גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שיא שלילי בעסקאות באזור תל-אביב והמשך צניחה ברכישות

הכלכלן הראשי באוצר מדווח על נתונים נמוכים במיוחד בהיקף עסקאות הנדל"ן ברחבי הארץ ברבעון השני של 2018 ● לפי הנתונים, החל מהרבעון הראשון של 2017 רשמו מחירי הדירות בתל-אביב ירידה בשיעור מצטבר של כ-9%

דירות למכירה בת"א / צילום  שלומי יוסף
דירות למכירה בת"א / צילום שלומי יוסף

היקף עסקאות הנדל"ן ברחבי הארץ ממשיך לרדת והגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז ימי המחאה החברתיתהשפל ברכישות המשקיעים הוביל למצב בו ברבעון השני של 2018 נרשם היקף העסקאות הנמוך ביותר מאז תחילת העשור הקודם, כאשר באזור תל-אביב רמת העסקאות צנחה לרמת שפל שלא נרשמה מאז ימי האינתיפאדה והמיתון במשק ברבעון הראשון של 2003 - כך עולה מסקירה שפרסם היום (ד') אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר ומתייחסת לרבעון השני של 2018.

עוד עולה מסקירת הכלכלן הראשי כי על-פי בחינת שינוי רמת המחירים בעיר תל-אביב, על בסיס מדד קייס-שילר (מדד המתייחס לעסקאות חוזרות באותו הנכס לאורך זמן), נראה כי באזור זה נרשמה גם ירידה לא מבוטלת במחירי הדירות. על-פי הסקירה, בעוד בין השנים 2000 ל-2016 האמירו המחירים בצורה מטאורית ברמה של פי 3.4 על-פי הסקירה, החל מהרבעון הראשון של 2017 מעידים הנתונים כי מחירי הדירות בעיר רשמו ירידה בשיעור מצטבר של כ-9%, וברבעון הנסקר מדובר בירידה של 1.1%.

נתוני הסקירה גם מעידים על אפשרות של שינוי מגמה בקרב זכאי מחיר למשתכן, כאשר ניתן לראות עלייה בשיעור מחוסרי הדירה שרוכשים דירות בשוק החופשי ולא בפרויקטים המוזלים במסגרת התוכנית הממשלתית. כך, ברבעון השני של 2018 נרכשו 9,500 דירות "במחירי שוק" על-ידי רוכשי דירה ראשונה, ובהשוואה לרבעון המקביל אשתקד מדובר בעלייה בשיעור של כ-3% בנתון זה, לאחר 4 רבעונים רצופים של ירידות.

גידול זה ברכישות מתמקד דווקא בפלח השוק של דירות יד שנייה ולא דירות חדשות, מה שמסביר את המשך היחלשות מכירות הקבלנים למרות העלייה של רכישת דירות בשוק החופשי. כך, סך הדירות החדשות שנמכרו במחירי שוק חופשי ברבעון הנסקר עמד על 4,800 דירות, ירידה בשיעור 6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ועל-פי הסקירה - הרמה הנמוכה ביותר מאז תקופת ההמתנה לתוכנית מע"מ אפס של שר האוצר יאיר לפיד, בה מכירות הקבלנים רשמו ירידה ניכרת.

1,700 דירות מוזלות ברבעון

ברבעון השני של 2018 נרכשו 21.5 אלף דירות במחירי שוק (לא כולל מחיר למשתכן), ירידה בשיעור 6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בכל הקשור לדירות המוזלות שנמכרו ברבעון השני, מדובר בכ-1,700 דירות בסך-הכול, כאשר המספר הכולל של העסקאות ברבעון עמד על 23.2 אלף דירות בסך-הכול. בהשוואה לרבעון הקודם, הרבעון הראשון של 2018, מדובר בירידה בהיקף העסקאות בשיעור של 12%.

