אודות גלובס ייזום

מחלקת "גלובס יזום" מובילה את חוד החנית בוועידות וכנסים כלכליים - עסקיים ומעלה על סדר היום את התכנים החמים והמגמות בכל תחום ותחום, תוך תגובה מהירה לשינויי השוק בישראל ובעולם.

המחלקה יוזמת ועידות בינלאומיות ייחודיות שמטרתן לאפשר לאנשי עסקים להיחשף למידע עסקי ממוקד ומרוכז בתחומי פעילותם, תוך שיתוף פעולה עם גופים וארגונים מובילים בתחומם כגון הפורום הכלכלי העולמי, מכון מילקן, ביה"ס למנהל עסקים אינסאד וכדומה.

וייס ענת -מנהלת גלובס ייזום ודוברת גלובס


הוועידות השנתיות של גלובס :

ועידת ישראל לעסקים -

הפורום הכלכלי החשוב והיוקרתי ביותר בישראל, המפגיש בין כל מקבלי ההחלטות, אנשי העסקים, אנשי הממשל, בכירי המשק והכלכלה, דוברים ומשלחות מחו"ל.


ועידת ישראל לנדל"ן -

האירוע המקצועי המוביל בענף הנדל"ן בישראל, המעלה על סדר היום הציבורי את האתגרים העומדים בפני כל הפעילים בענף ומציג פתרונות מעשיים.


ועידת שוק ההון של ישראל -

הוועידה דנה בנושאי בנקאות, ביטוח ושוק ההון ומכנסת מדי שנה את בכירי המגזר העסקי והציבורי לדון בנושאים העומדים על סדר היום הפיננסי-כלכלי בישראל


ועידת תקשורת, נתח שוק ודיגיטל -

האירוע השנתי הגדול ביותר בתחומי התקשורת, האינטרנט, הפרסום והשיווק, המפגיש בין האנשים הבכירים בעולם השיווק ומעלה על סדר היום את הדילמות המרכזיות העומדות בפני חברות, מובילי דעה ומקבלי החלטות בתחומים אלה.