גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הפניקס מעמידה רף שכר של 10 מיליון שקל למנכ"ל חברה הנסחרת בבורסת ת"א בלבד

עוד קובע הנוהל הפנימי החדש של הפניקס כי החברה תתנגד למנגנונים של "גלולת רעל" שיעכבו או ימנעו החלפת שליטה בחברות, וכי "יש לבחון את כדאיותו הכלכלית של ההסדר ביחס לחלופות אפשריות, לרבות פירוק החברה"

אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס - צלם פאביאן קולדורף / צילום: פאביאן קולדורף
אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס - צלם פאביאן קולדורף / צילום: פאביאן קולדורף

קבוצת הביטוח הפניקס, המנוהלת על ידי אייל בן סימון, מסמנת את הדרך בתחום ההצבעות באסיפות כלליות של קבוצות ביטוח במשטר החדש שיצר הממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת, שהביא ליציאתה מהתחום של חברת הייעוץ אנטרופי.

הפניקס , שאת השקעותיה מנהל חגי שרייבר, ניסחה לעצמה מדיניות עצמאית, מפורטת ומחייבת להצבעות באסיפות כלליות של חברות שבהן היא משקיעה. כך, מעתה החברות בשוק יידרשו לנהל מגעים לקראת האסיפות ישירות מולה, ולא רק מול גורם מרכז כמו אנטרופי.

הפניקס הוסיפה במדיניות שלה עוד נדבכים שלא היו עד כה, ובהם "אורות אדומים" - אירועים שבקרותם החברה תערוך דיונים מקיפים ובדרגים בכירים יותר בגינם, וכן מדרג של סבירות. 

עד לאחרונה הפניקס עבדו עם אנטרופי, ומעכשיו הם יעבדו עם חברת הייעוץ למוסדיים עמדה, שתנהל את הצד התפעולי ואת ניתוחי הבנצ'מרק והניתוחים המקדימים עבור קבוצת הביטוח. עם זאת, כאמור, את החלטות ההצבעה תקבל הפניקס בתוך הבית על ידי צוות מחקר ואנליזה פנימי.

בדרכה של הפניקס אמורים ללכת גם שאר הגופים המוסדיים בישראל, שמצביעים כמעט בכל אסיפה כללית של חברה גדולה הנסחרת בבורסת תל אביב. עם זאת, בשוק המוסדי קוראים כי במקביל להעברת האחריות על ההצבעות באסיפות למערכים פנימיים  והפסקת הוצאתם למיקור חוץ, יש לאפשר למוסדיים להצביע רק היכן שהדבר "מהותי" (מבחינה עקרונית ומבחינת היקף השקעה), ולא בכל הצבעה - וזאת כדי למנוע "רעש" ועודף עבודה.

הנוהל החדש של הפניקס קובע כי בכל הצבעה שבה תשתתף הפניקס, "יש לבחון את מידת ההוגנות" של חבילת התגמול לבכירים בחברות הציבוריות, "תוך התחשבות בשווייה הכלכלי של חבילת השכר כולה, תוך התייחסות לתוצאותיה העסקיות של החברה ולביצועיה, לרבות ביצועי המניה, לאורך זמן".

ואולם, לא רק זאת, להוציא מקרים חריגים שבהם יידרש אישור רוב נציגיה החיצוניים של ועדת השקעות של הקבוצה, הרי שכשיגרה הפניקס לא תאשר גמול העולה על 18 מיליון שקל בשנה למנכ"ל ויו"ר של חברה, שמניותיה נסחרות במדד ת"א-35 ושהיא חברה דואלית. הרף האמור מצטמק למקסימום גמול של 10 מיליון שקל בשנה למנכ"ל וליו"ר בחברת ת"א-35 ישראלית, שמניותיה לא נסחרות במקביל בבורסה זרה.

בחברות שמניותיהן נסחרות במדד ת"א-90 הגמול המקסימלי יהיה בעלות של 8 מיליון שקל בשנה, לדברי הפניקס, להוציא מקרים חריגים שיאושרו על ידי ועדת ההשקעות בקבוצה. בחברות מדדי היתר, התגמול המקסימלי יעמוד על 5 מיליון שקל למנכ"ל וליו"ר.

שימת דגש על ממשל תאגידי ראוי

עוד קובע הנוהל הפנימי החדש של הפניקס כי החברה תתנגד למנגנונים של "גלולת רעל" שיעכבו או ימנעו החלפת שליטה בחברות.

