גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > כלכלת ישראל
נכון ל-17/08/2022
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
א 14.8 מכירות דירות חדשות יח
מכירות דירות חדשות
---
3,788
5/22
גבוה
ביקוש לדירות חדשות יח
ביקוש לדירות חדשות
---
5,556
5/22
גבוה
ב 15.8 מדד המחירים לצרכן %
מדד המחירים לצרכן
1.13
7/22
0.38
6/22
גבוה
מדד מחירי הדירות %
מדד מחירי הדירות
---
1.39
4/22
בינוני
ג 16.8 תמ"ג %
תמ"ג
---
-1.83
Q1/22
גבוה
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % 1.27/22 0.755/22
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 197,8417/22 193,8106/22
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ 2.67/22 -1.56/22
גביית המסים i מלר₪ 37.67/22 33.46/22
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % 1.17/22 0.386/22
מדד מחירי הדירות i % --- 1.44/22
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % --- -1.8Q1/22
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ 31,1717/22 31,1126/22
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ 17,4567/22 20,9186/22
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
עודף בחשבון השוטף i מל' $ 5,127Q1/22 6,812Q4/21
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ -1,3185/22 -9724/22
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ 3495/22 -1694/22
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % 3.36/22 3.75/22
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 11,7535/22 12,0264/22
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח 6,5853/22 5,2852/22
גמר בנייה i יח 4,3593/22 4,1202/22
מכירות דירות חדשות i יח --- 3,7885/22
ביקוש לדירות חדשות i יח --- 5,5565/22
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % 0.056/22 -0.115/22
צרו איתנו קשר *5988