גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

העליון: הסכם ממון שהוראותיו לא קוימו במשך שנים - לא תקף

ביהמ”ש העליון ביטל הסכם ממון בין ידועים בציבור שקיבל תוקף של פסק דין, וביטל את הזכויות של בן הזוג בדירה המשותפת ● זאת, למרות שבת הזוג לא ביקשה במשך השנים לבטלו ● הנימוק: ההסכם לא קוים מעולם ע"י בן הזוג ● העליון הבהיר כי הסכם שנזנח עשוי להיחשב כבטל, גם אם בפועל אף אחד מהצדדים לא ביקש לבטל

השופט מני מזוז / צילום: אוריה תדמור
השופט מני מזוז / צילום: אוריה תדמור

חתמתם על הסכם ממון עם בן הזוג שלכם ולא קיימתם חלק מהוראותיו לאורך השנים? צאו מנקודת הנחה שהוא לא תקף, גם אם הוא אושר וקיבל תוקף של פסק דין בבית המשפט; וגם אם אף אחד מכם לא ביקש לבטל אותו באופן אקטיבי. כך קבע לאחרונה בית המשפט העליון, ששלל את זכויותיו של ידוע בציבור בדירה שחלק עם בת זוגו, עקב אי-קיום הוראות הסכם ממון, שבמסגרתו נקבע כי הוא זכאי למחצית מהדירה.

בית המשפט העליון קבע כי "מימים ימימה הכירה ההלכה הפסוקה בכך שייתכנו נסיבות בהן התנהגות הצדדים מלמדת באופן משתמע על זניחת הסכם ופקיעתו, ללא צורך בהודעת ביטול", וכי "העובדה שההסכם בו מדובר, קיבל תוקף של פסק דין אינה שוללת אפשרות של בטלות הסכם בשל זניחתו".

הסכם לשיתוף בדירה ולתשלומי משכנתא

פסק הדין עוסק בסיפורם של א' ו-י' שהחלו בקשר זוגי ב-1992 כידועים בציבור. כשש שנים מאוחר יותר רכשה א' דירה בדרום הארץ ב-370 אלף שקל, שנרשמה על-שמה. לצורך רכישת הדירה נטלה א' הלוואה בגובה 300 אלף שקל, ובגינה נרשמה משכנתא על הדירה לטובת הבנק. יתרת הסכום מומנה ממקורות עצמיים, כאשר י' השתתף במימון הרכישה בסכום של 39 אלף שקל.

בשנת 2000 עברו בני הזוג להתגורר בדירה. בשלהי אותה שנה, עקב סכסוך שפרץ בין הצדדים שבמסגרתו הוצאו צווי הרחקה נגד י', הגיש האחרון תביעה לבית המשפט לענייני משפחה לפירוק השיתוף וקבלת שווי מחצית הדירה, או לחילופין - להשבת סכום ההשתתפות שלו ברכישת הדירה.

בסופו של דבר הושגה בין הצדדים הסכמה בדמות הסכם קצר, שהוכתר בשם "הסכם יחסי ממון בין בני זוג" ושאושר על-ידי בית המשפט לענייני משפחה. ההסכם נסב על הזכויות בדירה ועל שיתוף משאבים, ובמסגרתו הוסכם כי: א' תמסור לידי בא-כוחו של י' ייפוי כוח בלתי-חוזר להעברת מחצית מהזכויות בדירה על-שם י'; הצדדים יפתחו חשבון בנק משותף, שאליו יעבירו את משכורותיהם, כספיהם וחסכונותיהם; מחשבון זה ישולמו תשלומי המשכנתא וכן הוצאות ניהול משק הבית המשותף; ותכולת הבית תהיה בבעלות משותפת של הצדדים.

א' מילאה אחר חלקה בהסכם והעבירה ייפוי כוח בלתי-חוזר לבא-כוחו של י', ואף הוחל בהליכים לרישום מחצית הזכויות בדירה על-שמו. אולם העברת הרישום לא בוצעה, לאחר ש-י' לא הביא את הסכמת בנק טפחות לצירופו כחייב בהלוואת המשכנתא שרבצה על הדירה לטובת הבנק. הדירה נותרה אפוא רשומה על-שם א' בלבד, שגם נותרה כחייבת יחידה בהלוואת המשכנתא מול הבנק. לאורך השנים גם לא נפתח חשבון בנק משותף כהוראת ההסכם ו-י' המשיך לנהל חשבון בנק משלו. בהמשך הוא גם צורף לחשבון הבנק האישי שניהלה א', אך בפועל הוא לא השתתף בתשלומי המשכנתא. עם זאת, השניים המשיכו להתגורר בדירה עד פטירתו של י' ב-2010.