כאמור, באזור תל-אביב נצפתה ירידה חדה בשיעור העסקאות, כאשר ברבעון הנסקר נמכרו באזור זה פחות מכ-1,700 דירות - ירידה בשיעור 15% בהשוואה לרבעון השני של 2017. באוצר מציינים כי "בשלושת הרבעונים האחרונים שיעורי הירידה במספר העסקאות באזור זה גבוהים משמעותית מאשר ברמה הארצית. בכך הגיע מספר העסקאות באזור תל-אביב קרוב לרמת השפל שלו שנרשמה ברבעון הראשון של 2003, אשר עמד בצל האינתיפאדה השנייה והמיתון במשק. כך, בעוד שבאזור המרכז למשל עדיין גבוה מספר העסקאות ברבעון השני השנה ב-50% בהשוואה לרמתו ברבעון הראשון של 2003, באזור תל-אביב עומד פער זה על 10% בלבד. זהו גם האזור היחידי בו רמת העסקאות ברבעון השני של 2018 נמוכה אף מזו שנרשמה בתקופת המחאה החברתית".

בכל הנוגע לעסקאות מחיר למשתכן בלבד, שיעור העסקאות לרכישת דירה מוזלת ברבעון השני של 2018 גבוה ב-22% ממספר הדירות המוזלות שנרכשו ברבעון המקביל אשתקד, אולם בהשוואה לרבעון הקודם, מדובר על ירידה חדה של 32%. ההסבר לשינוי המהותי בהיקף העסקאות המוזלות נעוץ, על-פי האוצר, בעיקר בעובדה שברבעון הקודם נרשמו מכירות גבוהות בפרויקט בהרצליה, פרויקט רחב-היקף. נסביר כי היקף הדירות המוזלות שנמכר תלוי בחתימת חוזים בין הזכאים לקבלנים, ועיכוב קבלת היתר לפרויקטים המוזלים דוחה גם את חתימת החוזים. מסיבה זו ניתן לראות את ההבדלים הגדולים בין רבעון לרבעון בהיקף הדירות המוזלות שנמכרות.

נתונים הפוכים בין הלמ"ס לכלכלן הראשי בכל הנוגע למחירים בתל-אביב

עוד סבורים באוצר כי העובדה שבאזור תל-אביב נרשמה ירידה משמעותית בהיקף העסקאות, מחדדת גם את ההבנה כי לא מדובר רק בירידה הנובעת מהמתנה של רוכשים למחיר למשתכן: "העובדה לפיה דווקא אזור תל-אביב, האזור היחידי בו עד לאחרונה לא התקיימו מכרזים במסגרת מחיר למשתכן, הוא זה שמוביל את הירידה במספר העסקאות - יש בה כדי להעמיד בסימן שאלה את הטענות לפיהן הקיפאון בשוק מוסבר ב'ביקושים כבושים' על רקע ההמתנה של הזוגות הצעירים לתוכנית מחיר למשתכן", נכתב בסקירה. "כמו כן, יש בממצאים אלה כדי להעלות סימני שאלה ביחס לעלייה החדה שנרשמה במחירי הדירות באזור תל-אביב ברבעון השני, כפי שעולה מנתוני הלמ"ס.

"לא מן הנמנע כי ההתכווצות החדה במספר העסקאות באזור זה הביאה לשינוי בתמהיל הדירות הנמכרות, בכלל זה גידול משמעותי בשיעור הדירות שעברו השבחה, באופן שאינו בא לידי ביטוי מלא בבסיס הנתונים המשמש לחישוב המדד ההדוני של הלמ"ס (מדד שמנכה איכות במדידה). כפי שיפורט בהמשך, בהתבסס על מדד קייס-שילר שביצענו למחירי הדירות בצפון תל-אביב ומרכזה (הרחובות התחומים בין ארלוזורוב לירקון), החל מהרבעון הראשון של 2017 נרשמת ירידת מחירים באזור זה, זאת לאחר שמאז תחילת העשור הקודם ועד הרבעון השלישי של 2016 עלו מחירי הדירות באזור זה פי 3.4".

