רשימת קרנות

שם נייר ערך אפיק מנהל מעמד
מס
פרופיל
חשיפה
שינוי
יומי
מחיר
קניה
מחיר
פדיון
שארפ
מתחילת
השנה
ס. תקן
12 חוד'
אחרונים
תאריך
עדכון
           
א.ש SmartBetaי 10/90 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1A 0.16% 106.10 106.10 1.16 1.93 24/04/2017
א.ש SmartBetaי Large Cap TA מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 1.21% 93.15 93.15 -0.01 10.49 24/04/2017
א.ש SmartBetaי Low Volatility ת"א 125 מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 1.14% 125.50 125.50 0.61 10.77 24/04/2017
א.ש SmartBetaי ארה"ב מגודרת מט"ח מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B 0.79% 117.41 117.41 0.75 12.53 20/04/2017
א.ש SmartBetaי גרמניה Low Volatility מגודרת מט"ח מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B -0.22% 98.41 98.41 0.57 17.58 20/04/2017
א.ש SmartBetaי מולטי פקטור ת"א 125 מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 0.93% 124.78 124.78 0.53 11.17 24/04/2017
א.ש SmartBetaי מומנטום קונצרני (-A) ומעלה אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.05% 100.93 100.93 1.23 1.94 24/04/2017
א.ש SmartBetaי ממשלתי אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.05% 100.26 100.26 0.37 1.77 24/04/2017
אדמונד דה רוטשילד (!) אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 0B -0.02% 107.56 107.56 2.77 1.53 24/04/2017
אדמונד דה רוטשילד י SELECT עד 30% מניות אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 2B 0.13% 104.78 104.78 2.08 1.40 24/04/2017
אדמונד דה-רוטשילד אג"ח + 10% אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 1A 0.06% 113.84 113.84 2.02 1.30 24/04/2017
אדמונד דה-רוטשילד אג"ח +15% אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 2B 0.18% 104.38 104.38 1.13 1.49 24/04/2017
אדמונד דה-רוטשילד ארה"ב חייבת מניות בחו"ל אדמונד דה-רוטשילד חייבת 4D 0.66% 137.97 137.97 0.06 10.79 20/04/2017
אדמונד דה-רוטשילד מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה אדמונד דה-רוטשילד פטורה 1B 0.05% 140.80 140.80 0.76 1.43 24/04/2017
אדמונד דה-רוטשילד תיק אג"ח + 30% אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 2A 0.16% 203.92 203.92 1.79 1.93 24/04/2017
אדמונד דרוטשילד י SELECT עד 20% מניות אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 2A 0.07% 137.67 137.67 1.94 1.02 24/04/2017
אושן ! תיק אג"ח פלוס אג"ח בארץ - כללי מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.02% 109.03 109.03 1.46 1.43 24/04/2017
אושן 10/90 אג"ח בארץ - כללי מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.05% 107.96 107.96 1.30 1.41 24/04/2017
אושן תיק מניות מניות בארץ מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.73% 143.17 143.17 0.92 7.14 24/04/2017
אושן 20/80 אג"ח בארץ - כללי מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.09% 102.87 102.87 1.52 1.56 24/04/2017
אושן אג"ח ממשלתי + 10% מניות אג"ח בארץ - מדינה מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.07% 103.96 103.96 0.85 1.30 24/04/2017
אושן גמישה גמישות מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.44% 95.52 95.52 0.69 7.79 20/04/2017
אזימוט 18/82 חי דיבידנ אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 2A 0.19% 113.82 113.82 1.54 2.49 24/04/2017
אזימוט (!) אג"ח חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה מיטב פטורה 1B 0.13% 104.69 104.69 2.13 2.28 24/04/2017
אזימוט 10/90 דיבידנד אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 1B 0.08% 144.44 144.44 1.67 1.97 24/04/2017
אזימוט אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 0B -0.09% 127.99 127.99 1.11 1.34 24/04/2017
אזימוט השקעות גמישות מיטב פטורה 4D 1.16% 136.79 136.52 0.70 8.29 24/04/2017
אי.בי.אי 20/80 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B 0.05% 108.56 108.56 1.52 2.79 24/04/2017
אי.בי.אי DAX 30 מגודרת מט"ח מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B 0.09% 102.97 102.97 0.46 21.12 20/04/2017
אי.בי.אי י 10/90 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A -0.01% 112.46 112.46 2.19 2.37 24/04/2017
אי.בי.אי סל NASDAQ 100 מגודרת מט"ח מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B 0.83% 124.80 124.80 1.34 14.03 20/04/2017
אי.בי.אי סל Russell 2000 מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 1.09% 99.30 99.30   15.28 20/04/2017
אי.בי.אי סל נדל"ן מניב ישראל מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 1.43% 158.65 158.65 1.42 13.32 24/04/2017
אי.בי.אי סל פיננסים ארה''ב מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 1.44% 96.34 96.34 -0.22 16.89 20/04/2017
אי.בי.אי סל צריכה משולבת ארה"ב מגודרת מט"ח מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B 0.41% 108.81 108.81 1.10 10.24 20/04/2017
אי.בי.אי. סל תל בונד תשואות שקלי אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.02% 109.30 109.30 1.54 3.09 24/04/2017
אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.02% 1,173.12 1,173.12 1.93 1.79 24/04/2017
אי.בי.אי. גיא 20/80 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B 0.10% 2,280.56 2,280.56 1.25 2.19 24/04/2017
אי.בי.אי. מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A -0.01% 124.98 124.98 0.74 1.52 24/04/2017
אי.בי.אי. נוגה 25/75 (!) אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B 0.15% 2,857.53 2,857.53 1.46 2.16 24/04/2017
אי.בי.אי. סל S&P Health Care מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.49% 117.31 117.31 0.20 13.08 20/04/2017
אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B 0.16% 88.76 88.76 1.67 1.93 24/04/2017
אי.בי.אי. שקלים ללא מניות אג"ח בארץ שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.14% 372.42 372.42 0.55 1.59 24/04/2017
איביאי ! אג"ח חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B 0.00% 111.83 111.83 2.70 1.79 24/04/2017
איביאי ! אגח חול מוגנת אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B 0.03% 96.78 96.78 0.24 5.36 20/04/2017
איביאי 10/30/60 מגודרת אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A -0.04% 104.39 104.39 0.89 1.71 24/04/2017
איביאי 15/85 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B 0.01% 105.63 105.63 1.95 1.64 24/04/2017
איביאי 30/70 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2C -0.02% 105.55 105.55 1.09 3.50 20/04/2017
איביאי 500 S&P מגודרת מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B 0.79% 115.37 115.37 0.68 11.96 20/04/2017
איביאי MSCI מתעוררים מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 1.12% 100.53 100.53 0.43 20.80 20/04/2017
איביאי אג"ח+חו"ל 10/90 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1C 0.01% 104.82 104.82 0.57 2.53 20/04/2017
