רשימת קרנות

שם נייר ערך אפיק מנהל מעמד
מס
פרופיל
חשיפה
שינוי
יומי
מחיר
קניה
מחיר
פדיון
שארפ
מתחילת
השנה
ס. תקן
12 חוד'
אחרונים
תאריך
עדכון
           
א.ש SmartBetaי 10/90 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1A -0.09% 105.53 105.53 1.01 1.98 23/03/2017
א.ש SmartBetaי Low Volatility ת"א 125 מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 0.77% 124.99 124.99 0.65 10.49 23/03/2017
א.ש SmartBetaי ארה"ב מגודרת מט"ח מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B 0.70% 117.15 117.15 0.69 12.81 22/03/2017
א.ש SmartBetaי גרמניה Low Volatility מגודרת מט"ח מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B -0.96% 96.70 96.70 0.37 18.81 22/03/2017
א.ש SmartBetaי מולטי פקטור ת"א 125 מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 0.13% 123.71 123.71 0.60 10.82 23/03/2017
א.ש SmartBetaי מומנטום קונצרני (-A) ומעלה אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 -0.13% 99.95 99.95 0.80 2.00 23/03/2017
א.ש SmartBetaי ממשלתי אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 -0.17% 100.02 100.02 0.42 1.83 23/03/2017
א.ש SmartBetaי מעו"ף מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A -0.07% 93.46 93.46 0.17 10.27 23/03/2017
אדמונד דה רוטשילד (!) אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 0B -0.10% 106.93 106.93 2.24 1.55 23/03/2017
אדמונד דה רוטשילד י SELECT עד 30% מניות אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 2B -0.01% 104.11 104.11 1.82 1.39 23/03/2017
אדמונד דה-רוטשילד אג"ח + 10% אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 1A -0.03% 113.30 113.30 1.65 1.32 23/03/2017
אדמונד דה-רוטשילד אג"ח +15% אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 2B -0.03% 103.69 103.69 0.77 1.51 23/03/2017
אדמונד דה-רוטשילד ארה"ב חייבת מניות בחו"ל אדמונד דה-רוטשילד חייבת 4D 1.23% 136.95 136.95 -0.01 10.90 22/03/2017
אדמונד דה-רוטשילד מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה אדמונד דה-רוטשילד פטורה 1B -0.09% 140.42 140.42 0.61 1.43 23/03/2017
אדמונד דה-רוטשילד תיק אג"ח + 30% אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 2A -0.02% 202.73 202.73 1.54 1.95 23/03/2017
אדמונד דרוטשילד י SELECT עד 20% מניות אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 2A 0.01% 137.04 137.04 1.67 0.99 23/03/2017
אושן ! תיק אג"ח פלוס אג"ח בארץ - כללי מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.07% 108.48 108.48 1.15 1.45 23/03/2017
אושן 10/90 אג"ח בארץ - כללי מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.07% 107.47 107.47 1.00 1.45 23/03/2017
אושן תיק מניות מניות בארץ מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.19% 141.99 141.99 0.90 7.11 23/03/2017
אושן 20/80 אג"ח בארץ - כללי מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.04% 102.08 102.08 1.23 1.35 23/03/2017
אושן אג"ח ממשלתי + 10% מניות אג"ח בארץ - מדינה מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.11% 103.36 103.36 0.51 1.33 23/03/2017
אושן גמישה גמישות מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.44% 94.38 94.38 0.46 8.15 22/03/2017
אזימוט 18/82 חי דיבידנ אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 2A 0.07% 112.75 112.75 1.16 2.60 23/03/2017
אזימוט (!) אג"ח חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה מיטב פטורה 1B 0.00% 103.44 103.44 1.51 2.41 23/03/2017
אזימוט 10/90 דיבידנד אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 1B -0.05% 143.56 143.56 1.33 2.00 23/03/2017
אזימוט אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 0B -0.16% 127.69 127.69 0.97 1.29 23/03/2017
אזימוט השקעות גמישות מיטב פטורה 4D 0.88% 132.71 132.45 0.38 8.07 23/03/2017
אי.בי.אי DAX 30 מגודרת מט"ח מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B -0.37% 102.09 102.09 0.38 22.27 22/03/2017
אי.בי.אי י 10/90 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A -0.11% 112.06 112.06 1.91 2.35 23/03/2017
אי.בי.אי סל NASDAQ 100 מגודרת מט"ח מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B 0.51% 123.06 123.06 1.11 14.69 22/03/2017
אי.בי.אי סל Russell 2000 מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.97% 96.23 96.23   15.24 22/03/2017
אי.בי.אי סל נדל"ן מניב ישראל מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A -0.09% 156.81 156.81 1.60 13.03 23/03/2017
אי.בי.אי סל פיננסים ארה''ב מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.91% 96.71 96.71 -0.19 15.53 22/03/2017
אי.בי.אי סל צריכה משולבת ארה"ב מגודרת מט"ח מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B -0.03% 107.26 107.26 0.83 10.60 22/03/2017
אי.בי.אי. סל תל בונד תשואות שקלי אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.31% 108.73 108.73 1.51 3.17 23/03/2017
אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A -0.11% 1,168.50 1,168.50 1.81 1.72 23/03/2017
אי.בי.אי. גיא 20/80 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B -0.13% 2,274.13 2,274.13 1.32 2.13 23/03/2017
אי.בי.אי. מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A -0.11% 124.90 124.90 0.72 1.48 23/03/2017
אי.בי.אי. נוגה 25/75 (!) אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B -0.05% 2,851.21 2,851.21 1.51 2.15 23/03/2017
אי.בי.אי. סל S&P Health Care מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 1.18% 117.82 117.82 0.21 13.13 22/03/2017
אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B -0.02% 88.34 88.34 1.58 1.87 23/03/2017
אי.בי.אי. שקלים ללא מניות אג"ח בארץ שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.10% 373.07 373.07 0.60 1.53 23/03/2017
איביאי ! אג"ח חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B -0.13% 111.04 111.04 2.40 1.79 23/03/2017
איביאי ! אגח חול מוגנת אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B 0.44% 96.33 96.33 0.15 5.14 22/03/2017
איביאי 10/30/60 מגודרת אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A -0.12% 104.06 104.06 0.69 1.68 23/03/2017
איביאי 15/85 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B -0.11% 105.25 105.25 1.74 1.60 23/03/2017
איביאי 20/80 .05 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B -0.22% 108.31 108.31 1.60 2.71 23/03/2017
איביאי 30/70 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2C -0.12% 105.31 105.31 1.03 3.44 22/03/2017
איביאי 500 S&P מגודרת מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B 0.00% 114.87 114.87 0.61 12.31 22/03/2017
איביאי MSCI מתעוררים מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 1.72% 101.50 101.50 0.44 21.38 22/03/2017
איביאי אג"ח+חו"ל 10/90 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1C 0.22% 104.19 104.19 0.34 2.36 22/03/2017
איביאי אגח חברות מדורג אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B -0.11% 115.52 115.52 1.76 1.77 23/03/2017
איביאי אירופה מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.55% 86.11 86.11 -0.03 18.85 22/03/2017
