גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

על סמך לאקונה בחוק: ביהמ"ש חייב את רשות שוק ההון להתיר לעבריין מס מורשע להמשיך ולהפעיל צ'יינג'

השופט עודד שחם הוציא צו ביניים שמחייב את רשות שוק ההון להתיר לחברה המפעילה צ'יינג', אשר בעליה הורשע בביצוע עבירות מס, להמשיך בפעילותה באופן זמני ● לטענת החברה, החלטת הרשות שלא להתיר לה להפעיל צ'יינג' בשל הרשעת בעליה היא מנוגדת לחוק

השופט עודד שחם / צילום: יוסי זמיר
השופט עודד שחם / צילום: יוסי זמיר

על התסריט הבא, כך נראה, לא חשב המחוקק מראש: החל מכניסתו לתוקף של "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים" בשנת 2016 נדרשים מי שמעוניינים להעניק שירותים בנכס פיננסי, לרבות הפעלת צ'יינג'ים, להגיש בקשה לאגף שוק ההון ברשות שוק ההון על-מנת לקבל רישיון המתיר להם להעניק שירותים כאלה. מדובר במעבר ממשטר של "רישום" למשטר של "רישוי".

מכיוון שמדובר בחוק המסדיר לראשונה מתן רישיונות למעוניינים להעניק שירותים פיננסיים ושירותי מטבעות, וכדי שלא לפגוע במי שכבר העניקו עוד בטרם נכנס החוק לתוקפו שירותי מטבע, נקבעה בחוק הוראת מעבר המתייחסת לעוסק ותיק. לפי הוראת המעבר, עוסק ותיק שהגיש בקשה לקבל רישיון למתן שירות בנכס פיננסי, לפני 1 במאי 2018 (1.5.2018), וקיבל אישור על עצם הגשת הבקשה, עוד בטרם נשקלה לגופה - רשאי להמשיך בעיסוקו על אף שאין בידו רישיון.

זאת, כל עוד לא ניתנה החלטת המפקח על נותני שירותים פיננסיים בנוגע לבקשתו. אותו אישור, הניתן עד הכרעה סופית בבקשה לקבלת רישיון, מכונה על-פי נוהלי רשות שוק ההון "אישור המשך עיסוק" ומהווה אישור זמני בלבד עד להכרעה סופית לגופה של הבקשה לקבל רישיון.

חברת "ים ברכה פיננסיים", המפעילה צ'יינג' במרכז הארץ, פעלה בהתאם להוראות המעבר. בהמשך לבקשה שהגישה לקבלת רישיון, זומנו נציגיה בראשית 2019 לשימוע ברשות שוק ההון. בקשת "ים ברכה" טרם הוכרעה לגופה, אך בשימוע שנערך לה אמרו לה נציגי המפקח ורשות שוק ההון כי הם שוקלים לדחות את בקשתה. הסיבה לכך - טענו נציגי רשות שוק ההון בשימוע שנערך לחברה, ואף חזרו עליה בבית המשפט לאחרונה - היא שבעל השליטה ב"ים ברכה" הורשע בעבר בעבירות מס ובהלבנת הון בהיקף של מאות אלפי שקלים.

יצוין כי היות שבעל השליטה ב"ים ברכה" אינו דמות מוכרת לציבור, ובשל מצבו הבריאותי הקשה, בחר "גלובס" שלא לפרסם את שמו.

עוד טענו נציגי הרשות כי יש לדחות את הבקשה של "ים ברכה", מכיוון שזו הציגה מצג כוזב שלפיו אין לבעל השליטה בה הרשעות קודמות, וכן לאור העובדה שאין לחברה ההון העצמי המינימלי הנדרש לשם הפעלת הצ'יינג' בהתאם לחוק.

לאור עמדתו של אגף שוק ההון, ובייחוד נוכח העובדה כי בעליה של מי שביקשה את הרישיון הורשע, לא ניתן לים ברכה אישור המשך עיסוק, המהווה מעין הסדר ביניים, שתכליתו לאפשר את המשך פעילות מבקש הרישיון, עד להכרעה סופית של המפקח על השירותים הפיננסיים.

