גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בנק ישראל יידחק לפינה? הבנקים מתקרבים לתקרת האשראי לענף הנדל"ן

למרות אזהרות הרגולטור מפני הזינוק בסיכון האשראי לבינוי, הבנקים, ובראשם לאומי והפועלים, מגדילים את ההלוואות למיזמי בנייה ונדל"ן בטענה שהסיכונים בענף מינימליים ● בינתיים, היזמים נהנים ממימון בסכומי עתק

הנהנים העיקריים של הביקוש הגובר בשוק הדיור, לצד היזמים כמובן, הם הבנקים שנותנים להם אשראי. הלוואות העתק שקיבלו היזמים בשנה וחצי האחרונות הטרידו את בנק ישראל שהתריע בקיץ האחרון: הגידול באשראי לענף הבינוי והנדל"ן גורם לבנקים להגדיל את הסיכונים משמעותית, במקביל לתמחור נמוך יחסית של החשיפה בריביות.

בנק ישראל יצטרך לשחרר עוד חבל לנדל"ניסטים | דרור מרמור, פרשנות

למרות החשש של בנק ישראל, דוחות הבנקים שפורסמו בחודש שעבר מלמדים כי הבנקים המשיכו את המגמה של גידול החשיפה לבינוי ונדל"ן גם ברבעון השלישי.

למעשה חלק מהבנקים הגדילו את החשיפה הזו בכ-20% במהלך תשעת החודשים הראשונים של2021 והם מתקרבים לרמת המקסימום שמתיר הבנק המרכזי. מדובר על אשראי שניתן על ידי הבנקים למיזמי בינוי ונדל"ן והיא כוללת הן אשראי ליזמות, קבלנות ביצוע וכדומה, והן פעילות בנדל"ן המשקפת נכסים שבנייתם כבר הסתיימה.

שיטת חישוב הסיכונים של הבנקים, שונה ומקלה יותר מזו של בנק ישראל שמחשב את המגבלה באמצעות נוסחה השמורה מעיניי הציבור. לכן, הנתונים הידועים לציבור נראים רחוקים מהמגבלה הרגולטורית. למרות זאת, הגידול בחשיפה לאשראי לבינוי בהחלט מקרב חלק מהבנקים לתקרה שנקבעה על ידי הפיקוח, אף יותר מאשר מגלים הדוחות.

באפריל 2020, בשיאו של הגל הראשון להתפרצות הקורונה, יצאה הוראה מבנק ישראל לפיה הבנקים יוכלו בהוראת שעה לשנתיים להגדיל את האשראי לענף הבינוי והנדל"ן, כך שסך האשראי (בניכוי תשתיות לאומיות) עלה משיעור של 20% ל-22% (סך המגבלה, כולל תשתיות, נקבעה ל-24%). בבנק הדגישו כי ההקלה תאפשר למערכת הבנקאית להגדיל את האשראי לענף בהיקף של 15 מיליארד שקל.

בדצמבר 2020 ההוראות התעדכנו והשתדרגו: תוקף ההקלה של הוראת השעה הוארך ל-5 שנים, עד שנת 2025. במקביל, מגבלת החשיפה לענף הנדל"ן (כולל תשתיות לאומיות) עלתה מ-24% ל-26%. באותו החודש בנק ישראל גם הוריד את מגבלת ריבית הפריים בנטילת משכנתאות, מהלך שהבנק כבר הודה שתדלק את הביקושים בשוק הנדל"ן הבוער.

לאומי והפועלים: עם החשיפה הגדולה ביותר

מנתוני הרבעון השלישי עולה כי שני הבנקים הגדולים הם גם אלו עם החשיפה הגדולה ביותר לבינוי, כאשר החשיפה של לאומי עומדת על 129 מיליארד שקל, בעוד זו של הפועלים עומדת על 133 מיליארד שקל. נציין, כי המספרים לכשעצמם אינם מלמדים על הסכומים המדויקים שהועמדו לטובת מיזמי בנייה על כל סוגיהם השונים, כיוון שחבות לנדל"ן מורכבת מרכיבי אשראי שונים שלא כולם באים לידי ביטוי במספרים, אך היא בהחלט יכולה ללמד על מגמת הגידול בחשיפה, וזו כאמור אכן קיימת.

