גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ביומילק מציגה: סערה בכוס חלב (מתורבת)

דירקטור חיצוני בחברה, שטרם רשמה הכנסות, התפטר בעקבות מחלוקות עם יתר חברי הדירקטוריון וההנהלה, בין היתר, לגבי הסכמי ייעוץ שלא דווחו עם שניים ממייסדי החברה, אריק קאופמן וירון קייזר ● שני המייסדים נהנים מתגמול שנתי של 300 אלף שקל לכל אחד

חלב מתורבת / צילום: Shutterstock
חלב מתורבת / צילום: Shutterstock

פחות מחצי שנה מאז הושלם מיזוג פעילותה של מפתחת החלב המתורבת ביומילק לשלד הבורסאי פנטזי נטוורק, נמצאת החברה בעין הסערה, עם התפטרות אחד הדירקטורים החיצוניים (דח"צ) שלה, עדי פרי, וחשיפת הסכמים לקבלת שירותי ייעוץ שעליהם לא ידעו בעלי המניות.

הודעת ההתפטרות של פרי חושפת מחלוקות בינו ובין שאר חברי הדירקטוריון והנהלת ביומילק, "לגבי תשלומים שהחברה ביצעה ולגבי התנהלות החברה באופן כללי", כמו גם "לגבי סוגיות מהותיות שיש להן השפעה רבה על החברה ועל בעלי מניותיה", ולגבי כמה סעיפים בחוזה המיזוג בין פנטזי נטוורק לביומילק, שטרם החלה לייצר מוצרים ונמצאת כיום בשלב המחקר והפיתוח.

ביומילק, המוגדרת כחברה ללא גרעין שליטה (מעל 90% החזקות ציבור), עוסקת בפיתוח טכנולוגי "לייצור חלב בקר מתורבת במעבדה, המופק מתאי חלב, ללא צורך בחליבת הבקר, וכן בפיתוח טכנולוגי לייצור חלב אם מתורבת במעבדה". את הרעיון פיתחו ד"ר נורית ארגוב-ארגמן (סמנכ"לית טכנולוגיות) ופרופסורית מגי לוי, הנמנות עם מייסדי החברה. כאמור, החברה טרם רשמה הכנסות.

ההסכם למיזוג פעילותה של ביומילק לשלד הבורסאי של פנטזי נטוורק נחתם באוקטובר אשתקד, והושלם בפברואר 2021 - ומאז צללה מניית החברה בכ-40%. עם זאת, שנה לאחור מציגה המניה קפיצה של 110%, ומשקפת לביומילק שווי שוק נוכחי של כ-180 מיליון שקל.

"לא ניתן גילוי לגבי כלל הסכמי הייעוץ"

התפטרות הדח"צ פרי מתרחשת לקראת אסיפת בעלי מניות של ביומילק, שבה עומדים על הפרק בין היתר מינוי שני יועצים לחברה הנמנים עם מייסדיה - אריק קאופמן וירון קייזר, תמורת תגמול שנתי של 300 אלף שקל לכל אחד (25 אלף שקל לחודש), וכן מינוי השניים לדירקטורים.

דוח זימון האסיפה חושף כי בעלי המניות של ביומילק לא ידעו עד כה שקאופמן וקייזר כבר מעניקים לביומילק שירותי ייעוץ בתחומים משפטיים ועסקיים, בתמורה חודשית דומה לזו שמבקשת החברה לאשר להם כעת (25 אלף שקל בחודש).

בהתאם להנחיית סגל רשות ני"ע, ביומילק מבהירה בדוח שפרסמה כעת, כי "לא ניתן גילוי או ציון שמי מפורש לגבי כלל הסכמי הייעוץ ויועצי החברה בתחומים שאינם מדעיים גרידא, ובין היתר, הסכמי הייעוץ עם המועמדים לכהונה קאופמן וקייזר".

עוד מציינים בביומילק, כי "פרטי התקשרות החברה עם המועמדים לכהונה כדירקטורים לא צוינו באופן מפורט במסגרת דוח עסקת המיזוג ונספחיו לשם אישור עסקת המיזוג, כי לעמדתה של החברה היא לא נדרשה למסור פירוט שכזה (עד להעלאת מועמדותם כמועמדים לכהונה כדירקטורים), לאור העובדה כי מדובר בנותני שירותים בלבד". 

