גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

פגיעה מתוכנית

יינתן פיצוי כתוצאה מפגיעה שגרמה בתכנית כמשמעותה בחוק הבנייה.

תכנית פוגעת הינה תכנית שפגעה שלא בדרך הפקעה, מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית או גובלים עמו, מי שביום תחילתה של התכנית היה בעל המקרקעין או בעל זכות בהם זכאי לפיצויים מהטעדה המקומית.

עוד כתבות

פיצוי ירידת ערך שנים אחרי שתוכנית אושרה

האם ניתן לתבוע על ירידת ערך שנסיבותיה נעוצות בהחלטה שנפלה לפני שנים רבות? 1500 תושבים מחולון ומבת-ים אשר תבעו את עיריותיהן בגין סלילת נתיבי איילון סמוך לבתי מגוריהם, העמידו בפני שמאי מכריע את אתגר ההכרעה. ההחלטה שנפלה עלולה להוות תקדים מסבך

תשכחו מפיצויים

הרפורמה לתכנון ובנייה תגדיל את המס שמשלמים לרשויות על השבחה ותצמצם תשלום בגין ירידת ערך נכסים

גורלם של פיצויים בגין סלילת 431

בשנת 2000 הופקעו 9 מתוך 17 דונם בבעלות פרטית לשם סלילת כביש 431. ב-2002 קיבלו הבעלים פיצוי ממע"צ: 84% מכספי הפיצוי התקבלו בגין ההפקעה ועליהם הושתה הקלה במס, ואילו לגבי 16% מהפיצויים, שניתנו בגין ירידת ערך, התעוררה מחלוקת

פס"ד תקדימי בעליון: גם עיריות יתבעו פיצוי על ירידת ערך

עיריית חולון תוכל להגיש תביעת פיצויים בגין ירידת שווי המקרקעין שבבעלותה בסך 150.6 מיליון דולר בעקבות אישור תוכנית נתב"ג 2000

2010: שנה דרמטית בתכנון ובנייה

סקירה ממצה של עיקרי פסקי הדין מתחום התכנון והבנייה, מתוכנית השימור ועד פיצול דירות

האותיות הקטנות של כתב השיפוי

יזם קטן מכפר חסידים ניצל את תמימותה (ורשלנותה) של הוועדה מקומית כדי להחריג מהשיפוי את זכאי הפיצויים

תופעה חדשה בוועדת הערר: היועץ המשפטי האקטיביסט

היועץ המשפטי לממשלה נחלץ לעזרת הרשויות המקומיות דווקא בהליכים בפני ועדת הערר בתביעות לפיצויים בעקבות אישור תוכנית מתאר מחוזית. התערבות זו חוקית אך אינה במקומה

פסק הדין בתביעת תושבי אזור נתב"ג: עוד רחוקה הדרך לפיצוי

יום אחרי פסיקת הפיצוי לתושבי אזור נתב"ג בשל ירידת ערך הקרקע, מומחי נדל"ן מצננים את ההתלהבות מפסק הדין ■ "למרות ההישג בפסיקה, עלול לחלוף זמן רב עד שהתושבים יראו כסף"

תקדים: תושבי אזור נתב"ג יפוצו בשל ירידת ערך הקרקע

רשות שדות התעופה הודיעה כי תערער על ההחלטה ■ שווי התביעות מוערך בכ-5 מיליארד שקל ■ ביהמ"ש: יש להכיר בזכותו של כל אדם לחיות בתנאים סביבתיים הולמים והזכות לאיכות הסביבה

ביהמ"ש: כל נכס בחלקה שגובלת בתוכנית בנייה יכול לקבל פיצויים

השופט מודריק דחה את עמדת הרשויות, לפיה יש לפצות רק דירות ונכסים שגובלים ישירות בתוכנית הבנייה ונפגעו ממנה

הרפורמה בתכנון: הפוטנציאל התרסק על הקרקע

עוד לפני שהתקבלה הרפורמה השנויה במחלוקת בחוק התכנון והבנייה, הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי מבחינתו אין משמעות ל"צפיות או פוטנציאל" בתביעת פיצויים בגין ירידת ערך; עבור מאות בעלי קרקע באזור המרכז מדובר על אובדן של מיליארדים

היעדר חבות במע"מ על פיצויים לפי סעיף 197

בימים אלה ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין ב. מ. כפריס דדו בע"מ, הקובע היעדר חבות במע"מ על פיצויים שהתקבלו לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.

פגיעה מתוכנית ופיצויים לרוכשי זכויות פיתוח

ביהמ"ש הרחיב עוד את מעגל הזכאים לפיצויים לפי סעיף 197, בקבעו כי גם רוכשים של זכויות מבעל הסכם פיתוח, אשר זכאים, בכפוף לתנאי הסכם הפיתוח, להירשם כחוכרים של הקרקע, הם בעלי זכות להגשת תביעה

ועדה בלי שיניים

כיצד יכול אזרח, שזכה בפסק-דין לטובתו, בוועדות הערר לתכנון ובנייה, לגבות את חובו מרשות מקומית, המתחמקת מתשלום חובה? הוא לא כל-כך יכול, מסתבר. רשויות רבות מנצלות לאקונה בחוק ומצפצפות על פסקי דין של ועדות ערר, שניתנו מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה. לעורכי דין בתחום נמאס מהמצב והם יוצאים למאבק

ביהמ"ש: שטח ציבורי פתוח המשמש ככביש ללא מוצא ייחשב ל"גובל" לצורך תביעת פיצויים

בתיק אחר: בית המשפט ביטל היטל השבחה לתת-חלקה, למרות שנהנתה מתוכנית גובלת

תיקון החוק לגבי שמאים מכריעים

תיקון מס' 83 לחוק התכנון והבנייה מעניק תפקידים נוספים למוסד השמאי המכריע, בעיקר במחלוקות בין בעלי הקרקע לוועדה לתכנון ובנייה, הן לעניין היטל ההשבחה והן לעניין תביעות פיצויים על פגיעה תכנונית

נפגעים, מערערים ומחכים

במטרה לייעל ולמקצע את הדיונים, הקים משרד הפנים ועדת ערר מיוחדת לפיצויים ולהיטל השבחה, שתדון בתביעות לפי סעיף 197 הבעיה: ניגודי עניינים וגורמים שונים מעכבים את איוש הוועדות, ועררים במיליונים מתעכבים שנים

שחזור זכויות על הקרח

מופקעים רבים מקווים לקבל קרקע חלופית תמורת ההפקעה, וחלקם אף מקבלים הבטחה לכך מהוועדה המקומית - אך מסתבר שהבטחה זו אינה בסמכות; הצרה היא, שבינתיים חלה התיישנות על תביעה לפי סעיף 197 * עו"ד ענת בירן מסכמת: "כל פעם שיש זכות תביעה עדיף לתבוע"

סדקים במגן האחרון

הרפורמה המוצעת על ידי מינהל התכנון, הקוראת לצמצום סעיף 197, מסוכנת ופוגעת בקניין הפרט

פיצוי בגין התמשכות תכנונית

הוועדה המקומית נתניה תפצה בעלי מקרקעין בגין פגיעתה של תב"ע מ-1982 - באופן חריג עם אישור תוכנית מאוחרת משחררת. בית המשפט התייחס גם לטענה כי עם מתן פיצוי לבעלים במקרה זה מטשטשת האבחנה בין פיצוי הניתן על-ידי הרשות על-פי פקודת הנזיקין, לבין פיצוי הניתן מכוחו של סעיף 197