גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שולה זקן תיעצר ותובא לביהמ"ש למסור עדות בפרשת ב.יאיר

זקן - לשעבר מנהלת לשכת אולמרט, שהפלילה אותו בפרשת הולילנד - לא התייצבה למסור עדות בשבוע שעבר בפרשה שבמרכזה חשד להזרמת כספים מחברת ב.יאיר לארגון הפשע של יצחק אברג'יל, למרות שזומנה ע"י הפרקליטות

שולה זקן / צילום: איל יצהר
שולה זקן / צילום: איל יצהר

שולה זקן תיעצר על-ידי המשטרה ותובא לבית המשפט למסור את עדותה בפרשת הלבנות ההון לכאורה בחברה הציבורית ב. יאיר. בנוסף, תוגש לבית המשפט כראיה הקלטה שהקליטה זקן של שיחה בינה לבין יאיר ביטון - כך קבעה הערב (א') השופטת טלי חיימוביץ', אשר הוציאה צו הבאה נגד זקן, לאחר שזו לא התייצבה למסור עדות בשבוע שעבר, חרף זימונה על-ידי הפרקליטות.

שולה זקן - לשעבר מנהלת לשכתו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, שהעידה נגדו בפרשת הולילנד והביאה להפללתו - מסרבת מזה תקופה להעיד בבית המשפט המחוזי במשפט שבמרכזו עומד חשד להזרמת כספים מהחברה הציבורית ב.יאיר לארגון הפשע של יצחק אברג'יל.

במהלך החקירה של פרשת הלבנת הון בחברת ב. יאיר גבתה המשטרה עדות גם מזקן, שהייתה מקורבת מאוד לביטון ואף הקליטה שיחות שניהלה עמו. זקן זומנה למסור עדות בשעה שריצתה עונש מאסר של 11 חודשים, שנגזר עליה במסגרת פרשת הולילנד (בפרשה זו העידה זקן נגד אולמרט וכן העבירה לפרקליטות קלטות בהן הקליטה שיחות שניהלה עמו ועם אחרים).

חלק מראיות התביעה בתיק ב. יאיר הן קלטות שבהן מוקלט ביטון, המוכיחות לכאורה את הקשר שלו לאברג'יל ואת האישומים נגדו, בהן אותן קלטות שהקליטה זקן. זקן זומנה להעיד על שיחות אלה, תוך שהפרקליטות מבקשת להגיש גם את ההקלטות שהקליטה כראיה בתיק.

בדיון שהתקיים בשבוע שעבר עשתה זקן דין לעצמה בפעם השנייה, ולא התייצבה לעדות. המדינה ביקשה להוציא צו הבאה לזקן - כך שזו תיעצר על-ידי המשטרה ותובא לעדות, ואולם מנגד ביקשו עורכי דינה לאסור על המדינה לעשות שימוש בהקלטות של שיחות בין זקן ליאיר ביטון. זאת בטענה, כי העדה מסרה את ההקלטות לידיהן של המשטרה והפרקליטות, כחלק מהסכם עד מדינה בהליכים הפליליים שהתקיימו נגד אולמרט, ולא הסכימה להגשת הקלטות בתיקים אחרים.

לטענת בא-כוחה של זקן, עו"ד עופר ברטל, ההקלטות נמסרו למדינה, בתנאי שישמשו אך ורק בשני ההליכים נשוא ההסכם - ההליכים נגד ראש הממשלה לשעבר אולמרט בפרשות הולילנד וראשונטורס - ולאחר סיום הדיון בהם, היה על המאשימה להחזירן לידיה של העדה, ולא להוסיף לעשות בהן שימוש בחקירות אחרות.

הדברים נלמדים, לשיטת עו"ד ברטל, בראש וראשונה, מנוסח ההסכם הקובע שהמדינה ראשית לעשות כל שימוש שתמצא לנכון בהקלטות, ובלבד שיהיה רלוונטי לתיקים התלויים ועומדים באותה עת, דהיינו, לא תיקים שטרם נולדו.

גם התנהגותה של המדינה בהמשך הדרך, מלמדת לטענתו, על הבנתה, כי אין לה זכות לעשות שימוש בהקלטות לצרכים אחרים, לבד מההליכים נשוא ההסכם, ללא הסכמת העדה.