איביאי מדנ פלוס A מעלה אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0A -0.14% 103.68 103.68 0.84 1.23 23/03/2017
איביאי ממשל מאוזן 10%+ אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A -0.16% 102.92 102.92 0.37 1.78 23/03/2017
איביאי סל 25/75 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2A -0.11% 102.92 102.92 0.35 2.31 23/03/2017
איביאי סל 500 S&P מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 1.17% 167.65 167.65 -0.06 11.58 22/03/2017
איביאי סל אירופה מגודר מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B -0.38% 123.39 123.39 0.48 21.28 22/03/2017
איביאי סל ארה"ב מגודרת מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B 0.08% 133.36 133.36 0.40 14.74 22/03/2017
איביאי סל בונד ר.משתנה אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0A -0.05% 99.89 99.89 0.53 0.90 23/03/2017
איביאי סל ממשל מאוזן אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.17% 112.95 112.95 0.27 1.82 23/03/2017
איביאי סל ריט ארה"ב מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.91% 114.06 114.06 -0.54 21.48 22/03/2017
איביאי סל תל בונד מאגר אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0A -0.11% 104.18 104.18 1.17 1.48 23/03/2017
איביאי פיננס ארהב מגדר מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B -0.28% 116.93 116.93 0.07 19.52 22/03/2017
איביאי תיק אג"ח כללי אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B -0.13% 113.42 113.42 0.95 1.33 23/03/2017
איביאי (!) אג"ח דולר בינלאומי אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D 1.15% 94.61 94.61 -0.51 6.59 22/03/2017
איביאי (!) אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B -0.13% 164.52 164.52 1.26 1.37 23/03/2017
איביאי (!) אגח יורו בינלאומי אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D 1.08% 106.80 106.80 -0.21 8.08 22/03/2017
איביאי (!) מדדית ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.18% 135.89 135.89 0.53 1.57 23/03/2017
איביאי (!) ריבית משתנה אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.05% 127.26 127.26 1.80 0.98 23/03/2017
איביאי BLUESTAR GLOBAL מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.18% 98.41 98.41 0.64 15.13 22/03/2017
איביאי אג"ח $ חו"ל נקוב $ אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D -0.06% 24.92 24.92     21/03/2017
איביאי אג"ח גלובלי אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D 1.06% 46.80 46.80 -0.51 5.24 22/03/2017
איביאי אג"ח עולמי נקוב $ אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D 0.05% 98.16 98.16     21/03/2017
איביאי ביוטכנלוגיה מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות חייבת 4D 1.47% 139.08 139.08 0.16 27.83 22/03/2017
איביאי גבע אג"ח חברות + 10% אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A -0.12% 993.16 993.16 1.75 1.55 23/03/2017
איביאי גלובל אקוויטי מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 1.08% 132.33 132.33 -0.08 12.27 22/03/2017
איביאי יתר מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 0.20% 803.04 803.04 0.85 7.72 23/03/2017
איביאי כספית פטורה קרן כספית איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.00% 134.38 134.38 0.30 0.06 23/03/2017
איביאי מניות מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 0.21% 160.42 160.42 0.21 8.55 23/03/2017
איביאי מניות אקטיבי מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 0.12% 93.58 93.58 0.35 8.91 23/03/2017
איביאי מניות חו"ל מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.99% 57.86 57.86 -0.04 11.98 22/03/2017
איביאי מק"מ אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.00% 120.93 120.93 -0.43 0.11 23/03/2017
איביאי מק"מ פלוס אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A -0.01% 128.12 128.12 0.82 0.43 23/03/2017
איביאי נטע מדינה ללא מ' אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.12% 1,245.97 1,245.97 0.63 1.46 23/03/2017
איביאי סין מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 1.09% 175.84 175.84 0.25 17.84 22/03/2017
איביאי סל 10/90 אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A -0.10% 119.92 119.92 0.72 1.84 23/03/2017
איביאי סל 20/80 אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2A -0.06% 118.25 118.25 0.36 2.37 23/03/2017
איביאי סל NASDAQ 100 מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 1.69% 196.47 196.47 0.35 13.94 22/03/2017
איביאי סל S&P 500 LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 1.27% 99.91 99.91 -0.17 11.82 22/03/2017
איביאי סל אג"ח מאוזן + 10% אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.00% 102.25 102.25 1.22 1.14 23/03/2017
איביאי סל מק"מ אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.00% 109.53 109.53 0.00 0.11 23/03/2017
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.16% 110.60 110.60 0.05 1.46 23/03/2017
איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 שנים אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.36% 131.40 131.40 0.13 2.83 23/03/2017
איביאי סל ריבית משתנה מאוזן + 10% מוגדר מטח אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A -0.02% 100.03 100.03 0.65 1.07 23/03/2017
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשל 5+ אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.17% 143.49 143.49 0.37 3.48 23/03/2017
איביאי סל שקלי ר.משתנה ממשלתי אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.01% 110.44 110.44 0.74 0.26 23/03/2017
איביאי סל שקלי ר.קבועה ממש 2-5 אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.00% 131.08 131.08 0.57 0.73 23/03/2017
איביאי סל ת"א 125 מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 0.14% 131.81 131.81 -0.18 9.89 23/03/2017
איביאי סל ת"א 35 מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 0.00% 318.40 318.40 -0.44 9.92 23/03/2017
איביאי סל ת"א 90 מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 0.67% 124.78 124.78 0.88 11.01 23/03/2017
איביאי סל תל בונד 20 אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.17% 130.32 130.32 0.92 2.24 23/03/2017
איביאי סל תל בונד 40 - מחקה אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.09% 129.01 129.01 0.55 1.56 23/03/2017
איביאי סל תל בונד 60 אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.13% 125.00 125.00 0.78 1.85 23/03/2017
איביאי סל תל בונד צמוד יתר אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.03% 121.86 121.86 0.80 1.66 23/03/2017
איביאי סל תל בונד צמודות אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.11% 119.36 119.36 0.81 1.72 23/03/2017
איביאי סל תל בונד שקלי-מחקה אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.16% 145.05 145.05 1.41 1.86 23/03/2017
איביאי סל תל בונד תשואות אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.01% 453.36 453.36 1.00 2.28 23/03/2017