כאשר משווים את החשיפה לבינוי ונדל"ן בין סוף הרבעון השלישי לבין סוף שנת 2020, אפשר לראות כי בנק דיסקונט הוא זה שהגדיל את החשיפה בשיעור הגבוה ביותר מבין הבנקים הגדולים, וזו עמדה על גידול של 22%. עם זאת, חלקו של סיכון האשראי לבינוי ונדל"ן מתוך סיכון האשראי הכולל עדיין נמוך אצל דיסקונט ביחס ללאומי והפועלים. נציין, כי סך סיכון האשראי הכולל מתייחס לכל הפעילות של הבנקים, כולל בחו"ל, וכשמנטרלים פעילות במדינות אחרות, שיעור החשיפה לבינוי אף גדלה.

הפועלים  הוא הבנק השני שהגדיל את החשיפה באשראי לבינוי, וזו הסתכמה ב-19%, לעומת גידול של 11% בחשיפת האשראי הכוללת. גם לאומי  הגדיל חשיפה בשיעור גבוה לבינוי, וזו עמדה על יותר מ-17.5%.

הבנקים שנתנו מימון כמעט מלא ליזמים

מלבד העלייה בתאבון לסיכון, התריעו באוגוסט האחרון בפיקוח על הבנקים כי העלייה בסיכון האשראי מתבטאת בהיקף חריגות גבוה ממדיניות האשראי, כמו הון עצמי בשיעור מופחת, כושר ספיגה נמוך מבעבר, ועוד. "התמשכות המגמה עלולה להוביל לנטילת סיכונים עודפים שלא יעלו בקנה אחד עם הסטנדרטים המצופים מתאגידים בנקאיים ולהרעה באיכות תיק האשראי הבנקאי", הזהירו בפיקוח במכתב שנשלח לבנקים.

החשש הזה לא הועלה יש מאין. הערכות בשוק דיברו על כך שבמהלך השנה העניקו הבנקים, בעיקר הגדולים שבהם, מימון כמעט מלא לפרויקטים מסוימים, כך שהיזמים כמעט ולא העמידו מימון מעצמם לפרויקטים שהם עצמם בונים.

בלאומי התייחסו בדוחות הכספיים האחרונים לטענות אלה, וציינו כי "בשל תנאי התחרות המתגברת, בוצעו בתקופה האחרונה חלק מהעסקאות בפרמטרים מקלים יחסית לעסקאות דומות שבוצעו בעבר. עסקאות הנדל"ן מאושרות בתהליך חיתום מוקפד ותוך הגדרת הגנות מתאימות".

נשענים על רמת הסיכון המופחתת בנדל"ן

עוד הוסיפו בלאומי כי הבנק בחר בשנת 2021 להרחיב את האשראי לבנייה תוך מיקוד בסגמנט המגורים ובלקוחות נבחרים בעלי חוסן פיננסי גבוה. "הנדל"ן מוגדר על ידי הבנק כתחום ברמת סיכון מופחתת יחסית לענפי משק אחרים", הסבירו בלאומי.
גם בבנקים האחרים רואים בענף הבינוי כאשראי בטוח יחסית, לאור הצמיחה המשמעותית בביקושי למשכנתאות, וגם לאור הגידול בביקושים לנדל"ן לתעשייה, הקמת מרכזים לוגיסטיים ושימושים נוספים.

 

"מרבית סיכון האשראי בענף בינוי ונדל"ן מגובה בביטחון נדל"ן המשועבד במלואו לטובת הבטחת החזר האשראי. יצוין כי לחלק האשראי שאינו בביטחון נדל"ן קיימים ביטחונות אחרים כגון פיקדונות, ניירות ערך ועוד", הסבירו בבנק מזרחי טפחות.

