גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שולה זקן תיעצר ותובא לביהמ"ש למסור עדות בפרשת ב.יאיר

זקן - לשעבר מנהלת לשכת אולמרט, שהפלילה אותו בפרשת הולילנד - לא התייצבה למסור עדות בשבוע שעבר בפרשה שבמרכזה חשד להזרמת כספים מחברת ב.יאיר לארגון הפשע של יצחק אברג'יל, למרות שזומנה ע"י הפרקליטות

שולה זקן / צילום: איל יצהר
שולה זקן / צילום: איל יצהר

שולה זקן תיעצר על-ידי המשטרה ותובא לבית המשפט למסור את עדותה בפרשת הלבנות ההון לכאורה בחברה הציבורית ב. יאיר. בנוסף, תוגש לבית המשפט כראיה הקלטה שהקליטה זקן של שיחה בינה לבין יאיר ביטון - כך קבעה הערב (א') השופטת טלי חיימוביץ', אשר הוציאה צו הבאה נגד זקן, לאחר שזו לא התייצבה למסור עדות בשבוע שעבר, חרף זימונה על-ידי הפרקליטות.

שולה זקן - לשעבר מנהלת לשכתו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, שהעידה נגדו בפרשת הולילנד והביאה להפללתו - מסרבת מזה תקופה להעיד בבית המשפט המחוזי במשפט שבמרכזו עומד חשד להזרמת כספים מהחברה הציבורית ב.יאיר לארגון הפשע של יצחק אברג'יל.

במהלך החקירה של פרשת הלבנת הון בחברת ב. יאיר גבתה המשטרה עדות גם מזקן, שהייתה מקורבת מאוד לביטון ואף הקליטה שיחות שניהלה עמו. זקן זומנה למסור עדות בשעה שריצתה עונש מאסר של 11 חודשים, שנגזר עליה במסגרת פרשת הולילנד (בפרשה זו העידה זקן נגד אולמרט וכן העבירה לפרקליטות קלטות בהן הקליטה שיחות שניהלה עמו ועם אחרים).

חלק מראיות התביעה בתיק ב. יאיר הן קלטות שבהן מוקלט ביטון, המוכיחות לכאורה את הקשר שלו לאברג'יל ואת האישומים נגדו, בהן אותן קלטות שהקליטה זקן. זקן זומנה להעיד על שיחות אלה, תוך שהפרקליטות מבקשת להגיש גם את ההקלטות שהקליטה כראיה בתיק.

בדיון שהתקיים בשבוע שעבר עשתה זקן דין לעצמה בפעם השנייה, ולא התייצבה לעדות. המדינה ביקשה להוציא צו הבאה לזקן - כך שזו תיעצר על-ידי המשטרה ותובא לעדות, ואולם מנגד ביקשו עורכי דינה לאסור על המדינה לעשות שימוש בהקלטות של שיחות בין זקן ליאיר ביטון. זאת בטענה, כי העדה מסרה את ההקלטות לידיהן של המשטרה והפרקליטות, כחלק מהסכם עד מדינה בהליכים הפליליים שהתקיימו נגד אולמרט, ולא הסכימה להגשת הקלטות בתיקים אחרים.

לטענת בא-כוחה של זקן, עו"ד עופר ברטל, ההקלטות נמסרו למדינה, בתנאי שישמשו אך ורק בשני ההליכים נשוא ההסכם - ההליכים נגד ראש הממשלה לשעבר אולמרט בפרשות הולילנד וראשונטורס - ולאחר סיום הדיון בהם, היה על המאשימה להחזירן לידיה של העדה, ולא להוסיף לעשות בהן שימוש בחקירות אחרות.

הדברים נלמדים, לשיטת עו"ד ברטל, בראש וראשונה, מנוסח ההסכם הקובע שהמדינה ראשית לעשות כל שימוש שתמצא לנכון בהקלטות, ובלבד שיהיה רלוונטי לתיקים התלויים ועומדים באותה עת, דהיינו, לא תיקים שטרם נולדו.

גם התנהגותה של המדינה בהמשך הדרך, מלמדת לטענתו, על הבנתה, כי אין לה זכות לעשות שימוש בהקלטות לצרכים אחרים, לבד מההליכים נשוא ההסכם, ללא הסכמת העדה.

