גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מהם המספרים החשובים של שוקי הביטוח והחיסכון הפנסיוני?

יותר נכסים, יותר הפקדות, יותר פרמיות, יותר עמלות לסוכני הביטוח - שמקבלים פחות מהעוגה ההולכת וצומחת, הרבה פחות ייעוץ פנסיוני בבנקים וגם פחות חשבונות מנותקי קשר ● פוליסות חיסכון – הטבת מס לחוסכים

דורית סלינגר, הממונה על רשות ההון, בכנס "עושים שוק" / צילום: איל יצהר
דורית סלינגר, הממונה על רשות ההון, בכנס "עושים שוק" / צילום: איל יצהר

גידול אדיר בנכסים, ובתשלומים שמעביר הציבור לחברות הביטוח ולגופים המוסדיים האחרים, וזאת גם, ובעיקר, בחלקם של הנכסים הללו מהכלכלה הישראלי. אלו כמה מהמאפיינים הבולטים של שוקי הביטוח והחיסכון הפנסיוני בישראל נכון לסוף 2017. כך עולה מנתונים שרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שבראשות דורית סלינגר, שתפרוש בסוף החודש, פרסמה היום במסגרת הדוח השנתי שלה.

אחד ההיבטים המרכזיים ביותר בפעילות הרשות הוא הפיקוח על החיסכון הפנסיוני בישראל, שמהווה את כרית הביטחון העיקרית של הציבור לימי הגמלאות - מעבר לביטוח הלאומי הכורע תחת הנטל. זאת, נוסף על הפנסיה התקציבית, אשר לה זכאים אנשים שהצטרפו לשוק העבודה בעבר, ושהציבור ה"חדש" אינו זכאי לה.

במסגרת זו מפקחת רשות שוק ההון על קרנות הפנסיה, על קופות הגמל ועל חברות הביטוח, שיחד ניהלו בסוף 2017 נכסים פנסיוניים בהיקף מצרפי של כ-1.57 טריליון שקל. סכום זה מהווה גידול של יותר מ-10% ביחס להיקף הנכסים שנוהלו על-ידי אותם גופים בדיוק בסוף 2016.

הגידול האדיר בכספים אלה נובע משני מקורות: התשואות החיוביות בשוקי ההון, שבהם מושקעים הנכסים הללו, וההפקדות. המנוע הראשון היה חיובי בשנת 2017, ולגבי מנוע הגידול השני, כאמור, מפרטת הרשות כי ב-2017 הסתכמו ההפקדות בשוק בכ-121.6 מיליארד שקל - גידול של כמעט 20% ביחס להפקדות שנרשמו באותם שווקים בכל 2016.

כמה כסף העביר הציבור לחברות הביטוח ולחברות ניהול הגמל והפנסיה עבור הביטוח והחיסכון הפנסיוני שלו?

כמה כסף הציבור קיבל בחזרה?

למול ההפקדות ישנן גם משיכות כספים מצד הציבור, בין אם במסגרת תביעות ביטוח או זקנה, ובין אם במסגרת משיכה "רגילה" של כספי חיסכון לכל שימוש שהוא. ב-2017 הצטברו כל כספי המשיכות והתביעות בכ-56.4 מיליארד שקל, גידול של כ-9% ביחס למשיכות והתביעות ב-2016.

מניתוח הנתונים הללו עולה, כי ב-2017 מדובר בשיעור הפקדות מנכסים מנוהלים ממוצעים לאותה שנה של כ-8.1%, צמיחה של כ-9% לעומת שיעור ההפקדות מהנכסים הממוצעים ב-2016, שעמד אז על 7.4%.

ומה לגבי השיעור של המשיכות והתביעות מהיקף הנכסים הממוצע ב-2017? מדובר על שיעור תביעות ומשיכות של כ-3.8% בכל אחת מהשנתיים האחרונות, ללא תזוזה של ממש.

עד כמה ההפקדות והפרמיות בחיסכון הפנסיוני - לא כולל הפנסיה התקציבית, שממנה נהנית כאמור אוכלוסייה מוגדרת - הן משמעותיות וצומחות? הרשות מגלה כי שיעור הפרמיות וההפקדות בביטוח חיים, בגמל ובפנסיה מתוך התמ"ג גדל מ-6.9% בשנת 2012, לשיעור של 9.6% ב-2017.

