רשימת קרנות

שם נייר ערך אפיק מנהל מעמד
מס
פרופיל
חשיפה
שינוי
יומי
מחיר
קניה
מחיר
פדיון
שארפ
מתחילת
השנה
ס. תקן
12 חוד'
אחרונים
תאריך
עדכון
           
אדמונד דה-רוטשילד אג"ח + 10% אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 1A 0.24% 109.98 109.98 1.18 1.95 22/09/2016
אדמונד דה-רוטשילד אג"ח +15% אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 2B 0.24% 101.67 101.67     22/09/2016
אדמונד דה-רוטשילד ארה"ב חייבת מניות בחו"ל אדמונד דה-רוטשילד חייבת 4D 0.92% 131.48 131.48 -0.08 17.21 21/09/2016
אדמונד דה-רוטשילד מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה אדמונד דה-רוטשילד פטורה 1B 0.24% 139.38 139.38 0.96 1.83 22/09/2016
אדמונד דה-רוטשילד תיק אג"ח + 30% אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 2A 0.36% 195.25 195.25 1.14 2.87 22/09/2016
אושן ! תיק אג"ח פלוס אג"ח בארץ - כללי מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.27% 106.34 106.34     22/09/2016
אושן 10/90 אג"ח בארץ - כללי מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.29% 105.78 105.78     22/09/2016
אושן תיק מניות מניות בארץ מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 1.07% 131.19 131.19     22/09/2016
אושן תיק מניות חו"ל מניות בחו"ל מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.81% 86.67 86.67     21/09/2016
אושן אג"ח ממשלתי + 10% מניות אג"ח בארץ - מדינה מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.24% 102.72 102.72     22/09/2016
אזימוט 18/82 חי דיבידנ אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 2A 0.48% 108.94 108.94     22/09/2016
אזימוט 10/90 דיבידנד אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 1B 0.32% 139.33 139.33   2.69 22/09/2016
אזימוט אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 0B 0.18% 125.80 125.80     22/09/2016
אזימוט השקעות גמישות מיטב פטורה 4D 1.15% 125.60 125.35 0.46 11.01 22/09/2016
אי.בי.אי סל אנרגיה ארה"ב מגודרת מט"ח מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B 2.18% 110.95 110.95     21/09/2016
אי.בי.אי סל צריכה משולבת ארה"ב מגודרת מט"ח מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B 0.72% 100.51 100.51     21/09/2016
אי.בי.אי. סל תל בונד תשואות שקלי אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.26% 104.53 104.53     22/09/2016
אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.27% 1,131.42 1,131.42 1.09 1.90 22/09/2016
אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה+ 10% אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.24% 962.75 962.75     22/09/2016
אי.בי.אי. גיא 20/80 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B 0.40% 2,214.33 2,214.33   2.59 22/09/2016
אי.בי.אי. מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.29% 124.47 124.47     22/09/2016
אי.בי.אי. נוגה 25/75 (!) אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B 0.41% 2,760.13 2,760.13   2.69 22/09/2016
אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B 0.32% 84.78 84.78   2.64 22/09/2016
אי.בי.אי. שקלים ללא מניות אג"ח בארץ שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.23% 373.24 373.24 0.63 1.38 22/09/2016
איביאי ! אג"ח חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B 0.27% 106.35 106.35     22/09/2016
איביאי ! אגח חול מוגנת אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B 0.32% 98.15 98.15     21/09/2016
איביאי 10/30/60 מגודרת אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.35% 103.33 103.33     22/09/2016
איביאי 10/90 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.21% 108.03 108.03   2.76 22/09/2016
איביאי 15/85 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B 0.34% 102.42 102.42     22/09/2016
איביאי 20/80 .05 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B 0.64% 102.79 102.79     22/09/2016
איביאי 30/70 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2C 0.03% 101.69 101.69     21/09/2016
איביאי 500 S&P מגודרת מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B 1.17% 105.41 105.41     21/09/2016
איביאי GLOBAL BLUESTAR מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.66% 94.64 94.64     21/09/2016
איביאי MSCI מתעוררים מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 2.92% 99.67 99.67     21/09/2016
איביאי NASDAQ100 מגודר מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B 1.07% 111.49 111.49     21/09/2016
איביאי אג"ח+חו"ל 10/90 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1C -0.01% 102.75 102.75     21/09/2016
איביאי אגח חברות מדורג אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B 0.19% 112.00 112.00     22/09/2016
איביאי אירופה מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.08% 87.66 87.66     21/09/2016
איביאי מדנ פלוס A מעלה אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0A 0.22% 103.15 103.15     22/09/2016
איביאי ממשל מאוזן 10%+ אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.35% 103.14 103.14     22/09/2016
איביאי נדלן מניב ישראל מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 1.83% 139.59 139.59     22/09/2016
איביאי סל 25/75 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2A 0.50% 102.15 102.15     22/09/2016
איביאי סל 30 DAX מגודר מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B 0.36% 89.64 89.64     21/09/2016
איביאי סל 500 S&P מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 1.26% 158.81 158.81     21/09/2016
איביאי סל אירופה מגודר מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B 0.37% 110.95 110.95     21/09/2016
איביאי סל ארה"ב מגודרת מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B 1.28% 122.16 122.16     21/09/2016
איביאי סל בונד ר.משתנה אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0A 0.01% 98.46 98.46     22/09/2016
איביאי סל ממשל מאוזן אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.29% 113.84 113.84     22/09/2016
איביאי סל ריט ארה"ב מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 1.18% 120.53 120.53     21/09/2016
איביאי סל תל בונד מאגר אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0A 0.25% 102.20 102.20     22/09/2016
איביאי פיננס ארהב מגדר מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B 0.65% 96.50 96.50     21/09/2016
איביאי תיק אג"ח כללי אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B 0.25% 112.10 112.10     22/09/2016
