גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בנצי ליברמן הורשע משמעתית בהפרת הסדר ניגוד עניינים כמנכ"ל רמ"י: "עצם את עיניו בפני ההסדר"

לאחר שהיועמ"ש קבע כי לא יעמוד לדין פלילי, ליברמן, לשעבר מנכ"ל רשות המקרקעין, הורשע בביה"ד המשמעתי לעובדי מדינה בכך שהתערב מספר פעמים בטיפול בפרויקט שביצעה חברת קרדן עם חברו היזם, עו"ד נחום לנגנטל - זאת למרות שהתחייב בהסדר שלא להיות מעורב בענייני קרדן בשל קשריו עם לנגנטל ● ליברמן בתגובה: "ההר הוליד עכבר"

בנצי ליברמן / צילום: איל יצהר
בנצי ליברמן / צילום: איל יצהר

לאחר שנקבע שלא יעמוד לדין פלילי, בנצי ליברמן, לשעבר מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הורשע בבית הדין המשמעתי של עובדי המדינה בעבירות משמעת של ניגוד עניינים והפרת ההסדר למניעת ניגוד עניינים עליו חתם עם כניסתו לתפקיד.

ליברמן הורשע בשני אישומים משמעתיים: האחד - עקב פעולותיו ביחס לפרויקט ברמת אליישיב בלוד, תוך ניגוד עניינים חמור ותוך הפרה בוטה של ההסדר למניעת ניגוד עניינים; השני - פעולותיו בניגוד עניינים ביחס לחברה קדישא שבבעלותה קרקע ברמת אביב.

ניצול הקשרים עם לנגנטל

האישום הראשון עוסק בהתחייבותו של ליברמן, בהסדר למניעת ניגוד עניינים שעליו חתם כשנכנס לתפקיד מנכ"ל רמ"י בספטמבר 2011, שלא להיות מעורב באופן ישיר או עקיף בעניינה של חברת קרדן לכל אורך תקופת כהונתו. זאת, בשל קשריו העסקיים והאישיים עם יזם הנדל"ן, עו"ד נחום לנגנטל, שהיה שותף בחברת הביצוע "אל הר" שבשליטת קרדן.

למרות זאת, התערב ליברמן מספר פעמים בטיפול בפרויקט שביצעה קרדן יחד עם עו"ד לנגנטל - "רמת אליישיב" בלוד - באופן שתאם את האינטרסים של עו"ד לנגנטל. ליברמן, שבעצמו עבד בפרויקט זה לפני מינויו למנכ"ל רמ"י, ביקש מגורמים בכירים ברמ"י לשנות החלטה קודמת של הרשות הנוגעת לפרויקט, בעניין העברת זכויות לחברה שבה היה שותף לנגנטל.

בנוסף, בתקופה זו רכשה בתו של ליברמן, בהמלצת עו"ד לנגנטל, דירה בפרויקט, והמהלך שהוביל ליברמן היה בעל פוטנציאל להשפיע על שווי הנכס של בתו. במהלך התובענה התברר כי ליברמן, ימים אחדים אחרי שהשתתף בישיבה הנוגעת לפרויקט תוך הפרת הסדר ניגוד העניינים, פנה לעו"ד לנגנטל כדי שזה יעזור לבתו בהסרת משכנתא מעל הדירה שרכשה.

בפרשה הנוספת שקשורה ליחסים בין ליברמן לעו"ד לנגנטל, השתתף ליברמן במשא-ומתן בין חברה קדישא לבין רמ"י ומשרד האוצר, בזמן שעו"ד לנגנטל ייצג את חברה קדישא.

וינשטיין החליט: דין משמעתי

נגד ליברמן נפתחה בתחילת 2014 חקירת משטרה ביחידה הארצית לחקירות הונאה, ובתחילת 2015 הודיעה המשטרה כי יש תשתית ראייתית להעמדתו לדין בעבירות של הפרת אמונים. בנוסף הודיעה במשטרה כי קיימת תשתית ראייתית להעמיד לדין גם את עו"ד לנגנטל.

למרות החקירה שהתנהלה נגד ליברמן, נמנע השר אורי אריאל שהיה שר השיכון הממונה על רמ"י באותו הזמן, מלפטר או להשעות אותו. ליברמן המשיך להחזיק בתפקיד כשנה נוספת, עם אישורי מחלה וניצול ימי מחלה וחופשה - וזאת, עד שהתפטר מהתפקיד באפריל 2016.

