גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שיא שלילי בעסקאות באזור תל-אביב והמשך צניחה ברכישות

הכלכלן הראשי באוצר מדווח על נתונים נמוכים במיוחד בהיקף עסקאות הנדל"ן ברחבי הארץ ברבעון השני של 2018 ● לפי הנתונים, החל מהרבעון הראשון של 2017 רשמו מחירי הדירות בתל-אביב ירידה בשיעור מצטבר של כ-9%

דירות למכירה בת"א / צילום  שלומי יוסף
דירות למכירה בת"א / צילום שלומי יוסף

היקף עסקאות הנדל"ן ברחבי הארץ ממשיך לרדת והגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז ימי המחאה החברתיתהשפל ברכישות המשקיעים הוביל למצב בו ברבעון השני של 2018 נרשם היקף העסקאות הנמוך ביותר מאז תחילת העשור הקודם, כאשר באזור תל-אביב רמת העסקאות צנחה לרמת שפל שלא נרשמה מאז ימי האינתיפאדה והמיתון במשק ברבעון הראשון של 2003 - כך עולה מסקירה שפרסם היום (ד') אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר ומתייחסת לרבעון השני של 2018.

עוד עולה מסקירת הכלכלן הראשי כי על-פי בחינת שינוי רמת המחירים בעיר תל-אביב, על בסיס מדד קייס-שילר (מדד המתייחס לעסקאות חוזרות באותו הנכס לאורך זמן), נראה כי באזור זה נרשמה גם ירידה לא מבוטלת במחירי הדירות. על-פי הסקירה, בעוד בין השנים 2000 ל-2016 האמירו המחירים בצורה מטאורית ברמה של פי 3.4 על-פי הסקירה, החל מהרבעון הראשון של 2017 מעידים הנתונים כי מחירי הדירות בעיר רשמו ירידה בשיעור מצטבר של כ-9%, וברבעון הנסקר מדובר בירידה של 1.1%.

נתוני הסקירה גם מעידים על אפשרות של שינוי מגמה בקרב זכאי מחיר למשתכן, כאשר ניתן לראות עלייה בשיעור מחוסרי הדירה שרוכשים דירות בשוק החופשי ולא בפרויקטים המוזלים במסגרת התוכנית הממשלתית. כך, ברבעון השני של 2018 נרכשו 9,500 דירות "במחירי שוק" על-ידי רוכשי דירה ראשונה, ובהשוואה לרבעון המקביל אשתקד מדובר בעלייה בשיעור של כ-3% בנתון זה, לאחר 4 רבעונים רצופים של ירידות.

גידול זה ברכישות מתמקד דווקא בפלח השוק של דירות יד שנייה ולא דירות חדשות, מה שמסביר את המשך היחלשות מכירות הקבלנים למרות העלייה של רכישת דירות בשוק החופשי. כך, סך הדירות החדשות שנמכרו במחירי שוק חופשי ברבעון הנסקר עמד על 4,800 דירות, ירידה בשיעור 6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ועל-פי הסקירה - הרמה הנמוכה ביותר מאז תקופת ההמתנה לתוכנית מע"מ אפס של שר האוצר יאיר לפיד, בה מכירות הקבלנים רשמו ירידה ניכרת.

1,700 דירות מוזלות ברבעון

ברבעון השני של 2018 נרכשו 21.5 אלף דירות במחירי שוק (לא כולל מחיר למשתכן), ירידה בשיעור 6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בכל הקשור לדירות המוזלות שנמכרו ברבעון השני, מדובר בכ-1,700 דירות בסך-הכול, כאשר המספר הכולל של העסקאות ברבעון עמד על 23.2 אלף דירות בסך-הכול. בהשוואה לרבעון הקודם, הרבעון הראשון של 2018, מדובר בירידה בהיקף העסקאות בשיעור של 12%.