איביאי שקל קצר אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.02% 115.97 115.97 1.67 0.30 23/03/2017
איביאי ת"א 125 מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 0.08% 3,269.99 3,269.99 0.11 9.23 23/03/2017
איביאי תל בונד צמודות - בנקים אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.11% 101.08 101.08 0.34 1.45 23/03/2017
איילון ' 10/90 פרימיום אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 1B -0.02% 202.62 202.62 1.25 1.55 23/03/2017
איילון בונד ריבית משתנ אג"ח בארץ שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 00 -0.03% 108.09 108.09 0.65 0.77 23/03/2017
איילון תיק השקע לא מנ אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 0B -0.09% 116.34 116.34 1.07 1.28 23/03/2017
איילון (!) אג"ח חברות ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0B -0.13% 128.95 128.95 2.14 1.63 23/03/2017
איילון (!) תיק אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 0B -0.13% 133.22 133.22 2.00 1.30 23/03/2017
איילון (!) תיק קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A -0.02% 109.34 109.34 1.31 2.12 23/03/2017
איילון 20/80 מניות חו"ל-ישראל אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.03% 88.48 88.48 1.53 2.10 23/03/2017
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.02% 117.60 117.60 1.04 2.64 23/03/2017
איילון ATFי י 7/93 אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 1A -0.10% 156.43 156.43 0.68 1.35 23/03/2017
איילון KZI ימניות גלובלית מניות בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 4D 1.28% 121.30 121.30 -0.57 24.30 22/03/2017
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A -0.02% 102.82 102.82 1.11 1.41 23/03/2017
איילון אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 0B -0.01% 104.59 104.59 -0.57 0.98 23/03/2017
איילון אג"ח מדינה ועולמי + 10% חו"ל אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 1B -0.08% 137.05 137.05 0.43 1.76 22/03/2017
איילון אגח מדינה ללא חברות אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A -0.12% 117.60 117.60 0.19 1.49 23/03/2017
איילון אור(!) אג"ח חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 1B -0.08% 132.42 132.42 1.75 1.74 23/03/2017
איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 ממונפות ואסטרטגיות איילון קרנות נאמנות פטורה 6D 0.43% 305.39 304.11 0.55 35.78 22/03/2017
איילון אקסטרים דולר פי 3 ממונפות ואסטרטגיות איילון קרנות נאמנות פטורה 0F -0.16% 90.27 89.90 -0.84 16.95 23/03/2017
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 ממונפות ואסטרטגיות איילון קרנות נאמנות פטורה 6A 0.57% 119.46 118.98 -0.17 28.80 23/03/2017
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 ממונפות ואסטרטגיות איילון קרנות נאמנות פטורה 60 0.24% 123.24 122.75 -0.47 29.91 23/03/2017
איילון י 25/75 תיק עד 3 שנים אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2C 0.06% 110.79 110.79 1.18 3.43 22/03/2017
איילון כספית קרן כספית איילון קרנות נאמנות פטורה 00 0.00% 101.96 101.96 0.41 0.06 23/03/2017
איילון מדדית ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A -0.18% 137.78 137.78 0.17 1.76 23/03/2017
איילון מדינה + 20% אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 2B -0.02% 124.60 124.60 1.06 1.97 23/03/2017
איילון מדינה בניהול שמרני + 20% אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 2B -0.01% 114.43 114.43 -0.09 1.24 23/03/2017
איילון מדינה פרימיום אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A -0.07% 123.20 123.20 0.48 1.24 23/03/2017
איילון מדינה פרימיום פלוס אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 1A -0.05% 131.37 131.37 0.83 1.49 23/03/2017
איילון מודל עד 30% אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2C 0.11% 110.41 110.41 1.10 3.81 23/03/2017
איילון מנוהל עד 15% אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B -0.02% 148.21 148.21 0.60 1.76 23/03/2017
איילון מנוהל עד 30% אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.06% 166.88 166.88 0.83 3.08 23/03/2017
איילון מניות מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B 0.31% 146.54 146.54 0.75 8.92 23/03/2017
איילון מניות בנקים מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4A 0.66% 125.36 125.36 0.23 12.59 23/03/2017
איילון מניות חו"ל מניות בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 4D 1.13% 153.61 153.61 0.03 11.85 22/03/2017
איילון מניות עולמי מניות בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 4D 0.47% 62.21 62.21 0.38 12.88 22/03/2017
איילון מרכיב נזילות פלוס אג"ח בארץ -חב' והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A -0.05% 103.73 103.73     23/03/2017
איילון משקל שווה ת"א 35 מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B -0.10% 135.27 135.27 0.12 10.07 23/03/2017
איילון שקל ואג"ח מדורגות אג"ח בארץ - שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 0B -0.09% 115.57 115.57 0.74 1.38 23/03/2017
איילון שקלית 1-2 שנים אג"ח בארץ - שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 00 -0.03% 152.56 152.56 0.69 0.20 23/03/2017
איילון שקלית 2+ שנים אג"ח בארץ - שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 00 -0.09% 145.17 145.17 0.60 1.56 23/03/2017
איילון שקלית פלוס אג"ח בארץ - שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 1A -0.04% 205.91 205.91 1.31 1.26 23/03/2017
איילון תיק בינלאומי מנוהל עד 15% אג"ח בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 2D 1.22% 117.98 117.98 -0.48 5.85 22/03/2017
אילים 10/90 אג"ח בארץ - כללי אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.03% 102.14 102.14 1.24 1.33 23/03/2017
אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת אג"ח בארץ -חב' והמרה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.10% 174.43 174.43 1.30 1.37 23/03/2017
אילים (!) אג"ח חו"ל נקוב $ אג"ח בחו"ל אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.08% 132.42 132.42     21/03/2017
אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.06% 126.84 126.84 1.15 1.67 23/03/2017
אילים אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות אג"ח בארץ -חב' והמרה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.06% 125.15 125.15 0.36 0.80 23/03/2017
אילים גמישה גמישות אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.07% 105.14 105.13 0.72 3.80 22/03/2017
אילים חסכון $ אג"ח בחו"ל אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D 1.14% 110.05 110.05 -0.69 6.52 22/03/2017
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% אג"ח בארץ - מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.01% 198.21 198.21 0.55 0.65 23/03/2017
אילים מדדית מנוהלת אג"ח בארץ - מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.08% 923.28 923.28 0.04 1.27 23/03/2017
אילים מדינה מנוהלת אג"ח בארץ - מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.08% 119.71 119.71 0.16 1.09 23/03/2017
