רשימת קרנות

שם נייר ערך אפיק מנהל מעמד
מס
פרופיל
חשיפה
שינוי
יומי
מחיר
קניה
מחיר
פדיון
שארפ
מתחילת
השנה
ס. תקן
12 חוד'
אחרונים
תאריך
עדכון
           
אדמונד דה רוטשילד (!) אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 0B 0.02% 106.24 106.24     19/02/2017
אדמונד דה רוטשילד י SELECT עד 30% מניות אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 2B 0.07% 103.21 103.21     19/02/2017
אדמונד דה-רוטשילד אג"ח + 10% אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 1A 0.06% 112.78 112.78 1.20 1.57 19/02/2017
אדמונד דה-רוטשילד אג"ח +15% אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 2B 0.03% 103.60 103.60     19/02/2017
אדמונד דה-רוטשילד ארה"ב חייבת מניות בחו"ל אדמונד דה-רוטשילד חייבת 4D -0.95% 139.42 139.42 0.18 13.84 16/02/2017
אדמונד דה-רוטשילד מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה אדמונד דה-רוטשילד פטורה 1B 0.14% 140.10 140.10 0.29 1.51 19/02/2017
אדמונד דה-רוטשילד תיק אג"ח + 30% אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 2A 0.10% 201.55 201.55 1.06 2.31 19/02/2017
אדמונד דרוטשילד י SELECT עד 20% מניות אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 2A 0.04% 136.19 136.19     19/02/2017
אושן ! תיק אג"ח פלוס אג"ח בארץ - כללי מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.01% 108.29 108.29     19/02/2017
אושן 10/90 אג"ח בארץ - כללי מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.01% 107.34 107.34     19/02/2017
אושן תיק מניות מניות בארץ מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.18% 139.25 139.25     19/02/2017
אושן 20/80 אג"ח בארץ - כללי מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.01% 101.45 101.45     19/02/2017
אושן אג"ח ממשלתי + 10% מניות אג"ח בארץ - מדינה מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.06% 103.47 103.47     19/02/2017
אושן גמישה גמישות מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.52% 93.48 93.48     16/02/2017
אזימוט 18/82 חי דיבידנ אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 2A 0.27% 112.14 112.14     19/02/2017
אזימוט (!) אג"ח חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה מיטב פטורה 1B 0.15% 102.62 102.62     19/02/2017
אזימוט 10/90 דיבידנד אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 1B 0.19% 142.79 142.79 1.06 2.27 19/02/2017
אזימוט אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 0B 0.08% 127.08 127.08     19/02/2017
אזימוט השקעות גמישות מיטב פטורה 4D 0.80% 133.66 133.39 0.54 8.73 19/02/2017
אי.בי.אי סל Russell 2000 מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D -1.18% 101.87 101.87     16/02/2017
אי.בי.אי סל פיננסים ארה''ב מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D -0.96% 102.18 102.18     16/02/2017
אי.בי.אי סל צריכה משולבת ארה"ב מגודרת מט"ח מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B -0.16% 106.34 106.34     16/02/2017
אי.בי.אי. סל תל בונד תשואות שקלי אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.01% 108.24 108.24     19/02/2017
אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.10% 1,161.43 1,161.43 1.55 1.78 19/02/2017
אי.בי.אי. גיא 20/80 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B 0.16% 2,266.32 2,266.32 1.18 2.23 19/02/2017
אי.בי.אי. מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.11% 124.72 124.72     19/02/2017
אי.בי.אי. נוגה 25/75 (!) אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B 0.04% 2,829.72 2,829.72 1.16 2.35 19/02/2017
אי.בי.אי. סל S&P Health Care מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D -0.92% 117.99 117.99     16/02/2017
אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B 0.06% 87.99 87.99 1.48 2.16 19/02/2017
אי.בי.אי. שקלים ללא מניות אג"ח בארץ שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.02% 371.12 371.12 0.17 1.53 19/02/2017
איביאי ! אג"ח חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B 0.03% 110.27 110.27     19/02/2017
איביאי ! אגח חול מוגנת אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B 0.21% 96.02 96.02     16/02/2017
איביאי 10/30/60 מגודרת אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.11% 103.76 103.76     19/02/2017
איביאי 10/90 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.06% 111.37 111.37 1.38 2.46 19/02/2017
איביאי 15/85 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B 0.10% 104.45 104.45     19/02/2017
איביאי 20/80 .05 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B 0.06% 107.22 107.22     19/02/2017
איביאי 30/70 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2C 0.12% 105.03 105.03     16/02/2017
איביאי 500 S&P מגודרת מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B -0.23% 114.90 114.90     16/02/2017
איביאי GLOBAL BLUESTAR מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.34% 97.53 97.53     16/02/2017
איביאי MSCI מתעוררים מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D -1.23% 100.30 100.30     16/02/2017
איביאי NASDAQ100 מגודר מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B -0.18% 121.70 121.70     16/02/2017
איביאי אג"ח+חו"ל 10/90 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1C -0.11% 104.19 104.19     16/02/2017
איביאי אגח חברות מדורג אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B 0.03% 114.92 114.92     19/02/2017
איביאי אירופה מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D -0.08% 85.38 85.38     16/02/2017
איביאי מדנ פלוס A מעלה אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0A 0.06% 103.27 103.27     19/02/2017
איביאי ממשל מאוזן 10%+ אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.15% 102.81 102.81     19/02/2017
איביאי נדלן מניב ישראל מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 0.06% 140.24 140.24     19/02/2017
איביאי סל 25/75 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2A 0.10% 102.92 102.92     19/02/2017
איביאי סל 30 DAX מגודר מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B -0.46% 100.68 100.68     16/02/2017
איביאי סל 500 S&P מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D -1.03% 170.37 170.37     16/02/2017
איביאי סל אירופה מגודר מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B -0.40% 121.66 121.66     16/02/2017
איביאי סל ארה"ב מגודרת מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B -0.29% 134.74 134.74     16/02/2017
איביאי סל בונד ר.משתנה אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0A -0.02% 99.61 99.61     19/02/2017
