פינוי שדה התעופה האזרחי משדה דב יידחה בכ-10 חודשים וייצא אל הפועל בסוף אפריל 2017 במקום במועד המקורי יוני 2016 - כך קבע בג"ץ בפסק דין שניתן אמש (ב') בעתירה שהגישו חברת ארקיע ועיריית אילת.

נזכיר כי בעתירתן ביקשו שתי העותרות לדחות את פינוי השדה האזרחי לשנת 2019, אז צפוי להתפנות מהמקום גם שדה התעופה הצבאי. מנגד, עמדת המדינה כפי שהוגשה לבית המשפט גרסה כי אין לדחות את מועד הפינוי המקורי שנקבע, והדבר עשוי לעכב את הליכי התכנון והליכים נוספים שיש לבצע במתחם עוד לפני השיווק הצפון של הקרקע לבנייה.

פסק הדין, שניתן על-ידי השופטים אסתר חיות, עוזי פוגלמן ואורי שהם, מתבסס על הסכמה של המדינה, כמו גם של מנהלי הגוש הגדול, לדחייה של 10 חודשים במועד הפינוי.

העתירה של ארקיע ועיריית אילת נדחתה, אך בית המשפט לא פסק הוצאות לצדדים.

"מקובלת עלינו עמדת המדינה כי בהינתן החלטת הממשלה ועוצמת האינטרס הציבורי המחייב השלמת התכנון והפיתוח מהטעמים שעליהם עמדנו, אין מקום לכפות דחייה נוספת", נכתב בפסק הדין. "אין לבטל גם את משקלו של הסיכון המשפטי, שהוא פועל יוצא של פעולה לא מתואמת עם הבעלים הפרטיים, שהתממשותו עלולה להביא לפגיעה ניכרת ביכולת לקדם את הליכי התכנון שחשיבותם מרחיקת לכת בשוק הנדל"ן בישראל, בתקבולי המדינה ובמימון העתקת מחנות צה"ל לנגב...

"הנה כי כן, בהינתן אופיה המורכב והרב-קדקודי של הבעיה שבמחלוקת, אין בידנו לקבוע כי עמדתה העדכנית של המדינה לפנינו היא בלתי סבירה באורח קיצוני, במידה החורגת ממתחם הסבירות".

בית המשפט גם מתח ביקורת על הטענות שהציבה ארקיע בעתירה כנגד הפינוי במועד המקורי: "בשנת 2010 הצהירה ארקיע לפני ועדת גנות כי היא זקוקה ל-5 שנים על-מנת להעתיק את פעילותה לנתב"ג. בלוח הזמנים שנקבע בעקבות המלצות ועדת גנות, ניתן לארקיע פרק הזמן שאותו ביקשה להתארגנות. על ארקיע היה אפוא להכין עצמה למעבר בפרק הזמן שנקצב לה על-פי בקשתה.

"כמו כן, מתגובת רש"ת (רשות שדות התעופה) אנו למדים כי זו ערוכה ומוכנה לקליטת הפעילות התעופתית המסחרית בנתב"ג, ואין מניעה מקליטת כלל הפעילות המסחרית של ארקיע משדה דב בנתב"ג".

עם זאת, בית המשפט גם לא חסך ביקורת גם ממשרד ראש הממשלה על היעדר החלטה כתובה בנושא, כמו גם היעדר פרוטוקול מהדיון שהתקיים בנושא: "בטרם חתימה נבקש להתייחס להיעדרה של החלטה מינהלית כתובה של מנכ"ל משרד ראש הממשלה. ראוי שהחלטה מינהלית, בפרט החלטה דוגמת זו שלפנינו, תועלה על הכתב מבעוד מועד.

"אמנם במקרה דנן התשתית העובדתית והמקצועית העומדת בבסיס ההחלטה, כמו גם ההחלטה עצמה והשיקולים שעמדו בבסיסה, הוצגו בפירוט בתגובה מטעם המדינה, וזו נתמכה - בין היתר - בתצהירו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה. אולם כאשר מדובר בהפעלת סמכות מכוח החלטת ממשלה, ובפרט נוכח ההיבטים המורכבים שעמדו על הפרק, היה מקום לכך שההחלטה תינתן בכתב".

על כך הוסיפה השופטת חיות בפסק הדין כי "במהלך הדיון שהתקיים בפנינו התברר עוד כי אין בנמצא פרוטוקול המתעד את הדיון שהתקיים בפני מנכ"ל משרד ראש הממשלה טרם קבלת אותה ההחלטה. בנסיבות אלה, אין מנוס מן המסקנה כי האופן שבו תועדו הדיון וכן ההחלטה הנ"ל לוקה בחסר, ומן הראוי להבטיח כי ליקויים מסוג זה - אף שבמקרה דנן סברנו כי אין בהם כדי להשפיע על התוצאה שאליה הגענו - לא יישנו".

ממשרד האוצר נמסר היום (ג') בתגובה להחלטת בית המשפט כי "פסיקת בית המשפט מעניקה ודאות באשר למועדי קידום הפרויקט בשדה דב. משרד האוצר יתגייס לקידום הליכי התכנון הנדרשים בכדי להוציא לפועל פרויקט זה, הכולל 16 אלף יחידות דיור".

במקביל, תגובות של העותרים, ארקיע ועיריית אילת מעידות, כי למרות פסיקת בית המשפט לא מדובר בסוף פסוק מבחינתן.

מחברת ארקיע נמסר כי "ארקיע ואילת הציגו בעתירתם בפני בית המשפט טיעונים מהותיים, המוכיחים כי אין סיבה להפסיק את הפעילות האזרחית בשדה דב ביוני 16. טיעונים אלה נתמכו בהמלצות משרד התחבורה, הבריאות, התיירות והביטחון. מהחלטת בג"ץ עולה כי בית המשפט מצא גם הוא כי אין סיבה להפסקת הפעילות בעוד כ 5 חודשים.

,ארקיע תמשיך לפעול יחד עם אילת ככל שניתן, כדי שהפעילות האזרחית בשדה דב לא תפסק כל עוד הצבא טס וכל עוד הבנייה רחוקה. במקביל, ארקיע קוראת לבחון חלופות כדי שהתעופה האזרחית בישראל והחיבור לפריפריה לא ייפגעו".

ראש עיריית אילת, מאיר יצחק הלוי, מסר היום: "פסיקת בית המשפט מהווה חלון הזדמנויות עבור הממשלה לעשות את הדבר הנכון. פינוי שדה דב ללא הקמת חלופות אמיתיות מהווה לא רק יריקה בפרצופם של תושבי אילת שינותקו ממרכז הארץ אלא גם מעשה חלם בסגנונו, קודם הורסים, ואחרי שמאוחר מדי - מתפלאים, מצטדקים ומנסים לתקן.

"אני קורא לממשלת ישראל - עוד לא מאוחר מדי. הסמכות היא בידכם. אל תפקירו את תושבי אילת. מאחורי פינוי שדה דב ישנם אנשים - אילתים, צעירים ומבוגרים, חולים וסטודנטים, רופאים ומרצים - כולם יסבלו. האחריות היא עליכם".