איביאי תיק מדינה צמוד אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.18% 104.47 104.47     22/09/2016
איביאי (!) אג"ח דולר בינלאומי אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D 0.15% 97.08 97.08 0.59 6.91 21/09/2016
איביאי (!) אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B 0.24% 161.82 161.82   1.32 22/09/2016
איביאי (!) אגח יורו בינלאומי אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D -0.34% 116.07 116.07 0.90 9.06 21/09/2016
איביאי (!) מדדית ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.23% 135.60 135.60 0.66 2.03 22/09/2016
איביאי (!) ריבית משתנה אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.06% 124.60 124.60 0.44 1.13 22/09/2016
איביאי אג"ח $ חו"ל נקוב $ אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D 0.07% 24.92 24.92     20/09/2016
איביאי אג"ח גלובלי אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D 0.16% 48.87 48.87 0.50 5.67 21/09/2016
איביאי אג"ח עולמי נקוב $ אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D 0.07% 98.76 98.76     20/09/2016
איביאי ביוטכנלוגיה מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות חייבת 4D 0.61% 149.53 149.53 -0.39 33.79 21/09/2016
איביאי גלובל אקוויטי מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.40% 132.00 132.00 -0.27 17.35 21/09/2016
איביאי יתר מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 1.17% 752.65 752.65 1.59 8.99 22/09/2016
איביאי כספית פטורה קרן כספית איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.01% 134.35 134.35 0.26 0.06 22/09/2016
איביאי מניות מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 1.40% 156.30 156.30 -0.27 11.75 22/09/2016
איביאי מניות אקטיבי מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 1.22% 90.46 90.46 -0.32 11.92 22/09/2016
איביאי מניות חו"ל מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.30% 56.63 56.63 -0.24 16.78 21/09/2016
איביאי מק"מ אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.00% 121.14 121.14 -2.28 0.10 22/09/2016
איביאי מק"מ פלוס אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.05% 127.52 127.52 -0.43 0.91 22/09/2016
איביאי נטע מדינה ללא מ' אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.23% 1,245.27 1,245.27 0.76 1.27 22/09/2016
איביאי סין מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.61% 173.74 173.74 -0.04 23.93 21/09/2016
איביאי סל 10/90 אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.39% 118.71 118.71 0.41 2.79 22/09/2016
איביאי סל 20/80 אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2A 0.48% 117.49 117.49 0.12 3.58 22/09/2016
איביאי סל NASDAQ 100 מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 1.14% 183.67 183.67     21/09/2016
איביאי סל S&P 500 LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 1.35% 97.77 97.77     21/09/2016
איביאי סל אג"ח מאוזן + 10% אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.21% 100.83 100.83     22/09/2016
איביאי סל מק"מ אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.00% 109.52 109.52 0.45 0.11 22/09/2016
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.20% 111.43 111.43 0.00 1.63 22/09/2016
איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 שנים אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.43% 133.26 133.26 0.28 3.39 22/09/2016
איביאי סל ריבית משתנה מאוזן + 10% מוגדר מטח אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.11% 98.87 98.87     22/09/2016
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשל 5+ אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.45% 144.99 144.99     22/09/2016
איביאי סל שקלי ר.משתנה ממשלתי אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.00% 110.27 110.27 0.31 0.25 22/09/2016
איביאי סל שקלי ר.קבועה ממש 2-5 אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.08% 130.68 130.68 1.69 0.98 22/09/2016
איביאי סל ת"א 100 מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 1.52% 133.51 133.51 -0.33 13.46 22/09/2016
איביאי סל ת"א 25 מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 1.53% 328.88 328.88 -0.47 13.75 22/09/2016
איביאי סל ת"א 75 מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 1.46% 109.75 109.75 0.77 14.70 22/09/2016
איביאי סל תל בונד 20 אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.36% 128.17 128.17 0.81 3.12 22/09/2016
איביאי סל תל בונד 40 - מחקה אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.21% 128.20 128.20     22/09/2016
איביאי סל תל בונד 60 אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.29% 123.54 123.54 0.77 2.64 22/09/2016
איביאי סל תל בונד צמוד יתר אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.26% 120.34 120.34     22/09/2016
איביאי סל תל בונד צמודות אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.28% 117.94 117.94     22/09/2016
איביאי סל תל בונד שקלי-מחקה אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.31% 141.41 141.41     22/09/2016
איביאי סל תל בונד תשואות אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.28% 441.64 441.64 1.39 4.01 22/09/2016
איביאי שקל קצר אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.02% 114.92 114.92 1.11 0.21 22/09/2016
איביאי ת"א 100 מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 1.50% 3,212.79 3,212.79 -0.21 13.00 22/09/2016
איביאי תיק אג"ח ומניות בינ"ל אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2D 0.26% 98.95 98.95     21/09/2016
איביאי תל בונד צמודות - בנקים אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.17% 100.93 100.93     22/09/2016
איילון ' 10/90 פרימיום אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 1B 0.32% 198.70 198.70   2.27 22/09/2016
איילון 15/85 תיק CORE SATELLITE אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.28% 108.75 108.75 0.20 1.70 22/09/2016
איילון בונד ריבית משתנ אג"ח בארץ שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 00 0.03% 106.75 106.75 0.56 1.20 22/09/2016
איילון כספית קרן כספית איילון קרנות נאמנות פטורה 00 0.00% 101.94 101.94 0.00 0.08 22/09/2016
איילון תיק השקע לא מנ אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 0B 0.26% 115.11 115.11   1.45 22/09/2016
