גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ותודה להייטקיסטים: בחברות הביטוח עדיין נהנים מרווחי ביטוח המנהלים הישן

חברות הביטוח גובות מהמבוטחים 15% מהרווחים בפוליסות החיסכון ששווקו עד 2004, אשר הניבו אשתקד תשואה ממוצעת של 15.3% • בסך הכול, הן הרוויחו מהמוצר בשנה שעברה כ-3 מיליארד שקל ● וגם: מדוע עובדי הייטק בוחרים דווקא בביטוחי המנהלים

חברות הביטוח עדיין חוגגים על ביטוחי המנהלים הוותיקים / אילוסטרציה: Shutterstock
חברות הביטוח עדיין חוגגים על ביטוחי המנהלים הוותיקים / אילוסטרציה: Shutterstock

שוקי ההון האירו ב-2021 פנים לציבור החוסך את כספו בחיסכון לטווח ארוך. תשואות דו-ספרתיות בכל מוצרי החיסכון הגדילו משמעותית את הצבירה לפנסיה, ומי שהפקיד את כספו במסלולים המנייתיים אף השיג תשואות של יותר מ-25% בשנה החולפת. עבור חברות הביטוח, לעומת זאת, ישנו מוצר חיסכון אחד שבו הן עצמן רשמו רווחים יוצאי דופן בעקבות הגאות בשוקי ההון בעולם, ובישראל בפרט.

ברוב המוחלט של המוצרים רושמות החברות הכנסות מדמי הניהול שמשלמים החוסכים, והתשואות, שהגדילו משמעותית את סך הנכסים, הגדילו בהתאם גם את ההכנסות מדמי ניהול. אבל בניגוד לרוב המוצרים, בביטוחי המנהלים ששווקו בין השנים 1991 ל-2004 משתתפות חברות הביטוח גם ברווחים שהניבו התשואות. בשנים טובות, שבהן השיגו תשואות חיוביות, גובות החברות 15% מהרווחים, נוסף על 0.6% מהחיסכון שצבר העמית בשנה כולה, אך מנגד אינן גובות דמי ניהול בגין ההפקדה החודשית.

הפוליסות הללו מוגדרות על ידי חברות הביטוח כ"קרן י'", והן מהוות את תיקי הדגל שלהן מבחינת ניהול ההשקעות, מכיוון שמדובר במסלולים הבשלים ביותר (בזכות הוותק שלהם), הם מיוצבים וצומחים בצורה איטית, ותמהיל התיק שלהם (היחס בין רכיבי השקעה כמו מניות ואג"ח) דומה באופן יחסי. כך שמנהלי ההשקעות מביאים באמצעותם לידי ביטוי את יכולותיהם המלאות.

נכון לסוף 2021 מנהלות חברות הביטוח כ-200 מיליארד שקל בפוליסות מסוג קרן י', בעוד שבפוליסות אשר שווקו לאחר מכן הן מנהלות כ-112 מיליארד שקל.

 

הפניקס השיגה בדצמבר תשואה של 3.3%

המובילה הגדולה מבין חברות הביטוח בכל הנוגע לתשואות בשנת 2021 היא הפניקס. כמו בקרנות הפנסיה, גם בביטוחי המנהלים רשמה הפניקס חודש יוצא דופן בדצמבר, הרבה בזכות חשיפה גדולה לשוק ההון המקומי, שבו השיגה קרן י' שלה תשואה של 3.3%, ובסך הכול תשואה שנתית מצטברת של 17.4%. אחריה מדורגת כלל ביטוח (16.1%) ושלישית הראל עם 15.3% - בדומה לממוצע שהושג אשתקד.

הפערים הללו בתשואה משתקפים כאמור ברווח הנקי של החברות. להפניקס, לדוגמה, תיק של 35 מיליארד שקל, אשר הניב מהשקעות רווחים לפני מס בגובה של יותר מ-5 מיליארד שקל ב-2021 (מחושב על פי התשואה הריאלית, כלומר בהפחתת האינפלציה). אם הייתה הפניקס משיגה תשואה דומה לזו שהשיגה החברה שנמצאת בסוף טבלת הדירוג, רווח זה היה נחתך ב-150 מיליון שקל.

