דו"ח רווח הסבר

גמול לא צפוי

מה קורה כשערך הנכס יורד מתחת לגובה ההלוואה שניטלה בגינו, מה ההפסד המקסימלי של רוכש נכס במימון נון ריקורס, ומדוע צפוי ההון של גמול השקעות לגדול ב-80 מיליון שקל

איך נרשמות מקדמות על רכישת דירה בדוחות החברות היזמיות, למה אזורים רושמת אותן כמזומנים, ודמרי דווקא מפרידה אותן מיתרה זו

אבישי עובדיה, 26.07.2012

איזה סעיף מושפע מפקטורינג, איך זה משפיע על חישוב ימי האשראי ללקוחות, וממה צריכים המשקיעים לחשוש כשחברה עושה פקטורינג

אבישי עובדיה, 05.07.2012

מה המשמעות של יתרת לקוחות, איזה יחס חשוב ניתן לגזור ממנה, ולמה לפעמים היתרה הזו משקרת

אבישי עובדיה, 28.06.2012

איך רושמים מסים על רווחי שערוך, מהי ברירת המחדל עפ"י התיקון החשבונאי, ואיך זה השפיע על העודפים וההון העצמי של גזית גלוב

אבישי עובדיה, 22.06.2012

מה הקשר בין הרווח לתזרים, מתי מופר המתאם ביניהם, ואיך דלק רכב, שהרוויחה 182 מ' ש' ושרפה מזומנים בסך 406 מ' ש', מחלקת דיבידנד

אבישי עובדיה, 07.06.2012

איך הצליחה מישורים להרוויח ברגע 65 מיליון שקל, איך זה קשור למחיר הזדמנותי, ומה נדרש כדי לגבות את ההזדמנות הזו

אבישי עובדיה, 31.05.2012

מה הקשר בין רווח ותזרים, איך התזרים הגרוע של נייר חדרה ברבעון הראשון קשור ליום השבת, ומה צפוי לה בסעיף זה בשנתיים הבאות

אבישי עובדיה, 17.05.2012