ראוי לבירור - סמכות רשות שוק ההון לסרב לתת אישור

חברת "ים ברכה" פנתה לרשות שוק ההון לקבל אישור כזה, אך סורבה. במכתב שנשלח אליה נכתב כי "האישור המבוקש ניתן על-פי שיקול-דעתו של המפקח", וכן כי "הואיל ונשקלת דחיית הבקשה לרישיון, אין מקום להעניק אישור על הגשת בקשה, המאפשר המשך פעילות".

אלא שעמדת רשות שוק ההון האמורה ותוכן המכתב סותרים הלכה למעשה את לשון החוק. סביר להניח כי המחוקק לא חשב מראש על התסריט הזה ואיפשר ללאקונה האמורה להתקיים, שכן לא הביא בחשבון אפשרות שיהיו גם עבריינים מורשעים, שלדעת רשות שוק ההון יש לדחות את בקשתם אם וכאשר הם יבקשו את האישור להמשך עיסוקם.

נוכח סירובו של רשות שוק ההון, הגישו עורכי הדין אורי גולדמן וישראל בן ציון, בשמה של ים ברכה, עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים (בשבתו כבית המשפט לעניינים מינהליים), שהגיעה לפתחו של השופט עודד שחם. עוד בטרם הכריע בעתירת "ים ברכה", נדרש השופט שחם לדון בבקשה למתן צו ביניים שהגישה החברה.

"ים ברכה" הלינה על כך שמשמעות סירובו של רשות שוק ההון להעניק לה אישור המשך עיסוק, מציב אותה בפני מצב בלתי אפשרי - שכן כל עוד לא ניתן לה אישור כזה, וככל שהיא ממשיכה בפעילותה, היא פועלת הלכה למעשה ללא רישיון ומפירה את החוק.

השופט שחם קיבל את טענות "ים ברכה" בבקשה לצו ביניים, והכריח את רשות שוק ההון להעניק לחברה אישור המשך עיסוק, באופן זמני, עד שתוכרע העתירה במלואה. לדברי שחם, "בלא לקבוע מסמרות לעיצומם של דברים, יש בפי 'ים ברכה 'טענות הראויות לבירור"; ו"על פני הדברים מתעוררת שאלה ממשית ראויה לבירור בכל הנוגע לסמכות רשות שוק ההון, לסרב להנפיק את האישור, שעה ש'ים ברכה' הגישה בקשה לרישיון במועד הקבוע בחוק".

השופט: לא הוכח שייגרם נזק לאינטרס הציבורי

השופט שחם התייחס גם לטענות רשות שוק ההון, שלפיהן קיים צורך מהותי לוודא שבמתן שירותים פיננסיים יועסקו רק גורמים המתאימים לכך. הוא ציין כי "בחוק נכללו הוראות המאפשרות, במקרים המתאימים, ביטול רישיון או התלייתו", אך צורך זה, נקבע, עדיין לא מצדיק סטייה מהוראות החוק.

לדברי שחם, "גם בהנחה שייתכנו מקרים חריגים המצדיקים אי מתן אישור, חרף הגשת בקשה במועד, יש בפי 'ים ברכה' טענות ראויות לבירור, כי עניינה אינו בא בגדרם, מחד, והעובדה שהיא עוסקת במתן שירותים פיננסיים זה שנים ארוכות, מאידך".

אנשי רשות שוק ההון אף העלו, במסגרת תשובתם לבקשה למתן צו ביניים, טענות שלפיהן יש בידם מידע חדש שממנו עולה כי "ים ברכה" מעורבת בפעילות עבריינית, אך לטענת השופט, מדובר בטענות שנטענו "ללא פירוט המאפשר לייחס להן, בשלב זה, משקל רב".

