה; הדרך להתמודד עם זה חשבונאית היא לרשום במקביל להוצאה הזו הכנסה באותו הגובה. זה מסביר את הפער בין הדיווחים.

כך או אחרת, מסקירת המנהלים ניתן להבין עד כמה קבוצת הודיס חשובה לקסטרו. המכירות של הקבוצה במחצית הראשונה של השנה הסתכמו ב-352 מיליון שקל, בעוד שקסטרו עצמה מכרה ב-507 מיליון שקל. אז נכון, לקסטרו יש החזקה של 26.4% ברוב החברות בקבוצה (באורבניקה 50%), אבל יש לה אופציה להגיע ל-50% בכל החברות. זו בהחלט פעילות מהותית, אפילו מאוד מהותית, לקסטרו.

הפעילות הזו מוצגת כאמור בסעיף הרווח מחברות כלולות, אשר מופיע לפני הרווח התפעולי, כלומר הוא חלק מהרווח התפעולי, וזה נכון, למרות שבעבר החשבונאות הגדירה את הסעיף הזה אחרי הרווח התפעולי (כלומר שהוא אינו חלק מהרווח התפעולי). הרווח הזה אמנם אינו מהפעילות של קסטרו, אבל הוא בהחלט סוג של רווח מהפעילות - אופנה, הלבשה, מכירות קמעונאיות.

■ הכותב הוא מרצה לחשבונאות, ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי, ויועץ בתחומים אלה. בכל מקרה, אין לראות בכתבות אלה משום עצה ו/או המלצה לרכישה או למכירה של ניירות ערך. כל הפועל בהסתמך על המאמר ו/או על תוכנו, אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו. 

חשבונאות אופנתית

עוד כתבות

מנחם מושקוביץ'/ / צילום:  יונתן בלום

"התחדשות עירונית? עוד נבכה על הפרויקטים האלה": יו"ר ועדת האתיקה בלשכת עוה"ד מדבר על אפי נוה ולהקת שלוה

עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית בלשכת עוה"ד ובעל משרד המתמחה בחדלות פירעון ובהתחדשות עירונית, בראיון אישי ● על הילדות במשפחה חרדית, על פרויקטים של תמ"א ועל האתיקה של עוה"ד: "יש ירידה ביחס של עו"ד לשופטים ולקולגות"

בנימין נתניהו ובני גנץ / צילום: אלעד מלכה, יח"צ

הפלונטר הפוליטי: הגיע הזמן שלנו לצאת לרחובות

זה הזמן שלנו להשמיע קול חזק וברור: די לבזבוז הכספים האדיר, למשיכת הרגליים והטלת ההאשמות ההדדית. לא מעניין אותנו מי אשם ולמה. בחירות שלישיות לא יהיו כאן ● דעה

פולקסווגן טיגואן / צילום: יחצ

תג מחיר: טיגואן מודל 2019 מרשים, אבל יקר

הטיגואן מודל 2019 מגיע עם מנוע 1.5 טורבו ושלדה משודרגת ושומר על העיצוב המתנשא של קודמו ● המרחב הפנימי מרשים והשלדה הגרמנית מהוקצעת, אבל המחיר ממשיך לזחול כלפי מעלה

הנשיא טראמפ בפלורידה / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

המדינה שתכריע את גורל הבחירות המקוטבות ביותר בארה"ב

50 מדינות משתתפות בהצבעה, אבל רק מעטות מהוות לשון מאזניים שקובעת בפועל את התוצאות. אחת מהן היא פלורידה ● מה קרה בה במערכות בחירות קודמות, איזה תפקיד היא משחקת עכשיו בפריימריז הדמוקרטיים, ולמה היא עשויה לקבוע לאן הולכת אמריקה מכאן ● כתבה ראשונה בסדרה

