רכב דעות

מיסוי ומשפט

עסקת היום

דירת 2 חדרים בתל אביב
2,200,000
 
2
0

 
 
סובסידיה בכל פינה /
סובסידיה בכל פינה מדוע לא לנטרל מוצרים ושירותים מסובסדים ממדד המחירים? דרור מרמור
הרצליה כמשל ליוקר הדיור /
הרצליה כמשל ליוקר הדיור עיוותים מבניים ופוליטיים עולים לכל אחד מאיתנו בפגיעה עצומה באיכות חייו פרופ' רון שפירא
ז'ה טם איי לאב יו טרמינל ההתנהלות "הגרידית" של מייצגי בעלי הקרקע בשדה דב מסבה להם נזק כבד איציק שמולי
המסר המרכזי של פורים /
המסר המרכזי של פורים צריך לזכור - לעתים השלטון רוצה לעשות דבר אחד - ויוצא לו בדיוק להפך דרור מרמור
לשמור על הבייבי של כחלון הכלכלן הראשי שיבח את 'מחיר למשתכן', אך שמר על עמימות בנוגע למחירי הדיור עמירם ברקת
הממשלה בזה לאזרחים מדיניות האנרגיה של הממשלה: אדישות לחולים ולמתים מנזקי הזיהום נתי יפת