עוד קבע השופט כי אם "ים ברכה" תמשיך לפעול ללא היתר, עלול להיגרם לה נזק "חמור וייתכן שאף בלתי הפיך". זאת, בעיקר מכיוון שלמעשה היא פועלת ללא היתר כיום, ולכן עליה לחדול באופן מיידי מפעילותה. מנגד קבע השופט שחם: "לא הונחה תשתית המלמדת כי עלול להיגרם נזק של ממש לאינטרס הציבורי כתוצאה מהמשך פעילות 'ים ברכה' עד להחלטה בבקשתה".

אחת מהטענות שנוהגים באופן תדיר לטעון משיבים בבקשות לצווי ביניים, היא שאין להיעתר לבקשה למתן הצו, שכן היענות לה משמעותה שינוי המצב הקיים, בעוד שמטרתם של צווי ביניים היא לרוב שמירה על המצב הקיים. גם רשות שוק ההון העלה טענה כזו בתשובתו לבקשה, אך השופט דחה אותה וקבע כי "'ים ברכה' פועלת כנותנת שירותי מטבע זה שנים. דומה כי (דווקא מ' ב') רשות שוק ההון הוא המבקש לשנות את המצב הקיים".

מעורכי הדין אורי גולדמן וישראל בן ציון,ממשרד גולדמן ושות', שייצגו את העותר, נמסר בתגובה: "אנו שמחים שבית המשפט קיבל את עמדתנו המשפטית, לפיה לא ניתן למנוע מעוסק ותיק קבלת רישיון ללא נקיטת ההליכים המפורטים בחוק".

עוד כתבות

הימורים ברשת / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

מתופעות הלוואי של הקורונה: אלכוהול, סמים, הימורים ופורנו

הבשורות הרעות: ההסתגרות שגזרה עלינו הקורונה, הביאו לעלייה במספר המתמכרים לאלכוהול, סמים, פורנוגרפיה והימורים מקוונים בארץ ומסביב לעולם ● הבשורות היותר רעות: למרות החזרה לשגרה, מי שהתחילו להתמכר יתקשו מאוד להחזיר לאחור
את הגלגל

איור: חן ליבמן

עולם בהפרעה: ה"אסים" של המנהיגות העסקית החדשה

תשכחו ממה שהכרתם לפני הקורונה ● העולם הארגוני החדש ייראה אחרת לגמרי, והעשייה הניהולית תושפע בהתאם ● חשוב שתשחקו נכון עם הקלפים שבידיכם

דרור פויר / צילום: יונתן בלום

במרווח שבין הנסתר לנגלה בהצהרות של נתניהו וגנץ השבוע

העטיפות הנוצצות שהקיפו את כל הדברים נושרות כמחווה לכריסטו שמת וחושפות סדקים וחורים

מני מזוז ואורי שהם / צילום: רפי קוץ

כששופטים שופטים שופטים: הלקח שלימד אותנו השבוע השופט מני מזוז

החלטת נציב תלונות הציבור על שופטים אורי שהם בתלונה שהוגשה נגד השופט מני מזוז, מדגימה את הקושי בכך שתלונות שמוגשות נגד שופטי ביהמ"ש העליון מתבררות על ידי שופט עליון בדימוס, עמית שלהם לשעבר

איירין טריפלט – האדם האחרון שקיבל פנסיה ממלחמת האזרחים האמריקאית / צילום: צילום מסך מפייסבוק

הלכה לעולמה איירין טריפלט – האדם האחרון שקיבל פנסיה ממלחמת האזרחים האמריקאית

אביה של איירין, מוס טריפלט, נלחם במלחמה בין השנים 1862 ל-1865 ● כבת נכה של ותיק מלחמה, זכתה טריפלט לפנסיה בגובה 73.13 דולר בחודש מהממשל האמריקאי