בסוף שנת 2014 זומן עו"ד ברטל למשטרה, והתבקש להורות לעדה לשתף פעולה בחקירה נשוא תיק זה, על-מנת שניתן יהיה להגיש את ההקלטות כראיה. הוא סרב בשם העדה, והסביר, כי ההקלטות נמסרו למשטרה לשימוש רק בהליכים שהיו תלויים ועומדים אז, ולא ניתן להמשיך ולעשות בהן שימוש לתיקים עתידיים. עוד טען, כי העדה עייפה מהליכים ובתי משפט, וביקשה לשים קץ למעורבותה בהם. לכן הורה לעדה לסרב להתייצב לחקירה, וכך עשתה.

כעבור מספר חודשים פנה עו"ד ברטל במכתב לעורכי הדין המטפלים בתיק ב.יאיר בפרקליטות, בדבר סירובה של העדה כי יעשה שימוש בהקלטות בתיקי חקירה אחרים, לבד מאלה שהוזכרו בהסכם. לבסוף, טוען הוא, כי המדינה הסכימה לשחרורה של העדה על-תנאי, לאחר תום שני שלישים מתקופת מאסרה. גם הסכמה זו מלמדת כי לשיטת המדינה, העדה לא הפרה את ההסכם.

המדינה מתנגדת לבקשת שולה זקן. לטענתה, בעת מסירת ההקלטות למשטרה, ידעה זקן כי השיחות עם יאיר ביטון נמצאות בין יתר ההקלטות, ועשתה זאת מרצונה החופשי. אין בהסכם כל התחייבות מצד המדינה להגביל עצמה לעשות שימוש בהקלטות, רק בתיקים מסוימים. המדינה, נטען, גם הבהירה לעו"ד ברטל, במהלך המפגש במשטרה בדצמבר 2014 כי בקשת האישור מהעדה היא לפנים משורת הדין, ומדובר בחומר חקירה שניתן יהיה לעשות בו שימוש גם ללא אישורה של העדה.

עוד טענה באת-כוח המדינה, כי אי שיתוף-פעולה בתיק זה אינו מהווה הפרת ההסכם, כי בהסכם התחייבה העדה לשתף פעולה רק בהליכים נשוא ההסכם. לכן לא התנגדה המדינה לשחרורה לאחר תום שני שלישים מתקופת מאסרה.

לבסוף טענה, כי עתירת העדה הועלתה בשיהוי ניכר, באשר היה ידוע לעדה זה מכבר אודות כוונתה של המדינה לעשות שימוש בהקלטות.

השופטת חיימוביץ פתחה את ההחלטה בהערת אגב בנוגע לויכוח על היקף הסכם עדת המדינה שנחתם עם שולה זקן. "איני משוכנעת כי ההליך הנוכחי הוא הפורום המתאים ביותר לברר את שאלת היקף התחייבויותיהם של צדדים להסכם שנערך בתיק אחר".

"עם זאת", הוסיפה השופטת, "לאחר שהשאלה הונחה לפתחי, והצדדים ביקשו כי אחליט בה על-פי המסמכים שהוצגו בפניי, ובפרט על יסוד נוסח ההסכם, אעשה כבקשתם".

השופטת דחתה את טענתו של עו"ד ברטל, כי המדינה רשאית לעשות בהקלטות רק שימוש רלוונטי לתיקים שהיו תלויים ועומדים במועד חתימת ההסכם, דהיינו, תיקים שנפתחו עד ה-27.3.14. "אני סבורה כי מנוסח ההסכם עולה מסקנה הפוכה", קבעה.

אותם סעיפים להסכם, קובעים, בין היתר, כי "הנאשמת מתחייבת בזאת לשתף פעולה באופן מלא עם רשויות האכיפה ולמסור הודעות אמת מפורטות על כל הידוע לה על אודות הפרשיות המוזכרות ונדונות בראיות החדשות, המעורבים באותן פרשיות והתיקים התלויים ועומדים כנגד המעורבים באותן פרשיות התלויים ועומדים בבתי המשפט השונים; הנאשמת מתחייבת בזאת למסור כל חומר נוסף שברשותה, לרבות מסמכים, ראיות חפציות, צילומים ועוד שהינו רלוונטי לפרשיות המוזכרות ונדונות בראיות החדשות; הנאשמת מתחייבת לסייע, ככל שיידרש, בחקירה ובהשגת ראיות נוספות נגד הדמויות המעורבות בראיות החדשות; הנאשמת מתחייבת בזאת למסור עדות אמת מלאה בכל הליך שיפוטי ככל שתדרש".

