גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הפניקס מעמידה רף שכר של 10 מיליון שקל למנכ"ל חברה הנסחרת בבורסת ת"א בלבד

עוד קובע הנוהל הפנימי החדש של הפניקס כי החברה תתנגד למנגנונים של "גלולת רעל" שיעכבו או ימנעו החלפת שליטה בחברות, וכי "יש לבחון את כדאיותו הכלכלית של ההסדר ביחס לחלופות אפשריות, לרבות פירוק החברה"

אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס - צלם פאביאן קולדורף / צילום: פאביאן קולדורף
אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס - צלם פאביאן קולדורף / צילום: פאביאן קולדורף

קבוצת הביטוח הפניקס, המנוהלת על ידי אייל בן סימון, מסמנת את הדרך בתחום ההצבעות באסיפות כלליות של קבוצות ביטוח במשטר החדש שיצר הממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת, שהביא ליציאתה מהתחום של חברת הייעוץ אנטרופי.

הפניקס , שאת השקעותיה מנהל חגי שרייבר, ניסחה לעצמה מדיניות עצמאית, מפורטת ומחייבת להצבעות באסיפות כלליות של חברות שבהן היא משקיעה. כך, מעתה החברות בשוק יידרשו לנהל מגעים לקראת האסיפות ישירות מולה, ולא רק מול גורם מרכז כמו אנטרופי.

הפניקס הוסיפה במדיניות שלה עוד נדבכים שלא היו עד כה, ובהם "אורות אדומים" - אירועים שבקרותם החברה תערוך דיונים מקיפים ובדרגים בכירים יותר בגינם, וכן מדרג של סבירות. 

עד לאחרונה הפניקס עבדו עם אנטרופי, ומעכשיו הם יעבדו עם חברת הייעוץ למוסדיים עמדה, שתנהל את הצד התפעולי ואת ניתוחי הבנצ'מרק והניתוחים המקדימים עבור קבוצת הביטוח. עם זאת, כאמור, את החלטות ההצבעה תקבל הפניקס בתוך הבית על ידי צוות מחקר ואנליזה פנימי.

בדרכה של הפניקס אמורים ללכת גם שאר הגופים המוסדיים בישראל, שמצביעים כמעט בכל אסיפה כללית של חברה גדולה הנסחרת בבורסת תל אביב. עם זאת, בשוק המוסדי קוראים כי במקביל להעברת האחריות על ההצבעות באסיפות למערכים פנימיים  והפסקת הוצאתם למיקור חוץ, יש לאפשר למוסדיים להצביע רק היכן שהדבר "מהותי" (מבחינה עקרונית ומבחינת היקף השקעה), ולא בכל הצבעה - וזאת כדי למנוע "רעש" ועודף עבודה.

הנוהל החדש של הפניקס קובע כי בכל הצבעה שבה תשתתף הפניקס, "יש לבחון את מידת ההוגנות" של חבילת התגמול לבכירים בחברות הציבוריות, "תוך התחשבות בשווייה הכלכלי של חבילת השכר כולה, תוך התייחסות לתוצאותיה העסקיות של החברה ולביצועיה, לרבות ביצועי המניה, לאורך זמן".

ואולם, לא רק זאת, להוציא מקרים חריגים שבהם יידרש אישור רוב נציגיה החיצוניים של ועדת השקעות של הקבוצה, הרי שכשיגרה הפניקס לא תאשר גמול העולה על 18 מיליון שקל בשנה למנכ"ל ויו"ר של חברה, שמניותיה נסחרות במדד ת"א-35 ושהיא חברה דואלית. הרף האמור מצטמק למקסימום גמול של 10 מיליון שקל בשנה למנכ"ל וליו"ר בחברת ת"א-35 ישראלית, שמניותיה לא נסחרות במקביל בבורסה זרה.