נזכיר כי על-פי מדד מחירי הדירות של הלמ"ס שהתייחס לחודש יוני האחרון, מחירי הדירות באזור תל-אביב (מחוז תל-אביב) דווקא רשמו עלייה בשיעור 2.2% , העלייה הגבוה ביותר מכל המחוזות האחרים. כעת טוענים באוצר כי ייתכן שמיעוט העסקאות שנרשם באזור זה גורם להטיה של המחירים כלפי מעלה, וזאת בשל השבחה של דירות שנמכרו או גורמים אחרים. 

במסגרת הסקירה מנסים להראות באוצר כיצד מיעוט העסקאות וניסיונות של בעלי דירות להשביח את הדירות כדי למכור אותן יותר בקלות משפיעה על המחיר שמתקבל בסופו של דבר. "באזור תל-אביב, האזור המוביל את הירידה במספר העסקאות, בפרט בדירות יד שנייה, נרשמה ירידה של 23% במכירות המשקיעים ברבעון השני בהשוואה למקביל לו אשתקד. שיעור ירידה זה גבוה מהממוצע הארצי, אולם נמוך יותר משיעורי הירידה שנרשמו ברבעונים הקודמים באזור זה. כך למשל, ברבעון הראשון השנה נרשמה ירידה של 42% במכירות המשקיעים באזור (בהשוואה לרבעון הראשון אשתקד), כאשר שיעור ירידה דומה נרשם גם ברבעון האחרון של 2017. ייתכן כי התמתנות קצב הירידה במכירות המשקיעים בתל-אביב מוסברת לפחות בחלקה בממצא העולה מניתוח 'איכות' הדירות שנמכרו. בניתוח זה נמצא כי שיעור הדירות שעברו השבחה משמעותית מבין הדירות שמכרו המשקיעים בחודש יוני הגיע ליותר משליש (35%), כאשר גובה ההשבחה הממוצעת (במחירי 2018) עמד קרוב ל-400 אלף שקל.

נציין כי בחלק הארי של הדירות ההשבחה המשמעותית הייתה בשנת 2018 עצמה. לשם השוואה, בחודש מרץ השנה רק 9% מהדירות שמכרו המשקיעים בתל-אביב עברו השבחה על-ידם, בסכום ממוצע של 300 אלף שקל. דהיינו, ייתכן כי הירידה החדה והמתמשכת במספר העסקאות בת"א יצרה "תמריץ" עבור המשקיעים המעוניינים למכור את דירתם בשוק "קפוא", להשביח את הדירה, על-מנת להגדיל את ההסתברות למכור אותה במחיר המבוקש על-ידם (או קרוב אליו)".

מחוסרי דיור רוכשים דירות יד שנייה במחירים הדומים למחיר למשתכן

עוד תופעה מעניינית שעולה מסקירת האוצר מעידה כי ברבעון הנסקר נרשמה עליה ברכישת דירות במחירי שוק על-ידי מחוסרי דיור. נתון זה מעניין, משום שעד כה היקף הרכישות של מחוסרי דיור שהם גם זכאי מחיר למשתכן היה נמוך, וזאת בין היתר בשל ההמתנה לדירות המוזלות. כעת, העלייה במכירת הדירות במחירי שוק מעידה כי לא מעט זכאים חוזרים לשוק החופשי, אולם לא לרכישה של דירות חדשות, אם כי דירות יד שנייה במחירים הדומים למחירים המוזלים של מחיר למשתכן. עובדה זו מעידה כי יש מי שבוחר להתפשר על דירות יד שנייה במקום דירה חדשה כדי להימנע מתקופת ההמתנה הארוכה לדירות המוזלות.