צו פירוק לשיתוף הדירה

עם פטירתו הידפקו יורשיו של י' על דלתה של א'. זאת, לאחר שהתברר כי המנוח הותיר אחריו צוואה שבה הוא מצווה את כל רכושו, לרבות זכויותיו בדירה, לארבעת ילדיו, בחלקים שווים. היורשים הגישו בקשה לקיום צוואה, אך א' הגישה התנגדות המבוססת על אי-עמידה בהתחייבויות המנוח בהסכם הממון.

הבקשה לקיום צוואה התקבלה, אך א' לא השלימה עם ההחלטה והגישה תביעה בנושא לבית המשפט לענייני משפחה. זאת, בטענה כי בהתאם להסכם הממון, תנאי מתלה להעברת הזכויות בדירה היה פתיחת חשבון בנק משותף והשתתפות המנוח במחצית מתשלומי המשכנתא ומשק הבית המשותף באמצעות החשבון המשותף. בפועל, נטען, המנוח מעולם לא השתתף בתשלומי המשכנתא ולא תרם את חלקו למשק הבית המשותף.

מנגד, הגישו היורשים תביעה משלהם, שבמסגרתה עתרו לפירוק השיתוף בדירה ולתשלום דמי שימוש ראויים בדירה על-ידי א' עבור התקופה מאז פטירת המנוח. זאת, בהסתמך על הסכם הממון ועל צוואת המנוח.

לפני כשנה וחצי נתן בית המשפט לענייני משפחה פסק דין בשתי התביעות, שבמסגרתו נקבע כי מקריאת ההסכם בכללותו ומהתנהגות הצדדים לאחר חתימתו, עולה כי אומד הדעת של הצדדים היה בעלות משותפת בדירה לשניהם, כזכות קניינית המוחלת מיידית ותקפה במהלך החיים המשותפים, ואין לראות את הסכמת א' להעברת מחצית מזכויותיה בדירה כהסכמה מותנית.

עוד נקבע כי ככל שהמנוח הפר את ההסכם, א' ידעה זאת במהלך החיים המשותפים, אך לא פעלה לביטול ההסכם ולמעשה בכך השלימה עם המצב. משכך, נקבע כי ההסכם נותר בעינו. בית המשפט ציין כי אמנם ההלכה הפסוקה הכירה בכך שייתכנו נסיבות שבהן התנהגות הצדדים מלמדת על זניחת הסכם ופקיעתו. אולם נקבע כי במקרה זה לא הוכח ברף ההוכחה הנדרש בתביעה נגד עיזבון כי הצדדים זנחו את ההסכם.

לסיכום נקבע כי הדירה שייכת ל-א' ולעיזבון המנוח בחלקים שווים וניתן צו לפירוק השיתוף בדירה על-ידי מכירתה לכל המרבה במחיר. עוד נקבע כי התמורה לאחר סילוק ההוצאות והמסים תחולק באופן שווה בין הצדדים. זאת, בכפוף להתחשבנות, שבמסגרתה יעבירו היורשים ל-א' מחצית תשלומי המשכנתא החל מנובמבר 2004 (בשל מגבלת התיישנות החיוב הוגבל ל-7 שנים שקדמו למהלך התביעה), ומנגד א' תעביר להם תשלום דמי שימוש בדירה בגובה מחצית מדמי השכירות החל ממועד פטירת המנוח ועד לפינוי הדירה.

בן הזוג "אשם" באי-קיומו של ההסכם

שני הצדדים הגישו ערעור למחוזי. היורשים חזרו בהם מהערעור בהמלצת בית המשפט, ואילו ערעורה של א' נדחה בפסק דין קצר. על החלטה זו ביקשה א' לערער לעליון, בטענה כי יש פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה, שאומץ על-ידי המחוזי, גרם לה עיוות דין חמור ביותר. במוקד הערעור עמדה הטענה שהסכם הממון נזנח ובוטל למעשה על-ידי שני הצדדים.

שופטי העליון, מני מזוז, ניל הנדל ואלכס שטיין, החליטו להעניק רשות ערעור ולבסוף אף לקבל את הטענה המרכזית של א', שלפיה ההסכם שהוראותיו לא קוימו - בטל. השופט מזוז ציין כי הסכם הממון הוא פשוט וברור בהוראותיו וקובע חיובים שלובים של שני הצדדים: א' תמסור ייפוי כוח בלתי-חוזר להעברת מחצית מהזכויות בדירה על-שם המנוח, ואילו המנוח ישתתף  בתשלומי המשכנתא באמצעות חשבון בנק משותף.

