גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

העליון: הסכם ממון שהוראותיו לא קוימו במשך שנים - לא תקף

ביהמ”ש העליון ביטל הסכם ממון בין ידועים בציבור שקיבל תוקף של פסק דין, וביטל את הזכויות של בן הזוג בדירה המשותפת ● זאת, למרות שבת הזוג לא ביקשה במשך השנים לבטלו ● הנימוק: ההסכם לא קוים מעולם ע"י בן הזוג ● העליון הבהיר כי הסכם שנזנח עשוי להיחשב כבטל, גם אם בפועל אף אחד מהצדדים לא ביקש לבטל

השופט מני מזוז / צילום: אוריה תדמור
השופט מני מזוז / צילום: אוריה תדמור

חתמתם על הסכם ממון עם בן הזוג שלכם ולא קיימתם חלק מהוראותיו לאורך השנים? צאו מנקודת הנחה שהוא לא תקף, גם אם הוא אושר וקיבל תוקף של פסק דין בבית המשפט; וגם אם אף אחד מכם לא ביקש לבטל אותו באופן אקטיבי. כך קבע לאחרונה בית המשפט העליון, ששלל את זכויותיו של ידוע בציבור בדירה שחלק עם בת זוגו, עקב אי-קיום הוראות הסכם ממון, שבמסגרתו נקבע כי הוא זכאי למחצית מהדירה.

בית המשפט העליון קבע כי "מימים ימימה הכירה ההלכה הפסוקה בכך שייתכנו נסיבות בהן התנהגות הצדדים מלמדת באופן משתמע על זניחת הסכם ופקיעתו, ללא צורך בהודעת ביטול", וכי "העובדה שההסכם בו מדובר, קיבל תוקף של פסק דין אינה שוללת אפשרות של בטלות הסכם בשל זניחתו".

הסכם לשיתוף בדירה ולתשלומי משכנתא

פסק הדין עוסק בסיפורם של א' ו-י' שהחלו בקשר זוגי ב-1992 כידועים בציבור. כשש שנים מאוחר יותר רכשה א' דירה בדרום הארץ ב-370 אלף שקל, שנרשמה על-שמה. לצורך רכישת הדירה נטלה א' הלוואה בגובה 300 אלף שקל, ובגינה נרשמה משכנתא על הדירה לטובת הבנק. יתרת הסכום מומנה ממקורות עצמיים, כאשר י' השתתף במימון הרכישה בסכום של 39 אלף שקל.

בשנת 2000 עברו בני הזוג להתגורר בדירה. בשלהי אותה שנה, עקב סכסוך שפרץ בין הצדדים שבמסגרתו הוצאו צווי הרחקה נגד י', הגיש האחרון תביעה לבית המשפט לענייני משפחה לפירוק השיתוף וקבלת שווי מחצית הדירה, או לחילופין - להשבת סכום ההשתתפות שלו ברכישת הדירה.

בסופו של דבר הושגה בין הצדדים הסכמה בדמות הסכם קצר, שהוכתר בשם "הסכם יחסי ממון בין בני זוג" ושאושר על-ידי בית המשפט לענייני משפחה. ההסכם נסב על הזכויות בדירה ועל שיתוף משאבים, ובמסגרתו הוסכם כי: א' תמסור לידי בא-כוחו של י' ייפוי כוח בלתי-חוזר להעברת מחצית מהזכויות בדירה על-שם י'; הצדדים יפתחו חשבון בנק משותף, שאליו יעבירו את משכורותיהם, כספיהם וחסכונותיהם; מחשבון זה ישולמו תשלומי המשכנתא וכן הוצאות ניהול משק הבית המשותף; ותכולת הבית תהיה בבעלות משותפת של הצדדים.

א' מילאה אחר חלקה בהסכם והעבירה ייפוי כוח בלתי-חוזר לבא-כוחו של י', ואף הוחל בהליכים לרישום מחצית הזכויות בדירה על-שמו. אולם העברת הרישום לא בוצעה, לאחר ש-י' לא הביא את הסכמת בנק טפחות לצירופו כחייב בהלוואת המשכנתא שרבצה על הדירה לטובת הבנק. הדירה נותרה אפוא רשומה על-שם א' בלבד, שגם נותרה כחייבת יחידה בהלוואת המשכנתא מול הבנק. לאורך השנים גם לא נפתח חשבון בנק משותף כהוראת ההסכם ו-י' המשיך לנהל חשבון בנק משלו. בהמשך הוא גם צורף לחשבון הבנק האישי שניהלה א', אך בפועל הוא לא השתתף בתשלומי המשכנתא. עם זאת, השניים המשיכו להתגורר בדירה עד פטירתו של י' ב-2010.