אגב, גם שיעור דמי הביטוח בביטוחי בריאות וסיעוד ביחס לתמ"ג גדל משמעותית בשנים הללו, והוא כבר עומד על יותר מ-1%. וזאת בעוד שבביטוח הכללי חלה ירידה ביחס לתמ"ג בהיבט זה. כך או כך, לצד הגידול בסך הנכסים המנוהלים בשלושת אפיקי החיסכון הפנסיוני בשנים האמורות, הנתונים מגלים כי בכל אחת מהשנים 2013-2017 חלה ירידה בדמי הניהול שאותם משלם הציבור עבור ניהול החיסכון הפנסיוני שלו.

נתוני רשות שוק ההון מלמדים על מגמה נוספת שהולכת וגוברת בארבע השנים האחרונות: עלייה בכמות ההלוואות לעמיתים בכל מוצרי החיסכון הפנסיוני. ב-2017 עמד סך ההלוואות לעמיתים על 12 מיליארד שקל כמעט, לעומת סך של 2.7 מיליארד שקל ב-2008. העלייה המשמעותית ביותר הייתה בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות, שהעמידו ב-2017 הלוואות לעמיתיהן ב-9.3 מיליארד שקל.

לצד החיסכון הפנסיוני ישנו גם ענף הביטוח "הרגיל", שכולל בעיקר את ביטוחי החבויות, הרכוש, הבריאות והסיעוד. ב-2017 שילם הציבור לחברות הביטוח פרמיות בהיקף כולל של כ-22 מיליארד שקל עבור ביטוחי החבויות והרכוש, ועוד 12 מיליארד שקל כמעט בביטוחי בריאות וסיעוד ובביטוחי תאונות אישיות.

בסך הכול שילם הציבור והעביר לניהול חברות הביטוח והגופים המוסדיים ב-2017 דמי ביטוח והפקדות בדמי גמולים בהיקף של כ-156 מיליארד שקל, גידול של כ-16% לעומת 2016, שבה נרשם גידול של יותר מ-8% בנתון זה ביחס ל-2015.

נתח ניכר מהסכומים האלה מגיע לחברות הביטוח ולגופים המוסדיים באמצעות סוכני הביטוח. האחרונים נהנים מעמלות עבור עבודתם. ב-2017 הסתכמו העמלות ששולמו לסוכני הביטוח בכ-8.8 מיליארד שקל, גידול של כ-7% ביחס ל-2016 - שיעור שנמוך יותר מאשר שיעור הגידול בנכסים, וגם בפרמיות ובהפקדות.

יוצא אפוא, ששיעור העמלות לסוכני הביטוח מתוך סך הפרמיות וההפקדות לביטוח ולחיסכון פנסיוני עמד ב-2017 על 5.7%, לעומת 6.2% ב-2016 ו-6.3% ב-2015. כלומר, חלקם של הסוכנים בעוגה גדל אבסולוטית, אך קטן באופן יחסי.

הייעוץ הפנסיוני ממשיך להיעלם

היועצים הפנסיוניים בבנקים מהווים מערך הפצה פנסיוני, שבעבר נתלו בו תקוות רבות בכל הנוגע לשיפור מצב הלקוח, גם על חשבון סוכני הביטוח. היועץ הפנסיוני "הומצא" ב-2005 במסגרת רפורמת בכר, ואז תלו בו הרגולטורים תקוות גדולות. מאז ועד היום חלה התפכחות כואבת, וברור לכל שהייעוץ בבנקים לא התרומם לגבהים שציפו ממנו.

מדוע? הרשות מפרטת עתה, כי בסוף 2017 היו 317 יועצים פנסיוניים בנקאיים ב-474 סניפים ברחבי הארץ, ירידה בולטת לעומת 386 יועצים שפעלו ב-551 סניפים בסוף 2015, וירידה בולטת הרבה יותר לעומת 836 יועצים בבנקים ב-759 סניפים ב-2009, ו-809 יועצים ב-766 סניפים ב-2010, שהיו שנות האופטימיות לגבי שירות זה בבנקים.

כלומר, מאז סוף 2009 ועד עתה חלה צניחה אדירה בזמינות הייעוץ הפנסיוני בבנקים, ומספר היועצים הפנסיוניים בבנקים צנח בכ-62%. אגב, הרשות מגלה כי מאז הוחל בייעוץ בבנקים ועד היום, כ-409 אלף איש קיבלו ייעוץ פנסיוני באמצעות המערכת הבנקאית.

