רשימת קרנות

שם נייר ערך אפיק מנהל מעמד
מס
פרופיל
חשיפה
שינוי
יומי
מחיר
קניה
מחיר
פדיון
שארפ
מתחילת
השנה
ס. תקן
12 חוד'
אחרונים
תאריך
עדכון
           
אדמונד דה רוטשילד מניות אירופה מניות בחו"ל אדמונד דה-רוטשילד פטורה 4D 3.03% 85.48 85.28 0.03 13.82 16/12/2014
אדמונד דה-רוטשילד אג"ח + 10% אג"ח בארץ אדמונד דה-רוטשילד פטורה 1A 0.57% 101.90 101.90 -0.62 1.26 17/12/2014
אדמונד דה-רוטשילד ארה"ב חייבת מניות בחו"ל אדמונד דה-רוטשילד חייבת 4D -0.22% 137.79 137.79   13.39 16/12/2014
אדמונד דה-רוטשילד תיק אג"ח + 30% אג"ח בארץ אדמונד דה-רוטשילד פטורה 2A 0.62% 176.01 176.01 -0.58 2.25 17/12/2014
אושן ! תיק אג"ח אג"ח בארץ מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.51% 98.92 98.92     17/12/2014
אושן 90/10 אג"ח בארץ מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.50% 99.00 99.00     17/12/2014
אושן אג ממשל+%10 מניות אג"ח בארץ מדינה מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.17% 99.29 99.29     17/12/2014
אושן תיק מניות מניות בארץ מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.06% 98.75 98.75     17/12/2014
אושן תיק מניות חו"ל מניות בחו"ל מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.61% 96.17 96.17     16/12/2014
אזימוט 10/90 דיבידנד אג"ח בארץ מיטב פטורה 1B 0.29% 131.85 131.85 3.26 1.49 17/12/2014
אזימוט אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ מיטב פטורה 0B 0.30% 122.27 122.27     17/12/2014
אזימוט השקעות גמישות מיטב פטורה 4D 0.14% 121.03 120.79 1.23 5.61 17/12/2014
אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 אג"ח בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.40% 1,105.07 1,105.07 1.65 1.70 17/12/2014
אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה+ 10% אג"ח בארץ מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.26% 951.29 951.29 2.09 1.63 17/12/2014
אי.בי.אי. גיא 20/80 אג"ח בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B 0.32% 2,138.81 2,138.81 0.01 2.25 17/12/2014
אי.בי.אי. מדינה + 10% אג"ח בארץ מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.30% 122.66 122.66     17/12/2014
אי.בי.אי. נוגה 25/75 (!) אג"ח בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B 0.39% 2,648.60 2,648.60 0.70 2.23 17/12/2014
אי.בי.אי. שקלים ללא מניות אג"ח בארץ שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.15% 365.35 365.35 3.13 1.48 17/12/2014
איביאי ! אג"ח חברות אג"ח בארץ חברות והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B 0.93% 96.57 96.57     17/12/2014
איביאי ! אגח חול מוגנת אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B 0.38% 97.81 97.81     16/12/2014
איביאי 60/30/10 מגודרת אג"ח בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.64% 98.70 98.70     17/12/2014
איביאי 85/15 אג"ח בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B 0.30% 100.42 100.42     17/12/2014
איביאי 90/10 אג"ח בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.46% 103.74 103.74 0.23 1.62 17/12/2014
איביאי ICSM מתעוררים מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D -0.08% 99.58 99.58     16/12/2014
איביאי אגח חברות מדורג אג"ח בארץ חברות והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B 0.96% 108.20 108.20     17/12/2014
איביאי אירופה מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 1.87% 99.49 99.49     16/12/2014
איביאי בונד צמודות בנק אג"ח בארץ חברות והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.94% 101.35 101.35     17/12/2014
איביאי בונד ר.משתנה אג"ח בארץ חברות והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0A 0.30% 97.10 97.10     17/12/2014
איביאי ממשל מאוזן +%10 אג"ח בארץ מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.23% 99.65 99.65     17/12/2014
איביאי נדלן מניב ישראל מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 0.14% 99.17 99.17     17/12/2014
איביאי סל 100 QADSAN מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D -1.48% 159.34 159.34     16/12/2014
איביאי סל 500 P&S מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D -0.54% 146.29 146.29     16/12/2014
איביאי סל 75/25 אג"ח בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2A 0.47% 98.69 98.69     17/12/2014
איביאי סל אירופה מגודר מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B 2.07% 103.24 103.24     16/12/2014
איביאי סל ארה"ב מגודרת מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B -1.09% 106.65 106.65     16/12/2014
איביאי סל ממשל מאוזן אג"ח בארץ מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.22% 110.36 110.36     17/12/2014
איביאי סל תל בונד מאגר אג"ח בארץ חברות והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0A 1.05% 97.56 97.56     17/12/2014
איביאי תיק אג"ח כללי אג"ח בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B 0.55% 108.83 108.83     17/12/2014
איביאי תיק מדינה צמוד אג"ח בארץ מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.20% 105.22 105.22     17/12/2014
איביאי (!) אג"ח דולר בינלאומי אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D 0.34% 96.65 96.65 2.75 5.81 16/12/2014
איביאי (!) אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B 0.56% 157.67 157.67 0.09 1.48 17/12/2014
איביאי (!) אגח יורו בינלאומי אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D 0.08% 128.69 128.69 1.07 6.21 16/12/2014
איביאי (!) מדדית ללא מניות אג"ח בארץ מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.25% 133.83 133.83 -0.01 1.78 17/12/2014
איביאי (!) ריבית משתנה אג"ח בארץ שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.32% 124.14 124.14 -0.98 1.03 17/12/2014
איביאי אג"ח $ חו"ל נקוב $ אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D 0.24% 24.48 24.48 0.99 1.03 16/12/2014
איביאי אג"ח גלובלי אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D 0.16% 50.98 50.98 1.84 5.50 16/12/2014
איביאי אג"ח עולמי נקוב $ אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D 0.17% 98.64 98.64     16/12/2014
איביאי ביוטכנלוגיה מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות חייבת 4D -0.88% 154.77 154.77 0.92 29.21 16/12/2014
איביאי גלובל אקוויטי מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D -0.30% 130.93 130.93 0.93 13.83 16/12/2014
