פורטל פיננסי > כלכלת ישראל
search
  • תיק אישי
  • פורטל פיננסי
  • מניות
  • ארביטראז'
  • שווקים
נכון ל-17/12/2017
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
ב 18.12 השקעות ישראלים במניות בחו"ל מל' $
השקעות ישראלים במניות בחו"ל
---
-250
10/17
בינוני
השקעות זרים במניות בישראל מל' $
השקעות זרים במניות בישראל
---
61.00
10/17
בינוני
ג 19.12 התחלות בנייה יח
התחלות בנייה
---
3,296
Q2/17
בינוני
גמר בנייה יח
גמר בנייה
---
3,922
Q3/17
בינוני
ה 21.12 שיעור אבטלה %
שיעור אבטלה
---
4.20
10/17
גבוה
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % 0.1011/17 0.109/17
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 112,07911/17 111,30910/17
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ -2.211/17 3.810/17
גביית המסים i מלר₪ 24.211/17 30.110/17
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % 0.109/17 0.308/17
מדד מחירי הדירות i % 0.079/17 0.298/17
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % 4.1Q3/17 2.5Q2/17
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ 20,36711/17 21,81810/17
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ 16,56011/17 14,27210/17
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
גירעון בחשבון השוטף i מל' $ 2,349Q2/17 2,419Q1/17
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ --- -25010/17
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ --- 6110/17
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % --- 4.210/17
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 10,1489/17 10,2238/17
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח --- 3,296Q2/17
גמר בנייה i יח --- 3,922Q3/17
מכירות דירות חדשות i יח 1,89510/17 1,9909/17
ביקוש לדירות חדשות i יח 3,50310/17 3,5569/17
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % 0.3210/17 0.289/17