גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

"אם הקורונה תשפיע לאורך זמן על העסקים בישראל, תהיה לכך השפעה על המערכת הבנקאית": פרשר נפרד ממזרחי טפחות עם הכנסות ורווחי שיא

הבנק השלישי בגודלו רשם רווח נקי של 1.84 מיליארד שקל ב-2019, המשקף תשואה על ההון נאה בשיעור של 11.9% ● פרשר על שוק הנדל"ן: "כשהתחלות הבנייה הולכות ויורדות במהלך השנים האחרונות, התוצאה די ברורה – יש עליית מחירים"

אלדד פרשר, מנכ"ל בנק מזרחי טפחות / צילום: שלומי יוסף
אלדד פרשר, מנכ"ל בנק מזרחי טפחות / צילום: שלומי יוסף

רגע לפני שהוא עוזב את בנק מזרחי טפחות, מסכם המנכ"ל אלדד פרשר כהונה טובה, עם דוח כספי חזק לשנת 2019, שעליו הצהיר כי הוא "משקף נתוני שיא בהכנסות בכלל - 7.31 מיליארד שקל, בהכנסות המימון מפעילות שוטפת בפרט - 5.47 מיליארד שקל, וברווח הנקי". בשורה התחתונה רשם הבנק השלישי בגודלו במערכת הבנקאית המקומית רווח נקי שנתי של 1.84 מיליארד שקל, המשקף תשואה על ההון נאה בשיעור של 11.9%. על רקע זאת הודיע הבנק על חלוקת דיבידנד של 176 מיליון שקל.

על פניו רשם הבנק גידול של כ-53% ברווח הנקי, לעומת 2018. ואולם, ההוצאות התפעוליות והאחרות של הבנק כללו בשנת 2018 הפרשה חד-פעמית וגבוהה בהיקף של 546 מיליון שקל בגין חקירת משרד המשפטים האמריקאי על חלקו של הבנק בפרשת הסיוע להעלמות המסים של לקוחות אמריקאים. מתוך הפרשה זו, כ-121 מיליון שקל נרשמו ברבעון הרביעי ב-2018, שבסופו רשם הבנק רווח של כ-202 מיליון שקל. ברבעון הרביעי ב-2019 רשם מזרחי טפחות  רווח של 440 מיליון שקל.

ללא הפרשות בגין החקירה בארה"ב, הרווח "האמיתי" של הבנק גדל ב-2019 בכ-12%, מרווח של כ-1.65 מיליארד שקל. אפרופו זאת, הפרשה האמריקאית עדיין אינה היסטוריה מבחינת הבנק ומנהליו, כולל פרשר. זאת משום שבנק ישראל הורה לדירקטוריון הבנק להקים ועדה לבדיקת חלקו של הבנק, ושל מנהליו. הוועדה כבר הייתה אמורה לפרסם את מסקנותיה אך קיבלה ארכה. עתה מציינים בבנק כי הוועדה תידרש לעוד כמה חודשים כדי להגיע למסקנות. 

מזרחי טפחות מציג ב-2019 שיפור בכל הפרמטרים (במיליארדי שקלים)

"ככל שהזמן עובר האפקט של הקורונה גדל"

הגידול בתוצאות הבנק מתפרסם בימים בהם הכלכלה העולמית עוסקת בעיקר בהשפעות הקורונה, שמרעידות את שוק ההון. ביחס לקורונה אומר פרשר, כי "הקורונה זה אירוע חריג, מסוג האירועים שמתנהג באופן אקספוננציאלי - כלומר, שככל שהזמן עובר האפקט גדל. אם בהתחלה חשבו שאפשר להכיל את האירוע ושהאפקט שלו יהיה נמוך, בגלל השפעת סין בכל שרשרת האספקה והייצור, הרי שככל שהזמן עובר והאפקט גדל זה ישפיע על יותר ויותר ענפים ועל יותר גופים".

בבנק ציינו כי הם עוקבים אחרי ההשפעות הללו, כשפרשר אמר כי "כרגע קשה להעריך את האפקט המלא, כי לזמן יש משמעות מאוד גדולה". עם זאת, הוא העריך כי "כרגע האפקט נראה בר-הכלה ברמה הכלכלית הישראלית, אבל ענפים רבים חשופים ובוודאי עסקים רבים באופן פרטני, גם לשרשרת הייצור וגם לשרשרת האספקה, והוא עלול להעיב על ביצועיהם במהלך השנה הנוכחית". עוד אמר כי כרגע לא נראה שהבנק מושפע מהקורונה באופן ייחודי, "אבל בסוף הבנק הוא בבואה של העסקים במדינת ישראל. אם הקורונה תשפיע לאורך זמן על העסקים בישראל, תהיה לכך השפעה על המערכת הבנקאית", אמר.