איביאי סל ממשל מאוזן אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.16% 112.75 112.75     19/02/2017
איביאי סל ריט ארה"ב מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D -0.77% 121.20 121.20     16/02/2017
איביאי סל תל בונד מאגר אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0A 0.04% 103.76 103.76     19/02/2017
איביאי פיננס ארהב מגדר מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B -0.14% 121.67 121.67     16/02/2017
איביאי תיק אג"ח כללי אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B 0.05% 113.00 113.00     19/02/2017
איביאי (!) אג"ח דולר בינלאומי אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D -0.72% 95.90 95.90 -0.40 6.71 16/02/2017
איביאי (!) אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B 0.05% 163.81 163.81 0.94 1.40 19/02/2017
איביאי (!) אגח יורו בינלאומי אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D -0.04% 106.97 106.97 -0.21 8.24 16/02/2017
איביאי (!) מדדית ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.12% 135.81 135.81 0.35 1.67 19/02/2017
איביאי (!) ריבית משתנה אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.02% 126.69 126.69 1.25 1.08 19/02/2017
איביאי אג"ח $ חו"ל נקוב $ אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D -0.71% 24.87 24.87     16/02/2017
איביאי אג"ח גלובלי אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D -0.59% 47.35 47.35 -0.46 5.32 16/02/2017
איביאי אג"ח עולמי נקוב $ אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D -0.60% 97.71 97.71     16/02/2017
איביאי ביוטכנלוגיה מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות חייבת 4D -1.42% 140.47 140.47 0.20 29.57 16/02/2017
איביאי גבע אג"ח חברות + 10% אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.08% 986.76 986.76 1.51 1.50 19/02/2017
איביאי גלובל אקוויטי מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D -0.95% 135.95 135.95 0.18 14.70 16/02/2017
איביאי יתר מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 0.48% 789.52 789.52 0.67 8.20 19/02/2017
איביאי כספית פטורה קרן כספית איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.01% 134.36 134.36 0.21 0.06 19/02/2017
איביאי מניות מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 0.43% 163.07 163.07 0.43 9.28 19/02/2017
איביאי מניות אקטיבי מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 0.37% 95.09 95.09 0.55 9.84 19/02/2017
איביאי מניות חו"ל מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D -0.64% 58.83 58.83 0.15 14.32 16/02/2017
איביאי מק"מ אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.01% 120.95 120.95 -0.29 0.11 19/02/2017
איביאי מק"מ פלוס אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.02% 128.05 128.05 0.76 0.58 19/02/2017
איביאי נטע מדינה ללא מ' אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.07% 1,240.31 1,240.31 0.24 1.45 19/02/2017
איביאי סין מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D -1.54% 177.61 177.61 0.29 20.22 16/02/2017
איביאי סל 10/90 אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.09% 119.87 119.87 0.59 2.29 19/02/2017
איביאי סל 20/80 אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2A 0.14% 118.53 118.53 0.39 2.87 19/02/2017
איביאי סל NASDAQ 100 מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D -1.01% 197.37 197.37     16/02/2017
איביאי סל S&P 500 LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D -0.54% 101.32 101.32     16/02/2017
איביאי סל אג"ח מאוזן + 10% אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.03% 102.00 102.00     19/02/2017
איביאי סל מק"מ אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.01% 109.52 109.52 0.00 0.11 19/02/2017
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.14% 110.99 110.99 0.08 1.52 19/02/2017
איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 שנים אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.27% 131.80 131.80 0.03 2.89 19/02/2017
איביאי סל ריבית משתנה מאוזן + 10% מוגדר מטח אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A -0.01% 99.92 99.92     19/02/2017
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשל 5+ אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.17% 141.95 141.95     19/02/2017
איביאי סל שקלי ר.משתנה ממשלתי אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.01% 110.32 110.32 0.28 0.27 19/02/2017
איביאי סל שקלי ר.קבועה ממש 2-5 אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.05% 130.69 130.69 0.13 0.78 19/02/2017
איביאי סל ת"א 125 מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 0.60% 134.88 134.88 0.04 10.79 19/02/2017
איביאי סל ת"א 35 מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 0.53% 328.48 328.48 -0.16 10.77 19/02/2017
איביאי סל ת"א 90 מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 0.60% 121.65 121.65 0.63 12.08 19/02/2017
איביאי סל תל בונד 20 אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.09% 129.85 129.85 0.63 2.65 19/02/2017
איביאי סל תל בונד 40 - מחקה אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.02% 128.93 128.93     19/02/2017
איביאי סל תל בונד 60 אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.06% 124.72 124.72 0.58 2.23 19/02/2017
איביאי סל תל בונד צמוד יתר אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.04% 121.55 121.55     19/02/2017
איביאי סל תל בונד צמודות אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.06% 119.09 119.09     19/02/2017
איביאי סל תל בונד שקלי-מחקה אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.03% 143.94 143.94     19/02/2017
איביאי סל תל בונד תשואות אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.06% 451.70 451.70 0.86 2.85 19/02/2017
איביאי שקל קצר אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.02% 115.74 115.74 1.24 0.27 19/02/2017
איביאי ת"א 125 מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 0.47% 3,317.81 3,317.81 0.25 10.19 19/02/2017
איביאי תל בונד צמודות - בנקים אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.04% 101.13 101.13     19/02/2017
איילון ' 10/90 פרימיום אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 1B 0.08% 201.78 201.78 0.85 1.89 19/02/2017
איילון בונד ריבית משתנ אג"ח בארץ שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 00 -0.01% 107.85 107.85 0.32 0.93 19/02/2017
איילון תיק השקע לא מנ אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 0B 0.06% 115.90 115.90 0.62 1.38 19/02/2017