איילון (!) אג"ח חברות ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0B 0.27% 124.81 124.81 1.60 3.06 22/09/2016
איילון (!) תיק קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A 0.30% 105.75 105.75 1.47 3.99 22/09/2016
איילון 20/80 מניות חו"ל-ישראל אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.46% 86.49 86.49   2.51 22/09/2016
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.43% 115.56 115.56   2.97 22/09/2016
איילון ATFי י 7/93 אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 1A 0.31% 155.45 155.45 0.56 1.79 22/09/2016
איילון KZI ימניות גלובלית מניות בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 4D 1.02% 104.66 104.66   26.55 21/09/2016
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A 0.27% 101.44 101.44 0.61 2.15 22/09/2016
איילון אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 0B 0.03% 105.72 105.72 1.44 1.82 22/09/2016
איילון אגח מדינה ללא חברות אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A 0.24% 118.71 118.71     22/09/2016
איילון אור(!) אג"ח חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 1B 0.32% 128.56 128.56 0.93 2.82 22/09/2016
איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 ממונפות ואסטרטגיות איילון קרנות נאמנות פטורה 6D 3.61% 242.10 241.09 0.24 52.32 21/09/2016
איילון אקסטרים דולר פי 3 ממונפות ואסטרטגיות איילון קרנות נאמנות פטורה 0F -0.96% 99.32 98.91 -0.64 17.86 22/09/2016
איילון אקסטרים ת"א 100 פי 3 ממונפות ואסטרטגיות איילון קרנות נאמנות פטורה 6A 4.43% 120.60 120.12 -0.33 40.12 22/09/2016
איילון אקסטרים ת"א 25 פי 3 ממונפות ואסטרטגיות איילון קרנות נאמנות פטורה 60 4.43% 139.11 138.56 -0.57 41.32 22/09/2016
איילון י 25/75 תיק עד 3 שנים אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2C 0.29% 108.55 108.55 1.19 4.26 21/09/2016
איילון מדדית ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A 0.32% 138.54 138.54 0.75 2.47 22/09/2016
איילון מדינה + 20% אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.42% 121.51 121.51 0.54 2.77 22/09/2016
איילון מדינה בניהול שמרני + 20% אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.33% 115.35 115.35 0.29 1.37 22/09/2016
איילון מדינה פרימיום אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A 0.25% 123.30 123.30     22/09/2016
איילון מדינה פרימיום פלוס אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 1A 0.34% 131.13 131.13 0.54 1.99 22/09/2016
איילון מנוהל עד 15% אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.35% 147.21 147.21 0.08 2.74 22/09/2016
איילון מנוהל עד 30% אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.51% 162.12 162.12   4.46 22/09/2016
איילון מניות מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B 1.35% 137.65 137.65 -0.49 12.46 22/09/2016
איילון מניות בנקים מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4A 1.86% 110.24 110.24 0.39 14.28 22/09/2016
איילון מניות חו"ל מניות בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 4D 0.79% 146.25 146.25 -0.29 17.30 21/09/2016
איילון מק"מ פלוס אג"ח בארץ - שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 1A 0.01% 110.92 110.92 -0.65 1.04 18/09/2016
איילון משקל שווה ת"א 25 מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B 1.71% 129.97 129.97 0.08 14.18 22/09/2016
איילון פריקו מניות עולמי מניות בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 4D 0.49% 106.59 106.59     21/09/2016
איילון שקל ואג"ח מדורגות אג"ח בארץ - שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 0B 0.22% 114.83 114.83 1.80 1.53 22/09/2016
איילון שקלית 1-2 שנים אג"ח בארץ - שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 00 0.02% 152.50 152.50 -0.97 0.22 22/09/2016
איילון שקלית 2+ שנים אג"ח בארץ - שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 00 0.23% 144.82 144.82     22/09/2016
איילון שקלית פלוס אג"ח בארץ - שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 1A 0.31% 203.55 203.55 0.76 1.44 22/09/2016
איילון תיק בינלאומי מנוהל עד 15% אג"ח בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 2D 0.24% 120.36 120.36     21/09/2016
אילים 10/90 אג"ח בארץ - כללי אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.08% 100.21 100.21     22/09/2016
אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת אג"ח בארץ -חב' והמרה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.13% 173.74 173.74 2.60 2.12 22/09/2016
אילים (!) אגד חוץ נקוב $ אגד קרנות אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1D 0.02% 125.74 125.73 0.02 7.70 20/09/2016
אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.17% 127.09 127.09   2.12 22/09/2016
אילים אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות אג"ח בארץ -חב' והמרה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.06% 124.67 124.67 1.04 1.09 22/09/2016
אילים חסכון $ אג"ח בחו"ל אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D 0.06% 114.40 114.40 -0.45 7.01 21/09/2016
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% אג"ח בארץ - מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.08% 198.09 198.09 1.74 0.95 22/09/2016
אילים מדדית מנוהלת אג"ח בארץ - מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.15% 928.99 928.99 0.48 1.68 22/09/2016
אילים מדינה מנוהלת אג"ח בארץ - מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.13% 120.21 120.21 0.67 1.27 22/09/2016
אילים מודל + 15% אג"ח בארץ - מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.23% 226.32 226.31 2.13 2.15 22/09/2016
אילים מניות ערך חו"ל מניות בחו"ל אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.98% 1,601.30 1,600.61 0.15 21.49 21/09/2016
אילים מנייתית מניות בארץ אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 0.96% 143.75 143.74 1.02 12.11 22/09/2016
אילים שקל עד שנתיים אג"ח בארץ - שקליות אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.02% 109.36 109.36 1.31 0.36 22/09/2016
אילים שקלית מנוהלת אג"ח בארץ - שקליות אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.18% 456.81 456.80 2.09 1.43 22/09/2016
אילים תיק אג"ח + 10% אג"ח בארץ - מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.20% 172.13 172.13 1.93 1.69 22/09/2016
אילים תיק אג"ח + 20% אג"ח בארץ - כללי אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.27% 2,919.64 2,919.57   2.81 22/09/2016