מזרחי טפחות הינו בנק צומח, מבחינה אורגנית וגם הודות לרכישות מוצלחות שעשה בעבר, והוא צפוי לגדול בחודשים הבאים גם הודות לרכישה הנרקמת של בנק אגוד. למרות השפעות שליליות של המדד על הכנסות הבנקים, הציג מזרחי טפחות בשנת 2019 גידול נאה בהכנסות השוטפות, שקבעו שיא מבחינת הבנק, כאשר הגידול הנאה נרשם הן בהכנסות המימון והן בהכנסות מעמלות.

בסיס ההכנסות המרכזי של כל בנק הינו האשראי לציבור. כך, בסוף 2019 הסתכם תיק האשראי הכולל של הבנק, שהינו השחקן הגדול ביותר בשוק המשכנתאות, בכ-204.7 מיליארד שקל. מדובר בגידול של כ-5.3% ביחס לסך האשראי שהבנק העמיד לציבור בסוף 2018. בהקשר זה מגלה הבנק, כי "שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מהאשראי לציבור הגיע בשנת 2019 ל-0.18%, בהשוואה ל-0.16% בשנת 2018". בבנק ציינו כי שיעור ההפרשות נמוך וטוב, וצמח בשיעור לא חד, משום ש"ההוצאות בגין הפסדי אשראי בשנת 2019 הושפעו מהפרשה פרטנית בגין מספר מצומצם של לווים".

עקפו כבר עתה את היעדים של 2021

בבנק מתגאים כי עקפו כבר עכשיו את היעדים לשנת 2021 שנקבעו בתוכנית האסטרטגית הנוכחית, ועל כן הם ינסחו כבר בחודשים הקרובים תוכנית חדשה. "בסוף 2016 פרסם הבנק תוכנית אסטרטגית ל-2017-2021, ובה יעדים מוגדרים במספר פרמטרים ותחומי פעילות. מנתוני הדוחות ל-2019 עולה כי כבר כיום, שנתיים לפני תום התוכנית, עומד הבנק ביעדים שקבע לסוף 2021, וזאת למרות תנאי מאקרו מאתגרים של שיעורי ריבית ואינפלציה, שהיו נמוכים מההנחות שעל בסיסן נבנתה התוכנית האסטרטגית", אמרו בבנק.

לאור השגת יעדי התוכנית האסטרטגית, הנחה דירקטוריון הבנק את ההנהלה להיערך להכנת תוכנית אסטרטגית חדשה לשנים 2021-2025, ולהביאה לאישור הדירקטוריון כבר במהלך הרבעון השלישי של שנת 2020". בהקשר זה פרשר הצהיר, כי "אנחנו הבנק התחרותי ביותר בישראל, צומחים תוך כדי נטילת נתח שוק מהמתחרים".

עוד אמר פרשר כי לתפיסתו "מיזוג עם בנק אגוד יהווה נדבך מרכזי בתוכנית האסטרטגית החדשה", כאשר "העסקה הזו יחד עם התוכנית החדשה תשפר את כושר התחרות של הבנק הממוזג, ותגביר את רמת התחרות במערכת הבנקאית כולה". עוד אמר פרשר, כי "ההצלחה שלנו להקדים בשנתיים את הלו"ז של התוכנית האסטרטגית והחלטת בית המשפט לאפשר את עסקת אגוד מעמידות להערכתי את הבנק בנקודת מוצא לביצוע קפיצת מדרגה נוספת לשנים הבאות".

נדגיש כי השלמת רכישת בנק אגוד אינה ודאית, בעיקר משום שרשות התחרות הורתה לבנקים למכור את תיק האשראי ליהלומנים של אגוד טרם אישור העסקה. לפי שעה נראה כי עסקה שכזו לא נמצאת בשלב מתקדם. לדברי פרשר, "מטפלים בסוגיית מכירת תיק היהלומים. יש לנו שיח נוסף עם הממונה על התחרות, ואנחנו מנסים לתאם את לוחות הזמנים בין מכירת תיק היהלומים והצעת הרכש למניות אגוד, כי אחרת יש בחוסר הסינכרון בעיה. יש מתעניינים".

