גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שקיפות גם בתנובה

לפי חוק החברות, תנובה אינה ציבורית פחות ממבטח-שמיר המעניינת רק ציבור מסויים

תיקון 17 לחוק החברות, שנדון בהרחבה ב"גלובס", הביא להגברת הפיקוח על חברות פרטיות המנפיקות אג"ח, ומסיבות טובות. מדובר בעשרות חברות שגייסו כסף מן הציבור (הנפקת אג"ח למוסדיים היא גם הנפקה לציבור) ובשינוי מחברות ציבוריות אחרות, לא התנהלו בשקיפות.

התיקון יחייב חברות אלה, שחלקן שייכות לקבוצות גדולות (גדות לדלק של תשובה; צים לאחים עופר; אגרקסקו לממשלה) וחלקן לקטנות, למנות גופי ביקורת ולהבטיח פיקוח ובקרה על הניהול הכספי והדיווח, למנות יו"ר ומנכ"ל בנפרד, למנות דח"צים ללא זיקה לבעלי השליטה ולאשר עסקות חריגות בוועדת הביקורת והדירקטוריון. התיקון החיל על חברות אלה כללי ממשל תאגידי דומים לאלה החלים על חברות בורסאיות.

עם זאת, קיימות חברות גדולות וגדולות מאוד הנשענות על כספי הציבור, שאמנם לא הנפיקו מניות או אג"ח, אך במובן הכלכלי והערכי הן ציבוריות לא פחות מהחברות הנסחרות בבורסה ומחברות האג"ח, שתיקון 17 חל עליהן, והן אינן חייבות דיווח לציבור.

חברות אלה עשויות להחזיק בנתח נכבד משוק שירותים או מוצרים, גם חיוניים, ואם הן אינן עומדות בהתחייבויותיהן, הנזק הנגרם לשורה ארוכה של ספקים, נותני שירותים, לקוחות ועובדים הוא גדול ורב.

הדוחות של חברות אלה פתוחים רק בפני הנושים הגדולים (בנקים, חברות ביטוח) ואלה גם הבטיחו עצמם בדרך של שיעבוד שוטף או ספציפי, ובערבויות אישיות. הנושים הקטנים והבינוניים, שסיפקו לחברה כזו סחורות ושירותים, או שילמו מראש מקדמות, וכך גם העובדים, בדרך-כלל אינם מובטחים, והם בתחתית רשימת הזכאים לתשלום במקרה שהחברה קורסת, ובמקרים רבים מגיעים בעצמם לפשיטת-רגל. לצערנו, ראינו מקרים רבים כאלה בשנים האחרונות.

בהולנד מחויבות חברות גדולות בחשיפת דוחותיהן לציבור. גם בישראל נדרש כי לספקים, לקוחות ולעובדי חברות גדולות, שלהתנהלותן השלכות ציבוריות, יהיה מידע מול מי הם עומדים. אז יוכלו לקבל החלטה מושכלת אם ברצונם להיות בקשר עסקי עם החברה, להמשיך להעניק לה אשראי ספקים, או לשלם לה מקדמות; והעובדים יידעו אם תנאיהם הסוציאליים אכן משולמים לגופים הפנסיוניים והביטוחיים.

מדובר בין השאר בחלק מחברות הדלק, יצרניות המזון, רשתות המזון והתרופות, חברות שמירה, ניקיון ואחזקה, חברות רכב ותחבורה, חברות בנייה המוכרות דירות לציבור, חברות ממשלתיות שהן ציבוריות מעצם הגדרתן, ועוד.

המחלוקת בין תנובה לבין מבטח שמיר ורשות ניירות ערך, לגבי פרסום דוחות תנובה, בעצם מיותרת. על-פי הגישה המוצגת כאן, תנובה - על שלל ספקיה, לקוחותיה ועובדיה - אינה ציבורית פחות ממבטח-שמיר המעניינת רק ציבור מוגבל שהשקיע בה. דוחות תנובה מעניינים את הציבור מעצם גודלה ושליטתה בשוק, ולא מפני שמבטח-שמיר רכשה כ-20% ממניותיה. הדוחות לא יחשפו סודות מסחריים העלולים לפגוע בחברה, אך ניתן יהיה לעמוד על מצבה.

בשנת 2005 הכין כותב שורות אלה הצעת חוק, שלפיה חברות כאלה יחויבו בפרסום דוחות לציבור, גם אם אינן נסחרות בבורסה. ההצעה הועברה והוסברה למספר חברי-כנסת, הונחה על שולחן הכנסת ב-27.7.2005, וחתומים עליה גדעון סער, היום שר החינוך; וחברי-הכנסת דאז, רצאבי ובריזון, שהם מחסידי השיטה הליברלית בכלכלה.

