פורטל פיננסי > כלכלת ישראל
search
  • תיק אישי
  • פורטל פיננסי
  • מניות
  • ארביטראז'
  • שווקים
נכון ל-19/03/2019
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
ד 20.3 התחלות בנייה יח
התחלות בנייה
---
10,442
Q3/18
בינוני
גמר בנייה יח
גמר בנייה
---
11,740
Q3/18
בינוני
המדד המשולב למצב המשק %
המדד המשולב למצב המשק
---
0.28
1/19
נמוך
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % 0.252/19 0.251/19
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 117,9472/19 118,1541/19
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ -0.781/19 -14.112/18
גביית המסים i מלר₪ 29.81/19 25.612/18
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % 0.102/19 -1.11/19
מדד מחירי הדירות i % 0.0512/18 -0.1011/18
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % 3Q4/18 2.7Q3/18
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ 22,1712/19 24,0451/19
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ 18,3062/19 16,9451/19
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
גירעון בחשבון השוטף i מל' $ 4,187Q4/18 2,879Q3/18
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ -1,0211/19 59912/18
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ 7391/19 -13612/18
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % 4.31/19 4.312/18
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 10,80012/18 10,32411/18
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח --- 10,442Q3/18
גמר בנייה i יח --- 11,740Q3/18
מכירות דירות חדשות i יח 1,7871/19 2,44012/18
ביקוש לדירות חדשות i יח 3,2041/19 3,73612/18
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % --- 0.281/19