בבנק הפועלים הוסיפו כי "עד כה לא ניכרת פגיעה בענפי הבינוי והנדל"ן בעקבות משבר הקורונה. במהלך שנת 2021 נסגרו מכרזי רשות מקרקעי ישראל במחירי שיא באזורים שונים בארץ, המגלמים ציפייה לעליית מחירים נוספת. על רקע הגידול בפעילות הענף, חל גידול בביקושים לאשראי עסקי בענף הבינוי והנדל"ן. על רקע הצמיחה והגידול בביקושים לענף הנדל"ן ומדיניות הממשלה להרחבת היצע הקרקעות והיצע הדירות בשנים הקרובות, הבנק הגדיל את פעילות המימון לענפי הנדל"ן, תוך התאמות והקלות מסוימות".

השאלה המתבקשת כעת היא מה יעשו הבנקים אם אכן יגיעו לתקרה שהציב בנק ישראל. קשה לראות אותם מוותרים על מקור ההכנסה שהם רואים בו "הלוואות בטוחות" בלי מאבק. אם בנק ישראל ייכנע ללחץ וישתכנע שאכן ענף הבינוי והנדל"ן הוא תחום עם סיכון מינימלי, יכול להיות שהוא ישקול לאפשר להם להגדיל את האשראי, שוב.

עוד כתבות

5 דברים לפני פתיחת המסחר / עיצוב: טלי בוגדנובסקי

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בת"א

התנודתיות הגבוהה צפויה להימשך היום, לאחר מהפך בוול סטריט אמש ● ירידות באסיה ● במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 1.5% ● הדואליות יתמכו בשוק בפתיחת המסחר ● גלובס עושה סדר לקראת פתיחת המסחר בבורסה

התחרות בשוק המשכנתאות חשובה במיוחד נוכח הביקוש למשכנתאות בחודשים האחרונים / צילום: Shutterstock

הממשלה מבטיחה להוזיל את המשכנתה בעזרת גופים חוץ בנקאיים

הצעת חוק ממשלתית אמורה לשנות את התנאים לפיהם חברות אשראי חוץ בנקאיות יוכלו לגייס חוב ● במידה וההצעה תעבור, הריביות שהציבור משלם על משכנתאות צפויות לרדת ● כעת נותר לבדוק, האם הוזלת המשכנתאות תתדלק אפילו יותר את השוק שהגיע לביקושי שיא

איתן סטיבה ב-space x / צילום: אורי בורג

האם כוח הכבידה משפיע על ריפוי אלצהיימר? נקבעו 35 הניסויים המדעיים שיצאו עם איתן סטיבה לחלל

משימת "רקיע" - המשימה שבה איתן סטיבה יוצא לחלל - מתקדמת, וסטיבה בקרוב יהפוך ל"ישראלי השני שישוגר לחלל" ● הוועדה המדעית טכנולוגית של המשימה הכריזה על הניסויים שישוגרו עימו לחלל ויבוצעו בתחנת החלל הבינלאומית בשבוע אחד עמוס

משה ארבל, ש''ס ינון מגל ובן כספית, 103FM, 8.7.21 / צילום: איל יצהר

האם האזנות סתר לנבחר ציבור דורשת אישור של שופט עליון?

האם החוק מגן במיוחד על נבחרי ציבור מפני האזנות הסתר? ברוב המקרים כן ● המשרוקית של גלובס

 

 

עזיבה של מנכ”לים / צילום: Shutterstock

משופרסל ועד מגדל: מה עושה עזיבה של בכירים לארגון ואיך מונעים משבר

עזיבה של מנכ"לים, במיוחד כשהיא נעשית במפתיע, עשויה להגביר את חוסר הוודאות בקרב העובדים ולהוביל לגל של עזיבות נוספות ● משקיפות ועד סימון טאלנטים שצריך לשים לב אליהם - הצעדים הראשונים שארגונים צריכים לעשות כדי למנוע משבר

מחשב העל של מטא AI Research SuperCluster (RSC) / צילום: מתוך ערוץ היוטיוב Meta AI

מטא חושפת את "מחשב-העל המהיר בעולם" למחקר בינה מלאכותית. מה זה אומר?

ענקית הטכנולוגיה קוראת לזה "SuperCluster", והרעיון הוא שיהיה למחשב המדובר כוח חישובי עצום לעבד טריליוני פרמטרים בשניות בודדות ● מטא לא מסתפקת רק בהכרזת חזון, אלא רוצה להדהים את התעשייה ● מה אפשר לעשות עם פיתוח כזה, ומה התכנון העתידי שלה?

