גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מתמודדים עם האתגרים: המדריך המלא לבניית תיק קרנות אלטרנטיבי

משקיעים רבים נתקלים ברמת השקעה נמוכה משמעותית מהמתוכנן גם לאחר שנים של השקעה עקבית בתחום ● בניית תיק אלטרנטיבי בקרנות השקעה דורשת תכנון ועקביות ביצוע לאורך שנים, כשהמפתח הוא הבנה של תהליך העבודה בקרנות והתזרים ● כללים מרכזיים לבניית תיק קרנות וכיצד ניתן לתכנן גודל תיק ועיתוי

אילוסטרציה: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב
אילוסטרציה: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב

בין אם אתם משקיעים פרטיים כשירים או משקיעים בשם גוף השקעות קטן או בינוני, בוודאי נתקלתם באתגרים המלווים בנייה של מרכיבי ההשקעות האלטרנטיביות כחלק מתיק ההשקעות הכולל. בניית תיק אלטרנטיבי בקרנות השקעה דורשת תכנון ועקביות ביצוע לאורך שנים. המפתח לבניית התיק הוא הבנה של תהליך העבודה בקרנות והתזרים הצפוי. אחד ה"קשיים" איתם מתמודדים משקיעים רבים בתחום הוא רמת השקעה נמוכה משמעותית מהמתוכנן גם לאחר שנים של השקעה עקבית. במאמר זה אנסה להציג את הכללים המרכזיים לבניית תיק קרנות וכן לתת מספר דוגמאות הקרובות למציאות ומאפשרות הבנה של תזרימי התחום וכיצד ניתן לתכנן גודל תיק ועיתוי.

למשקיעים שונים יתאים תיק אלטרנטיבי השונה בגודלו ומרכיביו בתלות במספר רב של פרמטרים השקעתיים עליהם לא נוכל לעמוד במאמר זה, יחד עם זאת ישנן מספר נקודות קבועות אליהן ניתן להתייחס.

בניית תיק קרנות השקעה - כללים מנחים

נזילות - חלק ניכר מהמוצרים האלטרנטיביים (קרנות השקעה, חוב, נדל"ן ועוד), אינם נזילים והם בעלי אופק השקעה ארוך ממועד ההחלטה ועד למימוש הסופי. במרבית קרנות ההשקעה יהיו החזרים לאורך שנות ההשקעה אך למשקיע אין יכולת ל"הנזיל" את השקעתו במועד המתאים לו. לפיכך, השקעות אלו מתאימות לתיק בעל טווח השקעות ארוך.

יחד עם זאת, מרבית קרנות ההשקעה יוצרות תזרים משמעותי לאורך חיי הקרן. קרן Buy-Out (BO) ממוצעת תקרא ל-60%-80% מההתחייבות בלבד ועד לשנה השמינית צפויים המשקיעים לראות את מלוא הקרן חוזרת כתזרים (דוגמה בהמשך).

גמישות - פרמטר נוסף הנשלל מהמשקיעים הוא הגמישות ההשקעתית שכן, במרבית המוצרים האלטרנטיביים, לא מתאפשרת "העברה" בין אפיקים גם אם נוצרת הזדמנות שוק. לקוחות רבים נוטים לטעות בין הגמישות לנזילות ולא כך הוא. לדוגמה, קרן פנסיה אינה נזילה, אך למשקיע יש גמישות השקעתית המאפשרת לו לשנות את מבנה התיק על פי רצונו ובכך לנצל הזדמנויות שוק כאשר אלו מתרחשות (לדוגמה, מעבר למסלול מנייתי לאחר ירידות בשוק).

פיזור - גופי ההשקעה המובילים מפזרים את ההשקעה האלטרנטיבית בין אפיקי השקעה (מניות, חוב, נדל"ן ותשתיות), אסטרטגיות השקעה, גיאוגרפיות ומנהלים. תיקי ההשקעות האלטרנטיביים בנויים לרוב ממאות החזקות כאשר קרן השקעות של מנהל בודד לא מהווה יותר מעשיריות אחוז בודדות מהתיק במקסימום. לבחירת המנהלים חשיבות גבוהה עליה אעמוד בהמשך.