עוד חושפת ביומילק בהתאם להנחיית רשות ני"ע, כי מלבד קאופמן וקייזר, החברה "מקבלת שירותי ייעוץ טכנולוגיים, לרבות בתחום הקניין הרוחני" מבעל מניות נוסף. במסגרת הסכמים אלה, שנכנסו לתוקף באוקטובר 2020, שילמה ביומילק לכל אחד מהשלושה עד כה 225 אלף שקל (25 אלף שקל בחודש במשך תשעה חודשים).

לפני התפטרותו של פרי, בישיבת ועדת תגמול של החברה הוא הביע התנגדות למינויים של קאופמן וקייזר כדירקטורים, בין היתר משום שלראייתו "קיים ניגוד עניינים בין תפקידם כיועצים משפטיים לבין הכהונה כדירקטורים", וזאת משום שמשרד עורכי הדין שלהם מייצג את ביומילק.

טענות גם על מידת ההתאמה של קאופמן וקייזר

פרי (64), ד"ר למדעי המחשב, המכהן כדח"צ בחברה מתחילת שנת 2019, עוד טרם החלו תוכניות המיזוג עם ביומילק, מעלה גם טענות לגבי מידת התאמתם של קאופמן וקייזר לתפקיד, ועל חוסר קיומו של חסם תחתון מבחינת השעות שיקדישו לתפקידם.

מול זאת, בביומילק ציינו, כי לשניים מחויבות גדולה ותרומה משמעותית להישגי החברה עד כה, שתמכו בהתקדמותה ובהצלחתה. קאופמן וקייזר הודיעו מצידם כי במקרה בו ימונו כדירקטורים "יחדל משרד עורכי הדין שבו הם שותפים לייצג את החברה בשוטף, אלא לדרישת החברה במקרים אד-הוק ובהתאם לאישורים על פי דין".

בעניין התפטרותו של פרי, בביומילק ציינו כי הם תמהים על הטענות שהעלה, הקשורות להתנהלות החברה, והדגישו כי היא "פועלת אך ורק על פי הדין ולשם קידום עסקיה ופעילותה".

בביומילק מציינים עוד, כי כהונתו של פרי "הייתה צפויה להסתיים ממילא בעוד מספר חודשים", ומדגישים כי "החברה והנהלתה שומרות לעצמן לעמוד על זכויותיהן ככל שהטענות המסולפות שהועלו... יסבו נזק לחברה".

מאבק אפשרי על הרכב הדירקטוריון

ייתכן כי הסערה בביומילק עלולה להתגבר בהמשך, לקראת מאבק אפשרי על הרכב הדירקטוריון. דוח זימון אסיפת בעלי המניות חושף, כי לקראת האסיפה, דני צדוק, שכיהן כמנכ"ל פנטזי נטוורק מאמצע 2019 ועד למיזוג עם ביומילק, ביקש לקראת מועד האסיפה להוסיף לסדר היום שלה את מינוים של שני דירקטורים - אלי אקסלרוד ודורון נבו.

כיום, אחרי התפטרות פרי, מונה דירקטוריון ביומילק שני דירקטורים (אחד מהם דח"צ) ויו"ר, כך שהצטרפות השניים מטעמו של צדוק עשויה לשנות את האיזון בהרכב הדירקטוריון לטובתו. צדוק עלה לכותרות במהלך 2019 בעת כהונתו כמנכ"ל החברה, לאחר אירוע אלים שבמסגרתו תקף את אחד מהדירקטורים.