במקרה שמגמה זו תתרחב, ניתן יהיה להגיד שהתמשכות התהליכים והעיכוב ביציאה לדרך של הפרויקטים המוזלים מתגלים כנקודת-התורפה המשמעותית של התוכנית הממשלתית שמובילה זכאים להעדיף דירות יד שנייה. "בפילוח גאוגרפי בולט אזור רחובות עם גידול חד של 23% ברכישות הזוגות הצעירים ('במחירי שוק') בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כאשר עיקר הגידול התרכז בפלח השוק של דירות יד שנייה, במחיר ממוצע של 1.3 מיליון שקל", נכתב בסקירה. "רמות מחירים אלה, של דירות יד שנייה שנרכשו על-ידי הזוגות הצעירים באזור רחובות, דומות לרמות המחירים של דירות חדשות הנמכרות במסגרת מחיר למשתכן באזור זה. ניתוח מאפייני הזוגות הצעירים שרכשו דירות יד שנייה באזור רחובות מלמד כי שני-שלישים מהם עונים על הקריטריונים לזכאות למחיר למשתכן (אין בידינו נתונים האם הם אכן הוציאו תעודת זכאות). ככל שחלק מאותם רוכשים הם אכן זכאי מחיר למשתכן, ייתכן כי העדפתם לרכוש דירה יד שנייה (במקום להמתין לזכייה בדירה חדשה במסגרת מחיר למשתכן) מוסברת בין היתר מהעדפתם לישובים מסוימים, בהם קיים מיעוט של מכרזים במסגרת מחיר למשתכן. כך למשל, העיר הדומיננטית ביותר ברכישות הזוגות הצעירים באזור רחובות ברבעון השני של 2018 (ובכלל במחצית הראשונה של 2018) היא אשדוד, אשר ריכזה חמישית מרכישות אלה, כאשר לפחות עד עתה כלל לא התפרסמו בה מכרזים במסגרת מחיר למשתכן. ממצא נוסף מעניין ביחס לרכישות הזוגות הצעירים באשדוד הוא שיעור גבוה יחסית של משקי-בית בהם לפחות אחד מבני הזוג מועסק במערכת הבריאות. ייתכן כי פתיחתו של בית החולים אסותא בעיר אשתקד, מסבירה חלק מגידול זה ברכישות". 

משקל המשקיעים בשפל ועומד על 14% מכלל העסקאות

ברבעון השני של 2018 נרכשו 3,200 דירות על-ידי משקיעים, ירידה חדה של 25% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, בהמשך לשיעורי ירידה חדים מאז הרבעון האחרון של 2016. על-פי האוצר, "זהו רצף הירידות הארוך ביותר ברכישות המשקיעים לפחות מאז תחילת העשור הקודם".

עוד על-פי הסקירה, משקל המשקיעים בסך העסקאות הוסיף לרדת אף הוא, לרמת שפל של 14%, נמוך בארבע נקודות אחוז בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והרמה הנמוכה ביותר שנרשמה בפרמטר זה לפחות מאז תחילת העשור הקודם. במקביל, הירידה החדה ברכישות המשקיעים משפיעה גם על הכנסות המדינה ממס הרכישה שנפגעות משמעותית. על-פי הסקירה, סך חיובי המס מדירות אלה ברבעון השני של 2018 עמד על 360 מיליון שקל בלבד, ירידה ריאלית של 30% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ואחת הרמות הרבעוניות הנמוכות ביותר בשנים האחרונות.

עוד בסקירה: "המשך הירידה החדה ברכישות המשקיעים בולטת במיוחד על רקע הירידות שנרשמו ברבעון השני בריבית הממוצעת על משכנתאות ובריבית הריאלית של בנק ישראל (בניכוי ציפיות לאינפלציה). בפילוח גאוגרפי נמצא כי הירידה החדה ברכישות המשקיעים הקיפה את כל האזורים, כאשר ממשיכים לבלוט אזור נתניה ואזור תל-אביב עם שיעורי ירידה חדים אף מאלה שנרשמו ברמה הארצית.