סוחרים מודאגים לאור הירידות בוול סטריט / צילום: Associated Press, Courtney Crow/New York Stock Exchange

וול סטריט שינתה כיוון עשר דקות לפני סיום המסחר וננעלה בעליות

מוקדם יותר היום הירידות בוול סטריט החריפו עד לנפילות של 4.5% במדדים הראשיים ● ירידות חדות באירופה: קאק התרסק ב-4%, דאקס נפל ב-3.7% ופוטסי איבד 2.5% ● המשקיעים בכל העולם ממתינים בדריכות להודעת הפד ביום רביעי ולדוחות הכספיים שיתפרסמו בימים הקרובים

בוריס ג'ונסון, הבוקר / צילום: Associated Press, Kirsty Wigglesworth

ג'ונסון מאיים על פוטין: פלישה לאוקראינה תהיה כואבת, אלימה וכאוטית

גוברות ההכנות למלחמה באוקראינה; נאט"ו שולחת כוחות לאזור ● ממשלות ארה"ב ובריטניה הודיעו על פינוי משפחות דיפלומטים מקייב ● עפ"י דיווחים, נשיא ארה"ב ג'ו ביידן שוקל לתגבר את מספר החיילים האמריקאים המוצבים במזרח אירופה

שר האוצר אביגדור ליברמן / צילום: יוסי זמיר

ליברמן מעריך: "מאמצע חודש פברואר המשק יחזור לתפקוד מלא"

שר האוצר: "המשק הישראלי נמצא במצב טוב, ולא נפקיר אף אחד. נעניק סיוע ממוקד ואחראי, לא מתנות" ● על יוקר המחיה: "זה חלק מעליית מחירים גלובלית; אנחנו מתכוונים לנקוט צעדים בנושא, אבל צריך גם להבין באיזו סביבה אנחנו נמצאים"

עו''ד חיים ויסמונסקי, העומד בראש מחלקת הסייבר בפרקליטות / צילום: איל יצהר

ראש מחלקת הסייבר בפרקליטות: אין סמכות בחוק לחדור לטלפון מרחוק ולשאוב נתונים

בוועדה לביטחון הפנים בכנסת דנו היום בטענות לשימוש של המשטרה בתוכנת פגסוס של NSO ● במהלך הדיון, עו"ד חיים ויסמונסקי, ראש מחלקת הסייבר בפרקליטות, התייחס לראשונה לפרסומים: "אם הייתה חדירה מרחוק לשאיבת נתונים, להבדיל מניטור קדימה, היא לא חוקית" ● במקביל השר לביטחון הפנים עמר בר-לב הודיע כי הנחה את הגורמים המשפטיים במשרדו לבחון את ההסדרים בכל הנוגע להאזנות סתר

מריו דראגי / צילום: Shutterstock, Alexandros Michailidis

היום יחלו הבחירות לנשיאות איטליה: דראגי מוביל, ברלוסקוני פרש מהמרוץ

מוסד הנשיא באיטליה הוא בעל עמדה מכרעת בעניינים פוליטיים, משום שביכולתו למנות ראשי ממשלה, להכריז על ממשלת מומחים חיצונית או להקדים את הבחירות הכלליות ● קידומו של דראגי לתפקיד הנשיא עשוי להיות ברכה ליציבות ארוכת-הטווח באיטליה, אך במחיר של חוסר יציבות בחודשים הקרובים

מתקן של יצואנית הגז הרוסית גזפרום / צילום: Shutterstock, Merkushev Vasiliy

ההסתמכות הגרמנית על גז רוסי מגבילה את האפשרויות של אירופה במשבר באוקראינה

ברלין תהיה פגיעה אם המערב יטיל סנקציות על רוסיה לגבי אוקראינה ומוסקבה תגיב בהפסקת ייצוא הגז

מכשיר הרנטגן הנייד של ננוקס / צילום: אתר החברה

איפה הרנטגן? ללא הכנסות ומוצר מאושר, ננוקס נסקה לשווי של 3.5 מיליארד דולר - ואז התרסקה