אילים תיק אג"ח מנוהל + 30% אג"ח בארץ -חב' והמרה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.35% 265.22 265.21 2.05 4.24 22/09/2016
אימפקט מניות מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B 1.74% 92.56 92.56     22/09/2016
אימפקט י 25/75 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.64% 107.03 107.03 -0.60 4.26 22/09/2016
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 1B 0.40% 101.82 101.82     22/09/2016
אלומות אג"ח גלובלית אג"ח בחו"ל אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1D 0.09% 101.34 101.34     21/09/2016
אלומות תיק מנוהל 20% אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2C -0.01% 104.15 104.15     21/09/2016
אלומות (!) אג"ח חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B 0.22% 139.93 139.93   1.15 22/09/2016
אלומות (!) אג"ח מדינות - נקובה $ אג"ח בחו"ל אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0D 0.05% 113.98 113.98     20/09/2016
אלומות (!) תיק קונצרני עד 4 שנים אג"ח בארץ -חב' והמרה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B 0.17% 160.93 160.93 1.76 1.91 22/09/2016
אלומות 10/90 אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1B 0.28% 162.67 162.67 1.76 1.70 22/09/2016
אלומות 30/70 אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2C 0.47% 140.99 140.99   3.88 22/09/2016
אלומות אג"ח מדורג ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B 0.26% 164.31 164.31 0.82 2.14 22/09/2016
אלומות חסכון מדינה +10% אג"ח בארץ - מדינה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1B 0.27% 169.30 169.30 1.44 1.76 22/09/2016
אלומות חסכון מדינה ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B 0.27% 160.58 160.58 0.73 1.83 22/09/2016
אלומות י 10/90 תיק סולידי אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1A 0.18% 248.62 248.62 1.55 0.97 22/09/2016
אלומות מדדית מדינה מנוהלת אג"ח בארץ - מדינה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 00 0.31% 237.62 237.62 0.56 2.33 22/09/2016
אלומות מניות ערך חו"ל מניות בחו"ל אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4D 0.46% 171.38 171.38 -0.18 19.04 21/09/2016
אלומות מניות ת"א 100 מניות בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4B 1.34% 132.67 132.67 -0.29 12.63 22/09/2016
אלומות מסלול 15 אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B 0.24% 135.01 135.01   2.07 22/09/2016
אלומות מסלול ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B 0.19% 129.64 129.64   1.12 22/09/2016
אלומות סקטורים עולמי מניות בחו"ל אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4D 1.00% 1,224.56 1,224.56 0.12 12.85 21/09/2016
אלומות קונצרני A פלוס 10% אג"ח בארץ -חב' והמרה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1B 0.21% 163.06 163.06 1.49 1.89 22/09/2016
אלומות שקלית מדינה מנוהלת אג"ח בארץ - שקליות אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 00 0.29% 415.01 415.01 1.17 1.63 22/09/2016
אלומות תיק השקעות ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B 0.27% 151.95 151.95   1.60 22/09/2016
אלומות תיק מנוהל 15% אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B 0.38% 148.90 148.90   2.16 22/09/2016
אלומות תיק מנוהל 25% אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B 0.35% 116.01 116.01     22/09/2016
אלטשולר ! אג חול קונצר אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B 0.18% 108.52 108.52     21/09/2016
אלטשולר GSE מחקר קונצר אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0A 0.21% 117.26 117.26 1.41 2.00 22/09/2016
אלטשולר גא10/90 מוגנ מ אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1A 0.18% 103.46 103.46     21/09/2016
אלטשולר שווק מפותחים מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B 0.59% 113.36 113.36     21/09/2016
אלטשולר ת"א 100 מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 1.63% 105.23 105.23     22/09/2016
אלטשולר תיק מס 1 לא מנ אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B 0.08% 106.06 106.06   1.02 22/09/2016
אלטשולר (!) אגח חברות ללא מנ' אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B 0.00% 185.64 185.64 1.02 2.76 21/09/2016
אלטשולר הקרן הירוקה מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4D 0.64% 125.65 125.65 0.45 16.66 21/09/2016
אלטשולר שחם - קרן ממונפת ממונפות ואסטרטגיות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 6F 0.19% 442.91 442.91 0.64 13.90 21/09/2016
אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1B -0.03% 153.94 153.94 1.76 5.22 21/09/2016
אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B 0.09% 116.83 116.83 1.88 2.81 21/09/2016
אלטשולר שחם (!) אגח גלובלי ללא מניות אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0D 0.10% 144.99 144.99   6.43 21/09/2016
אלטשולר שחם (!) תיק אגח ללא מ' אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B -0.01% 560.72 560.72   2.40 21/09/2016
אלטשולר שחם 10/90 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1B 0.21% 136.45 136.45     22/09/2016
אלטשולר שחם 75 - 25 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2C 0.06% 183.29 183.29   4.87 21/09/2016
אלטשולר שחם 85 - 15 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B 0.33% 141.30 141.30   2.30 22/09/2016
אלטשולר שחם SmartBeta מולטי פקטור ת"א 100 מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 1.59% 107.63 107.63     22/09/2016
אלטשולר שחם SmartBeta 10/90 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1A 0.30% 103.94 103.94     22/09/2016
אלטשולר שחם SmartBeta Low Volatility ת"א 100 מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 1.70% 115.25 115.25     22/09/2016
אלטשולר שחם SmartBeta ארה"ב מגודרת מט"ח מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B 1.17% 108.52 108.52     21/09/2016
אלטשולר שחם SmartBeta גרמניה CASH FLOW מגודרת מט"ח מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B -0.31% 89.24 89.24     21/09/2016
אלטשולר שחם SmartBeta מומנטום קונצרני ומעלה אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.31% 98.58 98.58     22/09/2016
אלטשולר שחם SmartBeta ממשלתי אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 -0.01% 99.98 99.98     22/09/2016
אלטשולר שחם SmartBeta מעו"ף מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 1.36% 89.16 89.16     22/09/2016
אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1A 0.25% 164.57 164.57 0.46 2.10 22/09/2016
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמוד מדד ללא מנ' אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.19% 158.32 158.32 0.47 1.93 22/09/2016
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0A 0.20% 122.72 122.72     22/09/2016
אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0D 0.18% 112.95 112.95     20/09/2016
אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0A 0.18% 116.45 116.45     22/09/2016
אלטשולר שחם י 20-80 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B 0.01% 102.25 102.25     21/09/2016
אלטשולר שחם יתר מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 40 1.22% 352.83 352.83 2.44 9.30 22/09/2016
אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה קרן כספית אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.01% 124.02 124.02 -0.82 0.10 22/09/2016
אלטשולר שחם מניות גלובלי מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4D 0.63% 149.97 149.97   22.95 21/09/2016
אלטשולר שחם מניות גלובלי מוגנת מט"ח מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B 0.61% 124.54 124.54   23.84 21/09/2016
אלטשולר שחם מק"מ פלוס אג"ח בארץ - שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1A 0.03% 111.81 111.81 0.65 0.92 22/09/2016
אלטשולר שחם נדל"ן מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B 1.99% 425.34 425.34 2.03 9.99 22/09/2016
אלטשולר שחם סופה מניות מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B -0.11% 1,137.35 1,137.35 0.79 13.13 21/09/2016
אלטשולר שחם צמוד בינוני אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.11% 133.16 133.16 0.56 1.57 22/09/2016
אלטשולר שחם ריבית משתנה אג"ח בארץ - שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.01% 120.32 120.32 0.95 0.43 22/09/2016
אלטשולר שחם שקלית בינונית אג"ח בארץ - שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.01% 113.37 113.37     22/09/2016
אלטשולר שחם שקלית ללא מניות אג"ח בארץ שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.14% 312.58 312.58 1.85 1.73 22/09/2016
אלטשולר שחם תיק אגח ומניות חול אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2D 0.21% 121.74 121.74     21/09/2016
אלטשולר שחם תיק השקעות + 15% אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2C 0.35% 110.68 110.68     22/09/2016
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מנ' אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B 0.15% 170.40 170.40   1.20 22/09/2016
אלטשולר שחם תיק מספר 2 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B -0.06% 100.92 100.92     21/09/2016
אלטשולר שחם תיק מספר 3 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B -0.05% 99.90 99.90     21/09/2016
אלטשולר שחם תל בונד אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.20% 170.81 170.81 1.38 2.07 22/09/2016
אלפי בנדק 20/80 אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2C -0.10% 108.00 108.00     21/09/2016
אלפי בנדק אסטרטגיות מעו"ף ממונפות ואסטרטגיות אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 6F 1.73% 101.25 101.25 -0.46 11.88 22/09/2016
אניגמה ! אגח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 0A 0.15% 103.21 103.21     22/09/2016
אניגמה 5-95 אג"ח בארץ - מדינה מיטב פטורה 1A 0.18% 100.85 100.85     22/09/2016
אניגמה U.S. מניות בחו"ל מיטב פטורה 4D 1.42% 97.01 96.90     21/09/2016
אניגמה מניות אירופה מניות בחו"ל מיטב פטורה 4D 0.19% 106.40 106.40     21/09/2016
אניגמה מניות גלובלית מניות בחו"ל מיטב פטורה 4D 1.50% 100.75 100.71     21/09/2016
אניגמה מניות חו"ל מניות בחו"ל מיטב פטורה 4D 1.33% 104.98 104.95     21/09/2016
אניגמה תיק מנוהל 10/90 אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 1B 0.31% 109.60 109.60     22/09/2016
אניגמה תיק מנוהל 20/80 אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 2B 0.42% 118.55 118.55 1.83 3.21 22/09/2016
אניגמה אג חברות ! ללא מנ אג"ח בארץ -חב' והמרה מיטב פטורה 0A 0.26% 106.95 106.95     22/09/2016
אניגמה אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 0A 0.20% 132.25 132.25     22/09/2016
אניגמה תיק מנוהל 15/85 אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 2B 0.41% 102.68 102.68     22/09/2016
אנליסט ! פיזור רחב ללא אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0A 0.23% 102.29 102.29     22/09/2016
אנליסט 15/85 אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2B 0.32% 99.88 99.88     22/09/2016
אנליסט כספית ללא נע"מ קרן כספית אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 0.00% 100.27 100.17     22/09/2016
אנליסט מניות חו"ל מניות בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 1.16% 106.29 106.29     21/09/2016
אנליסט פיזור רחב 10/90 אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A 0.31% 108.04 108.04     22/09/2016
אנליסט צמד ממשל בינוני אג"ח בארץ - מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 0.17% 100.08 100.08 0.24 1.69 22/09/2016
אנליסט (!) אג"ח אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0B 0.29% 166.26 166.26   3.54 22/09/2016
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות אג"ח בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0D 0.14% 103.67 103.67   6.31 21/09/2016
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מגודרת מט"ח אג"ח בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0B 0.27% 104.81 104.81     21/09/2016
אנליסט 10/90 אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A 0.33% 128.96 128.96     22/09/2016
אנליסט 20/80 אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2B -0.02% 129.43 129.43     21/09/2016
אנליסט אג"ח USי + 10% מניות US מגודרת מט"ח אג"ח בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1B 0.38% 104.87 104.87     21/09/2016
אנליסט אג"ח חברות + 30% אג"ח בארץ -חב' והמרה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2C 0.51% 753.99 753.99 0.73 4.12 22/09/2016
אנליסט אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0A 0.22% 125.50 125.50     22/09/2016
אנליסט אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1C 0.31% 959.01 959.01 1.48 1.74 22/09/2016
אנליסט אג"ח מדינה ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0A 0.17% 120.73 120.73     22/09/2016