חלק הארי של רווחי ההשקעה מופקד לתוך החסכונות של המבוטחים, אך 15% מהם עוברים כאמור לחברות הביטוח כתשלום המוגדר כדמי ניהול משתנים, ובשנים שבהן התשואה שלילית, נאסר על החברות לגבות דמי ניהול אלו.

נתונים סופיים של 2021 כולה טרם פורסמו, והם יתגלו רק כאשר יפורסמו הדוחות הכספיים של הרבעון הרביעי בעוד כחודשיים. ואולם, על פי חישוב המבוסס על היקף הנכסים והתשואה שהושגה בשנה החולפת, שבע חברות הביטוח צפויות להציג יחד גביית דמי ניהול משתנים בהיקף של כ-3 מיליארד שקל. בראש נמצאת מגדל, בזכות התיק הגדול שהיא צברה הודות לעבודת שיווק גדולה שנעשתה בתחילת שנות ה-2000, ואחריה הפניקס וכלל, בשל התשואות הגבוהות שהשיגו על תיק גדול יחסית.

מדוחות הרבעון השלישי עולה, כי שבע חברות הביטוח המחזיקות פוליסות משתתפות ברווחים גבו בתשעת החודשים הראשונים של השנה שעברה סכום מצרפי של יותר מ-2 מיליארד שקל בגין התשואות החיוביות שהן השיגו עבור החוסכים שלהן.

מכיוון שמגדל היא חברת הביטוח עם התיק המשתתף ברווחים הגדול ביותר, 76 מיליארד שקל נכסים מנוהלים (כמו כלל והפניקס יחד), סך דמי הניהול המשתנים שגבתה היה הגדול ביותר, ועמד על 776 מיליון שקל נכון לסוף הרבעון השלישי. שתי החברות הבאות הן הפניקס וכלל, עם גבייה של 427 מיליון שקל כל אחת, לאחר שהתשואה העודפת של הפניקס פיצתה על תיק קטן יותר ב-5 מיליארד שקל מזה של כלל.

חגי שרייבר, מנהל ההשקעות הראשי של הפניקס / צילום: איל יצהר

החיסרון העיקרי: החוסך משלם הרבה יותר

עבור חברות הביטוח מדובר כאמור בבור שומן שמכניס מאות מיליוני שקלים בשנים טובות בשוק ההון. אולם עבור החוסכים מדובר בהפחתה משמעותית מהחיסכון הפנסיוני. אם ניקח כדוגמה חוסך עם צבירה של מיליון שקל, ופוליסה שהשיגה תשואה של 15%, חברת הביטוח תגבה ממנו דמי ניהול משתנים בסך של 2.2% מהחיסכון שצבר. לכך יש להוסיף 0.6% מהצבירה שנגבים כדמי ניהול קבועים, כך שבסך הכול הוא ישלם 2.8% מהחיסכון שצבר, כלומר 28 אלף שקל בשנה.

2021 הייתה שנה חריגה מבחינת התשואות על ההשקעות, אך גם במבט על עשר השנים האחרונות, עם תשואה ממוצעת של כ-6% מדובר בתשלום של כ-15 אלף שקל בדמי ניהול לחוסכים בפוליסות המשתתפות ברווחים.

לשם השוואה, בקרנות הפנסיה החדשות ממוצע דמי הניהול מהצבירה עומד על 0.19%, כך שחוסך עם צבירה של מיליון שקל ישלם בגינם 1,900 שקל בשנה. אומנם לכך יש להוסיף את דמי הניהול מההפקדה החודשית, שעומדים על 1.9% בממוצע (יורדים ככל שהצבירה עולה), כך שבשנה יתווסף תשלום של כ-2,300 שקל ובסך הכל 4,180 שקל, וזהו בהחלט פער ניכר.