איילון (!) אג"ח חברות ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0B 0.05% 128.13 128.13 1.76 2.13 19/02/2017
איילון (!) תיק אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 0B 0.08% 132.35 132.35 1.68 1.15 19/02/2017
איילון (!) תיק קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A 0.06% 108.72 108.72 1.06 2.72 19/02/2017
איילון 20/80 מניות חו"ל-ישראל אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.15% 87.64 87.64 0.92 2.36 19/02/2017
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.16% 116.80 116.80 0.63 2.72 19/02/2017
איילון ATFי י 7/93 אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 1A 0.11% 156.35 156.35 0.49 1.54 19/02/2017
איילון KZI ימניות גלובלית מניות בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 4D -0.45% 138.13 138.13 0.08 25.50 16/02/2017
איילון אג"ח + 10% אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 1A 0.01% 103.78 103.78 -0.12 2.80 19/02/2017
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A 0.06% 102.45 102.45 0.86 1.68 19/02/2017
איילון אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 0B -0.01% 104.66 104.66 -0.09 1.39 19/02/2017
איילון אג"ח מדינה ועולמי + 10% חו"ל אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 1B 0.09% 136.88 136.88 0.34 2.50 16/02/2017
איילון אגח מדינה ללא חברות אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A 0.11% 117.45 117.45     19/02/2017
איילון אור(!) אג"ח חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 1B 0.05% 131.40 131.40 1.18 2.11 19/02/2017
איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 ממונפות ואסטרטגיות איילון קרנות נאמנות פטורה 6D -0.89% 307.58 306.30 0.63 41.41 16/02/2017
איילון אקסטרים דולר פי 3 ממונפות ואסטרטגיות איילון קרנות נאמנות פטורה 0F -1.55% 94.23 93.83 -0.56 16.87 19/02/2017
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 ממונפות ואסטרטגיות איילון קרנות נאמנות פטורה 6A 1.89% 127.17 126.66 0.04 31.79 19/02/2017
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 ממונפות ואסטרטגיות איילון קרנות נאמנות פטורה 60 1.98% 136.22 135.68 -0.18 32.61 19/02/2017
איילון י 25/75 תיק עד 3 שנים אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2C 0.06% 110.68 110.68 1.33 3.55 16/02/2017
איילון כספית קרן כספית איילון קרנות נאמנות פטורה 00 0.00% 101.95 101.95 0.16 0.06 19/02/2017
איילון מדדית ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A 0.13% 138.00 138.00 0.09 1.94 19/02/2017
איילון מדינה + 20% אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.15% 124.03 124.03 0.71 2.16 19/02/2017
איילון מדינה בניהול שמרני + 20% אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.04% 114.61 114.61 0.05 1.31 19/02/2017
איילון מדינה פרימיום אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A 0.07% 122.98 122.98     19/02/2017
איילון מדינה פרימיום פלוס אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 1A 0.13% 131.00 131.00 0.37 1.63 19/02/2017
איילון מודל עד 30% אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2C 0.10% 109.90 109.90     19/02/2017
איילון מנוהל עד 15% אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.07% 148.10 148.10 0.57 2.17 19/02/2017
איילון מנוהל עד 30% אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.05% 166.49 166.49 0.70 3.61 19/02/2017
איילון מניות מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B 0.62% 143.91 143.91 0.47 9.93 19/02/2017
איילון מניות בנקים מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4A 0.07% 123.13 123.13 0.12 13.14 19/02/2017
איילון מניות חו"ל מניות בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 4D -0.96% 155.35 155.35 0.15 14.45 16/02/2017
איילון מניות עולמי מניות בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 4D -0.40% 62.63 62.63 0.38 13.37 16/02/2017
איילון משקל שווה ת"א 35 מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B 0.55% 135.62 135.62 0.07 10.88 19/02/2017
איילון שקל ואג"ח מדורגות אג"ח בארץ - שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 0B 0.09% 114.85 114.85 0.26 1.44 19/02/2017
איילון שקלית 1-2 שנים אג"ח בארץ - שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 00 -0.01% 152.53 152.53 0.59 0.19 19/02/2017
איילון שקלית 2+ שנים אג"ח בארץ - שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 00 0.07% 144.23 144.23     19/02/2017
איילון שקלית פלוס אג"ח בארץ - שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 1A 0.10% 204.65 204.65 0.62 1.35 19/02/2017
איילון תיק בינלאומי מנוהל עד 15% אג"ח בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 2D -0.70% 119.50 119.50     16/02/2017
אילים 10/90 אג"ח בארץ - כללי אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.08% 102.04 102.04     19/02/2017
אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת אג"ח בארץ -חב' והמרה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.06% 174.35 174.35 0.97 1.71 19/02/2017
אילים (!) אג"ח חו"ל נקוב $ אג"ח בחו"ל אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.76% 132.46 132.45     16/02/2017
אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.09% 126.76 126.76 0.81 1.76 19/02/2017
אילים אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות אג"ח בארץ -חב' והמרה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.04% 125.11 125.11 0.35 0.94 19/02/2017
אילים גמישה גמישות אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.35% 104.87 104.86     16/02/2017
אילים חסכון $ אג"ח בחו"ל אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.76% 111.95 111.95 -0.55 6.68 16/02/2017
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% אג"ח בארץ - מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.01% 198.27 198.27 0.59 0.76 19/02/2017
אילים מדדית מנוהלת אג"ח בארץ - מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.12% 924.16 924.16 -0.03 1.33 19/02/2017
אילים מדינה מנוהלת אג"ח בארץ - מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.11% 119.75 119.75 0.05 1.11 19/02/2017
אילים מודל + 15% אג"ח בארץ - מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.05% 228.76 228.75 0.53 1.81 19/02/2017
אילים מניות ערך חו"ל מניות בחו"ל אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -1.11% 1,770.94 1,770.38 0.10 19.35 16/02/2017
אילים מנייתית מניות בארץ אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 0.24% 159.72 159.71 0.65 9.26 19/02/2017
