פורטל פיננסי > כלכלת ישראל
search
  • תיק אישי
  • פורטל פיננסי
  • מניות
  • ארביטראז'
  • שווקים
נכון ל-22/10/2017
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
א 22.10 מכירות דירות חדשות יח
מכירות דירות חדשות
2,061
7/17
2,479
6/17
גבוה
ביקוש לדירות חדשות יח
ביקוש לדירות חדשות
3,597
7/17
3,425
6/17
גבוה
ה 26.10 סחר חוץ - יבוא סחורות מל' ₪
סחר חוץ - יבוא סחורות
---
21,988
8/17
נמוך
סחר חוץ - יצוא סחורות מל' ₪
סחר חוץ - יצוא סחורות
---
15,347
8/17
נמוך
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % 0.109/17 0.107/17
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 111,0208/17 110,1107/17
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ 3.29/17 0.988/17
גביית המסים i מלר₪ 29.59/17 27.78/17
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % 0.109/17 0.308/17
מדד מחירי הדירות i % 0.197/17 0.616/17
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % 2.4Q2/17 0.78Q1/17
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ --- 21,9888/17
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ --- 15,3478/17
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
גירעון בחשבון השוטף i מל' $ 2,349Q2/17 2,419Q1/17
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ -1,7198/17 7037/17
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ 938/17 3687/17
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % 4.18/17 4.17/17
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 10,2647/17 10,5376/17
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח 3,296Q2/17 3,636Q2/17
גמר בנייה i יח 3,922Q3/17 3,093Q2/17
מכירות דירות חדשות i יח 2,0617/17 2,4796/17
ביקוש לדירות חדשות i יח 3,5977/17 3,4256/17
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % 0.318/17 0.227/17