פורטל פיננסי > כלכלת ישראל
search
  • תיק אישי
  • פורטל פיננסי
  • מניות
  • ארביטראז'
  • שווקים
נכון ל-19/01/2020
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
ה 23.1 המדד המשולב למצב המשק %
המדד המשולב למצב המשק
---
0.24
11/19
נמוך
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % 0.2511/19 0.2510/19
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 126,02312/19 122,38311/19
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ -14.912/19 0.4911/19
גביית המסים i מלר₪ 27.312/19 28.211/19
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % ---12/19 -0.4011/19
מדד מחירי הדירות i % 0.609/19 ---8/19
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % 4Q3/19 0.76Q2/19
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ 19,54111/19 21,55410/19
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ 16,13411/19 12,29110/19
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
גירעון בחשבון השוטף i מל' $ 3,932Q3/19 4,233Q2/19
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ 1,01210/19 3259/19
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ -1010/19 499/19
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % 3.911/19 3.410/19
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 10,50110/19 10,8589/19
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח 3,2029/19 4,7518/19
גמר בנייה i יח 4,0509/19 4,2208/19
מכירות דירות חדשות i יח 2,71110/19 2,2039/19
ביקוש לדירות חדשות i יח 3,83110/19 3,3909/19
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % --- 0.2411/19