אילים שקל עד שנתיים אג"ח בארץ - שקליות אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.00% 109.58 109.58 0.68 0.23 19/02/2017
אילים שקלית מנוהלת אג"ח בארץ - שקליות אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.05% 461.13 461.12 0.54 1.09 19/02/2017
אילים תיק אג"ח + 10% אג"ח בארץ - מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.06% 173.09 173.08 0.42 1.40 19/02/2017
אילים תיק אג"ח + 20% אג"ח בארץ - כללי אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.06% 2,963.94 2,963.84 0.76 2.26 19/02/2017
אילים תיק אג"ח מנוהל + 30% אג"ח בארץ -חב' והמרה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.09% 271.81 271.79 0.94 3.25 19/02/2017
אימפקט מניות מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B 0.62% 98.91 98.91     19/02/2017
אימפקט י 20/80 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.19% 109.68 109.68 0.84 2.27 19/02/2017
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 1B 0.07% 102.63 102.63     19/02/2017
אלומות 5/95 אג"ח בארץ - מדינה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1B 0.17% 101.32 101.32     19/02/2017
אלומות אג"ח גלובלית אג"ח בחו"ל אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1D -0.56% 97.35 97.35     16/02/2017
אלומות תיק מנוהל 20% אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2C 0.07% 105.73 105.73     16/02/2017
אלומות (!) אג"ח חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B -0.01% 143.45 143.45 1.61 1.32 19/02/2017
אלומות (!) אג"ח מדינות - נקובה $ אג"ח בחו"ל אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0D -0.75% 110.70 110.70     16/02/2017
אלומות (!) תיק קונצרני עד 4 שנים אג"ח בארץ -חב' והמרה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B 0.02% 164.18 164.18 1.41 1.49 19/02/2017
אלומות 10/90 אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1B 0.12% 163.83 163.83 0.58 1.62 19/02/2017
אלומות 30/70 אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2C 0.06% 142.85 142.85 0.56 3.33 19/02/2017
אלומות אג"ח מדורג ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B 0.04% 166.17 166.17 1.02 1.76 19/02/2017
אלומות גמישה גמישות אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4D -0.15% 101.75 101.75     16/02/2017
אלומות חסכון מדינה +10% אג"ח בארץ - מדינה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1B 0.15% 168.60 168.60 0.19 1.70 19/02/2017
אלומות חסכון מדינה ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B 0.13% 158.58 158.58 -0.09 1.87 19/02/2017
אלומות י 10/90 תיק סולידי אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1A 0.06% 249.32 249.32 0.42 0.92 19/02/2017
אלומות מדדית מדינה מנוהלת אג"ח בארץ - מדינה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 00 0.14% 233.41 233.41 -0.06 2.42 19/02/2017
אלומות מניות ערך חו"ל מניות בחו"ל אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4D -1.06% 187.38 187.38 -0.01 16.46 16/02/2017
אלומות מניות ת"א 125 מניות בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4B 0.67% 129.95 129.95 -0.19 10.36 19/02/2017
אלומות מסלול 15 אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B -0.02% 136.32 136.32 0.58 1.98 19/02/2017
אלומות מסלול ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B 0.08% 129.55 129.55 0.28 1.20 19/02/2017
אלומות סקטורים עולמי מניות בחו"ל אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4D -0.78% 1,327.41 1,327.41 0.13 11.23 16/02/2017
אלומות קונצרני A פלוס 10% אג"ח בארץ -חב' והמרה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1B 0.02% 165.52 165.52 1.14 1.50 19/02/2017
אלומות שקלית מדינה מנוהלת אג"ח בארץ - שקליות אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 00 0.09% 412.69 412.69 0.09 1.74 19/02/2017
אלומות תיק השקעות ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B 0.12% 152.90 152.90 0.48 1.74 19/02/2017
אלומות תיק מנוהל 15% אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B 0.12% 151.17 151.17 0.64 2.03 19/02/2017
אלומות תיק מנוהל 25% אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B 0.12% 117.65 117.65     19/02/2017
אלטשולר ! אג חול קונצר אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B 0.18% 107.50 107.50     16/02/2017
אלטשולר GSE מחקר קונצר אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0A 0.02% 117.78 117.78 0.40 1.45 19/02/2017
אלטשולר גא10/90 מוגנ מ אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1A 0.18% 102.67 102.67     16/02/2017
אלטשולר שווק מפותחים מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B -0.24% 122.72 122.72     16/02/2017
אלטשולר תיק מס 1 לא מנ אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B 0.04% 105.71 105.71 -0.08 0.98 19/02/2017
אלטשולר (!) אגח חברות ללא מנ' אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B 0.03% 186.68 186.68 0.45 2.29 16/02/2017
אלטשולר הקרן הירוקה מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4D -0.57% 129.78 129.78 0.27 14.72 16/02/2017
אלטשולר שחם - קרן ממונפת ממונפות ואסטרטגיות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 6F 0.11% 446.90 446.90 -0.27 11.23 16/02/2017
אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1B 0.02% 159.74 159.74 0.97 4.00 16/02/2017
אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B 0.15% 115.90 115.90 0.33 2.31 16/02/2017
אלטשולר שחם (!) אגח גלובלי ללא מניות אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0D -0.76% 141.77 141.77 -0.50 6.18 16/02/2017
אלטשולר שחם (!) תיק אגח ללא מ' אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B 0.03% 562.05 562.05 0.34 2.15 16/02/2017
אלטשולר שחם 10/90 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1B 0.07% 136.79 136.79     19/02/2017
אלטשולר שחם 75 - 25 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2C 0.05% 186.53 186.53 0.54 3.94 16/02/2017
אלטשולר שחם 85 - 15 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B 0.08% 141.97 141.97 0.20 2.00 19/02/2017
אלטשולר שחם SmartBeta מולטי פקטור ת"א 125 מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 0.28% 119.83 119.83     19/02/2017
אלטשולר שחם SmartBeta 10/90 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1A 0.16% 105.02 105.02     19/02/2017
אלטשולר שחם SmartBeta Low Volatility ת"א 125 מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 0.55% 121.53 121.53     19/02/2017
אלטשולר שחם SmartBeta ארה"ב מגודרת מט"ח מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B 0.24% 114.97 114.97     16/02/2017
