שולחן עגול* - ענף הביטוח - מגמות ואתגרים

רו"ח הילה בן-חיים, סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, משרד האוצר
יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מבטחים פנסיה
אמיל וינשל, מנכ"ל איילון חברה לביטוח
אריק יוגב, משנה בכיר למנכ"ל, מנכ"ל חברת הביטוח הפנסיה והגמל, פסגות
בני שיזף, משנה למנכ"ל, מנהל תחום חיסכון ארוך טווח וסיכוני חיים, הפניקס חברה לביטוח
עקיבא קלימן, מנכ"ל תמורה

מנחים: רון שטיין, כתב ביטוח ושוק ההון, גלובס
רו"ח עופר קירו, ראש קבוצה, אשכול פיננסי, BDO זיו האפט

*למוזמנים בלבד

 

 
ההרשמה הסתימה