בתום החקירה הועבר התיק לבחינת הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה דאז, יהודה וינשטיין, שהחליט לסגור את התיק הפלילי נגד ליברמן. וינשטיין וסבר כי האינטרס הציבורי ימוצה בקיום הליך משמעתי בלבד נגד ליברמן. המשטרה חקרה שש פרשיות הקשורות ליחסים בין ליברמן ועו"ד לנגנטל, שחלקן נחשפו ב"גלובס", אך מתוכן, כפי שהחליט וינשטיין, שתיים הופנו בסופו של דבר לתובענה המשמעתית - ובהן הוא הורשע אתמול בבית הדין המשמעתי.

חברים מימי האוניברסיטה

ליברמן כיהן עד שנת 2008 כראש המועצה האזורית שומרון. ב-2008 עזב את תפקידו הציבורי ועבד בשוק הפרטי. בספטמבר 2009 מונה לראש מינהלת תנופה במשרד ראש הממשלה, וב-20 בספטמבר 2011, מונה למנהל רמ"י.

לנגנטל הוא עורך דין, יזם ויועץ לחברות שבעבר עסק בפוליטיקה, ושימש, בין היתר, כח"כ מטעם המפד"ל, המזכיר המדיני של המפד"ל ומנכ"ל משרד התחבורה. ב-2003 עזב לנגנטל את הפוליטיקה והקים חברות שבאמצעותן הוא נותן שירותי ייעוץ ומקיים פעילות עסקית.

ליברמן ולנגנטל הם חברים קרובים עוד מימי לימודיהם המשותפים באוניברסיטה לפני כ-30 שנה. טרם מינויו לרמ"י, שימש ליברמן יועץ בחברת קרדן נדל"ן, וזאת בהמלצת לנגנטל.

טרם כניסתו לתפקיד מנהל רמ"י, ערך ליברמן הסדר למניעת ניגוד העניינים מול הייעוץ המשפטי במשרד ראש הממשלה והמשנה ליועמ"ש. ב-18 בספטמבר 2011 הוא חתם על ההסדר ובו התחייב, בין היתר, להימנע בכל תקופת כהונתו כמנהל רמ"י מטיפול בעניינים הנוגעים באופן ישיר לחברת קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ, ולבעלי השליטה בה, וכן להימנע מטיפול בעניינים הנוגעים, באופן ישיר או עקיף, לפרויקט רמת אליישיב בלוד.

עוד התחייב ליברמן בהסדר ניגוד העניינים כי תוטל עליו האחריות להימנע מהיקלעות למצב של חשש לניגוד עניינים. לכן הצהיר כי: "בכל מקרה שבו יתעורר ספק בדבר יישום הוראות הסדר זה או סוגיות שלא נצפו מראש שעלולים להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, אביא את הדבר לידיעת היועץ המשפטי של רמ"י לאלתר ואפעל לפי הנחיותיו".

מודעות מלאה למעשים

גיבוש ההסדר נעשה בהתייעצות עם עו"ד יעקב (ינקי) קוינט ששימש יועץ משפטי של רמ"י, הגם שלא הוא הכין ההסדר. בהמשך, העיד קוינט נגד ליברמן בחקירה ובהליכים המשמעתיים, וחטף אש חמה מליברמן במסגרת ההגנה שלו, לאחר שזה כינה אותו "מודיע משטרתי" שיצא ל"מסע נקם" נגד ליברמן והכל במגמה "לקבור" אותו (ראו מסגרת),

בשלבי עריכת הסדר ניגוד העניינים, נאלץ ליברמן למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים, ובמסגרת זו ציין כי הועסק בחברת קרדן כיועץ בפרויקט בלוד הנמצא על קרקע המינהל. למרות מילוי הטופס האמור, המהלכים שקדמו לחתימה על הסדר ניגוד העניינים (בהם חילופי מיילים ותיקונים לטיוטת ההסדר) והחתימה על ההסדר, טען ליברמן בפני בית הדין המשמעתי כי לא היה מודע לפרטי ההסדר עליו חתם. לטענתו, הוא היה בתודעה שההסדר שעליו חתם ב-2009, לפני מינויו לראש מינהלת תנופה חל עליו גם בתקופה שבה ישמש מנהל רמ"י.