היתרונות של ביטוחי המנהלים

מנגד, לביטוחי המנהלים יתרונות משלהם. ראשית, מדובר בחוזה אישי שנעשה בין העמית ובין חברת הביטוח, ולכן חברת הביטוח מחויבת אליו לחלוטין. זאת בניגוד לקרן פנסיה, המבוססת על תקנון אחיד שיכול להשתנות לאורך חיי החיסכון, וכך להיטיב או להרע את מצבו של העמית ללא שליטתו.

נוסף על כך, בקרן פנסיה העמיתים תלויים זה בזה, והרכב החוסכים משפיע על סוג נוסף של דמי ניהול שמשלם החוסך, שנקראים גירעון אקטוארי. על פי מנגנון זה, בכל רבעון מחשבת קרן הפנסיה כמה כסף שילמו העמיתים בקרן בגין הכיסויים הביטוחיים שלהם, ואם הסכום המתקבל קטן מסך הכספים הנדרשים לתשלום עבור פיצויי תביעות ותגמולים, ההפרש יתחלק בין כל העמיתים בקופה. מנגד, אם הסכום המתקבל גדול מהסכום הדרוש לתשלום, ייווצר מצב של עודף אקטוארי, והסכום יחולק בין העמיתים.

נוסף על כך, לביטוחי המנהלים בגלגוליהם השונים היו יתרונות נוספים. הפוליסות ששווקו עד לשנת 1991 הבטיחו תשואה של 4% ואף יותר, בזכות אג"ח מיועדות שהנפיקה עבורן הממשלה (שלאחר מכן הונפקו רק עבור קרנות הפנסיה). ב-1991 הוחלט לשנות את הפוליסות הללו לפוליסות משתתפות ברווחים, ובסוף 2003 השתנה שוב המודל, וממבוטחים חדשים לא ניתן עוד לגבות 15% מהרווחים, אלא דמי ניהול במודל דומה לזה שבקרנות הפנסיה, אך גבוהים יותר.

עד לשנת 2013 נהנו ביטוחי המנהלים מיתרון משמעותי נוסף - למבוטחים הובטחו מקדמי קצבה אשר אפשרו להם לשריין לעצמם את הקצבה החודשית, גם מעבר למספר החודשים שלהם יהיו זכאים על פי הפוליסה. כך לדוגמה, אדם עם חיסכון של מיליון שקל ומקדם המרה לקצבה של 200, יקבל פנסיה של 5,000 שקל - גם אם יחיה מעבר לאותם 200 חודשים.

ואולם, אז החליט המפקח על הביטוח דאז, פרופ' עודד שריג, על ביטול מקדמי הקצבה המובטחים, וכעת, כפי שנהוג גם בקרנות הפנסיה, יחולק סך הצבירה ביום הפרישה ב-200 חודשים. מבוטח רשאי לבקש מקדם גדול יותר, כדי להבטיח כי יורשיו יזכו לקצבה לאחר מותו, אך הקצבה החודשית תהיה קטנה יותר.

עובדי ההייטק מחזיקים את המוצר בחיים

לצד השינויים הללו בביטוחי המנהלים הם סבלו ממכה קשה כאשר ברשות שוק ההון החליטו להוציא את ביטוח החיים מתוך הפוליסות. זאת מאחר שהמבוטחים לא יכלו לדעת כמה מתוך דמי הניהול שהם משלמים עולה הביטוח - שככל שהוא יקר יותר החיסכון הנקי שלהם מצטמצם. השינוי הזה, כאמור לצד דמי הניהול הגבוהים יותר שנגבים לעומת קרנות הפנסיה, פגע קשות באטרקטיביות של המוצר.

אם פעם החלוקה בין ביטוחי המנהלים לקרנות הפנסיה עמדה על 50%-50%, היום היא נוטה ל-80% לטובת קרנות הפנסיה, ורק 20% מהמצטרפים החדשים פונים לביטוחי המנהלים. למרות זאת, ביטוחי המנהלים נהנים מהפריחה בשוק ההייטק המקומי. תקרת ההפקדה לקרן פנסיה עומדת נכון להיום על סכום של פי שניים מהשכר הממוצע במשק, כלומר עד כ-21 אלף שקל בחודש. כאשר המשכורות החציוניות בהייטק מגיעות ל-30 אלף שקל בחודש, רבים מהעובדים מעדיפים להפקיד את היתרה בביטוחי המנהלים (או בקופות גמל לתגמולים) ולמעשה שומרים על המוצר בחיים.