קפה ביאליק. גייס יותר מ־70 אלף ש' / צילום: איל יצהר, גלובס

לא מחכים למדינה: המסעדות והברים שפנו לגיוס המונים כדי להציל את העסק

הם פנו לציבור הלקוחות הקבועים באמצעות פלטפורמות כהד–סטארט, ומכרו שוברים לארוחות שאחרי הקורונה במאות אלפי שקלים, ששימשו עבורם כמעין הלוואות גישור • "הלקוחות נתנו לנו אוויר לתזרים", אומר שף מסעדת ג'ורג' אנד ג'ון שגייסה כמעט חצי מיליון שקל

ההתנחלות אפרת ביו"ש / צילום: Ronen Zvulun, רויטרס

כמה ישפיע סיפוח? תלוי אם את ישראלית או פלסטינית

החלת החוק הישראלי על חלקים משטח C לא תהיה רק פעולה סמלית ● הניהול באמצעות צווים צבאיים יפנה מקום לרשויות אזרחיות, ולמשטר שבו קל יותר להפקיע קרקע פרטית ● ההשפעה על חיי היומיום תהיה מוגבלת אצל מתנחלים, אבל מהפכנית לפלסטינים במקרה שיקבלו תושבות

זאב פרבמן, מנכ"ל לייטריקס / צילום: איל יצהר, גלובס

מה מניע יזמים, האם יש דבר כזה יותר מדי כסף ולאן לוקחים חברה שכבר שווה מיליארד ד'? שיחה עם אחד שיודע

זאב פרבמן גדל בסיביר, עשה דוקטורט בירושלים ועזב את האקדמיה כדי להקים את לייטריקס, שפיתחה אפליקציה לעיבוד תמונה למובייל ● לאחר שהביא את החברה לשווי של יותר ממיליארד דולר הוא תוהה איך ממשיכים מפה, ומתעמק בשאלות כמו מה מניע יזמים והאם ההשקעות בהייטק זורמות למקום הנכון

מאיר אלמלם, צלם אירועים מקריית מוצקין / צילום: תמונה פרטית

"אני במצב של שיתוק. וגם כשאני מסתכל קדימה, אני לא אופטימי"

מאיר אלמלם הוא צלם אירועים והבעלים של חברת "קליק צלמים" ● "למה הממשלה לא מפצה את בעלי העסקים על הנזקים במאי וביוני?"● "גלובס" שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז 

שי לי שפיגלמן - ראש מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית שמוביל המשרד לשוויון חברתי - יח"צ

"היא נחמדה מדי": גבר ואישה מונו באותו היום למנכ"לים של משרד ממשלתי. נחשו מי חטפה מקלחת קרה

שלוש נשים בלבד מונו למנכ״ליות של אחד מ-34 המשרדים בממשלה הנוכחית. הן זכו לקבלת פנים צוננת על אף שפע התארים, הניסיון וההצלחות המוכחות שהביאו עמן. למה זה עדיין קורה?

ניהול בימי קורונה

מחקר אחד בשבוע: איך מנטרלים סטריאוטיפים והטיות בלתי מודעות?

גם אנשים שמחשיבים את עצמם לנאורים, רציונליים ומודעים, פועלים לא פעם בהסתמך על דעות קדומות. כך אפשר להתגבר על זה

איקאה בצומת אשתאול / צילום: שלומי יוסף, גלובס

צו סגירה זמני לכשליש ממתחם איקאה באשתאול

בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל חלקית את בקשת המדינה שלא להפעיל כ-8,000 מ"ר ממתחם איקאה החדש באשתאול ● מדובר בחלק התפעולי, ולא בשטחי החנות עצמה

מה נמכר לאחרונה ב-800-750 אלף שקל בצפון / עיבוד: טלי בוגדנובסקי , גלובס

מה אפשר לקנות עם 800 אלף שקל בצפון

קוטג' בן 4 חדרים בבית שאן או בעפולה, דירת 4 חדרים במעלות תרשיחא או 
דירת 3 חדרים בקריית ביאליק

 