בכל אופן, פרשר שב והסביר כי "מבחינתי האישית המציאות הזו חייבה אותי לקבל החלטה לגבי המשך דרכי בבנק... המשימות שעומדות על הפרק לשנים הקרובות מחייבות מנכ"ל לאופק ארוך-טווח, שיהיה מתחילת התוכנית ועד השלמתה. הגעתי למסקנה שלא ארצה להתחייב לתקופה נוספת שכזו ולכן החלטתי לפרוש". פרשר צפוי לפרוש בקרוב לאחר כהונה של כשבע שנים וחצי כמנכ"ל. אתמול הודיע הבנק, שנסחר לפי שווי חברה של כ-21 מיליארד שקל, על הקמת ועדת איתור למחליף לפרשר, בראשות היו"ר משה וידמן.

בנק מזרחי טפחות ממצב עצמו כשונה ממתחריו בכך שהוא מגדיל את מספר הסניפים שלו, ולא מקטין את מספרם לטובת אפיקים דיגיטליים. בהקשר זה מצוין בדוחות, כי "ב-2019 גדל מערך הסינוף בחמש נקודות מכירה חדשות" ו"ב-2020 צפוי הבנק לפתוח כשלוש נקודות שירות ומכירה נוספות". "בסך הכול מחזיקה הקבוצה ב-198 סניפים, ובהם 53 סניפים של בנק יהב (שהבנק מחזיק במחצית ממניותיו, ר' ש')", נמסר מהבנק.

כאמור, מזרחי טפחות הינו בנק המשכנתאות הגדול בישראל, והוא נהנה משנה חזקה בביצועי משכנתאות חדשים, שהסתכמו בכ-67 מיליארד שקל בכל השוק. ביחס לשוק הנדל"ן אמר היום פרשר כי "הבעיה הבסיסית בשוק הנדל"ן היא שהביקוש עולה על ההיצע. יש ביקוש טבעי בישראל לשמחתנו, כי מדובר במדינה צעירה וצומחת, ולכן הביקוש נע בין 45 ל-55 אלף דירות חדשות בשנה. כשהתחלות הבנייה הולכות ויורדות במהלך השנים האחרונות, התוצאה די ברורה - יש עליית מחירים".

לדבריו, מחיר למשתכן העבירה מענקים לכמות של כמה עשרות אלפי משפחות ולא נתנה פתרון לסוגיית ההיצע, שהיא הסוגיה הבסיסית בשוק הדיור. לכן, אם רוצים לטפל בשוק הדיור, צריך להגדיל את היצע התחלות הבנייה. זה תהליך ארוך ואין לזה פתרון שיכול להיעשות בשנה, אלא צריך לעשות אותו בעקביות לאורך מספר שנים". יו"ר הבנק וידמן הוסיף, כי "כתוצאה מהעבר יש מחסור שמוערך ב-100 אלף דירות".

עוד התייחס פרשר לסוגיה גיאופוליטית בינלאומית הנוגעת להחלטת מועצת האו"ם על השטחים, באומרו כי "ההחלטה עלולה להשפיע על הרבה מאוד גופים בישראל. הממשלה לקחה את הטיפול על עצמה, וטוב שכך". 

"למגבלת השכר לא היתה משמעות": פרשר פורש מבנק מזרחי לאחר שצבר שכר בעלות של 50 מיליון שקל

כמו מרבית עמיתיו בענף הפיננסים, גם עלות העסקתו של אלדד פרשר כמנכ"ל בנק מזרחי טפחות שמרה על יציבות יחסית בשנים האחרונות - ובהשפעתו של חוק שכר הבכירים, נעה בכל אחת מהשנים האחרונות סביב כ-3.5 מיליון שקל. ב-2019 עמדה עלות העסקתו של פרשר על כ-3.8 מיליון שקל, אחרי שהסתכמה בכ-3.5 מיליון שקל ב-2018.

