גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מהם המספרים החשובים של שוקי הביטוח והחיסכון הפנסיוני?

יותר נכסים, יותר הפקדות, יותר פרמיות, יותר עמלות לסוכני הביטוח - שמקבלים פחות מהעוגה ההולכת וצומחת, הרבה פחות ייעוץ פנסיוני בבנקים וגם פחות חשבונות מנותקי קשר ● פוליסות חיסכון – הטבת מס לחוסכים

דורית סלינגר, הממונה על רשות ההון, בכנס "עושים שוק" / צילום: איל יצהר
דורית סלינגר, הממונה על רשות ההון, בכנס "עושים שוק" / צילום: איל יצהר

גידול אדיר בנכסים, ובתשלומים שמעביר הציבור לחברות הביטוח ולגופים המוסדיים האחרים, וזאת גם, ובעיקר, בחלקם של הנכסים הללו מהכלכלה הישראלי. אלו כמה מהמאפיינים הבולטים של שוקי הביטוח והחיסכון הפנסיוני בישראל נכון לסוף 2017. כך עולה מנתונים שרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שבראשות דורית סלינגר, שתפרוש בסוף החודש, פרסמה היום במסגרת הדוח השנתי שלה.

אחד ההיבטים המרכזיים ביותר בפעילות הרשות הוא הפיקוח על החיסכון הפנסיוני בישראל, שמהווה את כרית הביטחון העיקרית של הציבור לימי הגמלאות - מעבר לביטוח הלאומי הכורע תחת הנטל. זאת, נוסף על הפנסיה התקציבית, אשר לה זכאים אנשים שהצטרפו לשוק העבודה בעבר, ושהציבור ה"חדש" אינו זכאי לה.

במסגרת זו מפקחת רשות שוק ההון על קרנות הפנסיה, על קופות הגמל ועל חברות הביטוח, שיחד ניהלו בסוף 2017 נכסים פנסיוניים בהיקף מצרפי של כ-1.57 טריליון שקל. סכום זה מהווה גידול של יותר מ-10% ביחס להיקף הנכסים שנוהלו על-ידי אותם גופים בדיוק בסוף 2016.

הגידול האדיר בכספים אלה נובע משני מקורות: התשואות החיוביות בשוקי ההון, שבהם מושקעים הנכסים הללו, וההפקדות. המנוע הראשון היה חיובי בשנת 2017, ולגבי מנוע הגידול השני, כאמור, מפרטת הרשות כי ב-2017 הסתכמו ההפקדות בשוק בכ-121.6 מיליארד שקל - גידול של כמעט 20% ביחס להפקדות שנרשמו באותם שווקים בכל 2016.

כמה כסף העביר הציבור לחברות הביטוח ולחברות ניהול הגמל והפנסיה עבור הביטוח והחיסכון הפנסיוני שלו?

כמה כסף הציבור קיבל בחזרה?

למול ההפקדות ישנן גם משיכות כספים מצד הציבור, בין אם במסגרת תביעות ביטוח או זקנה, ובין אם במסגרת משיכה "רגילה" של כספי חיסכון לכל שימוש שהוא. ב-2017 הצטברו כל כספי המשיכות והתביעות בכ-56.4 מיליארד שקל, גידול של כ-9% ביחס למשיכות והתביעות ב-2016.

מניתוח הנתונים הללו עולה, כי ב-2017 מדובר בשיעור הפקדות מנכסים מנוהלים ממוצעים לאותה שנה של כ-8.1%, צמיחה של כ-9% לעומת שיעור ההפקדות מהנכסים הממוצעים ב-2016, שעמד אז על 7.4%.

ומה לגבי השיעור של המשיכות והתביעות מהיקף הנכסים הממוצע ב-2017? מדובר על שיעור תביעות ומשיכות של כ-3.8% בכל אחת מהשנתיים האחרונות, ללא תזוזה של ממש.

עד כמה ההפקדות והפרמיות בחיסכון הפנסיוני - לא כולל הפנסיה התקציבית, שממנה נהנית כאמור אוכלוסייה מוגדרת - הן משמעותיות וצומחות? הרשות מגלה כי שיעור הפרמיות וההפקדות בביטוח חיים, בגמל ובפנסיה מתוך התמ"ג גדל מ-6.9% בשנת 2012, לשיעור של 9.6% ב-2017.