ספרים / צילום: איל יצהר, גלובס

למרות המועמדות לפרס הבוקר: גם הספרות הסקנדינבית יכולה לפספס

כל מי שעבד אי פעם על תוכנית התנתקות מהמקום שבו צמח וגדל, יזדהה עם דידיה אריבון ב'שיבה לריימס' ● אנדרה בארבה מציג דילמות מוסריות, שנובעות, בין היתר, מהחיבה האנושית למוד של בת יענה ● אחרי שהתרגלנו לספרות סקנדינבית איכותית, 'שיעור נהיגה' מייצר תחושה של פספוס

בני גנץ נואם לאחר פרסום תוצאות המדגם / צילום: כדיה לוי, גלובס

גנץ לראשי בלוק הימין: שחררו את נתניהו מהתחייבות בלוק 55

חמישה ימים להרכבת הקואליציה: יו"ר כחול לבן פנה לראשי מפלגות הימין וביקש כי יסללו את הדרך להקמת ממשלת אחדות לאומית בין כחול לבן לליכוד ● בנט: "כל ניסיון שלכם להפריד בינינו ייכשל. אנחנו נאמנים לגוש הימין"

שי ניצן, אביחי מנדלבליט / צילום: רפי קוץ, איל יצהר

לקראת הכרעה בתיקי נתניהו: בדידותם של אנשי מערכת המשפט

ערב ההכרעה בתיקי רה"מ, היועמ"ש ופרקליט המדינה יודעים שהציבור לא יקבל בהבנה הופעה שלהם בכנס המשפט בחיפה • מנדלבליט יכול להתעודד מכך שגם מזוז ספג ביקורת כשעסק בתיקי שרון ואולמרט • ואיך שליח פיצה הבהיר שהחיים פשוטים מכל קונספירציה

סיון שלחין / צילום: גני פפרמן

“קשה להיות עסק עצמאי בישראל, ובעוטף עזה זה קשה פלוס פלוס”

לסיון שלחין (37) יש עסק לשיווק דיגיטלי והיא מלווה עסקים קטנים מאוזר עוטף עזה ● "להיות בעלת עסק בעוטף זה אומר שכל כמה חודשים צריך לעצור הכל" ● עצמאים? "גלובס" רוצה לשמוע מכם מה מטריד אתכם. צרו קשר במייל ATZMAIM@globes.co.il 

בנימין נתניהו / צילום: דוברות הכנסת

נתניהו בשיחת ועידה בשבת עם בכירי הליכוד: מצב חירום

ראש הממשלה התריע בפני חברי הכנסת והשרים הבכירים של הליכוד מפני התקדמות ח"כ בני גנץ בהקמת הממשלה ● נתניהו אמר לבכירי הליכוד כי בכחול לבן החליטו "להתקדם עם הקמת ממשלת מיעוט עם הרשימה המשותפת. אנחנו יודעים בוודאות שהתקבלה שם החלטה כזאת"

אבישי אברהמי / צילום: יונתן בלום

המשקיעים שמתעלמים מההייטק והיזם המצליח שגדל בלי טכנולוגיה: מה קרה השבוע בהייטק

מה עומד מאחורי התוכנית של רשות החדשנות לעידוד השקעה בהייטק, מהם הנתונים מאחורי Wix ומה הקשר בין מיקרוסופט, הסטארט-אפ הישראלי והפלסטינים ביהודה ושומרון ● השבוע שהיה בהייטק

מראה פנימי של מטוס / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

מה מתרחש בתוך המטוס בין טיסה לטיסה, מרגע הנחיתה ובדרך להמראה הבאה?

אחרי שגלגלי המטוס נגעו בקרקע, אחרי שמחיאות הכפיים גוועו, והנוסעים ירדו מהמטוס - מתחילה ספירה לאחור מתוזמנת היטב שמעליה מרחפת עננת יעילות ● קבלו הצצה אל מאחורי הקלעים

מלינדה וביל גייטס /  צילום: Gettyimages ישראל

בעבור מיליארד דולר: המהלך של מלינדה גייטס

מלינדה גייטס הודיעה כי היא מתכוונת להשקיע סכום אגדי לקידום שוויון מגדרי בעשור הקרוב

קבלנים / צילום: שאטרסטוק

האם בעל זכות מזערית בקרקע יכול לגרום ליתר הבעלים לאבד אותה?