בתחילת שנותיו כמנכ"ל הבנק - כהונה שאותה התחיל באוגוסט 2013 - נהנה פרשר מתגמולים גבוהים יותר, עוד לפני כניסתו של חוק שכר הבכירים לתוקף, ובסך הכל, בהנחה שגם בשנה הנוכחית ייהנה מתגמולים דומים עד לפרישתו מהבנק, ניתן להעריך כי עלות העסקתו כמנכ"ל תצטבר לכ-33 מיליון שקל. פרשר הצטרף לראשונה למזרחי-טפחות לקראת סוף 2004, ובסך הכל במהלך שנותיו בבנק צבר תגמולים בהיקף של כ-50 מיליון שקל. 

באחרונה הודיע פרשר על עזיבתו את תפקיד מנכ"ל מזרחי טפחות, ופרישה זו באה בהמשך לגל פרישות של מנכ"לי הבנקים הגדולים בישראל. פרשר התייחס לכך היום, ואמר: "תפקיד מנכ"ל בנק הוא מאוד שוחק ועתיר סיכונים. באופן טבעי אחרי כמה שנות כהונה מנכ"לים מרגישים מיצוי, ולכן פורשים". לדבריו, "מרבית הפרישות שנרשמו במערכת הבנקאית הן טבעיות, ונובעות מעומס וגודל התפקיד. במקרה שלי, למגבלת השכר לא היתה משמעות. שקלתי את דרכי כבר כשהושתה מגבלת השכר, ומרגע שהחלטתי להישאר, עשיתי זאת בלב שלם. לעזיבה שלי גם אין קשר לחקירת הרשויות האמריקאיות. אני עוד לא יודע מה אעשה, אבל מניח שלא אלך לדוג".

לדברי פרשר, "הסיבה לעזיבתי היא העובדה שהבנק נמצא על פרשת דרכים, שיכולה להביא אותו למקום עוד יותר טוב מזה שבו הוא נמצא, עם תוכנית אתגרית מאוד. מנכ"ל צריך שתהיה לו אחריות להגיד שהוא לא רוצה לייצר את המחויבות הזאת, ולכן נכון גם לו וגם לבנק שיילך". 

עוד כתבות

אתר בנייה של פרויקט התחדשות עירונית בתל אביב, בשבוע שעבר. ממשיכים לבנות למרות משבר הקורונה / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מריחות הזדמנות: חברות המימון החוץ בנקאי מסתערות על השוק

התפרצות הקורונה, אומרים יזמים, הכניסה את הבנקים למצב של "נחכה ונראה" בכל הקשור למימון פרויקטים של בנייה ● המרוויחות הגדולות הן חברות המימון החוץ בנקאי ● "מה שמשפיע זה הפאניקה", אומרים בשוק

אריק יואן מנכ"ל זום /  REUTERS/Carlo Allegri

זהירות, זום! מה כל כך מסוכן באפליקציה הפופולרית של ימי הקורונה?

אפליקציית שיחות הווידאו הפופלרית כבר הפכה לסוג של מוצר צריכה בסיסי בכל בית ומשרד, ולאחת החברות הבודדות ששורדות את ההתרסקות בנאסד"ק • האם למרות אזהרת שימוש של ה-FBI היא תשנה את דפוסי העבודה וחיי שלנו שלנו, לתמיד? ● האזינו

כחלון ונתניהו / צילום: Amir Cohen, רויטרס

"העליה החדה תימשך": הגירעון בתקציב המדינה הגיע ל-4% במרץ

מדובר בנתון שאין לו משמעות רבה היות והוא מבטא באופן חלקי ביותר את הזינוק הדרמטי שהחל בחודש מרץ, ומושפע עדיין מנתוני 11 החודשים שלפני תחילת המשבר ● ההכנסות במסים במרץ צללו ב-17.6% לעומת מרץ 2019

חיטוי של בית קולנוע בווהאן בסוף השבוע האחרון / צילום: Aly Song, רויטרס

הסינים יוצאים מהסגר אך מגלים שהם שבויים של החובות שצברו במהלכו

אם הביקוש העולמי למוצרים סיניים לא יעלה בחודשים הבאים, קיצוצי השכר יישארו, ומכירות העסקים הקטנים ימשיכו לרדת, חדלות הפירעון תטפס וההפסדים יחלחלו לבנקים ולחברות ההלוואות

דדי גלעד / צילום: Tyto Care

טייטו קר גייסה 50 מיליון דולר כדי לתת שירותים רפואיים מרחוק

החברה פיתחה מכשיר לבדיקת ריאות, לב, גרון ואוזניים שמאפשר לאדם לצלם את עצמו ולשלוח לרופא ● בחברה מתכננים לייצר פי שלושה יותר מכשירים מהתכנון כתוצאה מביקושים גבוהים בשל נגיף הקורונה