חברת ההדמיה הרפואית, שמפתחת רנטגן נייד וזול, רכבה על גלי ה"הייפ פוסט-קורונה" להנפקה מוצלחת בנאסד"ק, למרות שטרם רשמה הכנסות ● רכישתה של זברה מדיקל, שהייתה אמורה לצקת פעילות ממשית שתשלים את עסקיה של ננוקס, רק החריפה את הירידות במניה, ונראה כי השוק מוטרד מאי התממשות ההבטחות של הרוכשת

ירידות בשווקים / צילום: Shutterstock, charnsitr

ירידות חדות באסיה; הביטקוין מתייצב, הנפט בעלייה קלה

מדד הניקיי בטוקיו צונח ביותר מ-2% ומדד ההאנג סנג בהונג קונג יורד ב-1.6% ● במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 1.5%

איראן נמצאת במוקד האתגרים בשל חתירתה ל''סף גרעיני'' / צילום: Shutterstock, saeediex

חוקרי המכון למחקרי ביטחון לאומי: ישראל נעדרת תפיסה אסטרטגית

לפי מסמך ההערכה האסטרטגית של חוקרי המכון ובראשם פרופ' מנואל טרכטנברג, איראן נמצאת במוקד האתגרים בשל חתירתה ל"סף גרעיני" ● התעצמות מגמות הקיטוב בין קבוצות שונות בחברה הישראלית שוחקת באופן מתמיד את החוסן הלאומי של ישראל ויכולתה לעמוד מול איומי החוץ, כך לפי החוקרים

בנימין נתניהו / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

סרטון של דקה לא יספיק: בליכוד כבר הפעילו את נוהל "היום שאחרי נתניהו"

המאבק על הנהגת הליכוד מכשיר את כל האמצעים, וכך, באמצע משבר האזנות הסתר של המשטרה, קיבל השר לבט"פ פנייה מאנשי הליכוד להטיל את האשמה על אמיר אוחנה וגלעד ארדן ● נתניהו מנסה להרגיע את השטח, אבל הוא לא יצליח להחזיר את שד ההתמודדות לבקבוק כל כך מהר

השופט ארז שני / צילום: דוברות בתי המשפט

המחוזי יכריע: האם אפשר לחתום על הסכם הורות לפני שנולד ילד?

גבר ואישה ביקשו לתת תוקף להסכם, ונדחו בטענה כי הילד טרם נולד ● כעת הם מערערים: "האישור יועיל לכולם" ● ללא פסיקה, המבקשים נתונים לחסדי השופטים

צוללת של צה''ל / צילום: דובר צה''ל

עסקת הצוללות: למה המחיר הוכפל ואיך זה קשור למלחמת המפרץ הראשונה

היחסים המיוחדים שנרקמו בין ישראל לגרמניה סביב רכישת הצוללות מתאגיד טיסנקרופ, פרצו אל התודעה הציבורית רק בשנים האחרונות עם התפוצצות פרשת הצוללות ● אך מדובר בסיפור שמתחיל שנים קודם לכן, בימי מלחמת המפרץ הראשונה ● מה הקשר למחירי הצוללות שקפצו ולתיק 3,000? ● האזינו

גבי רביד / צילום: כדיה לוי

ביום ששוק הקריפטו מתרסק: הנכסים הדיגיטליים של צבי זיו וגבי רביד נכנסו לבורסה

בית ההשקעות סילבר קסטל, אותו הקימו בכירי שוק ההון לשעבר יחד עם המנכ"ל אלי מיזרוח, השלים את המיזוג לשלד הבורסאי איי.סי.בי

בניגוד לחששות, בשנת 2021 נרשמה ירידה בשיעור המיואשים מחיפוש עבודה בגלל אי התאמה למקצוע / צילום: Shutterstock, tsyhun

שיעור המיואשים מחיפוש עבודה מסיבות הקשורות לשכר קפץ ב-2021

לפי נתוני סקר כוח האדם של הלמ"ס, שיעור המיואשים מסיבות הקשורות לשכר עלה ל-28% בשנת 2021 לעומת 16.5% ב-2020 ● לעומתם, בניגוד להערכות, שיעור המיואשים מחיפוש עבודה בגלל "אי התאמה למקצוע" ירד