פורטל פיננסי > כלכלת ישראל
search
  • תיק אישי
  • פורטל פיננסי
  • מניות
  • ארביטראז'
  • שווקים
נכון ל-15/08/2020
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
ד 12.8 סחר חוץ - יבוא סחורות מל' ₪
סחר חוץ - יבוא סחורות
20,206
7/20
19,318
6/20
נמוך
סחר חוץ - יצוא סחורות מל' ₪
סחר חוץ - יצוא סחורות
12,209
7/20
13,998
6/20
נמוך
ה 13.8 מכירות דירות חדשות יח
מכירות דירות חדשות
3,662
6/20
3,025
5/20
גבוה
ביקוש לדירות חדשות יח
ביקוש לדירות חדשות
4,553
6/20
3,796
5/20
גבוה
ו 14.8 מדד המחירים לצרכן %
מדד המחירים לצרכן
0.20
7/20
-0.10
6/20
גבוה
מדד מחירי הדירות %
מדד מחירי הדירות
---
-0.71
4/20
בינוני
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % 0.107/20 0.105/20
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 157,6627/20 147,3376/20
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ -127/20 -12.26/20
גביית המסים i מלר₪ 27.87/20 23.36/20
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % 0.207/20 -0.106/20
מדד מחירי הדירות i % --- -0.714/20
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % -6.9Q1/20 4.6Q4/19
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ 20,2067/20 19,3186/20
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ 12,2097/20 13,9986/20
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
עודף בחשבון השוטף i מל' $ 3,806Q1/20 3,545Q4/19
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ 1,7865/20 1,6824/20
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ -1045/20 1614/20
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % 4.56/20 4.35/20
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 11,4955/20 12,5134/20
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח 3,2073/20 2,8712/20
גמר בנייה i יח 4,2513/20 3,4182/20
מכירות דירות חדשות i יח 3,6626/20 3,0255/20
ביקוש לדירות חדשות i יח 4,5536/20 3,7965/20
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % 0.036/20 -0.625/20