פיזור בין שנות השקעה (Vintage) - תוצאות קרנות ההשקעה תלויות מאד בשנת ההשקעה, זאת עקב השלב במחזור הכלכלי בו מבוצעות ההשקעות לעומת השלב בו מבוצעים מימושים של השקעותיהן. ולכן, תוכניות ההשקעה בתחום הן רב-שנתיות ועקביות.

בחירת מנהלים -בחירת מנהלים היא אולי המשתנה הקריטי ביותר לתוצאות. קרנות מובילות מייצרות עודף תשואה של 7% על הממוצע הענפי. לעומתן, קרנות ברביע התחתון מייצרות תשואה הנמוכה ב-5% -7% מהממוצע. אלו פערי תשואה עצומים וחריגים ביחס לשוק הסחיר (בו הפערים בין מנהלים מצטיינים לחלשים נמוכים בהרבה).

הסתכלות על התנהגות גופי השקעה מובילים בתחום ומחקרים מדגישה מספר נקודות המאפשרות לשפר את היכולת בבחירת מנהלי קרנות ההשקעה: ב-67% מהמקרים קרנות המשך של קרנות מצטיינות ממשיכות לשמר את מיקומן בחצי העליון של טבלאות ההשוואה. לקרנות המשך של קרנות ברביע התחתון יש הסתברות דומה (67%) לסיים מתחת לממוצע. עובדה זו יוצרת העדפה למנהלים בעלי ותק הפועלים באותה אסטרטגיה ושהציגו תוצאות מצטיינות.

למה לצפות בבניית תיק קרנות השקעה

מקרה הקרן הבודדת: הגרף "תזרים נטו" מציג תזרים צפוי מהתחייבות השקעה של 10 שקלים בקרן BO ובקרן חוב. ניתן לראות כי במקביל לקריאות לכסף, ההנבה של הקרנות מובילה למצב על פיו ההשקעה המקסימלית (תזרימית) אינה עולה על 6 שקלים על כל 10 שקלים התחייבות וזאת רק לאחר כ-3.5 שנים מיציאת הקרן לדרך. יחד עם זאת, בניגוד לחשש מ"היעדר נזילות" הוחזרו 100% מהתזרימים שהושקעו בתום 7 עד 8 שנים.

אנו למדים מכך כי ההשקעה בפועל (חשיפה) לקרן השקעה (או התיק) אליה התחייבנו היא לרוב נמוכה משמעותית מסכום ההתחייבות ובנייתה נמשכת על 3-5 שנים, מנגד הקרנות הן תזרימיות ומניבות סכומים משמעותיים החל מהשנה ה-3-4, נקודות אליהן יש להתייחס בבניית רכיב אלטרנטיבי "קבוע" בתיק.

תכנון תיק קרנות השקעה: בקרנות השקעה קיים פער גדול בין מועד ההחלטה על ההשקעה (ההתחייבות), מועד ההשקעה בפועל וגודל ההשקעה בפועל ביחס להתחייבויות. במרבית המקרים תקופת ההשקעה תארך כ-4 שנים והחשיפה המרבית בפועל לקרן ההשקעה תעמוד על כ-80% מגובה הסכום אותו החלטנו להשקיע.

בגרף "סימולציה לקרנות השקעה" מוצג מבנה עקרוני של השקעה בתיק קרנות השקעה. הלקוח בדוגמה מעוניין בחשיפה של 20% לקרנות השקעה ומחליט על התחייבות שנתית קבועה של 4%. ניתן לראות כי לאחר כ-3 שנים תעמוד החשיפה בפועל על כ-4% בלבד. לאחר 10 שנים של עקשנות, צפוי הלקוח להגיע לחשיפה אותה תכנן. כ-20% מנכסיו יהיו מושקעים בקרנות ההשקעה כאשר ההחזר השנתי בשנה זו יעמוד על כ-5%. אחת הדרכים להאצת התוכנית היא הגדלה של ההשקעה בשנים הראשונות לרמה של 5%-6%.

ניתן לראות כי בשנים הראשונות קצב ההשקעה בפועל נמוך מההתחייבויות אך בטווח של 3-4 שנים קצב הקריאות לכסף מדביק את ההתחייבויות השנתיות. ההחזרים בשנים הראשונות נמוכים אך התוכנית מתחילה להניב החזרים הגבוהים מההתחייבויות השנתיות סביב שנה 8-9.

