גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

רשות ההגבלים העסקיים ורשות שוק ההון נגד ביטוחי הבריאות

מיכל הלפרין ודורית סלינגר החלו בבדיקה של ביטוחי הבריאות והסיעוד הפרטיים, שנשלטים ע"י הראל, כלל ביטוח והפניקס ■ "מדובר בתחום רווחי שהמחירים בו לא יורדים, ושהריכוזיות בו רבה, ולא ברור למה חברות רבות לא פועלות בו אם מדובר בתרנגולת שמטילה ביצי זהב"

מיכל הלפרין / צלם: איל יצהר
מיכל הלפרין / צלם: איל יצהר

רשות ההגבלים העסקיים ורשות שוק ההון משלבות ידיים והחלו בבדיקה משותפת של שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים שבאמצעות חברות הביטוח. ל"גלובס" נודע, כי עו"ד מיכל הלפרין ודורית סלינגר, שתי הממונות על הרשויות האמורות, סימנו לעצמן כפרויקט ל-2018, לבדוק מדוע למרות שהתחום הינו רווחי מאוד ונהנה משיעור תשלום תביעות נמוך יחסית, הוא נשלט באופן עקבי על-ידי שלוש קבוצות ביטוח, כשמהצד השני יש חברות שבוחרות לא להיכנס לפעילות בו.

"הבדיקה שהחלה תבחן 'היכן הכסף' ולמה לא נכנסות לתחום עוד חברות ביטוח", אומר ל"גלובס" גורם שמעורה שפרטים. לדבריו, "מדובר בתחום רווחי שהמחירים בו לא יורדים, ושהריכוזיות בו רבה, ולא ברור למה חברות רבות לא פועלות בו אם מדובר בתרנגולת שמטילה ביצי זהב".

ככל הידוע, הבדיקה תתמקד בכל תחומי ביטוחי הבריאות, כולל ביטוחי הסיעוד, שחווים בשנים האחרונות תהפוכות רגולטוריות ממשיות שמשנות את אופי המוצרים. שווקים אלה נשלטים היסטורית על-ידי קבוצות הביטוח הראל, שבשליטת יאיר המבורגר ובניהול מישל סיבוני; הפניקס, שבשליטת קבוצת דלק ובניהול אייל לפידות; וכלל ביטוח, שבשליטת אי.די.בי ובניהול איזי כהן.

רשות שוק ההון אמונה על הפיקוח בתחום הביטוח הן בכל הקשור להסדרת ההוראות והפוליסות, והן מתחום השירות ללקוחות ויציבות החברות. רשות ההגבלים העסקיים מופקדת על שמירת התחרות במשק וקידומה ו"עושה מאמצים להגברת התחרות ולעידודה במקום שבו היא מתקיימת, וליצירת תנאים להיווצרותה במקום שבו אין היא מתקיימת", כפי שמצוין באתר האינטרנט שלה.

סך דמי הביטוח

צמיחה עסקית בפרמיות שמשלם הציבור

במה מדובר? תחום ביטוחי הבריאות נחלק לשלושה רבדים. הבסיסי, שהוא המשמעותי מכול, הינו הרובד הממלכתי שמסופק על-ידי קופות החולים ושניתן לכלל התושבים על-ידי המדינה. מעליו ישנו רובד סמי-פרטי, שההצטרפות אליו נעשית בתשלום נוסף, לפי בחירת החבר בקופה ובמימונו הפרטי. רובד זה נקרא השב"ן - שירותי בריאות נוספים, שניתנים גם הם על-ידי קופות החולים.

מעל לרבדים אלה ישנו הרובד השלישי והפרטי לחלוטין: ביטוחי הבריאות בחברות הביטוח. בדוח השנתי של רשות שוק ההון, מוסבר כי "השירותים הניתנים באמצעות קופות החולים מפוקחים על-ידי הרשות לפיקוח ובקרה על קופות חולים ושב"ן במשרד הבריאות, ואילו ביטוחי הבריאות שמציעות חברות ביטוח מפוקחים על-ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון".