בחברות שמניותיהן נסחרות במדד ת"א-90 הגמול המקסימלי יהיה בעלות של 8 מיליון שקל בשנה, לדברי הפניקס, להוציא מקרים חריגים שיאושרו על ידי ועדת ההשקעות בקבוצה. בחברות מדדי היתר, התגמול המקסימלי יעמוד על 5 מיליון שקל למנכ"ל וליו"ר.

שימת דגש על ממשל תאגידי ראוי

עוד קובע הנוהל הפנימי החדש של הפניקס כי החברה תתנגד למנגנונים של "גלולת רעל" שיעכבו או ימנעו החלפת שליטה בחברות.

כמו כן, הנוהל קובע סטנדרט בעניין הצבעות בצל "תהליכי הסדר ופירוק בגין אג"ח שכשלו". בהקשר זה הפניקס החליטה, בין השאר, כי מבחינתה, "יש לבחון את כדאיותו הכלכלית של ההסדר ביחס לחלופות אפשריות, לרבות פירוק החברה", ו"יש לבדוק את האפשרויות לקבל הצעות מתחרות מבעלי שליטה חלופיים", כאשר "כדי שבעל השליטה יישאר במעמדו, יהא עליו להזרים לחברה או לבעלי האג"ח ערך שלא יפחת מערך המניות שתישארנה בידיו בתוספת ערך הוויתור על התביעות כלפיו".

עוד היבט שנקשר להסדרי חוב הוא נוהל "הקצאת מינימום זמן למחזיקים לצורך קבלת החלטות" בתהליכי הסדר ופירוק בגין אג"ח שכשלו. בהקשר זה הפניקס מציינת במדיניות שלה כי "לנוכח ריבוי ההסדרים המתגבשים במשק, אסיפות מחזיקי האג"ח מכונסות על ידי החברות או על ידי הנאמנים בלוחות זמנים שאינם מאפשרים למחזיקים זמן סביר לביצוע שיקול דעת ולקבלת החלטה נאותה". לכן, מדיניות ההצבעות של הפניקס קובעת כי "יש לפעול להתנגדות המחזיקים להחלטות בכל אסיפת אג"ח שתותיר פרק זמן לקבלת החלטות הנמוך מ-9 ימי עסקים".

הנוהל של הפניקס קובע עוד כי "יש להתנגד למינוי דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל השליטה", וזאת במקביל לשימת דגש על ממשל תאגידי ראוי בחברות הציבוריות. סטנדרט נוסף שהפניקס תקווה להנחיל בשוק הוא "להתנגד להחלטות שיועמדו להצבעה על ידי תאגיד, או שינויים שיעשו להחלטות, אשר לא יפורסמו תוך פרק זמן סביר מראש".

ביחס לעסקאות בעלי עניין קובעת המדיניות של הפניקס כי יש לבחון "מה הצורך בעסקה, האם התקיימה בחינה רצינית של חלופות אחרות בשוק, האם תנאי העסקה גובשו במו"מ אמיתי בין ועדה בלתי תלויה של הדירקטוריון לבין בעל השליטה, מה היה הבסיס שעליו הסתמכה הוועדה כשהסכימה למתווה הסופי של העסקה והאם הדיווח אל האסיפה הכללית מפרט בשקיפות מלאה את כל הדרוש לבעלי מניות המיעוט כדי להחליט אם העסקה כדאית עבורם".

הפניקס מתייחסת במדיניות שלה גם להיבטים של אישור  עסקות, כשהיא מפרטת כי "יש להתנגד לאישור רטרואקטיבי של עסקות או של הסכמים שאושרו בהליך לא תקין בעבר ומובאות בדיעבד לאישור האסיפה הכללית , למעט בנסיבות בהן הבקשה הינה מטעם ביהמ"ש ולאחר שהוגשה הצעת פשרה בין הצדדים".

זאת להוציא התייחסות לאישור תנאי כהונה והעסקה של דירקטור או מנכ"ל, ו"בתנאי שוועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את תנאי הכהונה והעסקה, תנאי הכהונה והעסקה הם בהתאם למדיניות התגמול, תנאי הכהונה והעסקה אינם גבוהים או שונים ממש מבעבר ובלבד שהאישור הרטרואקטיבי ניתן בתוך זמן סביר". 