"כאשר בוחנים כיצד מתפלגות רכישות המשקיעים בין הערים השונות במחצית הראשונה של 2018 לעומת שנת 2015, שנת השיא ברכישות המשקיעים (בין היתר על רקע הקדמת רכישות טרם הכבדת מס הרכישה עליהם), ניכרת הנטישה של המשקיעים את ערי הפריפריה, בפרט אלה שנהנו אז מתנופת בניה חזקה כמו קריית-גת, עפולה וחריש. כך, בעוד שבשנת 2015 נמנו קריית גת ועפולה עם 20 הערים המובילות ברכישות המשקיעים (מקומות 10 ו-14 בדרוג, בהתאמה), ירדו ערים אלה למקומות 44 ו-22 במחצית הראשונה של 2018. באופן כללי, אף כי גם הערים המובילות בדרוג המשקיעים, תל-אביב, ירושלים, חיפה ובאר-שבע ספגו ירידה חדה ברכישות, עדיין חלקן בסך רכישות המשקיעים ב-2018 גבוה מאשר לפני שנתיים-שלוש. כך למשל, בעוד שבשנת 2015 ריכזו 4 ערים אלה מעט יותר מרבע מכלל רכישות המשקיעים באותה שנה, עלה משקלם לקרוב לשליש במחצית הראשונה של 2018. ייתכן כי בכך בא לידי ביטוי בין היתר חשש המשקיעים מערים פריפריאליות, בפרט כאלה שנרשם בהן גידול חד בהיצע בשנים האחרונות".

במקביל, האזור שרשם את הירידה המתונה ביותר ברכישות המשקיעים מבין אזורי הביקוש במרכז הארץ הוא אזור רחובות, בו נרשמה ירידה של 8% ברכישות המשקיעים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. מי שמיתנה את הירידה ברכישות המשקיעים באזור היא אשדוד, בה נרשם גידול חריג של 38% ברכישות המשקיעים בהשוואה לרבעון הקודם ויציבות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

על-פי האוצר, "ניתוח הממצאים מלמד כי גידול זה הושג בחלקו על רקע התעוררות מסוימת ברכישות תושבי החוץ בעיר (בניגוד להמשך הירידה החדה ברכישות תושבי החוץ ברמה הארצית), אולם עיקר הגידול מתרכז ברכישות משקיעים ישראלים, בפרט בפלח השוק של הדירות החדשות. ניתוח מאפייני המשקיעים באשדוד ברבעון השני מצביע על אנומליה מסוימת ברמות השכר של המשקיעים, בין אלה שרכשו דירות חדשות למי שרכשו דירות יד שנייה. כך, בעוד שבאופן לא מפתיע רמות המחירים של הדירות החדשות שנרכשו על-ידי המשקיעים באשדוד היו גבוהות משמעותית מאלה של דירות יד שנייה שנרכשו על-ידי המשקיעים האחרים (פער מחירים של 32%), רמות השכר של המשקיעים שרכשו דירות חדשות היו נמוכות ב-12% מאלה שרכשו דירות יד שנייה, כאשר גם כשלעצמן מדובר ברמות שכר נמוכות יחסית למי שהם בעלים של דירה אחת נוספת לפחות (שכר ברוטו ממוצע של 23.6 אלף שקל למשק-הבית)". 