תחום ביטוחי הבריאות הפרטיים כולל שני ענפים: ענף מחלות ואשפוז, "שבו מתרכזת מרבית פעילות חברות הביטוח בתחום הבריאות", כדברי רשות שוק ההון; וענף תאונות אישיות. בענף מחלות ואשפוז ישנם כמה תתי-ענפים, ובהם ביטוח הוצאות רפואיות כנגד ניתוחים, תרופות והשתלות, ביטוח סיעודי, ביטוח מחלות קשות, ביטוחי שיניים, ביטוחי נכות, ביטוח נסיעות לחו"ל וביטוח בריאות לעובדים זרים.

מדובר בתחומי ביטוח צומחים שמראים עלייה עקבית וקבועה בפרמיות שמשלם הציבור, מדי שנה מאז 2003. ב-2016 שילם הציבור בישראל דמי ביטוח ברוטו בהיקף מצרפי של כ-9.4 מיליארד שקל בגין ביטוחי מחלות ואשפוז, ועוד 1.6 מיליארד שקל בגין ביטוחי תאונות אישיות. במונחים ריאליים מדובר על כך שהפרמיות בביטוחי הבריאות מהווים כיום כ-0.9% מהתמ"ג בעוד שבשנת 2003 הם היוו קצת פחות מ-0.5% - נסיקה של כ-84% ב-13 שנים.

כמו כן, נתוני רשות שוק ההון מלמדים כי בביטוחי המחלות ואשפוז עומד שיעור ההחזר שמקבלים המבוטחים - שהינו שיעור התביעות ברוטו ביחס לדמי הביטוח המשולמים - על רמה של 47% בלבד. מדובר בשיעור נמוך מאוד שמבציע על שיעור רווחיות גבוה בביטוחים אלה (היתרה משמשת למימון הרכישה, כגון עמלות לסוכני הביטוח ולעתודות ורווחיות חברות הביטוח).

תחום הבריאות גם מתאפיין בכפל ביטוחי אדיר למול ביטוחי השב"ן של קופות החולים, מה שמאפשר לחברות הביטוח לנהל בצורה מיטבית את ההוצאות "על חשבון" הרבדים הנמוכים יותר, ללא הוזלה בפרמיה. נציין, כי מרבית המבוטחים רכשו לאורך השנים פוליסות עם כיסוי מהשקל הראשון (כלומר, עם הכפל הביטוחי), ולא הסתפקו בביטוחים שמתלבשים מעל לשב"ן (וזאת, בגלל שפערי המחירים בין שני סוגי הפוליסות, שנקבעו על-ידי חברות הביטוח, לא היו מהותיים דיים).

כך, מאחר ולרוב לקוחות הביטוח הפרטי יש גם שב"ן - יוצא שישנו כפל ביטוחי משמעותי ביטוחי הבריאות.

רווחים של מאות מיליוני שקלים

כאמור, לא רק סוגיות הצמיחה של השוק והרווחיות הנאה שטמונה בו, על פניו, עומדים במרכז הבדיקה של שתי הרשויות. גם הדומיננטיות של שלוש חברות בתחומים אלה והיעדרן של אחרות מהשוק. הדוחות של רשות שוק ההון מלמדים בהקשר זה כי קבוצת הביטוח הראל מחזיקה בנתח (במונחי דמי ביטוח ברוטו בביטוח בריאות) הגבוה בשוק - 41%, ואחריה כלל ביטוח והפניקס עם 18% ו-19%, בהתאמה. אחריהן מגדל עם נתח שוק של 12%, מנורה מבטחים עם 6%, והיתר עם 2% ומטה.