כאמור, באזור תל-אביב נצפתה ירידה חדה בשיעור העסקאות, כאשר ברבעון הנסקר נמכרו באזור זה פחות מכ-1,700 דירות - ירידה בשיעור 15% בהשוואה לרבעון השני של 2017. באוצר מציינים כי "בשלושת הרבעונים האחרונים שיעורי הירידה במספר העסקאות באזור זה גבוהים משמעותית מאשר ברמה הארצית. בכך הגיע מספר העסקאות באזור תל-אביב קרוב לרמת השפל שלו שנרשמה ברבעון הראשון של 2003, אשר עמד בצל האינתיפאדה השנייה והמיתון במשק. כך, בעוד שבאזור המרכז למשל עדיין גבוה מספר העסקאות ברבעון השני השנה ב-50% בהשוואה לרמתו ברבעון הראשון של 2003, באזור תל-אביב עומד פער זה על 10% בלבד. זהו גם האזור היחידי בו רמת העסקאות ברבעון השני של 2018 נמוכה אף מזו שנרשמה בתקופת המחאה החברתית".

בכל הנוגע לעסקאות מחיר למשתכן בלבד, שיעור העסקאות לרכישת דירה מוזלת ברבעון השני של 2018 גבוה ב-22% ממספר הדירות המוזלות שנרכשו ברבעון המקביל אשתקד, אולם בהשוואה לרבעון הקודם, מדובר על ירידה חדה של 32%. ההסבר לשינוי המהותי בהיקף העסקאות המוזלות נעוץ, על-פי האוצר, בעיקר בעובדה שברבעון הקודם נרשמו מכירות גבוהות בפרויקט בהרצליה, פרויקט רחב-היקף. נסביר כי היקף הדירות המוזלות שנמכר תלוי בחתימת חוזים בין הזכאים לקבלנים, ועיכוב קבלת היתר לפרויקטים המוזלים דוחה גם את חתימת החוזים. מסיבה זו ניתן לראות את ההבדלים הגדולים בין רבעון לרבעון בהיקף הדירות המוזלות שנמכרות.

נתונים הפוכים בין הלמ"ס לכלכלן הראשי בכל הנוגע למחירים בתל-אביב

עוד סבורים באוצר כי העובדה שבאזור תל-אביב נרשמה ירידה משמעותית בהיקף העסקאות, מחדדת גם את ההבנה כי לא מדובר רק בירידה הנובעת מהמתנה של רוכשים למחיר למשתכן: "העובדה לפיה דווקא אזור תל-אביב, האזור היחידי בו עד לאחרונה לא התקיימו מכרזים במסגרת מחיר למשתכן, הוא זה שמוביל את הירידה במספר העסקאות - יש בה כדי להעמיד בסימן שאלה את הטענות לפיהן הקיפאון בשוק מוסבר ב'ביקושים כבושים' על רקע ההמתנה של הזוגות הצעירים לתוכנית מחיר למשתכן", נכתב בסקירה. "כמו כן, יש בממצאים אלה כדי להעלות סימני שאלה ביחס לעלייה החדה שנרשמה במחירי הדירות באזור תל-אביב ברבעון השני, כפי שעולה מנתוני הלמ"ס.

"לא מן הנמנע כי ההתכווצות החדה במספר העסקאות באזור זה הביאה לשינוי בתמהיל הדירות הנמכרות, בכלל זה גידול משמעותי בשיעור הדירות שעברו השבחה, באופן שאינו בא לידי ביטוי מלא בבסיס הנתונים המשמש לחישוב המדד ההדוני של הלמ"ס (מדד שמנכה איכות במדידה). כפי שיפורט בהמשך, בהתבסס על מדד קייס-שילר שביצענו למחירי הדירות בצפון תל-אביב ומרכזה (הרחובות התחומים בין ארלוזורוב לירקון), החל מהרבעון הראשון של 2017 נרשמת ירידת מחירים באזור זה, זאת לאחר שמאז תחילת העשור הקודם ועד הרבעון השלישי של 2016 עלו מחירי הדירות באזור זה פי 3.4".

נזכיר כי על-פי מדד מחירי הדירות של הלמ"ס שהתייחס לחודש יוני האחרון, מחירי הדירות באזור תל-אביב (מחוז תל-אביב) דווקא רשמו עלייה בשיעור 2.2% , העלייה הגבוה ביותר מכל המחוזות האחרים. כעת טוענים באוצר כי ייתכן שמיעוט העסקאות שנרשם באזור זה גורם להטיה של המחירים כלפי מעלה, וזאת בשל השבחה של דירות שנמכרו או גורמים אחרים. 