איביאי יתר מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A -0.72% 561.38 561.38 -0.15 9.71 17/12/2014
איביאי כספית פטורה קרן כספית איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.00% 134.24 134.24 6.75 0.09 17/12/2014
איביאי מדינה עד 3 שנים אג"ח בארץ מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.07% 84.86 84.86 -1.32 0.38 17/12/2014
איביאי מניות מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A -0.19% 158.29 158.29 0.29 8.14 17/12/2014
איביאי מניות אקטיבי מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A -0.43% 91.90 91.90 0.37 9.06 17/12/2014
איביאי מניות חו"ל מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.45% 59.88 59.88 0.33 10.49 16/12/2014
איביאי מק"מ אג"ח בארץ שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.00% 121.64 121.64 3.06 0.14 17/12/2014
איביאי מק"מ פלוס אג"ח בארץ שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.04% 128.01 128.01 0.52 0.58 17/12/2014
איביאי נטע מדינה ללא מ' אג"ח בארץ מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.24% 1,238.26 1,238.26 1.34 1.34 17/12/2014
איביאי סין מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.74% 186.24 186.24 0.69 21.10 16/12/2014
איביאי סל 10/90 אג"ח בארץ חברות והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 1.05% 115.77 115.77   2.40 17/12/2014
איביאי סל 20/80 אג"ח בארץ חברות והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2A 0.90% 114.89 114.89   2.71 17/12/2014
איביאי סל מק"מ אג"ח בארץ שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.00% 109.34 109.34 4.84 0.17 17/12/2014
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 אג"ח בארץ מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.05% 113.43 113.43 -0.36 1.79 17/12/2014
איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 שנים אג"ח בארץ מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.27% 130.00 130.00 1.31 2.93 17/12/2014
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשל 5+ אג"ח בארץ שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.53% 131.02 131.02     17/12/2014
איביאי סל שקלי ר.משתנה ממשלתי אג"ח בארץ שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.02% 110.10 110.10 1.87 0.44 17/12/2014
איביאי סל שקלי ר.קבועה ממש 2-5 אג"ח בארץ שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.13% 127.09 127.09 2.96 1.46 17/12/2014
איביאי סל ת"א 100 מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 0.14% 135.00 135.00 0.89 9.01 17/12/2014
איביאי סל ת"א 25 מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 0.32% 330.53 330.53 1.35 8.51 17/12/2014
איביאי סל ת"א 75 מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A -0.20% 106.07 106.07 -0.50 12.22 17/12/2014
איביאי סל תל בונד 20 אג"ח בארץ חברות והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 1.29% 125.24 125.24 -0.29 2.64 17/12/2014
איביאי סל תל בונד 40 - מחקה אג"ח בארץ חברות והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 1.16% 125.68 125.68     17/12/2014
איביאי סל תל בונד 60 אג"ח בארץ חברות והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 1.23% 120.82 120.82 -0.35 2.32 17/12/2014
איביאי סל תל בונד צמוד יתר אג"ח בארץ חברות והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.97% 116.06 116.06     17/12/2014
איביאי סל תל בונד צמודות אג"ח בארץ חברות והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 1.14% 114.84 114.84     17/12/2014
איביאי סל תל בונד שקלי-מחקה אג"ח בארץ חברות והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.93% 132.31 132.31     17/12/2014
איביאי סל תל בונד תשואות אג"ח בארץ חברות והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 2.28% 409.60 409.60 -1.04 3.69 17/12/2014
איביאי שקל קצר אג"ח בארץ שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.05% 114.17 114.17 0.39 0.28 17/12/2014
איביאי ת"א 100 מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 0.11% 3,269.78 3,269.78 0.17 9.13 17/12/2014
איילון ' 10/90 פרימיום אג"ח בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 1B 0.48% 190.37 190.37 1.36 1.62 17/12/2014
איילון אג מדורג ללא מנ אג"ח בארץ חברות והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0B 1.28% 104.04 104.04 -1.39 2.46 17/12/2014
איילון בונד ריבית משתנ אג"ח בארץ שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 00 0.15% 104.44 104.44 0.08 0.85 17/12/2014
איילון כספית קרן כספית איילון קרנות נאמנות פטורה 00 0.00% 101.95 101.95 5.98 0.08 17/12/2014
איילון ממשל ר.משתנ פלס אג"ח בארץ שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 1A 0.01% 102.93 102.93     17/12/2014
איילון שקלית ללא מניות אג"ח בארץ שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 00 0.16% 108.90 108.90 2.91 1.55 17/12/2014
איילון תיק השקע לא מנ אג"ח בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 0B 0.60% 110.76 110.76 0.88 1.27 17/12/2014
איילון (!) אג"ח חברות ללא מניות אג"ח בארץ חברות והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0B 2.23% 113.46 113.46 -0.92 2.95 17/12/2014
איילון (!) תל בונד תשואות אג"ח בארץ חברות והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A 2.00% 97.58 97.58 -0.96 4.01 17/12/2014
איילון 20/80 מניות חו"ל-ישראל אג"ח בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.23% 83.02 83.02 1.78 2.14 17/12/2014
איילון אג"ח אג"ח בארץ שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 0B 0.28% 111.55 111.55 0.80 1.02 17/12/2014
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות אג"ח בארץ חברות והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A 1.47% 98.80 98.80 -0.87 2.33 17/12/2014
איילון אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 0B 0.48% 102.82 102.82 0.64 1.42 17/12/2014
איילון אגח מדינה ללא חברות אג"ח בארץ מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A 0.21% 118.38 118.38     17/12/2014
איילון אור מניות ת"א מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B 0.07% 105.50 105.50 -0.31 8.38 17/12/2014
איילון אור(!) אג"ח חברות אג"ח בארץ חברות והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה   0.80% 121.71 121.71 -1.15 1.74 17/12/2014
איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 ממונפות ואסטרטגיות איילון קרנות נאמנות פטורה 6D -2.50% 203.63 202.82 0.66 37.84 16/12/2014
איילון אקסטרים דולר פי 3 ממונפות ואסטרטגיות איילון קרנות נאמנות פטורה 0F 0.36% 118.31 117.84 2.48 14.07 17/12/2014
איילון אקסטרים ת"א 100 פי 3 ממונפות ואסטרטגיות איילון קרנות נאמנות פטורה 6A 0.25% 142.15 141.58 0.59 26.81 17/12/2014
איילון אקסטרים ת"א 25 פי 3 ממונפות ואסטרטגיות איילון קרנות נאמנות פטורה 60 0.51% 167.49 166.82 1.22 25.72 17/12/2014
איילון גלאט הון אג"ח בארץ מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.19% 113.66 113.66 1.43 1.68 17/12/2014
איילון מדדית ללא מניות אג"ח בארץ מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A 0.37% 137.36 137.36 0.38 2.05 17/12/2014
איילון מדינה + 20% אג"ח בארץ מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.45% 116.32 116.32 1.03 1.98 17/12/2014
איילון מדינה פרימיום אג"ח בארץ מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A 0.29% 120.30 120.30     17/12/2014
איילון מדינה פרימיום פלוס אג"ח בארץ מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 1A 0.39% 126.69 126.69 0.99 1.84 17/12/2014
איילון מנוהל עד 15% אג"ח בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.49% 143.56 143.56 0.65 1.81 17/12/2014
איילון מנוהל עד 30% אג"ח בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.33% 154.12 154.12 1.00 2.90 17/12/2014
איילון מניות מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B 0.17% 135.65 135.65 0.22 8.53 17/12/2014
איילון מניות בנקים מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4A -0.44% 99.79 99.79 -0.45 10.41 17/12/2014
איילון מניות חו"ל מניות בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 4D -0.78% 153.69 153.69 1.47 12.01 16/12/2014
איילון מניות תל דיב מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4C 0.06% 139.72 139.72 -0.16 8.91 17/12/2014
איילון מק"מ פלוס אג"ח בארץ שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 1A 0.12% 111.15 111.15 1.25 0.83 17/12/2014
איילון משקל שווה ת"א 100 מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B -0.11% 106.55 106.55 -0.90 10.77 17/12/2014
איילון משקל שווה ת"א 25 מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B 0.58% 123.85 123.85 0.38 9.07 17/12/2014
איילון משקל שווה תל בונד 60 אג"ח בארץ חברות והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A 1.44% 103.78 103.78 -0.79 2.23 17/12/2014
איילון סימודן קומודיטיס ללא מניות מניות בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 5E -1.57% 29.67 29.38 -0.20 20.46 16/12/2014
איילון עד BIGי 100 תל בונד צמודות אג"ח בארץ חברות והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A 1.14% 153.74 153.74 -1.14 2.12 17/12/2014
איילון פריקו אג"ח ישראלי –עולמי אג"ח בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 0C -0.03% 63.66 63.66     16/12/2014
איילון פריקו מניות עולמי מניות בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 4D 0.09% 107.43 107.43     16/12/2014
איילון קונצרני מחמ עד 3 שנים אג"ח בארץ חברות והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A 0.66% 130.19 130.19 -1.66 1.23 17/12/2014
איילון שקלית 1-2 שנים אג"ח בארץ שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 00 0.09% 152.47 152.47 2.64 0.53 17/12/2014
איילון שקלית 2+ שנים אג"ח בארץ שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 00 0.54% 137.40 137.40     17/12/2014
איילון שקלית פלוס אג"ח בארץ שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 1A 0.27% 196.59 196.59 2.84 1.75 17/12/2014
איילון תיק אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 0B 0.41% 174.82 174.82 0.52 1.09 17/12/2014
איילון תיק בינלאומי מנוהל עד 15% אג"ח בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 2D -0.31% 120.86 120.86     16/12/2014
איילון תכנית בנק פדיון עד 2018 אג"ח בארץ חברות והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 00 0.41% 215.35 215.35 -0.98 0.97 17/12/2014
אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת אג"ח בארץ חברות והמרה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.42% 151.87 151.87 0.38 2.35 17/12/2014
אילים (!) אגד חוץ נקוב $ אגד קרנות אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1D -0.24% 127.56 127.40 -0.41 2.91 16/12/2014
אילים (!) אגד חוץ נקוב ש"ח אגד קרנות אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1D -0.28% 130.61 130.44 1.52 5.71 16/12/2014
אילים אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות אג"ח בארץ חברות והמרה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.55% 123.52 123.52 0.38 1.54 17/12/2014
אילים מדדית מנוהלת אג"ח בארץ מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.19% 918.33 918.33 0.81 1.60 17/12/2014
אילים מדינה מנוהלת אג"ח בארץ מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.13% 119.07 119.07 2.68 1.44 17/12/2014
אילים מודל + 15% אג"ח בארץ מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.09% 211.78 211.78 1.71 1.68 17/12/2014
אילים ממשלת ישראל דולרית $ אג"ח בחו"ל אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D 0.41% 30.38 30.38 0.48 1.55 16/12/2014
אילים מניות גלובליות – אגד חוץ אגד קרנות אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.15% 114.66 114.53 1.15 11.84 16/12/2014
אילים מניות חו"ל מניות בחו"ל אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.40% 1,586.76 1,585.48 0.41 13.25 16/12/2014
אילים מניות מנוהלת מניות בארץ אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4C -2.47% 132.52 132.51     16/12/2014
אילים שקלית מנוהלת אג"ח בארץ שקליות אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.21% 430.32 430.31 3.18 1.74 17/12/2014
אילים תיק אג"ח + 10% אג"ח בארץ מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.06% 165.18 165.18 2.21 1.49 17/12/2014
אילים תיק אג"ח + 15% אג"ח בארץ אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.18% 83.77 83.77 1.52 1.57 17/12/2014
אילים תיק אג"ח + 20% אג"ח בארץ אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.07% 2,651.19 2,651.07 1.53 2.41 17/12/2014
אילים תיק אג"ח + 25% אג"ח בארץ אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2C -0.69% 194.26 194.26   2.23 16/12/2014