למעשה, בבדיקת המרכזיות של שלוש הקבוצות הגדולות בשוק זה עולה מהדוחות השנתיים של רשות שוק ההון כי היא התגברה במידה קלה בשלוש השנים האחרונות, ואף הייתה גבוהה מלכתחילה. כך, מדד יחס הריכוזיות CR3, שמהווה סכום נתחי השוק של שלוש הקבוצות או חברות הביטוח הגדולות בענף, מלמד כי בתחום ביטוחי ההוצאות הרפואיות המדד עמד על רמה של 68% ב-2014, על רמה של 69% ב-2015 ועל רמה של 70% ב-2016 - כלומר, עלייה.

ומה זה אומר בשורה התחתונה? בחינת תוצאות מגזרי ביטוחי הבריאות בשלושת החודשים הראשונים של 2017, מגלה כי הראל רשמה בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה רווח כולל לפני מס של כ-105 מיליון שקל, כלל ביטוח הציגה רווח כולל לפני מס של כ-104 מיליון שקל, והפניקס - 154 מיליון שקל. בשנת 2016 כולה רשמו השלוש רווח כולל לפני מס ממגזר ביטוחי הבריאות והסיעוד של 158 מיליון שקל בהראל, 216 מיליון שקל בכלל ביטוח, ו-122 מיליון שקל בהפניקס.

נזכיר, כי רשות שוק ההון, בהובלת סלינגר, כבר עשתה רפורמה משמעותית בתחום ביטוחי הפרט כשהפכה את המוצרים לאחידים ומתחדשים מדי שנתיים. המהלך הזה הוביל להפחתה מסוימת בפרמיות, אך לא להפחתה שאליה שאפה הממונה במקור, ככל הידוע. עתה נראה כי ההסדרה של השוק הזה עולה שלב כשהיא עוברת לטיפול משותף יחד עם רשות ההגבלים העסקיים.

הראל כלל ביטוח והפניקס

עוד כתבות

נתב"ג ריק בצל סגירת השמיים עקב הקורונה / צילום: יוסי פתאל

המחיר הנמוך ביותר יזכה: מכרז להקמת מערך בדיקות קורונה בנתב"ג

הזוכה במכרז יתחייב להקים את מערך בדיקות הקורונה בנתב"ג עד 45 יום מרגע חתימת החוזה ולאחר זכייתו ● את עלות הבדיקה ישלמו הנוסעים

יצחק תשובה / צילום: פביאן קלדורף, יח"צ

מגדל ועמיתים יצטרפו לרפק ברכישת תחנות הכוח של דלק

העסקה, בהיקף של 367.5 מיליון שקל, אמורה לסייע לקבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה, להשלים את מכירתה של דלק ישראל

נטלי טישלר / צילום: איל יצהר, גלובס

"חזרתי לחדר הנעורים שלי, אני בעלטה"

נטלי טישלר עבדה כמפיקת אירועים וליצנית רפואית עבור 18 אלף שקל בחודש ● משבר הקורונה הותיר אותה ללא הכנסה ואילץ אותה לחזור לבית אמה: "לימדו אותי לשמור כסף לבן ליום שחור. שנים שילמתי ביטוח לאומי, אז למה הכסף לא חוזר אליי?" ● פרויקט מיוחד

שיחת עבודה בווידיאו / צילום: שאטרסטוק

שולחים שלושה סימני שאלה בווטסאפ? זה מה שיחשבו עליכם במקום העבודה

אחד המאפיינים של עבודה מרחוק הוא תעבורה מרובה של תקשורת בטקסט ● ד"ר אריק חשין, חוקר רגשות מאוניברסיטת חיפה, מסביר ממה צריך להיזהר כשמאמצים מודל עבודה בקפסולות ואיזה מסר אנחנו מעבירים כשאנחנו כותבים מיילים ארוכים

לצעירים נגמרים מקומות העבודה בעקבות המשבר הכלכלי והאבטלה מזנקת / צילום: כדיה לוי, גלובס

מענק לכל אזרח: כמה כבר קיבלו והאם יש סיבה לדאגה אם הכסף עדיין לא הגיע?

