פורטל פיננסי > אג"ח > בורסת ת"א - מדדי אגרות חוב
הנתונים בהשהייה של 20 דקות

בורסת ת"א - מדדי אגרות חוב

שם מדד שעת עדכון אחרונה שער אחרון שינוי יומי ב-% שינוי מתחילת החודש שינוי מתחילת השנה שינוי ריאלי מתחילת השנה
אג"ח כללי 17/05/2018 350.78 -0.06% -0.47% -0.77% -1.07%
אג"ח לא-ממשלתיות 17/05/2018 326.05 -0.13% -0.59% -1.02% -1.32%
אג"ח מדדיות 17/05/2018 349.15 -0.10% -0.49% -0.29% -0.59%
אג"ח מטחיות 17/05/2018 236.46 -0.02% 0.03% -0.01% -0.32%
אג"ח ממשלתי כללי 17/05/2018 352.89 -0.02% -0.39% -0.59% -0.90%
מדד מעורב 16/05/2018 290.78 0.16% 0.24% -0.58% -0.50%
מדד מק"מ 17/05/2018 277.69 0.00% -0.01% 0.02% -0.29%
מדד תל בונד 20 סגירהנעילה 342.87 -0.19% -0.49% -0.51% -0.81%
מדד תל בונד 40 סגירהנעילה 321.18 -0.11% -0.36% -0.09% -0.39%
מדד תל בונד 60 סגירהנעילה 332.97 -0.15% -0.42% -0.30% -0.60%
מדדיות לא-ממשלתיות 17/05/2018 363.19 -0.15% -0.53% -0.45% -0.76%
מט"חיות לא-ממשלתיות 17/05/2018 228.71 -0.02% 0.02% -0.01% -0.32%
ממשלתי לא צמוד 17/05/2018 410.74 0.00% -0.35% -0.91% -1.22%
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 17/05/2018 625.48 -0.01% -0.82% -1.98% -2.28%
ממשלתי לא צמודות 0-2 שנים 17/05/2018 324.82 0.01% -0.01% -0.06% -0.36%
ממשלתי לא צמודות 2-5 שנים 17/05/2018 431.72 0.02% -0.19% -0.95% -1.26%
ממשלתי מדד 10- 5 שנים 17/05/2018 354.11 0.07% 0.05% -0.09% -0.40%
ממשלתי מדד 2 - 0 שנים 17/05/2018 239.04 0.08% 0.07% 0.68% 0.38%
ממשלתי מדד 5 - 2 שנים 17/05/2018 274.88 0.01% 0.17% 0.64% 0.33%
ממשלתי צמוד 17/05/2018 345.99 -0.04% -0.45% -0.13% -0.43%
ממשלתי צמוד מדד 17/05/2018 343.76 -0.04% -0.45% -0.13% -0.43%
ממשלתי ריבית משתנה 17/05/2018 282.11 0.00% 0.02% 0.07% -0.23%
ממשלתי ריבית קבועה 17/05/2018 471.29 0.00% -0.40% -1.06% -1.36%
סה"כ צמוד 17/05/2018 335.02 -0.09% -0.47% -0.26% -0.56%
צמודות למדד ריבית קבועה 17/05/2018 339.92 -0.04% -0.45% -0.13% -0.43%
קונצרני צמוד 17/05/2018 325.29 -0.14% -0.49% -0.40% -0.70%
תל בונד - גלובל סגירהנעילה 357.62 0.05% -0.75% -3.90% -4.20%
תל בונד - צמודות 0-3 סגירהנעילה 335.01 -0.14% -0.19% 0.68% 0.38%
תל בונד - צמודות 3-5 סגירהנעילה 335.01 -0.20% -0.40% 0.07% -0.23%
תל בונד - צמודות 5-15 סגירהנעילה 333.24 -0.12% -0.62% -1.34% -1.64%
תל בונד - שקלי 0-3 סגירהנעילה 374.95 -0.16% -0.41% -0.74% -1.04%
תל בונד - שקלי 3-5 סגירהנעילה 370.06 -0.14% -0.84% -2.17% -2.47%
תל בונד - שקלי 50 סגירהנעילה 368.64 -0.23% -0.76% -2.00% -2.30%
תל בונד - שקלי 5-15 סגירהנעילה 366.59 -0.16% -0.78% -3.10% -3.39%
תל בונד - תשואות סגירהנעילה 350.96 0.04% -0.91% -2.29% -2.59%
תל בונד צמודות סגירהנעילה 334.30 -0.16% -0.43% -0.24% -0.54%
תל בונד צמודות - בנקים סגירהנעילה 319.26 -0.22% -0.28% 0.42% 0.12%
תל בונד צמודות - יתר סגירהנעילה 338.41 -0.19% -0.44% -0.05% -0.35%
תל בונד שקלי בריבית קבועה סגירהנעילה 369.21 -0.14% -0.73% -2.30% -2.60%
תל בונד-לא צמודות סגירהנעילה 344.30 -0.13% -0.65% -2.01% -2.31%
תל בונד-מאגר סגירהנעילה 339.85 -0.14% -0.60% -1.13% -1.43%
תל בונד-ריבית משתנה סגירהנעילה 332.56 -0.02% -0.02% 0.15% -0.15%
תל-בונד תשואות שקלי סגירהנעילה 353.49 -0.11% -1.22% -3.70% -3.99%