פורטל פיננסי > כלכלת ישראל
search
  • תיק אישי
  • פורטל פיננסי
  • מניות
  • ארביטראז'
  • שווקים
נכון ל-23/04/2017
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
ה 27.4 סחר חוץ - יבוא סחורות מל' ₪
סחר חוץ - יבוא סחורות
---
19,004
2/17
נמוך
סחר חוץ - יצוא סחורות מל' ₪
סחר חוץ - יצוא סחורות
---
16,383
2/17
נמוך
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % 0.103/17 0.102/17
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 103,2913/17 102,0202/17
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ -3.73/17 -2.92/17
גביית המסים i מלר₪ 24.53/17 23.32/17
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % 0.303/17 ---2/17
מדד מחירי הדירות i % 0.101/17 0.4012/16
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % 6.3Q4/16 4.4Q3/16
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ --- 19,0042/17
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ --- 16,3832/17
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
גירעון בחשבון השוטף i מל' $ 3,257Q4/16 1,912Q3/16
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ 6212/17 1921/17
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ 6312/17 2171/17
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % 4.32/17 4.31/17
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 9,9141/17 10,11312/16
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח 3,88012/16 4,83011/16
גמר בנייה i יח 5,49112/16 4,47011/16
מכירות דירות חדשות i יח 2,1422/17 2,8731/17
היצע דירות למכירה i יח 31,15011/16 30,94610/16
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % 0.312/17 0.321/17