פורטל פיננסי > כלכלת ישראל
search
  • תיק אישי
  • פורטל פיננסי
  • מניות
  • ארביטראז'
  • שווקים
נכון ל-19/03/2018
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
ג 20.3 התחלות בנייה יח
התחלות בנייה
---
10,796
Q3/17
בינוני
גמר בנייה יח
גמר בנייה
---
12,108
Q3/17
בינוני
ד 21.3 המדד המשולב למצב המשק %
המדד המשולב למצב המשק
---
0.28
1/18
נמוך
ה 22.3 השקעות ישראלים במניות בחו"ל מל' $
השקעות ישראלים במניות בחו"ל
---
520
12/17
בינוני
השקעות זרים במניות בישראל מל' $
השקעות זרים במניות בישראל
---
233
12/17
בינוני
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % 0.103/18 0.101/18
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 116,2922/18 117,6211/18
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ -2.42/18 4.71/18
גביית המסים i מלר₪ 24.82/18 29.71/18
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % 0.102/18 -0.501/18
מדד מחירי הדירות i % -112/17 -0.7211/17
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % 3.6Q4/17 4Q3/17
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ 23,8492/18 21,4331/18
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ 16,6192/18 17,1931/18
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
גירעון בחשבון השוטף i מל' $ 2,635Q4/17 2,503Q3/17
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ --- 52012/17
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ --- 23312/17
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % 3.71/18 412/17
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 10,37412/17 9,91111/17
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח --- 10,796Q3/17
גמר בנייה i יח --- 12,108Q3/17
מכירות דירות חדשות i יח 1,7801/18 1,85612/17
ביקוש לדירות חדשות i יח 3,4251/18 3,31512/17
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % --- 0.281/18