גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

העליון: לרשמי ההוצל"פ חסינות שיפוטית מהותית, ולכן לא ניתן לתבוע את המדינה על פעולותיהם

נדחתה תביעה נזיקית שהגישו בני זוג שטענו כי רשמת ההוצאה לפועל פעלה ברשלנות כשטיפלה בעניינם ● השופט יצחק עמית: אפילו אם היה מוכח כי הרשמת התנהלה ב"רשלנות בוטה מאוד", החסינות המהותית המוענקת לשופט בעת מילוי תפקידו הייתה חוסמת אותם מלתבוע את המדינה בגין מעשיה

השופט יצחק עמית / צילום: רפי קוץ
השופט יצחק עמית / צילום: רפי קוץ

חסינות מוחלטת? כחודש לאחר שבית המשפט העליון קבע כי לא ניתן להגיש נגד המדינה תביעה נזיקית בגין נזקים שנגרמו לבעל דין כתוצאה מטעות של שופט, קבע העליון כי גם לרשמי ההוצאה לפועל, בדומה לשופטים, עומדת חסינות מהותית - היינו חסינות על כל פעולה שעשו במסגרת תפקידם השיפוטי. בשל חסינות זו לא ניתן לתבוע את המדינה בטענה כי קיימת לה אחריות שילוחית (אחריות המוטלת על אדם או תאגיד בשל מעשה או מחדל שבוצעו על-ידי שלוח מטעמם) לפעולותיהם של רשמי ההוצאה לפועל.

שאלת היקף החסינות השיפוטית (החסינות המהותית החלה על שופטים בעת מילוי תפקידם) החלה על רשמי ההוצאה לפועל התעוררה בעקבות ערעור שהגישו לעליון בני זוג ממושב שדה אליעזר, שנטלו הלוואה מהבנק הבינלאומי. להבטחת פירעונה של ההלוואה שיעבדו בני הזוג נכס, שעל היקפו שררה מחלוקת. לטענת בני הזוג, הם שיעבדו רק את זכויותיהם בדירה שנמצאת בתוך הנחלה שבה יש להם זכויות, ואילו לטענת הבנק, הם שיעבדו את כל זכויותיהם בנחלה.

לאחר שבני הזוג נקלעו לפיגור בהחזר ההלוואה, פתח הבנק בהליכי הוצאה לפועל נגדם, שבמסגרתם מומשו כל הזכויות של בני הזוג בנחלה ונמכרו לצד ג'. בני הזוג סברו כי השיעבוד שמומש שונה בהיקפו מזה שבהסכמתם המקורית, שלטענתם התייחס רק לדירה בנחלה ולא לנחלה כולה. אלא שלטענתם, לא מדובר רק בפרשנות משפטית שגויה, אלא לכל הפחות ברשלנות של ממש מצד רשמת ההוצאה לפועל. לדברי בני הזוג, רשמת ההוצאה לפועל שינתה ביודעין ושלא בסמכות את תיאור הנכס הממושכן במסגרת טיפולה בהליך - כאשר בתחילה היא התייחסה לנכס הממושכן כדירת מגורים, אך מאוחר יותר כבר התייחסה לנכס הממושכן כאל הנחלה כולה.

בתחילת שנת 2016 הגישו בני הזוג לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה בעוולת הרשלנות על סך 4.5 מיליון שקל נגד מספר גורמים האחראים לדידם לנזק שנגרם להם. בין היתר הגישו בני הזוג תביעה נגד רשות האכיפה והגבייה - יחידת הסמך במשרד המשפטים האחראית על מערכת ההוצאה לפועל, בגין אחריות שילוחית לפעולותיה של הרשמת.

"רשלנות בוטה מאוד"

בית המשפט המחוזי בירושלים כלל לא דן בטענותיהם של בני הזוג לגופן וקבע כי על פעולותיה של הרשמת, שפעלה כשלוחה של המדינה, חלה חסינות שיפוטית. לפיכך, נקבע כי דינה של התביעה נגד רשות האכיפה והגבייה, בגין אחריות שילוחית, להידחות על הסף. עוד נקבע כי יש לדחות את טענת בני הזוג כי הרשמת פעלה בחוסר סמכות ובאופן מודע.

