גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

עו"ד בנקל: לכנס אסיפת בעלי מניות לאישור הגשת תביעה נגד ילדיו של פישמן

הנאמן לנכסי אליעזר פישמן טוען כי הרקע לתביעה המבוקשת הוא נזקי-עתק שנגרמו לחברת פישמן רשתות "כפועל יוצא ממעשיהם ומחדליהם של הדירקטורים, אשר במסגרתם העדיפו את טובתם האישית ו/או את טובתם של תאגידים אחרים שבשליטתם על פני טובת החברה"

אליעזר פישמן ועו"ד יוסי בנקל / צילום: שלומי יוסף
אליעזר פישמן ועו"ד יוסי בנקל / צילום: שלומי יוסף

הנאמן לנכסי החייב אליעזר פישמן, עו"ד יוסי בנקל, מבקש מבית המשפט המחוזי לאשר לו לכנס את אסיפת בעלי המניות של חברת פישמן רשתות בע"מ, כדי שזו תדון ותצביע האם תוגש תביעה נגד הדירקטורים שכיהנו בה בתקופה הרלוונטית, ובהם ילדיו של פישמן וכן רונית אבן.

לפי הבקשה שהגיש בנקל בשבוע שעבר (ג'), הרקע לתביעה המבוקשת הוא "נזקי-עתק שנגרמו לחברה כפועל יוצא ממעשיהם ומחדליהם (של הדירקטורים - מ' ש'), הנובעים כולם מניגודי עניינים בהם נמצאו, ואשר במסגרתם לא שמו הדירקטורים לנגד עיניהם את טובת החברה, אלא העדיפו את טובתם האישית ו/או את טובתם של תאגידים אחרים שבשליטתם... על פני טובתה של החברה".

בכפוף לאישור האסיפה הכללית את ההחלטה להגיש תביעה נגד הדירקטורים, מבקש עו"ד בנקל מהאסיפה (ומבית המשפט) לקבל החלטה, ולפיה תתקשר החברה עם משרד עורכי הדין ש. הורביץ ושות', לצורך ייצוגה בהליכים המשפטיים שיינקטו נגד ילדיו של פישמן ונגד רונית אבן. האחרונה כונתה בעבר ובהווה על-ידי עו"ד בנקל "אשת סודו ויד-ימינו של אליעזר פישמן".

לחלופין, ככל שהאסיפה הכללית תדחה את החלטותיו, הנאמן מבקש מבית המשפט להתיר לו, מכוח מעמדו כבעל מניות בחברה (עו"ד בנקל מחזיק ב-55.5% מהון המניות מכוח החזקותיו של פישמן בחברה), להגיש לבית המשפט המוסמך בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד הדירקטורים, בה הוא ייוצג גם כן על-ידי משרד ש. הורביץ.

יצוין כי יתר בעלי המניות בחברה הם שלושת ילדיו של אליעזר פישמן - אייל פישמן, ענת מניפז ורונית פישמן-אופיר, המחזיקים יחד ב-44.5% מהון המניות של החברה.

לפי טענות הנאמן, חברת פישמן רשתות בע"מ מהווה למעשה תת-קבוצה במסגרת קבוצת פישמן, המחזיקה ביותר מתריסר חברות-בנות וחברות-נכדות. בכלל זאת מחזיקה פישמן רשתות באופן מלא בחברות טלפארמה בית המרקחת הישיר הראשון (1999) בע"מ, היפר טוי מרכז צעצועים בע"מ, זר פור יו (2000) בע"מ, פאואר כארד 200 בע"מ, מגה ספורט ציוד וספורט (1996) בע"מ ועוד.

לדבריו, "החברה מהווה הנכס הכלכלי המשמעותי ביותר מכלל נכסי קופת פשיטת הרגל, אשר אומדן שווי החזקות הנאמן בה עולה על סך של 100 מיליון שקל". עוד הוא מוסיף כי במשך שנים ארוכות למן מועד הקמת (ב-1995) ועד למועד היקלעותו של פישמן להליכי פשיטת רגל, כיהנו בה כדירקטורים ילדיו של פישמן ורונית אבן (בחלק מהתקופה). כיום מורכב דירקטוריון החברה מילדי החייב ומשרון זאורבך שמונה על-ידי הנאמן. מנהל החברה בפועל הוא אייל פישמן.