צו פירוק לשיתוף הדירה

עם פטירתו הידפקו יורשיו של י' על דלתה של א'. זאת, לאחר שהתברר כי המנוח הותיר אחריו צוואה שבה הוא מצווה את כל רכושו, לרבות זכויותיו בדירה, לארבעת ילדיו, בחלקים שווים. היורשים הגישו בקשה לקיום צוואה, אך א' הגישה התנגדות המבוססת על אי-עמידה בהתחייבויות המנוח בהסכם הממון.

הבקשה לקיום צוואה התקבלה, אך א' לא השלימה עם ההחלטה והגישה תביעה בנושא לבית המשפט לענייני משפחה. זאת, בטענה כי בהתאם להסכם הממון, תנאי מתלה להעברת הזכויות בדירה היה פתיחת חשבון בנק משותף והשתתפות המנוח במחצית מתשלומי המשכנתא ומשק הבית המשותף באמצעות החשבון המשותף. בפועל, נטען, המנוח מעולם לא השתתף בתשלומי המשכנתא ולא תרם את חלקו למשק הבית המשותף.

מנגד, הגישו היורשים תביעה משלהם, שבמסגרתה עתרו לפירוק השיתוף בדירה ולתשלום דמי שימוש ראויים בדירה על-ידי א' עבור התקופה מאז פטירת המנוח. זאת, בהסתמך על הסכם הממון ועל צוואת המנוח.

לפני כשנה וחצי נתן בית המשפט לענייני משפחה פסק דין בשתי התביעות, שבמסגרתו נקבע כי מקריאת ההסכם בכללותו ומהתנהגות הצדדים לאחר חתימתו, עולה כי אומד הדעת של הצדדים היה בעלות משותפת בדירה לשניהם, כזכות קניינית המוחלת מיידית ותקפה במהלך החיים המשותפים, ואין לראות את הסכמת א' להעברת מחצית מזכויותיה בדירה כהסכמה מותנית.

עוד נקבע כי ככל שהמנוח הפר את ההסכם, א' ידעה זאת במהלך החיים המשותפים, אך לא פעלה לביטול ההסכם ולמעשה בכך השלימה עם המצב. משכך, נקבע כי ההסכם נותר בעינו. בית המשפט ציין כי אמנם ההלכה הפסוקה הכירה בכך שייתכנו נסיבות שבהן התנהגות הצדדים מלמדת על זניחת הסכם ופקיעתו. אולם נקבע כי במקרה זה לא הוכח ברף ההוכחה הנדרש בתביעה נגד עיזבון כי הצדדים זנחו את ההסכם.

לסיכום נקבע כי הדירה שייכת ל-א' ולעיזבון המנוח בחלקים שווים וניתן צו לפירוק השיתוף בדירה על-ידי מכירתה לכל המרבה במחיר. עוד נקבע כי התמורה לאחר סילוק ההוצאות והמסים תחולק באופן שווה בין הצדדים. זאת, בכפוף להתחשבנות, שבמסגרתה יעבירו היורשים ל-א' מחצית תשלומי המשכנתא החל מנובמבר 2004 (בשל מגבלת התיישנות החיוב הוגבל ל-7 שנים שקדמו למהלך התביעה), ומנגד א' תעביר להם תשלום דמי שימוש בדירה בגובה מחצית מדמי השכירות החל ממועד פטירת המנוח ועד לפינוי הדירה.

בן הזוג "אשם" באי-קיומו של ההסכם

שני הצדדים הגישו ערעור למחוזי. היורשים חזרו בהם מהערעור בהמלצת בית המשפט, ואילו ערעורה של א' נדחה בפסק דין קצר. על החלטה זו ביקשה א' לערער לעליון, בטענה כי יש פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה, שאומץ על-ידי המחוזי, גרם לה עיוות דין חמור ביותר. במוקד הערעור עמדה הטענה שהסכם הממון נזנח ובוטל למעשה על-ידי שני הצדדים.

שופטי העליון, מני מזוז, ניל הנדל ואלכס שטיין, החליטו להעניק רשות ערעור ולבסוף אף לקבל את הטענה המרכזית של א', שלפיה ההסכם שהוראותיו לא קוימו - בטל. השופט מזוז ציין כי הסכם הממון הוא פשוט וברור בהוראותיו וקובע חיובים שלובים של שני הצדדים: א' תמסור ייפוי כוח בלתי-חוזר להעברת מחצית מהזכויות בדירה על-שם המנוח, ואילו המנוח ישתתף  בתשלומי המשכנתא באמצעות חשבון בנק משותף.