הדוח השנתי של הרשות עוסק גם בסוגיית איתור עמיתים ומוטבים שהקשר עימם נותק, ושל נפטרים, שעבורם מנוהלים כיום כ-23 מיליארד שקל ב-1.5 מיליון חשבונות (ממוצע של כ-15 אלף שקל לחשבון). מדובר בשיפור לעומת המצב ב-2013, אז היו בחשבונות אלה כ-45.7 מיליארד שקל.

הקיטון בין השנים חל בחשבונות מנותקי קשר, בעוד שבחשבונות של נפטרים גדל הסכום המצרפי. אגב, ברובם הגדול של חשבונות העמיתים מנותקי הקשר סכום הצבירה בחשבון נמוך מ-8,000 שקל, וברוב המכריע של חשבונות הנפטרים ישנם סכומים של פחות מ-5,000 שקל.

במסגרת הדוח מגלה רשות שוק ההון, כי תוצאות תהליך איחוד החשבונות הובילו בשנת 2017 לסגירתם של 520 אלף חשבונות לא פעילים, ולניוד של כ-6 מיליארד שקל בין הגופים. כמו כן התייחסה הרשות לרפורמה שהובילה - הקמת שתי קרנות פנסיה ברירת מחדל - שלגביה היא אומרת כי "הממצאים מורים על המשך ירידה בשיעור דמי הניהול".

בנוגע לאיתנות חברות הביטוח קובעת רשות שוק ההון, כי "השנה הגיע השלב הסופי, ומשטר סולבנסי 2 נכנס לתוקף", וזאת כחלק מאימוץ משטר ההון האירופי להבטחת יכולת הפירעון של חברות הביטוח, כך ש"כל החברות עומדות במשטר ההון, רובן ביחס המלא ומיעוטן ביחס העתי שנקבע".

לסיום, לצד הדוח ל-2017 פורסמו גם כמה פניות ציבור בולטות, שבהן פירטה הרשות, בין היתר, כי מבחינתה "לא ניתן לדחות באופן גורף אדם שזכאי לגמלת סיעוד מביטוח לאומי מלהצטרף לביטוח הסיעודי לחברי קופות החולים, שכן ההגדרות של המוסד לביטוח לאומי לעניין מצב סיעודי אינן זהות לאלו הקבועות בפוליסה". 

עוד כתבות

איינדהובן, מרכז העיר / צילום:  Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

עוף החול ההולנדי: איינדהובן, העיר שהמציאה את עצמה מחדש

עד לפני שנים אחדות, הרעיון לבקר בעיר ההולנדית איינדהובן היה מעורר גיחוך. מה יש כבר לעשות שם? ● אלא שהמהפך שעברה מעיר תעשייתית כושלת לבירת העיצוב ההולנדי ולאחת הערים היצירתיות בעולם, הפך אותה לאלטרנטיבה תיירותית אורבנית, נעימה, צעירה, ירוקה, לא צפופה ומסקרנת

עמיר פרץ/ צילום: תמר מצפי

מה חושב נפתלי בנט על המצע הכלכלי של עמיר פרץ ולמה הקמפיינים הפוליטיים מקרטעים

במערכת בחירות נטולת תכנים מהותיים בלטה השבוע התוכנית הכלכלית של מפלגת העבודה, אך גם היא התעלמה מנושא הגירעון התופח ● התגובה של נפתלי בנט לא איחרה להגיע: "יהפכו אותנו לוונצואלה" ● בינתיים, בליכוד "סומכים על נתניהו" ● פרשנות

וול סטריט / צילום: רויטרס

שבוע מסחר סוער בוול סטריט ננעל בעליות; הנאסד"ק עלה 1.7%

בורסות אירופה ננעלו בעליות חדות, בהובלת בורסת איטליה שננעלה בעליות של 1.5% ● מדד הפוטסי נפתח למסחר לאחר עיכוב של כשעתיים בגלל תקלות טכניות ● שוקי אסיה ננעלו במגמה חיובית ● דובר משרד החוץ הסיני מסר כי שנחאי מצפה מארה"ב לפגוש אותה ב"אמצע הדרך" בכל הנוגע לשיחות הסחר

תל מרשה / צילום: אורלי גנוסר

חבר, אתה חופר: איפה בישראל תוכלו להיות ארכיאולוגים ליום אחד

תוכניות מיוחדות בגן הלאומי בית גוברין מאפשרות למבקרים ולמשפחות להשתתף בחפירות ארכיאולוגיות אמיתיות. אם יהיה לכם מזל אפילו תחזרו הביתה עם מזכרת