מביומילק נמסר בתגובה: "למר דני צדוק אין כל קשר עסקי, משפטי או כל תפקיד אחד בחברת ביומילק, פרט להיותו מחזיק אחוז אחד במניות החברה. באספה שהתקיימה היום לא נבחרו הדירקטורים שמר צדוק הציע, והדירקטורים שנבחרו הינם ירון קייזר ואריק קאופמן, אשר אושרו ברוב מוחץ.
לעניין שירותי הייעוץ לחברה של ירון קייזר ואריק קאופמן, הם לא פורסמו לציבור הרחב שכן במסגרת העבודה שלהם כיועצים לחברה הם שימשו כיועצים חיצוניים ולא נושאי משרה בחברה. כמו כן, חשוב לציין שתשלום דמי היעוץ המדוברים מופיעים בדוחות הכספיים של החברה, שפורסמו בחודש מרץ 2021. יתרה מכך, החברה מחזיקה בחוות דעת משפטית של משרד חיצוני שמאשרת שהכול כשורה, לכן כלל האמירות הללו אינן רלוונטיות.
לעניין נושא תיאורית מאבק השליטה - מאבק זה אינו קיים מאחר ודני צדוק מחזיק מניות שמהוות אך ורק אחוז אחד בחברה ובמסגרת החוק, מתאפשר לו לעלות לדיון נושאים באספה הכללית. כאמור, המועמדים שהוא הציע נדחו ברוב מוחץ ולעומתם מונו ירון קייזר ואריק קאופמן.
יצוין שמר עדי פרי, חבר הדירקטוריון החיצוני שהתפטר, הוא מינוי היסטורי של מר צדוק.
כמו כן, חשוב להדגיש שמר פרי לא התפטר על רקע הסכמי הייעוץ הללו ונושא זה כלל לא עלה במכתב ההתפטרות שלו".

עוד כתבות

ציור קיר של קריקו בבודפשט, כמחווה לתרומתה למלחמה בקורונה / צילום: Reuters, KRISZTINA FENYO

"הייתי הולכת באוניברסיטה ואומרת לחוקרים 'קחו RNA'!": החוקרת שמאחורי חיסוני הקורונה בראיון בלעדי

ד"ר קטלין קריקו, החוקרת שגילוייה אפשרו את פיתוח חיסוני הקורונה של פייזר ומודרנה, היא היום סמנכ"לית בכירה בביונטק וכבר מוזכרת כמועמדת לפרס נובל, אבל הדרך להכרה הייתה רצופה כישלונות ● בראיון לגלובס היא מספרת שמבחינתה, חיסוני הקורונה הם רק ההתחלה

גנב הספרים / צילום: Shutterstock

מי גונב כתבי יד לפני פרסומם? התחקיר שמטלטל את עולם הספרות

זאת נשמעת כמו עלילה מושלמת למותחן פשע: עבריין מסתורי מחליף זהויות וכתובות מייל כדי לגנוב כתבי יד מהוצאות לאור, ממו"לים ומהסופרים הגדולים בעולם במשך שנים מבלי שיש לאיש קצה חוט ● אבל זה סיפור אמיתי לגמרי ● שני עיתונאים יצאו למסע בעקבות השד של עולם הספרות: "חשבנו שזאת חקירה שאנשים שמכרו אינספור ספרי ריגול יהיו יכולים לפתור בעצמם" | מיטב הסיפורים מהעולם

אוסטין, טקסס / צילום: Shutterstock

להתראות עמק הסיליקון, שלום טקסס: ההייטקיסטים הישראלים מגלים את הבירה החדשה

אחרי שאלון מאסק חזה שהיא תהיה העיר הצומחת ביותר באמריקה, ואורקל העבירה לשם את המטה שלה, בשנתיים האחרונות גם ההייטקיסטים הישראלים נודדים בהמוניהם לאוסטין ● מחירי הנדל"ן והמחייה הזולים מושכים עוד ועוד יזמים וסטארט־אפים ישראליים מקליפורניה לטקסס

פרסומת ביטוח ישיר / צילום: יחצ רן דנינו

היונים יורדות מהעץ: תקציב ביטוח ישיר עובר למקאן

לגלובס נודע כי תקציב הפרסום של ביטוח ישיר עוזב את משרד הפרסום באומן בר ריבנאי, ועובר למשרד הפרסום מקאן ת"א ● קניון עופר רמת אביב משיק חנות פופ-אפ יד שנייה, שכל הכנסותיה ייתרמו לעמותות הפועלות למען נערות בסיכון ● אירועים ומינויים 

דודי עזרא / צילום: אביב חופי

דודי עזרא מאבד שליטה: השלים מכירת 23% מניות נטו אחזקות לדוד מצסה בכ-270 מיליון שקל

לאחר שמכר כמחצית ממניותיו בנטו למצסה לפי שווי כפול ממחיר השוק, דיווחה ענקית המזון כי עזרא חדל להיות בעל השליטה בחברה, שהקים אביו לפני כ־80 שנה ● סך התמורות לעזרא בפחות משלוש שנים ממכירת מניות ודיבידנדים - כמעט מיליארד שקל