זוהי כמובן סימולציה פשטנית, אך כדי לייצר תיק מפוזר בין שנות השקעה ויציב בגודלו, עלינו לקבוע רמת השקעה שנתית קבועה (פחות או יותר) ומפוזרת בין אפיקים, אסטרטגיות מנהלים וגאוגרפיות. חוסר עקביות בנושאים אלו יגרור תיק שיסבול מתנודתיות בגודלו או מפגיעה בתוצאות כתוצאה ממיקוד בשנת השקעה, אפיק, אסטרטגיה או מנהל.

ללקוח מוסדי גדול יש לרוב את המשאבים לבחון מאות קרנות, להגיע למוצרים המובילים ולייצר פיזור ראוי בין אפיקים, אסטרטגיות השקעה, שנות השקעה, מנהלים וגיאוגרפיות. הפתרון הנפוץ בעולם למשקיעים מוסדיים קטנים או כשירים הן קרנות FOF (אגד של קרנות - Fund of Funds) או קרנות "אגרגטוריות" אחרות המאפשרות בניית תיק השקעות בצורה מקצועית, חשיפה, פיזור, הגעה למוצרים מובילים ורמת בקרה, בדיקת נאותות ואנליזה גבוהה.

הכותב הוא שותף מנהל וממייסדי קרן חושן קפיטל, קרן השקעות אלטרנטיביות. אין לראות באמור לעיל ייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה בניירות הערך או בנכסים הפיננסיים ("המוצרים הפיננסיים") המאוזכרים בכתבה, או כשידול, במישרין או בעקיפין, לקנות, למכור או להחזיק את המוצרים הפיננסיים כאמור. אין באמור לעיל כדי להחליף שיקול דעת עצמאי ו/או התייעצות עם יועץ מומחה בקשר לעובדות מקרה פרטניות, לרבות שיקולי מס. לכותב או גורמים הקשורים עימו, יש או יכולות להיות החזקות או עניין אחר במוצרים הפיננסיים המאוזכרים לעיל.

עוד כתבות

ד"ר אנתוני פאוצ'י, ראש המרכז לטיפול באלרגיות ומחלות זיהומיות בארה"ב / צילום: AP

התחזית הרשמית בארה"ב: "בין 100 ל-200 אלף איש ימותו מקורונה"

כך אמר ד"ר אנתוני פאוצ'י, ראש המרכז לטיפול באלרגיות ומחלות זיהומיות (CDC) בארה"ב, בתוכנית "מצב האומה" ב-CNN ● "המודלים שלנו נותנים את התרחישים הגרועים ביותר ואת התרחישים הטובים ביותר. המציאות נמצאת איפשהו באמצע"

משה ברקת / צילום: רפי קוץ

ברקת: "שחררנו התניות חודק כדי לקלוט אג"ח קונצרניות שקרנות הנאמנות מוכרות"

הממונה על שוק ההון נתן תג מחיר לאובדן הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני מתחילת השנה בעקבות משבר הקורונה: "היקף הנכסים המפוקחים על-ידינו עומד על 1.6 טריליון שקל, סדר גודל של ירידה של 10%"

נמל התעופה בן גוריון, ריק מנוסעים / צילום: RAMI AMICHAY, רויטרס

חזרתם לארץ באמצע רילוקיישן ואינכם יכולים לשוב לחו"ל? אלה דיני המס שיחולו עליכם

עוצר הטיסות בשל מגפת הקורונה קירקע בארץ ישראלים רבים שעובדים בחו"ל ושנחשבים לתושבי חוץ לצורכי מס • האם כעת הם ייחשבו לתושב ישראל לחיובם במס, אף שהם מבצעים "עבודה מרחוק"? • "גלובס" בדק אם אנשי הרילוקשיין עלולים למצוא עצמם במשטר מס חדש

תחנת אגירה שאובה בגלבוע / צילום: אלבטרוס

רישיון חדש לפרויקט אגירת אנרגיה ב-1.4 מיליארד שקל במנרה

גורמים במשק האנרגיה הביעו תמיהה על מתן הרישיון החדש ליזמים לאחר שלא עמדו בלוחות הזמנים לרישיון הישן ● רשות החשמל: אין בכך למנוע מתן רישיון חדש

