פורטל פיננסי > כלכלת ישראל
search
  • תיק אישי
  • פורטל פיננסי
  • מניות
  • ארביטראז'
  • שווקים
נכון ל-12/08/2019
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
א 8.12 סה"כ גרעון/עודף הממשלה מלר₪
סה"כ גרעון/עודף הממשלה
---
-6.72
10/19
בינוני
גביית המסים מלר₪
גביית המסים
---
21.85
10/19
בינוני
ד 11.12 סחר חוץ - יבוא סחורות מל' ₪
סחר חוץ - יבוא סחורות
---
21,536
10/19
נמוך
סחר חוץ - יצוא סחורות מל' ₪
סחר חוץ - יצוא סחורות
---
12,702
10/19
נמוך
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % 0.2511/19 0.2510/19
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 121,36110/19 119,4699/19
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ --- -6.710/19
גביית המסים i מלר₪ --- 21.810/19
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % 0.4010/19 -0.209/19
מדד מחירי הדירות i % 0.198/19 0.197/19
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % 4.1Q3/19 0.82Q2/19
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ --- 21,53610/19
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ --- 12,70210/19
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
גירעון בחשבון השוטף i מל' $ 4,207Q2/19 2,768Q1/19
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ 3829/19 9948/19
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ 499/19 -2338/19
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % 3.410/19 3.69/19
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 10,8088/19 11,0177/19
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח 3,8206/19 3,4705/19
גמר בנייה i יח 3,4156/19 3,6515/19
מכירות דירות חדשות i יח 2,0889/19 2,6228/19
ביקוש לדירות חדשות i יח 3,3249/19 4,0238/19
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % 0.3010/19 0.299/19