פיצוץ במפעל זיקוקים במושב פורת בשרון / צילום: זק"א

"'אז מישהו איבד אצבע'": למה לא שומעים על התאונות הקשות במקומות העבודה

שי גבאי שנהרג בשבוע שעבר בתאונת עבודה בתל השומר, מצטרף לשני מקרים נוספים בתוך כחודש, וללא פחות מ–20 הרוגים בתאונות מן הסוג הזה במחצית הראשונה של 2019 ● "על ההרוגים באתרי הבנייה כולם כבר מדברים, וזה חשוב, אבל בתאונות בתעשייה כמעט שלא עוסקים, למרות שמספר ההרוגים בהן עולה כל הזמן", מתריעה הפעילה החברתית, עו"ד הדס תגרי ● ומה עושה המדינה בנידון?

זהר זיסאפל / צילום: יונתן בלום, גלובס

הוא משקיע בתחום הרכב, מזהיר מפני בועה ולוטש עיניים לבינה מלאכותית: זהר זיסאפל לא עוצר

כמעט 40 שנה לאחר שהקים עם אחיו את חברת רד, זהר זיסאפל לא מוריד את הרגל מהגז ● הוא משקיע בעשרות סטארט-אפים, מדלג מתחום לתחום ועכשיו הוא מחפש את הטכנולוגיה הבאה ● "לענקיות הטכנולוגיה יש כוח אדיר וצריך לפעול נגדן, אך כוחן לא גדול מאשר היה בעבר"

נבחרות ארה”ב בכדורגל / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

ההצלחה של מונדיאל הנשים מעניקה רוח גבית למאבק נגד האפליה התקציבית

גביע העולם בכדורגל נשים רק הסתיים, וכבר מיהרה פיפ"א להכריז כי תכפיל את הפרסים בטורניר הבא בעוד ארבע שנים • אלא שהפער מהגברים עדיין עצום, ובארה"ב, אלופת העולם, המאבק לשוויון מגיע לביהמ"ש • וגם: מי מבקש להחזיר את הגלגל לאחור בענף השוויוני היחיד - הטניס

איור: עומר הופמן

כשהמחלה פתאום תופסת אותך. טור אישי, מאוד

מתברר שבמטוס שעומד להתרסק אין אתאיסטים. אחרי 50 שנים שבהן אלוהים ואני לא היינו בקשר, מצאתי את עצמי באישון לילה בטיפול נמרץ, מנהל איתו שיחה. אחת מרבות שהיו לי בשבועות האחרונים

יוסימיטי פארק, צפון אמריקה בסטיישן

צפון אמריקה בסטיישן, שבוע 29: גראנד פינאלה בפארק יוסימיטי

את גן העדן השארנו לסוף. יוסימיטי פארק. פסגות הסיירה נוואדה מושלגות, ומתחת נביעה מבעבעת של מים חמימים ● שכבתי לי במים המלטפים, מתעלם מהמחשבה שהקץ יבוא מחר, או מחרתיים

קורין אלאל / צילום: גיל בקשטיין

חגיגות 30 שנה ל"אנטארקטיקה": קורין אלאל והקהל הטעינו זה את זו באנרגיות

העובדה ש-30 שנים לא הפכו את השירים מהאלבום “אנטארקטיקה” של קורין אלאל לפחות רעננים ורלוונטיים, חידדה עוד יותר את הכאב המילולי שהלחנים הנפלאים של אלאל טשטשו לעיתים

איור של ג'פרי אפשטיין בבית המשפט / צילום: רויטרס

דוח הנתיחה קבע: ג'פרי אפשטיין תלה עצמו בתאו

חוקרת מקרי המוות הראשית בניו יורק ברברה סמפסון קבעה כי אפשטיין התאבד בתלייה ● עורכי דינו של אפשטיין כבר הודיעו כי אינם מסתפקים בכך, וכי בכוונתם להוסיף ולחקור

הצ'יראשי של קיטו קאטו / צילום: איל יצהר, גלובס

סושי? תתקדמו לצ’יראשי, מנה שהיא תצוגת תכלית

מנת הצ’יראשי היפנית, כמו גם אחותה הצעירה והיותר משוחררת הפוקי, היא בעצם סושי מפורק: אורז בתחתית, מעליו נתחי דג, לרוב בקוביות נאות או בסשימי, לצד ירקות קצוצים וריבועי אצות. הכי מתאים לקיץ

שאול ואיריס אלוביץ' בבית המשפט / צילום: שלומי יוסף

הגיע הזמן שהפרקליטות והמשטרה יפנימו את המסר המרסן של ביהמ"ש העליון בסוגיית החילוטים