אילים תיק אג"ח חברות + 30% אג"ח בארץ חברות והמרה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.41% 239.85 239.85 0.69 2.63 17/12/2014
אימפקט 90/10 אג"ח בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 1B 0.49% 99.32 99.32     17/12/2014
אימפקט מניות מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B 0.30% 98.92 98.92     17/12/2014
אימפקט י 25/75 אג"ח בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.41% 109.07 109.07     17/12/2014
אלומות (!) אג"ח מדינות - נקובה $ אג"ח בחו"ל אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0D 0.31% 107.24 107.24     16/12/2014
אלומות 10/90 אג"ח בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1B 0.45% 153.73 153.73 1.67 1.91 17/12/2014
אלומות 30/70 אג"ח בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2C 0.54% 133.18 133.18 0.81 2.82 17/12/2014
אלומות אג"ח מדורג ללא מניות אג"ח בארץ חברות והמרה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B 0.97% 158.60 158.60 -0.08 2.10 17/12/2014
אלומות חסכון מדינה +10% אג"ח בארץ מדינה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1B 0.20% 163.70 163.70 2.27 2.03 17/12/2014
אלומות חסכון מדינה ללא מניות אג"ח בארץ מדינה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B 0.19% 156.61 156.61 3.01 2.17 17/12/2014
אלומות י 5/95 סולידי אג"ח בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1A 0.19% 243.68 243.68 2.77 1.14 17/12/2014
אלומות מדדית מדינה מנוהלת אג"ח בארץ מדינה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 00 0.28% 236.29 236.29 1.56 2.41 17/12/2014
אלומות מניות יתר ו- SMALL CAP מניות בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4C -2.62% 1,034.08 1,034.08   9.71 16/12/2014
אלומות מניות ערך חו"ל מניות בחו"ל אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4D -0.48% 183.95 183.95 1.78 11.77 16/12/2014
אלומות מניות ת"א 100 מניות בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4B 0.03% 129.43 129.43     17/12/2014
אלומות מסלול 15 אג"ח בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B 0.38% 134.06 134.06 1.52 1.73 17/12/2014
אלומות מסלול ללא מניות אג"ח בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B 0.32% 129.07 129.07 0.93 1.31 17/12/2014
אלומות מק"מ פלוס ללא מניות אג"ח בארץ שקליות אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0A 0.08% 155.36 155.36 2.77 0.35 17/12/2014
אלומות קונצרני A פלוס 10% אג"ח בארץ חברות והמרה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1B 0.82% 151.69 151.69 0.24 1.93 17/12/2014
אלומות שקלית 1 עד 3 שנים מנוהלת אג"ח בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0A 0.16% 133.90 133.90   1.18 17/12/2014
אלומות שקלית מדינה מנוהלת אג"ח בארץ שקליות אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 00 0.38% 396.95 396.95 2.80 2.03 17/12/2014
אלומות תיק השקעות ללא מניות אג"ח בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B 0.63% 143.79 143.79 1.99 2.45 17/12/2014
אלומות תיק מנוהל 15% אג"ח בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B 0.56% 141.16 141.16 2.16 2.38 17/12/2014
אלומות תיק מנוהל 25% אג"ח בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B 0.68% 107.38 107.38     17/12/2014
אלטש שחם 20-80 אג"ח בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B -0.81% 98.46 98.46     16/12/2014
אלטשולר ! אג חול קונצר אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B -0.57% 102.24 102.24     16/12/2014
אלטשולר ESG מחקר קונצר אג"ח בארץ חברות והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0A 0.82% 111.74 111.74 0.63 1.74 17/12/2014
אלטשולר שווק מפותחים מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B 0.53% 108.42 108.42     16/12/2014
אלטשולר תיק השקעות+%15 אג"ח בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2C 0.38% 105.53 105.53     17/12/2014
אלטשולר תיק מס 1 לא מנ אג"ח בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B 0.16% 105.47 105.47 1.61 1.45 17/12/2014
אלטשולר (!) אגח חברות ללא מנ' אג"ח בארץ חברות והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B -1.13% 176.44 176.44 0.28 2.00 16/12/2014
אלטשולר הקרן הירוקה מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4D 0.34% 110.65 110.65 -0.17 12.91 16/12/2014
אלטשולר שחם - קרן ממונפת ממונפות ואסטרטגיות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 6F -1.93% 361.05 361.05 0.09 7.50 16/12/2014
אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות אג"ח בארץ חברות והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1B -2.40% 134.12 134.12 -1.29 3.20 16/12/2014
אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B -0.52% 112.15 112.15   2.49 16/12/2014
אלטשולר שחם (!) אגח גלובלי ללא מניות אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0D -0.01% 142.29 142.29 2.14 5.54 16/12/2014
אלטשולר שחם (!) תיק אגח ללא מ' אג"ח בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B -0.87% 540.16 540.16 0.60 2.04 16/12/2014
אלטשולר שחם 10-90 אג"ח בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1B 0.31% 130.76 130.76     17/12/2014
אלטשולר שחם 75 - 25 אג"ח בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2C -0.83% 177.02 177.02 0.59 2.78 16/12/2014
אלטשולר שחם 85 - 15 אג"ח בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B 0.25% 138.11 138.11 1.85 1.86 17/12/2014
אלטשולר שחם SmartBeta מולטי פקטור ת"א 100 מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A -0.06% 93.09 93.09     17/12/2014
אלטשולר שחם SmartBeta 10/90 אג"ח בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1A 0.52% 100.99 100.99     17/12/2014
אלטשולר שחם SmartBeta Low Volatility ת"א 100 מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A -0.07% 95.95 95.95     17/12/2014
אלטשולר שחם SmartBeta מומנטום קונצרני ומעלה אג"ח בארץ חברות והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 1.01% 95.94 95.94     17/12/2014
אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1A 0.08% 161.47 161.47 2.39 1.41 17/12/2014
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמוד מדד ללא מנ' אג"ח בארץ מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.31% 158.76 158.76 0.30 1.62 17/12/2014