אגב, גם שיעור דמי הביטוח בביטוחי בריאות וסיעוד ביחס לתמ"ג גדל משמעותית בשנים הללו, והוא כבר עומד על יותר מ-1%. וזאת בעוד שבביטוח הכללי חלה ירידה ביחס לתמ"ג בהיבט זה. כך או כך, לצד הגידול בסך הנכסים המנוהלים בשלושת אפיקי החיסכון הפנסיוני בשנים האמורות, הנתונים מגלים כי בכל אחת מהשנים 2013-2017 חלה ירידה בדמי הניהול שאותם משלם הציבור עבור ניהול החיסכון הפנסיוני שלו.

נתוני רשות שוק ההון מלמדים על מגמה נוספת שהולכת וגוברת בארבע השנים האחרונות: עלייה בכמות ההלוואות לעמיתים בכל מוצרי החיסכון הפנסיוני. ב-2017 עמד סך ההלוואות לעמיתים על 12 מיליארד שקל כמעט, לעומת סך של 2.7 מיליארד שקל ב-2008. העלייה המשמעותית ביותר הייתה בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות, שהעמידו ב-2017 הלוואות לעמיתיהן ב-9.3 מיליארד שקל.

לצד החיסכון הפנסיוני ישנו גם ענף הביטוח "הרגיל", שכולל בעיקר את ביטוחי החבויות, הרכוש, הבריאות והסיעוד. ב-2017 שילם הציבור לחברות הביטוח פרמיות בהיקף כולל של כ-22 מיליארד שקל עבור ביטוחי החבויות והרכוש, ועוד 12 מיליארד שקל כמעט בביטוחי בריאות וסיעוד ובביטוחי תאונות אישיות.

בסך הכול שילם הציבור והעביר לניהול חברות הביטוח והגופים המוסדיים ב-2017 דמי ביטוח והפקדות בדמי גמולים בהיקף של כ-156 מיליארד שקל, גידול של כ-16% לעומת 2016, שבה נרשם גידול של יותר מ-8% בנתון זה ביחס ל-2015.

נתח ניכר מהסכומים האלה מגיע לחברות הביטוח ולגופים המוסדיים באמצעות סוכני הביטוח. האחרונים נהנים מעמלות עבור עבודתם. ב-2017 הסתכמו העמלות ששולמו לסוכני הביטוח בכ-8.8 מיליארד שקל, גידול של כ-7% ביחס ל-2016 - שיעור שנמוך יותר מאשר שיעור הגידול בנכסים, וגם בפרמיות ובהפקדות.

יוצא אפוא, ששיעור העמלות לסוכני הביטוח מתוך סך הפרמיות וההפקדות לביטוח ולחיסכון פנסיוני עמד ב-2017 על 5.7%, לעומת 6.2% ב-2016 ו-6.3% ב-2015. כלומר, חלקם של הסוכנים בעוגה גדל אבסולוטית, אך קטן באופן יחסי.

הייעוץ הפנסיוני ממשיך להיעלם

היועצים הפנסיוניים בבנקים מהווים מערך הפצה פנסיוני, שבעבר נתלו בו תקוות רבות בכל הנוגע לשיפור מצב הלקוח, גם על חשבון סוכני הביטוח. היועץ הפנסיוני "הומצא" ב-2005 במסגרת רפורמת בכר, ואז תלו בו הרגולטורים תקוות גדולות. מאז ועד היום חלה התפכחות כואבת, וברור לכל שהייעוץ בבנקים לא התרומם לגבהים שציפו ממנו.

מדוע? הרשות מפרטת עתה, כי בסוף 2017 היו 317 יועצים פנסיוניים בנקאיים ב-474 סניפים ברחבי הארץ, ירידה בולטת לעומת 386 יועצים שפעלו ב-551 סניפים בסוף 2015, וירידה בולטת הרבה יותר לעומת 836 יועצים בבנקים ב-759 סניפים ב-2009, ו-809 יועצים ב-766 סניפים ב-2010, שהיו שנות האופטימיות לגבי שירות זה בבנקים.

כלומר, מאז סוף 2009 ועד עתה חלה צניחה אדירה בזמינות הייעוץ הפנסיוני בבנקים, ומספר היועצים הפנסיוניים בבנקים צנח בכ-62%. אגב, הרשות מגלה כי מאז הוחל בייעוץ בבנקים ועד היום, כ-409 אלף איש קיבלו ייעוץ פנסיוני באמצעות המערכת הבנקאית.