בסוף שנת 2014 זומן עו"ד ברטל למשטרה, והתבקש להורות לעדה לשתף פעולה בחקירה נשוא תיק זה, על-מנת שניתן יהיה להגיש את ההקלטות כראיה. הוא סרב בשם העדה, והסביר, כי ההקלטות נמסרו למשטרה לשימוש רק בהליכים שהיו תלויים ועומדים אז, ולא ניתן להמשיך ולעשות בהן שימוש לתיקים עתידיים. עוד טען, כי העדה עייפה מהליכים ובתי משפט, וביקשה לשים קץ למעורבותה בהם. לכן הורה לעדה לסרב להתייצב לחקירה, וכך עשתה.

כעבור מספר חודשים פנה עו"ד ברטל במכתב לעורכי הדין המטפלים בתיק ב.יאיר בפרקליטות, בדבר סירובה של העדה כי יעשה שימוש בהקלטות בתיקי חקירה אחרים, לבד מאלה שהוזכרו בהסכם. לבסוף, טוען הוא, כי המדינה הסכימה לשחרורה של העדה על-תנאי, לאחר תום שני שלישים מתקופת מאסרה. גם הסכמה זו מלמדת כי לשיטת המדינה, העדה לא הפרה את ההסכם.

המדינה מתנגדת לבקשת שולה זקן. לטענתה, בעת מסירת ההקלטות למשטרה, ידעה זקן כי השיחות עם יאיר ביטון נמצאות בין יתר ההקלטות, ועשתה זאת מרצונה החופשי. אין בהסכם כל התחייבות מצד המדינה להגביל עצמה לעשות שימוש בהקלטות, רק בתיקים מסוימים. המדינה, נטען, גם הבהירה לעו"ד ברטל, במהלך המפגש במשטרה בדצמבר 2014 כי בקשת האישור מהעדה היא לפנים משורת הדין, ומדובר בחומר חקירה שניתן יהיה לעשות בו שימוש גם ללא אישורה של העדה.

עוד טענה באת-כוח המדינה, כי אי שיתוף-פעולה בתיק זה אינו מהווה הפרת ההסכם, כי בהסכם התחייבה העדה לשתף פעולה רק בהליכים נשוא ההסכם. לכן לא התנגדה המדינה לשחרורה לאחר תום שני שלישים מתקופת מאסרה.

לבסוף טענה, כי עתירת העדה הועלתה בשיהוי ניכר, באשר היה ידוע לעדה זה מכבר אודות כוונתה של המדינה לעשות שימוש בהקלטות.

השופטת חיימוביץ פתחה את ההחלטה בהערת אגב בנוגע לויכוח על היקף הסכם עדת המדינה שנחתם עם שולה זקן. "איני משוכנעת כי ההליך הנוכחי הוא הפורום המתאים ביותר לברר את שאלת היקף התחייבויותיהם של צדדים להסכם שנערך בתיק אחר".

"עם זאת", הוסיפה השופטת, "לאחר שהשאלה הונחה לפתחי, והצדדים ביקשו כי אחליט בה על-פי המסמכים שהוצגו בפניי, ובפרט על יסוד נוסח ההסכם, אעשה כבקשתם".

השופטת דחתה את טענתו של עו"ד ברטל, כי המדינה רשאית לעשות בהקלטות רק שימוש רלוונטי לתיקים שהיו תלויים ועומדים במועד חתימת ההסכם, דהיינו, תיקים שנפתחו עד ה-27.3.14. "אני סבורה כי מנוסח ההסכם עולה מסקנה הפוכה", קבעה.

אותם סעיפים להסכם, קובעים, בין היתר, כי "הנאשמת מתחייבת בזאת לשתף פעולה באופן מלא עם רשויות האכיפה ולמסור הודעות אמת מפורטות על כל הידוע לה על אודות הפרשיות המוזכרות ונדונות בראיות החדשות, המעורבים באותן פרשיות והתיקים התלויים ועומדים כנגד המעורבים באותן פרשיות התלויים ועומדים בבתי המשפט השונים; הנאשמת מתחייבת בזאת למסור כל חומר נוסף שברשותה, לרבות מסמכים, ראיות חפציות, צילומים ועוד שהינו רלוונטי לפרשיות המוזכרות ונדונות בראיות החדשות; הנאשמת מתחייבת לסייע, ככל שיידרש, בחקירה ובהשגת ראיות נוספות נגד הדמויות המעורבות בראיות החדשות; הנאשמת מתחייבת בזאת למסור עדות אמת מלאה בכל הליך שיפוטי ככל שתדרש".

