פורטל פיננסי > כלכלת ישראל
search
  • תיק אישי
  • פורטל פיננסי
  • מניות
  • ארביטראז'
  • שווקים
נכון ל-23/03/2017
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
ד 22.3 התחלות בנייה יח
התחלות בנייה
---
3,655
Q3/16
בינוני
גמר בנייה יח
גמר בנייה
---
3,179
Q3/16
בינוני
המדד המשולב למצב המשק %
המדד המשולב למצב המשק
0.31
2/17
0.32
1/17
נמוך
ה 23.3 שיעור אבטלה %
שיעור אבטלה
---
4.30
1/17
גבוה
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % 0.103/17 0.102/17
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 102,0282/17 101,6081/17
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ -2.92/17 4.21/17
גביית המסים i מלר₪ 23.32/17 28.51/17
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % ---2/17 -0.201/17
מדד מחירי הדירות i % 0.4712/16 -0.4911/16
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % 6.5Q4/16 4.1Q3/16
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ 19,0042/17 20,7581/17
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ 16,3832/17 18,0051/17
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
גירעון בחשבון השוטף i מל' $ 3,257Q4/16 1,912Q3/16
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ 361/17 -36512/16
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ 2281/17 -912/16
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % --- 4.31/17
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 10,10812/16 9,64411/16
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח --- 3,655Q3/16
גמר בנייה i יח --- 3,179Q3/16
מכירות דירות חדשות i יח 2,6221/17 2,22612/16
היצע דירות למכירה i יח 31,15011/16 30,94610/16
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % 0.312/17 0.321/17