התפזרות הכנסת והבחירות שלאחריה מנעו את קידום ההצעה. האירועים האחרונים מחייבים חזרה להצעה ואישורה כתיקון לחוק החברות. כללי הדיווח יבטיחו מידע שהציבור זקוק לו.

להלן הצעת חוק החברות (תיקון - חברה שלציבור עניין מהותי בה), שלפיה הסעיפים הבאים ייווספו לחוק החברות התשנ"ט - 1999:

1. בסעיף 1, אחרי ההגדרה "חברה ציבורית" יבוא: "חברה שלציבור עניין מהותי בה - שמחזור עסקיה עולה על 250 מיליון ש"ח בשנה, או מספר לקוחותיה עולה על 2,000 בשנה, או מספר ספקיה עולה על 50 בשנה, ומספר עובדיה עולה על 500, ואינה חברה ציבורית".

2. ייווסף סעיף 145א. "חברה שלציבור עניין מהותי בה, תגיש לרשם ולרשות ניירות ערך דוחות או הודעות כפי שייקבע שר המשפטים בתקנות באישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, ותפרסמם בדרך שתקבע בתקנות האמורות".

3. ייווסף סעיף 267א. "היה לנושא משרה בחברה שלציבור עניין מהותי בה יסוד סביר להניח שהחברה לא דיווחה כנדרש בסעיף 145א' לחוק, או שכללה בדיווח פרט מטעה או שחסר פרט מהותי, יפנה לבית-המשפט בבקשת אכיפה".

4. ייווסף סעיף 253א. "נושא משרה בחברה שלציבור עניין מהותי בה, חב כלפי נושי החברה ועובדיה חובת זהירות לגבי הדיווחים החלים עליה בנוסף לאמור על-פי כל דין".

המספרים המופיעים בהצעה אינם מקודשים, אך העיקרון ברור. ברורה גם המתקפה הצפויה של לוביסטים, בעלי עניין ואחרים נגד ההצעה, אך היא משתלבת יפה במטרות כל הוועדות שמונו לאחרונה לטפל במחאת האוהלים, הריכוזיות, המחירים (וגם ועדות נוספות).

נציין, כי גם הצעתנו לפתרון שכר הבכירים בדרך של ראיית תשלומים לבעלי השליטה כדיבידנד (ראו "גלובס" מ-27.2.2011) משתלבת בעבודת הוועדות האמורות. כך, הבונוסים במיליונים שקיבלו אנשי אי.די.בי על הצלחת עסקת קרדיט סוויס בשנים 2008-2010 היו מביאים לשיתוף הציבור בחגיגה, כאשר השקעה זו עדיין נחשבה להצלחה.

הכותב משמש כדירקטור ויו"ר דירקטוריון בחברות ציבוריות

עוד כתבות

מתוך האתר של חברת כנפי משק / צילום: צילום מסך

"שומרי הסף כשלו ובמשך 15 שנה לא גילו כי דוחותיה של כנפי משק מפוברקים"

כך כתב הנאמן הזמני עו"ד שאול קוטלר בדוח שהגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב ● חברת התיירות הקיבוצית חשודה באי-סדרים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים ● הנאמן המליץ לתת צו לפירוק החברה ולמנות נאמן להליכי חדלות הפרעון

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

3 דברים שכדאי לדעת לפני הפתיחה בבורסה בתל אביב

החמרת ההגבלות עד כדי סגר הרמטי יכבידו על הבורסה, כמו גם הירידות החדות בניו יורק אתמול ● הבוקר הסנטימנט השלילי בשוקים נמשך ● מניות הארביטרז' גוררות פער של 1% על ת"א 35

עודד פורר / צילום: שלומי יוסף

הצעת חוק חדשה בכנסת: ביטקוין יוכר כמטבע ולא כנכס לצורכי מיסוי

ארבעה חברי כנסת מסיעת ישראל ביתנו הגישו הצעת חוק פרטית, שמבקשת לתקן את המיסוי של פעילות במטבעות דיגיטליים מבוזרים, כך שמכירת ביטקוין לא תחויב במס רווח הון בשיעור של 25%

חדר עסקאות בבית השקעות בתל אביב. לקרנות הגמישות יש מה למכור ביחס למדדים  / צילום: Gil Cohen Magen, רויטרס

