פורטל פיננסי > כלכלת ישראל
search
  • תיק אישי
  • פורטל פיננסי
  • מניות
  • ארביטראז'
  • שווקים
נכון ל-19/01/2019
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
א 13.1 סחר חוץ - יבוא סחורות מל' ₪
סחר חוץ - יבוא סחורות
25,178
12/18
24,068
11/18
נמוך
סחר חוץ - יצוא סחורות מל' ₪
סחר חוץ - יצוא סחורות
16,124
12/18
17,526
11/18
נמוך
ב 14.1 מכירות דירות חדשות יח
מכירות דירות חדשות
2,178
11/18
1,917
10/18
גבוה
ביקוש לדירות חדשות יח
ביקוש לדירות חדשות
2,887
11/18
4,381
10/18
גבוה
ג 15.1 מדד המחירים לצרכן %
מדד המחירים לצרכן
-0.30
12/18
-0.29
11/18
גבוה
מדד מחירי הדירות %
מדד מחירי הדירות
---
-0.24
9/18
בינוני
ד 16.1 תמ"ג %
תמ"ג
---
1.00
Q4/18
גבוה
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % 0.251/19 0.2511/18
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 115,27912/18 115,05611/18
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ -14.112/18 -0.1211/18
גביית המסים i מלר₪ 25.612/18 24.711/18
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % -0.3012/18 -0.2911/18
מדד מחירי הדירות i % --- -0.249/18
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % --- 1Q4/18
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ 25,17812/18 24,06811/18
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ 16,12412/18 17,52611/18
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
גירעון בחשבון השוטף i מל' $ 1,764Q3/18 1,788Q2/18
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ 60510/18 1749/18
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ -8810/18 6479/18
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % 4.111/18 4.110/18
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 10,30310/18 10,3919/18
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח 10,442Q3/18 11,967Q2/18
גמר בנייה i יח 11,740Q3/18 13,003Q2/18
מכירות דירות חדשות i יח 2,17811/18 1,91710/18
ביקוש לדירות חדשות i יח 2,88711/18 4,38110/18
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % 0.3211/18 0.3010/18