בני הזוג הגישו ערעור על ההחלטה לבית המשפט העליון. הערעור כולו נסב על שאלה אחת ויחידה - האם על רשמי ההוצאה לפועל חלה חסינות שיפוטית, כפי שקבע בית המשפט המחוזי? בית המשפט העליון דחה את הערעור. השופטים יצחק עמית, מני מזוז ודוד מינץ קבעו כי לא יכול להיות חולק שחוק ההוצאה לפועל מחיל חסינות שיפוטית על רשמי ההוצאה לפועל. זאת, באמצעות החלת סעיף החסינות השיפוטית מפקודת הנזיקין.

באשר להיקפה של אותה חסינות שיפוטית, בית המשפט הפנה לפסק דין נוסף שניתן על-ידו לאחרונה, שבה נשללה באופן מפורש האפשרות לתבוע את המדינה בגין אחריות שילוחית, לאור היותה של החסינות השיפוטית חסינות מהותית. השופט עמית ציין כי בפסק הדין האמור נדחתה האפשרות לשלילת החסינות המהותית גם במקרים של "רשלנות בוטה מאוד". "אי לכך", כתב עמית, "גם לו המערערים היו מוכיחים רשלנות שכזו מצד הרשמת, לא היה בכך כדי לשלול את חסינותה, או את החסם על ניהול הליך נגד רשות האכיפה והגבייה בגין אחריותה השילוחית".

סוגיית מיצוי ההליכים 

בשולי פסק הדין התייחס העליון לנקודה נוספת. בעיצומם של הליכי ההוצאה לפועל ניסו בני הזוג לעצור את מכירת הנחלה והגישו לרשמת בקשה לבטל את מכירתה. הרשמת דחתה בקשה זו. בני הזוג הגישו ערעור על החלטה זו לבית משפט השלום, אך הוא נדחה על הסף מהטעם שהוא הוגש בניגוד לסדרי הדין  - על בני הזוג היה להקדים ולהגיש בקשה לקבלת רשות ערעור על החלטת הרשמת, אולם הם סברו כי ערעור כזה הוא ערעור בזכות, ולא ברשות, ולפיכך נדחה ערעורם. בני הזוג בחרו שלא לערער על פסק דין זה.

בכך, קבע העליון, לא הקפידו בני הזוג על הכלל בדבר מיצוי הליכים. "הגשת התביעה כנגד רשות האכיפה והגבייה בגין פעולת הרשמת צורמת במיוחד, מאחר שהמערערים לא מיצו הליכים ולא הגישו בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום. קשה להלום כי בעל דין יגיש תביעה נזיקית בטענה לרשלנות של נושא משרה שיפוטית, מבלי שמיצה קודם לכן הליכים בסוגיה העומדת בלב התובענה", כתב עמית.

את המדינה ייצגה עו"ד שרון מן אורין מהמחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה.

פסיקה קודמת: "אין לעקוף חסינות שיפוטית לא מלמטה, לא מלמעלה ולא מהצדדים"

בחודש שעבר קבע בית המשפט העליון כי לאור החסינות המהותית העומדת לשופטים, לא ניתן להגיש נגד המדינה תביעה נזיקית בגין נזקים שנגרמו לבעל דין כתוצאה מטעות של בית המשפט.

פסק הדין בלט במיוחד בשל הנסיבות הקיצוניות שאפפו את הפרשה, שעסקה באזרח סודני, עלי אדם, שנכנס לישראל שלא כדין והוחזק במשמורת בישראל שלא כדין במשך שנתיים. כל זאת, מבלי שמישהו טורח לוודא את זהותו וארץ מוצאו - גם לא השופט שהורה על מעצרו כביכול. רק לאחר שנתיים, משהתברר כי מדובר באזרח מסודן, ולאור מדיניות אי-ההרחקה שהייתה נהוגה בישראל לגבי אזרחי סודן, התברר כי לא הייתה עילה להחזקתו במשמורת.