עוד כתבות

בועז גלעד /צילום: אתר החברה

S&P מעלות מאותתת למחזיקי אג"ח ברוקלנד: החזר נמוך במקרה של כשל פירעון

חברת הדירוג מעריכה כי במקרה שבו חברת הנדל"ן ברוקלנד אפריל תגיע לחדלות פירעון במהלך 2019, יסתכם שיעור שיקום החוב שלה ב-10% עד 30% בלבד מהחוב למחזיקי האג"ח, שעומד כל כ-150 מיליון שקל ● קביעה כזו אמורה לעודד את מחזיקי האג"ח של ברוקלנד להעדיף את הצעת החברה לניהול משא ומתן להסדר חוב על פני האופציה של השתלטות על נכסיה דרך בית המשפט

שכונת ברוקלין בניו יורק / צילום: shutterstock

לא רק בישראל: תחרות בין אמזון וגוגל עלולה להוביל למחסור בעובדים בניו יורק

אמזון וגוגל מתכננות לגייס אלפי עובדים בעיר ניו יורק בגלל מספר העובדים המיומנים בעיר ● ניתוח מודעות דרושים מעלה: אמזון מחפשת מתכנתים ששולטים בג'אווה, ואילו גוגל כאלו ששולטים בפייתון

רולעדין, גלילי ופל של חברת עדין שהולכת לפירוק / צילום: יחצ

המותג "מן" מתעניין ברכישת מותג הוופלים "עדין" שהולך לפירוק

בהמשך להודעה על פירוק חברת "עדין" שנקלעה לקשיים, חברת "רוקחמן", יצרנית הוופלים והעוגיות "מן", בוחנת אפשרויות לעסקה עתידית לרכישת מפעל "עדין" והמותג "עדין"

וול סטריט / צילום: רויטרס

נעילה שלילית בוול סטריט: נאסד"ק צנח 0.9%; מניית אפל התקרבה לטריטוריה דובית

מניית WIX הישראלית נפלה קרוב ל-8% לאחר הדוחות ● נתוני האינפלציה בארה"ב בהתאם לצפי ● הביטקוין נפל לשפל של 13 חודשים ● מניית אפל התקרבה לטריטוריה דובית ● בבריטניה, הקבינט אישר את הסכם הברקזיט מול האיחוד ● הממשלה האיטלקית דחתה את דרישות הנציבות האירופית לצמצם את הגירעון בתקציב

הבורסה בת"א/ צילום: בז רתנר, רויטרס

המסחר התנודתי בתל אביב נסגר בירידות: ת"א-35 ירד 0.7%, מניית אל על זינקה 7.7%

לאחר מעבר לעליות בבורסה, מדד ת"א-35 איבד גובה בצל היחלשות העליות בוול סטריט ● מניית כיל איבדה 1.6%, אלביט מערכות איבדה 2.6%, דלק צנחה 2.5% ● האג"ח הממשלתיות עלו עד 0.25% בצל התפטרות שר הביטחון, אביגדור ליברמן, וקריאה לבחירות ● מחזור המסחר בשוק המניות הסתכם ב-1.26 מיליארד שקל

גיורא אלמוגי / צילום: יונתן בלום

דוחות או.פי.סי אנרגיה: קיפאון בהכנסות ברבעון השלישי, קפיצה ברווח הנקי ל-39 מיליון שקל

חברת האנרגיה, שנמצאת בשליטת קנון הולדינגס של עידן עופר, מדווחת על עלייה של 14% ברווח ברבעון השלישי, ומנגד קיפאון בהכנסות ● ה-EBITDA של או.פי.סי ברבעון השלישי עלה ב-20% ל-107 מיליון שקל

מנכ"ל פלאפון רן גוראון \ צילום: שלומי יוסף

הזעזועים החלו: עזיבות בכירים בחברות בנות בבזק

צביקה אברמוביץ סמנכ"ל משאבי אנוש בפלאפון ירכז המגעים מול עובדי בזק בינלאומי, במסגרת המו"מ המתוכנן על תוכנית ההתייעלות שתוצג בפניהם בימים הקרובים

דוד שרן / צילום: אמיר מאירי

העדות של גנור ושל היועצים הקרובים שהביאה להסתבכותו של מזכיר קצא”א

לפי המשטרה, דוד שרן, שכיהן כיועצו של יובל שטייניץ, קיבל שוחד ממיקי גנור כדי לקדם את האינטרסים של טיסנקרופ בארץ • לפי מידע שהגיע ל"גלובס", שרן נחקר רק על קבלת 30 אלף שקל