על כך כתבה השופטת: "המדינה לא נטלה על עצמה כל התחייבות או הגבלה ביחס לשימוש בחומרים שנמסרו לה".

עוד ציינה השופטת, גם אם נניח, בניגוד למפורש בהסכם, כי זכות המדינה לעשות שימוש בחומר, נגזרת מהיקף ההתחייבויות שנטלה על עצמה העדה, גם אז אין בנוסח ההסכם כדי לתמוך בטענתה. "מנוסח ההתחייבויות שקיבלה על עצמה העדה... נלמדת כוונת המדינה להמשיך ולחקור על בסיס החומר שמסרה העדה, ובמידת הצורך אף להגיש בעקבות החקירות כתבי אישום נוספים".

כך, נקבע, בסעיף 4 להסכם עדת המדינה, התחייבה שולה זקן לסייע ככל שיידרש, בחקירה ובהשגת ראיות נוספות נגד "הדמויות המעורבות בראיות החדשות".

"אין חולק כי נאשם 5 (יאיר ביטון, א' ל"ו) עונה להגדרה זו, שכן הוא אחת הדמויות נשוא הראיות החדשות שסיפקה העדה. המדינה, כך עולה מהכתוב, לא הגבילה עצמה לנאשמים בהליכים נשוא ההסכם, אלא ל"דמויות", ככל שיהיו, המעורבות בראיות החדשות", ציינה השופטת.

עוד נקבע בהחלטה, "לאחר שנחה דעתי כי השימוש בהקלטות כראיה בתיק זה, אינו נוגד את ההסכם עליו חתמה העדה, אני דוחה את הבקשה".

לבסוף קבעה השופטת כי מכיוון שהעדה לא התייצבה לדיון בתאריך 1.11.17 למרות שזומנה כדין, ניתן בזאת צו הבאה נגד העדה. שחרור כפוף להפקדת 3,000 שקל".

כתב האישום בפרשת ב. יאיר הוגש בספטמבר 2015, ובמסגרתו נחשף הקשר בין הקבלן ביטון לבין ראש ארגון הפשע, יצחק אברג'יל. כתב האישום הוגש נגד ביטון, אברג'יל, ניסים פינס, שמעון בלולו, חניתה פינס, נפתלי פרץ ונגד החברות ב. יאיר, ש.י.נ גן רווה ו-א.א.נ חשמל.

האישומים כוללים שלל עבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, עבירות מנהלים בתאגיד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס, קשירת קשר לביצוע פשע ועבירות נוספות.

לפי כתב האישום, במהלך השנים התפתחה מערכת יחסים חברית בין אברג'יל לביטון, במסגרתה נקשר הקשר הפלילי האסור. לטענת הפרקליטות, ב-2007 קשרו אברג'יל וביטון קשר, יחד עם בלולו ופינס פושט-הרגל, להעברת כספים לאברג'יל ולגורמים מטעמו, בדרכי מירמה, באמצעות חברת ב. יאיר.

לפי האישום, אברג'יל וביטון ביקשו לממש את הקשר באמצעות כריתת חוזים לבניית דירות באילת, והעברת חלק מהכספים שיועדו לבנייה, אל אברג'יל.

עוד כתבות

חנויות סגורות בעקבות הסגר / צילום: כדיה לוי, גלובס

זרם המובטלים נמשך: 3,256 נרשמו בשירות התעסוקה ביממה האחרונה

מאז תחילת הסגר נרשמו בשירות התעסוקה 141,651 דורשי עבודה חדשים ● עובדי ענף ההוראה, החינוך וההדרכה מהווים את הקבוצה העיקרית בקרב דורשי העבודה החדשים מאז תחילת הסגר עם שיעור של 26.3%

דואר ישראל - שירות מיון ארצי / צילום: איל יצהר

הקורונה של דואר ישראל: ירידה משמעותית בהיקף הסחר ב-2020

תושבי ישראל הזמינו מחו"ל כ-50 מיליון חבילות ב-2020, מול כ-68 מיליון חבילות ב-2019 ● מנתוני הדואר עולה כי זו השנה הראשונה מזה עשור שבה כמות החבילות נמוכה משמעותית משנה קודמת, ודומה בהיקפה להזמנות ב-2016

הבורסה לניירות ערך בפרנקפורט. משקפת נאמנה את הכלכלה הריאלית / צילום: Reuters, Sepp Spiegl