אדם הגיש תביעה נזיקית על סך מיליון שקל נגד המדינה, שהגישה מצדה בקשה לסילוקה על הסף - שהתקבלה. בית המשפט העליון דחה את הערעור שהגיש אדם על ההחלטה לסלק את תביעתו. "מתן אפשרות לתבוע את המדינה בגין מעשיו של נושא משרה שיפוטית מהווה למעשה עקיפה של החסינות השיפוטית", ציין השופט מני מזוז. "המסקנה הפרשנית שלפיה יש לראות את החסינות המוקנית לרשות השופטת ולנושאי משרה שיפוטית כחסינות מהותית נובעת מכך שהתכליות העיקריות המונחות ביסוד החסינות לא תושגנה אם ניתן יהיה לעקפה ולהעמיד לבירור את השאלה אם נושא משרה שיפוטית פלוני התרשל במילוי תפקידו - על דרך של הגשת התביעה נגד המדינה".

לדברי מזוז, "גם אם תביעה עקיפה כזו אינה חושפת את נושא המשרה השיפוטית לחיוב כספי אישי, עדיין עיקר הנזקים והחששות מקיומה של תביעה אישית ממשיכים להתקיים".

השופט יצחק עמית אף היה נחרץ עוד יותר ממזוז, בקובעו כי החסינות של נושא משרה שיפוטית כנגד תובענה על עוולה שעשה במילוי תפקידו היא חסינות "מהותית מוחלטת מלאה". עמית הזהיר כי "אין לעקוף חסינות זו לא מלמטה, לא מלמעלה ולא מהצדדים". 

השאלה, האם החסינות השיפוטית חלה גם כאשר שופט נוהג בזדון, נותרה בפסק הדין בעניין עלי אדם ב"צריך עיון".

עוד כתבות

שאול מרידור / צילום: איל יצהר

״באוצר לא הבינו את עומק המשבר״: המשפט הכי חשוב ששודר בעובדה

בעובדה העדיפו להחמיא לעצמם על ההישג העיתונאי שבעצם קיום הראיון וויתרו על ההזדמנות ההיסטורית לברר מה באמת קרה במשרד האוצר בזמן משבר הקורונה ● למעט משפט אחד שגם הוא כנראה שודר כמעט בנס

מפגינים בסנט פטרסבורג נגד מעצרו של אלכסיי נבלני / צילום: Reuters, Anton Vaganov TPX

אלפי עצורים בשלג: הפגנות ברחבי רוסיה לשחרורו של אלכסיי נבלני

המשטרה ברוסיה השתמשה בכוח כדי לפזר הפגנות נגד מעצרו של אלכסיי נבלני, מנהיג האופוזיציה שחזר למדינה לאחר שהורעל בשנה שעברה ● 40 אלף בני אדם הפגינו במרכז מוסקבה, מעל 1,000 איש נעצרו ברחבי המדינה

הבניין שבנווה  אביבים / צילום: איל יצהר

שכירות בתל אביב: דירה בנווה אביבים הושכרה ב-8,000 שקל

מדובר בדירת 4.5 חדרים בשטח 135 מ"ר עם חניה ● בפתח תקווה דירת 3.5 חדרים נמכרה ב-1.6 מיליון שקל

מכוניות טסלה ביציאה מהמפעל / צילום: Shutterstock, Sundry Photography

טסלה משלימה את הקמת המטה הראשי שלה בפתח תקווה

המטה, ברחוב אפעל, כולל אולם תצוגה, מוסך וסדנת פחחות ונמצא בסמוך למתקני שירות ומכר של יבואניות רכב

יעל טרויכין / צילום: שי הנסב

"הקורונה לימדה אותי שאנחנו יותר חזקים ממה שחשבנו"