עיקרי מדיניות ההצבעה של הפניקס:

● רף  של 10 מיליון שקל לעלות שכר שנתית של מנכ"ל חברה הנסחרת רק בת"א

● רף של 18 מיליון שקל לעלות שכר שנתית  של מנכ"ל חברה דואלית

● התנגדות למנגנונים של "גלולת רעל" שיעכבו או ימנעו החלפת שליטה בחברות

● יש לבחון כדאיות כלכלית של הסדר חוב ביחס לחלופות, לרבות פירוק החברה

● על בעל שליטה להזרים בהסדר ערך שלא יפחת משווי המניות שיישארו בידיו

● התנגדות למינוי דירקטורים שהם קרובי משפחתו של בעל השליטה

עוד כתבות

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

הבורסה בת"א ננעלה בעליות בעקבות שוקי חול; לייבפרסון זינקה ב-22%, טבע ב-3.7% אחרי הדוחות

פריגו צנחה ב-8%, חברה לישראל זינקה ב-13%, איי.סי.אל (לשעבר כיל) זינקה ב-7.8% ● עליות במסחר באירופה ובמדדי בורסות ארה"ב ● אורמת ולייבפרסון פרסמו דוחות טובים לרבעון השני ● טבע פרסמה דוחות ועמדה בתחזית ההכנסות לרבעון השני של השנה

תום ליבנה, מנכ”ל ואחד ממייסדי חברת ורביט / צילום: שלומי יוסף, גלובס

“הדבר המסוכן אצלנו זה שיש הרבה הזדמנויות וצריך לא להתפזר”

תום ליבנה, מנכ"ל מפתחת התמלול האוטומטי ורביט, מספר ל"גלובס" למה המשקיעים נרתעו בהתחלה, מדוע אינו מעוניין שיוטיוב תהיה לקוחה בולטת ואיך מגיעים להובלת סטארט-אפ מבטיח אחרי שירות בצנחנים ולימודים לא טכנולוגיים

השופט יצחק עמית/ צילום: אוריה תדמור

בית המשפט העליון ביטל אחריות עורכי דין לרשלנות בעוקץ נדל"ן: "עורך דין אינו בלש או חוקר פרטי"

ב-2018 קבע שופט בית המשפט המחוזי כי בעל מגרש בנתניה יפוצה בסך של כמיליון שקל, לאחר שהמגרש שבבעלותו נמכר על-ידי מתחזה, ללא ידיעתו ● את הסכום חויבו לשלם שני עורכי הדין שייצגו את המתחזה ● כעת, בית המשפט העליון הפך את הפסיקה, וקבע כי עורכי הדין לא התרשלו בפעולותיהם

וברט לוקאסיו, מייסד ומנכ"ל לייבפרסון  / צילום: אתר החברה

לייבפרסון מזנקת בבורסה; המנכ"ל: "הביקוש צמח משמעותית ברבעון השני"

התחזית המעודכנת של לייבפרסון לשנת 2020 היא להכנסות של 357-361 מיליון דולר השנה, צמיחה של כ-23% ביחס ל-2019 ● ברבעון השני הכנסות לייבפרסון צמחו ב-29.1% ל-91.6 מיליון דולר

איציק וייץ, מנכ"ל קרסו מוטורס  / צילום: עינת לברון

מידרוג מורידה דירוג לקרסו: "היעדר מענה בקטגוריה ההיברידית והיצע מוגבל ברכבים פרטיים"

חברת הדירוג: "השלמת רכישתה של קל אוטו מובילה לעלייה מסוימת בסיכון העסקי משום שענף הליסינג התפעולי מאופיין בסיכון עסקי גבוה יחסית"

מדד דופק התעסוקה של "גלובס"

מאתמול: 2,485 דורשי עבודה חדשים - פי 2.6 מובטלים חדשים מחוזרים לעבודה

המספרים של שוק התעסוקה בישראל מבלבלים, שלושה גופים רשמיים מפרסמים נתונים שונים, הפערים גדולים ובלתי מוסברים • "גלובס" מנסה לפזר את הערפל באמצעות מדד יומי חדש לבחינת "הדופק של שוק התעסוקה

