פורטל פיננסי > כלכלת ישראל
search
  • תיק אישי
  • פורטל פיננסי
  • מניות
  • ארביטראז'
  • שווקים
נכון ל-15/07/2018
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
א 15.7 מדד המחירים לצרכן %
מדד המחירים לצרכן
---
0.50
5/18
גבוה
מדד מחירי הדירות %
מדד מחירי הדירות
0.05
4/18
0.07
3/18
בינוני
ב 16.7 תמ"ג %
תמ"ג
---
4.53
Q1/18
גבוה
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % 0.107/18 0.105/18
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 114,8336/18 114,7005/18
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ -5.66/18 -0.815/18
גביית המסים i מלר₪ 246/18 25.15/18
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % --- 0.505/18
מדד מחירי הדירות i % 0.054/18 0.073/18
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % --- 4.5Q1/18
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ 24,0476/18 23,9255/18
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ 14,8376/18 16,7835/18
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
גירעון בחשבון השוטף i מל' $ 1,881Q1/18 2,292Q4/17
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ 4265/18 944/18
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ 8435/18 2224/18
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % 3.95/18 44/18
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 10,4014/18 10,8773/18
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח 9,290Q1/18 10,879Q4/17
גמר בנייה i יח 10,981Q1/18 11,256Q4/17
מכירות דירות חדשות i יח 1,9595/18 1,6404/18
ביקוש לדירות חדשות i יח 3,1925/18 2,7924/18
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % 0.255/18 0.354/18