על כך כתבה השופטת: "המדינה לא נטלה על עצמה כל התחייבות או הגבלה ביחס לשימוש בחומרים שנמסרו לה".

עוד ציינה השופטת, גם אם נניח, בניגוד למפורש בהסכם, כי זכות המדינה לעשות שימוש בחומר, נגזרת מהיקף ההתחייבויות שנטלה על עצמה העדה, גם אז אין בנוסח ההסכם כדי לתמוך בטענתה. "מנוסח ההתחייבויות שקיבלה על עצמה העדה... נלמדת כוונת המדינה להמשיך ולחקור על בסיס החומר שמסרה העדה, ובמידת הצורך אף להגיש בעקבות החקירות כתבי אישום נוספים".

כך, נקבע, בסעיף 4 להסכם עדת המדינה, התחייבה שולה זקן לסייע ככל שיידרש, בחקירה ובהשגת ראיות נוספות נגד "הדמויות המעורבות בראיות החדשות".

"אין חולק כי נאשם 5 (יאיר ביטון, א' ל"ו) עונה להגדרה זו, שכן הוא אחת הדמויות נשוא הראיות החדשות שסיפקה העדה. המדינה, כך עולה מהכתוב, לא הגבילה עצמה לנאשמים בהליכים נשוא ההסכם, אלא ל"דמויות", ככל שיהיו, המעורבות בראיות החדשות", ציינה השופטת.

עוד נקבע בהחלטה, "לאחר שנחה דעתי כי השימוש בהקלטות כראיה בתיק זה, אינו נוגד את ההסכם עליו חתמה העדה, אני דוחה את הבקשה".

לבסוף קבעה השופטת כי מכיוון שהעדה לא התייצבה לדיון בתאריך 1.11.17 למרות שזומנה כדין, ניתן בזאת צו הבאה נגד העדה. שחרור כפוף להפקדת 3,000 שקל".

כתב האישום בפרשת ב. יאיר הוגש בספטמבר 2015, ובמסגרתו נחשף הקשר בין הקבלן ביטון לבין ראש ארגון הפשע, יצחק אברג'יל. כתב האישום הוגש נגד ביטון, אברג'יל, ניסים פינס, שמעון בלולו, חניתה פינס, נפתלי פרץ ונגד החברות ב. יאיר, ש.י.נ גן רווה ו-א.א.נ חשמל.

האישומים כוללים שלל עבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, עבירות מנהלים בתאגיד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס, קשירת קשר לביצוע פשע ועבירות נוספות.

לפי כתב האישום, במהלך השנים התפתחה מערכת יחסים חברית בין אברג'יל לביטון, במסגרתה נקשר הקשר הפלילי האסור. לטענת הפרקליטות, ב-2007 קשרו אברג'יל וביטון קשר, יחד עם בלולו ופינס פושט-הרגל, להעברת כספים לאברג'יל ולגורמים מטעמו, בדרכי מירמה, באמצעות חברת ב. יאיר.

לפי האישום, אברג'יל וביטון ביקשו לממש את הקשר באמצעות כריתת חוזים לבניית דירות באילת, והעברת חלק מהכספים שיועדו לבנייה, אל אברג'יל.

עוד כתבות

אדם שיף, התובע המרכזי באימפיצ'מנט של דונלד טראמפ / צילום: U.S. Senate TV, רויטרס

"אי אפשר להעניש את טראמפ בקלפי, כי גם טוהר הבחירות בספק"

הערב נפתח שלב הקראת האישומים במשפטו של דונלד טראמפ בסנט ● הציר אדם שיף, שמשמש כתובע הראשי, הכריז: דפוס ההתנהלות של טראמפ הוא לבקש ממדינות זרות להתערב בבחירות בארה"ב – רוסיה, סין ואוקראינה

תקשורת דור 5 - הדלק לכלכלה של העשור הבא / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

סלקום סירבה לאפשר לגולן טלקום ואקספון שדרוג טכנולוגי מול אפל

במסגרת המתיחות ביחסים בין החברות, גולן טלקום ואקספון קיוו שסלקום תיקח על עצמה שדרוג מול אפל שיאפשר לשתיהן לספק שיחות על גבי האינטרנט ● בסוף שתיהן נאלצות למצוא פתרון עצמאי לסוגיה