קיים חשש ממשי כי ילדי החייב ינצלו את כוחם

במסגרת הבקשה מציין הנאמן את חששו ממחטף של ילדי החייב וניסיון מצדם לסכל את כינוס האסיפה. זאת, לטענתו, עקב כוחם לפי תקנון החברה, אשר שונה על-ידם בחטף סמוך לקריסת החייב. לדברי בנקל, ללא התייצבות באסיפה של לפחות אחד מילידיו של פישמן לצד הנאמן, לא יהיה מניין חוקי לאסיפה, ובהתאם לא יעלה בידי הנאמן להעלות להצבעה בידי האסיפה את החלטותיו. בבקשתו מציין עו"ד בנקל כי זו מוגשת על-מנת להסיר חשש זה ולהבטיח את כינוסה של האסיפה.

עו"ד בנקל טוען כי מבדיקות שערך עולה כי לאורך השנים התקבלו בחברה "שורה של החלטות תמוהות, לשון המעטה שבהמעטה, אשר כבר במועד קבלתן היה ברור כי הן מנוגדות לטובתה, שכן המדובר בהחלטות שמטרתן היחידה היא גזילת נכסים וזכויות מידי החברה והעברתם לידי צדדים שלישיים, אשר לחברי הדירקטוריון הנגועים עניין ישיר או עקיף בהם".

בבקשה עצמה מתייחס עו"ד בנקל למספר החלטות של הדירקטוריון, ובהן: שיעבוד מניות חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (כ.א.ל), שהוחזקו על-ידי החברה ושימשו עד אותו מועד כבטוחה להבטחת חובות החברה לבנק דיסקונט; שיעבוד מניות חברת מגה ספורט וכן את המחאת זכותה של מגה ספורט לקבלת דיבידנד מחברת מ.ב.ס סוכנויות ספורט, לטובת הבטחת חובות חברת נכסי משפחת פישמן בע"מ; אישור הסכם להעברה ללא תמורה של החזקות החברה ברשת בסט ביי לחברת מינליין בע"מ, כאשר לצד זאת נטלה לכאורה החברה על עצמה את פירעון החובות הבלתי מובטחים לספקים של בסט ביי ואף המחתה למינליין, ללא תמורה את חובה של בסט ביי כלפיה הנאמד בעשרות מיליוני שקלים; ועוד.

לפי הנטען בבקשת הנאמן, בשורת החלטות אלה, שהתקבלו לאורך שנות פעילות החברה, הוברחו "נכסים וכספים מקופת החברה" בסך מאות מיליוני שקלים. זאת, "לטובת חברות אחרות הנמנות עם קבוצת פישמן", בין בשליטה ישירה ובין בשליטה עקיפה של בני משפחתו של פישמן.

טענה נוספת אליה יידרש בעתיד בית המשפט, נוגעת לבדיקה שערכו לפי הנטען עו"ד בנקל ועו"ד רונן מטרי (מפרק חברק נמ"פ - נכסי משפחת פישמן), ממנה "עולה כי לאורך השנים, נמ"פ מימנה את פעילותה של חברה זרה המצויה אף היא בבעלותם העקיפה של ילדי החייב, החייב ורעייתו - F.T.T. Investments B.V בהיקף מצטבר הנאמד בסך של למעלה מ-1.6 מיליארד שקל".

תביעה נגזרת?

ככל שבקשתו החלופית של הנאמן לנקוט בהליך של תביעה נגזרת בשם החברה תאושר, מבקש הראשון כאמור כי בית המשפט יאשר לו להתקשר עם משרד ש. הורביץ ושות', לצורך ייצוגו בהליכי התביעה הנגזרת. לפי הבקשה, שכר-הטרחה למשרד הורוביץ יעמוד על סך של 500 שקל לשעת עבודה של עורך דין (לרבות שותף) וסך של 200 שקל לשעת עבודה של מתמחה, כל זאת עד לתקרה של חצי מיליון שקל. בנוסף לתשלום האמור, מבקש בנקל מבית המשפט המוסמך לדון בתובענה הנגזרת לאשר למשרד שכר-טרחה נוסף בשיעור של 15% מכל סכום שייפסק לטובת החברה במסגרת התביעה הנגזרת או במסגרת הסדר פשרה.