איביאי אגח חברות מדורג אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B -0.02% 116.06 116.06 2.11 1.74 24/04/2017
איביאי מדנ פלוס A מעלה אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0A -0.05% 104.02 104.02 1.07 1.25 24/04/2017
איביאי ממשל מאוזן 10%+ אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A -0.03% 103.27 103.27 0.52 1.82 24/04/2017
איביאי סל 25/75 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2A 0.15% 103.25 103.25 0.40 2.32 24/04/2017
איביאי סל 500 S&P מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.70% 168.77 168.77 0.01 11.37 20/04/2017
איביאי סל אירופה מגודר מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B 0.18% 125.00 125.00 0.64 20.48 20/04/2017
איביאי סל ארה"ב מגודרת מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B 0.93% 135.45 135.45 0.58 14.29 20/04/2017
איביאי סל בונד ר.משתנה אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0A -0.04% 99.99 99.99 0.99 0.87 24/04/2017
איביאי סל ממשל מאוזן אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.08% 113.32 113.32 0.41 1.88 24/04/2017
איביאי סל ריט ארה"ב מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.02% 122.09 122.09 -0.14 20.89 20/04/2017
איביאי סל תל בונד מאגר אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0A -0.02% 104.78 104.78 1.58 1.43 24/04/2017
איביאי פיננס ארהב מגדר מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B 1.52% 116.16 116.16 0.03 19.74 20/04/2017
איביאי תיק אג"ח כללי אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B -0.09% 113.95 113.95 1.26 1.39 24/04/2017
איביאי (!) אג"ח דולר בינלאומי אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D -0.07% 95.44 95.44 -0.43 6.87 20/04/2017
איביאי (!) אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B -0.07% 165.35 165.35 1.62 1.43 24/04/2017
איביאי (!) אגח יורו בינלאומי אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D -0.04% 106.97 106.97 -0.20 7.55 20/04/2017
איביאי (!) מדדית ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.04% 136.97 136.97 0.87 1.57 24/04/2017
איביאי (!) ריבית משתנה אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.02% 127.38 127.38 2.10 0.97 24/04/2017
איביאי BLUESTAR GLOBAL מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.26% 97.97 97.97 0.65 15.20 20/04/2017
איביאי אג"ח $ חו"ל נקוב $ אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D -0.12% 25.01 25.01     20/04/2017
איביאי אג"ח גלובלי אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D -0.06% 47.20 47.20 -0.42 5.65 20/04/2017
איביאי אג"ח עולמי נקוב $ אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D -0.09% 98.92 98.92     20/04/2017
איביאי אירופה מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.31% 87.11 87.11 0.09 18.38 20/04/2017
איביאי ביוטכנלוגיה מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות חייבת 4D 0.61% 140.91 140.91 0.25 26.80 20/04/2017
איביאי גבע אג"ח חברות + 10% אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.03% 996.97 996.97 1.81 1.67 24/04/2017
איביאי גלובל אקוויטי מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.49% 135.35 135.35 0.13 12.12 20/04/2017
איביאי יתר מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 0.39% 803.50 803.50 0.81 7.80 24/04/2017
איביאי כספית פטורה קרן כספית איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.00% 134.38 134.38 0.29 0.07 24/04/2017
איביאי מניות מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 0.95% 159.15 159.15 0.00 8.70 24/04/2017
איביאי מניות אקטיבי מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 0.79% 93.46 93.46 0.25 8.86 24/04/2017
איביאי מניות חו"ל מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.54% 58.00 58.00 -0.01 11.82 20/04/2017
איביאי מק"מ אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.01% 120.89 120.89 -0.62 0.12 24/04/2017
איביאי מק"מ פלוס אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.06% 128.11 128.11 0.53 0.42 24/04/2017
איביאי נטע מדינה ללא מ' אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.06% 1,248.56 1,248.56 0.78 1.53 24/04/2017
איביאי סין מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.06% 174.17 174.17 0.19 17.51 20/04/2017
איביאי סל 10/90 אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.10% 120.71 120.71 1.01 1.80 24/04/2017
איביאי סל 20/80 אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2A 0.19% 118.86 118.86 0.50 2.35 24/04/2017
איביאי סל NASDAQ 100 מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.75% 199.75 199.75 0.55 13.53 20/04/2017
איביאי סל S&P 500 LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.05% 100.15 100.15 -0.15 11.86 20/04/2017
איביאי סל אג"ח מאוזן + 10% אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.10% 102.54 102.54 1.47 1.13 24/04/2017
איביאי סל מק"מ אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.01% 109.53 109.53 0.06 0.12 24/04/2017
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.05% 111.56 111.56 0.43 1.51 24/04/2017
איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 שנים אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.06% 132.80 132.80 0.35 2.86 24/04/2017
איביאי סל ריבית משתנה מאוזן + 10% מוגדר מטח אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.03% 100.10 100.10 0.74 1.04 24/04/2017
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשל 5+ אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.34% 142.67 142.67 0.26 3.61 24/04/2017
איביאי סל שקלי ר.משתנה ממשלתי אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.00% 110.41 110.41 0.66 0.26 24/04/2017
איביאי סל שקלי ר.קבועה ממש 2-5 אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.08% 131.06 131.06 0.67 0.74 24/04/2017
איביאי סל ת"א 125 מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 1.14% 131.72 131.72 -0.30 10.02 24/04/2017
איביאי סל ת"א 35 מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 1.25% 315.30 315.30 -0.68 10.13 24/04/2017
איביאי סל ת"א 90 מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 0.83% 127.71 127.71 1.08 11.07 24/04/2017
איביאי סל תל בונד 20 אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.05% 131.73 131.73 1.35 2.11 24/04/2017
איביאי סל תל בונד 40 - מחקה אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.01% 130.12 130.12 1.04 1.51 24/04/2017
איביאי סל תל בונד 60 אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.02% 126.21 126.21 1.24 1.77 24/04/2017
איביאי סל תל בונד צמוד יתר אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.02% 122.89 122.89 1.31 1.56 24/04/2017