יו"ר קודאק ג'ים קונטיננזה חותם על עסקת ייצור תרופות / צילום: JAMIE GERMANO/ROCHESTER DEMOCRAT AND CHRONICLE via, רויטרס

רשות ני"ע האמריקאית בודקת האם קודאק גרמה במכוון להקפצת המנייה

קודאק העבירה לגופי חדשות מידע על ההסכם בהיקף 765 מיליון דולר עם הממשל האמריקאי לפני ההודעה הפומבית ● אלה פרסמו את המידע ואז הסירו אותו לבקשת החברה ● עכשיו הרשות בודקת איך החברה ניהלה את חשיפת ההלוואה, שגרמו למנייתה לזנק

הכלבים גויסו למלחמה בקורונה / צילום: רויטרס

דובאי: כלבים שמאתרים קורונה בדיוק של 92% הוצבו בנמל תעופה

הנמל הבינלאומי בדובאי השיק שימוש בכלבי גישוש משטרתיים, שיכולים לאתר מקרי קורונה בין הנוסעים בתוך כמה דקות

קניות ברשת יוחננוף / צילום: כדיה לוי, גלובס

גל שני של זינוק במכירות: שוק המזון והמשקאות צמח במעל 11% בחודש יולי

מתחילת השנה נרשמה בענף צמיחה בשיעור חריג של 9%, אך לצד הצמיחה הקמעונאית, חלק ניכר מחברות המזון ממשיכות להיפגע בהיקף הפעילות המוסדית שלהן - במסעדות ובמלונות

עבודות הרכבת הקלה בתל אביב בשנה שעברה / צילום: איל יצהר, גלובס

הקרב על בניית תשתיות מתחמם; דרישה מנת"ע לפסול חברה סינית

במכתב שנשלח מהתאחדות הקבלנים לנת"ע נטען כי החברה הסינית שנבחרה במכרז לבניית גשר בת"א מקיימת קשרים עם איראן ● לשכות חברות הבנייה הסיניות: "דרישה מופרכת" ● ברקע: דוח מבקר המדינה שהצביע השבוע

מפרץ חיפה / צילום: תמר מצפי

חיים על חבית נפץ: האם אסון ביירות יכול לקרות גם במפרץ חיפה?

לפי סקר הסיכונים המצרפי של המשרד להגנת הסביבה, באזור מפרץ חיפה ישנם כ-1,500 מקורות סיכון, ומוחזקים בו כ-800 חומרים מסוכנים ● "מה שקרה בביירות זה פעמון אזעקה עצום שמצלצל באוזנינו היום וקורא לנו לפעול להוצאת התעשייה המזהמת ממפרץ חיפה", כך לפי ח"כ מיקי חיימוביץ'

מנהטן / צילום: שאטרסטוק

חברת הנדל"ן הזרה דה זר.אס.איי בוחנת הנפקה של סדרת אג"ח חדשה

לחברת דה זר.אס.איי שתי סדרות אג"ח (ג'-ד') בהיקף כולל של 1.79 מיליארד שקל (במונחי קרן), שנסחרות בבורסה בת"א

חנויות ריקות ברחוב ביאליק ברמת גן  / צילום: גיא ליברמן, גלובס

הגירעון מזנק ל-7.2%: רק 14 מיליון שקל שולמו בתכנית מענקי החזרת עובדים מחל"ת

הפער בין הוצאות המדינה במסגרת תוכניות החילוץ לבין תקרת ההוצאה המתוכננת עמד על 12.5 מיליארד שקל

רחבי בריטניה, מחאות BLM עוררו שאלות לא נוחות על איך בריטניה השתלטה על מסחר העבדים העולמי בימיה כאימפריה. תפקידה אינו נלמד בהרחבה בבתי הספר במדינה / צילום: Peter Byrne, Associated Press