ההסדר מ-2009 הגביל את ליברמן מעיסוק בעניינה של קרדן למשך שנתיים בלבד, ואילו ההסדר מ-2011 הגביל אותו מעיסוק בעניינה למשך כל תקופת כהונתו ברשות. ליברמן טען כי היה משוכנע כי ההסדר שחל עליו הוא דווקא ההסדר מ-2009, ולכן היה בטוח שאסור לו לעסוק בעניינה של קרדן במשך תקופה של שנתיים ימים - תקופה שהסתיימה.

טענה זו נדחתה על-ידי חברי בית הדין המשמעתי, שקבעו כי "הנאשם היה מודע להסדר שנחתם עימו קודם למינויו לראש הרשות, ולמצער עצם עיניו בפני ההסדר". בהכרעה צוין כי ליברמן היה מודע לנסיבות הנלוות להתנהגותו, ולפיכך הייתה לו מודעות מלאה לטיב מעשיו, אך גם אי-מודעות לא הייתה מסייעת לו להימנע מההרשעה.

"טענת ליברמן - מופרכת"

שופטי בית הדין - אב בית הדין עו"ד אורי כהן והחברות עו"ד אולגה רזניקוב גבאי ורחל קליינפלד - ציינו בהכרעתם המרשיעה כי "אף לו היינו מקבלים את טענת הנאשם כי נמנע מתוך היסח הדעת מלמלא את החובות שנטל על עצמו בהסדר שעליו חתם ב-2011, עדיין אין בכך כדי לפטור אותו מאחריות משמעתית". זאת, נקבע, משום שליברמן לכל הפחות התנהל ברשלנות, ודי בכך כדי לספק את הדרישה ליסוד הנפשי בעבירות משמעת.

לפי ההכרעה, ליברמן ידע כי מה שעיכב את מינויו לראש הרשות הייתה החתימה על ההסדר למניעת ניגוד עניינים; הוא היה מעורב בגיבוש ההסדר; מילא באופן מפורט ומדוקדק את השאלון, ופירט בו את תפקידיו, עיסוקיו, חברותו בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, את קשריו לפעילות ממשלתית, ואת הנכסים שמכירתם או השימוש בהם עלול להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים; השיב במייל, באופן אישי, על שאלות עורכת דין מהלשכה המשפטית במשרד ראש הממשלה; וביקש לתקן ההסדר לאור הערותיו ביחס לשני סעיפים, ולשלוח אותו אליו לחתימה. "האם כל התהליך האמור השתכח מליבו או נעלם מתודעתו של הנאשם? אתמה!", כתבו בציניות שופטי בית הדין בהכרעה המרשיעה.

את טענתו של ליברמן, כי סבר שההסדר מ-2009 המשיך לחול עליו כשמונה לראש רמ"י, הגדירו השפטים כ"טענה מופרכת". "כלום נעלם מהנאשם, משפטן ותיק, שמילא תפקידים ניהוליים בכירים ביותר בשירות הציבורי, ההבדל המהותי בין שתי המשרות, לרבות אופי והיקף הסמכויות המוענקות לנושא אותן? הנאשם ידע, או שהיה עליו לדעת, בוודאות, שהזיקות המקצועיות והאישיות הנבחנות לצורך גיבוש הסדר ניגוד עניינים בתפקידו כראש מנהלת תנופה, אינן בהכרח דומות או זהות לאלה שבתפקידו כראש רמ"י. אם סבר אחרת הייתכן שטמן ידו בצלחת ולא הסב תשומת-הלב לכך לנוגעים בדבר?" , נכתב בהכרעה. 

בית הדין מעניק גיבוי לעו"ד ינקי קוינט: "לא פעל מתוך 'מסע נקם' נגד ליברמן"

חלק גדול מפסק הדין עוסק בטענותיו של בנצי ליברמן, לשעבר יו"ר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), נגד עו"ד ינקי קוינט, שהיה באותה תקופה היועץ המשפטי של רמ"י וכיום הוא מנהל רשות החברות הממשלתיות.