על קרנות השקעה, אפיקים סחירים ומשבר הקורונה

קרנות ההשקעה הולכות וצוברות פופולריות, והמוסדיים מעבירים אליהן יותר ויותר נכסים, על חשבון האפיקים הסחירים ● משבר הקורונה מבליט את היתרונות והחסרונות של כל אחד משני האפיקים בתקופות של תנודתיות

הבר "ביר גארדן" בתל אביב סגור ונעול. סגר סבב ב' / צילום: כדיה לוי, גלובס

יוגבלו הפגנות ותפילות, תותר טבילה במקווה: כל מה שמותר ואסור במסגרת המגבלות החדשות

בין ההנחיות: תותר העבודה במקומות עבודה חיוניים בלבד, יציאה מהבית עד למרחק של קילומטר ותחבורה ציבורית תפעל במתכונת מזערית ● יותרו העברה של קטין בין הוריו החיים בנפרד ונסיעה לטיפול חיוני לווטרינר ● ועדת חוק חוקה ומשפט תחליט האם לאשר את התקנות בהמשך היום

הדמייה של התוכנית שאושרה להתחדשות עירונית בשכונת קריית נורדאו בנתניה / צילום:

הוועדה המחוזית מרכז אישרה תוספת של 4,900 יחידות דיור לשכונת קריית נורדאו בנתניה

שכונת קריית נורדאו נבנתה בסוף שנות ה-50, כשכונת שיכונים בחלק הדרומי של נתניה, והיא מוקפת כיום בשכונות חדשות ● השכונה הקיימת כוללת 5,655 יח"ד ● התוכנית החדשה כוללת גם שטחי מסחר ותעסוקה, מבני ציבור ושטחים פתוחים

ג'ו ביידן ודונלד טראמפ / צילום: Associated Press

"טראמפ ינסה למכור תקווה, ביידן ינסה לשווק חמלה": מתכוננים לעימות הראשון בבחירות לנשיאות ארה"ב

העימות הנשיאותי הראשון בין טראמפ לביידן בפתח, ולשני הצדדים יש מטרה אחת: לא להפסיד ● ד״ר ישראל ויסמל-מנור מתארח בפודקאסט 'המדריך לטראמפיסט' ומסביר על המפגש הטלוויזיוני שיכול להכריע קמפיינים ● האזינו

בניין בורסת נאסד”ק, ניו יורק. תנאי האשראי של החברות הגדולות טובים מתמיד   / צילום: Eduardo Munoz, רויטרס

רוכבת על ההייפ: מניית החברה שנסקה ב-3,100% על רקע כניסתה לשוק הרכב החשמלי

מניית הפני סטוק של חברת SPI Energy, המספקת פיתרונות פוטו-וולטאים, מזנקת בחדות על רקע כוונתה לתכנן ולפתח פתרונות חשמליים ופתרונות טעינה לרכבים חשמליים

משה לארי / צילום: דוברות בנק מזרחי טפחות

הציבור ומשקיעי הנוסטרו נענו להצעת הרכש של מזרחי טפחות לאגוד והמיזוג יוצא לדרך

בעלי מניית אגוד יקבלו כ-1.4 מיליארד שקל, רובם ב-7.8% ממניות מזרחי טפחות כשבעלי המניות הגדולים באגוד יתנו תוספת תמורה לבעלי מניות המיעוט ● מזרחי טפחות דיווח על שיעור היענות של 97.3% ● העסקה נחתמה במקור כבר ב-2017

מעבר גבול טאבה / צילום: שלומי יוסף

בג"ץ דחה את העתירה לפתיחת מעבר הגבול טאבה

הנימוק של בג"ץ לדחיית העתירה: הגידול הדרמטי בנתוני התחלואה בישראל "גידול שהביא להטלת הגבלות משמעותיות על חיי אזרחים בניסיון לצמצם את התפשטות המגיפה"

מכונית אוטונומית של מובילאיי בכנס משקיעים של החברה שנערך בחודש שעבר / צילום: אינטל, יח"צ

מובילאיי מתרחבת לאיחוד האמירויות: מתכננת להקים בדובאי שירותי תחבורה אוטונומיים

החברה חתמה על הסכם עם קבוצת הנדל"ן והרכב מדובאי אל-חבטור, לשיתוף פעולה בתחום הרכב האוטונומי והמיפוי ● השתיים יחתרו להקמת שירותי מוניות רובוטיות בדובאי בתוך שלוש שנים

הרמטכ"ל אביב כוכבי בביקור במפקדת "אלון" של פיקוד העורף / צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל כוכבי: "הצלחת מיגור הקורונה תלויה בתרבות, משמעת ומילוי הנחיות"