איביאי סל תל בונד צמודות אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.02% 120.48 120.48 1.30 1.64 24/04/2017
איביאי סל תל בונד שקלי-מחקה אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.07% 145.18 145.18 1.43 1.87 24/04/2017
איביאי סל תל בונד תשואות אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.02% 457.66 457.66 1.46 2.18 24/04/2017
איביאי שקל קצר אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.01% 116.02 116.02 1.79 0.31 24/04/2017
איביאי ת"א 125 מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 1.01% 3,273.78 3,273.78 0.00 9.35 24/04/2017
איביאי תל בונד צמודות - בנקים אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.02% 101.91 101.91 0.78 1.41 24/04/2017
איילון ' 10/90 פרימיום אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 1B 0.09% 203.83 203.83 1.66 1.54 24/04/2017
איילון בונד ריבית משתנ אג"ח בארץ שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 00 -0.03% 108.18 108.18 1.05 0.76 24/04/2017
איילון תיק השקע לא מנ אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 0B -0.01% 116.79 116.79 1.38 1.23 24/04/2017
איילון (!) אג"ח חברות ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0B 0.05% 129.97 129.97 2.39 1.54 24/04/2017
איילון (!) תיק אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 0B 0.06% 134.48 134.48 2.38 1.49 24/04/2017
איילון (!) תיק קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A 0.05% 110.45 110.45 1.80 2.02 24/04/2017
איילון 20/80 מניות חו"ל-ישראל אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.11% 89.51 89.51 1.97 2.18 24/04/2017
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.24% 118.67 118.67 1.32 2.65 24/04/2017
איילון ATFי י 7/93 אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 1A 0.06% 157.13 157.13 0.95 1.33 24/04/2017
איילון KZI ימניות גלובלית מניות בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 4D 0.84% 115.04 115.04 -0.85 24.25 20/04/2017
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A 0.00% 103.29 103.29 1.46 1.38 24/04/2017
איילון אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 0B -0.04% 104.73 104.73 -0.03 0.86 24/04/2017
איילון אג"ח מדינה ועולמי + 10% חו"ל אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 1B 0.01% 137.80 137.80 0.81 1.62 20/04/2017
איילון אגח מדינה ללא חברות אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A -0.07% 117.81 117.81 0.29 1.52 24/04/2017
איילון אור(!) אג"ח חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 1B 0.04% 133.47 133.47 1.97 1.77 24/04/2017
איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 ממונפות ואסטרטגיות איילון קרנות נאמנות פטורה 6D 2.31% 308.57 307.29 0.61 34.56 20/04/2017
איילון אקסטרים דולר פי 3 ממונפות ואסטרטגיות איילון קרנות נאמנות פטורה 0F -1.63% 90.70 90.33 -0.77 16.81 24/04/2017
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 ממונפות ואסטרטגיות איילון קרנות נאמנות פטורה 6A 3.28% 118.71 118.24 -0.29 29.30 24/04/2017
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 ממונפות ואסטרטגיות איילון קרנות נאמנות פטורה 60 3.58% 119.26 118.78 -0.68 30.49 24/04/2017
איילון י 25/75 תיק עד 3 שנים אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2C 0.17% 111.14 111.14 1.40 3.44 20/04/2017
איילון כספית קרן כספית איילון קרנות נאמנות פטורה 00 0.00% 101.96 101.96 0.55 0.06 24/04/2017
איילון מדדית ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A 0.04% 138.76 138.76 0.44 1.75 24/04/2017
איילון מדינה + 20% אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.11% 125.47 125.47 1.40 2.02 24/04/2017
איילון מדינה בניהול שמרני + 20% אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.03% 114.49 114.49 -0.07 1.22 24/04/2017
איילון מדינה פרימיום אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A -0.03% 123.59 123.59 0.75 1.22 24/04/2017
איילון מדינה פרימיום פלוס אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 1A 0.03% 132.00 132.00 1.16 1.50 24/04/2017
איילון מודל עד 30% אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2C 0.39% 111.62 111.62 1.42 3.40 24/04/2017
איילון מנוהל עד 15% אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.17% 149.40 149.40 0.98 1.78 24/04/2017
איילון מנוהל עד 30% אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.21% 168.18 168.18 1.09 3.08 24/04/2017
איילון מניות מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B 0.81% 150.09 150.09 0.97 9.17 24/04/2017
איילון מניות בנקים מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4A 1.79% 126.52 126.52 0.20 12.99 24/04/2017
איילון מניות חו"ל מניות בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 4D 0.56% 155.74 155.74 0.20 11.85 20/04/2017
איילון מניות עולמי מניות בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 4D 0.49% 63.08 63.08 0.60 12.38 20/04/2017
איילון מרכיב נזילות פלוס אג"ח בארץ -חב' והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A -0.02% 104.07 104.07   0.53 24/04/2017
איילון משקל שווה ת"א 35 מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B 1.27% 134.87 134.87 -0.08 10.23 24/04/2017
איילון שקל ואג"ח מדורגות אג"ח בארץ - שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 0B -0.10% 115.60 115.60 0.79 1.45 24/04/2017
איילון שקלית 1-2 שנים אג"ח בארץ - שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 00 0.00% 152.56 152.56 0.55 0.22 24/04/2017
איילון שקלית 2+ שנים אג"ח בארץ - שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 00 -0.15% 144.87 144.87 0.55 1.63 24/04/2017
איילון שקלית פלוס אג"ח בארץ - שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 1A -0.04% 206.44 206.44 1.55 1.31 24/04/2017
איילון תיק בינלאומי מנוהל עד 15% אג"ח בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 2D -0.04% 119.13 119.13 -0.36 6.26 20/04/2017
אילים 10/90 אג"ח בארץ - כללי אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.09% 102.19 102.18 1.21 1.34 24/04/2017
אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת אג"ח בארץ -חב' והמרה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.01% 174.89 174.89 1.35 1.23 24/04/2017
אילים (!) אג"ח חו"ל נקוב $ אג"ח בחו"ל אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.10% 132.87 132.86     20/04/2017
אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.02% 127.37 127.37 1.51 1.62 24/04/2017
אילים אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות אג"ח בארץ -חב' והמרה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.01% 125.60 125.60 0.97 0.77 24/04/2017
אילים גמישה גמישות אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.21% 105.66 105.64 0.76 4.26 20/04/2017
