רכב דעות

מיסוי ומשפט

מוסד תכנון אשר גבה היטל השבחה בהתאם לשומות קודמות מנוע מלטעון לפגם בשומות אלה

בית המשפט לעניינים מנהליים קבע כי טענותיה של הוועדה המרחבית שרונים כנגד תוקפן של שומות מוסכמות, לאחר שחייבה נישומים בהיטלי השבחה מכוח שומות אלה, מהווה התנהלות בלתי סבירה

06/09/2017 12:22 עו"ד מיטל טויסטר רוזנטל

עסקת היום

דירת 2 חדרים בתל אביב
2,200,000
 
2
1

 
 
המדינה עירונית, המודל כפרי /
המדינה עירונית, המודל כפרי מדינת תל-אביב? בן-גוריון דאג שהיא תהיה לכל היותר חלום באספמיה דרור מרמור