עוברת אורח מסתכלת בנייד כשברקע גרפיטי בבריטניה על ההסטריה בצל הקורונה / צילום: Massimo Paolone/LaPresse, Associated Press

מצבו של ג'ונסון השתפר קלות; בספרד שוקלים לצאת מהסגר ב-26 באפריל

החום ממנו סבל בוריס ג'ונסון במשך קרוב לעשרה ימים ירד, והוא נושם בסיוע חמצן ● ברוב מדינות אירופה מספר הקורבנות ממגפת הקורונה נמצא בירידה, בבריטניה המספר ממשיך לשבור שיאים

ניר זוהר, נשיא ויקס / צילום: יח"צ

"לא תיאמן המכה שאנשים קיבלו, שם הקוד לחזרה לעבודה הוא מערכת החינוך": אסטרטגיית היציאה של ניר זוהר, נשיא ויקס

"ברמת הביזנס", אומר נשיא ויקס ניר זוהר, "העסק שלנו כמעט מושלם להתמודד עם משבר מהסוג הזה; המוצר שלנו לא מתבסס על קווי אספקה או ייצור, הכל אונליין" ● "לעומת זאת, המשתמשים שלנו הם עסקים קטנים שחוטפים כרגע הכי חזק, וזה עצוב ממש"

המשטרה סוגרת את הרחוב הראשי ז'בוטינסקי בכניסה לבני ברק בדרך להטלת סגר על העיר על פי הוראות הממשלה / צילום: Oded Balilty, Associated Press

הסגר החל; משרד הבריאות ירחיב את מספר הבדיקות בבתי האבות

ממחר ב-15:00 ועד מחרתיים ב-7:00 לא ניתן יהיה לצאת מן הבית לצורך הצטיידות במזון ● תוקף ההחמרות הוא עד יום שישי ב-6:00 ● צו משרד הבריאות לחבישת מסכות ייכנס לתקוף בראשון בבוקר ● מספר מקרי הקורונה בארץ עומד על 9,248; מספר המתים - 65

טקס הסיום באוניברסיטה היפנית בצל הקורונה / צילום: BBT UNIVERSITY, רויטרס

תואר באמצע המגפה: כך נראה טקס סיום של אוניברסיטה בטוקיו

בעוד טקסי סיום של רבות מהאוניברסיטאות מסביב לעולם בוטלו כדי למנוע התקהלויות, במוסד אקדמי אחד בטוקיו מצאו דרך לקיים חלוקת תעודת רשמית בהשתתפות הסטודנטים

נעמה קוטרמן, מפיצה סחורה עבור חקלאים / צילום: יאיר עוז

הישראלים שוויתרו על תשלום שכר הדירה ואלו שממשיכים לשלם לעוזרת

בעלת הבית שוויתרה על שכר הדירה, התיכוניסטית שמספקת אוכל לנזקקים, הפנסיונר שממשיך לשלם לעוזר, השכירה בחל"ת שמסייעת לחקלאים והפעיל החברתי שגייס 2 מיליון שקל ליתומי הקורונה • כמה דוגמאות מייצגות לביטויי האלטרואיזם המציפים אותנו בימי הקורונה

אישה בשדה התעופה בווהאן מתכוננת לחזור הביתה ביום הראשון לשחרור לאחר הסגר / צילום: AP

במקום שבו הכל התחיל: הסגר בווהאן נגמר אחרי 77 ימים. כך זה נראה בתמונות

המקור להתפרצות מגפת הקורונה שהתפשטה בכל העולם במהירות מטילת אימה היא עיר הממוקמת במרכז סין. מאז ה-23 בינואר 11 מיליון תושביה שהו בסגר, בעוד כל העולם לוטש עיניים בחשש, ועכשיו בתקווה ● היום, בחג החירות של היהדות, הם יצאו לחופשי

מישל סיבוני, מנכ''ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים / צילום: "פלאש 90".