אילים חסכון $ אג"ח בחו"ל אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.08% 110.39 110.39 -0.68 6.79 20/04/2017
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% אג"ח בארץ - מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.06% 198.93 198.93 0.95 0.65 24/04/2017
אילים מדדית מנוהלת אג"ח בארץ - מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.04% 929.46 929.46 0.43 1.27 24/04/2017
אילים מדינה מנוהלת אג"ח בארץ - מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.01% 120.14 120.14 0.38 1.13 24/04/2017
אילים מודל + 15% אג"ח בארץ - מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.10% 228.80 228.79 0.46 1.47 24/04/2017
אילים מניות ערך חו"ל מניות בחו"ל אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.77% 1,717.77 1,717.25 -0.23 15.92 20/04/2017
אילים מנייתית מניות בארץ אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 1.03% 160.64 160.63 0.57 8.19 24/04/2017
אילים שקל עד שנתיים אג"ח בארץ - שקליות אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.00% 109.66 109.66 1.11 0.23 24/04/2017
אילים שקלית מנוהלת אג"ח בארץ - שקליות אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.02% 461.64 461.63 0.71 1.02 24/04/2017
אילים תיק אג"ח + 10% אג"ח בארץ - מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.05% 173.21 173.21 0.46 1.24 24/04/2017
אילים תיק אג"ח + 20% אג"ח בארץ - כללי אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.14% 2,964.83 2,964.72 0.67 1.81 24/04/2017
אילים תיק אג"ח מנוהל + 30% אג"ח בארץ -חב' והמרה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.21% 272.18 272.17 0.87 2.67 24/04/2017
אימפקט מניות מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B 1.29% 100.48 100.48 0.66 11.08 24/04/2017
אימפקט י 20/80 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.22% 110.61 110.61 1.14 2.26 24/04/2017
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 1B 0.04% 103.39 103.39 0.83 1.70 24/04/2017
אלומות 5/95 אג"ח בארץ - מדינה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1B -0.07% 102.18 102.18 1.03 2.29 24/04/2017
אלומות אג"ח גלובלית אג"ח בחו"ל אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1D -0.17% 97.09 97.09 -0.47 5.44 20/04/2017
אלומות תיק מנוהל 20% אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2C 0.11% 107.15 107.15 0.93 2.55 20/04/2017
אלומות (!) אג"ח חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B -0.01% 145.52 145.52 2.37 1.40 24/04/2017
אלומות (!) אג"ח מדינות - נקובה $ אג"ח בחו"ל אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0D -0.03% 112.63 112.63     20/04/2017
אלומות (!) תיק קונצרני עד 4 שנים אג"ח בארץ -חב' והמרה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B 0.00% 165.72 165.72 2.24 1.09 24/04/2017
אלומות 10/90 אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1B -0.02% 165.27 165.27 1.25 1.59 24/04/2017
אלומות 30/70 אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2C 0.15% 144.30 144.30 0.87 2.98 24/04/2017
אלומות אג"ח מדורג ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B -0.01% 167.97 167.97 1.90 1.45 24/04/2017
אלומות גמישה גמישות אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4D 0.07% 106.02 106.02   3.65 20/04/2017
אלומות חסכון מדינה +10% אג"ח בארץ - מדינה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1B -0.03% 169.34 169.34 0.57 1.75 24/04/2017
אלומות חסכון מדינה ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B -0.19% 159.26 159.26 0.23 2.06 24/04/2017
אלומות י 10/90 תיק סולידי אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1A -0.04% 250.38 250.38 1.17 0.88 24/04/2017
אלומות מדדית מדינה מנוהלת אג"ח בארץ - מדינה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 00 0.03% 233.44 233.44 -0.01 2.66 24/04/2017
אלומות מניות ערך חו"ל מניות בחו"ל אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4D 0.43% 178.63 178.63 -0.46 14.69 20/04/2017
אלומות מניות ת"א 125 מניות בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4B 1.26% 139.43 139.43 0.47 10.04 24/04/2017
אלומות מסלול 15 אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B 0.02% 137.15 137.15 0.84 1.86 24/04/2017
אלומות מסלול ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B -0.11% 130.42 130.42 0.96 1.22 24/04/2017
אלומות סקטורים עולמי מניות בחו"ל אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4D 0.57% 1,343.82 1,343.82 0.31 9.16 20/04/2017
אלומות קונצרני A פלוס 10% אג"ח בארץ -חב' והמרה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1B -0.02% 167.30 167.30 2.06 1.20 24/04/2017
אלומות שקלית מדינה מנוהלת אג"ח בארץ - שקליות אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 00 -0.21% 415.05 415.05 0.47 1.97 24/04/2017
אלומות תיק השקעות ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B -0.15% 154.28 154.28 1.14 1.70 24/04/2017
אלומות תיק מנוהל 15% אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B -0.03% 152.23 152.23 1.12 1.80 24/04/2017
אלומות תיק מנוהל 25% אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B 0.08% 118.29 118.29 0.86 1.77 24/04/2017
אלטשולר גא10/90 מוגנ מ אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1A -0.05% 103.32 103.32 0.57 2.82 20/04/2017
אלטשולר שווק מפותחים מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B 0.42% 123.66 123.66 0.71 12.78 20/04/2017
אלטשולר תיק מס 1 לא מנ אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B -0.08% 106.08 106.08 0.47 0.88 24/04/2017
אלטשולר (!) אגח חברות ללא מנ' אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B 0.05% 187.61 187.61 0.80 1.87 20/04/2017
אלטשולר 20/80 תא MIDCAP אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2A 0.21% 149.57 149.57 1.43 2.25 24/04/2017
אלטשולר גמישה גמישות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4D 0.29% 99.81 99.81   4.18 20/04/2017
אלטשולר הקרן הירוקה מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4D 0.46% 133.22 133.22 0.65 12.09 20/04/2017
אלטשולר שחם - קרן ממונפת ממונפות ואסטרטגיות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 6F 0.19% 456.18 456.18 -0.05 9.10 20/04/2017
אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1B 0.07% 160.29 160.29 1.16 2.92 20/04/2017
אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B -0.05% 116.52 116.52 0.60 2.14 20/04/2017
אלטשולר שחם (!) אגח גלובלי ללא מניות אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0D -0.09% 140.92 140.92 -0.49 6.53 20/04/2017
אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B -0.03% 108.28 108.28 0.73 2.78 20/04/2017
