פורטל פיננסי > אג"ח > בורסת ת"א - מדדי אגרות חוב
הנתונים בהשהייה של 20 דקות

בורסת ת"א - מדדי אגרות חוב

שם מדד שעת עדכון אחרונה שער אחרון שינוי יומי ב-% שינוי מתחילת החודש שינוי מתחילת השנה שינוי ריאלי מתחילת השנה
אג"ח כללי 00:00 352.59 0.14% 0.34% -0.26% -1.15%
אג"ח לא-ממשלתיות 00:00 329.05 0.30% 0.41% -0.11% -1.00%
אג"ח מדדיות 00:00 352.37 0.26% 0.64% 0.63% -0.27%
אג"ח מטחיות 00:00 243.30 0.32% 0.31% 2.88% 1.96%
אג"ח ממשלתי כללי 00:00 353.69 0.02% 0.28% -0.37% -1.26%
מדד מעורב 17/07/2018 292.38 0.04% 0.16% 0.09% -0.81%
מדד מק"מ 00:00 277.74 0.00% 0.01% 0.04% -0.86%
מדד תל בונד 20 סגירהנעילה 346.42 0.14% 0.16% 0.37% -0.52%
מדד תל בונד 40 סגירהנעילה 323.96 0.14% 0.31% 0.64% -0.26%
מדד תל בונד 60 סגירהנעילה 336.16 0.14% 0.24% 0.52% -0.38%
מדדיות לא-ממשלתיות 00:00 368.41 0.47% 0.83% 0.98% 0.07%
מט"חיות לא-ממשלתיות 00:00 235.34 0.32% 0.32% 2.89% 1.96%
ממשלתי לא צמוד 00:00 411.16 -0.01% 0.16% -0.81% -1.70%
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 00:00 627.00 -0.01% 0.31% -1.74% -2.62%
ממשלתי לא צמודות 0-2 שנים 00:00 324.98 0.01% 0.03% -0.01% -0.90%
ממשלתי לא צמודות 2-5 שנים 00:00 431.51 -0.02% 0.09% -1.00% -1.89%
ממשלתי מדד 10- 5 שנים 00:00 355.39 0.05% 0.47% 0.27% -0.63%
ממשלתי מדד 2 - 0 שנים 00:00 240.40 0.04% 0.23% 1.26% 0.35%
ממשלתי מדד 5 - 2 שנים 00:00 276.44 0.05% 0.41% 1.21% 0.30%
ממשלתי צמוד 00:00 347.41 0.06% 0.45% 0.28% -0.62%
ממשלתי צמוד מדד 00:00 345.18 0.06% 0.46% 0.28% -0.62%
ממשלתי ריבית משתנה 00:00 282.50 0.01% 0.09% 0.21% -0.68%
ממשלתי ריבית קבועה 00:00 471.75 -0.01% 0.17% -0.96% -1.85%
סה"כ צמוד 00:00 338.36 0.26% 0.63% 0.74% -0.17%
צמודות למדד ריבית קבועה 00:00 341.31 0.06% 0.46% 0.28% -0.62%
קונצרני צמוד 00:00 330.34 0.45% 0.79% 1.15% 0.25%
תל בונד - גלובל סגירהנעילה 357.77 0.09% -0.48% -3.95% -4.81%
תל בונד - צמודות 0-3 סגירהנעילה 339.22 0.10% 0.42% 1.85% 0.94%
תל בונד - צמודות 3-5 סגירהנעילה 338.33 0.15% 0.26% 0.91% 0.01%
תל בונד - צמודות 5-15 סגירהנעילה 335.72 0.18% -0.05% -0.79% -1.68%
תל בונד - שקלי 0-3 סגירהנעילה 378.09 0.06% 0.02% 0.04% -0.86%
תל בונד - שקלי 3-5 סגירהנעילה 371.52 0.07% -0.09% -1.85% -2.73%
תל בונד - שקלי 50 סגירהנעילה 367.91 0.07% -0.24% -2.26% -3.14%
תל בונד - שקלי 5-15 סגירהנעילה 363.29 0.08% -0.59% -4.04% -4.90%
תל בונד - תשואות סגירהנעילה 352.09 0.13% -0.32% -2.10% -2.98%
תל בונד צמודות סגירהנעילה 337.66 0.14% 0.21% 0.62% -0.28%
תל בונד צמודות - בנקים סגירהנעילה 323.04 0.11% 0.45% 1.50% 0.60%
תל בונד צמודות - יתר סגירהנעילה 342.25 0.14% 0.13% 0.94% 0.04%
תל בונד שקלי בריבית קבועה סגירהנעילה 368.64 0.07% -0.31% -2.52% -3.39%
תל בונד-לא צמודות סגירהנעילה 344.18 0.05% -0.21% -2.10% -2.97%
תל בונד-מאגר סגירהנעילה 341.95 0.11% -0.03% -0.63% -1.51%
תל בונד-ריבית משתנה סגירהנעילה 334.72 -0.09% 0.51% 0.90% -0.01%
תל-בונד תשואות שקלי סגירהנעילה 353.08 0.07% -0.60% -3.88% -4.74%