במהלך חקירת המשטרה התבקש קוינט למסור עדויות, ומסר לחוקרים מסמכים העוסקים בהתנהגותו של ליברמן, הן בפרשיות עם ח"כ לשעבר נחום לנגנטל והן בנושאים נוספים, שבהם התעוררו חשדות להתנהגות של ליברמן בניגוד להסדר ניגוד העניינים שלו. מידע זה נמסר גם למשרד המשפטים.

"ההגנה" נאמר בהכרעת הדין של בית הדין למשמעת של עובדי מדינה, "לא החמיצה אף הזדמנות, תוך שימוש בביטויים קשים, כדי להשתלח בעו"ד קוינט, כמי שהיה לו מניע ברור להפליל את ליברמן.. ההגנה טענה כי ב'מסע הנקם', כלשונה, עו"ד קוינט לא הצטמצם לדלת אמותיו של ליברמן, והוא ביקש ליירט את כל סביבתו הקרובה למען יראו וייראו".

בית הדין דחה את טענותיו של ליברמן, "כאילו מחלוקות מקצועיות כאלה ואחרות הביאו את עו"ד קוינט להעליל עליו. מנגד, אין לשלול טענתו של עו"ד קוינט כי אכן חש שהחשדות נגד ליברמן כבדים מאוד, ולפיכך סייע למשטרה באופן הדוק, כנדרש וכמתחייב מתפקידו.

"איננו מקבלים טענה (אם לא סברה) מרחיקת לכת זו של ליברמן. ניתן בהחלט לקבל עמדתו של עו"ד קוינט, בהיותו שומר סף, כי הסוגיות שהפנה לחוקרי המשטרה היו שאלות/חשדות שנכון היה לברר אותם, עת מדובר בעובד צביר בכיר דוגמת ליברמן". 

"ההר הוליד עכבר"

בנצי ליברמן מסר בתגובה: "ההר הוליד עכבר - חקירה פלילית שנפתחה ברעש גדול הסתיימה בקול ענות חלושה של הליך משמעתי בבית הדין של נציבות שירות המדינה. לטעמי גם ההחלטה של בית הדין המשמעתי שגוייה, ובכל מקרה גם בית הדין קבע שאין במעשיי סטייה מן השורה, היינו שההחלטה לא התקבלה באופן לא ענייני. אין בדעתי להוסיף ולדרוש בחקירת-סרק וטענות מופרכות. הפרשה מאחוריי, וטוב לי בעניינים בהם אני עוסק כיום".

עוד כתבות

הראל לוקר, יו"ר התעשייה האוירית / צילום: איל יצהר, גלובס

הרוכש מסתורי, הנאמן פחות: הראל לוקר צפוי להתמנות לנאמן למניות אל על. האם ההלאמה מתרחקת?

ל"גלובס" נודע כי יו"ר התעשייה האווירית מיועד לתפקיד הנאמן למניות חברת התעופה ● לוקר צפוי להחזיק במניות לתקופת ביניים בניסיון לקדם עסקה למכירת החברה לרוכש ששמו טרם נחשף

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון/ צילום: רפי קוץ

דלק ואי.די.בי בחוץ, חברות ליסינג, בנייה ומלונאות בפנים: מה מסתתר מאחורי תוכנית הרכישות של בנק ישראל

בנק ישראל העניק היום מנת חמצן משמעותית לשוק ההון המיובש של תל אביב והודיע כי יחל לראשונה לרכוש אג"ח קונצרני ● אלא שבשלב זה לא מדובר על חוב של חברות בקשיים ● השווקים אהבו את ההודעה שבישרה למעשה על נכונותו של הבנק המרכזי לספק נזילות לשוק

גן אירועים עדן / צילום: יח"צ

הגרף היומי: הזינוק שהביא להגבלת משתתפים באירועים

ממיפוי של משרד הבריאות למוקדי הדבקה מרכזיים בישראל עולה כי בשבוע האחרון של יוני שיעור הנדבקים באירועים ובכנסים הכפיל את עצמו • בדומה לעולם, עיקר ההדבקה מתרחשת בבתים, אך לגבי כמעט 30% מכלל המקרים לא ידוע מהו מקור ההדבקה