"הביצועים של הראל ראויים להערכה בגלל שאיכות נשמרת בעקביות ולאורך זמן"

כך אמר ראש מחלקת המחקר בלאומי שוקי הון, אייל דבי, על קבוצת הביטוח הראל, שמציגה "צמיחה אדירה בנכסים" ● "זה לא דבר של מה בכך, שהרי מכאן נגזרת בסופו של יום השורה התחתונה"

מפלס הכנרת עולה? מה אפשר לקנות מסביב לה / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי , גלובס

מפלס הכנרת בעלייה? איזה נכס אפשר לקנות מסביב לה

קוטג' בן 5 חדרים ב-1.63 מיליון שקל או בית בן 8 חדרים ב-1.2 מיליון

סיפורי ליל סדר בימים שלפני הקורונה

עברנו את פרעה, נעבור גם את הקורונה: שייקה לוי, דב מורן ואחרים על לילות סדר בלתי נשכחים

ליל סדר כזה לא היה לנו מעולם ● רגע לפני שהציבור מתיישב לשולחן הסגר, ביקשנו מבכירים במשק, אנשי רוח ופוליטיקאים לחזור אל ליל הסדר הזכור להם ביותר בחייהם ● בימים שלפני הקורונה

סימולטור הקורונה של גלובס / אינפוגרפיק: אפרת לוי, גלובס

סימולטור הקורונה של גלובס: בואו לבדוק איך ההתנהגות שלכם תשפיע על התפשטות המגפה

חושבים לנסוע להורים לחג? להחלטות שתקבלו בשבועות הקרובים תהיה השפעה קריטית על החיים של כולנו ● סימולטור הקורונה של "גלובס" מאפשר לבחון את התרחישים האפשריים, בהתאם להתנהגות הציבור ● היכנסו ובדקו מה יכול לקרות בישראל ובשאר העולם ● פיתוח: ירון שמש

בורסת ניו יורק / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

יום מסחר תנודתי בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס מחק 900 נקודות וננעל בירידות

רכבת ההרים במדדים בוול סטריט הסתיימה בטריטוריה האדומה, ושלושת המדדים המובילים איבדו 0.3%-0.1%, לאחר שבמשך היום נרשמו עליות של יותר מ-3% ● בארה"ב פועלים לאישור סיוע נוסף לעסקים קטנים

צעיר עם מסיכה ועם הטלפון שלו בתל אביב / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מגפת הקורונה צריכה ללמד אותנו גם שיעור בצניעות

במלחמתם במידע כוזב, עיתונאים ובודקי עובדות עלולים להתמכר לאשליה ההפוכה: שהעובדות הוודאיות על המגפה נמצאות במספרים הרשמיים ובעמדות של המומחים ● לפעמים מוטב להודות בצניעות, שלא על כל הסוגיות יש כבר תשובה חד־משמעית

חוסן כלכלי / צילום: איל יצהר, גלובס

מדד החוסן הכלכלי של גלובס: מה עשתה הקורונה לכיס שלנו, ומה להערכת הישראלים היא עוד תעשה

"גלובס" ומכון שילוב משיקים מדד דו-שבועי לבדיקת הדופק הכלכלי: ההכנסות של למעלה מ-60% ממשקי הבית כבר נפגעו, כ-40% מהאזרחים מעריכים שמצבם הכלכלי יורע וכרבע לא יוכלו לעמוד בחודש הבא בהוצאה בלתי צפויה • אצל העצמאים, התמונה חריפה עוד יותר: 85% איבדו מהכנסתם

רוני חזקיהו החשב הכללי במשרד האוצר / צילום: משרד האוצר

הביקורת עשתה את שלה: עסקים קטנים יוכלו לקבל אשראי מוגדל מקרן הסיוע

החשב הכללי באוצר, רוני חזקיהו, קבע כי עסקים קטנים בעלי מחזור מכירות שנתי של עד 25 מיליון שקל יוכלו לקבל הלוואה מוגדלת מקרן הסיוע המיוחדת שהקים האוצר ● עפ"י ההנחיה החדשה, עסקים אלה יוכלו לקבל הלוואה מוגדלת בגובה עד 16% ממחזור המכירות השנתי

משלוח של כמיליון ביצים שנחת בישראל / צילום: לסר

מיליון ביצים נחתו בישראל - מתי הן יגיעו לסופרמרקט שלכם?

אחרי החוסרים החריגים, כמיליון ביצים נחתו הלילה בישראל ופוזרו הבוקר ברשתות המזון, ומשלוח נוסף צפוי להגיע גם מחר ● אלא שברשתות המזון כבר מבהירים כי המשלוח הנוכחי לא יאפשר למלא את החוסרים האדירים שקיימים היום