במסגרת הסקירה מנסים להראות באוצר כיצד מיעוט העסקאות וניסיונות של בעלי דירות להשביח את הדירות כדי למכור אותן יותר בקלות משפיעה על המחיר שמתקבל בסופו של דבר. "באזור תל-אביב, האזור המוביל את הירידה במספר העסקאות, בפרט בדירות יד שנייה, נרשמה ירידה של 23% במכירות המשקיעים ברבעון השני בהשוואה למקביל לו אשתקד. שיעור ירידה זה גבוה מהממוצע הארצי, אולם נמוך יותר משיעורי הירידה שנרשמו ברבעונים הקודמים באזור זה. כך למשל, ברבעון הראשון השנה נרשמה ירידה של 42% במכירות המשקיעים באזור (בהשוואה לרבעון הראשון אשתקד), כאשר שיעור ירידה דומה נרשם גם ברבעון האחרון של 2017. ייתכן כי התמתנות קצב הירידה במכירות המשקיעים בתל-אביב מוסברת לפחות בחלקה בממצא העולה מניתוח 'איכות' הדירות שנמכרו. בניתוח זה נמצא כי שיעור הדירות שעברו השבחה משמעותית מבין הדירות שמכרו המשקיעים בחודש יוני הגיע ליותר משליש (35%), כאשר גובה ההשבחה הממוצעת (במחירי 2018) עמד קרוב ל-400 אלף שקל.

נציין כי בחלק הארי של הדירות ההשבחה המשמעותית הייתה בשנת 2018 עצמה. לשם השוואה, בחודש מרץ השנה רק 9% מהדירות שמכרו המשקיעים בתל-אביב עברו השבחה על-ידם, בסכום ממוצע של 300 אלף שקל. דהיינו, ייתכן כי הירידה החדה והמתמשכת במספר העסקאות בת"א יצרה "תמריץ" עבור המשקיעים המעוניינים למכור את דירתם בשוק "קפוא", להשביח את הדירה, על-מנת להגדיל את ההסתברות למכור אותה במחיר המבוקש על-ידם (או קרוב אליו)".

מחוסרי דיור רוכשים דירות יד שנייה במחירים הדומים למחיר למשתכן

עוד תופעה מעניינית שעולה מסקירת האוצר מעידה כי ברבעון הנסקר נרשמה עליה ברכישת דירות במחירי שוק על-ידי מחוסרי דיור. נתון זה מעניין, משום שעד כה היקף הרכישות של מחוסרי דיור שהם גם זכאי מחיר למשתכן היה נמוך, וזאת בין היתר בשל ההמתנה לדירות המוזלות. כעת, העלייה במכירת הדירות במחירי שוק מעידה כי לא מעט זכאים חוזרים לשוק החופשי, אולם לא לרכישה של דירות חדשות, אם כי דירות יד שנייה במחירים הדומים למחירים המוזלים של מחיר למשתכן. עובדה זו מעידה כי יש מי שבוחר להתפשר על דירות יד שנייה במקום דירה חדשה כדי להימנע מתקופת ההמתנה הארוכה לדירות המוזלות.