אלטשולר שחם SmartBeta גרמניה CASH FLOW מגודרת מט"ח מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B -0.38% 96.44 96.44     16/02/2017
אלטשולר שחם SmartBeta מומנטום קונצרני ומעלה אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.06% 99.59 99.59     19/02/2017
אלטשולר שחם SmartBeta ממשלתי אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.10% 99.89 99.89     19/02/2017
אלטשולר שחם SmartBeta מעו"ף מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 0.63% 94.16 94.16     19/02/2017
אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1A 0.08% 164.41 164.41 0.13 1.58 19/02/2017
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמוד מדד ללא מנ' אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.08% 156.66 156.66 -0.03 1.41 19/02/2017
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0A 0.04% 123.03 123.03     19/02/2017
אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0D -0.69% 112.12 112.12     16/02/2017
אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0A 0.05% 115.76 115.76     19/02/2017
אלטשולר שחם י 20-80 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B 0.14% 103.81 103.81     16/02/2017
אלטשולר שחם יתר מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 40 -0.05% 369.45 369.45 0.46 7.93 19/02/2017
אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה קרן כספית אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.00% 123.99 123.99 -0.10 0.10 19/02/2017
אלטשולר שחם מניות גלובלי מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4D -0.51% 159.21 159.21 0.25 18.88 16/02/2017
אלטשולר שחם מניות גלובלי מוגנת מט"ח מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B 0.01% 134.27 134.27 0.61 19.35 16/02/2017
אלטשולר שחם מק"מ פלוס אג"ח בארץ - שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1A 0.00% 112.28 112.28 0.39 0.61 19/02/2017
אלטשולר שחם נדל"ן מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B 0.47% 437.29 437.29 0.57 9.96 19/02/2017
אלטשולר שחם סופה מניות מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B 0.26% 1,192.50 1,192.50 0.37 11.27 16/02/2017
אלטשולר שחם צמוד בינוני אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.08% 132.32 132.32 -0.08 1.29 19/02/2017
אלטשולר שחם ריבית משתנה אג"ח בארץ - שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.02% 120.53 120.53 0.09 0.37 19/02/2017
אלטשולר שחם שקלית בינונית אג"ח בארץ - שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 -0.03% 113.36 113.36     19/02/2017
אלטשולר שחם שקלית ללא מניות אג"ח בארץ שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.05% 311.22 311.22 0.02 1.07 19/02/2017
אלטשולר שחם ת"א 125 מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 0.60% 111.19 111.19     19/02/2017
אלטשולר שחם תיק אגח ומניות חול אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2D -0.74% 121.17 121.17     16/02/2017
אלטשולר שחם תיק השקעות + 15% אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2C 0.13% 111.59 111.59     19/02/2017
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מנ' אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B 0.11% 169.86 169.86 0.15 1.28 19/02/2017
אלטשולר שחם תיק מספר 2 אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B 0.10% 101.20 101.20     16/02/2017
אלטשולר שחם תיק מספר 3 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B 0.13% 101.18 101.18     16/02/2017
אלטשולר שחם תל בונד אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.02% 171.57 171.57 0.42 1.47 19/02/2017
אלפא ביתא 20/80 אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 2B 0.00% 100.00 100.00     16/02/2017
אלפא ביתא מניות חו"ל מניות בחו"ל מיטב פטורה 4D -0.56% 100.27 100.27     16/02/2017
אלפא ביתא מניות כללי מניות בארץ מיטב פטורה 4A 0.34% 102.75 102.75     19/02/2017
אלפי בנדק 20/80 אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2C 0.17% 112.75 112.75     16/02/2017
אלפי בנדק ! אג"ח חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0A 0.05% 101.34 101.34     19/02/2017
אלפי בנדק אסטרטגיות מעו"ף ממונפות ואסטרטגיות אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 6F 0.68% 101.87 101.87 -0.04 10.40 19/02/2017
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B 0.09% 100.72 100.72     19/02/2017
אניגמה ! אגח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 0A 0.02% 104.43 104.43     19/02/2017
אניגמה 5-95 אג"ח בארץ - מדינה מיטב פטורה 1A 0.07% 100.90 100.90     19/02/2017
אניגמה מניות אירופה מניות בחו"ל מיטב פטורה 4D 0.06% 108.36 108.36     16/02/2017
אניגמה מניות גלובלית מניות בחו"ל מיטב פטורה 4D -0.86% 99.82 99.79     16/02/2017
אניגמה מניות חו"ל מניות בחו"ל מיטב פטורה 4D -0.67% 107.88 107.81     16/02/2017
אניגמה תיק מנוהל 10/90 אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 1B 0.07% 110.82 110.82     19/02/2017
אניגמה תיק מנוהל 20/80 אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 2B 0.12% 120.73 120.73 0.86 2.43 19/02/2017
אניגמה אג חברות ! ללא מנ אג"ח בארץ -חב' והמרה מיטב פטורה 0A 0.03% 108.61 108.61     19/02/2017
אניגמה אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 0A 0.02% 133.09 133.09     19/02/2017
אניגמה תיק מנוהל 15/85 אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 2B 0.11% 104.40 104.40     19/02/2017
אנליסט ! פיזור רחב ללא אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0A 0.06% 103.44 103.44     19/02/2017
אנליסט 15/85 אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2B 0.07% 100.17 100.17     19/02/2017
אנליסט כספית ללא נע"מ קרן כספית אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 0.00% 100.38 100.28     19/02/2017
אנליסט מניות חו"ל מניות בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D -0.84% 111.41 111.41     16/02/2017
אנליסט פיזור רחב 10/90 אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A 0.07% 109.92 109.92     19/02/2017
אנליסט צמד ממשל בינוני אג"ח בארץ - מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 0.13% 99.63 99.63 0.05 1.42 19/02/2017
אנליסט (!) אג"ח אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0B 0.07% 171.88 171.88 1.47 2.66 19/02/2017
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות אג"ח בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0D -0.58% 101.13 101.13 -0.36 6.20 16/02/2017
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מגודרת מט"ח אג"ח בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0B -0.01% 102.87 102.87     16/02/2017