נדל"ן / צילום: שאטרסטוק

נאמני האג"ח אולימפיה דורשים לחייב ב-234 מיליון ש' את המנכ"ל לשעבר בגין אחריות לקריסה

לטענת הנאמנים, הנתבעים השתמשו באופן שאינו הוגן ושלא כדין בנכסי חברת הנדל"ן, הסבו לה נזקים כספיים והביאו לפירוקה • חברת "אולימפיה החזקות נדל"ן", שעסקה באיתור ובייזום פרויקטים של נדל"ן למגורים למשרדים ולמסחר בארץ ובמזרח אירופה, קרסה ב–2011

צוות SAM / צילום: יח"צ

חברת הסייבר הישראלית SAM גייסה 12 מיליון דולר בהובלת אינטל

SAM פיתחה מערכת אבטחת סייבר לרשתות ביתיות, שנועדה להגן מתפני מתקפות על מכשירים מחוברים בעולם האינטרנט של הדברים ● החברה מתכננת להשתמש בכספי הגיוס כדי להתרחב לשווקים חדשים ולגייס כ-15 עובדים חדשים

מוצרי חלב, סופרמרקט / צילום: תמר מצפי

הספקיות מעלות מחירים? הרשתות עשו את זה עוד קודם

נתוני סטורנקסט שהגיעו לידי "גלובס" מגלים כי באוקטובר נרשמה עלייה במדד המחירים בשוק המשקאות וגידול במכירות הכספיות של 4.2% • מדובר בנתון מפתיע, שכן היצרניות הודיעו על עליית מחירים רק החל מחודש נובמבר ● מתחילת השנה מכירות שוק המזון והמשקאות הסתכמו בכ-31 מיליארד שקל, ובאוקטובר לבדו ב-3.7 מיליארד שקל

בני דניאל/  צילום:יחצ

"מכוניות ללא נהג יתפסו תאוצה בכמויות משמעותית רק לקראת סוף העשור הבא"

בראיון בלעדי ל"גלובס" מעריך בני דניאל, סגן נשיא למחקר בחברת הייעוץ העולמית פרוסט אנד סאליבן, כי לוח הזמנים להשקת הרכב האוטונומי יימשך כמתוכנן וכי תהליך החשמול של תעשיית הרכב הוא בלתי נמנע ● חברות סטארט-אפ מהענף שרוצות להשיג החזר מואץ על ההשקעה, הוא טוען, לא יוכלו להסתפק בטכנולוגיה בלבד ויצטרכו להציע שירותים

בנימין נתניהו ואביגדור ליברמן / צילום: לע"מ, קובי גדעון

הפתיל הארוך שוב התקצר: ליברמן מסכם כהונה רצופת טלטלות

ליברמן, שמספסלי האופוזיציה הבטיח שכשיהיה שר הביטחון יחסל את ראשי חמאס וימוטט את ארגון הטרור שהביא את תושבי עזה לחרפת רעב, ידע לספר באותם הימים על הניתוח החדשני שעבר להארכת הפתיל הקצר ● סבב הלחימה שכלל שיגורים של כמעט 500 רקטות לעבר ישראל בתוך פחות מיממה, חייב לשיטתו של ליברמן תגובה קשה, עוצמתית נגד חמאס. נתניהו התנגד ● הפתיל שליברמן האריך לפני שנתיים וחצי שב והתקצר

עו"ד דוד שמרון / צילום: יונתן בלום

שחקני משנה בפרשת הצוללות: המלצה להעמיד לדין 5 חשודים נוספים

בנסיבות בהם כוכבי הפרשה בעלי פרופיל כל-כך גבוה, קל לשכוח את שחקני המשנה בה – אלה שעפ"י הטענה סייעו לפעילות הפלילית המיוחסת לחשודים הראשיים, "הפועלים" לכאורה, שסללו את הדרכים שבהם עבר מסלול השוחד בעסקאות רכישת כלי השיט לישראל