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' אג"ח בארץ חברות והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0A 0.73% 118.18 118.18     17/12/2014
אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0D 0.13% 106.18 106.18     16/12/2014
אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' אג"ח בארץ מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0A 0.27% 113.45 113.45     17/12/2014
אלטשולר שחם יתר מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 40 -0.12% 236.49 236.49 0.68 7.41 17/12/2014
אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה קרן כספית אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.00% 124.19 124.19 4.15 0.11 17/12/2014
אלטשולר שחם מניות גלובלי מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4D 0.81% 161.87 161.87 0.73 11.24 16/12/2014
אלטשולר שחם מניות גלובלי מוגנת מט"ח מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B 0.34% 128.72 128.72   10.08 16/12/2014
אלטשולר שחם מק"מ פלוס אג"ח בארץ שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1A 0.05% 110.85 110.85 1.04 0.75 17/12/2014
אלטשולר שחם נדל"ן מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B -0.35% 308.28 308.28 0.59 7.25 17/12/2014
אלטשולר שחם סופה מניות מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B -2.19% 981.03 981.03 0.28 7.52 16/12/2014
אלטשולר שחם צמוד בינוני אג"ח בארץ מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.22% 134.45 134.45 -0.24 1.53 17/12/2014
אלטשולר שחם ריבית משתנה אג"ח בארץ שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.05% 119.41 119.41 -0.45 0.50 17/12/2014
אלטשולר שחם שקלית בינונית אג"ח בארץ שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.09% 112.91 112.91     17/12/2014
אלטשולר שחם שקלית ללא מניות אג"ח בארץ שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.29% 295.15 295.15 2.92 1.49 17/12/2014
אלטשולר שחם תיק אגח ומניות חול אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2D 0.33% 120.47 120.47     16/12/2014
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מנ' אג"ח בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B 0.37% 163.83 163.83 1.61 1.56 17/12/2014
אלטשולר שחם תל בונד אג"ח בארץ חברות והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.84% 163.15 163.15 0.38 1.95 17/12/2014
אלפא פלטינום משקל שווה יתר 50 מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4A -0.44% 105.50 105.50 -0.38 12.48 17/12/2014
אלפי בנדק אסטרטגיות מעו"ף ממונפות ואסטרטגיות אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 6F 0.30% 105.84 105.84 0.62 7.74 17/12/2014
אניגמה ! אגח ללא מניות אג"ח בארץ מיטב פטורה 0A 0.60% 97.90 97.90     17/12/2014
אניגמה אגח מדינה + %10 אג"ח בארץ מדינה מיטב פטורה 1A 0.05% 99.98 99.98     17/12/2014
אניגמה תיק מנוהל 80/20 אג"ח בארץ מיטב פטורה 2B 0.72% 109.38 109.38 0.70 2.34 17/12/2014
אניגמה תיק מנוהל 90/10 אג"ח בארץ מיטב פטורה 1B 0.66% 102.99 102.99     17/12/2014
אניגמה אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ מיטב פטורה 0A 0.82% 127.01 127.01     17/12/2014
אניגמה סיירת אג"ח ! אג"ח בארץ חברות והמרה מיטב פטורה 0B 1.48% 98.84 98.84     17/12/2014
אנליסט ! פיזור רחב ללא אג"ח בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0A 0.58% 96.17 96.17     17/12/2014
אנליסט אג מדנ5 ללא מנ אג"ח בארץ מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 0.21% 99.74 99.74     17/12/2014
אנליסט אג מדרגA מחמ1-4 אג"ח בארץ חברות והמרה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0A 0.83% 105.25 105.25 0.68 1.71 17/12/2014
אנליסט מניות חו"ל מניות בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 0.09% 108.69 108.69     16/12/2014
אנליסט פיזור רחב 90/10 אג"ח בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A 0.64% 100.52 100.52     17/12/2014
אנליסט צמד ממשל בינוני אג"ח בארץ מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 0.08% 101.95 101.95 -0.65 1.47 17/12/2014
אנליסט ריבית משתנה אג"ח בארץ שקליות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 0.05% 100.25 100.25     17/12/2014
אנליסט (!) אג"ח אג"ח בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0B 1.09% 146.10 146.10 -0.29 3.27 17/12/2014
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות אג"ח בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0D 0.31% 99.49 99.49   5.37 16/12/2014
אנליסט (!) המירים וקונצרנים + 30% אג"ח בארץ חברות והמרה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2C 0.52% 220.59 220.59 -0.12 2.90 17/12/2014
אנליסט 10/90 אג"ח בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A 0.34% 123.53 123.53     17/12/2014
אנליסט 20/80 אג"ח בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2B -2.56% 112.22 112.22     16/12/2014
אנליסט 25/75 אג"ח בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2C 0.23% 146.54 146.54 0.41 2.01 17/12/2014
אנליסט אג"ח חברות + 30% אג"ח בארץ חברות והמרה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2C 0.53% 710.09 710.09 -0.06 2.89 17/12/2014
אנליסט אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0A 0.53% 118.86 118.86     17/12/2014
אנליסט אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1C 0.18% 910.79 910.79 1.18 1.85 17/12/2014
אנליסט אג"ח מדינה ללא מניות אג"ח בארץ מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0A 0.17% 120.50 120.50     17/12/2014
אנליסט אירופה מניות בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 2.53% 357.61 357.61 0.29 12.58 16/12/2014
אנליסט גמישה גמישות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D -0.04% 3,302.85 3,297.24 0.01 8.12 17/12/2014
אנליסט השקעות גמישות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D -2.88% 468.19 467.54 0.35 9.69 16/12/2014
אנליסט טכנולוגיות מניות בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D -0.75% 129.74 129.74 1.82 11.74 16/12/2014
אנליסט יתר מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B -0.33% 646.99 646.99 0.16 7.30 17/12/2014
אנליסט כספית קרן כספית אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 0.00% 336.14 336.14 10.04 0.06 17/12/2014