אישה בבידוד בספרד / צילום: Associated Press

המחקר שלומד ממגפות קודמות על השלכות הבידוד

מחקר שסקר 24 מאמרים שפורסמו על מגפות קודמות, מצא כי רוב המבודדים הציגו תסמינים פוסט-טראומטיים כלשהם, ובעת השחרור מהבידוד התקשו להסתגל שוב במהרה לחיים הרגילים

עוגה בצורת נייר טואלט במאפייה Schuerener Backparadies בעיר דורטמונד שבגרמניה / צילום: Bernd Thissen, AP

קורונה, אבל קצת אחרת. תמונות מכל העולם שיגרמו לכם לחייך

מגפת הקורונה ואי-הוודאות פגעו קשה מאוד במדינות ברחבי העולם ● למרות הייאוש וגם ברגעים המרים ביותר, הרוח האנושית והיצירתיות מצליחות לשרוד ● צפו בתמונות

אוטובוס חברת דן / צילום: איל יצהר, גלובס

אקזיט בטיימינג מושלם: חברי דן מכרו מניות ב-450 מיליון שקל רגע לפני שהקורונה הכתה בתחבורה הציבורית

בין המשקיעים בעסקה שנסגרה בחודש שעבר - הכשרה ביטוח, דיסקונט, נורסטאר, חן למדן, דוד פתאל ודן פרופר

דורית סדן, יורם אביסרור, טלי כהן, אמיר כהן, מיכאל לוין  / צילום: תמר מצפי, יח"צ, רוברט ולדינגר

"זה לא שאם נוריד מחיר בכמה אחוזים כולם יבואו לקנות"

מנהלי השיווק, החוליה המקשרת בין חברות הבנייה לרוכשים, נאלצים בימים אלה למצוא פתרונות מחוץ לקופסה כדי להמשיך ולמכור דירות ● בתפריט: סיורים וירטואליים, שיחות מכירה ב"זום" ופריסת תשלומים ● בלי פאניקה

מורה בבית ספר יסודי בארה"ב מעבירה שיעור באפליקציית זום / צילום: Amanda Inscore, רויטרס

איסוף המידע של זום על המשתמשים - לא יותר גרוע מהמתחרות שלה בתחום

האפליקציה שזוכה לפופולריות אוספת עלינו מידע רב ● משמות משתמשים, דרך כתובות מייל ועד למידע שהמשתמש מעביר בצ'אטים ● מומחה: זה הסטנדרט, אבל צריך להביא את זה בחשבון בפגישות עסקיות

מגדלי יוקרה במערב הסנטרל פארק, ניו יורק / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

קורונה? בארה"ב עדיין קונים דירות יוקרה

המגפה אמנם משתוללת בניו יורק, אבל בשבוע שעבר עוד נחתמו לא מעט הסכמים לדירות יקרות

טיהור בית משפט השלום בבאר שבע מקורונה / צילום: יח"צ

העובדים שהוציאו אישור מחלה פיקטיבי, המעסיק ששלח רק עובדות לחל"ת: הצד המכוער של שוק התעסוקה בצל הקורונה

מעסיק מתחום המזון שהודיע לחמישה עובדים כי הוא מתכנן להוציא אותם לחל"ת, הופתע לגלות שכולם פנו לאותו רופא וקיבלו אישור מחלה ל-30 יום ● במקרה אחר משרד רואי חשבון הוציא לחל"ת רק נשים ● הצד המכוער של שוק התעסוקה בימי משבר הקורונה

חדוה בר/ צילום איל יצהר

בנק ישראל מגונן על הבנקים, מזהה גידול בסיכון במשק וצופה גידול בהפסדי האשראי

בבנק המרכזי מציינים היום כי "סיכון הלווים גדל באופן משמעותי, וצפויה עלייה משמעותית בהפסדי האשראי" ● במקביל, רשות ניירות ערך מפרסמת הקלות נוספות למנהלי קרנות הנאמנות ויועצי ההשקעות