אלטשולר שחם (!) תיק אגח ללא מ' אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B 0.03% 564.06 564.06 0.60 1.81 20/04/2017
אלטשולר שחם 10/90 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1B 0.01% 137.58 137.58 0.86 1.33 24/04/2017
אלטשולר שחם 75 - 25 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2C 0.09% 188.33 188.33 1.13 2.82 20/04/2017
אלטשולר שחם 85 - 15 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B 0.17% 143.04 143.04 0.75 1.73 24/04/2017
אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0A -0.02% 118.44 118.44 0.89 1.22 24/04/2017
אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1A -0.01% 165.27 165.27 0.62 1.41 24/04/2017
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמוד מדד ללא מנ' אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.03% 157.21 157.21 0.22 1.39 24/04/2017
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0A -0.02% 123.95 123.95 0.99 1.18 24/04/2017
אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0D -0.10% 113.19 113.19     20/04/2017
אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0A -0.06% 116.00 116.00 0.31 1.16 24/04/2017
אלטשולר שחם אופקים אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1C 0.05% 106.44 106.44 0.19 2.41 20/04/2017
אלטשולר שחם אס.אנד.פי 500 מנוהלת מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4D 0.04% 160.06 160.06 -0.12 9.60 20/04/2017
אלטשולר שחם דולרית אג"ח חו"ל אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות חייבת 1D -0.08% 146.25 146.25 -0.49 6.50 20/04/2017
אלטשולר שחם יתר מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 40 0.52% 388.84 388.84 1.02 7.31 24/04/2017
אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה קרן כספית אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.01% 123.99 123.99 -0.19 0.09 24/04/2017
אלטשולר שחם מדינה + 15% אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B 0.14% 107.53 107.53 0.82 1.32 24/04/2017
אלטשולר שחם מניות גלובלי מוגנת מט"ח מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B 0.29% 136.04 136.04 0.93 15.71 20/04/2017
אלטשולר שחם מק"מ פלוס אג"ח בארץ - שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1A 0.04% 112.55 112.55 0.81 0.52 24/04/2017
אלטשולר שחם נדל"ן מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B 0.74% 478.16 478.16 1.61 9.54 24/04/2017
אלטשולר שחם סופה מניות מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B 0.12% 1,245.07 1,245.07 0.89 10.19 20/04/2017
אלטשולר שחם סילבר אג"ח דינמית אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B -0.07% 112.48 112.48 0.51 2.45 24/04/2017
אלטשולר שחם סילבר מניות חו"ל מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4D 0.13% 106.38 106.38 -0.22 14.35 20/04/2017
אלטשולר שחם צמוד בינוני אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.04% 133.12 133.12 0.40 1.18 24/04/2017
אלטשולר שחם ריבית משתנה אג"ח בארץ - שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 -0.01% 120.66 120.66 0.73 0.32 24/04/2017
אלטשולר שחם שקלית 2-5 שנים אג"ח בארץ - שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 -0.07% 160.91 160.91 0.46 0.74 24/04/2017
אלטשולר שחם שקלית בינונית אג"ח בארץ - שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 -0.02% 113.33 113.33 0.11 0.43 24/04/2017
אלטשולר שחם שקלית ללא מניות אג"ח בארץ שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 -0.10% 311.71 311.71 0.29 1.06 24/04/2017
אלטשולר שחם ת"א 125 מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 0.94% 112.09 112.09 0.44 9.03 24/04/2017
אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B 0.93% 112.32 112.32 0.80 7.96 24/04/2017
אלטשולר שחם תיק אגח ומניות חול אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2D -0.03% 121.15 121.15 -0.26 6.10 20/04/2017
אלטשולר שחם תיק השקעות + 15% אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2C 0.18% 112.54 112.54 1.15 1.85 24/04/2017
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מנ' אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B -0.06% 170.58 170.58 0.66 1.23 24/04/2017
אלטשולר שחם תיק מספר 2 אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B 0.00% 101.79 101.79 0.57 1.53 20/04/2017
אלטשולר שחם תיק מספר 3 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B -0.02% 101.80 101.80 0.51 2.39 20/04/2017
אלטשולר שחם תל בונד אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 -0.01% 172.58 172.58 0.98 1.19 24/04/2017
אלפא ביתא 20/80 אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 2B 0.09% 102.01 102.01   2.50 20/04/2017
אלפא ביתא מניות חו"ל מניות בחו"ל מיטב פטורה 4D 0.14% 97.31 97.31   11.37 20/04/2017
אלפא ביתא מניות כללי מניות בארץ מיטב פטורה 4A 1.59% 114.39 114.39   9.65 24/04/2017
אלפי בנדק 20/80 אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2C 0.03% 114.06 114.06 1.78 3.38 20/04/2017
אלפי בנדק ! אג"ח חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0A -0.01% 102.42 102.42   1.39 24/04/2017
אלפי בנדק אסטרטגיות מעו"ף ממונפות ואסטרטגיות אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 6F 1.44% 97.67 97.67 -0.58 10.28 24/04/2017
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B 0.14% 101.43 101.43   1.71 24/04/2017
אניגמה ! אגח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 0A -0.02% 105.43 105.43 1.57 1.13 24/04/2017
אניגמה 5-95 אג"ח בארץ - מדינה מיטב פטורה 1A -0.05% 101.13 101.13 0.58 1.01 24/04/2017
אניגמה מניות גלובלית מניות בחו"ל מיטב פטורה 4D -0.01% 98.89 98.89 0.14 10.28 20/04/2017
אניגמה מניות חו"ל מניות בחו"ל מיטב פטורה 4D 0.75% 107.92 107.85 0.02 10.78 20/04/2017
אניגמה תיק מנוהל 10/90 אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 1B 0.04% 111.62 111.62 1.30 1.33 24/04/2017
אניגמה תיק מנוהל 20/80 אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 2B 0.17% 121.65 121.65 1.20 1.97 24/04/2017
אניגמה אג חברות ! ללא מנ אג"ח בארץ -חב' והמרה מיטב פטורה 0A -0.02% 109.91 109.91 1.57 1.60 24/04/2017
אניגמה אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 0A -0.05% 134.13 134.13 1.11 1.16 24/04/2017
אניגמה מניות אירופה מניות בחו"ל מיטב פטורה 4D 0.11% 113.97 113.79 0.93 17.99 20/04/2017
אניגמה תיק מנוהל 15/85 אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 2B 0.10% 105.03 105.03 1.05 1.66 24/04/2017
אנליסט ! פיזור רחב ללא אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0A -0.03% 104.29 104.29 1.54 1.20 24/04/2017
אנליסט 15/85 אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2B 0.08% 100.63 100.63 0.75 1.32 24/04/2017
אנליסט כספית ללא נע"מ קרן כספית אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 0.00% 100.43 100.33 1.12 0.06 24/04/2017