עוד כתבות

עדיאל שמרון / צילום: איל יצהר

מנכ"ל רמ"י לשעבר עובר לשוק הפרטי: "בתוכניות דיור אסור להוריד את הרגל מהגז"

עדיאל שמרון, שהיה מנהל רשות מקרקעי ישראל, מונה לאחרונה לנהל את הזרוע לדיור להשכרה המשותפת לחברת הנדל"ן עץ השקד ולקבוצת הראל ● בראיון לגלובס הוא אומר: "השינויים התכופים מקשים גם על זרועות הממשלה וגם על החברות בשוק"

חברי המשלחת האוקראינית לאחר הזכייה באירווזיון / צילום: Associated Press, Luca Bruno

איך הגיעה אוקראינה למקום הראשון בטורינו?

המפלה של I am והזכייה המרגשת של אוקראינה, הזוגות החדשים שיעסיקו אותנו בחודשים הקרובים, הדרמה החמה של נטפליקס וקנדריק לאמאר באלבום חדש ● על מה כולם דיברו השבוע

זאב הולצמן - קרן גיזה / צילום: תמר מצפי

זאב הולצמן, קרן גיזה: "המשבר בהייטק יהיה ארוך וקשה ממה שחושבים"

פחות משנה אחרי אחד הקיצים הכי טובים עבור ענף ההייטק הישראלי, חברות הטכנולוגיה הישראליות נאלצות להתמודד עם משבר ● זאב הולצמן, מייסד ושותף בכיר בקרן ההון־סיכון גיזה, מעריך: "המשבר הנוכחי נראה גרוע, אך עוד לפני שנראה שינוי הוא יהיה גרוע יותר. עד עכשיו ראינו ירידות של 25% בהיקף הפעילות של חברות, וזה יימשך"

סוחרים בוול סטריט / צילום: Associated Press, Courtney Crow

אשליית האינפלציה: השד יצא מהבקבוק ואף אחד לא זיהה. לאן תוביל המפלה בשווקים?

שנים הזהירו כולם שמדיניות התמריצים של הבנקים המרכזיים וריביות השפל יביאו עימם עלייה חדה בסביבת האינפלציה, ואולם משלא הגיעה מיהרו כולם להספיד אותה וראו בה תופעה מהעבר הרחוק. עכשיו היא חזרה ובגדול ● הבנקים המרכזיים איבדו זמן יקר, ועתה הם מתאמצים לשדר לשוק נחישות ● ואיך זה קשור לישראל?

לנובו yoga i9 / צילום: יח''צ

המחשב הנייד החדש הזה יקר, אבל העיצוב מדהים והתמורה שווה

ה-Yoga 9i החדש של לנובו בא עם עיצוב יוקרתי ומרענן, סאונד חזק, וחיי סוללה טובים ● עם זאת, המחשב מושך את תשומת לב הצרכן באמצעות רעשים לא מוסברים

בחינה מחודשת בתקופת אינפלציה / אילוסטרציה: Shutterstock

צריכים לקחת הלוואה? כך תעשו את זה נכון

קצב האינפלציה השנתי מייקר את כל ההלוואות צמודות המדד, והמציאות החדשה עלולה לפגוע בכיס של כל אחד מאיתנו • כיצד הטלטלה בכלכלה העולמית משפיעה על החובות, ולמה כדאי להיות ערים במיוחד בעת הזו? • ניהול החיסכון המשפחתי: כתבה 14 בסדרה

קריסת חומת ברלין השפיעה באופן שונה על מדינות הגוש הקומוניסטי / צילום: Reuters, Stringer Germany