במקרה שמגמה זו תתרחב, ניתן יהיה להגיד שהתמשכות התהליכים והעיכוב ביציאה לדרך של הפרויקטים המוזלים מתגלים כנקודת-התורפה המשמעותית של התוכנית הממשלתית שמובילה זכאים להעדיף דירות יד שנייה. "בפילוח גאוגרפי בולט אזור רחובות עם גידול חד של 23% ברכישות הזוגות הצעירים ('במחירי שוק') בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כאשר עיקר הגידול התרכז בפלח השוק של דירות יד שנייה, במחיר ממוצע של 1.3 מיליון שקל", נכתב בסקירה. "רמות מחירים אלה, של דירות יד שנייה שנרכשו על-ידי הזוגות הצעירים באזור רחובות, דומות לרמות המחירים של דירות חדשות הנמכרות במסגרת מחיר למשתכן באזור זה. ניתוח מאפייני הזוגות הצעירים שרכשו דירות יד שנייה באזור רחובות מלמד כי שני-שלישים מהם עונים על הקריטריונים לזכאות למחיר למשתכן (אין בידינו נתונים האם הם אכן הוציאו תעודת זכאות). ככל שחלק מאותם רוכשים הם אכן זכאי מחיר למשתכן, ייתכן כי העדפתם לרכוש דירה יד שנייה (במקום להמתין לזכייה בדירה חדשה במסגרת מחיר למשתכן) מוסברת בין היתר מהעדפתם לישובים מסוימים, בהם קיים מיעוט של מכרזים במסגרת מחיר למשתכן. כך למשל, העיר הדומיננטית ביותר ברכישות הזוגות הצעירים באזור רחובות ברבעון השני של 2018 (ובכלל במחצית הראשונה של 2018) היא אשדוד, אשר ריכזה חמישית מרכישות אלה, כאשר לפחות עד עתה כלל לא התפרסמו בה מכרזים במסגרת מחיר למשתכן. ממצא נוסף מעניין ביחס לרכישות הזוגות הצעירים באשדוד הוא שיעור גבוה יחסית של משקי-בית בהם לפחות אחד מבני הזוג מועסק במערכת הבריאות. ייתכן כי פתיחתו של בית החולים אסותא בעיר אשתקד, מסבירה חלק מגידול זה ברכישות". 

משקל המשקיעים בשפל ועומד על 14% מכלל העסקאות

ברבעון השני של 2018 נרכשו 3,200 דירות על-ידי משקיעים, ירידה חדה של 25% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, בהמשך לשיעורי ירידה חדים מאז הרבעון האחרון של 2016. על-פי האוצר, "זהו רצף הירידות הארוך ביותר ברכישות המשקיעים לפחות מאז תחילת העשור הקודם".

עוד על-פי הסקירה, משקל המשקיעים בסך העסקאות הוסיף לרדת אף הוא, לרמת שפל של 14%, נמוך בארבע נקודות אחוז בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והרמה הנמוכה ביותר שנרשמה בפרמטר זה לפחות מאז תחילת העשור הקודם. במקביל, הירידה החדה ברכישות המשקיעים משפיעה גם על הכנסות המדינה ממס הרכישה שנפגעות משמעותית. על-פי הסקירה, סך חיובי המס מדירות אלה ברבעון השני של 2018 עמד על 360 מיליון שקל בלבד, ירידה ריאלית של 30% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ואחת הרמות הרבעוניות הנמוכות ביותר בשנים האחרונות.

עוד בסקירה: "המשך הירידה החדה ברכישות המשקיעים בולטת במיוחד על רקע הירידות שנרשמו ברבעון השני בריבית הממוצעת על משכנתאות ובריבית הריאלית של בנק ישראל (בניכוי ציפיות לאינפלציה). בפילוח גאוגרפי נמצא כי הירידה החדה ברכישות המשקיעים הקיפה את כל האזורים, כאשר ממשיכים לבלוט אזור נתניה ואזור תל-אביב עם שיעורי ירידה חדים אף מאלה שנרשמו ברמה הארצית.

"כאשר בוחנים כיצד מתפלגות רכישות המשקיעים בין הערים השונות במחצית הראשונה של 2018 לעומת שנת 2015, שנת השיא ברכישות המשקיעים (בין היתר על רקע הקדמת רכישות טרם הכבדת מס הרכישה עליהם), ניכרת הנטישה של המשקיעים את ערי הפריפריה, בפרט אלה שנהנו אז מתנופת בניה חזקה כמו קריית-גת, עפולה וחריש. כך, בעוד שבשנת 2015 נמנו קריית גת ועפולה עם 20 הערים המובילות ברכישות המשקיעים (מקומות 10 ו-14 בדרוג, בהתאמה), ירדו ערים אלה למקומות 44 ו-22 במחצית הראשונה של 2018. באופן כללי, אף כי גם הערים המובילות בדרוג המשקיעים, תל-אביב, ירושלים, חיפה ובאר-שבע ספגו ירידה חדה ברכישות, עדיין חלקן בסך רכישות המשקיעים ב-2018 גבוה מאשר לפני שנתיים-שלוש. כך למשל, בעוד שבשנת 2015 ריכזו 4 ערים אלה מעט יותר מרבע מכלל רכישות המשקיעים באותה שנה, עלה משקלם לקרוב לשליש במחצית הראשונה של 2018. ייתכן כי בכך בא לידי ביטוי בין היתר חשש המשקיעים מערים פריפריאליות, בפרט כאלה שנרשם בהן גידול חד בהיצע בשנים האחרונות".