מטוס בואינג 787 דרימליינר של אל על / צילום: יח"צ

חוקרי רשות ניירות ערך פשטו על משרדי אל על בחשד לשימוש במידע פנים; נושאי משרה נחקרים

נושאי משרה באל על נחקרים כעת ברשות ניירות ערך ● ל"גלובס" נודע כי החוקרים פשטו על משרדי חברת התעופה הבוקר, אך הדיווח על כך הגיע יותר משעתיים לאחר נעילת המסחר בבורסה ● המניה זינקה היום ביותר מ-7%, על רקע צניחת מחיר הנפט

אביגדור ליברמן / צילום: אמיל סלמן, הארץ

הארומה הביטחונית המפוספסת, הקמפיין של בנט ועתיד חוק הגיוס: כך נסללה הדרך לפרישתו של ליברמן

מאחורי הקלעים של פרישתו של שר הביטחון: תסכול מכך שנתניהו קוטף את ההצלחות בזירה הצפונית, בעוד הוא כשר ביטחון משלם מחיר פוליטי על ההסתבכות בזירה הדרומית ● מצבו הפוליטי של שר הביטחון הפך להיות אחד משתי אופציות גרועות: מצד אחד, הוא לא הרוויח מן המיצוב הממלכתי ומהצד שני, כל הכישלון בעזה הושלך על כתפיו הרחבות ● פרשנות

אבישי אברהמי / צילום: יונתן בלום

חברת האינטרנט Wix המשיכה להפסיד ברבעון השלישי; המניה איבדה 24% מהשיא בספטמבר

ספקית הפלטפורמה להקמה וניהול של אתרי אינטרנט צמצמה את ההפסד הנקי ברבעון השלישי ל-5.9 מיליון דולר ● החברה מעדכנת כלפי מעלה את תחזית ההכנסות השנתית, לכ-602 מיליון דולר ● מניית וויקס, הנסחרת בנאסד"ק, ירדה ב-24% מהשיא בספטמבר

ביטקוין / איור: רויטרס - Dado Ruvic

יממה אדומה בשוק הקריפטו: הביטקוין צונח ב-13% לשפל של 5,550 דולר

(עדכון) לאחר כמה חודשים של יציבות יחסית, מחירו של המטבע המוביל בשוק המטבעות הדיגיטליים נופל הערב לשפל של 13 חודשים ● שוויו של כלל שוק הקריפטו צונח לרמה של כ-181 מיליארד דולר - נפילה של קרוב ל-14% ביממה

שי פרמינגר / צילום: איל יצהר

מחכים לארנק הדיגיטלי? בינתיים מושק צ'ק דיגיטלי

חברת ERN משיקה צ'ק דיגיטלי המחליף את הצ'ק המסורתי ● אמצעי תשלום זה, בדומה לצ'קים, מיועד בעיקר לעסקאות גדולות דוגמת ריהוט, ציוד לבית רכב וכדומה

משה כחלון / רויטרס

כחלון יתמוך בהקדמת הבחירות; מרצ: "ברוך שפטרנו מליברמן"

(עדכון) - המערכת הפוליטית מגיבה להתפטרותו של שר הביטחון אביגדור ליברמן ● דובר רה"מ: תיק הביטחון יעבור לנתניהו ● גבאי: "כך צריך: נכשלת בתפקיד - התפטרת. אין ביטחון לתושבי הדרום, ולכן גם רה"מ צריך להתפטר; בואו נלך לבחירות" ● לפיד: "ההתפטרות של שר הביטחון מחזקת את העובדה שרה"מ נכנע לטרור על חשבון תושבי הדרום"