סוחרים בוול סטריט / צילום: Brendan McDermid, רויטרס

וול סטריט ננעלה בעליות; מדד נאסד"ק נשק לשיא

המדדים דאו ג'ונס, ו-S&P 500 קפצו ב-3.15% ובכ-2.6%, בהתאמה ● כ-2.5 מיליון אמריקאים חזרו לשוק העבודה בחודש מאי ● ראלי בענף התעופה: מניית אמריקן איירלינס זינקה בכ-7% בואינג הוביל את העליות בדאו ג'ונס עם תוספת של 10% ● מחיר הנפט מתקרב ל-40 דולר ● הזהב יורד בכ-2.3%

קישואים ממולאים ושזיפי בוסר של עידו שגב / צילום: עדן דותן

"קרון תענוגות של דליקטסים": פירות בוסר ימתקו

המטבחים המסורתיים אימצו מזמן, ועכשיו גם המטבח המודרני: שימוש בפירות בוסר - משמשים, דובדבנים ובעיקר שזיפים ירוקים - על חמיצותם המודגשת, לתיבול ולרטבים ●  
זו העונה, לקנות ולהקפיא

מחאת המסעדנים שנפגעו ממגפת הקורונה מול הבונדסטג בברלין / צילום: DPA, Associated Press

השיטה הגרמנית להשתקמות מהקורונה: לשפוך כסף ומהר

גרמניה החליטה על חבילת תמריצים נוספת במסגרתה היא תוציא 130 מיליארד אירו שיתווספו ל־50 מיליארד אירו לעצמאים ובעלי עסקים – פי ארבעה משיעור ההוצאה כחלק מהתמ"ג בישראל ● זאת בנוסף להלוואות וערבויות בשווי 1.5 טריליון אירו לחברות גרמניות

שרית פירון / צילום: איל יצהר

עם אקזיטים של למעלה מ-4 מיליארד דולר, שרית פירון מחפשת לקחת את הסיכון הבא

הילדות במשפחה דלת אמצעים, ההתגלגלות המקרית לתחום הטכנולוגי, והאקזיט המרשים בסטארט־אפ דאטורמה ● שרית פירון, מנשות ההייטק הבולטות בישראל, עומדת בראש קרן ההשקעות Team8 Capital שהושקה השבוע, ומשוכנעת ש"חברות עם טכנולוגיה אמיתית" יוכלו לצלוח גם את משבר הקורונה

בית עסק שנסגר במרכז תל אביב. יותר עסקים ייסגרו ב־2020 מאשר עסקים שיפתחו  / צילום: איל יצהר, גלובס

60 אלף עסקים בסכנת סגירה. עד לאן תוביל אותנו הקורונה הכלכלית?

ההערכות האחרונות שפורסמו על ידי ארגון להב מדברות על 60 אלף עסקים שייסגרו בעקבות משבר הקורונה, אבל החשש הוא שהנתונים יהיו גבוהים יותר • "גלובס" בעקבות הרשימה ההולכת ומתארכת של עסקים שהודיעו על סגירה, והדאגה מתגובת שרשרת שתשפיע על שוק התעסוקה

זוג סיני מצטלם לתמונות חתונה בפארק העולמי בבייג'ינג / צילום: Ng Han Guan, Associated Press

גירושין בהקפאה: כך מתמודדים בסין עם משברי הזוגיות פוסט קורונה

לפי התקנה החדשה של הקונגרס הלאומי העממי בסין, שתיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2021, יישלחו זוגות הנרשמים לגירושים לתקופת צינון כדי לאפשר להם לשקול מחדש את הבקשה ולהתחרט

ניהול חדשנות בהייטק הישראלי / אילוסטרציה: שאטרסטוק

מחקר: ישראל במקום השלישי בדירוג האקוסיסטמים הטכנולוגיים המובילים

סקר של חברת היעוץ הישראלית-שוויצרית StartupBlink מצביע על התחזקות של ישראל בדירוג האקוסיסטמים הטכנולוגיים העולמי מהמקום הרביעי למקום השלישי ● בדירוג הערים: תל אביב יורדת בדירוג מהמקום השישי לשביעי ● בייג'ינג ושנחאי מזנקות