הדוח השנתי של הרשות עוסק גם בסוגיית איתור עמיתים ומוטבים שהקשר עימם נותק, ושל נפטרים, שעבורם מנוהלים כיום כ-23 מיליארד שקל ב-1.5 מיליון חשבונות (ממוצע של כ-15 אלף שקל לחשבון). מדובר בשיפור לעומת המצב ב-2013, אז היו בחשבונות אלה כ-45.7 מיליארד שקל.

הקיטון בין השנים חל בחשבונות מנותקי קשר, בעוד שבחשבונות של נפטרים גדל הסכום המצרפי. אגב, ברובם הגדול של חשבונות העמיתים מנותקי הקשר סכום הצבירה בחשבון נמוך מ-8,000 שקל, וברוב המכריע של חשבונות הנפטרים ישנם סכומים של פחות מ-5,000 שקל.

במסגרת הדוח מגלה רשות שוק ההון, כי תוצאות תהליך איחוד החשבונות הובילו בשנת 2017 לסגירתם של 520 אלף חשבונות לא פעילים, ולניוד של כ-6 מיליארד שקל בין הגופים. כמו כן התייחסה הרשות לרפורמה שהובילה - הקמת שתי קרנות פנסיה ברירת מחדל - שלגביה היא אומרת כי "הממצאים מורים על המשך ירידה בשיעור דמי הניהול".

בנוגע לאיתנות חברות הביטוח קובעת רשות שוק ההון, כי "השנה הגיע השלב הסופי, ומשטר סולבנסי 2 נכנס לתוקף", וזאת כחלק מאימוץ משטר ההון האירופי להבטחת יכולת הפירעון של חברות הביטוח, כך ש"כל החברות עומדות במשטר ההון, רובן ביחס המלא ומיעוטן ביחס העתי שנקבע".

לסיום, לצד הדוח ל-2017 פורסמו גם כמה פניות ציבור בולטות, שבהן פירטה הרשות, בין היתר, כי מבחינתה "לא ניתן לדחות באופן גורף אדם שזכאי לגמלת סיעוד מביטוח לאומי מלהצטרף לביטוח הסיעודי לחברי קופות החולים, שכן ההגדרות של המוסד לביטוח לאומי לעניין מצב סיעודי אינן זהות לאלו הקבועות בפוליסה". 

עוד כתבות

מכולות בנמל חיפה. יצוא הסחורות של ישראל קטן ב־4% ב־2020 / צילום: Reuters, Ronen Zvulun

קטר ההייטק החזיק גם את הייצוא הישראלי: יצוא השירותים השתווה לראשונה ליצוא הסחורות

לראשונה, יצוא השירותים השתווה בשנת 2020 ליצוא הסחורות • לפי אומדן מכון היצוא, אשתקד ספג היצוא הישראלי ירידה מתונה של 3% והסתכם ב-107 מיליארד דולר • ההייטק ממשיך להיות הענף הדומיננטי - אחראי ליותר ממחצית היצוא

משה חוגג - מנהל קרן הון סיכון סינגולריטים / צילום: יונתן בלום

נדחתה תביעה של משקיע קריפטו נגד משה חוגג בבית משפט בארה"ב

ביהמ"ש בסיאטל דחה את תביעתו של שון סניידר האמריקאי בגין נזק כספי שנגרם לו לטענתו ע"י חוגג, בעלי מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים, וחברת Stox שבבעלותו ● תביעה אחרת נגד חוגג, הנוגעת גם היא להנפקת מטבע הקריפטו של סטוקס, עדיין מתנהלת במחוזי בת"א

יניב הרוש, בעלי תל יצחק קיטשן אנד גארדן / צילום: מיקאל כהן

"הלקוחות אספו כסף כדי לשלם לי את הקנס, אבל אני יזם, ואת הסיכונים אני לוקח בעצמי. תרמתי את זה"

יניב הרוש, בן 40, נשוי ואב לשלושה, בעלי תל יצחק קיטשן אנד גארדן ● גלובס שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז 

מבצע חיסונים של חברת אסטרהזנקה בבית אבות בלונדון / צילום: Associated Press, Matt Dunham