ההוראות המהוות את לב ההסכם לא קוימו לאורך כעשור, מאז חתימת ההסכם ועד לפטירתו של המנוח, כאשר לדברי השופט מזוז האשם לאי-קיום ההסכם רובץ לפתחו של המנוח. זאת, מאחר שהוא לא מילא את התנאים לביצוע העברת הזכויות אליו, ואף לא קיים את חובתו לפתיחת חשבון בנק משותף ולהשתתפות בתשלומי המשכנתא.

הנסיבות הללו, בשילוב ההלכות המשפטיות הקובעות כי הסכם שנזנח עשוי להיחשב כבטל גם אם לא בוטל בפועל, הובילו את שופטי העליון למסקנה כי הסכם הממון שנחתם בין א' למנוח ב-2001 "בטל ועבר מן העולם, לאחר שלא קוים משך תקופה מאוד ארוכה ונזנח הלכה למעשה על-ידי שני הצדדים". 

"תוקף הסכם ממון אינו נובע מאישור בית המשפט אלא ממילוי הוראותיו"

לדברי עו"ד דלית יניב-מסר העוסקת בדיני משפחה ותיקי גירושים מורכבים, "כשצדדים חותמים על הסכם ממון שקיבל תוקף של פסק דין, מצופה מהם לפעול ולקיים את הוראותיו. במקרה שלפנינו בני הזוג לא מילאו אחר הוראות ההסכם, ובית המשפט העליון קבע כי מאחר שהם זנחו את הוראותיו ולא קיימו אותן בפועל - ההסכם בטל. זאת, גם אם אף אחד מבני הזוג לא הודיע על ביטולו. כתוצאה מכך, למרות הסכמות הצדדים שנכתבו בהסכם, האיש אינו זכאי למחצית מזכויות הבעלות בדירה".

לדברי עו"ד יניב-מסר, "המסר של בית המשפט ברור: יש ליישם בפועל את הוראותיו של הסכם ממון שקיבל תוקף של פסק דין, שאחרת לא ניתן יהיה להסתמך על הוראותיו. באותו אופן ממש, כאשר צדדים חותמים על הסכם ממון ולא מאשרים אותו בבית המשפט, ושאינו מקבל תוקף של פסק דין, אבל הם ממלאים אחר הוראותיו ככתבן וכלשונן לאורך זמן, בית המשפט יכול לתת לו תוקף מחייב מכוח התנהגותם של בני הזוג.

"שכן, חוק החוזים קובע שניתן לכרות הסכם מחייב באחת מאלה: בכתב, בעל-פה או בדרך של התנהגות. כלומר, תוקף ההסכם אינו נובע רק מעצם החתימה עליו ומאישורו המחייב של בית המשפט אלא ובעיקר מאופן מילוי הוראותיו על-ידי הצדדים".

עוד כתבות

הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

נעילה מעורבת בבורסה בת"א; דלק זינקה ב-9.6%

מדד ת"א 35 השיל 0.4%, ומדד ת"א 90 עלה ב-0.2% ● היום יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט ● בסוף השבוע האחרון בוול סטריט מדד דאו ג'ונס סגר רצף עליות של שמונה ימים ברציפות, לראשונה זה למעלה משנה ● אתמול דווח על הקלות מצד סין במכסים על סחורה חקלאית מארה"ב

גולדמן זאקס / שאטרסטוק

התגובה של אפל לאחר שגולדמן זאקס הורידו מחיר יעד למניה

במהלך סוף השבוע פרסם האנליסט רוד הול המלצה להורדת מחיר היעד של מניית אפל ● בצעד נדיר החליטה החברה להגיב: "לא מצפה שלהצגה של אפל TV פלוס, כולל הטיפול החשבונאי בשירות, תהיה השפעה ממשית על התוצאות הכספיות שלנו"

ראש הממשלה נתניהו בדרך להצבעה במליאה/ Ronen Zvulun , צילום: רויטרס

"אם תלונות הליכוד היו נבדקות בזמן, לא היינו שוב בבחירות"

(עדכון) - בעקבות כתבתו של קלמן ליבסקינד ב"מעריב", לפיה המשטרה חקרה רק שתיים מתוך 82 קלפיות שבהן דווח על זיופים, נתניהו אמר כי ביקש לקיים דיון חירום עם יו"ר ועדת הבחירות, השופט חנן מלצר, מיד עם צאת השבת ● דובר ועדת הבחירות: "לא הגיעה במהלך השבת כל דרישה מטעם רה"מ"

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב / צילום: ורדי כהנא

איך נחלץ עופר נמרודי מהרשעה בהעסקת עובדת זרה בביתו?

