11 שנים ישב אלישע חייבטוב בכלא באשמת רצח, עד שב-2 באוגוסט 2018 זיכה אותו בית המשפט העליון מעבירת הרצח בגין הפגמים בחקירתו. לא רק שהוא לא זכה ל"וועדת איפכא מסתברא" כשהגישו נגדו כתב אישום, אלא שמנעו ממנו ייעוץ משפטי ולתא שלו הוכנס מדובב שנתן לו סמים קשים והוציא ממנו הודאה, וכל זה תחת עינה הפקוחה של פרקליטות המדינה.


חייבטוב הוא דוגמה לדורסנות שקיימת לעיתים במערכת אכיפת החוק הישראלית וחייבטוב לא לבד. במהלך השנה נתקלנו בעוד אירועים כאלה. ביוני השנה הקימה שרת המשפטים איילת שקד את הוועדה לבחינת הרשעות שווא שבראשה הוועדה יעמוד השופט העליון לשעבר יורם דנציגר . אנחנו מאחלים בהצלחה לוועדה, הרי מישהו צריך לשמור על השומרים.