במקביל, האזור שרשם את הירידה המתונה ביותר ברכישות המשקיעים מבין אזורי הביקוש במרכז הארץ הוא אזור רחובות, בו נרשמה ירידה של 8% ברכישות המשקיעים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. מי שמיתנה את הירידה ברכישות המשקיעים באזור היא אשדוד, בה נרשם גידול חריג של 38% ברכישות המשקיעים בהשוואה לרבעון הקודם ויציבות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

על-פי האוצר, "ניתוח הממצאים מלמד כי גידול זה הושג בחלקו על רקע התעוררות מסוימת ברכישות תושבי החוץ בעיר (בניגוד להמשך הירידה החדה ברכישות תושבי החוץ ברמה הארצית), אולם עיקר הגידול מתרכז ברכישות משקיעים ישראלים, בפרט בפלח השוק של הדירות החדשות. ניתוח מאפייני המשקיעים באשדוד ברבעון השני מצביע על אנומליה מסוימת ברמות השכר של המשקיעים, בין אלה שרכשו דירות חדשות למי שרכשו דירות יד שנייה. כך, בעוד שבאופן לא מפתיע רמות המחירים של הדירות החדשות שנרכשו על-ידי המשקיעים באשדוד היו גבוהות משמעותית מאלה של דירות יד שנייה שנרכשו על-ידי המשקיעים האחרים (פער מחירים של 32%), רמות השכר של המשקיעים שרכשו דירות חדשות היו נמוכות ב-12% מאלה שרכשו דירות יד שנייה, כאשר גם כשלעצמן מדובר ברמות שכר נמוכות יחסית למי שהם בעלים של דירה אחת נוספת לפחות (שכר ברוטו ממוצע של 23.6 אלף שקל למשק-הבית)". 

עוד כתבות

מנכ"ל אפל טים קוק/ Shannon Stapleton , צילום: רויטרס

אנליסטים חוששים כי חברת אפל נוהגת בחוסר שקיפות

הדיווח של אפל - כי תחזית ההכנסות של חטיבת השירותים שלהם מעל לתחזיות השוק - הצליח לבלבל את האנליסטים ● זאת מכיוון שאפל חישבה את ההכנסות לפי חוקי החשבונאות החדשים, אך לא ציינה זאת במכתבה למשקיעים ● לפי כללי החשבונאות הישנים, תחזית ההכנסות דווקא מתחת לציפיות

גלעד גליק, מנכ"ל איתמר מדיקל / צילום: איל יצהר

חם בביומד: איתמר מדיקל גייסה 11.5 מיליון דולר, וכיטוב 6 מיליון דולר

גיוס הגישור של איתמר, בו משתתף גם מור בית השקעות, עשוי לגדול ● מניית כיטוב צונחת כעת בבורסה בתל אביב ביותר מ-20% לאחר שיעור עלייה תלת ספרתי ביומיים האחרונים

בני ברק / צילום: איל יצהר

איך עוזרים ל-8 ילדים לקנות דירות: כמה כסף לוקחים מהבנק?