אנליסט מניות חו"ל מניות בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 0.61% 111.29 111.29 0.14 14.00 20/04/2017
אנליסט פיזור רחב 10/90 אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A 0.07% 111.10 111.10 1.94 1.35 24/04/2017
אנליסט צמד ממשל בינוני אג"ח בארץ - מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 0.04% 100.35 100.35 0.55 1.38 24/04/2017
אנליסט (!) אג"ח אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0B -0.03% 172.51 172.51 1.39 2.09 24/04/2017
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות אג"ח בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0D -0.13% 101.28 101.28 -0.26 6.51 20/04/2017
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מגודרת מט"ח אג"ח בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0B -0.03% 104.03 104.03 0.32 5.05 20/04/2017
אנליסט 10/90 אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A 0.02% 131.46 131.46 1.16 1.54 24/04/2017
אנליסט 20/80 אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2B 0.08% 137.20 137.20 1.81 2.70 20/04/2017
אנליסט אג"ח USי + 10% מניות US מגודרת מט"ח אג"ח בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1B 0.03% 104.63 104.63 0.32 4.78 20/04/2017
אנליסט אג"ח חברות + 30% אג"ח בארץ -חב' והמרה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2C 0.16% 787.02 787.02 1.28 2.64 24/04/2017
אנליסט אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0A -0.05% 127.12 127.12 1.09 1.37 24/04/2017
אנליסט אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1C 0.00% 965.69 965.69 0.70 1.41 24/04/2017
אנליסט אג"ח מדינה ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0A -0.09% 120.00 120.00 0.33 1.38 24/04/2017
אנליסט אג"ח סולידי + 5% מניות אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A -0.03% 120.70 120.70 0.93 1.16 24/04/2017
אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' אג"ח בארץ -חב' והמרה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0A -0.03% 111.99 111.99 1.73 1.44 24/04/2017
אנליסט אגח מדינה עד 5 ש' ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 -0.04% 103.71 103.71 0.72 1.33 24/04/2017
אנליסט אירופה מניות בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 0.60% 346.49 346.49 0.36 20.90 20/04/2017
אנליסט גמישה גמישות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 0.81% 4,250.62 4,250.62 1.15 7.98 24/04/2017
אנליסט השקעות גמישות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 0.26% 648.86 648.86 1.10 9.83 20/04/2017
אנליסט טכנולוגיות מניות בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 0.64% 150.39 150.39 0.29 13.28 20/04/2017
אנליסט כספית קרן כספית אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 0.00% 336.58 336.58 0.70 0.05 24/04/2017
אנליסט מדדית ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 0.05% 113.14 113.14 0.46 1.85 24/04/2017
אנליסט מודל דירוג פנימי אג"ח בארץ -חב' והמרה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0B -0.03% 123.49 123.49 1.64 1.29 24/04/2017
אנליסט מניות מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 1.11% 6,107.15 6,107.15 0.83 8.22 24/04/2017
אנליסט מניות Mid Cap קטנות מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 0.44% 1,096.66 1,096.66 1.14 7.33 24/04/2017
אנליסט מניות גלובל US מניות בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 0.66% 118.26 118.26 -0.08 11.47 20/04/2017
אנליסט מניות ואסטרטגיות מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 5C 0.79% 225.98 225.98 1.10 8.68 24/04/2017
אנליסט מניות ממוקדת מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 1.15% 112.17 112.17 0.11 8.39 24/04/2017
אנליסט נדל"ן מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 0.82% 395.64 395.64 1.57 10.50 24/04/2017
אנליסט ריבית משתנה + 10% אג"ח בארץ - שקליות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A 0.08% 101.15 101.15 0.09 0.85 24/04/2017
אנליסט שקל קצר + 10% אג"ח בארץ - שקליות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A 0.09% 438.06 438.06 0.37 0.68 24/04/2017
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות אג"ח בארץ שקליות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 -0.12% 124.86 124.86 0.48 1.51 24/04/2017
אנליסט ת"א 125 מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 1.10% 266.29 266.29 0.59 8.91 24/04/2017
אנליסט תיק אג"ח + 15% אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2B 0.08% 129.78 129.78 0.77 1.52 24/04/2017
אנליסט תעשיות מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 1.07% 1,976.13 1,976.13 0.28 9.29 24/04/2017
אפסילון ETF BETA SMART מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D 0.45% 128.18 128.18 -0.06 10.70 20/04/2017
אפסילון ETF מניות ארה"ב מגודרת מט"ח מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4B 0.93% 113.43 113.43 0.47 11.99 20/04/2017
אפסילון ' ETF מניות ארה"ב נקוב $ --- אפסילון פטורה 4D 0.83% 48.73 48.73     20/04/2017
אפסילון ETF שוק מתעורר מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D 0.91% 96.41 96.41 0.44 17.59 20/04/2017
אפסילון זהב מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D 0.24% 89.01 89.01 0.27 22.19 20/04/2017
אפסילון נבחרת מניות מניות בארץ אפסילון פטורה 4A 0.94% 115.80 115.80 0.45 8.71 24/04/2017
אפסילון (!) 10/90 אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 1B -0.01% 103.48 103.48 1.39 1.85 24/04/2017
אפסילון (!) אג"ח חו"ל תיק ETF מגודר מט"ח אג"ח בחו"ל אפסילון פטורה 0B -0.14% 101.12 101.12 0.23 4.67 20/04/2017
אפסילון (!) אג"ח פרימיום אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 0A 0.01% 131.78 131.78 1.91 1.90 24/04/2017
אפסילון 30/70 אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 2A -0.02% 588.08 588.08 0.81 2.51 24/04/2017
אפסילון ETF מניות אירופה מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D 0.32% 169.29 169.29 0.45 20.72 20/04/2017
אפסילון ETF מניות אירופה מגודרת מט"ח מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4B 0.16% 107.64 107.64 0.75 19.18 20/04/2017
אפסילון אג"ח חו"ל 10/90 תיק ETF אג"ח בחו"ל אפסילון פטורה 1D -0.03% 103.88 103.88 -0.49 6.73 20/04/2017
אפסילון אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 1A -0.05% 110.13 110.13 0.98 1.51 24/04/2017
אפסילון אג"ח מדינה ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 0A -0.10% 101.16 101.16 0.51 2.23 24/04/2017
אפסילון אג"ח מדינה צמוד מדד אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 00 0.07% 158.89 158.89 0.34 2.69 24/04/2017
אפסילון י 10/90 מניות דיבידנד אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 1A -0.04% 133.58 133.58 1.40 1.84 24/04/2017