פתיחת דיוני חוק ההסדרים בוועדת הכספים / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

אנשי האוצר גרמו לחברי הממשלה להתגעגע לריבים והצעקות עם האופוזיציה

העתירה בבג"ץ מתנהלת בעצלתיים, במשכן עדיין רחוקים מלהגיע להסכמות והחרם של האופוזיציה על ועדות הכנסת נמשך כבר שבועות ● האבסורד מתחדד עם דיוני התקציב: מאחורי הקלעים חברי קואליציה מודים שיש לא מעט תיקונים נחוצים בחוק ההסדרים שהם לא יוכלו לעשות בלי האופוזיציה

אוניברסיטת הרווארד / צילום: Shutterstock

קרן המיליארדים של הרווארד תפסיק להשקיע בתעשיות מזהמות

קרן ההשקעות של אוניברסיטת הרווארד, המוערכת ב-42 מיליארד דולר, הודיעה שתפסיק להשקיע בתעשיות מזהמות, ובמקום זה תתמוך בכלכלה ירוקה ● בצעד זה מצטרפת האוניברסיטה לגל ההולך ומתעצם של משקיעים המתרחקים מתעשיות אלו

הכתבות הנקראות ביותר בתשפ״א

הונאת הפונזי החדשה והחסימה בסואץ: אלו הכתבות הנקראות ביותר בתשפ"א

לא צריך להיות מיליונר כדי לרכוש דירה בכמה מהשכונות הטובות ביותר בארץ ● הקשר בין חסימת תעלת סואץ ובין מיזמי התשתית הישראלים ● איך הגיעו פירמות עוה"ד הגדולות לרווחי שיא בשנת הקורונה ● ההשקעה בנדל"ן משתלמת, אבל בשוק ההון הרבה יותר ● ועוד שש כתבות שאהבתם ב-12 החודשים האחרונים

וול סטריט, ניו יורק / צילום: Shutterstock

נעילה שלילית בוול סטריט; סולאראדג' קפצה בכ-4%

מדדי המניות המרכזיים באירופה ננעלו בירידות של 0.8%-1% ● מודרנה ופייזר איבדו גובה - הוועדה המייעצת למינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) החליטה היום (שישי) שלא להמליץ על אישור מתן המנה השלישית, "הבוסטר" נגד נגיף הקורונה

תמונתו של נשיא ז'ובנל מואיז על קיר חדר הישיבות / צילום: Reuters, Ricardo Arduengo

מי רצח את נשיא האיטי? חלפו חודשיים, והעלילה רק מסתבכת

בחודשיים שחלפו מאז נרצח הנשיא ז'ובנל מואיז, ראיינו כתבי הוול סטריט ג'ורנל יועצים פוליטיים, חוקרים ועורכי דין, קראו הודעות וואטסאפ של החשודים, האזינו להקלטות של פגישת המזימה, בחנו תצלומים מהתגרה שהובילה למות הנשיא - וחזרו עם יותר שאלות מתשובות | מיטב הסיפורים מהעולם

מתחם הבניינים במהלך ההריסה. עמדו נטושים במשך שנים וניזוקו / צילום: מתוך יוטיוב

סין מציגה: כך הורסים 15 בניינים ב-45 שניות בלבד

שכונה שלמה בעיר קונמינג בסין נהרסה בשבוע שעבר באמצעות חומרי נפץ ● הבניינים בני פחות מעשר שנים אולם מעולם לא הושלמו

שופטי בית משפט עליון / צילום: יוסי זמיר

הגיעה העת להחזיר את השימוש בכלי הסליחה לדיון המשפטי

אשה דתייה תבעה פיצויים של חמישה מיליון שקל מבעלה, לאחר שגילתה שהסתיר ממנה את היותו הומוסקסואל וחילוני • שופטי העליון הבינו את כאבה של האשה, אך דחו את התביעה בפסק דין שממחיש את הפער בין החוק היבש לבין המוסר והכפרה: "הדין האזרחי לא נועד לרפא לב שבור"