אנליסט 10/90 אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A 0.12% 130.61 130.61     19/02/2017
אנליסט 20/80 אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2B 0.08% 135.76 135.76     16/02/2017
אנליסט אג"ח USי + 10% מניות US מגודרת מט"ח אג"ח בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1B -0.02% 103.76 103.76     16/02/2017
אנליסט אג"ח חברות + 30% אג"ח בארץ -חב' והמרה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2C 0.10% 782.63 782.63 1.07 3.19 19/02/2017
אנליסט אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0A 0.10% 126.25 126.25     19/02/2017
אנליסט אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1C 0.14% 961.61 961.61 0.32 1.54 19/02/2017
אנליסט אג"ח מדינה ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0A 0.09% 119.58 119.58     19/02/2017
אנליסט אג"ח סולידי + 5% מניות אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A 0.12% 120.01 120.01 0.36 1.30 19/02/2017
אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' אג"ח בארץ -חב' והמרה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0A 0.06% 110.99 110.99 1.00 2.70 19/02/2017
אנליסט אגח מדינה עד 5 ש' ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 0.10% 103.11 103.11     19/02/2017
אנליסט אירופה מניות בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D -0.37% 334.48 334.48 -0.01 23.74 16/02/2017
אנליסט גמישה גמישות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 0.50% 4,148.32 4,148.32 0.80 8.99 19/02/2017
אנליסט השקעות גמישות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 0.01% 631.35 631.35 0.86 11.24 16/02/2017
אנליסט טכנולוגיות מניות בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D -0.83% 150.52 150.52 0.26 16.46 16/02/2017
אנליסט כספית קרן כספית אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 0.00% 336.50 336.50 0.30 0.05 19/02/2017
אנליסט מדדית ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 0.16% 112.37 112.37     19/02/2017
אנליסט מודל דירוג פנימי אג"ח בארץ -חב' והמרה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0B 0.05% 122.47 122.47     19/02/2017
אנליסט מניות מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 0.63% 6,001.99 6,001.99 0.66 9.06 19/02/2017
אנליסט מניות Mid Cap קטנות מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 0.47% 1,038.26 1,038.26 0.42 8.06 19/02/2017
אנליסט מניות גלובל US מניות בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D -0.88% 120.16 120.16 0.10 14.05 16/02/2017
אנליסט מניות ואסטרטגיות מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 5C 0.52% 220.46 220.46 0.86 8.95 19/02/2017
אנליסט מניות ממוקדת מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 0.29% 112.69 112.69     19/02/2017
אנליסט נדל"ן מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 0.68% 368.99 368.99 0.63 11.27 19/02/2017
אנליסט ריבית משתנה + 10% אג"ח בארץ - שקליות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A 0.01% 101.13 101.13     19/02/2017
אנליסט שקל קצר + 10% אג"ח בארץ - שקליות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A 0.00% 437.75 437.75 0.39 0.77 19/02/2017
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות אג"ח בארץ שקליות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 0.06% 124.42 124.42     19/02/2017
אנליסט ת"א 125 מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 0.50% 261.71 261.71 0.44 9.58 19/02/2017
אנליסט תיק אג"ח + 15% אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2B 0.04% 129.15 129.15 0.44 1.80 19/02/2017
אנליסט תעשיות מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 0.98% 1,983.62 1,983.62 0.32 9.78 19/02/2017
אפסילון ETF BETA SMART מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D -0.68% 129.09 129.09     16/02/2017
אפסילון ETF מניות ארה"ב מגודרת מט"ח מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4B -0.24% 113.92 113.92     16/02/2017
אפסילון ' ETF מניות ארה"ב נקוב $ --- אפסילון פטורה 4D -0.99% 48.83 48.83     16/02/2017
אפסילון ETF שוק מתעורר מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D -1.27% 97.27 97.27     16/02/2017
אפסילון זהב מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D 1.01% 92.14 92.14     16/02/2017
אפסילון נבחרת מניות מניות בארץ אפסילון פטורה 4A 0.41% 114.75 114.75     19/02/2017
אפסילון (!) 10/90 אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 1B 0.17% 102.17 102.17     19/02/2017
אפסילון (!) אג"ח חו"ל תיק ETF מגודר מט"ח אג"ח בחו"ל אפסילון פטורה 0B -0.12% 100.70 100.70     16/02/2017
אפסילון (!) אג"ח פרימיום אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 0A 0.11% 130.80 130.80 0.60 2.19 19/02/2017
אפסילון 30/70 אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 2A 0.11% 584.16 584.16 0.15 2.75 19/02/2017
אפסילון ETF מניות אירופה מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D -0.54% 165.12 165.12 0.15 23.73 16/02/2017
אפסילון ETF מניות אירופה מגודרת מט"ח מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4B -0.41% 104.46 104.46     16/02/2017
אפסילון ETF מניות ארה"ב מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D -0.98% 152.92 152.92     16/02/2017
אפסילון אג"ח חו"ל 10/90 תיק ETF אג"ח בחו"ל אפסילון פטורה 1D -0.69% 104.72 104.72     16/02/2017
אפסילון אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 1A 0.12% 109.19 109.19     19/02/2017
אפסילון אג"ח מדינה ארוך אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 00 0.28% 182.76 182.76 -0.10 3.56 19/02/2017
אפסילון אג"ח מדינה ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 0A 0.12% 100.58 100.58     19/02/2017
אפסילון אג"ח מדינה צמוד מדד אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 00 0.26% 157.89 157.89 0.05 2.87 19/02/2017
אפסילון י 10/90 מניות דיבידנד אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 1A 0.17% 131.92 131.92 0.60 1.85 19/02/2017
אפסילון י 20/80 אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 2A 0.37% 368.22 368.22 0.06 4.59 19/02/2017
אפסילון י 25/75 אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 2A 0.15% 201.72 201.72 0.54 2.21 19/02/2017
אפסילון י 5/95 אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 1B 0.06% 122.50 122.50 0.14 0.89 19/02/2017
אפסילון יתר מניות בארץ אפסילון פטורה 4A 0.19% 200.72 200.72 0.27 8.13 19/02/2017