במגזר החרדי מסתפקים בדירות זולות וקטנות יותר, וההורים לוקחים על עצמם חלק מהמשכנתא ● אורי יוניסי, מנהל תחום המשכנתאות בבנק מזרחי טפחות: "כל התכוונות בתי האב היא לראות את הילדים מסודרים מהרגע הראשון"

בזק / צילום: איל יצהר

עוד מכה לבזק: משרד התקשורת יאפשר למתחרים גישה ישירה למתגים

משרד התקשורת שלח השבוע מכתב לבזק ובו הודיע לה כי היא נדרשת לאפשר לסלקום ולפרטנר גישה ישירה למתגים שלה, מה שיעזור להם לצמצם את עלויות השימוש ברשת שלה

התקהלות נערים חרדים  / צילום: רויטרס

שכונות מעורבות או עיר חרדית חדשה: היכן ייבנו 200 אלף דירות למגזר החרדי

הביקוש העצום לדיור במגזר החרדי מעמיד את המדינה בפני דילמה: האם להגביר את החיכוך בין חרדים לחילונים או לבחור בהפרדה ● מה שבטוח, אם רוצים לראות עלייה בשיעור המועסקים מהמגזר, אי אפשר לשלוח אותם לגור בכסיף

רכישת דירה / צילום: Shutterstock

רשות המסים עדכנה את מדרגות מס רכישה: עד 1.69 מיליון שקל דירה תהיה פטורה

בהתאם לשיעור עליית המדד שפורסם אתמול (ד') עדכנה רשות המסים את גובה מדרגות מס הרכישה ● המשמעות המעשית: הפחתה בגובה המס הרכישה

ניר קורצק פלייטקה / צילום: אפי שמח

פלייטיקה רכשה חברת גיימינג אוסטרית בעשרת מיליוני דולרים

חברת הגיימינג הסינית-ישראלית הודיעה היום על רכישת חברת Supertreat האוסטרית, מפתחת המשחק Solitaire Grand Harvest בקטגוריית הקז'ואל גיימינג ●  לפני כחודש רכשה החברה את Wooga הגרמנית ב-100 מיליון דולר ולפני כשנה רכשה את חברת Jelly Button הישראלית בכמה עשרות מיליוני דולרים

עידן רגב / צילום: יחצ

עידן רגב, מנהל הקריאייטיב בבאומן, מצטרף כשותף ב-LEAD

הפרסומאי רמי יהודיחה עושה מאמץ נוסף לשדרג את הצעת הערך שלו בתחום הקריאייטיב ומצרף למשרד הפרסום LEAD את עידן רגב כמנהל קריאייטיב ראשי במסלול שותפות

פרוייקט מחיר למשתכן בירושלים/ צילום:רפי קוץ

בדיקה: מחירי הדירות בירושלים ובתל אביב נחתכו ביותר מ-100 אלף שקל בממוצע בשנה החולפת

המדד הכללי מצביע על ירידה ממוצעת של 2.3% במחירי הדירות • הדרמה נמצאת בפילוח המחוזות - אזור ירושלים רשם צניחת מחירים בלמעלה מ–6% ובת"א ב–5% בממוצע. בחיפה נרשמה עלייה מינורית • יו"ר לשכת המתווכים בבירה: "מחיר למשתכן הוריד קונים מהשוק"

אפי נוה בבית המשפט / צילום: ראובן קסטרו

פריצה לא חוקית למכשירים אלקטרוניים - האם זה קו ההגנה שיציל את אפי נוה

עורכי דינו של נוה טוענים שהראיות נגדו הושגו באמצעות פריצה למכשיר הטלפון הנייד שלו ולכן מדובר בפגיעה בפרטיות ● במשטרה התמודדו עם הטענה הזו עם קבלת החומרים מהעיתונאית הדס שטייף, שטענה היום כי מדובר "רק בקצה הקרחון" ● פרשנות

דניאל בירנבאום / צילום: אביב חופי

דניאל בירנבאום, מנכ"ל סודהסטרים, לא מאמין בסקרים

וגם: עו"ד יאיר כספי מצטרף לחברה לישראל

מכשיר המוטו Razr המיתולוגי / צילום: Shutterstock

הלו מוטו: מוטורולה תשיק מחדש את טלפון הצדפה שלה כסמארטפון

מדובר ב-Motorola Razr שזכה לפופולריות רבה בעבר, אך עם עדכונים ל-2019 כמו מסך מתקפל ופיצ'רים נוספים של טלפון חכם

מבקר המדינה יוסף שפירא/ צילום: תמר מצפי

מבקר המדינה: "אני דוחה בשאט נפש את מתקפות השר גלנט"