בזמן שהמשטרה והפרקליטות ממשיכות במגמה של חילוט אגרסיבי של רכוש של חשודים ונאשמים בפלילים, שיש מי שיאמר שנועד בין היתר להגביר את הלחץ על חשודים בחקירותיהם, בית המשפט העליון חושב אחרת ● בשורה של פסקי דין מעביר העליון לשתי הרשויות מסר שלפיו היד שלהן על הדק החילוטים והתפיסות היא קלה מדי והגיע הזמן שירגיעו ● פרשנות

עבודה של פאטמה שאנן / צילום: רן ארדה

כובשות את הנרטיב: אמניות פלסטיניות עכשוויות מספקות נקודת מבט חדשה

ואדי סאליב שלא הכרתם, דם מחזור במקום דם של מלחמות ופירוק דימוי האישה כמולדת - כל אלה ועוד הם מוטיבים בתערוכה חדשה בחיפה שבה אמניות פלסטיניות נאבקות על מקומן במאבק הלאומי

זמן אמיתי / צילום: ליאת פדרמן

30 שנה לבית הספר לברמנים "זמן אמיתי": "עד שנות ה-90 האלכוהול נתפס בישראל כחוסר תרבות"

בית הספר לברמנים "זמן אמיתי" חוגג 30, וזה לא עניין של מה בכך במדינה שלפני 30 שנה עוד התייחסה לאלכוהול כאל דבר מגונה ● מי בכלל חשב אז על ברי קוקטיילים ייעודיים ועל ברמן כבעל מקצוע מכובד

דרור פויר / צילום: יונתן בלום

האם דובוני המים שהתרסקו על הירח ניסו לברוח מבני האדם?

האנושות מתעקשת להתעלל ביצור בעל השם החמוד ביותר - "דובון מים" - וזה עוד יעלה לה ביוקר

הילה מיכוביץ'-סיטון  / צילום: גבע רונן

די כבר, קרצייה! בעידן של הפרעות קשב הכירו את האישה שתשלמו לה כדי שתנג'ס לכם

בעידן של מולטי-טסקינג ואינסוף הפרעות קשב, מסתבר שיש צורך בעבודה כזאת, ויש גם מי שעושה אותה בכישרון רב ● הכירו את הילה מיכוביץ'-סיטון, הקרצייה שמנדנדת לכם בתשלום ● פרק ראשון בסדרה "העבודה שלי"

מלי ביצור פרנס, עו''ד דנה הירשברג, אורי פדרמן, ד"ר מסעד ברהום / צילום:  קובי בן משה, מורג ביטן, איל יצהר,

ירח דבש באתונה: מנהלים מספרים על החופשה הראשונה בחו"ל

ד"ר מסעד ברהום מספר על החופשה באתונה, ואיך דבר לא השתנה בה בביקור השני ● עו''ד דנה הירשברג נזכרת במשלחת תלמידים למינכן שבה השתתפה ● מלי ביצור פרנס מספרת על החופשה באיטליה - החופשה הכי מדהימה שהייתה לה ● אורי פדרמן מתאר את הפעם הראשונה שזכה לפגוש ילדים מכל העולם

מחיצת ההפרדה בהופעה בעפולה / צילום: שלומי גבאי, וואלה!  NEWS

טוטו, אנחנו לא בקנזס: איך קשור דיון על אפליה בארה"ב למופע בהפרדה בעפולה

מה התרסק השבוע על הגבעה בפארק העירוני של עפולה ● אחרי טיסה ארוכה מארצות הברית, ובשם איזה ערך כמעט ובוטל המופע החרדי בהפרדה ● וגם ברינגר משיב לחן מענית: "הליהוק הקבוע של המחוקק לתפקיד שולל הזכויות – מופרך" ● דעה

אלנתן גולום ואלון טיגר בחפץ חיים / צילום: תמר מצפי, גלובס

היום שאחרי השריפה: למה החזרה הביתה של תושבי מבוא מודיעים נראית רחוקה מתמיד

בסוף מאי, תושבי מבוא מודיעים מצאו את עצמם ללא קורת גג לאחר שהמושב שלהם נשרף כליל ● בסוף אוגוסט, יהיה עליהם להתפנות מבית ההארחה בחפץ חיים שבו הם שוהים מאז, ולא נראה שהמדינה קרובה לספק להם פתרון ● המשטרה הודיעה על סגירת התיק לאחר שהראיות לא הוכיחו חשד להצתה ● מעקב G