אפסילון ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 0C 0.14% 129.34 129.34 0.34 1.67 19/02/2017
אפסילון מבחר מדדי תל בונד אג"ח בארץ -חב' והמרה אפסילון פטורה 00 0.10% 118.91 118.91     19/02/2017
אפסילון מדדי אינדקס קונצרניים אג"ח בארץ -חב' והמרה אפסילון פטורה 0A 0.05% 129.31 129.31 0.98 1.33 19/02/2017
אפסילון מנוהלת אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 3B 0.09% 179.67 179.67 0.37 3.10 16/02/2017
אפסילון מניות חו"ל מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D -1.00% 168.81 168.81 0.17 14.61 16/02/2017
אפסילון צמוד מדד 2-4 שנים אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 0A 0.18% 88.47 88.47     19/02/2017
אפסילון ריבית משתנה + 10% אג"ח בארץ - שקליות אפסילון פטורה 1A 0.04% 104.95 104.95     19/02/2017
אפסילון שקלים + 10% ETF אג"ח בארץ - שקליות אפסילון פטורה 1A 0.20% 122.51 122.51 -0.04 2.42 19/02/2017
אפסילון שקלים ללא מניות אג"ח בארץ שקליות אפסילון פטורה 00 0.09% 261.12 261.12 -0.05 2.05 19/02/2017
אפסילון תיק 15% אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 2D 0.11% 133.15 133.15 0.02 1.61 19/02/2017
אפסילון תיק 15/85 מנוהל אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 2B 0.09% 129.60 129.60 0.14 1.89 19/02/2017
אפסילון תיק מנוהל אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 3D 0.09% 78.31 78.31 0.41 2.61 16/02/2017
אפסילון תיק סולידי אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 0A 0.11% 122.81 122.81 0.00 1.72 19/02/2017
אקסיומה אג"ח + 30% אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B 0.21% 126.29 126.29 0.72 2.77 19/02/2017
אקסיומה אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B 0.04% 155.81 155.81 1.50 2.44 19/02/2017
אקסיומה ת"א 125 מניות בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4B 0.62% 150.81 150.81 0.17 10.62 19/02/2017
אקסיומה ת"א 35 בינארית מניות בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4A 0.59% 113.39 113.39 -0.20 6.90 19/02/2017
אקסלנס ! מבחר קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.08% 112.64 112.64     19/02/2017
אקסלנס (!) שכבות מנוהלות + 10% אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.09% 107.03 107.03     19/02/2017
אקסלנס 10-90 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.13% 106.52 106.52     19/02/2017
אקסלנס 5/95 לונג/שורט אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.08% 106.26 106.26     19/02/2017
אקסלנס 5-95 תיק חו"ל אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1D -0.60% 98.55 98.55     16/02/2017
אקסלנס אג חול מגודר מט אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.13% 99.97 99.97     16/02/2017
אקסלנס אג"ח עד 2018 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.02% 100.40 100.40     19/02/2017
אקסלנס כספי ריבית עולה קרן כספית אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.00% 100.17 100.17     19/02/2017
אקסלנס ממשל 2-5 ללא מנ אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.06% 101.13 101.13     19/02/2017
אקסלנס ממשלתי טהור אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.09% 107.57 107.57 -0.08 1.22 19/02/2017
אקסלנס מני דיב BAC BUY מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.79% 89.87 89.87     16/02/2017
אקסלנס צמוד בינוני אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.09% 98.71 98.71     19/02/2017
אקסלנס תיק 20-80 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.01% 106.16 106.16     16/02/2017
אקסלנס (!) אג"ח כללי ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B 0.04% 115.09 115.09 0.28 1.32 19/02/2017
אקסלנס (!) בונד משתנה אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.02% 104.31 104.31     19/02/2017
אקסלנס (!) חברות ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.04% 984.14 984.14 1.61 1.20 19/02/2017
אקסלנס (!) נקסוס אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.03% 104.70 103.66 0.33 1.19 19/02/2017
אקסלנס (!) קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B 0.05% 815.73 815.73 1.58 1.71 19/02/2017
אקסלנס (!) קונצרני חו"ל מגודרת מט"ח חייבת אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 0B 0.06% 107.04 107.04 0.15 1.98 16/02/2017
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.00% 102.64 102.64     19/02/2017
אקסלנס (!) תיק קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.02% 123.62 123.62     19/02/2017
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.05% 102.80 102.80     19/02/2017
אקסלנס 15-85 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2A 0.12% 144.43 144.43 0.70 1.84 19/02/2017
אקסלנס 15-85 - אגד קרנות ישראלי אגד קרנות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.06% 100.59 100.59     16/02/2017
אקסלנס 20-80 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.09% 820.88 820.88 0.59 2.15 19/02/2017
אקסלנס 25-75 אגד קרנות אגד קרנות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2C -0.01% 102.24 102.24     16/02/2017
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.10% 124.03 124.03 0.83 2.74 19/02/2017
אקסלנס 30-70 - אגד קרנות ישראלי אגד קרנות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2C -0.03% 101.68 101.68     16/02/2017
אקסלנס 5-95 אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.06% 101.63 101.63     19/02/2017
אקסלנס אג"ח אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B 0.06% 925.84 925.84 0.17 1.22 19/02/2017
אקסלנס אג"ח + 15% אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.09% 103.94 103.94     19/02/2017
אקסלנס אג"ח + 30% תיק לונג/שורט אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.11% 107.61 107.61     19/02/2017
אקסלנס אג"ח בנקים ו-AA אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.02% 98.75 98.75 0.20 1.05 19/02/2017
אקסלנס אג"ח דולר בינלאומי אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.72% 241.13 241.13 -0.52 6.69 16/02/2017
אקסלנס אג"ח כללי אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.04% 141.91 140.50   0.76 19/02/2017
אקסלנס אג"ח מדורגות אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.05% 112.61 112.61 1.25 2.57 19/02/2017
אקסלנס אג"ח מדינה אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 0B -0.03% 133.44 133.44 -1.13 0.18 19/02/2017
אקסלנס אג"ח ממשלתי בחו"ל עד שנתיים מנוטרלת מט"ח אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.06% 188.52 188.52 0.17 1.02 16/02/2017
אקסלנס אג"ח נדלן חשפיה לאמריקה-חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.04% 111.92 111.92 1.27 4.46 19/02/2017