דיווחים בגרמניה: חיסון אסטרה-זנקה יעיל רק ב-8% מעל גיל 65; החברה מכחישה

מקורות בממשלת גרמניה מסרו לכלי תקשורת במדינה כי החיסון לקורונה של חברת אסטרה-זנקה יעיל רק ב-8% מהמקרים בהגנה על מבוגרים מעל גיל 65, הרבה מתחת ל-62% היעילות שהחברה חזתה לכלל האוכלוסייה על סמך ניסויים קליניים

טנק קל של אלביט / צילום: אלביט מערכות

טנקים למדינה באסיה פסיפיק: חוזה בשווי של 172 מיליון דולר לאלביט מערכות

החברה תספק טנקים קלים מדגם "סברה" לצבא יבשה של מדינה באזור אסיה פסיפיק ● מנכ"ל ונשיא אלביט מערכות, בצלאל מכליס: "הפורטפוליו הנרחב שלנו בתחום תתי-המערכות מספק לנו עמדת כוח בשוק הרכבים המשוריינים"

שוטרים אוכפים את כיום ההנחיות באוקטובר 2020 / צילום: דוברות משטרת ישראל

חוק הגדלת קנסות על הפרת הגבלות נתקע: עובר לוועדת חוקה

בדיון בוועדת הכנסת נוצר רוב להעברת החוק לוועדת החוקה, כאשר גם נציגי הרשימה המשותפת תומכים בכך ● יו"ר כחול לבן בני גנץ הודיע לליכוד כי עד שלא יעבור חוק הקנסות בשלוש קריאות - לא יאפשר את העברת תקנות הסגר

קרחונים בנורבגיה ממעוף הציפור / צילום: Reuters, Natalie Thomas

הקרח בעולם נמס מהר מאי פעם, אומרים מדעני האקלים

מחקר מראה כי כדור הארץ איבד בעשורים האחרונים שכבת קרח בעובי מאה מטר ששטחה מקביל לשטחה של בריטניה

טל גרנות / צילום: שלומי יוסף

המהלכים שמבהירים שמשרד התקשורת מוריד את הכפפות מול הוט

הוט מצאה עצמה בימים האחרונים מול מציאות שונה מזו שהורגלה אליה, לאחר שמשרד התקשורת העמיק את הפיקוח וקנס אותה ב-6 מיליון שקל • מה גרם לשינוי ואיך קשורה לכך עסקת IBC?

עגל מתוך המשלוחים החיים / צילום: עמותת אנימלס

דוח פנימי חמור: כך מתנהלת היחידה שנועדה להגן על בעלי החיים ועל מה שמגיע לצלחת שלנו

דוח פנימי שבדק את ביצועי יחידת הפיקוח על הצומח והחי (הפיצו"ח) במשרד החקלאות, והגיע לידי גלובס, מציג ממצאים חמורים ● לפי הדוח, היחידה סובלת ממשבר עמוק ומ"הידרדרות מקצועית שמובילה לסגירת תיקים"

כ"ץ (מימין) ונתניהו מכריזים על התוכנית. הדרג המקצועי התנגד לחלקים / צילום: צילום מסך מתוך וואלה!NEWS

נתניהו מציג, שוב: תוכנית פוליטית לקראת בחירות בכסות של פתרון מיידי למשק

העלות הכוללת של תוכנית הסיוע הכלכלית שהציגו ראש הממשלה ושר האוצר מוערכת בכ–15 מיליארד ש' והיא תמומן באמצעות הגדלת הגירעון • תוכנית מענק לכל אזרח עוררה את מירב ההתנגדות מצד גורמי המקצוע באוצר, אך נכללה בכל זאת • וההבטחה לדמי אבטלה לעצמאים שוב ריקה מתוכן

הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: שלומי יוסף, גלובס

פעילות אקזוטית ממשיכה לזרום לשלדים בורסאיים: סייבר, רכב חשמלי וחקלאות ורטיקלית

בעלי שליטה בחברות דלות פעילות מנצלים את הביקוש להשקעה בחברות טכנולוגיה כדי למזג לתוכן פעילויות בהליך מהיר - מהלך שלכל הפחות מסייע לזינוק במניה

יעקב בליטשטיין / צילום: כדיה לוי

עוד מינוי זמני: קובי בליטשטיין מונה למ"מ מנכ"ל משרד האוצר

בליטשטיין משמש כיום בראש מטה התשתיות הלאומיות במשרד האוצר, וימשיך לכהן בשני התפקידים במקביל ● המינוי מגיע לאחר שנציבות שרות המדינה קבעה כי בעת הזו לא ניתן למנות מנכ"ל קבע מחוץ לעובדי שירות המדינה

ערוץ דיסקברי, אחד מתוך רבים המגיעים למיליוני בתי אב בעולם / צילום: אתר החברה

האם דיסקברי תסייע לרשת 13 להגדיל את ההכנסות מפרסום?