החוקר שמזהיר מנהיגים: שינויים פוליטיים מדרדרים את בריאות הציבור

מקריסת הגוש הקומוניסטי ועד המשבר הפיננסי של 2008 - פרופ' מרטין מקי, מומחה לבריאות הציבור מאוניברסיטת לונדון, מסביר בראיון לגלובס את הקשר בין תהליכי שינוי פוליטיים וחברתיים במדינות לתוחלת החיים ולתחלואה ● ויש לו גם מסקנות איך אפשר להתגבר על זה

מטבעות קריפטו / אילוסטרציה: Shutterstock, Dan Eady

קריסת הקריפטו חושפת עד כמה ההבטחה הליברטריאנית שלו חלולה

ללא אפשרות להחליף את הדולר, קריפטו הפך לסתם עוד נכס שאין לו את ההגנות שיש לנכסים מסורתיים אחרים בשוק

סיני / צילום: Shutterstock

לצאת לחו"ל ולא בטיסה: מה צריך לדעת לפני שנוסעים לסיני או לעקבה

ישראלים רבים מחליטים בחודשים האחרונים לא להתרחק ולצאת לנופש בשתי המדינות הסמוכות לנו ● כמה עולה אגרה, מהם נהלי הקורונה ומה אסור לשכוח להסדיר לפני הביקור ● גלובס עושה סדר

פורד ברונקו / צילום: יח''צ

פורד מציגה חיית שטח חדשה, רק אל תצפו לחיסכון בדלק

במבט ראשון, הפורד ברונקו החדש מזכיר צעצוע שתפח לממדי ענק ● מאחורי החזות הקשוחה מסתתר רכב מתוחכם שמתאים גם למי שאין ניסיון בנהיגה בשטח

פרויקט יבניאלי גבעתיים / הדמיה: אלכס קנטור

התחדשות עירונית בגבעתיים: "לכל מקום אפשר להגיע ברגל בלי להזיז את האוטו והתחבורה הציבורית לא רעה"

שלושה בנייני רכבת ברחוב יבניאלי בגבעתיים ייהרסו ובמקומם 21 דירות תהיינה 51 דירות ● על פי נתוני רשות המסים, דירת 6 חדרים בקומה החמישית בבניין, בשטח 197 מ"ר, נמכרה ביולי אשתקד תמורת 6.1 מיליון שקל

קמפיין הגיוס החדש של התעשייה האווירית ברמת החייל / צילום: יוסי כהן

מותר בהחלט לבקר את התעשייה האווירית, אבל מותר גם להעריך את הניסיונות לגייס אליה עובדים מוכשרים

בעולם שעדיין סובל מעודף ביקוש, אין שום פסול מכך שחברה ממשלתית מנפנפת גם באידיאלים ובציונות. הציניקנים יגחכו, אבל ימשיכו לישון בלילה רגועים בזכות המערכות שתפתח להם עלמה מהתעשייה האווירית ● כוכבי השבוע

מסכים אדומים בוול סטריט / צילום: Reuters, BRENDAN MCDERMID

נעילה מעורבת בוול סטריט לאחר שמדד S&P 500 היה בשוק דובי במהלך המסחר

מדד S&P הגיע לשוק דובי במהלך המסחר לאחר שצלל במעל 20% מתחת לשיא שקבע בינואר ● נעילה חיובית בבורסות אירופה, לאחר יום של עליות חדות ● הביטקוין יורד ונסחר מתחת ל-29 אלף דולר ● בורסות אסיה ננעלו היום בעליות שערים חדות, הנג סנג טיפס ביותר מ-3%

חצי שעה של השראה עם ינון קרייז / צילום: כדיה לוי, מנחם רייס

ֿהוא הציל את ברבי והפך למנכ״ל ענקית הצעצועים שכולם מכירים

כשינון קרייז נחת בכיסא המנכ"ל של ענקית הצעצועים האמריקאית מאטל - החברה שמאחורי ברבי והוט ווילס - היא סבלה מהפסדים, מתזרים שלילי ומאובדן נתח שוק ● ארבע שנים אחרי היא רושמת צמיחה של 19% ורווח תפעולי של יותר ממיליארד דולר ● כך הוא עשה את זה