הרמטכ"ל, רב-אלוף אביב כוכבי, אמר בביקור במפקדת "אלון" של פיקוד העורף כי משימת מיגור הקורונה היא משימה ראשונה במעלה של צה"ל והוא לא יחסוך במשאבים, בכוח אדם, באנשי פיתוח, באמצעי פיתוח, ובקשב, כדי להביס את הנגיף

מטוס של אל על / צילום: יח"צ

אל על למדינה: אלי רוזנברג איש קש של אביו. יש למנוע את העברת השליטה

במכתב של אל על לשר החוץ ולשרת התחבורה נטען כי הרוכש של החברה הישראלית הוא רוזנברג האב והיותו ללא אזרחות ישראלית מנוגדת לתקנות החברה ● עוד נטען במכתב כי נציגי הרוכש היו מודעים לבעיה: "לקני רוזנברג יש בן שכבר כמה שנים לומד בישיבה בישראל ואנחנו נרשום את המניות על שמו"

דורון הורנפלד, בעלים של סוכנות הביטוח "פרמיום" / צילום: תמונה פרטית

"העסק נסע ב-200 קמ"ש, ובמכה אחת התנגש אל תוך קיר"

דורון הורנפלד היה על מסלול צמיחה עם החברה שלו שעוסקת במכירת פוליסות לחופשות סקי בחו"ל ● "הייתה עלייה של 50% לעומת 2018, וזה היתרגם לכאלף ביטוחים בחודש" ● ואז בתחילת מרץ הכל נעצר: "לקוחות החזירו את מה שקנו, ואני צריך להחזיר כסף" ● "גלובס" שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

'ימים נוראים' בוול סטריט: הנאסד"ק צנח ב-3%, הדאו ג'ונס ב-2%

החששות של המשקיעים חזרו לקדמת הבמה בעוד מדד הפחד קפץ ● בורסות אירופה ננעלו בעליות למרות העלייה בתחלואה וחולשה בנתוני המאקרו בספטמבר ● הנפט (WTI) טיפס מעל 40 דולר לחבית ● נייקי זינקה לאחר הדוחות; טסלה איבדה גובה על רקע האכזבה מ"יום הסוללה"

מטוס של אל על ממריא משדה תעופה בן גוריון / צילום: Ariel Schalit, Associated Press

לקראת העברת השליטה: רוזנברג התחיל לחפש דירקטוריון חדש לאל על

בעל השליטה החדש אלי רוזנברג מתכוון להחליף את כל הדירקטוריון של חברת התעופה, וזהות החבר הראשון כבר ידועה - ג'ייסון גרינבלט ● רוזנברג שלח מכתב ליו"ר אל על הנוכחי ולמנכ"ל ובו דרש כי "השימוש בכספים שהוזרמו לקופת החברה אחרי ההנפקה יעשה ב"צורה אחראית ושקולה"

בנקאות בימי קורונה - דחיית הלוואות / עיצוב: טלי בוגדנובסקי , גלובס

המדריך המלא: כל מה שצריך לבדוק כדי לשלם פחות לבנק שלכם

להתמקח על הריבית שאתם משלמים על המינוס, לקרוא ולהבין את תעודת הזהות הבנקאית ולא לשכוח שתמיד אפשר להחליף בנק • שני מומחים בתחום החינוך הפיננסי מסבירים איך אפשר לשלם לבנק פחות • כתבה שנייה בסדרה

ג'ונסון אנד ג'ונסון./  צילום: רויטרס

ג'ונסון אנד ג'ונסון מצטרפת למובילי המירוץ לחיסון לקורונה

לאחר שהדגימה שהמוצר שלה יוצר נוגדנים אצל מתנדבים בשלבים המוקדמים של הניסוי, ג'ונסון אנד ג'ונסון החלה בניסוי שצפוי לגייס 60 אלף מטופלים ● זאת לעומת 30,000 בניסוי של חברת מודרנה ו-44,000 בניסוי של חברת פייז

עסק שקרס תחת המשבר הכלכלי. סגר סבב ב' / צילום: כדיה לוי, גלובס

הקלה בקנסות לנפגעים כלכלית מהקורונה

ריבלין וניסנקורן הכריזו על מתווה חנינות עבור בעלי חובות בגין קנסות

בורסת טוקיו / צילום: Koji Sasahara, Associated Press

ירידות באסיה בהובלת מניות הטכנולוגיה: הונג קונג צונחת ב-1.8%

המדד המרכזי בבורסה בדרום קוריאה מוביל את הירידות בצל המתיחות עם צפון קוריאה ● החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מאותתים על המשך הירידות