אנליסט אג"ח סולידי + 5% מניות אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A 0.27% 119.57 119.57 1.56 1.60 22/09/2016
אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' אג"ח בארץ -חב' והמרה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0A 0.27% 109.33 109.33 0.76 2.94 22/09/2016
אנליסט אגח מדינה עד 5 ש' ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 0.22% 103.29 103.29     22/09/2016
אנליסט אירופה מניות בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 0.42% 328.08 328.08   28.20 21/09/2016
אנליסט גמישה גמישות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 1.58% 3,838.11 3,838.11 0.82 10.88 22/09/2016
אנליסט השקעות גמישות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D -0.09% 574.38 574.38 0.90 12.31 21/09/2016
אנליסט טכנולוגיות מניות בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 1.20% 142.22 142.22 0.28 19.55 21/09/2016
אנליסט יתר מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 1.45% 943.60 943.60 2.24 9.17 22/09/2016
אנליסט כספית קרן כספית אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 0.00% 336.37 336.37 0.36 0.05 22/09/2016
אנליסט מדדית ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 0.27% 113.15 113.15     22/09/2016
אנליסט מודל דירוג פנימי אג"ח בארץ -חב' והמרה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0B 0.21% 120.85 120.85     22/09/2016
אנליסט מניות מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 1.32% 5,517.80 5,517.80 0.70 11.07 22/09/2016
אנליסט מניות גלובל US מניות בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 0.91% 112.59 112.59   16.77 21/09/2016
אנליסט מניות ואסטרטגיות מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 5C 1.64% 187.90 187.90   4.77 22/09/2016
אנליסט מניות ממוקדת מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 1.50% 108.93 108.93     22/09/2016
אנליסט נדל"ן מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 1.82% 355.01 355.01 1.87 11.96 22/09/2016
אנליסט פרימיום אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2C 0.55% 124.68 123.45     22/09/2016
אנליסט ריבית משתנה + 10% אג"ח בארץ - שקליות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A 0.11% 100.60 100.60     22/09/2016
אנליסט שקל קצר + 10% אג"ח בארץ - שקליות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A 0.10% 435.63 435.63 0.27 0.94 22/09/2016
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות אג"ח בארץ שקליות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 0.22% 125.29 125.29     22/09/2016
אנליסט ת"א 100 מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 1.65% 244.45 244.45 0.36 11.62 22/09/2016
אנליסט תיק אג"ח + 15% אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2B 0.30% 127.92 127.92   2.08 22/09/2016
אנליסט תעשיות מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 1.30% 1,823.90 1,823.90 0.33 11.58 22/09/2016
אפסילון ETF BETA SMART מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D 1.05% 120.71 120.71     21/09/2016
אפסילון ETF מניות ארה"ב מגודרת מט"ח מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4B 1.29% 106.74 106.74     21/09/2016
אפסילון ' ETF מניות ארה"ב נקוב $ מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D -0.06% 44.86 44.86     20/09/2016
אפסילון ETF שוק מתעורר מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D 2.41% 96.15 96.15     21/09/2016
אפסילון זהב מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D 3.02% 97.45 97.45     21/09/2016
אפסילון נבחרת מניות מניות בארץ אפסילון פטורה 4A 1.58% 111.01 111.01     22/09/2016
אפסילון (!) אג"ח פרימיום אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 0A 0.20% 127.75 127.75 1.66 2.66 22/09/2016
אפסילון 30/70 אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 2A 0.68% 582.53 582.53 0.86 2.98 22/09/2016
אפסילון ETF מניות אירופה מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D 0.26% 164.35 164.35 -0.30 28.30 21/09/2016
אפסילון ETF מניות אירופה מגודרת מט"ח מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4B 0.73% 98.01 98.01     21/09/2016
אפסילון ETF מניות ארה"ב מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D 1.04% 144.31 144.31     21/09/2016
אפסילון אג"ח חו"ל 10/90 תיק ETF אג"ח בחו"ל אפסילון פטורה 1D 0.32% 108.89 108.89     21/09/2016
אפסילון אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 1A 0.26% 109.55 109.55     22/09/2016
אפסילון אג"ח מדינה ארוך אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 00 0.41% 188.43 188.43 0.24 3.70 22/09/2016
אפסילון אג"ח מדינה צמוד מדד אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 00 0.35% 159.85 159.85 0.08 2.88 22/09/2016
אפסילון אג"ח קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה אפסילון פטורה 00 0.39% 128.34 128.34 0.93 2.46 22/09/2016
אפסילון י 10/90 מניות דיבידנד אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 1A 0.33% 131.20 131.20   1.73 22/09/2016
אפסילון י 20/80 אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 2A 0.60% 384.06 384.06 -0.10 3.39 22/09/2016
אפסילון י 25/75 אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 2A 0.34% 199.78 199.78 1.44 2.59 22/09/2016
אפסילון י 5/95 אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 1B 0.11% 122.94 122.94 1.00 1.30 22/09/2016
אפסילון יתר מניות בארץ אפסילון פטורה 4A 1.55% 195.46 195.46 2.17 8.90 22/09/2016
אפסילון ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 0D 0.29% 129.84 129.84   1.54 22/09/2016
אפסילון מבחר מדדי תל בונד אג"ח בארץ -חב' והמרה אפסילון פטורה 00 0.32% 117.14 117.14     22/09/2016
אפסילון מנוהלת אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 3B -0.04% 177.81 177.81 0.73 3.48 21/09/2016
אפסילון מניות חו"ל מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D 1.65% 163.77 163.77   16.88 21/09/2016
אפסילון צמוד מדד 2-4 שנים אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 0A 0.19% 88.95 88.95     22/09/2016
אפסילון ריבית משתנה + 10% אג"ח בארץ - שקליות אפסילון פטורה 00 0.12% 105.60 105.60     22/09/2016
אפסילון שקלים + 10% ETF אג"ח בארץ - שקליות אפסילון פטורה 1A 0.28% 124.68 124.68 0.62 2.00 22/09/2016
אפסילון שקלים ללא מניות אג"ח בארץ שקליות אפסילון פטורה 00 0.25% 265.40 265.40 0.49 1.83 22/09/2016