אקסלנס אג"ח פלוס אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.09% 105.76 105.76     19/02/2017
אקסלנס ארה"ב חייבת מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 4D -0.86% 83.14 83.14 0.33 15.76 16/02/2017
אקסלנס גז ונפט מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 0.14% 180.25 180.25 0.06 14.51 19/02/2017
אקסלנס גמישה גמישות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 5D -0.18% 1,384.08 1,384.08 0.52 6.71 16/02/2017
אקסלנס השקעות גמישות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.11% 367.97 367.97 0.30 5.77 16/02/2017
אקסלנס יופיטר אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 3D -0.14% 44.33 43.89 0.34 4.80 16/02/2017
אקסלנס יורו אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1D -0.03% 147.29 147.29 -0.23 7.64 16/02/2017
אקסלנס יתר מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B -0.75% 239.81 239.81 0.53 9.61 16/02/2017
אקסלנס כספית קרן כספית אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.01% 113.30 113.30 0.15 0.06 19/02/2017
אקסלנס כספית דולר קרן כספית אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.82% 97.13 97.13 -0.54 6.80 16/02/2017
אקסלנס מדד ממשלתי ללא חברות אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.14% 158.95 158.95 -0.14 1.72 19/02/2017
אקסלנס מדינה פרימיום אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.02% 176.54 176.54 -0.04 0.94 19/02/2017
אקסלנס מודל ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B 0.08% 149.66 149.66 0.46 1.34 19/02/2017
אקסלנס מחלקת אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 1B 0.08% 142.43 142.43 -0.15 2.03 19/02/2017
אקסלנס ממשלתי + 15% אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2A 0.12% 160.46 160.46 0.46 1.44 19/02/2017
אקסלנס ממשלתית ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.08% 114.99 114.99 0.00 1.25 19/02/2017
אקסלנס מניות מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B -0.11% 118.07 118.07 0.52 10.47 16/02/2017
אקסלנס מניות US מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.86% 101.36 101.36 0.29 11.14 16/02/2017
אקסלנס מניות אירופה מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.76% 97.00 97.00     16/02/2017
אקסלנס מניות ישראל מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 0.72% 299.55 299.55 0.50 8.57 19/02/2017
אקסלנס מניות עולם מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.88% 103.97 103.97 0.26 15.58 16/02/2017
אקסלנס מניות פרימיום מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 0.58% 103.78 103.78 0.53 8.42 19/02/2017
אקסלנס מניות שווקים מתעוררים מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -1.32% 112.52 112.52 0.34 20.55 16/02/2017
אקסלנס מניות ת"א 125 מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 0.54% 168.57 168.57 0.16 10.22 19/02/2017
אקסלנס מנייתית מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4C -0.09% 125.69 125.69     16/02/2017
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.01% 103.81 103.81 -0.07 0.13 19/02/2017
אקסלנס משקל שווה ת"א 125 מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A 0.61% 111.41 111.41 0.27 10.11 19/02/2017
אקסלנס פיננסים מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.82% 111.34 111.34 0.15 13.61 16/02/2017
אקסלנס פלטינום אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.10% 122.59 122.59 0.33 1.29 19/02/2017
אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.12% 104.45 104.45 -0.12 1.43 19/02/2017
אקסלנס קונצרני A אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.04% 130.13 130.13 1.04 1.45 19/02/2017
אקסלנס קונצרני A ומעלה אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.05% 157.03 157.03 0.63 1.32 19/02/2017
אקסלנס קונצרני פלוס אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.14% 187.34 187.34 0.76 2.64 19/02/2017
אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.04% 134.36 134.36 0.84 1.43 19/02/2017
אקסלנס ריבית משתנה אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.02% 92.83 92.83 0.86 1.06 19/02/2017
אקסלנס שכבות מדדי מניות חו"ל מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.99% 146.37 146.37 0.23 16.43 16/02/2017
אקסלנס שכבות צמודה אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.06% 108.43 108.43 0.16 1.34 19/02/2017
אקסלנס שכבות שקלית אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.04% 115.23 115.23 0.28 0.96 19/02/2017
אקסלנס שקל וחברות מדורגות אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B 0.04% 252.38 252.38 -0.08 0.82 19/02/2017
אקסלנס שקל עד 4 שנים ללא מניות אג"ח בארץ שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.05% 213.63 213.63 0.11 1.11 19/02/2017
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חו"ל אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.01% 146.79 146.79 0.31 0.69 19/02/2017
אקסלנס שקלית אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.04% 138.02 138.02 -0.07 0.87 19/02/2017
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה אג"ח בארץ שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.05% 116.87 116.87 -0.11 1.34 19/02/2017
אקסלנס ת"א 125 מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 0.47% 147.10 147.10 0.18 10.24 19/02/2017
אקסלנס תחליף לפיקדון נקוב דולר קרן כספית אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.82% 119.59 119.59     16/02/2017
אקסלנס תיק 15-85 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.07% 165.75 165.75 0.68 1.87 19/02/2017
אקסלנס תיק גמיש גמישות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.07% 41.61 41.61 0.59 4.60 16/02/2017
אקסלנס תיק השק' חו"ל 10/90 אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1D -0.73% 96.64 96.64 -0.39 6.49 16/02/2017
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B 0.07% 118.97 118.97     19/02/2017
אקסלנס תיק השקעות קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.06% 1,272.67 1,272.67 1.14 1.59 19/02/2017
אקסלנס תיק ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B 0.00% 345.87 345.87 -0.08 0.96 19/02/2017
אקסלנס תיק עד שנתיים אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.01% 461.48 461.48 0.30 0.63 19/02/2017
אקסלנס תיק עד שנתיים נקובה $ אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 0D -0.77% 120.04 120.04     16/02/2017
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.02% 93.65 93.65     19/02/2017