פורטל פיננסי > אג"ח > בורסת ת"א - מדדי אגרות חוב
הנתונים בהשהייה של 20 דקות

בורסת ת"א - מדדי אגרות חוב

שם מדד שעת עדכון אחרונה שער אחרון שינוי יומי ב-% שינוי מתחילת החודש שינוי מתחילת השנה שינוי ריאלי מתחילת השנה
אג"ח כללי 17/09/2018 353.61 0.12% -0.16% 0.03% -0.96%
אג"ח לא-ממשלתיות 17/09/2018 331.64 0.11% -0.09% 0.68% -0.32%
אג"ח מדדיות 17/09/2018 352.80 0.08% -0.43% 0.75% -0.25%
אג"ח מטחיות 17/09/2018 246.85 0.41% -0.25% 4.38% 3.34%
אג"ח ממשלתי כללי 17/09/2018 353.48 0.12% -0.21% -0.43% -1.42%
מדד מעורב 16/09/2018 296.04 0.51% 0.54% 1.38% 0.37%
מדד מק"מ 17/09/2018 277.79 0.00% 0.00% 0.05% -0.94%
מדד תל בונד 20 סגירהנעילה 348.34 0.03% -0.33% 1.08% 0.07%
מדד תל בונד 40 סגירהנעילה 325.48 0.05% -0.21% 1.25% 0.24%
מדד תל בונד 60 סגירהנעילה 337.86 0.04% -0.28% 1.16% 0.16%
מדדיות לא-ממשלתיות 17/09/2018 370.48 0.05% -0.26% 1.54% 0.53%
מט"חיות לא-ממשלתיות 17/09/2018 238.76 0.41% -0.26% 4.38% 3.34%
ממשלתי לא צמוד 17/09/2018 411.65 0.13% 0.06% -0.69% -1.68%
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 17/09/2018 627.72 0.27% 0.04% -1.63% -2.61%
ממשלתי לא צמודות 0-2 שנים 17/09/2018 325.32 0.04% 0.07% 0.10% -0.90%
ממשלתי לא צמודות 2-5 שנים 17/09/2018 432.19 0.08% 0.10% -0.85% -1.83%
ממשלתי מדד 10- 5 שנים 17/09/2018 353.45 0.01% -0.74% -0.28% -1.27%
ממשלתי מדד 2 - 0 שנים 17/09/2018 239.47 -0.06% -0.21% 0.86% -0.14%
ממשלתי מדד 5 - 2 שנים 17/09/2018 275.15 -0.03% -0.39% 0.74% -0.26%
ממשלתי צמוד 17/09/2018 346.29 0.10% -0.59% -0.04% -1.04%
ממשלתי צמוד מדד 17/09/2018 344.06 0.10% -0.59% -0.04% -1.04%
ממשלתי ריבית משתנה 17/09/2018 282.66 -0.01% -0.00% 0.27% -0.73%
ממשלתי ריבית קבועה 17/09/2018 472.34 0.15% 0.07% -0.84% -1.82%
סה"כ צמוד 17/09/2018 338.95 0.09% -0.42% 0.91% -0.09%
צמודות למדד ריבית קבועה 17/09/2018 340.22 0.10% -0.59% -0.04% -1.03%
קונצרני צמוד 17/09/2018 332.42 0.08% -0.26% 1.79% 0.78%
תל בונד - גלובל סגירהנעילה 362.57 0.30% 0.88% -2.57% -3.54%
תל בונד - צמודות 0-3 סגירהנעילה 339.60 0.01% -0.11% 2.06% 1.05%
תל בונד - צמודות 3-5 סגירהנעילה 339.90 0.02% -0.28% 1.54% 0.53%
תל בונד - צמודות 5-15 סגירהנעילה 338.69 0.10% -0.45% 0.27% -0.72%
תל בונד - שקלי 0-3 סגירהנעילה 381.67 0.10% 0.32% 1.04% 0.04%
תל בונד - שקלי 3-5 סגירהנעילה 376.93 0.18% 0.51% -0.35% -1.34%
תל בונד - שקלי 50 סגירהנעילה 371.94 0.16% 0.08% -1.12% -2.11%
תל בונד - שקלי 5-15 סגירהנעילה 366.66 0.23% 0.05% -3.08% -4.04%
תל בונד - תשואות סגירהנעילה 357.41 0.13% -0.03% -0.49% -1.48%
תל בונד צמודות סגירהנעילה 339.27 0.04% -0.29% 1.24% 0.24%
תל בונד צמודות - בנקים סגירהנעילה 322.96 -0.02% -0.27% 1.59% 0.58%
תל בונד צמודות - יתר סגירהנעילה 343.54 0.05% -0.33% 1.46% 0.46%
תל בונד שקלי בריבית קבועה סגירהנעילה 372.57 0.18% 0.24% -1.41% -2.39%
תל בונד-לא צמודות סגירהנעילה 347.68 0.17% 0.24% -1.05% -2.04%
תל בונד-מאגר סגירהנעילה 344.76 0.12% -0.05% 0.30% -0.70%
תל בונד-ריבית משתנה סגירהנעילה 335.96 0.03% 0.10% 1.18% 0.17%
תל-בונד תשואות שקלי סגירהנעילה 358.07 0.25% 0.54% -2.45% -3.42%