כמו כן, הנוהל קובע סטנדרט בעניין הצבעות בצל "תהליכי הסדר ופירוק בגין אג"ח שכשלו". בהקשר זה הפניקס החליטה, בין השאר, כי מבחינתה, "יש לבחון את כדאיותו הכלכלית של ההסדר ביחס לחלופות אפשריות, לרבות פירוק החברה", ו"יש לבדוק את האפשרויות לקבל הצעות מתחרות מבעלי שליטה חלופיים", כאשר "כדי שבעל השליטה יישאר במעמדו, יהא עליו להזרים לחברה או לבעלי האג"ח ערך שלא יפחת מערך המניות שתישארנה בידיו בתוספת ערך הוויתור על התביעות כלפיו".

עוד היבט שנקשר להסדרי חוב הוא נוהל "הקצאת מינימום זמן למחזיקים לצורך קבלת החלטות" בתהליכי הסדר ופירוק בגין אג"ח שכשלו. בהקשר זה הפניקס מציינת במדיניות שלה כי "לנוכח ריבוי ההסדרים המתגבשים במשק, אסיפות מחזיקי האג"ח מכונסות על ידי החברות או על ידי הנאמנים בלוחות זמנים שאינם מאפשרים למחזיקים זמן סביר לביצוע שיקול דעת ולקבלת החלטה נאותה". לכן, מדיניות ההצבעות של הפניקס קובעת כי "יש לפעול להתנגדות המחזיקים להחלטות בכל אסיפת אג"ח שתותיר פרק זמן לקבלת החלטות הנמוך מ-9 ימי עסקים".

הנוהל של הפניקס קובע עוד כי "יש להתנגד למינוי דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל השליטה", וזאת במקביל לשימת דגש על ממשל תאגידי ראוי בחברות הציבוריות. סטנדרט נוסף שהפניקס תקווה להנחיל בשוק הוא "להתנגד להחלטות שיועמדו להצבעה על ידי תאגיד, או שינויים שיעשו להחלטות, אשר לא יפורסמו תוך פרק זמן סביר מראש".

ביחס לעסקאות בעלי עניין קובעת המדיניות של הפניקס כי יש לבחון "מה הצורך בעסקה, האם התקיימה בחינה רצינית של חלופות אחרות בשוק, האם תנאי העסקה גובשו במו"מ אמיתי בין ועדה בלתי תלויה של הדירקטוריון לבין בעל השליטה, מה היה הבסיס שעליו הסתמכה הוועדה כשהסכימה למתווה הסופי של העסקה והאם הדיווח אל האסיפה הכללית מפרט בשקיפות מלאה את כל הדרוש לבעלי מניות המיעוט כדי להחליט אם העסקה כדאית עבורם".

הפניקס מתייחסת במדיניות שלה גם להיבטים של אישור  עסקות, כשהיא מפרטת כי "יש להתנגד לאישור רטרואקטיבי של עסקות או של הסכמים שאושרו בהליך לא תקין בעבר ומובאות בדיעבד לאישור האסיפה הכללית , למעט בנסיבות בהן הבקשה הינה מטעם ביהמ"ש ולאחר שהוגשה הצעת פשרה בין הצדדים".

זאת להוציא התייחסות לאישור תנאי כהונה והעסקה של דירקטור או מנכ"ל, ו"בתנאי שוועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את תנאי הכהונה והעסקה, תנאי הכהונה והעסקה הם בהתאם למדיניות התגמול, תנאי הכהונה והעסקה אינם גבוהים או שונים ממש מבעבר ובלבד שהאישור הרטרואקטיבי ניתן בתוך זמן סביר". 

עיקרי מדיניות ההצבעה של הפניקס:

● רף  של 10 מיליון שקל לעלות שכר שנתית של מנכ"ל חברה הנסחרת רק בת"א

● רף של 18 מיליון שקל לעלות שכר שנתית  של מנכ"ל חברה דואלית

● התנגדות למנגנונים של "גלולת רעל" שיעכבו או ימנעו החלפת שליטה בחברות

● יש לבחון כדאיות כלכלית של הסדר חוב ביחס לחלופות, לרבות פירוק החברה

● על בעל שליטה להזרים בהסדר ערך שלא יפחת משווי המניות שיישארו בידיו

● התנגדות למינוי דירקטורים שהם קרובי משפחתו של בעל השליטה

עוד כתבות

הפרסומת של פרטנר / צילום: יח"צ

הצעת רכש אחת טלטלה את שוק הסלולר כולו, והיא בכלל לא יצאה אל הפועל

החברה האם של הוט ניסתה לרכוש את פרטנר בתחילת משבר הקורונה, אבל המיזוג לא התרחש, והמיתוג של חברת הסלולר התחזק בתגובה ● גם סלקום נכנסה למרוץ החימוש בשוק התקשורת ומיהרה לרכוש את גולן טלקום ● מדד המותגים

אלפרד אקירוב / צילום: תמר מצפי

אקירוב ממשיך לרכוש מניות כלל ביטוח: "נגיע ל-15% ונראה לגבי היתר שליטה"