מתוך כ-6.5 מיליארד שקל שולמו עד כה כ-61.4% ● המענק של 750 שקל למבוגרים שולם עד כה למחצית מהזכאים

רוני חזקיהו, החשב הכללי באוצר, אמיר ירון, נגיד בנק ישראל / צילום: דוברות האוצר, רפי קוץ

למה מפלס החששות בבנק ישראל בעלייה ומדוע באוצר מעדיפים לגייס כסף מעבר לים

כדי לממן את הגירעון התופח צריך לגייס כסף גדול, אבל ייתכן שבאוצר פונים יותר מדי להלוואות יקרות בחו"ל • בינתיים בנק ישראל צופה שהגרוע מכל עוד לפנינו בכל הקשור לכלכלה הריאלית ונוקט צעד שעשוי דווקא לפגוע במאמץ להגדלת האשראי • שלוש הערות על המשבר הפיננסי

ד"ר ירדן לוינסקי / צילום: גלית לוינסקי

"כולנו במצב של טראומה מתמשכת": הסבר פסיכיאטרי למה שקורה לנו בקורונה

הפסיכיאטר ירדן לוינסקי מסביר מה קרה לנפש שלנו בקורונה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להתגבר, ולמה בישראל מתקשים למצוא במה להיאחז ● "בכל העולם יש חוסר ודאות, אבל פה רבים אחד עם השני ומייצרים כאוס" ● פרויקט מיוחד

בנימין נתניהו / צילום: Matt Rourke, Associated Press

נתניהו: "קונים אופציות על תרופות, ובכך מממנים את פיתוח החיסונים"

בביקור בבית החולים שערי צדק, התייחס היום נתניהו לפיתוח החיסון במכון הביולוגי ואמר כי הוא הנחה "אותם להקים כבר את מפעל הייצור"

בורסת וול סטריט / צילום: Associated Press

פייסבוק, אפל ואלפאבית הובילו את מדד הנאסד"ק לשיא חדש

נייס קפצה לשיא חדש ● כ-1.19 מיליון תביעות חדשות לדמי אבטלה בארה"ב בשבוע האחרון, לעומת צפי לכ-1.42 מיליון תביעות ●  הזהב לא עוצר וטיפס למחיר של 2,072 דולר לאונקיה ● בורסות אירופה סגרו בירידות

בני גנץ ובנימין נתניהו / צילום: Associated Press

סביבת נתניהו: "הצ׳ט בוט לא חוזר. מדובר בהודעה ישנה"

המתיחות הפוליטית מגיעה לשיא: גולשת טענה כי קיבלה הודעה מראש הממשלה המזמינה אותה לתמוך בו בבחירות. אך אנשי הקמפיין של נתניהו טוענים בתוקף כי מדובר בפעילות ישנה

אדוארדו אלשטיין, בעלי אי.די.בי  / צילום: שלומי יוסף, גלובס

אי.די.בי סגרה את משרדיה לאחר שאלשטיין ועובדים נוספים נדבקו בקורונה

הקבוצה סגרה את משרדיה בבניין ToHa בת"א ● בין הנדבקים במחלה לצד בעל השליטה אדוארדו אלשטיין נמצא גם מנכ"ל דסק"ש דורון כהן

ישראל כ"ץ ובנימין נתניהו / צילום: עמוס בן גרשום/דוברות הכנסת, Associated Press

הציבור צריך להבין: מדינת ישראל רחוקה מלהיות כל יכולה כלכלית

אם לא יקרה הבלתי צפוי, ישראל מצויה על הנתיב הישיר ליחס חוב-תוצר תלת ספרתי, הפחתת אופק דירוג החוב הלאומי ואף הפחתת הדירוג ● מי שמבטיח לציבור "שחר של יום חדש" באמצעות שינוי רדיקאלי של המדיניות הכלכלית, זורה חול בעיניים של צעירי ישראל

משפחת הדרי  / צילום: איל יצהר, גלובס

“לא מאמינה שאלה החיים שלי. זה גיהינום"