אפסילון תיק 15% אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 2D 0.23% 133.76 133.76   1.79 22/09/2016
אפסילון תיק 15/85 מנוהל אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 2B 0.27% 128.87 128.87   2.14 22/09/2016
אפסילון תיק מנוהל אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 3D -0.01% 77.63 77.63   2.81 21/09/2016
אפסילון תיק סולידי אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 0A 0.25% 124.25 124.25 0.47 1.62 22/09/2016
אקסיומה 20/80 מולטיבינארית אג"ח בארץ - מדינה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B 0.28% 123.23 123.23 -1.50 0.82 22/09/2016
אקסיומה אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B 0.29% 150.74 150.74 0.97 2.90 22/09/2016
אקסיומה ת"א 100 מניות בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4B 1.68% 146.20 146.20 0.31 12.30 22/09/2016
אקסיומה ת"א 25 בינארית מניות בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4A 1.51% 114.91 114.91 -0.06 6.75 22/09/2016
אקסלנס ! מבחר קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.29% 109.74 109.74     22/09/2016
אקסלנס (!) שכבות מנוהלות + 10% אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.18% 105.82 105.82     22/09/2016
אקסלנס 10-90 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.34% 105.00 105.00     22/09/2016
אקסלנס 5/95 לונג/שורט אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.22% 104.75 104.75     22/09/2016
אקסלנס 5-95 תיק חו"ל אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1D 0.25% 100.47 100.47     21/09/2016
אקסלנס אג חול מגודר מט אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.07% 100.58 100.58     21/09/2016
אקסלנס אג"ח עד 2018 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.02% 100.06 100.06     22/09/2016
אקסלנס כספי ריבית עולה קרן כספית אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.00% 100.13 100.13     22/09/2016
אקסלנס ממשל 2-5 ללא מנ אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.23% 102.03 102.03     22/09/2016
אקסלנס ממשלתי טהור אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.20% 108.69 108.69 0.49 1.48 22/09/2016
אקסלנס מני דיב BAC BUY מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 1.24% 84.43 84.43     21/09/2016
אקסלנס צמוד בינוני אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.17% 98.97 98.97     22/09/2016
אקסלנס תחליף פקד ריבית קרן כספית אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.00% 100.22 100.22     22/09/2016
אקסלנס תיק 20-80 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.16% 102.26 102.26     21/09/2016
אקסלנס (!) אג"ח כללי ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B 0.13% 114.62 114.62 1.56 1.71 22/09/2016
אקסלנס (!) בונד משתנה אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.09% 102.84 102.84     22/09/2016
אקסלנס (!) חברות ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B 0.19% 958.81 958.81 1.03 2.27 22/09/2016
אקסלנס (!) קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B 0.20% 792.12 792.12   2.11 22/09/2016
אקסלנס (!) קונצרני חו"ל מגודרת מט"ח חייבת אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 0B 0.08% 108.19 108.19   1.98 21/09/2016
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.03% 102.46 102.46     22/09/2016
אקסלנס (!) תיק קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.17% 121.18 121.18     22/09/2016
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.20% 101.01 101.01     22/09/2016
אקסלנס 15-85 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2A 0.32% 142.55 142.55 0.40 2.19 22/09/2016
אקסלנס 15-85 - אגד קרנות ישראלי אגד קרנות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.01% 99.72 99.72     21/09/2016
אקסלנס 15-85 תיק לונג/שורט אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.36% 101.77 101.77     22/09/2016
אקסלנס 20-80 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.34% 813.56 813.56   2.36 22/09/2016
אקסלנס 25-75 אגד קרנות אגד קרנות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2C -0.02% 100.17 100.17     21/09/2016
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.37% 120.86 120.86 0.31 3.12 22/09/2016
אקסלנס 30-70 - אגד קרנות ישראלי אגד קרנות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2C 0.05% 100.15 100.15     21/09/2016
אקסלנס 5-95 אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.19% 101.73 101.73     22/09/2016
אקסלנס XLC 2021י אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2A 0.48% 386.13 386.13 0.01 3.42 22/09/2016
אקסלנס XLC 2025י אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 3A 0.59% 109.79 109.79 0.02 4.27 22/09/2016
אקסלנס אג"ח אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B 0.21% 929.03 929.03   1.25 22/09/2016
אקסלנס אג"ח + 30% תיק לונג/שורט אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.37% 105.14 105.14     22/09/2016
אקסלנס אג"ח בנקים ו-AA אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.06% 98.54 98.54   1.33 22/09/2016
אקסלנס אג"ח דולר בינלאומי אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D 0.08% 247.43 247.43 -0.24 6.99 21/09/2016
אקסלנס אג"ח כללי אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.09% 141.75 140.35 0.74 0.76 22/09/2016
אקסלנס אג"ח מדורגות אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.21% 110.16 110.16 1.42 3.78 22/09/2016
אקסלנס אג"ח מדינה אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 0B -0.01% 133.99 133.99 -4.25 0.18 22/09/2016
אקסלנס אג"ח ממשלתי בחו"ל עד שנתיים מנוטרלת מט"ח אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.03% 189.24 189.24 0.41 3.10 21/09/2016
אקסלנס אג"ח נדלן חשפיה לאמריקה-חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.33% 106.52 106.52   5.27 22/09/2016
אקסלנס אג"ח פלוס אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.22% 103.33 103.33     22/09/2016
אקסלנס ארה"ב חייבת מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 4D 1.06% 78.07 78.07 0.03 19.13 21/09/2016
אקסלנס גז ונפט מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 2.21% 168.08 168.08 0.17 24.45 22/09/2016
אקסלנס גמישה גמישות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 5D -0.01% 1,326.72 1,326.72     21/09/2016