איש העסקים רכש מניות כלל נוספות ב-142 מיליון שקל והגדיל את אחזקותיו ל-13.2% מהון החברה • על מנת לקבל היתר שליטה, הוא צריך להגיש בקשה מיוחדת לכך מרשות שוק ההון

מתקן נפט בערב הסעודית / צילום: Shutterstock, Kamarudheen Sallaapam

ערב הסעודית והאמירויות הגיעו לרגיעה: כך ישפיע ההסכם החדש באופ"ק על יוקר המחיה

המלחמה על קצב ייצור הנפט בין האמירויות לערב הסעודית העצימה את החשש התמידי של שאר החברות באופ"ק מפני עתיד הארגון ● התפרקות קרטל הנפט לא בהכרח תהיה רעה לאמירתיים, שממילא חותרים להגברת הייצור - גם אם יפסידו מירידה במחירים

אבי ברזילי, מנכ"ל אפי נכסים / צילום: תמר מצפי

אפי נכסים השלימה רכישה של מחצית הזכויות בפרויקט בהוד השרון ב-328 מיליון שקל

החברה דיווחה שהשלימה אתמול את העסקה, שנתחמה בסוף חודש ינואר לאחר התקיימות כל התנאים המתלים, ובהם אישור הממונה על התחרות ● אפי נכסים קידמה את העסקה יחד עם שותף שמנהל את המתחם ושהחזיק טרם ההשלמה ב-33.3% מהזכויות בפרויקט

בנק ישראל בירושלים / צילום: אורית דיל

זה המטבע שהתחזק בשיעור החד ביותר בשבוע שעבר. ולא כולם מרוצים

בבנק המרכזי רוצים למתן את התחזקותו, היצואנים לא אוהבים אותו חזק מדי, אבל המטבע המקומי לא נח לרגע

אלון מאסק / צילום: Shutterstock

טסלה הציגה לראשונה רווח של מעל מיליארד דולר ברבעון; המניה מטפסת במסחר המאוחר

חברת הרכב החשמלי של אלון מאסק עקפה את הציפיות, ודיווחה לראשונה על יותר ממיליארד דולר רווח נקי רבעוני ● סך מסירות הרכב ברבעון השני של 2021 הגיע ל-201,250 - עלייה של 122% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד

הבורסה בתל אביב / צילום: Shutterstock

"ההנפקות הולכות קשה מבעבר, אבל חברות טובות לא צריכות להיתקל בבעיות"

סוף השבוע שעבר לימד כי הביקושים בשוק ההנפקות בת"א עדיין קיימים, עם גיוסים מוצלחים של טרמינל איקס וחברת התשתיות והאנרגיה רימון

קטיף בשדות חקלאיים. ארגוני החקלאים מעדיפים את השיטה הנוכחית של חסימת תחרות מחו"ל / צילום: שלומי יוסף

הרפורמות החלומיות של משרד האוצר נגד קבוצות הלחץ. מי ימצמץ ראשון?

עשרות רפורמות שאפתניות שמשרד האוצר חולם מזה שנים להביא אל המשק הישראלי ממלאות את טיוטת חוק ההסדרים ● אבל החקלאים, משרד הביטחון ואפילו היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, יוצאים לקרבות משלהם נגדן ● מה יעלה בגורלן? גלובס עושה סדר

גיל שויד, מנכ”ל ומייסד צ’ק פוינט / צילום: שלומי יוסף

צ'ק פוינט עקפה את תחזיות האנליסטים: הכנסות של 526 מיליון דולר ברבעון

גיל שויד, מנכ"ל חברת אבטחת הסייבר, מציין במיוחד את נתון העלייה של 10% בהכנסות הנדחות ● מזהיר: "מרגלים אחרינו 24/7, ופחות מ-3% מהחברות מגינות על המובייל שלנו"

שירות לקוחות / איור: גיל ג'יבלי

החברות הגדולות בישראל הבינו שצריך להשקיע בתחום הזה

המתנה ארוכה על קו הטלפון או שבירת ראש מול מענה אוטומטי בווטסאפ הן מנת חלקם של רבים ● שלושה סמנכ"לי שירות בחברות הגדולות במשק מנתחים מתי ארגונים הבינו שמדובר בנושא מהותי שמצריך השקעה כספית ● שירות הוא השיווק החדש, כתבה ראשונה בסדרה

 

 

חסאן טואפרה / צילום: תמונה פרטית

"מהפכת הסיבים האופטיים תרחיב את הפערים בחברה הערבית"

ראש הרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית, חסאן טואפרה, מותח ביקורת חריפה על משרד התקשורת ועל מהפכת הסיבים האופטיים: "אם תוצאות הרפורמה היא לא שוויונית, היא לא רפורמה טובה; צריך לעשות בה תיקונים, ועוד לא מאוחר"