ההוראות המהוות את לב ההסכם לא קוימו לאורך כעשור, מאז חתימת ההסכם ועד לפטירתו של המנוח, כאשר לדברי השופט מזוז האשם לאי-קיום ההסכם רובץ לפתחו של המנוח. זאת, מאחר שהוא לא מילא את התנאים לביצוע העברת הזכויות אליו, ואף לא קיים את חובתו לפתיחת חשבון בנק משותף ולהשתתפות בתשלומי המשכנתא.

הנסיבות הללו, בשילוב ההלכות המשפטיות הקובעות כי הסכם שנזנח עשוי להיחשב כבטל גם אם לא בוטל בפועל, הובילו את שופטי העליון למסקנה כי הסכם הממון שנחתם בין א' למנוח ב-2001 "בטל ועבר מן העולם, לאחר שלא קוים משך תקופה מאוד ארוכה ונזנח הלכה למעשה על-ידי שני הצדדים". 

"תוקף הסכם ממון אינו נובע מאישור בית המשפט אלא ממילוי הוראותיו"

לדברי עו"ד דלית יניב-מסר העוסקת בדיני משפחה ותיקי גירושים מורכבים, "כשצדדים חותמים על הסכם ממון שקיבל תוקף של פסק דין, מצופה מהם לפעול ולקיים את הוראותיו. במקרה שלפנינו בני הזוג לא מילאו אחר הוראות ההסכם, ובית המשפט העליון קבע כי מאחר שהם זנחו את הוראותיו ולא קיימו אותן בפועל - ההסכם בטל. זאת, גם אם אף אחד מבני הזוג לא הודיע על ביטולו. כתוצאה מכך, למרות הסכמות הצדדים שנכתבו בהסכם, האיש אינו זכאי למחצית מזכויות הבעלות בדירה".

לדברי עו"ד יניב-מסר, "המסר של בית המשפט ברור: יש ליישם בפועל את הוראותיו של הסכם ממון שקיבל תוקף של פסק דין, שאחרת לא ניתן יהיה להסתמך על הוראותיו. באותו אופן ממש, כאשר צדדים חותמים על הסכם ממון ולא מאשרים אותו בבית המשפט, ושאינו מקבל תוקף של פסק דין, אבל הם ממלאים אחר הוראותיו ככתבן וכלשונן לאורך זמן, בית המשפט יכול לתת לו תוקף מחייב מכוח התנהגותם של בני הזוג.

"שכן, חוק החוזים קובע שניתן לכרות הסכם מחייב באחת מאלה: בכתב, בעל-פה או בדרך של התנהגות. כלומר, תוקף ההסכם אינו נובע רק מעצם החתימה עליו ומאישורו המחייב של בית המשפט אלא ובעיקר מאופן מילוי הוראותיו על-ידי הצדדים".

עוד כתבות

אופיר שריד, מנכל מליסרון  / צילום: סיון פרג'

"אנחנו בשנת שיא": מנכ"ל מליסרון החדש עונה למספידי תחום האופנה

ברקע הדוחות החיוביים של הקבוצה, מנכ"ל מליסרון אופיר שריד בראיון ראשון ● לא חושש מהתחרות מול האונליין, עונה לרשתות הגדולות שמבקרות את הדוכנים בקניונים, ומציע פתרון יצירתי לעודף התחרות בענף

סקר הסקרים

ארבעה ימים לבחירות: מהפך בצמרת הטבלה - הליכוד לראשונה מובילה בממוצע הסקרים

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם השלישית בתוך שנה ● סקר הסקרים בודק מי מתחזק, מי נחלש, ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● כל הסקרים מכל כלי התקשורת ● "גלובס" עושה סדר ומביא את המספרים העדכניים ביותר של מערכת הבחירות הסוערת

סינמה סיטי חדרה / צילום: דוד חיון

סינמה סיטי פותחת מתחם בחדרה בהשקעה של כ-50 מיליון שקל

מדובר במתחם השביעי של הקבוצה ● המתחם ייפתח היום את שעריו לקהל הרחב, והוא כולל כ-1,600 מושבים, 11 אולמות ואולם VIP בשטח כולל של 2,500 מ"ר