אנליסט מדדית ללא מניות אג"ח בארץ מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 0.17% 114.59 114.59     17/12/2014
אנליסט מודל דירוג פנימי אג"ח בארץ חברות והמרה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0B 0.82% 114.37 114.37     17/12/2014
אנליסט מניות מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B -0.12% 4,673.58 4,665.65 0.27 7.30 17/12/2014
אנליסט מניות גלובל US מניות בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D -0.20% 112.27 112.27 1.72 11.64 16/12/2014
אנליסט מניות ממוקדת מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B -0.03% 108.91 108.91     17/12/2014
אנליסט נדל"ן מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B -0.22% 263.85 263.85 -0.58 9.98 17/12/2014
אנליסט פרימיום אג"ח בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2C 0.23% 120.24 119.05     17/12/2014
אנליסט שקל קצר + 10% אג"ח בארץ שקליות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A 0.05% 432.47 432.47 0.38 1.21 17/12/2014
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות אג"ח בארץ שקליות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 0.16% 121.43 121.43     17/12/2014
אנליסט ת"א 100 מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 0.11% 221.31 221.31 0.06 8.59 17/12/2014
אנליסט ת"א 25 מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 0.35% 203.41 202.00 0.30 8.04 17/12/2014
אנליסט תיק אג"ח + 15% אג"ח בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2C 0.37% 126.20 126.20 0.55 1.93 17/12/2014
אנליסט תיק השקעות ללא מניות אג"ח בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0B 0.37% 117.22 117.22 0.90 1.66 17/12/2014
אנליסט תעשיות מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B -0.05% 1,785.02 1,772.61 0.39 7.48 17/12/2014
אפסילון ' ETF מניות ארה"ב נקוב $ מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D -0.44% 42.13 42.13 0.48 14.24 16/12/2014
אפסילון FTE ATEB TRAMS מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D -0.28% 111.89 111.89     16/12/2014
אפסילון FTE שוק מתעורר מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D -0.53% 97.43 97.43     16/12/2014
אפסילון נבחרת מניות מניות בארץ אפסילון פטורה 4A 0.08% 102.00 102.00     17/12/2014
אפסילון (!) אג"ח פרימיום אג"ח בארץ אפסילון פטורה 0A 0.72% 116.71 116.71 -1.02 2.20 17/12/2014
אפסילון ETF מניות אירופה מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D 2.19% 162.73 162.73 0.26 13.66 16/12/2014
אפסילון ETF מניות ארה"ב מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D -0.25% 137.42 137.42     16/12/2014
אפסילון ETFי י 10/90 אג"ח בארץ אפסילון פטורה 0A -0.23% 105.53 105.53     16/12/2014
אפסילון אג"ח כללי פלוס אג"ח בארץ אפסילון פטורה 2B 0.48% 377.09 377.09 -0.58 2.90 17/12/2014
אפסילון אג"ח מדינה ארוך אג"ח בארץ מדינה אפסילון פטורה 00 0.41% 183.44 183.44 1.41 2.82 17/12/2014
אפסילון אג"ח מדינה צמוד מדד אג"ח בארץ מדינה אפסילון פטורה 00 0.49% 160.00 160.00 -0.30 2.17 17/12/2014
אפסילון י 10/90 מניות דיבידנד אג"ח בארץ אפסילון פטורה 1A 0.81% 124.34 124.34 0.00 1.66 17/12/2014
אפסילון י 25/75 אג"ח בארץ אפסילון פטורה 2A -1.36% 189.80 189.80 0.48 2.80 16/12/2014
אפסילון יתר מניות בארץ אפסילון פטורה 4A -0.35% 139.10 139.10 0.12 9.74 17/12/2014
אפסילון ללא מניות אג"ח בארץ אפסילון פטורה 0D 0.72% 125.95 125.95 0.57 1.68 17/12/2014
אפסילון מבחר מדדי תל בונד אג"ח בארץ חברות והמרה אפסילון פטורה 00 1.07% 114.10 114.10     17/12/2014
אפסילון מדורג (-AA) ומעלה 0-3 שנים אג"ח בארץ מדינה אפסילון פטורה 1A 0.93% 102.99 102.99     17/12/2014
אפסילון מדורג A ומעלה אג"ח בארץ חברות והמרה אפסילון פטורה 0A 0.85% 124.06 124.06 -0.50 1.63 17/12/2014
אפסילון מנוהלת אג"ח בארץ אפסילון פטורה 3B 0.39% 172.04 172.04 0.25 2.95 17/12/2014
אפסילון מניות מניות בארץ אפסילון פטורה 4A -0.15% 320.76 320.76 0.00 8.44 17/12/2014
אפסילון מניות חו"ל מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D 0.02% 156.47 156.47   14.43 16/12/2014
אפסילון מק"מ + 10% ETF מניות ארה"ב אג"ח בארץ שקליות אפסילון פטורה 1A -0.02% 124.12 124.12 1.13 1.01 17/12/2014
אפסילון צמוד מדד 2-4 שנים אג"ח בארץ מדינה אפסילון פטורה 0A 0.23% 90.32 90.32     17/12/2014
אפסילון ריבית משתנה אג"ח בארץ שקליות אפסילון פטורה 00 0.17% 105.17 105.17     17/12/2014
אפסילון שקל ממשלתי קצר אג"ח בארץ שקליות אפסילון פטורה 00 0.02% 126.95 126.95 2.17 0.29 17/12/2014
אפסילון שקלים ללא מניות אג"ח בארץ שקליות אפסילון פטורה 00 0.41% 256.54 256.54 2.00 1.77 17/12/2014
אפסילון תיק 15% אג"ח בארץ אפסילון פטורה 2D 0.67% 128.06 128.06 0.47 1.98 17/12/2014
אפסילון תיק 15/85 מנוהל אג"ח בארץ אפסילון פטורה 2B 0.82% 127.29 127.29 0.08 1.86 17/12/2014
אפסילון תיק אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ אפסילון פטורה 0B 0.66% 121.23 121.23 -0.81 1.08 17/12/2014
אפסילון תיק השקעות אג"ח בארץ מדינה אפסילון פטורה 2B 0.20% 564.65 564.65 1.09 2.06 17/12/2014
אפסילון תיק מנוהל אג"ח בארץ אפסילון פטורה 3D -1.07% 73.97 73.97 0.40 3.21 16/12/2014
אפסילון תיק סולידי אג"ח בארץ מדינה אפסילון פטורה 0A 0.41% 122.02 122.02 1.04 1.87 17/12/2014
אקסיומה 20/80 מולטיבינארית אג"ח בארץ מדינה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B 0.07% 128.20 128.20 -0.40 1.62 17/12/2014
אקסיומה אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B 1.46% 137.31 137.31 -0.81 1.91 17/12/2014
אקסיומה ת"א 100 מניות בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4B 0.11% 132.42 132.42 0.29 9.32 17/12/2014
אקסיומה ת"א 25 בינארית מניות בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4A 0.55% 114.86 114.86 1.18 8.88 17/12/2014
אקסלנס ! מבחר קונצרני אג"ח בארץ חברות והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 1.25% 101.10 101.10     17/12/2014
אקסלנס ! שק עד2 ללא מנ אג"ח בארץ שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.03% 101.47 101.47     17/12/2014
אקסלנס 30-70 אג"ח בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -1.36% 98.37 98.37     16/12/2014
אקסלנס ESG מאגר קונצרנ --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 1.07% 103.22 103.22   7.34 17/12/2014
אקסלנס אג+%30לונג/שורט אג"ח בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.15% 103.17 103.17     17/12/2014