שר האוצר אביגדור ליברמן בריאיון לנעמה סיקולר / צילום: איל יצהר

שר האוצר בריאיון מיוחד לגלובס: "אני לא מכניס עיזים לתקציב כדי להוציא אותן. אם נעביר אותו, נחזיק ארבע וחצי שנים"

שר האוצר אביגדור ליברמן אמר הערב בכנס "גלובס" בריאיון כלכלי ראשון כי "ריבית אפס לא תימשך לעולם. הבנקים צריכים להיות זהירים עם מתן משכנתאות" ● לדבריו, "החקלאות היום היא אתר ארכיאולוגי של מפא"י"

עורכי הדין עפר בר-און ורון צין ביחד עם חלק מהצוות המצטרף למשרד תדמור לוי / צילום: תומר יעקבסון

20 עורכי דין ושותפים משביט בר און גלאון צין מתמזגים למשרד תדמור לוי

עורכי הדין עפר בר-און ורון צין, מייסדי משרד שביט בר-און גלאון צין, וצוותיהם מצטרפים למשרד תדמור לוי; מדובר ב-20 עורכי דין, בהם 10 שותפים ● עו"ד יובל גלאון, גם הוא ממייסדי המשרד, מקים ביחד עם צוותו פרקטיקה עצמאית

הפגנות נגד נסיונות הממשלה לקדם את חיסון האוכלוסיה באירופה / צילום: Reuters

גרמניה: מתנגד חיסונים יועמד לדין על הסתה בעקבות זילות השואה

זו הפעם הראשונה שבה רשויות ממדינת מחוז כלשהי צפויות להגיש כתב אישום בעקבות ההשוואה הרווחת שמפרסמים מתנגדי חיסונים לרדיפת והשמדת היהודים בגרמניה הנאצית ● "הפוסט מהווה זילות של הרדיפה הרצחנית והשיטתית של יהודים במהלך שלטון הנאצים" ● אם יורשע, הגבר בן ה-45 צפוי לקנס כספי או לעונש מקסימלי של חמש שנים

שר האוצר אביגדור ליברמן / צילום: Reuters, NIR ELIAS

"כל הקשישים יהיו מעל קו העוני": האוצר מעלה את הקצבה לגמלאים

שר האוצר הודיע היום כי יקדם העלאת קצבת השלמת הכנסה לגמלאים ל-70% משכר המינימום ● המשמעות: אדם מעל גיל פרישה יקבל מדי חודש 3,710-3,783 שקל בהתאם לגילו ● ההחלטה צפויה להיכנס לתוקף בינואר 2022

מוסך צמיגים / צילום: תמר מצפי

רשות התחרות מפרסמת את ממצאי הבדיקה שערכה בענף החלפים לרכב

הרשות ממליצה ללקוחות לקחת בחשבון את עלות החלפים לאורך חיי הרכב כשיקול לפני הקנייה

אודי, שהשקיעה בחברה של בן ארי ואיבדה את כספה / צילום: איל יצהר

"אין לי כסף לחיות": סיפורה של משקיעה של מייק בן ארי שנותרה מחוסרת כל

אודי בת ה-61 השקיעה יותר ממיליון שקל אצל מייק בן ארי ● היא מכרה את דירתה והפקידה את כל כספה אצלו - וכעת הגיעה לפת לחם ● בראיון לגלובס היא מספרת בכאב: "אין לי כלום. בחיים שלי לא הייתי במצב כל-כך שפל. אני צריכה לקחת תרופות יקרות, ואין לי כסף לקנות אותן"

מלון דן אילת / צילום: סיון פרג'

בתי המלון באילת ממשיכים להתחזק, המלונות בשאר הארץ בבעיה

עפ"י דוח הלינות והתפוסות במלונות בארץ שמפרסמת התאחדות המלונות לחודש יוני 2021 ולחציון הראשון של השנה, אילת וים המלח נהנות מתיירי הפנים, ומנגד בבתי המלון בירושלים ובנצרת נרשמות תפוסות נמוכות מאוד

אתר SHEIN בעברית

לתשומת לב ליברמן וברביבאי: הכסף הישראלי לא חייב "לברוח" ל-SHEIN הסינית

תוך זמן קצר הפכה חברת SHEIN הסינית לאתר מכירות האופנה הגדול בעולם • גם בארץ היא שחקנית חזקה, יותר מטרמינל X, אסוס ונקסט ביחד • הפתרון הוא לא ביטול הפטור ממע"מ, אלא גיבוש תוכנית נאמנות שמעודדת רכישה באתרים כחול-לבן

בזוס עם שעון אומגה לאחר הנחיתה / צילום: Associated Press

איך השעון שבזוס לקח לחלל הפך לניצחון שיווקי של אומגה

שעון היד הבולט של מייסד בלו אוריג'ין ואמזון הוביל לקפיצה בהתעניינות בחברה השוויצרית