מגמה מעורבת באסיה; הריבית בסין נותרה ללא שינוי

הביטקוין רושם כעת ירידה של כ-2% ונסחר ברמה של 35,400 דולר ● בגזרת הסחורות רושם הזהב עלייה קלה ונסחר סביב 1,848 דולר לאונקיה, והנפט מסוג ברנט רושם עלייה של 0.5%

אנגלה מרקל / צילום: AP - Michael Sohn

גרמניה האריכה הסגר עד אמצע פברואר; בתיה"ס יישארו סגורים

ברקע החשש בגרמניה מהתפשטותה של "המוטציה הבריטית" הוחלט להאריך את ההגבלות על החיים הציבוריים במדינה עד 14 בפברואר לכל הפחות ● גם אוסטריה ושוויץ הודיעו על הארכת הסגר

השופט חאלד כבוב / צילום: תמר מצפי

השופט חאלד כבוב דחה את בקשת ההתפטרות של סנגורי אמיר ברמלי

עורכי הדין לירן זילברמן ועמית זיו ביקשו להתפטר מייצוגו של ברמלי עקב משבר אמון שנוצר ביניהם, על רקע החקירה החדשה שנפתחה נגד ברמלי בחשד לסחיטה באיומים במטרה להשפיע על המשפט ולהביא לפסילתו של השופט כבוב מלגזור את עונשו

בצלאל סמוטריץ' / צילום: רפי קוץ

חגית משה ניצחה בבחירות בבית היהודי; מסתמן שתחבור לסמוטריץ'

משה ניצחה את ניר אורבך, שנחשב מקרוב מאוד לבנט ● סמוטריץ': "הגיע זמן להחזיר את הביחד ואת האור לעיניים של בנות ובני הציונות הדתית"

ג’ק מא / צילום: Shutterstock

ג'ק מא הופיע בציבור לאחר חודשים של שמירה על פרופיל נמוך

מדובר בהופעה הראשונה של מא בציבור, מאז שהרגולטורים בסין החלו לטפל בעסקים שלו

מייסדי סטאקפולס. מימין: אלדד לבני CPO, עופר סמדרי CEO, ליאוניד בלקינד CTO / צילום: גיא חמוי

אחרי האקזיט המהיר של לומינייט, המייסדים חושפים סטארט-אפ חדש

עופר סמדרי, ליאוניד בלקינד ואלדד לבני, מכרו את החברה הקודמת שלהם ב-2019 לסימנטק תמורת כ-200 מיליון דולר ● הסטארט-אפ החדש שלהם סטאקפולס, שכבר גייס 28 מיליון דולר, מנסה לפתור תקלות בשירותי תוכנה בענן

איציק אברכהן ואורי לוין / צילום: סיון פרג'

שופרסל חוברת לדיסקונט לשותפות בפייבוקס

במסגרת השותפות פייבוקס תהפוך לחברה עצמאית, בבעלות דיסקונט ושופרסל, שיחזיקו בחברה המשותפת 50.1% ו-49.9% בהתאמה ● המהלך יאפשר לשדך את כרטיסי האשראי של מועדון שופרסל לאפליקציית פייבוקס, להנפיק כרטיסי אשראי וירטואליים חוץ-בנקאיים ועוד

פירות וירקות/ צילום: תמר מצפי

סיטונאית הירקות והפירות שמחזיקה בשולינק'ה: "נגיע למחזור של 30 מיליון שקל באונליין השנה"

בכך מצטרפת סיטונאית הירקות והפירות למהלכים דומים שביצעו מתחרותיה שנכנסו למכירה ישירה לצרכן, במטרה לצמצם את התלות ברשתות השיווק ● מחזור המכירות של סגלוביץ' בשנת 2020 מוערך בכ-150 מיליון שקל

עו"ד סיגל יעקבי, מ"מ מנכ"ל משרד המשפטים, בועידת שוק ההון של גלובס / צילום: איל יצהר, גלובס

הקורונה הכלכלית: עלייה של 40% בבקשות לפשיטות רגל וחדלות פירעון ב-2020

דוח הסיוע המשפטי במשרד המשפטים: בשנת 2020 נפתחו 22,475 תיקי חובות, מתוכם 9,768 בקשות לפשיטת רגל והליכי חדלות פירעון ● בנוסף נרשם שיא של פניות למוקד הסיוע המשפטי

תור לסופר בדיסלדורף, גרמניה / צילום: Shutterstock

הנדל"ן המבוקש ביותר בימי הקורונה נמצא במחסור

משקיעי נדל"ן רוצים לקנות חנויות מזון וסופרמרקטים, אך עשויים להתקשות לשכנע את רשתות המזון למכור את הנכסים