העסקה שבמסגרתה תחזיק דיסקברי 21% ממניות רשת 13 ותזרים 50 מיליון שקל, לצד הזרמה זהה של בעל השליטה, מעלה מספר שאלות ● מה מרוויח כל צד, ומה תיתן לרשת הפרידה מאנדמול?

ג'וזפה קונטה, ראש ממשלת איטליה / צילום: רויטרס

איטליה: "התפטרות טקטית" של ראש הממשלה ג'וזפה קונטה

ראש ממשלת איטליה צפוי לקבל מנדט מחודש מהנשיא להקמת קואליציה, אחרי שסיעה קטנה בראשות מתיאו רנצי פרשה מהממשלה לפני כשבועיים

ג'נט ילן, שרת האוצר האמריקאית / צילום: ג'ונתן ארנסט

הסנאט אישר את מועמדותה של ג'נט ילן כשרת האוצר האמריקאית

ילן הייתה ראשת הפדרל ריזרב בין השנים 2014 ל-2018 ● ההצבעה הסנאט הייתה האישור הסופי והחמישי למינוי, ובכך הפכה ילן לשרת האוצר הראשונה של ארצות הברית

בנימין נתניהו / צילום: אורן בן חקון, פול

פייסבוק הסירה פוסט של נתניהו שביקש פרטים של אזרחים ותיקים שלא התחסנו

פוסט שפורסם בעמוד הפייסבוק הרשמי של בנימין נתניהו, בו ביקש רה"מ לדווח בצ'ט בוט על אזרחים בני 60 ומעלה שלא התחסנו על-מנת שיול לשכנע אותם להתחסן ● בנוסף, פייסבוק השעתה את הצ'ט בוט עצמו ● הליכוד: "המטרה הייתה לעודד ישראלים מעל גיל 60 להתחסן כדי לשמור על חייהם"

חנויות להשכרה ברחוב דיזנגוף ת"א / צילום: איל יצהר

יותר מ-155 אלף איש הפכו לדורשי עבודה מאז תחילת הסגר השלישי

עם הארכת הסגר, בשירות התעסוקה מעריכים כי מספר דורשי העבודה שנוספו יגיע ל-170 אלף איש ● אתמול נרשמו 2,490 דורשי עבודה חדשים ● כ-80% מהם הוצאו לחל"ת ● ביממה האחרונה פוטרו או התפטרו 982 דורשי עבודה

נתן חץ / צילום: איל יצהר

אלוני חץ רוכשת מבני משרדים בפארק המדע בקיימברידג' תמורת 193 מיליון שקל

במסגרת העסקה חתמה אתמול EB, ש-96% ממניותיה מוחזקות בידי אלוני חץ, על הסכם לרכישת זכות חכירה ל-150 שנים במתחם בשטח של 17 דונם בפארק המדע קיימברידג' סייאנס פארק ● לדברי אלוני חץ, למתחם פוטנציאל השבחה עתידי להקמת פארק מדע מודרני, תוך כדי הגדלה משמעותית של זכויות הבנייה

בית הארחה של כנסייה ברמלה / צילום: Shutterstock

כנסייה היא לא עסק: לא תשלם על היטל השבחה על מכירת קרקע

הכנסייה האנגליקנית ברמלה מכרה קרקע והתבקשה לשלם היטל השבחה • הכנסייה טענה כי היא עוסקת רק בפעילויות דת וצדקה ולא בפעילות בעלת גוון עסקי ומסחרי, ולכן היא פטורה מהיטל • מה קבע השופט?

אילוסטרציה של החיסון לקורונה של מודרנה / צילום: Reuters, Dado Ruvic

מנכ"ל מודרנה: הרגולציה לחיסונים למוטציות תהיה פשוטה; הקורונה תישאר כאן לנצח

אנליסט הביומד אורי הרשקוביץ: "חדשות טובות עבור חברות החיסונים, פחות עבורנו" ● מניית מודרנה עלתה אתמול ב-12%, לשווי של כ-58 מיליארד דולר