מפעל קוקה קולה בבני ברק / צילום: איל יצהר

נהג תובלה של קוקה-קולה ישראל נמצא חולה בקורונה

החברה: "כל העובדים שהיו עם אותו נהג במגע נשלחו לבידוד, והאזורים בהם שהה חוטאו" ● "רשויות הבריאות בארץ ובעולם קבעו כי הנגיף אינו עובר במזון. נדגיש כי כל מוצרי החברה בטוחים לצריכה"

מחאת העצמאים בירושלים / צילום: שלומי יוסף, גלובס

"העצמאים לקחו את גורלם בידם. לא מאמינים יותר לאף פוליטיקאי"

היום התקיימה בירושלים הפגנה של אלפי עצמאים, שמחו נגד התעלמות הממשלה מקריסתם על רקע משבר הקורונה ● יועץ המס ירון גינדי: "אני פשוט לא מסוגל להאמין למשמע אוזניי ולמראה עיניי שזאת תוכנית האוצר"

בנימין נתניהו, משה בר סימן טוב ויעקב ליצמן במסיבת עיתונאים על ההיערכות לקורונה / צילום: יח"צ

"העבירו מסרים ברורים המבוססים על נתונים, לא על פחד"

בפנייה למקבלי ההחלטות בממשלה ובמשרד הבריאות, הזהירו רופאים וחוקרים מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטה העברית כי "לא ניתן יהיה להמשיך את הסגר ללא הגבלת זמן"

פעילות של עמותת בית הגלגלים / צילום: בית הגלגלים

כך קורס המגזר השלישי בישראל: 25% מארגוני הסיוע האזרחי עצרו פעילות בגלל הקורונה

תורמים שסגרו את הארנק ומקצצים בהוצאות, מתנדבים שנמצאים בסגר ביתי ולא יכולים לשנע ארוחות חג לנזקקים, וכוח-אדם שצומצם כמעט לאפס • רבע מעמותות המגזר השלישי שאמורות לסייע לנזקקים הפסיקו לתפקד, דווקא בזמן של עלייה בפניות שכופה משבר הקורונה

דוד פתאל / צילום: אלון רון

לאחר התרסקות המניה: קיצוצי שכר ובונוסים ברשת מלונות פתאל

את שנת 2019 סיימה פתאל עם צמיחה של 41% בהכנסות לרמה של כ-5.4 מיליארד שקל ● מניית פתאל החזקות איבדה יותר מ-80% מתחילת השנה ● החברה הוציאה לחופשה ללא תשלום 5,500 עובדים בישראל

משה ברקת / צילום: רפי קוץ

בגלל הבחירות החוזרות ונשנות: ברקת דוחה את הקיצוץ בקרנות הפנסיה הוותיקות לינואר 2021

ברשות שוק ההון הסבירו כי "הדחייה נעשתה בתיאום עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה רז ניזרי", והיא "תאפשר לכנסת להשלים הליך החקיקה הנדרש, מה שעשוי לייתר את הצורך בהפחתה"

אייל לפידות / צילום ארכיון: יוסי כהן

בזמן שאייל לפידות הפך לשיאן השכר ב-2019, שווי ההטבה ההונית שקיבל בשו"ב התכווץ ביותר מ-100 מיליון שקל

דוחות שיכון ובינוי חושפים כי חברת התשתיות והנדל"ן רשמה בשנה שעברה הוצאות שכר של כ-62 מיליון שקל בגין חמשת בכיריה, בראשות לפידות ● אלא שמאז השיא בפברואר צללה מניית החברה ב-50% כמעט ומחקה חלק ניכר מההטבה לבכירים

פועלים פלסטינים באתר בניה בישראל, אזור ירושלים / צילום: Ammar Awad, רויטרס

היום יתקיים הדיון על השבתת ענף הבנייה; העובדים הפלסטינים יישלחו הביתה?

ל"גלובס" נודע כי בעוד אנשי המקצוע במשרד הבריאות דורשים לקצץ בעבודות הבנייה המתקיימות היום ובמעמדה של הבנייה כענף חיוני, שרת השיכון יפעת שאשא-ביטון נלחמת על מעמד הענף ואף הצליחה לגייס את משרדי האוצר והביטחון לעמוד לצידה