יעל טרויכין, מנהלת הפעילות של טרנד מיקרו ישראל, על התמודדות של חברה לאבטחת מידע בימי קורונה

ג'ו ביידן, נשיא ארה"ב ה-46 / צילום: Associated Press, Evan Vucci

בכיר אמריקאי: ביידן ימשיך לעודד נורמליזציה בין ישראל לשכונתיה

פקיד בכיר אמריקאי, המנוסה ומעורה במזרח התיכון ובממשל ביידן הנכנס, אמר לגלובס כי הנשיא החדש יעודד את המשך תהליך הנורמליזציה עם מדינות ערביות ומוסלמיות ● הבכיר הוסיף כי הערוץ הפלסטיני, שנזנח בימי טראמפ, יחזור לתמונה ופתרון שתי המדינות יקודם

השופט עוזי פוגלמן, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית / צילום: רפי קוץ

כדי לזייף סרטונים של היריב לא צריך בינה מלאכותית: המקרה של ג'ו ביידן וברק אובמה

נבהלתם מזיופי הדיפ-פייק של לפיד וחולדאי? סרטונים מבושלים שהופצו השבוע על ג'ו ביידן וברק אובמה מוכיחים שאפשר לשקר בכיף ללא טכנולוגיה עילית • כך ניתן ללכלך על יריבות ויריבים בתחבולות פשוטות כמו חיתוך תמונה, תקריב, האטה וערבול צליל

עסקה / צילום: Shutterstock

שיתוף פעולה בין מתווכים: למי הלקוח ישלם

כששני מתווכים בוחרים לשתף פעולה, בית המשפט נדרש להחליט מי מהם ייחשב "הגורם היעיל" בעסקה

בועז אחד העם, יו"ר המרכז הישראלי ללימודי חירשות / צילום: איל יצהר

קהילת החירשים בישראל זכתה לאחרונה בהישג נדיר

קהילת החירשים בארץ זכתה לאחרונה בהישג נדיר: החלטה על הקמת אקדמיה לשפת סימנים ישראלית ● משמעות ההחלטה היא הכרה רשמית בכך שחירשות היא תרבות נפרדת, סוערת ושוקקת - ולא פגם או מגבלה ● "כמו שהשומע לא איבד את החירשות, החירש לא איבד את השמיעה"

נשיא ארה”ב החדש ג’ו ביידן בביקור בחוות פאנלים סולאריים בניו המפשייר / צילום: Reuters, BRIAN SNYDER

השקעה במגזר הקלינטק: עכשיו זה גם כלכלי

אחרי שנים של ביצועי חסר למניות של חברות הקלינטק, האם המצב ישתנה בעקבות כניסתו של הנשיא ביידן לבית הלבן, או ששוב צפויה אכזבה למשקיעים?

צחי סולטן + שוקי אברמוביץ / צילום: אסף מרדכי

מצחי סולטן ועד רוני קוברובסקי: כולם רוצים להשתתף בחגיגת ההנפקות של שותפויות המו"פ

הרעב הגובר בשוק להשקעות במיזמי טכנולוגיה מייצר גל הולך וגדל של הנפקות שותפויות מו"פ, שמקבל דחיפה גם מהקלות רישום משמעותיות שמעניקה להן הבורסה ● הטרנד הזה מושך אליו שורת שמות בולטים של פעילים ויזמים בשוק המקומי, ונכון לעכשיו נראה שהוא רק ילך ויתעצם

ג'ו ביידן מושבע לנשיאות ארה"ב / צילום: Reuters, Kevin Lamarque

האם ביידן יחזיר לקדמותם את השינויים הדרמטיים של טראמפ ומה יקרה אחרי הבחירות בישראל

לדידה של מדינת ישראל, השינויים ארוכי הטווח שכונן נשיא ארה"ב לשעבר טראמפ הם באופן מובהק לטובה, עם הסתייגות לגבי הזירה הפלסטינית ● האם ביידן ישנה את התמונה בנושאים כמו השגרירות בירושלים ותוכנית הגרעין עם איראן