אקסלנס יופיטר אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 3D 0.48% 44.36 43.92 0.79 5.19 21/09/2016
אקסלנס יורו אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1D -0.31% 157.73 157.73 0.24 8.19 21/09/2016
אקסלנס יתר ו- SMALL CAP מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4C -0.12% 219.82 219.82 1.01 12.39 21/09/2016
אקסלנס כספית קרן כספית אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.00% 113.33 113.33 -0.65 0.06 22/09/2016
אקסלנס כספית דולר קרן כספית אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D 0.06% 98.58 98.58 -0.41 7.09 21/09/2016
אקסלנס מדד ממשלתי ללא חברות אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.20% 161.31 161.31 0.04 1.76 22/09/2016
אקסלנס מדינה פרימיום אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.08% 177.19 177.19 0.74 1.20 22/09/2016
אקסלנס מודל ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B 0.21% 149.41 149.41 0.78 1.52 22/09/2016
אקסלנס מחלקת אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 1B 0.13% 144.73 144.73 -1.77 2.24 22/09/2016
אקסלנס ממשלתי + 15% אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2A 0.23% 158.36 158.36 0.85 1.63 22/09/2016
אקסלנס ממשלתית ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.20% 116.22 116.22 0.72 1.40 22/09/2016
אקסלנס מניות מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B -0.16% 108.34 108.34 0.80 12.37 21/09/2016
אקסלנס מניות US מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 1.29% 96.13 96.13     21/09/2016
אקסלנס מניות אירופה מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.53% 96.74 96.74     21/09/2016
אקסלנס מניות אסטרטגיות ממונפות ואסטרטגיות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 5E 0.64% 354.60 354.60 -0.04 15.49 21/09/2016
אקסלנס מניות ישראל מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 1.20% 279.52 279.52   5.15 22/09/2016
אקסלנס מניות עולם מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 1.36% 97.09 97.09   18.50 21/09/2016
אקסלנס מניות פרימיום מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 1.12% 97.55 97.55 0.87 10.17 22/09/2016
אקסלנס מניות שווקים מתעוררים מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 1.83% 108.01 108.01 0.42 22.16 21/09/2016
אקסלנס מניות ת"א 100 מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 1.42% 163.86 163.86 -0.12 12.89 22/09/2016
אקסלנס מנייתית מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4C -0.32% 117.35 117.35     21/09/2016
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.00% 103.86 103.86 0.24 0.12 22/09/2016
אקסלנס משקל שווה ת"א 100 מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A 1.28% 105.30 105.30 0.83 12.96 22/09/2016
אקסלנס נקסוס אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.16% 104.16 103.13 1.24 1.30 22/09/2016
אקסלנס סחורות גמישות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.00% 41.15 41.15     21/09/2016
אקסלנס פיננסים ונדל"ן מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.91% 95.34 95.34 -0.31 19.38 21/09/2016
אקסלנס פלטינום אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.21% 122.48 122.48 0.70 1.43 22/09/2016
אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.14% 105.47 105.47 0.37 1.65 22/09/2016
אקסלנס קונצרני A אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.17% 128.38 128.38 0.58 1.90 22/09/2016
אקסלנס קונצרני A ומעלה אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B 0.24% 155.77 155.77 0.53 2.31 22/09/2016
אקסלנס קונצרני פלוס אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.41% 182.82 182.82 0.39 3.70 22/09/2016
אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.21% 132.76 132.76 0.74 1.54 22/09/2016
אקסלנס ריבית משתנה אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.13% 91.13 91.13   0.36 22/09/2016
אקסלנס שכבות מדדי מניות חו"ל מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 1.44% 137.17 137.17   19.27 21/09/2016
אקסלנס שכבות מנוהלות (!) ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B 0.20% 119.09 119.09     22/09/2016
אקסלנס שכבות צמודה אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.15% 108.54 108.54 0.37 1.62 22/09/2016
אקסלנס שכבות שקלית אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.13% 115.00 115.00 0.91 1.08 22/09/2016
אקסלנס שקל וחברות מדורגות אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B 0.09% 253.76 253.76 0.10 0.72 22/09/2016
אקסלנס שקל עד 3 שנים + 25% אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.02% 100.66 100.66     21/09/2016
אקסלנס שקל עד 4 שנים ללא מניות אג"ח בארץ שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.16% 214.51 214.51 0.65 0.96 22/09/2016
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חו"ל אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.11% 146.42 146.42 0.31 0.71 22/09/2016
אקסלנס שקלית אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.09% 138.78 138.78 0.65 1.38 22/09/2016
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה אג"ח בארץ שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.18% 118.26 118.26 0.96 1.54 22/09/2016
אקסלנס ת"א 100 מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 1.46% 142.69 142.69 -0.24 12.70 22/09/2016
אקסלנס תחליף לפיקדון נקוב דולר קרן כספית אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D 0.03% 119.30 119.30     20/09/2016
אקסלנס תיק 15-85 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.24% 163.87 163.87 0.20 2.15 22/09/2016
אקסלנס תיק השק' חו"ל 10/90 אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1D 0.22% 97.86 97.86 0.11 6.77 21/09/2016
אקסלנס תיק השקעות קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.32% 1,241.06 1,241.06   1.21 22/09/2016
אקסלנס תיק ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B 0.18% 347.03 347.03 0.00 1.06 22/09/2016
אקסלנס תיק עד שנתיים אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.02% 460.00 460.00 0.83 0.81 22/09/2016
אקסלנס תיק עד שנתיים נקובה $ אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 0D 0.03% 120.13 120.13     20/09/2016
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.01% 93.39 93.39     22/09/2016