עו"ד דוד לשם, בא-כוחם של ענת מניפז, אייל פישמן ורונית פישמן-אופיר, מסר בשמם: "מדובר שוב בבקשה חסרת בסיס של עו"ד בנקל, שגם אינה מתיישבת עם השכל הישר. למעלה משנתיים לאחר שמונה לתפקידו, "נזכר" לפתע עו"ד בנקל בעסקאות שרובן בוצעו לפני למעלה עשור. מדובר בעסקאות שאושרו על-ידי כלל בעלי המניות בחברה (מר פישמן וילדיו). אבסורד הוא שהבקשה מכוונת נגד ילדיו של מר פישמן, שהם היו הנפגעים היחידים מהעסקאות, שכן במקום למשוך כספים לכיסם הפרטי, הם הסכימו לאשר עסקאות שהיטיבו עם נושי החייב. ההליך הנוכחי מהווה המשך טבעי להתנהלותו של עו"ד בנקל כבעל מניות בפישמן רשתות, שכמעט הובילה לקריסתה, ורק בזכות מאמציהם של בני משפחת פישמן וניהולו של אייל פישמן, החברה יצאה מן הבוץ, ונוצר ערך לקופת פשיטת הרגל".

*** גילוי מלא: אלונה בר און היא יו"ר הדירקטוריון של חברת מוניטין המחזיקה ב"גלובס". מערכת "גלובס" מסקרת על בסיס ענייני ועל-פי אמות-מידה שנקבעו מראש כל עניין ונושא הקשורים לחברת מוניטין, לבר און, לבעל השליטה הקודם במוניטין, אליעזר פישמן, ולגורמים נוספים, שהם נושאי משרה או בעלי שליטה בעיתון בעבר או בהווה.

עוד כתבות

ג'וזף לובין, מייסד ומנכ"ל חברת הבלוקצ'יין Consensys / צילום: יח"צ, Zaza Weissgerber

מייסד ConsenSys ג'ו לובין: "בלוקצ'יין תהיה תשתית האמון של העולם"

בפאנל שעסק בבלוקצ'יין ומטבעות קריפטו בכנס ג'רני של EY ישראל ו"גלובס" אמר חיים פינטו מבנק הפועלים: "אנו צריכים לעבוד מול פקידי מדינה שמבינים בטכנולוגיה ובכלכלה" ● עמרי בן דוד, ויולה ונצ'רס: "נתחיל לראות קריפטו משמש לתשלומים וסחר, ולא משנה אם דרך ליברה של פייסבוק או מטבע קריפטו סיני"

בניין ה-OECD בפריז / צילום: עמירם ברקת

ה-OECD פסימי: צופה האטה נוספת בקצב הצמיחה של הכלכלה העולמית

ארגון המדינות המפותחות צופה התכווצות בסחר העולמי ברבעון השלישי של השנה, לראשונה מאז 2016 ● מזהיר: מלחמת הסחר בין ארה"ב ובין סין גרמה עצירה בגידול בייצור ובהשקעות

יעקב לוקסי לוקסנבורג / צילום: גיזי

קריסת אינוונטק: הנאמן מבקש להגיש תביעת עתק נגד לפידות, לוקסנבורג ועיזבון יולי עופר

בבקשה שהוגשה היום לביהמ"ש נטען כי לפידות ולוקסנבורג רוקנו את אינוונטק ממזומנים תמורת העברת נכסי נדל"ן כושלים ממזרח אירופה לתוך החברה, במהלך שהביא לקריסתה ● עוד נטען כי המהלך התאפשר הודות לשיתוף-פעולה מצד מעריכי שווי ורואי חשבון ישראליים והתבססות על חוות-דעת "מוזמנת" וכוזבת שיצרה שיערוך פיקטיבי של הנכסים

אמזון/ צילום:   Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

מסתמן: אמזון ישראל תעלה לאוויר בתחילת השבוע

הפרויקטורים של הפעילות הקמעונאית המקומית בישראל בהובלת רולף קימאייר עושים מאמצים אחרונים כדי לבצע את ההשקה הרשמית בתחילת השבוע, על-מנת להצליח לקחת חלק במכירות של ראש השנה שהולך ומתקרב