אילים מודל + 15% אג"ח בארץ - מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.06% 228.01 228.00 0.31 1.51 23/03/2017
אילים מניות ערך חו"ל מניות בחו"ל אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 1.17% 1,720.47 1,719.98 -0.21 16.32 22/03/2017
אילים מנייתית מניות בארץ אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 0.25% 159.85 159.84 0.66 8.36 23/03/2017
אילים שקל עד שנתיים אג"ח בארץ - שקליות אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.00% 109.66 109.66 1.11 0.23 23/03/2017
אילים שקלית מנוהלת אג"ח בארץ - שקליות אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.01% 461.77 461.76 0.72 1.00 23/03/2017
אילים תיק אג"ח + 10% אג"ח בארץ - מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.08% 172.76 172.76 0.34 1.24 23/03/2017
אילים תיק אג"ח + 20% אג"ח בארץ - כללי אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.07% 2,956.86 2,956.77 0.65 1.88 23/03/2017
אילים תיק אג"ח מנוהל + 30% אג"ח בארץ -חב' והמרה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.02% 271.35 271.34 0.87 2.80 23/03/2017
אימפקט מניות מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B 0.44% 99.07 99.07 0.59 11.12 23/03/2017
אימפקט י 20/80 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B -0.13% 109.96 109.96 1.09 1.96 23/03/2017
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 1B -0.18% 102.86 102.86 0.68 1.60 23/03/2017
אלומות 5/95 אג"ח בארץ - מדינה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1B -0.11% 102.03 102.03 0.92 2.31 23/03/2017
אלומות אג"ח גלובלית אג"ח בחו"ל אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1D 1.18% 96.15 96.15 -0.61 4.99 22/03/2017
אלומות תיק מנוהל 20% אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2C -0.02% 106.65 106.65 0.71 2.61 22/03/2017
אלומות (!) אג"ח חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B -0.10% 144.72 144.72 1.95 1.33 23/03/2017
אלומות (!) אג"ח מדינות - נקובה $ אג"ח בחו"ל אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0D 0.02% 110.93 110.93     21/03/2017
אלומות (!) תיק קונצרני עד 4 שנים אג"ח בארץ -חב' והמרה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B -0.05% 165.03 165.03 1.76 1.12 23/03/2017
אלומות 10/90 אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1B -0.04% 164.86 164.86 1.05 1.54 23/03/2017
אלומות 30/70 אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2C -0.08% 142.92 142.92 0.60 2.93 23/03/2017
אלומות אג"ח מדורג ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B -0.05% 167.15 167.15 1.46 1.47 23/03/2017
אלומות גמישה גמישות אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4D -0.28% 104.84 104.84   3.16 22/03/2017
אלומות חסכון מדינה +10% אג"ח בארץ - מדינה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1B -0.07% 169.19 169.19 0.50 1.69 23/03/2017
אלומות חסכון מדינה ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B -0.14% 159.34 159.34 0.22 1.91 23/03/2017
אלומות י 10/90 תיק סולידי אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1A -0.02% 250.07 250.07 0.92 0.88 23/03/2017
אלומות מדדית מדינה מנוהלת אג"ח בארץ - מדינה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 00 -0.28% 232.59 232.59 -0.03 2.46 23/03/2017
אלומות מניות ערך חו"ל מניות בחו"ל אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4D 0.62% 177.17 177.17 -0.50 15.20 22/03/2017
אלומות מניות ת"א 125 מניות בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4B 0.32% 136.05 136.05 0.35 9.66 23/03/2017
אלומות מסלול 15 אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B -0.13% 136.36 136.36 0.62 1.82 23/03/2017
אלומות מסלול ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B -0.09% 129.75 129.75 0.52 1.17 23/03/2017
אלומות סקטורים עולמי מניות בחו"ל אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4D 1.20% 1,329.27 1,329.27 0.15 9.27 22/03/2017
אלומות קונצרני A פלוס 10% אג"ח בארץ -חב' והמרה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1B -0.03% 166.39 166.39 1.50 1.21 23/03/2017
אלומות שקלית מדינה מנוהלת אג"ח בארץ - שקליות אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 00 -0.14% 416.26 416.26 0.55 1.79 23/03/2017
אלומות תיק השקעות ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B -0.16% 153.87 153.87 0.95 1.63 23/03/2017
אלומות תיק מנוהל 15% אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B -0.11% 151.62 151.62 0.92 1.78 23/03/2017
אלומות תיק מנוהל 25% אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B -0.03% 117.72 117.72 0.65 1.79 23/03/2017
אלטשולר גא10/90 מוגנ מ אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1A -0.02% 102.85 102.85 0.40 3.00 22/03/2017
אלטשולר שווק מפותחים מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B 0.02% 123.08 123.08 0.60 13.63 22/03/2017
אלטשולר תיק מס 1 לא מנ אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B -0.07% 105.66 105.66 -0.01 0.90 23/03/2017
אלטשולר (!) אגח חברות ללא מנ' אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B -0.10% 187.33 187.33 0.66 1.91 22/03/2017
אלטשולר (!) מדדי משולבים אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B 0.69% 129.15 129.15 0.26 6.71 15/03/2017
אלטשולר (!) שקל קצר אג"ח בארץ - שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0A -0.01% 209.92 209.92 0.34 0.28 15/03/2017
אלטשולר 20/80 תא MIDCAP אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2A -0.03% 149.02 149.02 1.28 2.32 23/03/2017
אלטשולר גמישה גמישות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4D -0.16% 99.60 99.60     22/03/2017
אלטשולר הקרן הירוקה מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4D 0.72% 131.28 131.28 0.41 12.52 22/03/2017
אלטשולר שחם - קרן ממונפת ממונפות ואסטרטגיות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 6F -0.05% 459.33 459.33 0.04 9.31 22/03/2017
אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1B -0.07% 160.31 160.31 1.16 3.16 22/03/2017
אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B 0.01% 115.97 115.97 0.37 2.24 22/03/2017
אלטשולר שחם (!) אגח גלובלי ללא מניות אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0D 1.18% 139.85 139.85 -0.57 6.10 22/03/2017
אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B -0.04% 107.62 107.62 0.51 2.93 22/03/2017
אלטשולר שחם (!) תיק אגח ללא מ' אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B -0.06% 563.22 563.22 0.46 1.86 22/03/2017
אלטשולר שחם 10/90 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1B -0.11% 137.25 137.25 0.72 1.36 23/03/2017
אלטשולר שחם 75 - 25 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2C 0.01% 187.73 187.73 0.93 2.99 22/03/2017
אלטשולר שחם 85 - 15 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B -0.06% 142.16 142.16 0.45 1.74 23/03/2017
אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0A -0.12% 118.07 118.07 0.68 1.24 23/03/2017
אלטשולר שחם אג"ח דולרי אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0D 0.24% 91.21 91.21 -0.64 6.97 15/03/2017
אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מדורג - ממשלתי מוגנת מט"ח אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B 0.66% 85.37 85.37 0.05 4.90 15/03/2017
אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1A -0.13% 164.89 164.89 0.51 1.44 23/03/2017
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמוד מדד ללא מנ' אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 -0.14% 156.12 156.12 -0.11 1.34 23/03/2017
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0A -0.07% 123.41 123.41 0.66 1.18 23/03/2017
אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0D -0.02% 112.44 112.44     21/03/2017
אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0A -0.09% 115.87 115.87 0.22 1.14 23/03/2017
אלטשולר שחם אופקים אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1C -0.04% 106.34 106.34 0.13 3.16 22/03/2017
אלטשולר שחם אס.אנד.פי 500 מנוהלת מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4D 0.87% 159.54 159.54 -0.16 9.55 22/03/2017
אלטשולר שחם דולרית אג"ח חו"ל אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות חייבת 1D 1.14% 145.24 145.24 -0.54 6.18 22/03/2017
אלטשולר שחם יתר מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 40 0.28% 378.87 378.87 0.73 7.40 23/03/2017
אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה קרן כספית אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.00% 123.99 123.99 -0.10 0.10 23/03/2017
אלטשולר שחם מדינה + 15% אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B -0.05% 107.16 107.16 0.66 1.33 23/03/2017
אלטשולר שחם מניות גלובלי מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4D 0.26% 156.15 156.15 -0.01 16.19 15/03/2017
אלטשולר שחם מניות גלובלי מוגנת מט"ח מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B -0.12% 134.42 134.42 0.65 16.65 22/03/2017
אלטשולר שחם מק"מ פלוס אג"ח בארץ - שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1A -0.03% 112.45 112.45 0.76 0.54 23/03/2017
אלטשולר שחם נדל"ן מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B 0.02% 466.96 466.96 1.49 9.48 23/03/2017
אלטשולר שחם סופה מניות מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B 0.06% 1,224.31 1,224.31 0.71 10.16 22/03/2017
אלטשולר שחם סילבר אג"ח דינמית אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B -0.20% 112.66 112.66 0.62 2.46 23/03/2017
אלטשולר שחם סילבר מניות חו"ל מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4D 0.91% 105.92 105.92 -0.23 15.97 22/03/2017
אלטשולר שחם צמוד בינוני אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 -0.11% 132.17 132.17 -0.02 1.18 23/03/2017
אלטשולר שחם ריבית משתנה אג"ח בארץ - שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.00% 120.70 120.70 0.77 0.33 23/03/2017
אלטשולר שחם שקל 1-2 שנים אג"ח בארץ - שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.00% 156.83 156.83 -0.07 0.23 15/03/2017
אלטשולר שחם שקלית 2-5 שנים אג"ח בארץ - שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 -0.01% 161.10 161.10 0.51 0.75 23/03/2017
אלטשולר שחם שקלית בינונית אג"ח בארץ - שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.02% 113.40 113.40 0.14 0.33 23/03/2017
אלטשולר שחם שקלית ללא מניות אג"ח בארץ שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 -0.07% 312.42 312.42 0.45 1.04 23/03/2017
אלטשולר שחם שקלית סולידית אג"ח בארץ - שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.02% 112.75 112.75 0.49 0.36 15/03/2017
אלטשולר שחם ת"א 125 מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 0.30% 111.88 111.88 0.52 8.85 23/03/2017
אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B 0.65% 111.99 111.99 0.86 7.82 23/03/2017
אלטשולר שחם תיק אגח ומניות חול אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2D 1.12% 120.01 120.01 -0.38 5.94 22/03/2017
אלטשולר שחם תיק השקעות + 15% אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2C -0.04% 112.02 112.02 0.95 1.86 23/03/2017
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מנ' אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B -0.09% 170.14 170.14 0.44 1.21 23/03/2017
אלטשולר שחם תיק מספר 2 אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B -0.09% 101.51 101.51 0.37 1.56 22/03/2017
אלטשולר שחם תיק מספר 3 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B -0.16% 101.46 101.46 0.38 2.44 22/03/2017
אלטשולר שחם תל בונד אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 -0.08% 172.03 172.03 0.71 1.24 23/03/2017
אלפא ביתא 20/80 אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 2B -0.19% 100.95 100.95   0.57 22/03/2017
אלפא ביתא מניות חו"ל מניות בחו"ל מיטב פטורה 4D 0.55% 96.77 96.77   10.21 22/03/2017
אלפא ביתא מניות כללי מניות בארץ מיטב פטורה 4A 0.42% 108.89 108.89   8.01 23/03/2017
אלפי בנדק 20/80 אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2C -0.20% 113.41 113.41 1.45 3.50 22/03/2017
אלפי בנדק ! אג"ח חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0A -0.16% 101.84 101.84   1.15 23/03/2017
אלפי בנדק אסטרטגיות מעו"ף ממונפות ואסטרטגיות אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 6F 0.09% 98.54 98.54 -0.35 9.99 23/03/2017
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B -0.04% 100.61 100.61   1.15 23/03/2017
אניגמה ! אגח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 0A -0.12% 104.91 104.91 1.23 1.08 23/03/2017
אניגמה 5-95 אג"ח בארץ - מדינה מיטב פטורה 1A -0.05% 101.03 101.03 0.47 0.99 23/03/2017
אניגמה מניות אירופה מניות בחו"ל מיטב פטורה 4D -0.14% 109.39 109.22 0.44 17.98 22/03/2017
אניגמה מניות גלובלית מניות בחו"ל מיטב פטורה 4D 1.42% 98.33 98.29 0.06 10.16 22/03/2017
אניגמה מניות חו"ל מניות בחו"ל מיטב פטורה 4D 1.21% 106.04 105.97 -0.16 10.70 22/03/2017
אניגמה תיק מנוהל 10/90 אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 1B -0.06% 111.13 111.13 1.10 1.35 23/03/2017
אניגמה תיק מנוהל 20/80 אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 2B -0.06% 121.04 121.04 1.13 2.03 23/03/2017
אניגמה אג חברות ! ללא מנ אג"ח בארץ -חב' והמרה מיטב פטורה 0A -0.09% 109.31 109.31 1.18 1.61 23/03/2017
אניגמה אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 0A -0.12% 133.55 133.55 0.82 1.11 23/03/2017
אניגמה תיק מנוהל 15/85 אג"ח בארץ - כללי מיטב פטורה 2B 0.02% 104.62 104.62 0.92 1.63 23/03/2017
אנליסט ! פיזור רחב ללא אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0A -0.10% 103.85 103.85 1.21 1.20 23/03/2017
אנליסט 15/85 אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2B -0.03% 100.26 100.26 0.50 1.33 23/03/2017
אנליסט כספית ללא נע"מ קרן כספית אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 0.00% 100.41 100.31 0.83 0.06 23/03/2017