ביה"ד הארצי לעבודה קיבל חלקית את ערעורו של נמרודי שהורשע בביה"ד האזורי ופסק כי ייגזר עליו עונש של "ענישה אך ללא הרשעה" ● ההחלטה התקבלה לאחר שהתברר כי פקחי רשות ההגירה שאיתרו את העובדת הזרה נכנסו לחצר ביתו של נמרודי בגניבה

משה כחלון/ צילום: שלומי יוסף

משה כחלון מכחיש שיפרוש מהכנסת אחרי הבחירות

הכחשותיו של כחלון בעקבות הפרסומים בתקשורת הבוקר מתקבלות בחשדנות, לאור הצהרות אחרות של הפוליטיקאי בשנים האחרונות שהתבררו כלא נכונות

Libra המטבע הדיגיטלי של פייסבוק / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

ליברה של פייסבוק דוחה את הטענות שהיא מאיימת על יציבות הכלכלה בעולם

בראיון בצרפת בסוף השבוע התייחס המנהל המוביל את עמותת המטבע הדיגיטלי של פייסבוק להתנגדות העצומה שמעורר הפרויקט בקרב רגולטורים בעולם ● "אנחנו נחושים לעמוד בלוח הזמנים להשקת ליברה, בין סוף המחצית הראשונה של 2020 לבין סוף השנה הבאה"

מניות הערך/  צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

יצאו מהאופנה? מוקדם להספיד את מניות הערך

בכל מה שנוגע לבחירת מניות ערך, חברות עם מכפילי רווח חד-ספרתיים גבוהים או דו-ספרתיים נמוכים עונות טוב יותר על ההגדרה ● למרות התחושה המעיקה שמניות אלה "יצאו מהאופנה", דווקא רמת התמחור המכווצת שלהן הופכת אותן להזדמנות השקעה

ערן סער, מנכל של החברות נפטא יואל אקויטל /צילום: יחצ

יש שכר לאתגר: מנכ"ל אי.די.בי החדש עשוי להרוויח עד 5 מיליון שקל בשנה

לדברי קבוצת אי.די.בי-דסק"ש, מינויו של ערן סער מהווה צעד מהותי למיצוב פעילותה העסקית ואיתנותה הפיננסית של הקבוצה ● בין השאר הוא יידרש להוביל את ההתנהלות מול מחזיקי האג"ח של אי.די.בי, שלהם חייבת החברה 2.5 מיליארד שקל

נתניהו במבואות יריחו / צילום: חיים צח, לע"מ

היועץ המשפטי הסיר את התנגדותו והממשלה אישרה הקמת ישוב מבואות יריחו

לפני מספר ימים הודיע היועמ"ש כי הוא מתנגד לאישור ממשלתי להקמת יישוב חדש בבקעת הירדן, ואולם היום הצליח ראש המל"ל לשכנע את מנדלבליט כי יש ליישוב חשיבות בשל פרסום תוכנית המאה של טראמפ מיד לאחר הבחירות

שמואל לב/  צילום: כדיה לוי

"עדיף להשקיע במניות נדל"ן מניב מאשר לקנות דירה": שמואל לב, מבעלי אנליסט ומוותיקי שוק ההון, בראיון

שמואל לב מספר בראיון נדיר למה אין תחליף לניתוח כלכלי, על הקשר בין מנהלים טובים לחברות טובות, ואיך זה שלא מכר את מניותיו בבית ההשקעות ● וגם: איזו המלצת השקעה משתלמת נתן לבנו כשזה חגג בר-מצווה?

פרד קופמן/  צילום: איל יצהר

הכירו את היועץ שמלמד את מנכ"ל גוגל איך לנהל ארגון שכל הזמן גדל ומשתנה

פרד קופמן, סגן נשיא פיתוח מנהיגות בגוגל, מתאר בראיון בלעדי ל"גלובס" מהי תפיסת מנהיגות מודעת אותה הוא מקדם, ואומר: "גוגל היחידה שהצליחה עם רמה גבוהה של אוטונומיה, אבל זה יוצר אתגרים חדשים" ● קופמן ישתתף בשבוע הבא בכנס ג'רני של EY ו"גלובס"