האמנם כל שותף בקרקע זכאי לדרוש פירוק שיתוף? 

 

ניסן מקסימה 2019.  / צילום: יחצ

היו זמנים באמריקה: מודל מקסימה 2019 נאה ועתידני, אך מזהם

דגם הסלון זכה לשורה של שדרוגים מהותיים אך צריכת הדלק והזיהום נשארו גבוהים

 

 

איור: שאטרסטוק

מה אומרים לבוס ואיך יוצאים מהמיטה? התקף החרדה של שי גולדן הוליד פרויקט שמרים את מסך הבושה

הפרויקט הזה נולד בעיצומו של התקף חרדה, והמטרה שלו היא לתת קול ומילים להרבה מאוד אנשים שחיים במחשכים, בהסתרה, בהכחשה, בבושה, בחרדה ● פרויקט מיוחד

בני גנץ / קרדיט צילום: שריה דיאמנט

התוכנית שהקפיצה את נתניהו: 4 ימים לתום המנדט זה מה שמתכנן בני גנץ

ערב פגישתו עם נשיא המדינה, יו"ר כחול לבן מתכנן לקיים מו"מ להרכבת ממשלה צרה שתתבסס על מיעוט בכנסת, תוך תמיכת הרשימה המשותפת מבחוץ ● על גבי הרשתות החברתיות פנה לנתניהו וכתב: "אני אעשה הכל כדי למנוע ממך לגרור את אזרחי ישראל למערכת בחירות בפעם השלישית"

שרי שיבננדה  /  צילום: יח"צ PayPal

“ייקח עוד עשור עד שנגיע לעולם ללא מזומן”: בכיר בפייפאל מספר על החיבה של הישראלים להזמנות מחו"ל

סמנכ"ל הטכנולוגיות של פייפאל, שרי שיבננדה, מאמין שבעתיד נוכל לבצע תשלומים מכל מכשיר, אבל שהחנויות הפיזיות אולי לא ייעלמו לעולם ● בראיון ל"גלובס" הוא מדבר על כניסת הענקיות לתחום התשלומים ומציין ש"הישראלים בחוד החנית של התנהגות צרכנית"

נלי תגר ורועי אסף ב"בשורות טובות" / צילום: דניאל מילר

איפה הילד? כשטיפולי הפוריות מפרקים כמעט הכול

"בשורות טובות" עוסק בנושא חשוב מאוד - זוג צעיר שעובר טיפולי פוריות - אבל לפעמים מתנחמד מדי

יואל בר אל / צילום: איל יצהר, גלובס

"זה עולם קשה, קר ואכזר": הכירו את היזם שמלמד את רשתות השיווק מה קורה בחנויות שלהן

חברת Trax מלמדת ספקים וקמעונאיות מה מתרחש בחנויות - ממלאי המוצרים ועד אופטימיזציה של המדפים ● יואל בר־אל, מייסד-שותף, מספר ל"גלובס" על העבודה מול הקמעונאיות, על האתגרים בפעילות גלובלית ועל החברה שהצליח להציל מפירוק ● האזינו לפודקאסט ההייטק "רוד שואו" 

זיהוי פנים/ צילום: שאטרסטוק

מיקרוסופט בודקת את פעילות הסטארט-אפ הישראלי AnyVision

ענקית הטכנולוגיה השקיעה בסטארט-אפ שפיתח טכנולוגיה לזיהוי פנים, אך בודקת האם הפר את כללי האתיקה שלה  ● AnyVision בתגובה: "אנחנו יזמנו את הבדיקה של מיקרוסופט. אנחנו לא מפרים את כללי האתיקה שלה"