דו"ח רווח הסבר

גמול לא צפוי

מה קורה כשערך הנכס יורד מתחת לגובה ההלוואה שניטלה בגינו, מה ההפסד המקסימלי של רוכש נכס במימון נון ריקורס, ומדוע צפוי ההון של גמול השקעות לגדול ב-80 מיליון שקל

איך נרשמות מקדמות על רכישת דירה בדוחות החברות היזמיות, למה אזורים רושמת אותן כמזומנים, ודמרי דווקא מפרידה אותן מיתרה זו

אבישי עובדיה, 26/07/2012, 17:22

איזה סעיף מושפע מפקטורינג, איך זה משפיע על חישוב ימי האשראי ללקוחות, וממה צריכים המשקיעים לחשוש כשחברה עושה פקטורינג

אבישי עובדיה, 05/07/2012, 17:39

מה המשמעות של יתרת לקוחות, איזה יחס חשוב ניתן לגזור ממנה, ולמה לפעמים היתרה הזו משקרת

אבישי עובדיה, 28/06/2012, 16:24

איך רושמים מסים על רווחי שערוך, מהי ברירת המחדל עפ"י התיקון החשבונאי, ואיך זה השפיע על העודפים וההון העצמי של גזית גלוב

אבישי עובדיה, 22/06/2012, 10:34

מה הקשר בין הרווח לתזרים, מתי מופר המתאם ביניהם, ואיך דלק רכב, שהרוויחה 182 מ' ש' ושרפה מזומנים בסך 406 מ' ש', מחלקת דיבידנד

אבישי עובדיה, 07/06/2012, 16:46

איך הצליחה מישורים להרוויח ברגע 65 מיליון שקל, איך זה קשור למחיר הזדמנותי, ומה נדרש כדי לגבות את ההזדמנות הזו

אבישי עובדיה, 31/05/2012, 17:42

מה הקשר בין רווח ותזרים, איך התזרים הגרוע של נייר חדרה ברבעון הראשון קשור ליום השבת, ומה צפוי לה בסעיף זה בשנתיים הבאות

אבישי עובדיה, 17/05/2012, 16:21