ג'רום פאוול, יו''ר הפדרל ריזרב / צילום: Associated Press, Alex Brandon

התחמושת של הפדרל ריזרב מצומצמת הפעם

הפד מבקש לצנן את פעילותה של הכלכלה האמריקאית על מנת למתן את האינפלציה, כך שבואה של ההאטה אמור על פניו לעודד את מקבלי ההחלטות בבנק המרכזי ● היו"ר ג'רום פאוול חושש, ובצדק, מהמשך עלייתה של האינפלציה בארה"ב, ופועל להידוק התנאים הפיננסים שאפשרו למחירי הנכסים להרקיע שחקים. אלא שזה קורה מאוחר מדי

הסיפורים הבולטים של סוף השבוע / עיצוב: גלובס

איך תיראה ההאטה בהייטק וכל מה שצריך לדעת על אבעבועות הקוף

האם ישראל תזכה לפטור מוויזה לארה"ב? ● איך משפיעות האינפלציה באיראן והפסקות החשמל בלבנון על ישראל ● טיפים שכדאי להכיר לפני שנוסעים לסיני ועקבה ועוד שלושה סיפורים בולטים מהסופ"ש

מימין: שי מור יוסף וגיא בסר / צילום: איל יצהר

היזמים שהביאו את מארון 5: "זיהינו כשל בשוק ההופעות הבינלאומיות"

אחרי שכבשו את פארק הירקון בשבוע שעבר, צמד היזמים גיא בסר ושי מור-יוסף כבר מסתכלים קדימה ● עכשיו הם מתכננים סיבובי הופעות משותפים עם סעודיה והאמירויות, יצוא של אמנים ישראלים לחו"ל ואפילו הנפקה בתל אביב ● עם הגב של ענקית הבידור האמריקאית לייב ניישן, שום דבר לא נראה להם כמו פנטזיה ● רק אל תזכירו להם את הפלופ ההוא בהופעה של ריהאנה

דאבוס, השבוע. הפעם ללא שלג / צילום: Reuters, ARND WIEGMANN

דיבורים על סטגפלציה ונאום של זלנסקי: הפורום הכלכלי הגדול בשוויץ חוזר

ועידת "הפורום הכלכלי העולמי" בעיירת הסקי דאבוס בשוויץ תיפתח בשבוע הבא ● בעוד שחלק מהדברים החשובים קורים בחדרים הצדדים ו"בשיחות המסדרון", באולמות ידונו בהתאוששות מהקורונה, שינויי האקלים, "קפיטליזם של בעלי עניין" וגם ב"הסכמי אברהם" ● הנשיא הרצוג יגיע וינאם, מנהיגי עולם רבים אחרים' ובהם נשיא צרפת, רה"מ בריטניה ונשיא ארה"ב, יישארו בבית

נועם טויסטר / צילום: איל יצהר

היזם שמוכר כרטיסי אוטובוס בקצה העולם: "אנחנו נהיה בוקינג.קום של התחבורה"

כשנועם טויסטר בילה בירח דבש בפיליפינים וחיפש להגיע לאי יפה במיוחד - התברר לו שכדי להזמין כרטיס אוטובוס הוא צריך לנסוע במונית שעתיים לכל כיוון ● את התסכול הוא הפך לסטארט-אפ Bookaway - פלטפורמה המנגישה תחבורה ציבורית בכל קצוות תבל: "גיליתי עולם מטורף - שוק של 150 מיליארד דולר שרובו נמכר בתחנות האוטובוסים, רכבות, מעבורות והסעות פרטיות"

רני צים / צילום: רמי זרנגר

רני צים נפרד מאופיס דיפו: נמכרת ל-UMI לפי שווי של 80 מיליון שקל

יבואנית הרכב תעביר לידי צים כ-35 מיליון שקל, שכן רשת הציוד המשרדי נושאת חוב של 45 מיליון שקל ● על פי הערכות, צים השקיע כ-30 מיליון שקל ברכישת אופיס דיפו ב-2014