אקסלנס ממשל 2-5 ללא מנ אג"ח בארץ מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.46% 99.43 99.43     17/12/2014
אקסלנס ממשל ריבית משתנ אג"ח בארץ שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.05% 100.74 100.74     17/12/2014
אקסלנס ממשלתי טהור אג"ח בארץ מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.13% 107.71 107.71 2.61 1.47 17/12/2014
אקסלנס צמוד בינוני אג"ח בארץ מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.18% 99.25 99.25     17/12/2014
אקסלנס שכבות מדדי אירו מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.90% 99.86 99.86     16/12/2014
אקסלנס תחליף פקד ריבית קרן כספית אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.00% 100.13 100.13     17/12/2014
אקסלנס ! שכבות נוהל+%10 אג"ח בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.31% 103.33 103.33     17/12/2014
אקסלנס (!) אג"ח בינלאומי אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 0D 0.09% 109.40 109.40 1.64 5.61 16/12/2014
אקסלנס (!) אג"ח בתשואה גבוהה + 10% אג"ח בארץ חברות והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.71% 125.10 125.10 -1.24 3.10 17/12/2014
אקסלנס (!) אגח שווקים מתעוררים ופקדונות אגד קרנות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1D -0.43% 109.77 109.77   7.43 16/12/2014
אקסלנס (!) חברות ללא מניות אג"ח בארץ חברות והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B 0.95% 920.20 920.20 -1.18 1.95 17/12/2014
אקסלנס (!) מדדית פרימיום אג"ח בארץ מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.12% 113.53 113.53 1.11 1.83 17/12/2014
אקסלנס (!) נקוב דולר - אגד חוץ אגד קרנות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2A 0.15% 377.64 377.64   2.87 17/12/2014
אקסלנס (!) שכבות קונצרני אג"ח בארץ חברות והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 1.00% 756.02 756.02 -1.19 2.05 17/12/2014
אקסלנס (!) תיק קונצרני אג"ח בארץ חברות והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 1.13% 114.08 114.08     17/12/2014
אקסלנס 10-90 פרימיום --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה   0.08% 153.17 153.17   1.93 04/12/2014
אקסלנס 15-85 אג"ח בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2A 0.31% 138.41 138.41 0.46 2.16 17/12/2014
אקסלנס 20-80 אג"ח בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.58% 803.19 803.19 -0.64 2.44 17/12/2014
אקסלנס 5-95 אג"ח בארץ מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.26% 100.26 100.26     17/12/2014
אקסלנס BBB עד A אג"ח בארץ חברות והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 2.28% 101.69 101.69 -1.05 3.41 17/12/2014
אקסלנס אג"ח אג"ח בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B 0.49% 919.84 919.84 0.77 1.53 17/12/2014
אקסלנס אג"ח בנקים ו-AA אג"ח בארץ חברות והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.60% 98.25 98.25 0.38 1.69 17/12/2014
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 0D -0.20% 117.90 117.90 -0.08 1.14 16/12/2014
אקסלנס אג"ח דולר בינלאומי אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D 0.34% 254.07 254.07 2.39 5.70 16/12/2014
אקסלנס אג"ח כללי אג"ח בארץ מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.32% 141.26 139.86 0.97 2.13 17/12/2014
אקסלנס אג"ח מדינה אג"ח בארץ מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 0B -0.02% 136.66 136.66 -0.68 0.24 17/12/2014
אקסלנס אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.29% 181.33 181.33 0.99 1.58 17/12/2014
אקסלנס אג"ח מדינה + 20% אג"ח בארץ מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.13% 1,768.79 1,768.79 1.20 2.01 17/12/2014
אקסלנס אג"ח מדינה מנוהלת אג"ח בארץ מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B 0.21% 645.21 645.21 1.79 1.51 17/12/2014
אקסלנס אג"ח עד 3 שנים אג"ח בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.22% 455.64 455.64     17/12/2014
אקסלנס אג"ח תושבי חוץ לתושבי חוץ בלבד אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 1D 0.30% 113.17 113.17 0.04 1.13 16/12/2014
אקסלנס אינפלציה אג"ח בארץ מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.21% 102.94 102.94     17/12/2014
אקסלנס ארה"ב חייבת מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 4D -1.14% 74.66 74.66 1.27 14.71 16/12/2014
אקסלנס גז ונפט מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 0.36% 188.78 188.78 -0.29 13.28 17/12/2014
אקסלנס גמישה גמישות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.40% 1,262.89 1,262.89 0.41 12.28 16/12/2014
אקסלנס דרוג פנימי אג"ח בארץ חברות והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.83% 120.95 120.95     17/12/2014
אקסלנס יופיטר אג"ח בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 3D -0.60% 43.57 43.14 0.89 4.13 16/12/2014
אקסלנס יורו מנוהלת אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1D 0.66% 178.69 178.69 0.69 5.77 16/12/2014
אקסלנס יתר מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B -0.41% 168.87 168.87 -1.27 9.38 17/12/2014
אקסלנס כספית קרן כספית אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.00% 113.37 113.37 6.50 0.09 17/12/2014
אקסלנס כספית דולר קרן כספית אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D 0.41% 102.46 102.46 2.17 5.41 16/12/2014
אקסלנס כספית פרימיום קרן כספית אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.00% 184.84 184.84 6.81 0.08 17/12/2014
אקסלנס מדד ממשלתי ללא חברות אג"ח בארץ מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.07% 162.28 162.28 0.52 1.87 17/12/2014
אקסלנס מדינה פרימיום אג"ח בארץ מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.16% 175.66 175.66 2.26 1.46 17/12/2014
אקסלנס מודל ללא מניות אג"ח בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B 0.43% 144.11 144.11 1.27 1.54 17/12/2014
אקסלנס מחלקת אג"ח בארץ שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 1B 0.23% 159.66 159.66 -2.34 2.07 17/12/2014
אקסלנס ממשלתי + 15% גמישות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2A 0.16% 154.49 154.49   1.72 17/12/2014
אקסלנס ממשלתי שקלי 115 קרן כספית אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.00% 102.75 102.75 6.47 0.09 17/12/2014