אנליסט מניות חו"ל מניות בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 1.19% 110.69 110.69 0.07 14.49 22/03/2017
אנליסט פיזור רחב 10/90 אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A -0.06% 110.52 110.52 1.65 1.40 23/03/2017
אנליסט צמד ממשל בינוני אג"ח בארץ - מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 -0.14% 99.52 99.52 0.15 1.34 23/03/2017
אנליסט (!) אג"ח אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0B -0.17% 172.25 172.25 1.70 2.23 23/03/2017
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות אג"ח בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0D 1.15% 100.04 100.04 -0.42 6.11 22/03/2017
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מגודרת מט"ח אג"ח בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0B 0.60% 103.03 103.03 0.12 4.74 22/03/2017
אנליסט 10/90 אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A -0.09% 130.77 130.77 0.82 1.57 23/03/2017
אנליסט 20/80 אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2B -0.04% 136.84 136.84 1.76 2.95 22/03/2017
אנליסט אג"ח USי + 10% מניות US מגודרת מט"ח אג"ח בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1B 0.57% 103.74 103.74 0.12 4.55 22/03/2017
אנליסט אג"ח חברות + 30% אג"ח בארץ -חב' והמרה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2C -0.03% 782.87 782.87 1.12 2.70 23/03/2017
אנליסט אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0A -0.13% 126.45 126.45 0.75 1.37 23/03/2017
אנליסט אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1C -0.10% 961.66 961.66 0.46 1.41 23/03/2017
אנליסט אג"ח מדינה ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0A -0.12% 119.66 119.66 0.14 1.37 23/03/2017
אנליסט אג"ח סולידי + 5% מניות אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A -0.09% 120.12 120.12 0.57 1.18 23/03/2017
אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' אג"ח בארץ -חב' והמרה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0A -0.10% 111.26 111.26 1.25 1.53 23/03/2017
אנליסט אגח מדינה עד 5 ש' ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 -0.13% 103.35 103.35 0.50 1.31 23/03/2017
אנליסט אירופה מניות בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 0.65% 342.34 342.34 0.22 21.81 22/03/2017
אנליסט גמישה גמישות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 0.11% 4,217.15 4,217.15 1.15 7.96 23/03/2017
אנליסט השקעות גמישות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 0.07% 645.28 645.28 1.13 9.76 22/03/2017
אנליסט טכנולוגיות מניות בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 1.63% 148.83 148.83 0.15 13.67 22/03/2017
אנליסט כספית קרן כספית אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 0.00% 336.55 336.55 0.49 0.05 23/03/2017
אנליסט מדדית ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 -0.21% 112.18 112.18 0.17 1.82 23/03/2017
אנליסט מודל דירוג פנימי אג"ח בארץ -חב' והמרה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0B -0.08% 122.95 122.95 1.29 1.35 23/03/2017
אנליסט מניות מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 0.21% 6,058.16 6,058.16 0.87 8.06 23/03/2017
אנליסט מניות Mid Cap קטנות מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 0.30% 1,068.76 1,068.76 0.83 7.28 23/03/2017
אנליסט מניות גלובל US מניות בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 1.27% 118.05 118.05 -0.10 11.76 22/03/2017
אנליסט מניות ואסטרטגיות מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 5C 0.29% 226.24 226.24 1.24 8.73 23/03/2017
אנליסט מניות ממוקדת מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B -0.20% 112.40 112.40 0.34 8.26 23/03/2017
אנליסט נדל"ן מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 0.04% 389.24 389.24 1.55 10.57 23/03/2017
אנליסט ריבית משתנה + 10% אג"ח בארץ - שקליות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A 0.01% 101.10 101.10 0.13 0.86 23/03/2017
אנליסט שקל קצר + 10% אג"ח בארץ - שקליות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A 0.02% 437.74 437.74 0.38 0.68 23/03/2017
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות אג"ח בארץ שקליות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 -0.08% 125.08 125.08 0.55 1.47 23/03/2017
אנליסט ת"א 125 מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 0.13% 263.50 263.50 0.61 8.80 23/03/2017
אנליסט תיק אג"ח + 15% אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2B -0.05% 128.98 128.98 0.37 1.52 23/03/2017
אנליסט תעשיות מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 0.25% 1,960.10 1,960.10 0.29 9.12 23/03/2017
אפסילון ETF BETA SMART מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D 1.31% 127.15 127.15 -0.15 10.68 22/03/2017
אפסילון ETF מניות ארה"ב מגודרת מט"ח מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4B 0.68% 112.77 112.77 0.38 11.90 22/03/2017
אפסילון ' ETF מניות ארה"ב נקוב $ --- אפסילון פטורה 4D -1.69% 48.27 48.27     21/03/2017
אפסילון ETF שוק מתעורר מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D 1.85% 97.70 97.70 0.50 17.93 22/03/2017
אפסילון זהב מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D 1.42% 88.38 88.38 0.22 22.81 22/03/2017
אפסילון נבחרת מניות מניות בארץ אפסילון פטורה 4A 0.34% 116.16 116.16 0.58 8.54 23/03/2017
אפסילון (!) 10/90 אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 1B -0.16% 103.18 103.18 1.31 1.72 23/03/2017
אפסילון (!) אג"ח חו"ל תיק ETF מגודר מט"ח אג"ח בחו"ל אפסילון פטורה 0B 0.39% 100.66 100.66 0.12 4.04 22/03/2017
אפסילון (!) אג"ח פרימיום אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 0A -0.13% 131.26 131.26 0.83 1.93 23/03/2017
אפסילון 30/70 אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 2A -0.12% 586.86 586.86 0.69 2.52 23/03/2017
אפסילון ETF מניות אירופה מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D 0.69% 165.93 165.93 0.19 21.67 22/03/2017
אפסילון ETF מניות אירופה מגודרת מט"ח מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4B -0.25% 105.53 105.53 0.47 19.50 22/03/2017
אפסילון ETF מניות ארה"ב מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D 1.30% 148.82 148.82 -0.11 11.72 22/03/2017
אפסילון אג"ח חו"ל 10/90 תיק ETF אג"ח בחו"ל אפסילון פטורה 1D 1.27% 103.23 103.23 -0.53 6.34 22/03/2017
אפסילון אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 1A -0.08% 109.93 109.93 0.82 1.51 23/03/2017
אפסילון אג"ח מדינה ארוך אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 00 0.53% 183.96 183.96 0.13 3.50 20/03/2017
אפסילון אג"ח מדינה ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 0A -0.13% 101.23 101.23 0.53 2.19 23/03/2017
אפסילון אג"ח מדינה צמוד מדד אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 00 -0.28% 157.48 157.48 0.15 2.78 23/03/2017