מיכאל לובושיץ / אינפוגרפיק: יח"צ

מנכ"ל וילי פוד התפטר; עינת פלד, מנהלת בונז'ור של אסם, בדרך להחליפו

(עדכון) - יבואנית המזון הציבורית דיווחה הבוקר לבורסה כי מנכ"ל החברה מיכאל לובושיץ הודיע על התפטרותו אחרי שנתיים בתפקיד ● טרם ידוע לאן מועדות פניו של לובושיץ, שנחשב למנהל מוערך ומחוזר

הסערה מתקרבת, נמל תל אביב    / צילום: דימה

השירות המטאורולוגי מסכם: כמה גשם ירד בתקופה האחרונה?

ברוב אזורי הארץ כמויות הגשם מתחילת העונה עולות על הממוצע הרב שנתי לתקופה המקבילה, בחלק מהם במידה ניכרת - פי 1.5 ויותר

מגדל וואן מנהטן סקוור של אקסטל / הדמיה: אתר החברה

חברת הנדל"ן הזרה אקסטל בוחנת גיוס אג"ח נוסף בת"א, לאחר שפרעה כמיליארד שקל

החברה היזמית של גארי ברנט, הפועלת בעיקר בשוק הנדל"ן של מנהטן, צפויה לגייס 200-100 מיליון דולר, כאשר האג"ח שכבר הנפיקה נסחרות בתשואה של 6.36% לאחר זינוק של 38% בשנה האחרונה

דורון גרסטל / צילום: יח"צ

הקאמבק האינטרנטי של פריון: התייעלות ושינוי אסטרטגי שיקמו את אמון המשקיעים בחברה

מניית החברה כבר צללה ב-95% מהשיא, על רקע הרעה בתוצאותיה ומאבק שליטה בין בעלי המניות, אולם מינוי דורון גרסטל למנכ"ל, ההתייעלות שהוביל וכניסה אסטרטגית לשוק ניתוח קמפיינים דיגיטליים שיקמו את אמון המשקיעים

דירת 3 חדרים, תל ברוך, תל אביב / צילום: KW-TLV-NE

בכמה נמכרה דירת 3 חדרים בתל ברוך בתל אביב?

הדירה בת 18 שנים והקומפלקס שבו היא נמצאת כולל בריכת שחייה מקורה וחדר כושר

עומאר ישראק, נשיא מדטרוניק. העסקה על סף לחיצת יד / צילום: רויטרס

עומאר ישראק מונה ליו"ר אינטל העולמית

ישראק כיהן כמנכ"ל מדטרוניק, ובתקופתו החברה השקיעה 3.5 מיליארד דולר בישראל 

סונדר פיצ'אי, מנכ"ל אלפאבית וגוגל/ צילום: רויטרס, YVES HERMAN

בדרך לדאבוס: ענקיות הטכנולוגיה מנסות להשפיע על הרגולציה באירופה

בענקיות הטכנולוגיה מבינים שתוטל עליהן רגולציה, אך מנסים למתן אותה ● "רגולציה הגיונית צריכה להיות מידתית", אמר מנכ"ל גוגל סונדר פיצ'אי לקובעי מדיניות בבריסל

איציק אברכהן / צילום: איל יצהר

שופרסל מתמודדת במכרז להפעלת הקנטינות של שירות בתי הסוהר

רשת המזון מבקשת מהספקים שלה הנחות גדולות על מוצרים, כדי לשפר את הצעתה

בניין הקפיטול בוושינגטון / צילום: Sarah Silbiger, רויטרס

דעה - משפט טראמפ החל, אמריקה נקרעת לגזרים

הנשיא העדיף את האוויר הצח של דאבוס בשעה שהסנאט הפך לבית משפט ● ראשו של הנשיא לא יותז, אבל חרדה ודריכות מלוות את התהליך הפוליטי ● סקר חדש מראה כי רוב עצום של האמריקאים חוששים שהבחירות הממשמשות ובאות לא יהיו "בטוחות". לא היו עוד נתונים כאלה ● דעה