מטוס של אל על / צילום: יח"צ

חברות תעופה הישראליות מדממות והכנסת נשארת אדישה

הדיון על היערכות לפתיחת השמיים בוועדת הקורונה של הכנסת בוטל, ואנשי הענף נותרו שוב ללא אופק ויכולת לתכנן את עתידן

חדר כושר של רשת SPACE  / צילום: שי בן נפתלי

מחאת חדרי הכושר: "תאזקו אותי, תעצרו אותי. זהו. אני לא סוגר. זה מה יש"

ועד הפעולה של פורום חדרי הכושר הורה לחבריו לא להישמע להנחיות הממשלה שפורסמו היום, ולפתוח מחר את חדרי הכושר, חדרי האימון והסטודיו כרגיל ● על פי החלטת הממשלה ההגבלות אמורות להיכנס לתוקף היום, אך מאמני כושר, בעלי מועדונים וחדרי כושר מסרבים לסגור

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

המסחר בבורסה נפתח ביציבות למרות העליות בוול סטריט: אל על מזנקת ב-20%

אל על הולכת ככל הנראה להלאמה לאחר שהחברה בחרה במתווה האוצר ● עזריאלי תתיר לשוכרים לסגור חנויות על מנת לחסוך בהוצאות ● אמש בניו יורק המדדים עלו בחדות על אף העלייה במספר הנדבקים בנגיף הקורונה

מלון פרימה מיוזיק אילת / צילום: מקס מורון

המלונאים מקדימים תרופה למכה: "מגבלות נוספות יהיו גזר דין מוות לענף"

החלטות הממשלה וחוסר הוודאות כבר לימדו את המלונאים להיות מוכנים לכל ● אבל החשש מההגבלות החדשות מעלה את מפלס החרדה מפני התרסקות, אולי בלתי הפיכה ● כעת תולים קברניטי הענף את תקוותם בתו הסגול ואומרים: "יש לנו יכולת שליטה אבסולוטית במתרחש"

טסלה 3 / צילום: Chuck Burton, Associated Press

טסלה לא עוצרת ויש אנליסט שצופה צניחה של 78% במניה

אתמול בוול סטריט זינקה טסלה בעוד 13.5% לשיא חדש של 1,371 דולר, המשקף לחברה שווי של 254 מיליארד דולר ● בעקבות נתוני המכירות שסיפקה טסלה העלה האנליסט ראיין ברינקמן מג'יי.פי מורגן את מחיר היעד שלו למניית טסלה ל-295 דולר

רפאל פרנקן / צילום: עודד קרני

האם התעשייה מוגנת מפני מתקפות סייבר? "בחלק מהמפעלים לא מבינים למה זה קשור אליהם"

רפאל פרנקו, סגן ראש מערך הסייבר הלאומי, מספר בראיון שקיים לאחרונה עם "גלובס" כיצד הוא נערך למתקפות עתידיות על התעשייה ועל המתקפה על אתרים ישראלים במאי: "תדרכנו את חברות ההוסטינג, האכלנו בכפית, ובכל זאת זה קרה"

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

הבורסה ננעלה בעליות חדות לאחר הודעת בנק ישראל: מדד הבנקים זינק ב-3.8%

מדד תל בונד 20 קפץ בכ-2%, ומדד הבנקים בכ-3.8% ● בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי, אך השיק תוכנית רכישות אג"ח קונצרני והאריך את תוכנית ההלוואות המוניטריות לבנקים

הצהרת שר הבריאות יולי אדלשטיין / צילום: יח"צ

אדלשטיין: "אמנה מנהל מיוחד לטיפול בקורונה"

אדלשטיין קיים מסיבת עיתונאים לאחר החלטת השרים על מגבלות חדשות בשל העלייה בתחלואה בקורונה ● "תפקיד המנהל יהיה לתכלל את הנושא, החל ממערך הבדיקות, דרך קטיעת שרשרת ההדבקה ויתר הפעולות הקשורות לנגיף"

בנימין נתניהו / צילום: Matt Rourke, Associated Press

המספרים שמאחורי המחדל הכלכלי: 50% מתוכנית החילוץ הכלכלית לא הגיע למשק. הגירעון המצטבר - 6.4% מהתמ"ג

על-פי הודעת האוצר מהיום הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים, יולי 2019 עד יוני 2020, נאמד בכ-88.4 מיליארד שקל