אפסילון י 10/90 מניות דיבידנד אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 1A -0.11% 133.20 133.20 1.29 1.76 23/03/2017
אפסילון י 20/80 אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 2A 0.25% 371.19 371.19 0.38 4.67 19/03/2017
אפסילון י 25/75 אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 2A -0.12% 203.58 203.58 1.29 2.04 23/03/2017
אפסילון י 5/95 אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 1B -0.05% 122.70 122.70 0.50 0.84 23/03/2017
אפסילון יתר מניות בארץ אפסילון פטורה 4A 0.22% 207.81 207.81 0.67 7.46 23/03/2017
אפסילון ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 0C -0.14% 129.93 129.93 0.72 1.55 23/03/2017
אפסילון מבחר מדדי תל בונד אג"ח בארץ -חב' והמרה אפסילון פטורה 00 -0.08% 119.25 119.25 1.14 1.74 23/03/2017
אפסילון מדדי אינדקס קונצרניים אג"ח בארץ -חב' והמרה אפסילון פטורה 0A -0.18% 129.70 129.70 1.24 1.27 23/03/2017
אפסילון מנוהלת אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 3B 0.00% 181.46 181.46 0.81 2.70 22/03/2017
אפסילון מניות חו"ל מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D 1.49% 165.02 165.02 -0.06 12.23 22/03/2017
אפסילון צמוד מדד 2-4 שנים אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 0A -0.17% 88.37 88.37 0.23 1.66 23/03/2017
אפסילון ריבית משתנה + 10% אג"ח בארץ - שקליות אפסילון פטורה 1A 0.02% 105.67 105.67 0.83 1.41 21/03/2017
אפסילון שקלים + 10% ETF אג"ח בארץ - שקליות אפסילון פטורה 1A -0.11% 123.42 123.42 0.39 2.43 23/03/2017
אפסילון שקלים ללא מניות אג"ח בארץ שקליות אפסילון פטורה 00 -0.15% 262.47 262.47 0.33 2.05 23/03/2017
אפסילון תיק 15% אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 2C -0.01% 133.69 133.69   0.08 23/03/2017
אפסילון תיק 15/85 מנוהל אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 2B 0.02% 129.30 129.30 0.03 1.65 23/03/2017
אפסילון תיק מנוהל אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 3D 0.01% 79.20 79.20 0.91 2.28 22/03/2017
אפסילון תיק סולידי אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 0A -0.14% 123.26 123.26 0.33 1.73 23/03/2017
אקסיומה אג"ח + 30% אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B 0.02% 126.47 126.47 0.83 2.69 23/03/2017
אקסיומה אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B -0.13% 156.81 156.81 2.00 2.18 23/03/2017
אקסיומה ת"א 125 מניות בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4B 0.39% 148.47 148.47 0.00 9.59 23/03/2017
אקסיומה ת"א 35 בינארית מניות בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4A 0.10% 109.47 109.47 -0.54 7.26 23/03/2017
אקסלנס ! מבחר קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.07% 113.44 113.44 1.88 1.58 23/03/2017
אקסלנס (!) שכבות מנוהלות + 10% אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.06% 107.25 107.25 0.87 1.09 23/03/2017
אקסלנס 10-90 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.07% 107.03 107.03 1.05 1.77 23/03/2017
אקסלנס 5/95 לונג/שורט אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.10% 106.70 106.70 1.14 1.24 23/03/2017
אקסלנס 5-95 תיק חו"ל אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1D 1.19% 97.27 97.27 -0.42 6.16 22/03/2017
אקסלנס אג חול מגודר מט אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.12% 100.05 100.05 0.46 1.81 22/03/2017
אקסלנס אג"ח עד 2018 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.01% 100.49 100.49 0.50 0.49 23/03/2017
אקסלנס כספי ריבית עולה קרן כספית אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.00% 100.18 100.18 0.45 0.06 23/03/2017
אקסלנס ממשל 2-5 ללא מנ אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.11% 101.07 101.07 0.05 1.40 23/03/2017
אקסלנס ממשלתי טהור אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.12% 107.37 107.37 -0.06 1.21 23/03/2017
אקסלנס מני דיב BAC BUY מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 1.46% 88.21 88.21 -0.06 11.41 22/03/2017
אקסלנס צמוד בינוני אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.08% 98.70 98.70 0.31 1.17 23/03/2017
אקסלנס (!) אג"ח כללי ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.06% 115.27 115.27 0.52 1.03 23/03/2017
אקסלנס (!) בונד משתנה אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.03% 104.55 104.55 0.76 1.28 23/03/2017
אקסלנס (!) חברות ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.12% 987.88 987.88 1.90 1.18 23/03/2017
אקסלנס (!) נקסוס אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.06% 105.02 103.98 0.73 1.10 23/03/2017
אקסלנס (!) קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.10% 822.06 822.06 2.30 1.65 23/03/2017
אקסלנס (!) קונצרני חו"ל מגודרת מט"ח חייבת אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 0B 0.13% 107.20 107.20 0.26 1.91 22/03/2017
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.02% 102.73 102.73 0.97 0.34 23/03/2017
אקסלנס (!) תיק קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.06% 124.01 124.01 1.41 1.37 23/03/2017
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.05% 103.07 103.07 1.25 1.23 23/03/2017
אקסלנס 15-85 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2A -0.06% 144.84 144.84 0.95 1.64 23/03/2017
אקסלנס 15-85 - אגד קרנות ישראלי אגד קרנות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.02% 100.86 100.86 0.67 1.57 22/03/2017
אקסלנס 20-80 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.05% 822.19 822.19 0.76 1.90 23/03/2017
אקסלנס 25-75 אגד קרנות אגד קרנות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2C -0.03% 103.02 103.02 1.08 2.53 22/03/2017
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.02% 124.73 124.73 1.23 2.35 23/03/2017
אקסלנס 30-70 - אגד קרנות ישראלי אגד קרנות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2C 0.07% 102.22 102.22 0.67 2.24 22/03/2017
אקסלנס 5-95 אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.09% 101.66 101.66 0.28 0.92 23/03/2017
אקסלנס אג"ח אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.05% 925.90 925.90 0.28 1.11 23/03/2017
אקסלנס אג"ח + 15% אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.10% 104.96 104.96 1.24 2.02 23/03/2017
אקסלנס אג"ח + 30% תיק לונג/שורט אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.03% 108.33 108.33 1.30 2.74 23/03/2017
אקסלנס אג"ח בנקים ו-AA אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.05% 98.90 98.90 0.42 0.82 23/03/2017
אקסלנס אג"ח דולר בינלאומי אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D 1.20% 237.50 237.50 -0.62 6.51 22/03/2017
אקסלנס אג"ח כללי אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.06% 141.99 140.58   0.70 23/03/2017
אקסלנס אג"ח מדורגות אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.07% 113.13 113.13 1.52 2.05 23/03/2017
אקסלנס אג"ח מדינה אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 0B -0.02% 133.29 133.29 -1.57 0.17 23/03/2017
