פורטל פיננסי > כלכלת ישראל
search
  • תיק אישי
  • פורטל פיננסי
  • מניות
  • ארביטראז'
  • שווקים
נכון ל-17/11/2018
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
ג 13.11 סחר חוץ - יבוא סחורות מל' ₪
סחר חוץ - יבוא סחורות
27,558
10/18
18,262
9/18
נמוך
סחר חוץ - יצוא סחורות מל' ₪
סחר חוץ - יצוא סחורות
16,575
10/18
12,973
9/18
נמוך
ה 15.11 מדד המחירים לצרכן %
מדד המחירים לצרכן
0.30
10/18
0.10
9/18
גבוה
מדד מחירי הדירות %
מדד מחירי הדירות
0.12
8/18
-0.63
7/18
בינוני
מכירות דירות חדשות יח
מכירות דירות חדשות
---
1,931
8/18
גבוה
ביקוש לדירות חדשות יח
ביקוש לדירות חדשות
---
3,556
8/18
גבוה
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % 0.1010/18 0.109/18
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 113,91110/18 115,4589/18
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ -0.7910/18 -8.39/18
גביית המסים i מלר₪ 28.110/18 20.39/18
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % 0.3010/18 0.109/18
מדד מחירי הדירות i % 0.128/18 -0.637/18
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % 1.8Q2/18 5.2Q1/18
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ 27,55810/18 18,2629/18
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ 16,57510/18 12,9739/18
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
גירעון בחשבון השוטף i מל' $ 795Q2/18 1,473Q1/18
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ 2069/18 6188/18
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ 6479/18 7048/18
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % 49/18 48/18
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 10,6098/18 10,7837/18
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח 11,228Q2/18 9,945Q1/18
גמר בנייה i יח 12,788Q2/18 11,514Q1/18
מכירות דירות חדשות i יח --- 1,9318/18
ביקוש לדירות חדשות i יח --- 3,5568/18
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % 0.368/18 0.367/18