אפסילון י 25/75 אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 2A 0.07% 203.99 203.99 1.27 2.07 24/04/2017
אפסילון י 5/95 אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 1B -0.03% 123.07 123.07 0.87 0.84 24/04/2017
אפסילון יתר מניות בארץ אפסילון פטורה 4A 0.57% 210.85 210.85 0.82 7.43 24/04/2017
אפסילון ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 0C -0.08% 130.42 130.42 0.94 1.78 24/04/2017
אפסילון מבחר מדדי תל בונד אג"ח בארץ -חב' והמרה אפסילון פטורה 00 0.03% 120.37 120.37 1.61 1.70 24/04/2017
אפסילון מדדי אינדקס קונצרניים אג"ח בארץ -חב' והמרה אפסילון פטורה 0A -0.01% 130.49 130.49 1.50 1.54 24/04/2017
אפסילון מנוהלת אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 3B 0.03% 182.56 182.56 1.10 2.70 20/04/2017
אפסילון מניות חו"ל מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D 0.76% 166.29 166.29 0.02 12.11 20/04/2017
אפסילון צמוד מדד 2-4 שנים אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 0A 0.04% 88.98 88.98 0.51 1.66 24/04/2017
אפסילון שקלים + 10% ETF אג"ח בארץ - שקליות אפסילון פטורה 1A -0.06% 123.52 123.52 0.43 2.52 24/04/2017
אפסילון שקלים ללא מניות אג"ח בארץ שקליות אפסילון פטורה 00 -0.13% 262.15 262.15 0.26 2.13 24/04/2017
אפסילון תיק 15% אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 2C 0.07% 134.29 134.29   1.52 24/04/2017
אפסילון תיק מנוהל אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 3D 0.04% 79.51 79.51 1.11 2.32 20/04/2017
אפסילון תיק סולידי אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 0A -0.14% 123.35 123.35 0.38 1.81 24/04/2017
אקסיומה אג"ח + 30% אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B 0.35% 127.19 127.19 0.89 2.76 24/04/2017
אקסיומה אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B -0.01% 157.43 157.43 2.30 2.02 24/04/2017
אקסיומה ת"א 125 מניות בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4B 1.20% 149.50 149.50 -0.01 9.80 24/04/2017
אקסיומה ת"א 35 בינארית מניות בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4A 1.33% 108.41 108.41 -0.78 7.75 24/04/2017
אקסלנס ! מבחר קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.08% 113.99 113.99 2.08 1.55 24/04/2017
אקסלנס (!) שכבות מנוהלות + 10% אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.02% 107.68 107.68 1.16 1.09 24/04/2017
אקסלנס 10-90 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.02% 107.38 107.38 1.23 1.80 24/04/2017
אקסלנס 5/95 לונג/שורט אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.01% 107.41 107.41 1.53 1.26 24/04/2017
אקסלנס 5-95 תיק חו"ל אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1D -0.13% 97.93 97.93 -0.34 6.52 20/04/2017
אקסלנס אג חול מגודר מט אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.03% 100.61 100.61 0.82 1.81 20/04/2017
אקסלנס אג"ח עד 2018 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.00% 100.73 100.73 1.04 0.48 24/04/2017
אקסלנס כספי ריבית עולה קרן כספית אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.00% 100.18 100.18 0.55 0.05 24/04/2017
אקסלנס ממשל 2-5 ללא מנ אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.08% 101.36 101.36 0.25 1.37 24/04/2017
אקסלנס ממשלתי טהור אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.06% 107.66 107.66 0.08 1.26 24/04/2017
אקסלנס מני דיב BAC BUY מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.93% 88.68 88.68 0.00 11.42 20/04/2017
אקסלנס צמוד בינוני אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.01% 99.39 99.39 0.75 1.19 24/04/2017
אקסלנס (!) אג"ח כללי ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.07% 115.58 115.58 0.80 0.98 24/04/2017
אקסלנס (!) בונד משתנה אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.02% 104.65 104.65 1.26 1.25 24/04/2017
אקסלנס (!) חברות ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.03% 993.88 993.88 2.22 1.25 24/04/2017
אקסלנס (!) נקסוס אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.03% 105.49 104.45 1.17 1.11 24/04/2017
אקסלנס (!) קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B 0.02% 827.67 827.67 2.62 1.65 24/04/2017
אקסלנס (!) קונצרני חו"ל מגודרת מט"ח חייבת אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 0B -0.05% 107.48 107.48 0.43 1.87 20/04/2017
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.00% 102.74 102.74 0.92 0.35 24/04/2017
אקסלנס (!) תיק קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.02% 124.58 124.58 1.82 1.35 24/04/2017
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.03% 103.75 103.75 1.78 1.24 24/04/2017
אקסלנס 15-85 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2A 0.01% 145.64 145.64 1.28 1.66 24/04/2017
אקסלנס 15-85 - אגד קרנות ישראלי אגד קרנות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.07% 101.23 101.23 0.92 1.54 20/04/2017
אקסלנס 20-80 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.03% 824.69 824.69 0.95 1.91 24/04/2017
אקסלנס 25-75 אגד קרנות אגד קרנות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2C 0.09% 103.37 103.37 1.30 2.41 20/04/2017
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.15% 125.38 125.38 1.44 2.36 24/04/2017
אקסלנס 30-70 - אגד קרנות ישראלי אגד קרנות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2C 0.11% 102.68 102.68 0.87 2.22 20/04/2017
אקסלנס 5-95 אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.05% 101.97 101.97 0.57 0.93 24/04/2017
אקסלנס אג"ח אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.02% 928.66 928.66 0.57 1.08 24/04/2017
אקסלנס אג"ח + 15% אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.03% 105.36 105.36 1.36 2.06 24/04/2017
אקסלנס אג"ח + 30% תיק לונג/שורט אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.17% 108.77 108.77 1.43 2.72 24/04/2017
אקסלנס אג"ח בנקים ו-AA אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.04% 99.28 99.28 0.89 0.80 24/04/2017
אקסלנס אג"ח דולר בינלאומי אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.12% 239.19 239.19 -0.55 6.82 20/04/2017
אקסלנס אג"ח כללי אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.00% 142.46 141.05   0.77 24/04/2017
אקסלנס אג"ח מדורגות אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.00% 113.82 113.82 1.92 1.92 24/04/2017
אקסלנס אג"ח מדינה אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 0B -0.02% 133.22 133.22 -1.92 0.18 24/04/2017
אקסלנס אג"ח ממשלתי בחו"ל עד שנתיים מנוטרלת מט"ח אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.04% 188.93 188.93 0.49 0.94 20/04/2017
אקסלנס אג"ח נדלן חשפיה לאמריקה-חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.01% 113.46 113.46 1.94 4.23 24/04/2017