מרכז חדשנות, קרית שמונה / צילום: אוליבייה רוזנטל

סניף הבנק המיושן הפך למרכז מחקר לפודטק

ניסן זאבי, מנהל הפעילות של Margalit Start Up City בגליל: "הסטארט־אפים בגליל זה לא כמו בשדרות רוטשילד. הם מתחבאים. כשמקימים מקום מכוון לסטארט־אפים, כולם רוצים להיות חלק ממנו"

הסבירות להירשם לריצת מרתון בגיל שנגמר בספרה 9 (29, 39, 49, 59) גבוהה ב-48% ביחס לשאר הגילים / צילום: Shutterstock, Pavel1964

זמן למוטיבציה: אחרי החגים ואפקט ההתחלה החדשה

מדוע אנשים נרשמים למרתון לראשונה בחייהם דווקא בפתח העשור הבא לחייהם ואיך אפשר ליצור סמני זמן מלאכותיים כדי להתניע פרויקט שנתקע

מערכת ''הדק חכם'' / הדמיה: רפאל

מדע בדיוני ביישום מלא: מוצרי רפאל מככבים בתערוכה ביטחונית בלונדון

מערכת שיודעת לזהות אויב או ידיד בשדה הקרב המולבשת על משקפות היא רק אחד המוצרים של רפאל שתוכלו למצוא בתערוכה הביטחונית DSEI בלונדון, בחלקם צה"ל יתחיל להשתמש כבר בשנת 2022

איילת שקד, שרת הפנים / צילום: יוני קלברמן

במשרדי הממשלה מכינים תוכניות לעזור לשוק הדיור, אבל אף אחד לא מצפה להן

קצב העליות בעליית מדד מחירי הדירות השנתית חוצה את ה-10%, ובמשרדי הממשלה שומרים על שתיקה בכל הנוגע לתוכנית הדיור שהם אמורים לפרסם ● הציבור מרגיש שהוא היה כבר בסרט הזה, אבל שמחיר הכרטיס כל הזמן עולה, אז עדיף שלא להמתין לסוף, כי אין למה

סדרות מומלצות

הדרמה הבלתי נסבלת שתגרום לכם להתמכר והסדרה של מארוול שתעביר לכם את הסופ"ש: המלצות טלוויזיה

הסדרה הצפויה שתדביק אתכם למסך, המשפחה שבנתה לעצמה טירה - ותיעדה הכול, סיפור האונס שכמעט כולם מכחישים ועונה שלישית לקופה ראשית ● מה שכדאי לראות בטלוויזיה עכשיו

ביטקוין / צילום: יח''צ

למשקיעי הקריפטו יש סיבה לדאגה? בכירים בוושינגטון שוקלים להדק את הפיקוח

בוושינגטון מנסים להגדיר גבולות לשוק הקריפטו החופשי והלא מפוקח: נציגים של משרד האוצר האמריקני נפגשו בסוף השבוע עם נציגי המגזר הפיננסי כדי לבדוק את כלי הרגולציה המתאימים ל"מטבעות יציבים" כגון BitUSD ו-Tether

מנכ''ל Airbnb בריאן צ'סקי / צילום: Reuters, Mike Hutchings

מנכ"ל Airbnb מודה לראשונה: הקורונה הצילה אותנו ממשבר

רגע אחרי ההנפקה Airbnb לא היתה רחוקה ממשבר קיומי: על פניו היא היתה חברת ענק בשווי 100 מיליארד דולר, אבל היא גם דיממה מיליארדים ● תחקיר פאסט קומפני מביא את מאחורי הקלעים של הטלטלה שעברה על החברה שעיצבה מחדש את התיירות העולמית | מיטב הסיפורים מהעולם

ברק כהן, מירב אורן, דני הרמן ורן אורן, Versatile / צילום: Ray Habot

מירב אורן גייסה 80 מיליון דולר ורוצה להיות חד-קרן ישראלי ראשון בעולם הבניין

הסטארט-אפ ורסטיל, שמנטר את עבודת המנופים באתר הבנייה, השלים גיוס משמעותי מקרנות הענק אינסייט פרטנרס וטייגר גלובל ● המייסדת-שותפה והמנכ"לית מירב אורן, שגדלה לאב קבלן, פוזלת היום לדבריה לתואר היוניקורן הישראלי הראשון בעולם של טכנולוגיית בנייה