איילה הדרי עבדה 40 שנה בנתב"ג, עד שהוצאה לחל"ת, שכבר הוארך עד אמצע 2021. ● הקצבאות שבאמצעותן היא מתקיימת לא מאפשרות לה לטפל בבעלה החולה ולסייע לשני ילדיה, שגם הם בחל"ת: "הולכת נגד זרם חזק שאני לא יכולה להתגבר עליו" ● פרויקט מיוחד

דירות למכירה ולהשכרה / צילום: פאול אורלייב

WeCheck: כוח המיקוח של השוכרים עולה, משפחות יחליפו את הצעירים שעזבו

מנתוני חברת WeCheck עולה כי נכון לחודש יוני שוק השכירות כמעט ולא נפגע מהשלכות מגפת הקורונה ● עם זאת, הירידה בהיקף השוכרים הצעירים בלמה את עליית מחירי השכירות

ביירות ביום הפיצוץ. שיקום הנמל יעלה עשרות מיליארדי דולרים / צילום: Hassan Ammar, Associated Press

"בואו נחזור להיות צרפתים": הציבור בלבנון מביע חוסר אמון בממשלה

הכעס על אוזלת היד של הממשלה הביא להפצה ויראלית של עצומה הקוראת ללבנונים לדרוש את החזרת השלטון הקולוניאליסטי של צרפת על המדינה ● מקרון ביקר היום במדינה והבטיח רפורמה פוליטית

ראשי הסיעות החרדיות, השרים יעקב ליצמן ואריה דרעי ויו״ר ועדת הכספים ח״כ משה גפני בישיבת תיאום / צילום: דובר סיעת יהדות התורה

ליצמן, דרעי וגפני: לא נשתף פעולה עם הקדמת בחירות

שלושת ראשי הסיעות החרדיות בכנסת כינסו היום ישיבה לתיאום עמדות נוכח משבר התקציב, שבסופה הכריזו כי "העברת תקציב מדינה הינה צו השעה"

פרופ' רוני גמזו / צילום: ליאור צור, יח"צ

פרופ' גמזו: "עוברים למודל הרמזור. רשויות יהיו אחראיות לגורלן"

פרויקטור הקורונה הציג את עיקרי תוכנית "מגן ישראל" ● הדגש: טיפול בערים עם רמת תחלואה גבוהה ● "לסגור את הערים האדומות, זה לא דבר שתמיד עובד. צריך להיכנס פנימה לתהליך אינטנסיבי"

בורסות אסיה על רקע פסגת טראמפ-קים \ צילום: רויטרס

אירופה עוברת לירידות; מניית נינטנדו עולה אחרי דוחות חזקים

טראמפ חתם על צו נשיאותי להפסקת האינטרקציה העסקית עם טיקטוק ו-WeChat ● בנק אוסטרליה אמר שקצב השיקום הכלכלי של המדינה יהיה איטי יותר משחזו מראש ● היום ארה"ב צפויה לחשוף את מדד האבטלה שלה לחודש יולי

דרור פויר / צילום: יונתן בלום

כל מה שידענו על האנושות השתנה השבוע בזכות מיקרוסקופ אחד

343 שנה אחרי שנצפה לראשונה תא הזרע שוחה כדולפין בתנועות סימטריות, גילינו שהוא בכלל מתפתל סביב עצמו כמו מקדחה ששמו על הרצפה ולא ניתקו מהחשמל ● מה זה אומר עלינו?

יובל כהן, מראשי פורטיסימו ויו"ר טלרד / צילום: שלומי יוסף, גלובס

קרן פורטיסימו במו"מ לרכישת חברת השירותים המוניציפליים המחזיקה בסלופארק בכ-200 מיליון שקל

מ.ג.ע.ר מספקת שירותי גבייה ופיקוח עירוני לרשויות מקומיות ומחזיקה בחברת סלופארק ● בעלי השליטה בחברה, יורשי דן דוד, נכשלו באחרונה בהצעת רכש שהגישו לחברת לידר השקעות