אודי רקנאטי / צילום: אביב חופי

משפחתי רקנאטי השלימה רכישת 50% ממניות קבוצת RGE

זאת מידי קבוצת אקסס אינדסטריז שבשליטת לן בלווטניק ● בכך הפכה משפחת רקנאטי למחזיקה הבלעדית ב-RGE; שי רקנאטי מונה ליו"ר הקבוצה ● ל-RGE יש מספר ערוצי תוכן, בהם ערוצי ספורט 5, ערוץ הילדים, ערוץ לוגי וערוץ הכנסת

בועה / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

6 סיבות מדוע שוקי המניות לא במצב של בועה

כמות החיפושים של צמד המלים "market bubble" בגוגל בחודש ינואר הייתה ברמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2006 ● האם השווקים יקרים מדי?

רוברט אנטוקול מנכ"ל ומייסד פלייטיקה מוקרן בטיימס סקוור ניויורק במהלך טקס פתיחת המסחר בנאסד"ק. / צילום: יח"צ

השבוע בהייטק: מי יוצא פראייר בהנפקות ומה עשתה אפליקציית אונבו?

הזינוק ביום הראשון למסחר של חברות טכנולוגיה אומר שהן משאירות יותר כסף על השולחן מאי פעם בעבר • וגם האם אפליקציית אונבו הייתה כלי מחקר שוק או מעקב? • סיכום השבוע בהייטק וטכנולוגיה

היועמ”ש, ד”ר אביחי מנדלבליט / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

יועמ"שית הכנסת למנדלבליט: למה כתב האישום המתוקן נגד רה"מ לא הוגש מחדש לכנסת?

יועמ"שית הכנסת פנתה אל מנדלבליט וביקשה להבין מדוע לא הגיש את כתב האישום המתוקן נגד רה"מ על שולחן יו"ר הכנסת, צעד אשר היה מאפשר לרה"מ לבקש חסינות מהכנסת בשנית אם ירצה

חנויות להשכרה ברחוב דיזנגוף ת"א / צילום: איל יצהר

יותר מ-150 אלף איש הפכו לדורשי עבודה מאז תחילת הסגר השלישי

עם הארכת הסגר, בשירות התעסוקה מעריכים כי מספר דורשי העבודה שנוספו יגיע ל-170 אלף איש ● רק במהלך סוף השבוע נרשמו 5,560 דורשי עבודה חדשים, מתחילת הסגר השלישי נרשמו בשירות התעסוקה 150,159 איש ● כ-81% הוצאו לחל"ת ו-29,868 פוטרו או התפטרו

בוחנים בדיקות קורונה בבית החולים שיבא בתל השומר / צילום: איל יצהר

משרד הבריאות: דומיננטיות לוריאנט הבריטי אצל הריוניות מאושפזות עם קורונה

הנתונים מצטרפים למחקר בריטי אשר מעלה אפשרות שהנגיף קטלני יותר, בנוסף להיותו מדבק יותר

ליאו מסי במדי ברצלונה ב-2019 / צילום: Daniel Ochoa de Olz, AP

הבור הכלכלי של ברצלונה: אפילו מסי כבר לא יכול לעזור

בעיות ניהוליות ותשלומי שכר מטורפים פגשו את הקורונה, והובילו את מועדון הכדורגל של ברצלונה לחובות של כ-900 מיליון אירו ● איך נקלע המועדון המכניס בעולם למשבר כלכלי, מדוע תוכננה העונה הנוכחית מתוך מחשבה שהקהל יחזור ליציעים, ומאיזה מועדון כדורגל צריכה בארסה לקחת דוגמה

לוגו חברת סנאפ במסכים בוול סטריט / צילום: Associated Press, Richard Drew

חברת סנאפ הופכת מציאות מדומה לכסף אמיתי

החברה שמה קניינים בחנויות ועסקים על המפה באופן מקוון ● משקיעים נותנים לה אשראי ממשי