אקסלנס אג"ח ממשלתי בחו"ל עד שנתיים מנוטרלת מט"ח אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.02% 188.64 188.64 0.26 1.00 22/03/2017
אקסלנס אג"ח נדלן חשפיה לאמריקה-חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.19% 112.83 112.83 1.72 4.32 23/03/2017
אקסלנס אג"ח פלוס אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.06% 106.34 106.34 1.55 1.37 23/03/2017
אקסלנס ארה"ב חייבת מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 4D 1.67% 82.33 82.33 0.23 12.69 22/03/2017
אקסלנס גז ונפט מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B -0.67% 180.40 180.40 0.16 13.70 23/03/2017
אקסלנס גמישה גמישות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 5D -0.02% 1,399.21 1,399.21 0.64 6.52 22/03/2017
אקסלנס השקעות גמישות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.16% 371.01 371.01 0.60 4.77 22/03/2017
אקסלנס יופיטר אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 3D 0.32% 44.15 43.71 0.23 4.45 22/03/2017
אקסלנס יורו אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1D 0.98% 146.84 146.84 -0.23 7.51 22/03/2017
אקסלנס יתר מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B -0.33% 247.53 247.53 0.87 9.09 22/03/2017
אקסלנס כספית קרן כספית אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.00% 113.31 113.31 0.11 0.06 23/03/2017
אקסלנס כספית דולר קרן כספית אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D 1.17% 95.61 95.61 -0.66 6.63 22/03/2017
אקסלנס מדד ממשלתי ללא חברות אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.20% 158.47 158.47 -0.12 1.70 23/03/2017
אקסלנס מדינה פרימיום אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.08% 176.53 176.53 0.07 0.87 23/03/2017
אקסלנס מודל ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.07% 150.23 150.23 0.91 1.28 23/03/2017
אקסלנס מחלקת אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 1B -0.04% 141.37 141.37 -0.47 1.93 23/03/2017
אקסלנס ממשלתי + 15% אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2A -0.04% 161.02 161.02 0.81 1.28 23/03/2017
אקסלנס ממשלתית ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.09% 115.20 115.20 0.25 1.24 23/03/2017
אקסלנס מניות מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B -0.24% 121.14 121.14 0.81 9.42 22/03/2017
אקסלנס מניות US מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 1.37% 100.53 100.53 0.22 10.60 22/03/2017
אקסלנס מניות אירופה מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 1.09% 97.47 97.47 0.06 18.30 22/03/2017
אקסלנס מניות ישראל מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 0.20% 306.36 306.36 0.82 8.24 23/03/2017
אקסלנס מניות עולם מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 1.39% 103.06 103.06 0.17 12.73 22/03/2017
אקסלנס מניות פרימיום מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 0.41% 106.63 106.63 0.88 7.75 23/03/2017
אקסלנס מניות שווקים מתעוררים מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 1.81% 110.58 110.58 0.20 19.63 22/03/2017
אקסלנס מניות ת"א 125 מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 0.19% 166.17 166.17 0.02 9.24 23/03/2017
אקסלנס מנייתית מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4C -0.26% 127.77 127.77 0.58 8.93 22/03/2017
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.00% 103.81 103.81 -0.12 0.13 23/03/2017
אקסלנס משקל שווה ת"א 125 מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A 0.36% 114.04 114.04 0.60 8.98 23/03/2017
אקסלנס פיננסים מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 1.03% 106.79 106.79 -0.15 12.83 22/03/2017
אקסלנס פלטינום אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.13% 122.96 122.96 0.65 1.22 23/03/2017
אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.18% 104.24 104.24 -0.05 1.37 23/03/2017
אקסלנס קונצרני A אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.06% 130.46 130.46 1.15 1.18 23/03/2017
אקסלנס קונצרני A ומעלה אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.06% 157.35 157.35 0.83 1.24 23/03/2017
אקסלנס קונצרני פלוס אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.03% 188.01 188.01 1.04 2.17 23/03/2017
אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.13% 135.27 135.27 1.49 1.28 23/03/2017
אקסלנס ריבית משתנה אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.01% 93.20 93.20 1.34 1.03 23/03/2017
אקסלנס שכבות מדדי מניות חו"ל מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 1.30% 144.50 144.50 0.10 13.78 22/03/2017
אקסלנס שכבות צמודה אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.13% 108.28 108.28 0.20 1.16 23/03/2017
אקסלנס שכבות שקלית אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.10% 115.71 115.71 0.78 0.94 23/03/2017
אקסלנס שקל וחברות מדורגות אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.08% 253.00 253.00 0.21 0.84 23/03/2017
אקסלנס שקל עד 4 שנים ללא מניות אג"ח בארץ שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.07% 214.58 214.58 0.54 1.13 23/03/2017
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חו"ל אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.01% 146.77 146.77 0.27 0.65 23/03/2017
אקסלנס שקלית אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.05% 138.42 138.42 0.29 0.81 23/03/2017
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה אג"ח בארץ שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.04% 117.30 117.30 0.17 1.30 23/03/2017
אקסלנס ת"א 125 מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 0.13% 145.26 145.26 0.06 9.34 23/03/2017
אקסלנס תחליף לפיקדון נקוב דולר קרן כספית אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.13% 119.69 119.69     21/03/2017
אקסלנס תיק 15-85 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.04% 166.04 166.04 0.88 1.56 23/03/2017
אקסלנס תיק 20-80 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.17% 106.98 106.98 1.28 2.71 22/03/2017
אקסלנס תיק גמיש גמישות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.07% 41.79 41.79 0.78 4.28 22/03/2017
אקסלנס תיק השק' חו"ל 10/90 אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1D 1.22% 95.21 95.21 -0.52 6.26 22/03/2017
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.13% 119.59 119.59 1.03 1.12 23/03/2017
אקסלנס תיק השקעות קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.03% 1,278.12 1,278.12 1.39 1.52 23/03/2017
אקסלנס תיק ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.03% 345.86 345.86 -0.04 0.88 23/03/2017
אקסלנס תיק עד שנתיים אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.01% 461.85 461.85 0.46 0.47 23/03/2017
אקסלנס תיק עד שנתיים נקובה $ אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 0D -0.10% 120.13 120.13     21/03/2017
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.00% 93.73 93.73 0.52 0.56 23/03/2017