פורטל פיננסי > כלכלת ישראל
search
  • תיק אישי
  • פורטל פיננסי
  • מניות
  • ארביטראז'
  • שווקים
נכון ל-27/06/2017
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
א 25.6 המדד המשולב למצב המשק %
המדד המשולב למצב המשק
0.28
5/17
0.38
4/17
נמוך
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % 0.106/17 0.105/17
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 107,3675/17 105,1424/17
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ -0.175/17 -0.614/17
גביית המסים i מלר₪ 26.15/17 24.14/17
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % 0.405/17 0.204/17
מדד מחירי הדירות i % 0.543/17 0.452/17
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % 1.2Q1/17 4.6Q4/16
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ 20,3205/17 18,4584/17
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ 17,5775/17 13,4164/17
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
גירעון בחשבון השוטף i מל' $ 2,497Q1/17 3,239Q4/16
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ 3234/17 9253/17
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ 2564/17 243/17
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % 4.55/17 4.44/17
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 10,4493/17 9,9922/17
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח 4,7173/17 2,9102/17
גמר בנייה i יח 3,4693/17 3,5142/17
מכירות דירות חדשות i יח 1,9274/17 2,2863/17
היצע דירות למכירה i יח 31,15011/16 30,94610/16
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % 0.285/17 0.384/17