סקר הסקרים: הליכוד מוביל בפער, חולדאי על סף אחוז החסימה

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם הרביעית בתוך שנתיים ● גלובס מביא את הסקרים העדכניים ביותר מכל כלי התקשורת ובודק מי מתחזק, מי נחלש ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● העמוד מתעדכן באופן שוטף עם כל סקר חדש שמתפרסם

חיסון לקורונה של פייזר במרפאה בירושלים / צילום: Associated Press, Ariel Schalit

הניסוי של "כלכליסט": כמה פעמים אפשר לטעות בלי להתנצל, לתקן בלי להודות

האחריות של כלי תקשורת כלפי מידע מטעה שהוא מפיץ עמדה השבוע למבחן, כאשר ב"כלכליסט" פרסמו כותרת ממנה עלה כביכול כי ייתכן שפייזר עושה בישראל "ניסויים בבני אדם" • המידע התגלה כפייק ניוז, וב"כלכליסט" שינו את הידיעה במחשכים פעם אחר פעם ● ביקורת תקשורת, מדור חדש

בנימין נתניהו חיסוני קורונה חברת פייזר / צילום: אמיל סלמן-הארץ

הממשלה אישרה פה אחד את הצעת נתניהו: הסגר יוארך ב-10 ימים

נתניהו: "קורא למשטרה לנקוט יד ברזל נגד כל מפירי החוק" ● הסגר יוארך עד 31.1 בשעה חצות ● כל נוסע שנכנס לישראל יחוייב לעשות בדיקת קורונה 72 שעות לפני המראות לארץ

פרופ' איתן פרידמן, יו"ר "ועדת הלסינקי העליונה" / צילום: צילום מסך

והרי חדשות האמת: החיסון לקורונה הוא לא ניסוי בבני אדם

בניגוד לכותרות, ועדת הלסינקי – הוועדה שאחראית על אישור ניסויים בבני אדם – לא העלתה בשום שלב טענה שהחיסונים הם ניסוי בבני אדם ● מה באמת דרשו חברי הוועדה והאם הם בכלל מוסמכים לפסול את החיסון? ● המשרוקית של גלובס

מנכ"ל ScyllaDB דור לאור / צילום: יח"צ

המנכ"ל הישראלי שניתק את פרלר: "ויתרנו על הכנסה גדולה"

הסטארט-אפ הישראלי ScyllaDB סיפק לרשת החברתית השנויה במחלוקת את מסד הנתונים עד לשבוע שעבר ● המנכ"ל דור לאור: "זאת החלטה קשה שקיבלנו לאחר שלושה ימי דיונים. היינו חייבים להציב גבול"

אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף

המסחר בתל אביב ננעל בעליות: מדד ת"א 35 עלה ב-0.6%

מדד ת"א 90 התחזק ב-0.2% ומדד ת"א 125 הוסיף 0.5% ● בונוס ביוגרופ הודיעה על תחילת ניסוי קליני בחולי קורונה ● ביג רוכשת את השליטה באפי נכסים ● סלקום תמחק את מניותיה מהמסחר בניו יורק

אלון בלוך, חברת K Health / צילום: תמונה פרטית

יוניקורן בבריאות הדיגיטלית: K Health גייסה 132 מיליון ד' לפי שווי של 1.4 מיליארד ד'

K Health פיתחה טכנולוגיה המאפשרת ליצור צ'אט מותאם אישית לאדם המעוניין בטיפול רפואי, במסגרתו הוא מקבל שירות רפואי ראשוני ואבחון עצמי ● החברה מספקת היום גם שירותי רפואה מרחוק ● אלון בלוך: "המערכת נועדה לעזור לאנשים להבין מה יש להם ולפתור את הבעיה, כשהאמביציה היא ללמד את המכונה את שפת הרפואה"

5 דברים לפני פתיחת המסחר / עיצוב: טלי בוגדנובסקי , גלובס

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בת"א

הממשלה אישרה פה אחד את הצעת נתניהו: הסגר יוארך ב-10 ימים ● הדולר והאירו מתחזקים מול השקל ● עליות בוול סטריט אתמול, מגמה מעורבת באסיה ויציבות במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב ● טראמפ מפנה היום את הבית הלבן ● גלובס עושה סדר לקראת פתיחת המסחר בבורסה