צוללת של חיל הים / צילום: יח"צ

גם אבריאל בר-יוסף ושי ברוש יועמדו לדין בכפוף לשימוע בתיק הצוללות

לבר-יוסף, לשעבר המשנה לראש המועצה לביטחון לאומי, מיוחסות עבירות של בקשת שוחד, קבלת שוחד ומרמה והפרת אמונים ● לברוש, מקורבו ואיש חיל הים לשעבר, מיוחסות עבירות של בקשת שוחד, לקיחת שוחד, עבירות מס והלבנת הון

ד"ר מטאנס שחאדה, יו"ר מפלגת בל"ד / צילום: איל יצהר, גלובס

יו"ר בל"ד אמטנס שחאדה מבקר את הצעקנים במפלגתו, חושף חילוקי דעות ברשימה המשותפת ומאותת לגנץ שאין לו על מי לבנות

יו"ר בלד, הסמן הקיצוני של הרשימה המשותפת, מותח ביקורת על התנהלותה בעבר ופועל לעשות שינוי ● "אנחנו בהחלט רוצים להמשיך ולנהל מאבק, יש כיבוש וכל עוד יש כיבוש יהיה מאבק. אבל צריך שזה יהיה מאבק פוליטי, לא מאבק צעקני של סיסמאות"

יקי נוימן, מנכ"ל קבוצת דוראל  / צילום: דניאל שיטרית

בדרך לבורסה: חברת האנרגיה המתחדשת דוראל שוב מקדמת הנפקה לפי שווי של 550-500 מיליון שקל

דוראל נחשבת לאחת החברות המובילות בענף הצומח, ובולטת בין היתר בזכות שיתוף הפעולה הפורה עם המגזר הקיבוצי ● הכנסותיה השנתיות מוערכות בכ-100 מיליון שקל, עם רווחיות של כ-15%-11%● מלבד הפרויקטים הקיימים, הגיוס נועד לסייע לדוראל להוציא לפועל תוכניות להתרחבות משמעותית

מלון דן אילת / צילום: סיון פרג'

חודש ינואר במלונות ישראל: משבר הקורונה עדיין לא מורגש

חודש ינואר משקף עלייה של 4% בלינות התיירים בבתי המלון בישראל – אך בצל החרפת משבר הקורונה, סביר להניח כי חודש פברואר לא ישקף מגמה דומה ● התאחדות המלונות: "תיירות הפנים מפצה חלקית על הפגיעה באזורים אחדים בארץ"

שיר זכאי-חורש  / צילום: גליה חרמון

אחרי שנתיים וחצי: סמנכ"לית הדיגיטל של תנובה מסיימת את תפקידה

שיר זכאי-חורש עוברת לתפקיד מנכ"לית הפעילות בישראל של חברת שילוט החוצות JCDecaux ● זכאי-חורש הייתה הראשונה בתפקיד CDO בתנובה, וככל הידוע טרם מונה לה מחליף

בדיקת נוסעים בעת הצ'ק אין בנמל תעופה בסין / צילום: רויטרס

חולה מאומת בישראל; האפיפיור נצפה חולה במיסת ענק באיטליה

האדם חזר מאיטליה לפני 4 ימים והוא יועבר לאשפוז בשיבא במתקן ייעודי ● מאתמול: כל מי שחזר מאיטליה ב-14 הימים האחרונים חייב בבידוד ● נשיא התאחדות התעשיינים: "מרגיש שהאירוע אינו מנוהל וההחלטות גורמות לנזקים גדולים להתנהלות העסקית"

מזון תינוקות / צילום: סיון פרג'

מחיר מניית Else הישראלית גבוה פי 5 ממחיר ההנפקה ב-2019

וגם: הנהלת חברת ביומיקס הגיעה הבוקר לחגוג בבורסה לניירות ערך בתל אביב, את הצטרפותה במסגרת הרישום הכפול ● השיחה

בני גנץ ובנימין נתניהו / צילומים: יוסי זמיר, Jack Guez/ ASSOCIATED PRESS

סקר "גלובס" ומכון שילוב: הישראלים לא מתכוונים לזוז מהגוש

שלוש מערכות בחירות רצופות בתוך שנה עשו את שלהן והציבור כבר יודע מה הוא חושב על הנושאים שעל הפרק ● רק מצביעים מעטים, כפי שנראה, שוקלים לעבור בין הגושים וגם כשהם כבר עוברים - הם מקזזים אלה את אלה משני כיווני המפה הפוליטי