אקסלנס אג"ח פלוס אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.04% 106.95 106.95 1.90 1.42 24/04/2017
אקסלנס ארה"ב חייבת מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 4D 0.81% 83.83 83.83 0.44 12.38 20/04/2017
אקסלנס גז ונפט מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 1.09% 181.99 181.99 0.06 12.79 24/04/2017
אקסלנס גמישה גמישות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 5D 0.03% 1,402.42 1,402.42 0.69 6.40 20/04/2017
אקסלנס השקעות גמישות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.02% 370.08 370.08 0.60 4.16 20/04/2017
אקסלנס יופיטר אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 3D 0.23% 44.35 43.91 0.39 4.33 20/04/2017
אקסלנס יורו אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1D 0.10% 147.46 147.46 -0.20 7.09 20/04/2017
אקסלנס יתר מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B -0.39% 247.88 247.88 0.92 8.74 20/04/2017
אקסלנס כספית קרן כספית אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.00% 113.31 113.31 0.12 0.07 24/04/2017
אקסלנס כספית דולר קרן כספית אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.08% 95.86 95.86 -0.68 6.91 20/04/2017
אקסלנס מדד ממשלתי ללא חברות אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.05% 159.61 159.61 0.11 1.75 24/04/2017
אקסלנס מדינה פרימיום אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.08% 176.90 176.90 0.29 0.88 24/04/2017
אקסלנס מודל ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.05% 150.78 150.78 1.23 1.26 24/04/2017
אקסלנס מחלקת אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 1B 0.01% 141.18 141.18 -0.54 1.93 24/04/2017
אקסלנס ממשלתי + 15% אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2A 0.05% 161.45 161.45 0.96 1.30 24/04/2017
אקסלנס ממשלתית ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.08% 115.43 115.43 0.41 1.28 24/04/2017
אקסלנס מניות מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B -0.02% 122.25 122.25 0.91 9.30 20/04/2017
אקסלנס מניות אירופה מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 1.09% 99.04 99.04 0.23 17.82 20/04/2017
אקסלנס מניות ישראל מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 1.09% 308.95 308.95 0.77 8.47 24/04/2017
אקסלנס מניות עולם מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.79% 104.55 104.55 0.34 12.49 20/04/2017
אקסלנס מניות פרימיום מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 0.72% 106.68 106.68 0.82 7.91 24/04/2017
אקסלנס מניות צמיחה - מומנטום מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.91% 102.26 102.26 0.43 10.52 20/04/2017
אקסלנס מניות שווקים מתעוררים מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.25% 110.14 110.14 0.18 18.78 20/04/2017
אקסלנס מניות ת"א 125 מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 1.15% 164.65 164.65 -0.21 9.43 24/04/2017
אקסלנס מנייתית מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4C -0.12% 128.05 128.05 0.59 9.18 20/04/2017
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.01% 103.81 103.81 -0.06 0.13 24/04/2017
אקסלנס משקל שווה ת"א 125 מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A 0.82% 114.98 114.98 0.60 9.11 24/04/2017
אקסלנס פיננסים מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 1.16% 106.58 106.58 -0.17 13.78 20/04/2017
אקסלנס פלטינום אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.06% 123.48 123.48 0.93 1.27 24/04/2017
אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.05% 105.04 105.04 0.25 1.43 24/04/2017
אקסלנס קונצרני A אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.04% 131.11 131.11 1.61 1.15 24/04/2017
אקסלנס קונצרני A ומעלה אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.01% 158.37 158.37 1.26 1.33 24/04/2017
אקסלנס קונצרני פלוס אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.20% 188.36 188.36 0.93 2.18 24/04/2017
אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.04% 135.48 135.48 1.60 1.31 24/04/2017
אקסלנס ריבית משתנה אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.04% 93.40 93.40 1.51 1.03 24/04/2017
אקסלנס שכבות מדדי מניות חו"ל מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.82% 146.29 146.29 0.25 13.46 20/04/2017
אקסלנס שכבות צמודה אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.00% 109.04 109.04 0.65 1.13 24/04/2017
אקסלנס שכבות שקלית אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.11% 115.60 115.60 0.73 0.99 24/04/2017
אקסלנס שקל וחברות מדורגות אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.14% 252.36 252.36 0.06 0.91 24/04/2017
אקסלנס שקל עד 4 שנים ללא מניות אג"ח בארץ שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.12% 214.28 214.28 0.50 1.20 24/04/2017
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חו"ל אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.03% 146.91 146.91 0.46 0.69 24/04/2017
אקסלנס שקלית אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.11% 138.13 138.13 0.14 0.84 24/04/2017
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה אג"ח בארץ שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.15% 117.02 117.02 0.09 1.37 24/04/2017
אקסלנס ת"א 125 מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 1.19% 144.05 144.05 -0.17 9.51 24/04/2017
אקסלנס תחליף לפיקדון נקוב דולר קרן כספית אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.08% 119.74 119.74     20/04/2017
אקסלנס תיק 15-85 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.08% 167.00 167.00 1.24 1.58 24/04/2017
אקסלנס תיק 20-80 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.04% 107.48 107.48 1.47 2.69 20/04/2017
אקסלנס תיק גמיש גמישות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.07% 41.80 41.80 0.70 4.09 20/04/2017
אקסלנס תיק השק' חו"ל 10/90 אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1D -0.03% 95.95 95.95 -0.44 6.58 20/04/2017
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.03% 120.02 120.02 1.24 1.33 24/04/2017
אקסלנס תיק השקעות קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.05% 1,284.75 1,284.75 1.65 1.55 24/04/2017
אקסלנס תיק ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.02% 347.22 347.22 0.43 0.86 24/04/2017
אקסלנס תיק עד שנתיים אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.01% 462.96 462.96 0.97 0.44 24/04/2017
אקסלנס תיק עד שנתיים נקובה $ אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 0D -0.09% 120.36 120.36     20/04/2017
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.01% 94.05 94.05 1.10 0.54 24/04/2017