המבקר יוסף שפירא בכנס השנתי של איגוד מבקרי הפנים: "אשר יגורתי בא לנו... בימים האחרונים שמענו מועמד שתוקף באופן חסר תקדים את היועץ המשפטי לממשלה הקודם, יהודה ויינשטיין, ואת מבקר המדינה הקודם, מיכה לינדנשטראוס, ומטיל ספק ביושרם"

גיא מונסונגו / צילום: שלומי יוסף

כתב אישום נגד איתי גביר, "איש הכספים" של גיא מונסונגו

גביר מואשם בזיוף בנסיבות מחמירות, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לביצוע פשע, התחזות, הלבנת הון, שיבוש מהלכי חקירה ועבירות נוספות ● הפרקליטות מבקשת לעצור את גביר עד תום ההליכים נגדו ● עורך דינו: "כתב האישום מנופח ושגוי; גביר הוא עוד אחד מקורבנות הפרשה"

מוצרים תחליפיים, נדלן / צילום: בר אל

איזה נכס אפשר לקנות ב-600 אלף שקל בצפת, בחיפה ובנתיבות

דירת גן 3 חדרים בצפת, דירת 2.5 חדרים בחיפה, דירת 3 חדרים בנתיבות ודירת 2 חדרים ברכסים

סיאטל/  צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאטיב

מיקרוסופט תשקיע חצי מיליארד דולר בסיוע בבעיית הדיור של סיאטל

זאת בתגובה למשבר דיור אזורי שהשפיע על תושבים רבים עם הכנסה נמוכה או בינונית ● מחצית מהסכום יוקדש לתמיכה בדיור לבעלי הכנסה נמוכה במחוז קינג שבמדינת וושינגטון, ו-225 מיליון דולר נוספים יושקעו בדיור במחיר מסובסד לבעלי הכנסה ממוצעת; ב-25 מיליון דולר הנותרים ייעשה שימוש לבעיית חסרי הבית בכל מחוז סיאטל

נטפליקס / צילום: שאטרסטוק

רגע אחרי העלאת המחירים הדרמטית, נטפליקס מציגה דוחות פושרים וצמיחה איטית מהצפוי בהכנסות

נטפליקס דיווחה על רווח גבוה מהצפוי, אך החששות התאמתו והעלאת מחירי החבילות בארה"ב אכן סימנה כי החברה תאכזב בשורה העליונה ● מספר המינויים החדשים של החברה גדל ב-8.8 מיליון כאשר התחזיות היו גבוהות יותר - 1.8 מיליון מינויים בארה"ב ו-7.6 מיליון מינויים בעולם כולו

אבי ברנמילר / צילום: איל יצהר

המצבר של ברנמילר מתרוקן: הלוואת גישור נפלה והמניה ממשיכה להתרסק

החברה הודיעה על פקיעת תוקפו של מזכר עקרונות לא מחייב לקבלת הלוואת גישור מקרן השקעות פרטית, בהיקף של כ-20 מיליון שקל ● ברנמילר עדכנה כי היא והמלווה "ממשיכים במאמציהם להגיע להסכמות מסחריות ומשפטיות"

תאגיד השידור כאן לוגו

כצפוי: עומר מנור זכה במכרז מנהל "כאן חינוכית"

עומר מנור שימש עד עתה כמנהל בפועל של "כאן חינוכית", וכעת זכה במכרז, ומינויו יהיה קבוע ● מנור נחשב למקורב למנכ"ל תאגיד השידור, אלדד קובלנץ

שלמה רודב בעלים השליטה בקרור / צילומים: אריאל ירוזולימסקי

יו"ר בזק שלמה רודב נפגש עם בכירי הראל לדיון במצבה של בזק

הראל: "הדיון התמקד בתחום אחריות יו"ר בזק, עם הערכה רבה על תשובותיו המקצועיות והמציאותיות" ● רודב נשאל על ההחלטות שהתקבלו בבזק ושתרמו לנפילת המניה ולהכשלת המכרז למכירת גרעין השליטה בחברה ● היום תתקיים אסיפת מחזיקי האג"ח של אינטרנט זהב, שנקלעת למעשה להסדר חוב