עמנואל מקרון בביקורו בישראל / צילום: Atef Safadi, רויטרס

איך מסקרת התקשורת הצרפתית את תקרית מקרון בעיר העתיקה בירושלים

נשיא צרפת גער בשוטרים הישראלים שרצו ללוות אותו לתוך כנסיית סנטה אנה בירושלים ● התקרית סוקרה בהרחבה בתקשורת הצרפתית והם אף הזכירו כי עימות דומה התרחש לפני 24 שנים עם נשיא צרפת לשעבר ז'אק שיראק

נוסעים בתור למיזם "נעים לסופ"ש", בשבת בתל אביב / צילום: כפיר סיון

מודיעין משיקה: שירות הסעות חדש בסופי שבוע

השירות יצטרף למערך ההסעות "נעים בסופ"ש" אותו השיקו לפני כחודשיים מספר עיריות בגוש דן ● שירות קו מודיעין-תל אביב פעל עד כה רק בשישי בערב, ויורחב החל מסוף השבוע הקרוב גם לימי שבת בין השעות 10:00-16:00

מייסדי Founders dror-gabby-ronny: דרור גבי רוני  / צילום: Loom

המובילה העולמית בניהול ה-IT מארה"ב, Service Now, רוכשת את Loom Systems

סכום הרכישה מוערך סביב 80 מיליון דולר, לפי גורמים שמעורים בפרטים ● הרוכשת, חברת ServiceNow, היא חברה ציבורית בשווי של כ-60 מיליארד דולר, המתמחה באספקת פתרונות מבוססי ענן לאוטומציה של פעילויות מחשב ארגוניות

תביעה, אילוסטרציה \ צילום: שאטרסטוק

פשרה: נקסטום תשלם 600 אלף שקל למשרד הביטחון במסגרת תביעה אזרחית

לפי התביעה, נקסטום וחברות נוספות - בשיתוף-פעולה עם יעקב כראדי, ששימש כראש תחום אמל"ח תקשוב בפיקוד צפון - הציגו מצגי-שווא למשרד הביטחון ולגורמי צה"ל, לפיו סיפקו שירותים ועבודות שהוזמנו, למרות שבפועל לא עשו כן

פסל השור המפורסם בוול סטריט/ צילום: רויטרס, CARLO ALLEGRI

נמחקו העליות בוול סטריט בנעילה; טסלה חצתה שווי של 100 מיליארד דולר

מדד דאו ג'ונס ננעל ללא שינוי מהותי, כך גם מדד S&P 500 ומדד הנאסד"ק עלה ב-0.2% ● מנוצ'ין: "החתימה על השלב השני בהסכם הסחר יכולה לקרות לפני או אחרי הבחירות" ● בורסות אירופה ננעלו בירידות, הדאקס השיל 0.3%, הקאק איבד 0.6%

מיכה אבני/ צילום: שלומי יוסף

נתנו לה אשראי: פנינסולה השלימה גיוס של 252 מיליון שקל

ההנפקה נסגרה במחיר של 3.6 שקלים למניה - גבוה ב-5.9% ממחיר המניה בשוק

אודי שמאי/ צילום:איל יצהר

מניית הטכנולוגיה של זכיין פיצה האט בישראל מזנקת על רקע גיוס של 47 מיליון שקל באוסטרליה

דרגון טייל של אודי שמאי, המפתחת פתרונות תוכנה לאופטימיזציה של ניהול המשלוחים במסעדות מזון מהיר, מבקשת להיעזר בכספי הגיוס לחדירה לשוק האמריקאי

אפליקציית Envelope החדשה של גוגל / צילום: צילום מסך מיוטיוב

מנסים לצמצם את זמן השימוש בטלפון? גוגל רוצה שתכניסו אותו למעטפה

גוגל השיקה אמש אפליקציה בשם Envelope שמטרתה לסייע בהפחתת זמן השימוש בטלפון בעזרת מעטפת נייר

דונלד טראמפ נואם בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס / צילום: Denis Balibouse, רויטרס

טראמפ מגביר את הלחץ על אפל ודורש שתפתח אייפון של טרוריסט: "לא אכפת לי מהיחסים איתם"

"אפל צריכה לעזור לנו, ואני תקיף מאד בעניין הזה", אמר טראמפ בראיון לערוץ CNBC מפורום דאבוס ● מנכ"ל אפל טים קוק נחשב למי שיכול לעבוד עם טראמפ והממשל שלו באופן שחברות אחרות בעמק הסיליקון לא מצליחות