שריד מקודקס חוקי חמורבי / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

ריבית שלילית: התקדים המסוכן שהשתלט על שוק האשראי העולמי

טריליוני דולרים של חובות בעולם נמצאים כיום במצב שכמוהו לא היו מעולם - שבו המלווים מוכנים לשלם בעד הזכות להעניק את כספם ללווים, במקום ההפך ● מתי באה הריבית לעולם, כיצד חושבה במשך אלפי שנים, איך ראו אותה ביהדות ובנצרות, ומי היה שר האוצר שניסח את קונספט הריבית בעידן המודרני? ● כתבה ראשונה על התופעה המתרחבת של חובות בריבית שלילית

עמית סגל \ צילום: איל יצהר

עמית סגל בכתב ההגנה לתביעת בל"ד: התוכן אמת, אין למפלגה שם טוב

כך השיב הפרשן הפוליטי של חדשות 12 בתגובה לתביעת לשון הרע שהגישה נגדו מפלגת בל"ד ● התביעה הוגשה במרץ האחרון בעקבות התבטאויותיו של סגל בכלי תקשורת שונים, ביניהם העיתון "ידיעות אחרונות" ובערוץ 12, בהן כינה את מפלגת בל"ד "ארגון טרור"

אביליטי / צילום: אתר החברה/ צילום: רויטרס

אביליטי: חשד לעבירות על חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני

בנוסף נחקר חשד לביצוע עבירות מרמה והברחה וכן עבירות הלבנת הון בהיקפים משמעותיים במסגרת פעילותה העסקית של אביליטי ● על שאר פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום

מטוס של וויז-אייר/ צילום: שאטרסטוק

כמה כסף קיבלו חברות התעופה הזרות על הפעלת קווים לנתב"ג?

מנתוני משרד התיירות עולה כי חברות התעופה הזרות קיבלו מענקים של 25 מיליון שקל על הפעלת קווים מיעדים שונים לנתב"ג משנת 2016 ועד היום ● מנכ"ל משרד התיירות, אמיר הלוי: "מענקי המשרד לחברות התעופה מוכיחים את עצמם פעם אחר פעם"

המוסד לביטוח לאומי / צילום אילוסטרציה: תמר מצפי

בנק ישראל: המוסד לביטוח לאומי יפשוט רגל ב-2050

בתקופה האחרונה דווח כי המוסד לביטוח לאומי צפוי להגיע למצב של "פשיטת רגל" סביבות שנת 2037, אך מחקר נוסף שנערך מצביע על כך שהמערכת אינה צפויה "לצאת מאיזון" לפני שנת 2050

בנימין נתניהו בקלפי / צילום: חיים צח-לעמ"

נתניהו תקף את ועדת הבחירות לאחר שאלה סירבו להיפגש עמו

ראש הממשלה האשים את ועדת הבחירות והמשטרה באוזלת ידה שהביאה להטיית תוצאות הבחירות הקודמות ולאי הקמת ממשלה בראשותו באפריל

בני גנץ בכנס התאחדות התעשיינים / צילום: אלעד מלכה

גנץ: בכנסת הבאה אפעל לחוק שייתן יום שבתון בבחירות רק למי שהצביע

"גלובס" ביצעו בדיקה רחבה בנושא במהלך יולי 2019, וממנה עלה כי חקיקה מן הסוג הזה נתמכת גם ע"י סיעות ש"ס ויהדות התורה וייתכן שאף ע"י ישראל ביתנו

רינה מצליח מול ראש הממשלה נתניהו / צילום: צילום מסך מיוטיוב

17.4% רייטינג לראיון של רינה מצליח עם רה"מ נתניהו בקשת 12

בערוץ המתחרה, רשת 13, הראיון שערכה איילה חסון עם נתניהו בתוכנית "המטה המרכזי" רשם רייטינג של 6.7%; ואילו הראיון עם רה"מ ב"חדשות כאן" בתאגיד השידור הציבורי רשם 4% צפייה

מפגינים בבואנוס איירס נושאים שלטים נגד הנשיא מקרי וקרן המטבע / צילום: רויטרס CARLOS GARCIA RAWLINS

הביקורת הגוברת, ההלוואה הגדולה והמחאה החריפה בארגנטינה: מי צריך את קרן המטבע הבינלאומית?

הלוואת הענק לארגנטינה שמטלטלת את המדינה, ביקורת גוברת גם משמאל וגם מימין ובעיקר רקורד עגום הביאו לכך שבשנים האחרונות עולות עוד ועוד תהיות האם קרן המטבע הבינלאומית היא אכן התרופה עבור כלכלות של מדינות כושלות - או שהיא בכלל המחלה?