בניין הבורסה של ניו יורק בוול סטריט / צילום: רויטרס, Mike Segar

נמחקו העליות בוול סטריט בסגירת המסחר

הפד הזרים גם היום 75 מיליארד דולר לשוק האשראי לטווח קצר בארה"ב (repo) ● מכירות הבתים הקיימים בארה"ב עלו ב-1.3% בחודש אוגוסט ● תביעות האבטלה הראשוניות בארה"ב בשבוע החולף עלו ב-2,000 ל-208 אלף ● הבנק הבריטי הותיר את הריבית ללא שינוי בצל אי-ודאות בנוגע לברקזיט ● מיקרוסופט הודיעה על הקצאה של 40 מיליארד דולר לרכישה חוזרת של מניות, והעלאת הדיבידנד הרבעוני ב-5 סנט למניה

ריבלין, נתניהו וגנץ באזכרה של הנשיא לשעבר פרס / צילום: לע"מ

מה באמת חושב דרעי ואיך הגיב נתניהו לתוצאות הבחירות. מאחורי הקלעים של הדרמה הפוליטית

בליכוד לא הפנימו במשך שעות ארוכות שאין לנתניהו שום סיכוי להרכיב ממשלה ושידרו עסקים כרגיל • רק כשהתמונה החלה להתבהר, מיהר ראש הממשלה להחתים את מפלגות הימין והחרדים על מסמך הבלוק הימני, ובמקביל לרוץ ולקרוא לבני גנץ להצטרף לממשלת אחדות

רונן משה יועץ תקשורת / צילום: יחצ

ביהמ"ש אישר את הסדר הטיעון עם יועץ התקשורת רונן משה

(עדכון) - משה הואשם בפרשת משנה של תיק ישראל ביתנו ● לפי ההסדר, הוא ירצה 9 חודשי עבודות שירות ויורשע בסעיף של סיוע להפרת אמונים

בני גנץ / צילום: שלומי יוסף

בני גנץ בישיבה ראשונה: אקים ממשלת אחדות רחבה וליברלית בראשותי

את הדברים אמר גנץ בישיבת הח"כים הראשונה של רשימת כחול לבן לאחר הבחירות לכנסת ה-22 ● לפיד: "נתניהו לא מוכן לקבל את תוצאות הבחירות. בן אדם אחד מונע הקמת ממשלת אחדות ליברלית"

רותם סלע בקמפיין קסטרו / צילום: מתוך ערוץ היוטיוב של קסטרו

סקר הפרסומות: קסטרו הכי זכורה השבוע, 9 מיליון הכי אהובה

גיאוקרטוגרפיה: הקמפיין של קסטרו "Do whatever you please", באמצעות אדלר-חומסקי ובכיכובה של רותם סלע, הוא המושקע ביותר מבחינה תקציבית גם השבוע עם כ-1.3 מיליון שקל

אלדד קובלנץ / צילום: דן חיימוביץ

תאגיד השידור הציבורי ייצא למכרז על הקמת מערכת מדידת רייטינג עצמאית

לקראת הפרישה מוועדת המדרוג, ב"כאן" יערכו מכרז לבחירת ספק שיקים עבורם מערכת מדידת רייטינג עצמאית ● המטרה: מערכת שתמדוד את נתוני הצפייה בכל אמצעי המדיה - טלוויזיה, רדיו ודיגיטל - ותספק נתון מספרי משוקלל אחד ● בינתיים נפגשו אנשי התאגיד עם חברת נילסן

ח״כ אביגדור ליברמן, יו״ר ישראל ביתנו / צילום: טל שניידר

אביגדור ליברמן: נתניהו לא מוכן לקבל את הכרעת הבוחר ולהודות בכישלון

ליברמן הוסיף כי נתניהו מנסה להרדים את המערכת כאשר הוא קורא לאחדות ומנגד ממשיך בנסיונות שלו לשכנע ח"כים ממפלגות אחרות להצטרף אליו ול"גוש ההלכה" שהקים אתמול על מנת להשיג רוב של 61 מנדטים