ערן אייל, מייסד ומנכ"ל Shopin  / צילום: אתר Shopin

יזם הבלוקצ'יין המורשע ערן אייל נעצר וצפוי לגירוש מארה"ב

היזם הישראלי-דרום אפריקאי, שהורשע לפני כחודשיים בהונאת משקיעים בשתי חברות שהקים וניהל, מוחזק במעצר כשבוע ● בינתיים ממשיכה להתנהל התביעה שהוגשה נגד אייל על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית בגין הונאה בהנפקת מטבעות דיגיטליים למיזם Shopin

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד ארז קמיניץ / צילום: איל יצהר, גלובס

הצעת חוק: עיריות ייגבו היטלי השבחה בגובה 25% בלבד בפרויקטי פינוי-בינוי

הנה עוד רפורמה שמחכה לממשלה הבאה: במשרד המשפטים וברשות להתחדשות עירונית מבקשים להסדר בחקיקה את סוגיית היטלי ההשבחה בפרויקטים של פינוי-בינוי ● כיום כל רשות קובעת בעצמה את המדיניות, שמשמעותה בפועל גבייה או אי גבייה של עשרות מיליוני שקלים מכל פרויקט

צבי מרום  / צילום: איל יצהר, גלובס

באטמ מדווחת על פיתוח ערכת דיאגנוסטיקה לאבחון וירוס הקורונה; המניה מזנקת

לפי הודעת החברה, הערכה נבחנה ע"י מספר מעבדות מרכזיות ובתי חולים, ויכולתה לאבחן את הווירוס אומתה

בנימין נתניהו, איילת שקד, איימן עודה, יאיר לפיד, בני גנץ / צילומים: כדיה לוי, לשכת ח"כ איימן עודה, שלומי יוסף

הרב עובדיה יוסף, השוואות לארדואן, התנגחויות בלפיד ונהירה אל הערבים: כך נראים הקמפיינים של הרגע האחרון

הקמפיינים לקראת יום הבחירות מגיעים לישורת האחרונה ● במפלגות נאבקים על כל קול, אבל לא באמצעות הבטחות בחירות אלא בעיקר באמצעות הרגש ● כך נראה המאבק על כל קול חמישה ימים לבחירות 2020

הסגר בצפון איטליה לאחר התפרצות נגיף הקורונה / צילום: Claudio Furlan/Lapresse, AP

כך מסקרים באיטליה את החלטת ישראל לאסור כניסת איטלקים

בעוד ששכנותיה האירופיות שומרות על גבולות פתוחים, בישראל, בירדן, בסעודיה ובמספר מדינות נוספות החליטו לאסור על כניסת אנשים ששהו באיטליה בשבועיים האחרונים ● התעשיינים והחברות באיטליה התאחדו היום בקריאה לממשלה האיטלקית לשדר רוגע לציבור

מטוס בואינג 787 דרימליינר של אל על / צילום: יח"צ

אל על מבטלת את הטיסות לאיטליה ולתאילנד ודוחה את השקת הקו לטוקיו

הטיסות לאיטליה מבוטלות למשך שבועיים החל ממחר, והטיסות לבנגקוק יבוטלו החלק מיום שני ועד ה-27 במרץ ● השקת הקו לטוקיו נדחתה ל-4 באפריל

יצחק תשובה/ צילום: גדעון לוין

עוד הנפקת נדל"ן של תשובה: אלעד מגורים החדשה תנסה לגייס 100 מיליון שקל באג"ח

באחרונה השלים בעל השליטה יצחק תשובה הנפקת אג"ח של חברת אלעד גרופ, המרכזת את פעילותו בצפון אמריקה

רשף לוי בפרסומת לקוטג' תנובה / צילום: יח"צ

ממש לא טריוויאלי: קוטג' תנובה – הפרסומת הזכורה והאהובה ביותר השבוע

גיאוקרטוגרפיה: הקמפיין של תפוזינה הוא המושקע ביותר השבוע מבחינה תקציבית עם השקעה של כ-1.04 מיליון שקל

גונן אוסישקין  / צילום: סיון פרג'

בעקבות משבר הקורונה: אל על נערכת לפיטורי 1,000 עובדים

מנכ"ל אל על גונן אוסישקין הורה לסמנכ"לים בחברתו לגבש תוכנית מיידית לפיטורי עובדים ● היום דיווחה החברה על הפסקת טיסותיה לאיטליה ולבנגקוק ועל דחיית השקת הטיסה לטוקיו ● בנוסף דיווחה אל על כי נזקי משבר הקורונה עלולים להסתכם בפגיעה של עשרות מיליוני דולרים בהכנסות