אקסלנס ממשלתית ללא מניות אג"ח בארץ מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.15% 113.62 113.62 2.38 1.62 17/12/2014
אקסלנס מניות מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B -1.71% 95.30 95.30 -0.02 10.70 16/12/2014
אקסלנס מניות US מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.51% 100.26 100.26 1.17 15.13 16/12/2014
אקסלנס מניות אסטרטגיות ממונפות ואסטרטגיות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 5E -0.46% 350.57 350.57 0.16 16.70 16/12/2014
אקסלנס מניות עולם מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.26% 104.74 104.74 0.56 13.90 16/12/2014
אקסלנס מניות פרימיום מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B -0.39% 81.23 81.23 -0.77 9.18 17/12/2014
אקסלנס מניות שווקים מתעוררים מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.83% 115.90 115.90 0.07 15.33 16/12/2014
אקסלנס מניות תושבי חוץ לתושבי חוץ בלבד אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 4D -2.00% 401.87 401.87 -0.88 12.04 16/12/2014
אקסלנס מק"מ אג"ח בארץ שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.00% 189.34 189.34 1.68 0.20 17/12/2014
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל אג"ח בארץ שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.01% 103.69 103.69 3.80 0.25 17/12/2014
אקסלנס מק"מ ינואר --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה   0.00% 441.06 441.06   0.21 04/12/2014
אקסלנס מק"מ פלוס ללא מניות אג"ח בארץ שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.15% 107.13 107.13     17/12/2014
אקסלנס משקל שווה ת"א 100 מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A -0.09% 98.55 98.55 -0.88 10.28 17/12/2014
אקסלנס נקסוס אג"ח בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.54% 100.88 99.88 0.56 2.21 17/12/2014
אקסלנס סחורות מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 5E 1.09% 49.09 49.09 -0.75 15.41 16/12/2014
אקסלנס פיננסים ונדל"ן מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.08% 103.40 103.40 0.87 15.30 16/12/2014
אקסלנס פלטינום אג"ח בארץ מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.38% 120.64 120.64 1.65 1.53 17/12/2014
אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה אג"ח בארץ מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.05% 106.79 106.79 0.65 1.69 17/12/2014
אקסלנס קונצרני A אג"ח בארץ חברות והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 1.21% 123.83 123.83 -1.13 1.81 17/12/2014
אקסלנס קונצרני A ומעלה אג"ח בארץ חברות והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B 0.79% 154.23 154.23 -0.72 1.57 17/12/2014
אקסלנס קונצרני מח"מ עד 3 שנים + 20% אג"ח בארץ חברות והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2A 0.71% 175.98 175.98 -0.80 2.26 17/12/2014
אקסלנס ריבית משתנה אג"ח בארץ שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.25% 90.54 90.54 -0.66 0.94 17/12/2014
אקסלנס ריבית משתנה + 10% אג"ח בארץ שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.19% 129.00 129.00 -0.58 1.32 17/12/2014
אקסלנס שכבות 10-90 אג"ח בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.47% 654.66 654.66 -0.07 1.49 17/12/2014
אקסלנס שכבות 15-85 אג"ח בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.42% 121.77 121.77     17/12/2014
אקסלנס שכבות 20-80 אג"ח בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 20 0.40% 124.26 124.26     17/12/2014
אקסלנס שכבות אג"ח אג"ח בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.48% 117.16 117.16     17/12/2014
אקסלנס שכבות מדדי מניות חו"ל מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.37% 135.00 135.00 0.61 13.59 16/12/2014
אקסלנס שכבות מנוהלות (!) ללא מניות אג"ח בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B 0.46% 117.00 117.00     17/12/2014
אקסלנס שכבות מניות מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B -0.19% 258.13 258.13 -0.33 9.13 17/12/2014
אקסלנס שכבות צמודה אג"ח בארץ מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.31% 109.25 109.25 0.16 1.72 17/12/2014
אקסלנס שכבות קונצרני + 10% אג"ח בארץ חברות והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.56% 1,200.67 1,200.67 -0.89 2.39 17/12/2014
אקסלנס שכבות שקלית אג"ח בארץ שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.42% 111.14 111.14 2.64 1.40 17/12/2014
אקסלנס שקל + 25% אג"ח בארץ שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.14% 117.97 117.97 1.00 3.77 16/12/2014
אקסלנס שקל וחברות מדורגות אג"ח בארץ שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B 0.26% 251.55 251.55 1.67 0.96 17/12/2014
אקסלנס שקל עד 4 שנים ללא מניות אג"ח בארץ שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.14% 210.57 210.57 3.38 1.27 17/12/2014
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% אג"ח בארץ שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.01% 146.28 146.28 0.94 0.80 17/12/2014
אקסלנס שקלית אג"ח בארץ שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.24% 136.46 136.46 2.63 1.88 17/12/2014
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה אג"ח בארץ שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.22% 115.05 115.05 2.91 1.67 17/12/2014
אקסלנס ת"א 100 מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 0.02% 145.92 145.92 0.15 9.05 17/12/2014
אקסלנס ת"א 100 מנוהלת מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B -0.02% 160.66 160.66 -0.30 9.38 17/12/2014
אקסלנס תחליף לפיקדון נקוב דולר קרן כספית אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D 0.41% 118.58 118.58 1.14 0.19 16/12/2014
אקסלנס תיק 15-85 אג"ח בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.28% 162.78 162.78 2.00 1.77 17/12/2014
אקסלנס תיק אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B 0.54% 1,803.25 1,803.25 0.47 1.71 17/12/2014
אקסלנס תיק השק' חו"ל 10-90 אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1D 0.38% 98.39 98.39 2.55 5.42 16/12/2014
אקסלנס תיק ללא מניות אג"ח בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B 0.35% 347.85 347.85 0.18 1.04 17/12/2014
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים אג"ח בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.31% 93.81 93.81     17/12/2014