ישראל כ"ץ / צילום: אמיל סלמן-הארץ

זכויות בנייה נרחבות ומיסוי עמוק: "מס המטרו" הולך לשנות את מחירי הדירות בגוש דן

הכללתו של פרויקט התשתית הגדול בישראל בחוק ההסדרים מכניס את ענף הנדל"ן לסחרור ● הסיבה: המתווה החידתי שדורש מימון מבעלי נכסים לאורך התוואי

התעלומה / עיצוב: אפרת לוי, גלובס

רמז לחידה השבועית: אנדריי אומנסקי מקבל מסר חדש, שיכול לעזור לפזר את הערפל סביב ההקלטה המוזרה

מנכ"ל חברת הפינטק קולטור קיבל הקלטה מוזרה ולא הצליח לפענח אותה ● כבר כמה ימים שהעניין הזה טורד את מנוחתו ולא מאפשר לו לתפק כרגיל ● ואז, פתאום, הוא מקבל מסר נוסף שיכול לעזור לו לפזר את הערפל ● התעלומה: חידה בלשית בהמשכים

בנימין נתניהו וישראל כ"ץ / צילום:  Abir Sultan, רויטרס

המשבר של איטליה וספרד קטן עלינו: כך הגענו למצב שהאבטלה בישראל גבוהה פי 3 מבאירופה

שיעור העובדים שנשלחו לביתם עקב המגפה דומה בישראל ובאירופה, אלא שבעוד שכאן הם מוגדרים "מובטלים" ומקבלים דמי אבטלה, באירופה נפרשה רשת ביטחון תעסוקתית ● מדוע אחרי שרוב אירופה אימצה את המודל, ישראל נמנעה מכך?

תמיר כהן, יו"ר שיכון ובינוי / צילום: אלון רון

תמיר כהן יו"ר שיכון ובינוי ישמש כמנכ"ל זמני במקום לפידות

זאת במקביל לתפקידו כיו"ר ● לא מן הנמנע שבדירקטוריון החברה ימנו בקרוב ועדת איתור למנכ"ל חדש

בנק הפועלים/ צילום: יחצ דוברות בנק הפועלים

שני עובדי בנק הפועלים מדסק ה-OTC נדבקו בקורונה

מספר עובדים נשלחו לבדיקות בעקבות המקרה ועובדים שבאו במגע עם אותם עובדים נשלחו לבידוד ● הפועלים: "שני העובדים שחלו מטופלים ואנו פועלים לפי הנחיות משרד הבריאות. שירותי חדר העסקאות ניתנים כרגיל"

שלט עידוד שנתלה מחוץ לחלון דירה בארץ בצל הסגר / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מה נסגר ומה נשאר פתוח: גלובס עושה סדר בהנחיות החדשות

לפי ההנחיות החדשות של הממשלה אולמות אירועים, מועדונים, חדרי כושר וברים ייסגרו באופן מיידי ● בשלב זה אין הגבלה על התנועה במרחב הציבורי ● ההנחיות עדיין לא סופיות ונדרשות לעבור אישור של הכנסת

ממשלות ברחבי העולם נוקטות בצעדים שונים כדי להיחלץ מהקורונה הכלכלית / צילום: Associated Press

שוברים, צ'קים, הורדת מע"מ ותמיכה ענפית: בעולם דווקא מצאו פתרונות יצירתיים לקורונה הכלכלית

בגרמניה חתכו את המע"מ בתחילת החודש וההתאוששות כבר מורגשת ובספרד העניקו "הכנסה בסיסית" לאזרחים ● בזמן שבישראל עוד מתמהמהים, ממשלות ברחבי העולם נוקטות בצעדים שונים כדי להיחלץ מהקורונה הכלכלית ● הנה כמה דוגמאות

קניון עזריאלי עכו / צילום: איל יצהר, גלובס

לאחר המגבלות החדשות: בקניונים מצמצמים את שעות הפעילות

במטרה להקל עם השוכרים ולאפשר להם להוריד עלויות תפעול הודיעה קבוצת עזריאלי על שינויים בלוחות הזמנים של פתיחת החנויות בקניונים ● באמצע השבוע החנויות יורשו לפתוח בשעה 10:00 ולסגור החל מ-20:30 ● הנחיות חדשות גם לסופי השבוע