פרופ' רונית סצ'י פאינרו / צילום: אריק סולטן

50 המשפיעות של ליידי גלובס: אשת השנה היא פרופ׳ רונית סצ׳י פאינרו, שפיתחה "טיל מונחה" לטיפול בסרטן

דרמת הפרישה של מנכ"ליות הבנקים הגדולים ומנכ"ליות תאגידי הענק, הפמיניזציה של ניהול בתי החולים, מדעניות מובילות • רשימת המשפיעות החדשה כוללת 23 נשים חדשות, ומציגה כרוניקה של שינוי

הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

סגירה חיובית בבורסה; ישראל קנדה זינקה ביותר מ-7%

המדדים המובילים בבורסה בתל אביב עלו בעד 0.5% ● מניית אופקו צנחה ב-6%, אמות ובזן עלו ב-3.9% ו-3.55% בהתאמה, שופרסל ואלוני חץ עלו ביותר מ-2% ● בריינסווי הודיעה על כוונתה למנות מנכ"ל אמריקאי במקום מר יעקב מיכלין שפורש

שלטי המפלגות, בחירות 2019, מועד ב' / צילום: שני אשכנזי, גלובס

הדיווח, התדרוך וההצהרה: שלושה אירועים שלא קרו בבחירות - אבל אמרו לכם שכן

הדיווחים שלא היו, התדרוך שלא התקיים וההצהרה של ראש הממשלה שלא קרתה ● בדקנו לעומק ● המשרוקית של גלובס

יוסי צילום: תמר מצפי

"גם כשמגיע מישהו כמו לפיד או כחלון ופוגע בענף הנדל"ן, החברות הטובות והחזקות לא נפגעות"

יוסי פרשקובסקי, יו"ר חברת הבנייה פרשקובסקי, שנסחרת בשווי של כמעט מיליארד שקל לאחר זינוק של 130% מתחילת השנה, טוען כי "אין מספיק היצע של דירות באזור המרכז והביקושים גדלים, ורואים את זה בעליית המחירים האחרונה, שתימשך כנראה כי אין ברירה אחרת"

אג"ח BBB / צילום: shutterstock

אג"ח הזבל משגרות איתותי אזהרה מוקדמים

כשהחששות עולים, המשקיעים מאבדים תיאבון לקחת סיכונים ● מאט איגן, מנהל משותף בקרן האג"ח לומיס סיילס: "המצב הבסיסי נחלש גם אם ארה"ב תימנע ממיתון"

התחלות בנייה בפתלח תקווה / צילום: גיא ליברמן

הלמ"ס: נמשכת הירידה בהיקפי התחלות הבנייה מאז 2017

ברבעון האחרון של 2018 נרשם אומנם מספר חריג של התחלות בנייה, ואולם מאז 2017 מתחוללת ירידה בהיקפן

יולי אדלשטיין / צילום: דוברות הכנסת

כחול לבן מסמנת מטרה ראשונה לפתיחת הכנסת: החלפת היו"ר יולי אדלשטיין

ל"גלובס" נודע שהתכנית של רשימת כחול לבן היא להחליף את יו"ר הכנסת, הבכיר בליכוד, כבר בישיבת הפתיחה ב-3 באוקטובר ● האם מדובר בפעולה בת ביצוע והאם לבני גנץ יש את הרוב הדרוש לכך? ● פרשנות

ג'יי קלייטון, יו"ר רשות ני"ע של ארה"ב / צילום: רויטרס

יו"ר ה-SEC: הביטקוין דורש "פיקוח טוב יותר" לפני שיוכל להיסחר בבורסות

ג'יי קלייטון התייחס למעמדו של המטבע הדיגיטלי המוביל, כמה ימים לאחר שחברות הקריפטו האמריקאיות SolidX ו-VanEck החליטו למשוך את בקשתן לאשר השקה של קרן סל מבוססת ביטקוין ● ממשלת גרמניה החליטה לאסור על הנפקת מטבעות "מקבילים" לאירו, כולל ליברה של פייסבוק

ראובן ריבלין/ צילום: שלומי יוסף

ההתייעצויות להרכבת הממשלה יחלו ביום ראשון

הנשיא קיבל את ההחלטה לאחר שיחת תיאום בנושא עם יו"ר ועדת הבחירות, השופט חנן מלצר לאחר שקיבל את הסכמתו לכך