העבר "המלוכלך" של אנגליה צף למעלה: צאצאי קהילת העבדים השחורים בליברפול דורשים חשבון נפש

כמעט 40 שנה חלפו מאז המהומות האלימות בליברפול שסימלו את יחסי הגזעים הגרועים בבריטניה ● לפני 200 שנה, העיר הייתה מרכז הסחר הגדול ביותר בבריטניה של עבדים ● פסלים ורחובות על שמם של סוחרי עבדים פרושים על פני כל העיר ● עכשיו ליברפול חזרה להתמודד עם עברה

שלט "להשכרה" מונח על רצפת עסק שסגר. המשבר הכלכלי גרם לעסקים רבים לפשוט רגל / צילום: כדיה לוי, גלובס

בעלי עסק קטן? פייסבוק תשמח לסייע לכם (אבל בתנאי שאתם בתל אביב)

בימים אלה משיקה פייסבוק תוכנית מענקים לעסקים קטנים, שתעניק סך כולל של למעלה מ-1.3 מילון דולר לעסקים קטנים בישראל, ואחת המגבלות לקבלתו היא במיקום העסק ● מתברר שפייסבוק העולמית תפעיל את תוכנית המענקים, אך רק בערים שבהן יש לה משרדים או בסמוך אליהם

איילת שקד בהצעת חוק פסקת ההתגברות, היום / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

הכנסת דחתה את הצעת פסקת ההתגברות ואת ועדת החקירה בפרשת הצוללות

פסקת ההתגברות נדחתה ברוב עצום של 71 נגד 5 ● 19 ח"כים תמכו בהקמת ועדת חקירה לפרשת הצוללות, אך 48 התנגדו ● חברי הליכוד נעדרו מההצעה על פסקת ההתגברות, וחברי כחול לבן נעדרו מההצעה להקים ועדת חקירה על הצוללות

אתר ההרשמה לדיסני+ בעברית / צילום מתוך האתר

דיסני איכזבה בהכנסות אבל פיצתה בהכרזה על שירות סטרימינג חדש

תאגיד דיסני דיווח אמש על תוצאותיו לרבעון השלישי והכנסותיו עמדו על 11.78 מיליארד דולר, בעוד האנליסטים ציפו ל-12.37 מיליארד דולר ● מנכ"ל החברה בוב צ'אפק הכריז כי דיסני תשיק שירות סטרימינג חדש ב-2021 ● מניית דיסני זינקה ב-5% במסחר המאוחר

דורית סלינגר / צילום: איל יצהר

זה התפקיד החדש של הממונה על שוק ההון לשעבר

וגם: טאואר מבקשת את אישור בעלי המניות להעלות את שכר המנכ"ל ראסל אלוונגר ב-5% ● השיחה

בנימין נתניהו ויאיר לפיד / צילום: עמוס בן גרשום-לע"מ, עדינה ולמן-דוברות הכנסת

"הלחצתי אותך": עימות בין נתניהו ולפיד בכנסת

ראש הממשלה הגיע לכנסת במסגרת דיון שיזמו 40 ח"כים מהאופוזיציה, ובחלק ממנו תקף אישית את יו"ר האופוזיציה: "היית כתב במחנה, היום אתה צייצן במחנה" ● לפיד: "אתה כבר לא בנוי לזה"

איתור מפרי הוראות הקורונה. המשטרה מסתפקת במתן קנס בגובה 5,000 שקל לחולים שהפרו בידוד  / צילום: שלומי יוסף, גלובס

למה המדינה נמנעת מלהעמיד לדין חולים שהפרו בידוד?

על אף שחוק העונשין מטיל עונש מאסר ממושך על מעשה שעלול להפיץ מחלה - עד כה נמנעה המדינה מלהעמיד לדין בגין עבירה זו חולי קורונה שהפרו את הוראות הבידוד ● משרד המשפטים מסביר כי האכיפה הפלילית שמורה למקרי קיצון ● אולם גם במקרים כאלו מסתפקות הרשויות במתן קנס